piątek, 2 września 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.167.2016 Zielona Góra, 02.09.2016 r.


Newsletter nr 167


Podziękują za tegoroczne plony
4 września br. w Strzelcach Krajeńskich odbędzie się XVIII Lubuskie Święto Plonów, podczas którego podziękujemy rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Oni z kolei dziękować będą za tegoroczne plony. Uroczystości rozpocznie msza święta w Kolegiacie pw. Matki Bożej Różańcowej. Następnie ulicami miasta przejdzie tradycyjny korowód dożynkowy, który zakończy widowisko obrzędowe. Gospodarzami wojewódzkich dożynek: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
Starostami tegorocznego lubuskiego święta plonów będą:
Dorota Tracz
W miejscowości Wicina, gmina Jasień prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 21 ha. Państwo Traczowie gospodarstwo przejęli po rodzicach. Jako młodzi rolnicy początkowo produkowali truskawkę deserową oraz zboże. Później zrobili kolejny krok i rozpoczęli uprawę szparagi, która w tamtych latach była mało popularna w odróżnieniu od zachodniej Europy. Dlatego też byli zmuszeni szukać odbiorców przy zachodniej granicy. Obecnie gospodarze posiadają 4 ha szparagi i 6ha truskawki, resztę ziemi obsiewają zbożem. Pani Dorota jest delegatką Lubuskiej Izby Rolniczej. Prowadząc gospodarstwo rolne wychowała trójkę dzieci. W najbliższej przyszłości chciałaby również zająć się agroturystyką i produkcją żywności ekologicznej.
oraz
Remigiusz Smolec
Posiada własne gospodarstwo rolne, o powierzchni 20 ha, w Lipich Górach. Przejął je po rodzicach w roku 2011. Ma wykształcenie wyższe rolnicze. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie gospodaruje na areale o powierzchni 130 ha, na którym uprawia rzepak, pszenicę, łubin oraz ziemniaka przemysłowego. Dodatkowo od roku 2013 pracuje w firmie AGROLEX zaopatrującej rolników w środki chemiczne do produkcji roślin. Z tego też względu na co dzień służy rolnikom doradztwem z zakresu nawożenia, uprawy i ochrony roślin. Jest aktywnym członkiem Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej IV i V kadencji, gdzie reprezentuje rolników gminy Strzelce Krajeńskie.
Dożynkowe świętowanie z gwiazdami
Podczas tegorocznego święta plonów przewidziano wiele atrakcji: zostanie rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Będzie można posmakować potraw regionalnych i obejrzeć wystawę zabytkowej kolekcji ciągników. Na scenie plenerowej obejrzymy widowisko obrzędowe, wystąpi Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. L. Figasa, Zespół Tańca Ludowego Krajna oraz lubuskie grupy śpiewacze. Na zakończenie o godz. 20.00 - gwiazda wieczoru Michał Szpak!
Gospodarzem dożynek - Strzelce Krajeńskie
Ziemia strzelecko - krajeńska położona jest w północno-wschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie strzelecko-drezdeneckim i stanowi jeden z ciekawszych obszarów krajoznawczych tej części kraju. Dzięki swemu położeniu na pograniczu wysoczyzny pomorskiej i pradoliny Noteci, region posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę terenu. Dużo tutaj wzgórz i pagórków, z rozpościerającymi się na ich zboczach polami uprawnymi i lasami. Pośród tego bogactwa natury mienią błękitem wód liczne jeziora i strumienie. Naturalnym bogactwem regionu są olbrzymie kompleksy leśne, w tym duże fragmenty puszcz Drawskiej i Gorzowskiej, a w nich chronione tereny - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego. Miasto Strzelce Krajeńskie położone jest nad dwoma jeziorami - Dolnym i Górnym. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 318 km kw., a zamieszkuje go blisko 18 tys. osób. Najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi są droga krajowa 22 i wojewódzka nr 156. Miasto stanowi centrum administracyjne, kulturalne i sądownicze, posiada wszystkie ważniejsze urzędy i instytucje publiczne. Położenie Strzelec Krajeńskich pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi: Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Zielona Góra, Poznań oraz bliskość do stolicy Niemiec - Berlina czyni to miejsce atrakcyjnym do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.


Lubuskie promuje się we Lwowie
Na zaproszenie Konsula Generalnego RP we Lwowie Lubuskie prezentuje się podczas V-jubileuszowego Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa" (1-3 września), którego celem jest rozwój współpracy kulturalnej obu krajów oraz prezentacja ich dorobku. Region lubuski reprezentuje marszałek Elżbieta Anna Polak, która bierze także udział w spotkaniach z przedstawicielami polskich organizacji oraz władzami Lwowa. Będzie także jedną z uczestniczek panelu: Branding miejsca – nowoczesne metody promocji miast i regionów.
Pierwszym punktem wizyty marszałek Elżbiety Anny Polak we Lwowie było spotkanie z organizacjami polskimi działającymi na obszarze Lwowskiego Obszaru Konsularnego. Jest ich ponad 150. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy. Marszałek podkreślała, że Lubuskie to region wielokulturowy i otwarty na wspólne działania. – Można powiedzieć, że region lubuski to stany zjednoczone Polski. Naszym potencjałem jest różnorodność kultur. Mamy taki prawdziwy tygiel kulturowy. Przyjechaliśmy do Lubuskiego z różnych stron świata. Najwięcej migracji było właśnie stąd – z Ukrainy, Litwy, ale także Polacy wracali z Francji, Grecji. Przez te 70 lat po wojnie nauczyliśmy się ze sobą współpracować, szanować swoje obyczaje i to dało taki niezwykły potencjał, jakim jest właśnie różnorodność. Dzisiaj region lubuski jest najbardziej otwarty i najbardziej tolerancyjny w Polsce – podkreślała. Elżbieta Anna Polak zaprezentowała także walory turystyczne i gospodarcze regionu. Jako główne płaszczyzny współpracy wskazała naukę i szkolnictwo wyższe oraz kulturę.
Przedstawiciele organizacji polskich, zwrócili się do marszałek z prośbą o wsparcie budowy Domu Polskiego. - We Lwowie po latach oczekiwań, co najmniej po 25-letniej walce powstaje Dom Polski, który ma być symbolem polskich organizacji i polskiego środowiska, a także centrum kultury polskiej i dialogu europejskiego. Problemem jest koszt budowy domu – wyjaśnił Marian Orlikowski – kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu we Lwowie. Szacowany koszt budowy domu: 18 mln zł, dofinansowanie: 3 mln zł. E. Polak wyjaśniła, że ta sprawa była kilka lat temu przedmiotem rozmów ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, której prezesem jest Longin Komołowski. Wyraziła także gotowość do podjęcia dalszych działań w tej sprawie. – Pod koniec września odbędą się obrady Konwentu Marszałków w Luboradzu (woj. zachodniopomorskie), na które zaproszę prezesa Komołowskiego. Trzeba wrócić do tego tematu, bo nie wiedziałam, że jest taka sytuacja, że tak małe środki rząd polski przeznaczył na tą inwestycję. Współpracą zagraniczną zajmuję się rząd. My zajmujemy się współpracą międzyregionalną i jeżeli chodzi o Ukrainę mamy dwa obwody, z którymi współpracujemy i prowadzimy np. wymianę młodzieży i możemy na to przeznaczać pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi duże inwestycje, dobre efekty może przynieść współpraca ze Wspólnotą Polską, ponieważ my możemy finansować jej działania, a ona może pomoc Państwu. Widzę taką możliwość – wyjaśniła.
Przedstawiciele organizacji polskich podkreślali także, że bardzo ważna jest dla nich współpraca w zakresie pamięci o przeszłości. – Naszą dziedziną jest dbanie o pamięć narodową związaną z miejscami pamięci. Bardzo się cieszymy, kiedy ludzie, którzy kiedyś musieli opuścić nasze strony wracają i odzyskują swoje korzenie, ponieważ te miejsca świadczą o polskości tej ziemi, zachowały się i potrzebują opieki. Szczególnie młode pokolenie powinno przyjechać dotknąć tych miejsc i w przyszłości być może przejąć opiekę nad nimi – przekonywał - Janusz Banicki – opiekun odwiedzających Cmentarz Łyczakowski.
- To obowiązek spadkobierców, którzy mają poczucie polskości i korzeni. Jestem przekonana, że będą chcieli to kontynuować i przyjeżdżać tutaj. Jutro będę rozmawiać z dyr. Portu lotniczego żeby to umożliwić takie właśnie podróże nostalgiczne, poprzez realizację lotów czarterowych. To nasz obowiązek pielęgnowanie pamięci o przodkach – odpowiedziała marszałek Polak.
Konsul Generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur zwrócił uwagę, że niezwykle ważną płaszczyzną współpracy jest wymiana młodzieży. - Tych działań jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że ta współpraca, którą dzisiaj rozpoczniemy będzie kontynuowana i będzie polegała już nie tylko na rozmowie, ale na konkretnych działaniach, które będziemy realizować – wyjaśnił.
Poruszona została także kwestia współpracy klubów sportowych oraz w obszarze kultury.
Polsko-Ukraiński „Festiwalu Partnerstwa" jest jednym z największych wielopłaszczyznowych projektów, które realizowane są przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.
Głównym celem Festiwalu jest rozwój polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej. Festiwal przybliża wspólny dorobek kulturalny i prezentuje projekty realizowane przez Lwów i obwód lwowski z polskimi partnerami, jako przykład dobrych sąsiedzkich relacji dwóch europejskich państw.
Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Rada Miejska Lwowa, Lwowska Rada Obwodowa, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa.
Udział Lubuskiego w tym wydarzeniu to forma wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz zwrócenia uwagi Polaków i Ukraińców na to, że w tym trudnym czasie warto podtrzymywać dobrosąsiedzkie relacje, wymieniać się doświadczeniami i pomysłami.
Prezentacja Lubuskiego na stoisku regionalnym wyposażonym w różnorodne materiały reklamowe, przedstawiające turystyczne, kulturalne i gospodarcze walory naszego regionu, będzie doskonałą okazją do wypromowania się nie tylko w obwodzie lwowskim, ale i w całej Ukrainie.
We Lwowie, obok Lubuskiego na Festiwalu Partnerstwa zaprezentują się także województwa: podkarpackie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, pomorskie oraz miasta: Rzeszów, Przemyśl, Lublin, Stalowa Wola, Radom, Warszawa i Poznań.
Marszałek będzie także uczestniczką panelu Branding miejsca – nowoczesne metody promocji miast i regionów, podczas którego zaprezentuje walory województwa lubuskiego oraz sposoby promocji regionu.
W składzie oficjalnej delegacji, która przebywa we Lwowie znajduje się także Bożena Osińska – Radna Województwa Lubuskiego.

Narodowe Czytanie „Quo vadis"
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze po raz kolejny organizuje, w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, otwarte głośne czytanie. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym marszałek Elżbiety Anny Polak. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę, 3 września 2016 r. o godz. 12 przed zielonogórską biblioteką. W tym roku spotkamy się podczas wspólnej lektury „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Tym razem wyboru lektury na Narodowe Czytanie dokonano w formie głosowania.
„Quo vadis" stanowi opowieść o triumfie odwagi, o konsekwencji w działaniu, o solidarności w imię fundamentalnych idei. Mądre przesłanie powieści Henryka Sienkiewicza ma dodatkowy wymiar zwłaszcza dziś, w świetle 1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny.
W tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania adaptację „Quo vadis" w opracowaniu Iwony Kusiak – dyrektor Gabinetu Biura Zarządu Województwa Lubuskiego, czytać będą osoby powszechnie znane w regionie, przedstawiciele świata kultury, sztuki, polityki i biznesu. Fragmenty przeczyta m.in. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
W holu głównym Biblioteki Norwida uruchomiony zostanie także, na dzień przed wydarzeniem, regał bookcrossingowy z dziełami Henryka Sienkiewicza.
Wydarzenie zakończy publiczny pokaz filmu "Quo vadis" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Egzemplarze książek „Quo vadis", przyniesione na wydarzenie przez publiczność, zostaną opatrzone specjalną, okolicznościową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.
Akcja Narodowe Czytanie to integracja i budowanie tożsamości narodowej. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzeba dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.
Narodowe Czytanie to znakomity czas, moment inspirujących refleksji, przynoszących radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą. To także okazja do integracji pokoleń. To czas, gdy wybrzmią słowa, które sto dwadzieścia lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego noblisty. Do wspólnej lektury zachęca prezydent RP - zobacz przesłanie prezydenta RP na Narodowe Czytanie 2016
Pięć lat temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Wówczas Lubuskie po raz pierwszy włączyło się do akcji. Narodowe Czytanie w Zielonej Górze odbyło się na Ławeczce Norwida przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida. W ubiegłym roku cała Polska czytała wielkie dzieło Bolesława Prusa „Lalka". Narodowe czytanie w Zielonej Górze odbyło się również na Ławeczce Norwida. W ubiegłorocznej akcji fragmenty "Lalki" czytały znane w regionie osoby, przedstawiciele mediów, świata kultury, polityki i biznesu. Akcji towarzyszyła ekspozycja okolicznościowa zbiorów bibliotecznych związanych z twórczością i życiem Bolesława Prusa prezentowana w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej.

Z PPL o dalszej współpracy
Umowa z Przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze na zarządzeniem Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost oraz możliwości współpracy w zakresie rozwoju lotniska to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z Dyrektorem Naczelnym PPL, Dyrektorem lotniska Chopina w Warszawie Mariuszem Szpikowskim oraz jego zastępcą Andrzejem Ilkowem. - Będziemy w porcie lotniczym w Babimoście - na pewno! - zapewniali podczas spotkania dyrektorzy.
Było to pierwsze spotkanie z nowym zarządem PPL poświęcone współpracy i realizacji umowy na zarządzanie portem lotniczym w Babimoście. Przypomnijmy, że Portem Lotniczym w Babimoście zarządza spółka PPL Porty Lotnicze (zarządzająca jednocześnie Lotniskiem Chopina w Warszawie), natomiast samorząd województwa wspiera realizację połączeń lotniczych z Babimostu do Warszawy, realizowanych przez przewoźnika, firmę SprintAir. Z końcem bieżącego roku kończą się umowy zarówno z PPL na zarządzanie portem, jak i ze SprintAirem. Władze spółki potwierdziły, że są zainteresowane współdziałaniem oraz dalszym rozwojem lotniska, pod warunkiem utrzymania dotychczasowej współodpowiedzialności samorządu województwa.
Obecnie przygotowywana jest niezależna ekspertyza, której elementem jest wskazanie kierunków lotów, a także ewaluacja Strategii Rozwoju Portu Lotniczego. Dyrektor PPL wyraził gotowość rozmów z LOT-em w kwestii budowy siatki połączeń regionalnych jako partnerów dla hubu w Warszawie, który spełnia rolę głównego portu przesiadkowego.
Marszałek Polak przedstawiła także możliwości współpracy w zakresie marketingu w ramach realizowanych kampanii promocji gospodarczej regionu, takich jak np. planowana wspólnie z niemieckim landem Saksonia promocja w Londynie obiektów UNESCO. Leżący na polsko-niemieckim pograniczu Park Mużakowski ma dwa obiekty wpisane na listę UNESCO, z których jeden (Geopark - ścieżka turystyczna) został właśnie jednym z 7 nowych cudów Polski. Takie właśnie atrakcje turystyczne mają realny wpływ na wzrost liczby pasażerów obsługiwanych przez regionalne lotniska.

Pracodawcy obradowali w Kłodawie
Rozmowy biznesowe, ale także debaty dotyczące działań i planów wspierania rynku pracy oraz perspektyw rozwoju województwa. W Kłodawie odbyło się XIV Seminaryjno-Integracyjne Spotkanie Pracodawców honorowym patronatem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak. Zarząd Województwa reprezentował Tadeusz Jędrzejczak.
W spotkaniach organizowanych przez Lubuską Organizację Pracodawców biorą udział zarówno przedstawiciele świata biznesu, z których część jest członkami LOP, jak i samorządowcy. Samo spotkanie ma dwojaki charakter i dzieli się na dwie części: seminaryjną i integracyjną.
Pierwsza dotyczy konkretnej tematyki ważnej dla środowiska pracodawców. W tym roku skupiono się wokół kwestii pozyskania środków w ramach nowej pespektywy budżetowej Unii Europejskiej. Dlatego jednym z zagadnień spotkania, były szczegóły dotyczące unijnego wsparcia pracodawców i pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z priorytetów rozwoju województwa są innowacje w gospodarce. Podczas seminarium mówił o tym Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.
W części seminaryjnej głos zabrała także Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego i Joanna Malon dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki urzędu marszałkowskiego. Panie mówiły o tym, jak istotnym elementem w kreowaniu wizerunku lubuskich firm, jest promocja gospodarcza w Polsce i na świecie.
XIV Seminaryjno-Integracyjne Spotkanie Pracodawców towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu „Lubuski Przyjazny Pracodawca", przyjęcie nowych członków, a także prezentacje biznesowe.
LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW
Lubuska Organizacja Pracodawców świętuje 25-lecie działalności. Członkostwo w organizacji ułatwia kontakty biznesowe i daje możliwość kształtowania decyzji samorządów – podkreślał Henryk Maciej Woźniak, przewodniczący zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Prowadzi ona także działalność szkoleniową dającą bieżący dostęp do ważnych źródeł informacji organów władzy publicznej. Zarząd organizacji ustanowił również doroczną nagrodę Lubuski Przyjazny Pracodawca, która honoruje pracodawców najbardziej zaangażowanych na rzecz własnej załogi i na rzecz środowiska, kultury, sportu i otoczenia pracodawcy. Obecnie organizacja zrzesza około 150 członków.

Spotkanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Cottbus
O tym jak ważne są zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa dla rozwoju regionu nie trzeba nikogo przekonywać. Zdają sobie z tego sprawę również nasi zachodni sąsiedzi. Wczoraj (01.09) w Niemczech odbyło się coroczne spotkanie firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Cottbus i zaproszonych przez nich gości. Województwo lubuskie reprezentował członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.
Lista gości była długa. Na uroczystości pojawili się m.in. premier Brandenburgii Dietmar Woidke i jego ministrowie m.in. Pani Kathrin Schneider - Minister Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Landu Brandenburgia, która została zaproszona przez Tadeusza Jędrzejczaka do złożenia wizyty w województwie lubuskim. Spotkanie zostało zaplanowane na 5 października w Zielonej Górze.
Podczas spotkania premier Dietmar Woidke omówił kwestie gospodarcze ważne dla regionu Brandenburgii i Łużyc. Polityk podkreślił duże znaczenie węgla brunatnego dla regionu i dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, również w Niemczech. Po części oficjalnej odbyło się przyjęcie, podczas którego zaproszeni goście mieli okazję do spotkań bilateralnych.

Wolność, równość, tolerancja – to Woodstock!
Dziękuję, Jurku, że w najbardziej tolerancyjnym i otwartym regionie w Polsce – czyli w Lubuskiem – odbywa się Przystanek Woodstock, który jest symbolem tych wartości. Żadne zakazy, rygorystyczne obostrzenia czy nakazy tego nie zmienią! – czytamy w liście marszałek Elżbiety Anny Polak, która tymi słowami wspiera Jurka Owsiaka. Za to wsparcie prezes WOŚP podziękował na antenie Antyradia oraz na swoim videoblogu Zobacz tutaj. – List dodaje ducha i wiary w to, co robimy – komentuje Owsiak.
Marszałek w swoim liście podkreśla, że Przystanek Woodstock to nie tylko najpiękniejszy, ale także najbezpieczniejszy festiwal na świecie. - Podczas tegorocznego Przystanku Woodstock było naprawdę bezpiecznie dzięki Tobie, dzięki Twojej ekipie, wolontariuszom, Pokojowemu Patrolowi. I także dlatego, że przez te wszystkie lata trwania festiwalu wychowaliście wspaniałą publiczność – szaloną, wierną, ale też mądrą i odpowiedzialną – czytamy w liście.
Marszałek odnosi się także do zarzutów pod adresem organizatorów Przystanku Woodstock, mówiących o nieprzestrzeganiu procedur bezpieczeństwa podczas imprezy. - Nie sądziłam, że po tym, co pokazał Jurek Owsiak na tegorocznym Przystanku, ktoś będzie jeszcze doszukiwał się uchybień. Profesjonalnie, bezpiecznie, pięknie - jak zresztą każdego roku, to też źle. Czyli jak pisał ks. Jan Twardowski: "W życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to niedobrze". Wspieram Jurka od Żar po Kostrzyn i nie oddamy najpiękniejszego festiwalu świata! - mówi marszałek.

Lubuskie ma 2 cuda! To dzięki Wam! Dziękujemy!
O północy zakończyło się głosowanie w plebiscycie na 7 cudów Polski zorganizowanym przez magazyn "National Geographic Traveler". Lubuskie, jako jedyne w Polsce ma aż dwóch zwycięzców: Szlak kościołów drewnianych na trzecim miejscu oraz Geopark Łuk Mużakowa na miejscu siódmym! - To, że mieszkamy w fantastycznym regionie, najbardziej otwartym i tolerancyjnym wie już cala Polska. A teraz świat się dowiedział, że aż dwa Cuda Lubuskie zwyciężyły z wielką konkurencją! Jak Cuda, to tylko u nas, zapraszamy! - komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Marszałek podkreśla, że wyniki plebiscytu, to efekt skutecznej promocji regionu. - Wynik plebiscytu to efekt naszej konsekwentnej promocji, Geopark jeszcze nie tak dawno podczas święta województwa pokazywaliśmy w TVN, tu odbył się też konwent marszałków, spotkania z premierami Brandenburgii i Saksonii. Geopark jest od dawna tłem mojego facebooka. Szlak kościołów drewnianych zyskał nowa publikacje odrestaurowanych w ramach naszych programów unijnych, kilkudziesięciu zabytkowych kościołów - wyjaśnia.
Jednak, jak dodaje wynik, to też zasługa mieszkańców regionu. - Z pewnością najwięcej głosów oddali na swoje cuda mieszkańcy Lubuskiego. To pokazuje nasza integracje i tożsamość. Lubuszanie - moc jest z nami! - mówi E. Polak.
Dawne wyrobiska kopalni m.in. węgla brunatnego wypełniła woda, dzięki czemu zamieniły się w mieniące się barwami akweny. Idąc lub jadąc rowerem pięciokilometrowym szlakiem Dawna Kopalnia Babina, bez trudu zauważymy, jak przyroda odzyskuje zmienione przez człowieka środowisko.
Geopark Łuk Mużakowa
Geopark Łuk Mużakowa obejmuje unikatową w skali europejskiej, u-kształtną, morenową strukturę geologiczną, powstałą w efekcie działalności lodowców skandynawskich. Struktura geologiczna, która znajduje się w granicach geoparku, rozciąga się na terenie Polski, w powicie żarskim, gminach Łęknica, Trzebiel, Tuplice i Brody, oraz na ternie Niemiec, w Brandenburgii i Saksonii.
Posiada ona charakterystyczne, dla obszarów zaburzeń lodowcowych, ułożenie warstw. Znajdujące się w głębi Łuku Mużakowa pokłady węgli brunatnych i innych skał, ułożone są niemal pionowo, budując zróżnicowane formy geologiczne. Płytkie zaleganie wyciśniętych pokładów umożliwiało rozwój podziemnego i odkrywkowego górnictwa węgli brunatnych i kopalin towarzyszących, które trwało tutaj ponad 110 lat. Pozostałością dawnej działalności górniczej i przetwórstwa kopalin są zbiorniki pokopalniane wypełnione kwaśnymi wodami. Tworzą one pojezierze antropogeniczne, składające się na wyjątkowy w skali kraju krajobraz pogórniczy, z którym związane jest specyficzne środowisko przyrodnicze.
Unikatowe fenomeny geologiczne prezentowane są w geoparku, po polskiej i niemieckiej stronie dzięki licznym ścieżkom geoturystycznym, z których najbardziej atrakcyjna jest ścieżka „Dawna kopalnia Babina", znajdująca się pomiędzy Łęknicą i Nowymi Czaplami. Walory geologiczne obszaru są przybliżane turystom także za pomocą przewodników geologicznych i innych materiałów informacyjnych, wydawanych przez opiekujące się geoparkiem Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa.
Geopark od tego roku posiada certyfikat UNESCO.
Szlak Kościołów drewnianych
Gotycko-renesansowe kościółki urzekają harmonią bryły, bogactwem wnętrz i unoszącym się wewnątrz zapachem bejcowanego drewna. Szlak ma 23 km i najlepiej przemierzać go rowerem, zatrzymując się po drodze.
Niejednokrotnie są to obiekty leżące na Drodze św. Jakuba, uznawanej za najstarszy szlak turystyczny świata i na Lubuskim Szlaku Organowym.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

48 komentarzy:

 1. thanks for the information
  http://www.ju.edu.jo/
  UJ

  OdpowiedzUsuń
 2. forever living

  هي شركة متخصصة مقرها ولاية أريزونا ، بالولايات المتحدة الأمريكية .
  تمتلك هذه الشركة أكبر المزارع، في العالم لزراعة الألوفيرا ( الصبار) والتي يطلق عليها ” نبتة المعجزة” ،حيث خضعت للعديد من البحوث، نظرا لما ثبت عنها في عالم الطب من الفوائد والمزايا العلاجية، والشفائية المذهلة للعديد من الأمراض منذ قرون بعيدة .
  بعد ذلك تقوم مصانع الشركة بزراعة النبتة،حيث توفر لها أفضل طرق العناية الزراعية والأساليب العملية، لإنتاج المستحضرات العلاجية والتجميلية الطبيعية بنسبة(100%) من هلام نبتة الصبار السحرية والرائعة دون إدخال أي عنصر كيميائي أو إضافات خلال عملية التصنيع
  يعد هذا ميزة فريدة ورائعة لمنتجات الشركة حيث تتميز بالجودة والنقاوة والنوعية والتأثيرات التجميلية والعلاجية المؤكدة.
  أما بالنسبة لاتجاه الثقافة الحضارية اليوم فانه يعتمد على العلاجات والمستحضرات التجميلية الطبيعية ،كبديل عن الأدوية الكيميائية بهدف تجنب الآثار السلبية، وحدوث أي عرض جانبي من تلك الأعراض، التي تتركها الكيماويات على جسم الإنسان.
  تتربع شركة فوريفر ليفينج على قمة الهرم، في هذا المجال وتأخذ فيه مكانا رفيعا مرموقا، تسبق به جميع نظيراتها من الشركات، مما يجعلها الشركة الرائدة على مستوى العالم، دون وجود أي منافس تحت جميع مقاييس الجودة والتطوير والنمو

  OdpowiedzUsuń
 3. Indian Web Designers fast-growing website designing company in Delhi intend to create a website on your request according to your specifications.
  Web Design Company in Delhi
  Digital Marketing company in india

  OdpowiedzUsuń
 4. Energy Saving Sensors Made by Highly Components Pvt. Ltd. - Which is the leading company in the field of Security related products in India. The company has achieved an unrivalled position in the market by introducing PIR Motion Sensors for automatic control of lights apart from other Security Sensors. Energy Saving Sensors in New Delhi
  Smoke Alarm Sensor

  OdpowiedzUsuń
 5. They had a traditional harvest parade will pass through the streets of the city, which will end the ritual spectacle.

  OdpowiedzUsuń
 6. Hi! Do you use Twitter? I\'d like to follow you if that would be okay.
  I\'m definitely enjoying your blog and look forward to new updates. slot joker7979

  OdpowiedzUsuń

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?