piątek, 2 września 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.167.2016 Zielona Góra, 02.09.2016 r.


Newsletter nr 167


Podziękują za tegoroczne plony
4 września br. w Strzelcach Krajeńskich odbędzie się XVIII Lubuskie Święto Plonów, podczas którego podziękujemy rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Oni z kolei dziękować będą za tegoroczne plony. Uroczystości rozpocznie msza święta w Kolegiacie pw. Matki Bożej Różańcowej. Następnie ulicami miasta przejdzie tradycyjny korowód dożynkowy, który zakończy widowisko obrzędowe. Gospodarzami wojewódzkich dożynek: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
Starostami tegorocznego lubuskiego święta plonów będą:
Dorota Tracz
W miejscowości Wicina, gmina Jasień prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 21 ha. Państwo Traczowie gospodarstwo przejęli po rodzicach. Jako młodzi rolnicy początkowo produkowali truskawkę deserową oraz zboże. Później zrobili kolejny krok i rozpoczęli uprawę szparagi, która w tamtych latach była mało popularna w odróżnieniu od zachodniej Europy. Dlatego też byli zmuszeni szukać odbiorców przy zachodniej granicy. Obecnie gospodarze posiadają 4 ha szparagi i 6ha truskawki, resztę ziemi obsiewają zbożem. Pani Dorota jest delegatką Lubuskiej Izby Rolniczej. Prowadząc gospodarstwo rolne wychowała trójkę dzieci. W najbliższej przyszłości chciałaby również zająć się agroturystyką i produkcją żywności ekologicznej.
oraz
Remigiusz Smolec
Posiada własne gospodarstwo rolne, o powierzchni 20 ha, w Lipich Górach. Przejął je po rodzicach w roku 2011. Ma wykształcenie wyższe rolnicze. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie gospodaruje na areale o powierzchni 130 ha, na którym uprawia rzepak, pszenicę, łubin oraz ziemniaka przemysłowego. Dodatkowo od roku 2013 pracuje w firmie AGROLEX zaopatrującej rolników w środki chemiczne do produkcji roślin. Z tego też względu na co dzień służy rolnikom doradztwem z zakresu nawożenia, uprawy i ochrony roślin. Jest aktywnym członkiem Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej IV i V kadencji, gdzie reprezentuje rolników gminy Strzelce Krajeńskie.
Dożynkowe świętowanie z gwiazdami
Podczas tegorocznego święta plonów przewidziano wiele atrakcji: zostanie rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Będzie można posmakować potraw regionalnych i obejrzeć wystawę zabytkowej kolekcji ciągników. Na scenie plenerowej obejrzymy widowisko obrzędowe, wystąpi Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. L. Figasa, Zespół Tańca Ludowego Krajna oraz lubuskie grupy śpiewacze. Na zakończenie o godz. 20.00 - gwiazda wieczoru Michał Szpak!
Gospodarzem dożynek - Strzelce Krajeńskie
Ziemia strzelecko - krajeńska położona jest w północno-wschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie strzelecko-drezdeneckim i stanowi jeden z ciekawszych obszarów krajoznawczych tej części kraju. Dzięki swemu położeniu na pograniczu wysoczyzny pomorskiej i pradoliny Noteci, region posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę terenu. Dużo tutaj wzgórz i pagórków, z rozpościerającymi się na ich zboczach polami uprawnymi i lasami. Pośród tego bogactwa natury mienią błękitem wód liczne jeziora i strumienie. Naturalnym bogactwem regionu są olbrzymie kompleksy leśne, w tym duże fragmenty puszcz Drawskiej i Gorzowskiej, a w nich chronione tereny - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego. Miasto Strzelce Krajeńskie położone jest nad dwoma jeziorami - Dolnym i Górnym. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 318 km kw., a zamieszkuje go blisko 18 tys. osób. Najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi są droga krajowa 22 i wojewódzka nr 156. Miasto stanowi centrum administracyjne, kulturalne i sądownicze, posiada wszystkie ważniejsze urzędy i instytucje publiczne. Położenie Strzelec Krajeńskich pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi: Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Zielona Góra, Poznań oraz bliskość do stolicy Niemiec - Berlina czyni to miejsce atrakcyjnym do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.


Lubuskie promuje się we Lwowie
Na zaproszenie Konsula Generalnego RP we Lwowie Lubuskie prezentuje się podczas V-jubileuszowego Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa" (1-3 września), którego celem jest rozwój współpracy kulturalnej obu krajów oraz prezentacja ich dorobku. Region lubuski reprezentuje marszałek Elżbieta Anna Polak, która bierze także udział w spotkaniach z przedstawicielami polskich organizacji oraz władzami Lwowa. Będzie także jedną z uczestniczek panelu: Branding miejsca – nowoczesne metody promocji miast i regionów.
Pierwszym punktem wizyty marszałek Elżbiety Anny Polak we Lwowie było spotkanie z organizacjami polskimi działającymi na obszarze Lwowskiego Obszaru Konsularnego. Jest ich ponad 150. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy. Marszałek podkreślała, że Lubuskie to region wielokulturowy i otwarty na wspólne działania. – Można powiedzieć, że region lubuski to stany zjednoczone Polski. Naszym potencjałem jest różnorodność kultur. Mamy taki prawdziwy tygiel kulturowy. Przyjechaliśmy do Lubuskiego z różnych stron świata. Najwięcej migracji było właśnie stąd – z Ukrainy, Litwy, ale także Polacy wracali z Francji, Grecji. Przez te 70 lat po wojnie nauczyliśmy się ze sobą współpracować, szanować swoje obyczaje i to dało taki niezwykły potencjał, jakim jest właśnie różnorodność. Dzisiaj region lubuski jest najbardziej otwarty i najbardziej tolerancyjny w Polsce – podkreślała. Elżbieta Anna Polak zaprezentowała także walory turystyczne i gospodarcze regionu. Jako główne płaszczyzny współpracy wskazała naukę i szkolnictwo wyższe oraz kulturę.
Przedstawiciele organizacji polskich, zwrócili się do marszałek z prośbą o wsparcie budowy Domu Polskiego. - We Lwowie po latach oczekiwań, co najmniej po 25-letniej walce powstaje Dom Polski, który ma być symbolem polskich organizacji i polskiego środowiska, a także centrum kultury polskiej i dialogu europejskiego. Problemem jest koszt budowy domu – wyjaśnił Marian Orlikowski – kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu we Lwowie. Szacowany koszt budowy domu: 18 mln zł, dofinansowanie: 3 mln zł. E. Polak wyjaśniła, że ta sprawa była kilka lat temu przedmiotem rozmów ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, której prezesem jest Longin Komołowski. Wyraziła także gotowość do podjęcia dalszych działań w tej sprawie. – Pod koniec września odbędą się obrady Konwentu Marszałków w Luboradzu (woj. zachodniopomorskie), na które zaproszę prezesa Komołowskiego. Trzeba wrócić do tego tematu, bo nie wiedziałam, że jest taka sytuacja, że tak małe środki rząd polski przeznaczył na tą inwestycję. Współpracą zagraniczną zajmuję się rząd. My zajmujemy się współpracą międzyregionalną i jeżeli chodzi o Ukrainę mamy dwa obwody, z którymi współpracujemy i prowadzimy np. wymianę młodzieży i możemy na to przeznaczać pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi duże inwestycje, dobre efekty może przynieść współpraca ze Wspólnotą Polską, ponieważ my możemy finansować jej działania, a ona może pomoc Państwu. Widzę taką możliwość – wyjaśniła.
Przedstawiciele organizacji polskich podkreślali także, że bardzo ważna jest dla nich współpraca w zakresie pamięci o przeszłości. – Naszą dziedziną jest dbanie o pamięć narodową związaną z miejscami pamięci. Bardzo się cieszymy, kiedy ludzie, którzy kiedyś musieli opuścić nasze strony wracają i odzyskują swoje korzenie, ponieważ te miejsca świadczą o polskości tej ziemi, zachowały się i potrzebują opieki. Szczególnie młode pokolenie powinno przyjechać dotknąć tych miejsc i w przyszłości być może przejąć opiekę nad nimi – przekonywał - Janusz Banicki – opiekun odwiedzających Cmentarz Łyczakowski.
- To obowiązek spadkobierców, którzy mają poczucie polskości i korzeni. Jestem przekonana, że będą chcieli to kontynuować i przyjeżdżać tutaj. Jutro będę rozmawiać z dyr. Portu lotniczego żeby to umożliwić takie właśnie podróże nostalgiczne, poprzez realizację lotów czarterowych. To nasz obowiązek pielęgnowanie pamięci o przodkach – odpowiedziała marszałek Polak.
Konsul Generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur zwrócił uwagę, że niezwykle ważną płaszczyzną współpracy jest wymiana młodzieży. - Tych działań jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że ta współpraca, którą dzisiaj rozpoczniemy będzie kontynuowana i będzie polegała już nie tylko na rozmowie, ale na konkretnych działaniach, które będziemy realizować – wyjaśnił.
Poruszona została także kwestia współpracy klubów sportowych oraz w obszarze kultury.
Polsko-Ukraiński „Festiwalu Partnerstwa" jest jednym z największych wielopłaszczyznowych projektów, które realizowane są przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.
Głównym celem Festiwalu jest rozwój polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej. Festiwal przybliża wspólny dorobek kulturalny i prezentuje projekty realizowane przez Lwów i obwód lwowski z polskimi partnerami, jako przykład dobrych sąsiedzkich relacji dwóch europejskich państw.
Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Rada Miejska Lwowa, Lwowska Rada Obwodowa, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa.
Udział Lubuskiego w tym wydarzeniu to forma wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz zwrócenia uwagi Polaków i Ukraińców na to, że w tym trudnym czasie warto podtrzymywać dobrosąsiedzkie relacje, wymieniać się doświadczeniami i pomysłami.
Prezentacja Lubuskiego na stoisku regionalnym wyposażonym w różnorodne materiały reklamowe, przedstawiające turystyczne, kulturalne i gospodarcze walory naszego regionu, będzie doskonałą okazją do wypromowania się nie tylko w obwodzie lwowskim, ale i w całej Ukrainie.
We Lwowie, obok Lubuskiego na Festiwalu Partnerstwa zaprezentują się także województwa: podkarpackie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, pomorskie oraz miasta: Rzeszów, Przemyśl, Lublin, Stalowa Wola, Radom, Warszawa i Poznań.
Marszałek będzie także uczestniczką panelu Branding miejsca – nowoczesne metody promocji miast i regionów, podczas którego zaprezentuje walory województwa lubuskiego oraz sposoby promocji regionu.
W składzie oficjalnej delegacji, która przebywa we Lwowie znajduje się także Bożena Osińska – Radna Województwa Lubuskiego.

Narodowe Czytanie „Quo vadis"
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze po raz kolejny organizuje, w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, otwarte głośne czytanie. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym marszałek Elżbiety Anny Polak. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę, 3 września 2016 r. o godz. 12 przed zielonogórską biblioteką. W tym roku spotkamy się podczas wspólnej lektury „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Tym razem wyboru lektury na Narodowe Czytanie dokonano w formie głosowania.
„Quo vadis" stanowi opowieść o triumfie odwagi, o konsekwencji w działaniu, o solidarności w imię fundamentalnych idei. Mądre przesłanie powieści Henryka Sienkiewicza ma dodatkowy wymiar zwłaszcza dziś, w świetle 1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny.
W tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania adaptację „Quo vadis" w opracowaniu Iwony Kusiak – dyrektor Gabinetu Biura Zarządu Województwa Lubuskiego, czytać będą osoby powszechnie znane w regionie, przedstawiciele świata kultury, sztuki, polityki i biznesu. Fragmenty przeczyta m.in. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
W holu głównym Biblioteki Norwida uruchomiony zostanie także, na dzień przed wydarzeniem, regał bookcrossingowy z dziełami Henryka Sienkiewicza.
Wydarzenie zakończy publiczny pokaz filmu "Quo vadis" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Egzemplarze książek „Quo vadis", przyniesione na wydarzenie przez publiczność, zostaną opatrzone specjalną, okolicznościową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.
Akcja Narodowe Czytanie to integracja i budowanie tożsamości narodowej. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzeba dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.
Narodowe Czytanie to znakomity czas, moment inspirujących refleksji, przynoszących radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą. To także okazja do integracji pokoleń. To czas, gdy wybrzmią słowa, które sto dwadzieścia lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego noblisty. Do wspólnej lektury zachęca prezydent RP - zobacz przesłanie prezydenta RP na Narodowe Czytanie 2016
Pięć lat temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Wówczas Lubuskie po raz pierwszy włączyło się do akcji. Narodowe Czytanie w Zielonej Górze odbyło się na Ławeczce Norwida przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida. W ubiegłym roku cała Polska czytała wielkie dzieło Bolesława Prusa „Lalka". Narodowe czytanie w Zielonej Górze odbyło się również na Ławeczce Norwida. W ubiegłorocznej akcji fragmenty "Lalki" czytały znane w regionie osoby, przedstawiciele mediów, świata kultury, polityki i biznesu. Akcji towarzyszyła ekspozycja okolicznościowa zbiorów bibliotecznych związanych z twórczością i życiem Bolesława Prusa prezentowana w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej.

Z PPL o dalszej współpracy
Umowa z Przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze na zarządzeniem Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost oraz możliwości współpracy w zakresie rozwoju lotniska to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z Dyrektorem Naczelnym PPL, Dyrektorem lotniska Chopina w Warszawie Mariuszem Szpikowskim oraz jego zastępcą Andrzejem Ilkowem. - Będziemy w porcie lotniczym w Babimoście - na pewno! - zapewniali podczas spotkania dyrektorzy.
Było to pierwsze spotkanie z nowym zarządem PPL poświęcone współpracy i realizacji umowy na zarządzanie portem lotniczym w Babimoście. Przypomnijmy, że Portem Lotniczym w Babimoście zarządza spółka PPL Porty Lotnicze (zarządzająca jednocześnie Lotniskiem Chopina w Warszawie), natomiast samorząd województwa wspiera realizację połączeń lotniczych z Babimostu do Warszawy, realizowanych przez przewoźnika, firmę SprintAir. Z końcem bieżącego roku kończą się umowy zarówno z PPL na zarządzanie portem, jak i ze SprintAirem. Władze spółki potwierdziły, że są zainteresowane współdziałaniem oraz dalszym rozwojem lotniska, pod warunkiem utrzymania dotychczasowej współodpowiedzialności samorządu województwa.
Obecnie przygotowywana jest niezależna ekspertyza, której elementem jest wskazanie kierunków lotów, a także ewaluacja Strategii Rozwoju Portu Lotniczego. Dyrektor PPL wyraził gotowość rozmów z LOT-em w kwestii budowy siatki połączeń regionalnych jako partnerów dla hubu w Warszawie, który spełnia rolę głównego portu przesiadkowego.
Marszałek Polak przedstawiła także możliwości współpracy w zakresie marketingu w ramach realizowanych kampanii promocji gospodarczej regionu, takich jak np. planowana wspólnie z niemieckim landem Saksonia promocja w Londynie obiektów UNESCO. Leżący na polsko-niemieckim pograniczu Park Mużakowski ma dwa obiekty wpisane na listę UNESCO, z których jeden (Geopark - ścieżka turystyczna) został właśnie jednym z 7 nowych cudów Polski. Takie właśnie atrakcje turystyczne mają realny wpływ na wzrost liczby pasażerów obsługiwanych przez regionalne lotniska.

Pracodawcy obradowali w Kłodawie
Rozmowy biznesowe, ale także debaty dotyczące działań i planów wspierania rynku pracy oraz perspektyw rozwoju województwa. W Kłodawie odbyło się XIV Seminaryjno-Integracyjne Spotkanie Pracodawców honorowym patronatem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak. Zarząd Województwa reprezentował Tadeusz Jędrzejczak.
W spotkaniach organizowanych przez Lubuską Organizację Pracodawców biorą udział zarówno przedstawiciele świata biznesu, z których część jest członkami LOP, jak i samorządowcy. Samo spotkanie ma dwojaki charakter i dzieli się na dwie części: seminaryjną i integracyjną.
Pierwsza dotyczy konkretnej tematyki ważnej dla środowiska pracodawców. W tym roku skupiono się wokół kwestii pozyskania środków w ramach nowej pespektywy budżetowej Unii Europejskiej. Dlatego jednym z zagadnień spotkania, były szczegóły dotyczące unijnego wsparcia pracodawców i pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z priorytetów rozwoju województwa są innowacje w gospodarce. Podczas seminarium mówił o tym Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.
W części seminaryjnej głos zabrała także Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego i Joanna Malon dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki urzędu marszałkowskiego. Panie mówiły o tym, jak istotnym elementem w kreowaniu wizerunku lubuskich firm, jest promocja gospodarcza w Polsce i na świecie.
XIV Seminaryjno-Integracyjne Spotkanie Pracodawców towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu „Lubuski Przyjazny Pracodawca", przyjęcie nowych członków, a także prezentacje biznesowe.
LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW
Lubuska Organizacja Pracodawców świętuje 25-lecie działalności. Członkostwo w organizacji ułatwia kontakty biznesowe i daje możliwość kształtowania decyzji samorządów – podkreślał Henryk Maciej Woźniak, przewodniczący zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Prowadzi ona także działalność szkoleniową dającą bieżący dostęp do ważnych źródeł informacji organów władzy publicznej. Zarząd organizacji ustanowił również doroczną nagrodę Lubuski Przyjazny Pracodawca, która honoruje pracodawców najbardziej zaangażowanych na rzecz własnej załogi i na rzecz środowiska, kultury, sportu i otoczenia pracodawcy. Obecnie organizacja zrzesza około 150 członków.

Spotkanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Cottbus
O tym jak ważne są zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa dla rozwoju regionu nie trzeba nikogo przekonywać. Zdają sobie z tego sprawę również nasi zachodni sąsiedzi. Wczoraj (01.09) w Niemczech odbyło się coroczne spotkanie firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Cottbus i zaproszonych przez nich gości. Województwo lubuskie reprezentował członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.
Lista gości była długa. Na uroczystości pojawili się m.in. premier Brandenburgii Dietmar Woidke i jego ministrowie m.in. Pani Kathrin Schneider - Minister Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Landu Brandenburgia, która została zaproszona przez Tadeusza Jędrzejczaka do złożenia wizyty w województwie lubuskim. Spotkanie zostało zaplanowane na 5 października w Zielonej Górze.
Podczas spotkania premier Dietmar Woidke omówił kwestie gospodarcze ważne dla regionu Brandenburgii i Łużyc. Polityk podkreślił duże znaczenie węgla brunatnego dla regionu i dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, również w Niemczech. Po części oficjalnej odbyło się przyjęcie, podczas którego zaproszeni goście mieli okazję do spotkań bilateralnych.

Wolność, równość, tolerancja – to Woodstock!
Dziękuję, Jurku, że w najbardziej tolerancyjnym i otwartym regionie w Polsce – czyli w Lubuskiem – odbywa się Przystanek Woodstock, który jest symbolem tych wartości. Żadne zakazy, rygorystyczne obostrzenia czy nakazy tego nie zmienią! – czytamy w liście marszałek Elżbiety Anny Polak, która tymi słowami wspiera Jurka Owsiaka. Za to wsparcie prezes WOŚP podziękował na antenie Antyradia oraz na swoim videoblogu Zobacz tutaj. – List dodaje ducha i wiary w to, co robimy – komentuje Owsiak.
Marszałek w swoim liście podkreśla, że Przystanek Woodstock to nie tylko najpiękniejszy, ale także najbezpieczniejszy festiwal na świecie. - Podczas tegorocznego Przystanku Woodstock było naprawdę bezpiecznie dzięki Tobie, dzięki Twojej ekipie, wolontariuszom, Pokojowemu Patrolowi. I także dlatego, że przez te wszystkie lata trwania festiwalu wychowaliście wspaniałą publiczność – szaloną, wierną, ale też mądrą i odpowiedzialną – czytamy w liście.
Marszałek odnosi się także do zarzutów pod adresem organizatorów Przystanku Woodstock, mówiących o nieprzestrzeganiu procedur bezpieczeństwa podczas imprezy. - Nie sądziłam, że po tym, co pokazał Jurek Owsiak na tegorocznym Przystanku, ktoś będzie jeszcze doszukiwał się uchybień. Profesjonalnie, bezpiecznie, pięknie - jak zresztą każdego roku, to też źle. Czyli jak pisał ks. Jan Twardowski: "W życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to niedobrze". Wspieram Jurka od Żar po Kostrzyn i nie oddamy najpiękniejszego festiwalu świata! - mówi marszałek.

Lubuskie ma 2 cuda! To dzięki Wam! Dziękujemy!
O północy zakończyło się głosowanie w plebiscycie na 7 cudów Polski zorganizowanym przez magazyn "National Geographic Traveler". Lubuskie, jako jedyne w Polsce ma aż dwóch zwycięzców: Szlak kościołów drewnianych na trzecim miejscu oraz Geopark Łuk Mużakowa na miejscu siódmym! - To, że mieszkamy w fantastycznym regionie, najbardziej otwartym i tolerancyjnym wie już cala Polska. A teraz świat się dowiedział, że aż dwa Cuda Lubuskie zwyciężyły z wielką konkurencją! Jak Cuda, to tylko u nas, zapraszamy! - komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Marszałek podkreśla, że wyniki plebiscytu, to efekt skutecznej promocji regionu. - Wynik plebiscytu to efekt naszej konsekwentnej promocji, Geopark jeszcze nie tak dawno podczas święta województwa pokazywaliśmy w TVN, tu odbył się też konwent marszałków, spotkania z premierami Brandenburgii i Saksonii. Geopark jest od dawna tłem mojego facebooka. Szlak kościołów drewnianych zyskał nowa publikacje odrestaurowanych w ramach naszych programów unijnych, kilkudziesięciu zabytkowych kościołów - wyjaśnia.
Jednak, jak dodaje wynik, to też zasługa mieszkańców regionu. - Z pewnością najwięcej głosów oddali na swoje cuda mieszkańcy Lubuskiego. To pokazuje nasza integracje i tożsamość. Lubuszanie - moc jest z nami! - mówi E. Polak.
Dawne wyrobiska kopalni m.in. węgla brunatnego wypełniła woda, dzięki czemu zamieniły się w mieniące się barwami akweny. Idąc lub jadąc rowerem pięciokilometrowym szlakiem Dawna Kopalnia Babina, bez trudu zauważymy, jak przyroda odzyskuje zmienione przez człowieka środowisko.
Geopark Łuk Mużakowa
Geopark Łuk Mużakowa obejmuje unikatową w skali europejskiej, u-kształtną, morenową strukturę geologiczną, powstałą w efekcie działalności lodowców skandynawskich. Struktura geologiczna, która znajduje się w granicach geoparku, rozciąga się na terenie Polski, w powicie żarskim, gminach Łęknica, Trzebiel, Tuplice i Brody, oraz na ternie Niemiec, w Brandenburgii i Saksonii.
Posiada ona charakterystyczne, dla obszarów zaburzeń lodowcowych, ułożenie warstw. Znajdujące się w głębi Łuku Mużakowa pokłady węgli brunatnych i innych skał, ułożone są niemal pionowo, budując zróżnicowane formy geologiczne. Płytkie zaleganie wyciśniętych pokładów umożliwiało rozwój podziemnego i odkrywkowego górnictwa węgli brunatnych i kopalin towarzyszących, które trwało tutaj ponad 110 lat. Pozostałością dawnej działalności górniczej i przetwórstwa kopalin są zbiorniki pokopalniane wypełnione kwaśnymi wodami. Tworzą one pojezierze antropogeniczne, składające się na wyjątkowy w skali kraju krajobraz pogórniczy, z którym związane jest specyficzne środowisko przyrodnicze.
Unikatowe fenomeny geologiczne prezentowane są w geoparku, po polskiej i niemieckiej stronie dzięki licznym ścieżkom geoturystycznym, z których najbardziej atrakcyjna jest ścieżka „Dawna kopalnia Babina", znajdująca się pomiędzy Łęknicą i Nowymi Czaplami. Walory geologiczne obszaru są przybliżane turystom także za pomocą przewodników geologicznych i innych materiałów informacyjnych, wydawanych przez opiekujące się geoparkiem Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa.
Geopark od tego roku posiada certyfikat UNESCO.
Szlak Kościołów drewnianych
Gotycko-renesansowe kościółki urzekają harmonią bryły, bogactwem wnętrz i unoszącym się wewnątrz zapachem bejcowanego drewna. Szlak ma 23 km i najlepiej przemierzać go rowerem, zatrzymując się po drodze.
Niejednokrotnie są to obiekty leżące na Drodze św. Jakuba, uznawanej za najstarszy szlak turystyczny świata i na Lubuskim Szlaku Organowym.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Program Winobrania 2016 na telefony komórkowe

Przepraszamy za format tekstu- redakcja nie otrzymała programu w wersji edytowalnej przez co utracono formatowanie tekstu

- program Winobrania jest poniżej wyjaśnień.

WYJAŚNIENIA
Z uwagi na odmowę przez ZOK udostępnienia programu Winobrania lokalnym redakcjom w formacie do publikacji, wydawca zlożył sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Informuję, że za realizację wniosku w sprawie udostępnienia programu Winobrania odpowiada Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze. Skarga wraz ze stanowiskiem ZOK została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
 

Departament Prezydenta Miasta


Bardzo proszę o informację jaki jest problem z zamieszczeniem programu Dni Zielonej Góry "do publikacji w prasie".
 
W załączeniu przekazuję program.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta

Departament Prezydenta Miasta

Odpowiedź:
wydawnictwa są na telefony komórkowe, plik zaś jest w pdf na komputery stacjonarne., powinien być nadesłany redakcjom w pliku edytowalnym

Wnosiłem o udostępnienie informacji publicznej- programu winobrania w formie do publikacji prasowej (plik word lub plik edytowalny, otrzymałem tylko plik PDF nie nadający się do publikacji). Mój wniosek wpłynął. Do dnia wniesienia skargi mój wniosek- zapytanie prasowe- nie został wykonany, do dnia wniesienia skargi została mi doręczona decyzja odmowna udostępnienia informacji publicznej. Termin wniesienia skargi mija za 2 dni robocze.

Zielona Góra, 18.08.2016

 

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Za pośrednictwem

Zielonogórski Ośrodek Kultury

Skarżący

Agencja Prasowa Merkuriusz Polski

"Wieczorna.pl" sp. z o.o.

Dolina Zielona 24a

65-154 Zielona Góra

 

 

 

Skarga na bezczynność 

 

w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej

 

W imieniu agencji prasowej na podstawie art. 3 par. 2 pkt 8) p.p.s.a wnoszę skargę na odmowę urzędu w przedmiocie nieudostępnienia w wymaganym terminie informacji publicznej.

Zarzucam naruszenie przepisów art. 61 ust 1 i 2 Kostytucji RP i art.1. ust. 1 w związku z art 10 ust. 1. i art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 6.9.2001 o dostępie do informacji publicznej.

 

Wnoszę o:

1) Zobowiązanie strony przeciwnej do wykonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem agencji prasowej w postaci zapytania prasowego 

2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych

 

Uzasadnienie

 

Za pomocą poczty elektronicznej złozyłem w urzędzie wniosek - zapytanie prasowe. Wnosiłem o udostępnienie informacji publicznej- programu winobrania w formie do publikacji prasowej (plik word lub plik edytowalny, otrzymałem tylko plik PDF nie nadający się do publikacji). Mój wniosek wpłynął. Do dnia wniesienia skargi mój wniosek- zapytanie prasowe- nie został wykonany, do dnia wniesienia skargi została mi doręczona decyzja odmowna udostępnienia informacji publicznej. Pragnę nadmienić że żądana przeze mnie informacja jest informacją prostą, nieprzetworzoną. W tych okolicznościach wnoszę jak na wstępie.

 

Wygenerowano elektronicznie, nie zawiera pieczęci i odręcznego podpisu

 

W załączeniu:

kopia zapytań prasowych

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Agnieszka Hryniewicz 
Data: 18 sierpnia 2016 11:41
Temat: Re: program winobranie 2016
Do: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>

Niestety ale nie wsyłamy tak ważnych programowych dokumentów w plikach wordowskich

przykro mi

pozdrawiam

 

From: Adam Fularz

Sent: Wednesday, August 17, 2016 7:14 PM

To: Agnieszka Hryniewicz

Subject: Re: program winobranie 2016

 

- proszę dosłać program do publikacji w formacie edytowalnym lub najlepiej wkleić treść programu w list email.

Pozdrawiam,

 

W dniu 17 sierpnia 2016 13:08 użytkownik Agnieszka Hryniewicz  napisał:

Zapraszam do pobrania programu Dni Zielonej Góry Winobranie 2016

 

 

 

Z uśmiechem pozdrawiam

Agnieszka Hryniewicz

------------------


S O B O T A 3 w r z e ś n i a
SCENA WINOBRANIOWA (parking przy ul. Kasprowicza)
godz. 2000 Koncert „Radosna klasyka" w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej, dyrygent Czesław Grabowski
po koncercie do godz.2400 Dyskoteka Dorosłego Człowieka
MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1000 - 1800 Prezentacje winnic: „Cantina" (Mozów k. Sulechowa), „Equus" (Zabór), „Gostchorze" , „Ingrid" (Łaz), „Jakubów" (Jakubów), „Julia" (Stary
Kisielin-Zielona Góra), „Katarzyna" (Grodzisk Wlkp.), „Kinga" (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza" (Buchałów), „Łukasz" (Wityń), „Miłosz" (Łaz),
„Mozów" (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie" (Proczki k. Zaboru), „Pałac Wiechlice" (Wiechlice k. Szprotawy), „Pod Lubuskim
Słońcem" (Łaski k. Przełaz), „Saint Vincent" (Borów Wielki), „Stara Winna Góra" (Górzykowo), „Winiarka.pl" (Kiełpin-Zielona Góra), „U
Michała" (Zielona Góra) oraz Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
WYCIECZKI NA WINNICE (sprzedaży biletów - 25 zł w holu Zielonogórskiej Palmiarni od godziny 1000; odjazd WinoBusów z parkingu przy Palmiarni)
Winnica „Equus" w Zaborze - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „U Michała" w Zielonej Górze - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „Saint Vincent" w Borowie Wielkim - WinoBus nr 3: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „Bachusowe Pole" w Zaborze - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Na Leśnej Polanie" w Proczkach k. Zaboru - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Krucza" w Buchałowie - WinoBus nr 3: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Julia" w Starym Kisielinie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1700, powrót ok. godz. 1930
Winnica „Miłosz" w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1700, powrót ok. godz. 1930
Winnica „Ingrid" w Łazie - WinoBus nr 3: odjazd godz. 1700, powrót ok. godz. 1930
REJSY GALARAMI (Przystań turystyczna w Cigacicach, www.wycieczkipoodrze.com.pl)
godz. 1000 - 2000 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy rozpoczynają się co dwie godziny, impreza biletowana)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
1
WINOBRANIE NA ODRZE (Port Cigacice, organizator: Stowarzyszenia Odra dla Turystów, www.odradlaturystow.pl, tel. 531 013 193, impreza biletowana)
„Winobranie na pokładzie statku Laguna"
SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1200 - 2000 Studio Winobraniowe Radia Zielona Góra
godz. 1330 - 1400 Koncert zespołu Flash z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze, laureaci Sceny Dziecięcej Lubuskiego Festiwalu Piosenki
godz. 1400 - 1415 Uroczyste rozpoczęcie Dni Zielonej Góry - Bachus z rąk Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego odbiera klucze do bram miasta
godz. 1415 - 1515 „Kabaretowy początek Winobrania" Kabaret Zachodni
godz. 1545 - 1630 „Nowe piosenki o Zielonej Górze"
godz. 1700 -1745 „W klimatach reggae" koncert Wojtka Olejarza
godz. 1830 -1945 „DOBRZE na Winobraniu" koncert zespołu Sielska laureat „Granie na Winobranie"
godz. 2030 - 2200 Koncert Krzysztofa ZALEWA Zalewskiego
„WINOBRANIOWE SMAKI"
Zielonogórskie restauracje serwują potrawy specjalnie skomponowane do win z lubuskich winnic, wraz z nimi podawanych.
Restauracja „Casa Mia" (www.casamia.zgora.pl) i Winnica „Ingrid" (www.winnicaingrid.pl),
Restauracja „Il Vicolo" (www.ilvicolo.zgora.pl) i Winnica „Jakubów" (www.winnicajakubow.pl),
Restauracja „La Tulipe Noire" (www.latulipenoire.pl) i Winnica „Saint Vincent" (www.winnicasaintwincent.pl),
Restauracja „Palmiarnia" (www.palmiarnia.zgora.pl) i Winnica „Equus" (www.winnicaequus.pl),
Restauracja „Zajazd Pocztowy" (www.zajazdpocztowy.pl) i Winnica „Na Leśnej Polanie" (www.winnicanalesnejpolanie.pl),
Restauracja „Zbójnicka Grota" (www.zbojnickagrota.eu) i Winnica „Julia" (www.winnicajulia.pl),
Restauracja „Złota Kaczka" (www.facebook.com/pages/Złota-Kaczka-Zielona-Góra) i Winnica „Miłosz" (www.winnicamilosz.pl),
Winiarnia „Bachus" (www.winiarnia-bachus.pl) i Winnica „Cantina" (www.winnicacantina.pl).
LUNAPARK od godz. 1000 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
2
JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 1000 (Deptak)
WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE (Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl)
godz. 1900 Albert Camus „Caligula" reż. Robert Czechowski, Theater Chemnitz
IMPREZY SPORTOWE
godz. 900 I Winobraniowy Turniej w Bowlingu o Puchar Bachusa (Bowling Club, ul. Zacisze 16, organizator: Bowling Club, www.kreglezg.pl)
godz. 1000 V Ogólnopolski Turniej Winobraniowy w siatkówce o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra
(hala sportowa ul. Szafrana 6, organizator: KU AZS Uniwersytet Zielonogórski, www.azs.zgora.pl)
godz. 1000 XII Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej „Winobranie 2016"
(hala akrobatyczna, ul. Urszuli, organizator: Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej)
godz. 1100 Winobraniowy Turniej Skoku o Tyczce
(stadion MOSiR ul. Sulechowska 37, organizator: Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny, www.zlkl.zgora.pl)
godz. 1100 VII Drużynowy Bieg Winobraniowy o Puchar LOTTO
(ul. Bohaterów Westerplatte w pobliżu biurowca PGNiG, organizator: Totalizator Sportowy Sp. z o. o., www.zielona.gora.lotto.pl)
godz. 1300 XXXI Ogólnopolski Nocny Bieg Bachusa
(ul. Bohaterów Westerplatte w pobliżu biurowca PGNiG, organizator: Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, www.tkkf.zgora.pl)
godz. 1305 II Winobraniowy Marsz Nordic Walking
(ul. Bohaterów Westerplatte w pobliżu biurowca PGNiG, organizator: Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, www.tkkf.zgora.pl)
godz. 1700 Mecz piłki nożnej III ligi seniorów KS Falubaz Zielona Góra v. Ślęza Wrocław
(stadion MOSiR ul. Sulechowska 37, organizator: KS Falubaz Zielona Góra)
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
godz. 1200 5. Edycja Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania. Narodowe Czytanie „Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza (przed gmachem WiMBP,
organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
ok. godz. 1415 Pokonkursowa wystawa Ogólnopolskiego Konkurs na Projekt Plakatu „Dni Zielonej Góry Winobranie 2016" – wernisaż
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
3
(Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 2-3, organizator: Okręg Zielonogórski ZPAP, www.zpap.zgora.pl)
godz. 2000 Msza Święta oraz przemarsz orszaku ku czci Św. Urbana I - patrona Zielonej Góry do konkatedry pw. Świętej Jadwigi Śląskiejprzy ul.
Mickiewicza 14 (kościół pw. Św. Urbana I, ul. Lubuska)
godz. 2000 Koncert Winobraniowy „Arcydzieła muzyki sakralnej włoskiego baroku". Wykonanie: Cappella Viridimontana, Jerzy Markiewicz dyrygent,
w programie: utwory Claudio Monteverdiego i Domenico Scaralttiego
(Konkatedra p.w. Św. Jadwigi Śląskiej, organizator: Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze "Cantores", www.ztscantores.pl)
godz. 2000 „Discobranie" impreza taneczna (organizator: Klub Strefa 67, ul. Chrobrego 67)
godz. 2100 „Exclusive Saturday with Jeyjeysax" impreza taneczna (organizator: Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, www.xdemon.pl)
godz. 2100 „Winobraniowy Dancing pod Palmami z zespołem Astra"
(organizator: Palmiarnia Zielonogórska, ul. Wrocławska 12A, www.palmiarnia.zgora.pl)
godz. 2100 Wieczorek taneczny z DJ Żabą (organizator: Piwnica Artystyczna KAWON, ul. Zamkowa 5, www.kawon.zgora.pl)
KLUB WINOBRANIOWY
Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, 65-058 Zielona Góra, tel. 797 407 885, www.xdemon.pl
WYSTAWY
„Historia zielonogórskiego środowiska plastycznego w latach 1900-2016"; Paulina Poczęta „Wielkie mi rzeczy" wystawa w ramach XVIII Otwartego
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Zielona Góra 2016 „Sztuczna inteligencja"; Wystawa fotografii słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Biuro Wystaw Artystycznych (al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl)
Wystawy czasowe: „Energia z Ziemi"; „Motywy przyrodnicze" w ceramice kolekcja wyrobów kamionkowych; „Skały i minerały"; wystawa fotograficzna „Powrót
do natury - przyroda kopalni KSM Nowogród Bobrzański"; wystawa fotograficzna „Rok z życia - Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego"; wystawa
instrumentów „Dźwięki zaklęte w drewnie"; wystawa projektów studentów architektury i urbanistyki UZ „Nasza wielka Zielona Góra - wizje rozwoju"; ekspozycja
stała: Sala stanowisk interaktywnych.
Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
4
Multimedialne ekspozycje: Laboratorium Optyczne „Jaskinia światła"; „Układ Słoneczny"; „Zobacz i dotknij meteoryty"; Projekcje w technologii FullDome pod
kopułą Planetarium: „Mała gwiazdka" (2D); „Na skrzydłach marzeń" (3D); „Niesamowite światło" (3D); „Podróż do miliarda Słońc" (2D); „Powrót na Księżyc" (2D);
„Teleskop Alma - nowe okno na Wszechświat" (2D); „Ziemia, Księżyc i Słońce" (2D)
Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10, www.planetariumwenus.pl)
Pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2016"; prezentacja twórczości artystów związanych z Galerią
Pro Arte. „Malarstwo, rzeźba, ceramika - najlepszą pamiątką wizyty w Winnym Grodzie"
Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.pl)
Wystawy czasowe: „Historia ziemi wydarta"; „Ciężarówki Wehrmachtu z zielonogórskiej fabryki Beuchelta" - fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Zielonej Górze; Poczta polowa Wehrmachtu" – karty pocztowe ze zbiorów Matthiasa Ziefera; ekspozycje stałe: „Dawna broń"; „Żołnierz Polski 1914-1945";
„Kobiety-żołnierze"; „Wojsko Polskie po 1945 r."; „Gabinet myśliwski"; „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Plenerowa ekspozycja
ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Skansen fortyfikacyjny"
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie (Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu)
„Wystroje wnętrz mieszkalnych w zabytkowych obiektach na terenie skansenu z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego mieszkańców Województwa
Lubuskiego"; „Sztuka użytkowa i plastyka obrzędowa"; „Winiarstwo"; „Dawna szkoła wiejska"; „Sklep kolonialny"; „Salonik myśliwski Włodzimierza Korsaka";
„Izba pamięci Bolesława Kostkiewicza"
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze (ul. Ochla-Muzealna 5 Zielona Góra, www.muzeumochla.pl)
Wystawy czasowe: „Jolanta Zdrzalik (1938-2004). Malarstwo i rysunek"; „Wilhelm Blanke (1873-1936). Malarz z Kargowej"; „Adieu" Muskau Art Project sezon 3.;
Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina"; „Muzeum Dawnych Tortur"; „Muzeum Zielonej Góry"; „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego";
„Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej"; „Galeria Tadeusza Kuntze"; „Galeria Mariana Kruczka"; „Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej"; „Sala
Zegarowa"; „Wieża asymetryczna Kajetana Sosnowskiego"; „Galeria dyrektorów Muzeum w Zielonej Górze"
Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
Ekspozycja Motyli; wystawa fotograficzna członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Palmiarnia Zielonogórska (ul. Wrocławska 12A, www.palmiarnia.zgora.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
5
„2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza"
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej (al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)
„The art. Of exlibris Torill Elisabeth Larsen" (Filia nr 1 i 11); „Twarze Zielonej Góry" wystawa Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego (hol WiMBP)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
N I E D Z I E L A 4 w r z e ś n i a
SCENA WINOBRANIOWA (parking przy ul. Kasprowicza)
godz. 2000 Koncert Ani Rusowicz
po koncercie do godz.2400 Dyskoteka Dorosłego Człowieka z X-Demonem
MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1000 - 1800 Prezentacje winnic: „Cantina" (Mozów k. Sulechowa), „Equus" (Zabór), „Gostchorze", „Ingrid" (Łaz), „Jakubów" (Jakubów), „Julia" (Stary
Kisielin-Zielona Góra), „Katarzyna" (Grodzisk Wlkp.), „Kinga" (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza" (Buchałów), „Łukasz" (Wityń), „Miłosz" (Łaz),
„Mozów" (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie" (Proczki k. Zaboru), „Pałac Wiechlice" (Wiechlice k. Szprotawy), „Pod Lubuskim
Słońcem" (Łaski k. Przełaz), „Saint Vincent" (Borów Wielki), „Stara Winna Góra" (Górzykowo), „Winiarka.pl" (Kiełpin-Zielona Góra), „U
Michała" (Zielona Góra) oraz Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie.
WYCIECZKI NA WINNICE (sprzedaży biletów - 25 zł w holu Zielonogórskiej Palmiarni od godziny 1000; odjazd WinoBusów z parkingu przy Palmiarni)
Winnica „Julia" w Starym Kisielinie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „U Michała" w Zielonej Górze - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „Ingrid" w Łazie - WinoBus nr 3: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „Bachusowe Pole" w Zaborze - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Cantina" w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Na Leśnej Polanie" w Proczkach k. Zaboru - WinoBus nr 3: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Equus" w Zaborze - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1700, powrót ok. godz. 1930
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
6
Winnica „Mozów" w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1700, powrót ok. godz. 1930
REJSY GALARAMI (Przystań turystyczna w Cigacicach, www.wycieczkipoodrze.com.pl)
godz. 1000 - 2000 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra
(rejsy rozpoczynają się co dwie godziny, impreza biletowana)
WINOBRANIE NA ODRZE (Port Cigacice, organizator: Stowarzyszenia Odra dla Turystów, www.odradlaturystow.pl, tel. 531 013 193, impreza biletowana)
„Winobranie na pokładzie statku Laguna"
SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1200 - 2000 Studio Winobraniowe Radia Zielona Góra
godz. 1330 Ekspozycja figury Św. Urbana I obok sceny przy Ratuszu. Blok artystyczny ku czci patrona Miasta w oprawie Zespołu Pieśni i Tańca „Maki"
godz. 1340 Złożenie życzeń przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego i Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego mieszkańcom i
gościom Zielonej Góry
godz. 1400 - 1445 „Dwieście białych róż" koncert Macieja Wróblewskiego
godz. 1515 -1630 Koncert zespołów Rezonans i Melodia
godz. 1700 -1750 Koncert Sylwii Przybysz, laureatki konkursu Youtube Young Stars 2015
godz. 1830 -1945 „Tribute to Janis Joplin" koncert Eli Dębskiej
godz. 2030 - 2200 „Tribute to U2" koncert zespołu Cadillac
 „WINOBRANIOWE SMAKI"
Zielonogórskie restauracje serwują potrawy specjalnie skomponowane do win z lubuskich winnic, wraz z nimi podawanych.
Restauracja „Casa Mia" (www.casamia.zgora.pl) i Winnica „Ingrid" (www.winnicaingrid.pl),
Restauracja „Il Vicolo" (www.ilvicolo.zgora.pl) i Winnica „Jakubów" (www.winnicajakubow.pl),
Restauracja „La Tulipe Noire" (www.latulipenoire.pl) i Winnica „Saint Vincent" (www.winnicasaintwincent.pl),
Restauracja „Palmiarnia" (www.palmiarnia.zgora.pl) i Winnica „Equus" (www.winnicaequus.pl),
Restauracja „Zajazd Pocztowy" (www.zajazdpocztowy.pl) i Winnica „Na Leśnej Polanie" (www.winnicanalesnejpolanie.pl),
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
7
Restauracja „Zbójnicka Grota" (www.zbojnickagrota.eu) i Winnica „Julia" (www.winnicajulia.pl),
Restauracja „Złota Kaczka" (www.facebook.com/pages/Złota-Kaczka-Zielona-Góra) i Winnica „Miłosz" (www.winnicamilosz.pl),
Winiarnia „Bachus" (www.winiarnia-bachus.pl) i Winnica „Cantina" (www.winnicacantina.pl).
LUNAPARK od godz. 1000 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów)
JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 1000 (Deptak)
WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE (Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl)
godz. 1700 i 2000 Marcin Szczygielski „Single i remiksy" reż. Olaf Lubaszenko, Teatr MY - Berg & Marcinkowski
IMPREZY SPORTOWE
godz. 900 BILARD CUP VIII Memoriał Damiana Nitschke
(Hot Shots Music Club&Bilard ul. J. Dąbrowskiego 41/1, organizator: Lubuskie Stowarzyszenie Snookera Sportowego i Bilarda, www.hotshots.pl)
godz. 900 I Winobraniowy Ogólnopolski Turniej Bowlingowy o Puchar Bachusa
(Bowling Club, ul. Zacisze 16, organizator: Bowling Club, www.kreglezg.pl)
godz. 1000 III Turniej Winobraniowy piłki ręcznej mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra
(hala sportowa ul. Szafrana 6, organizator: KU AZS Uniwersytet Zielonogórski, www.azs.zgora.pl)
godz. 1000 XII Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej „Winobranie 2016"
(hala akrobatyczna, ul. Urszuli, organizator: Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej)
godz. 1000 Winobraniowy Turniej Brydża o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra
(Palmiarnia Zielonogórska ul. Wrocławska 12a, organizator: Okręgowy Związek Brydża Sportowego w Zielonej Górze)
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
godz.1200 Uroczysta Msza Święta ku czci Św. Urbana I - patrona Zielonej Góry pod przewodnictwem Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Tadeusza
Lityńskiego oraz przemarsz uczestników uroczystości do sceny przy Ratuszu (konkatedra pw. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Mickiewicza 14)
KLUB WINOBRANIOWY
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
8
Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, 65-058 Zielona Góra, tel. 797 407 885, www.xdemon.pl
WYSTAWY
„Historia zielonogórskiego środowiska plastycznego w latach 1900-2016"; Paulina Poczęta „Wielkie mi rzeczy" wystawa w ramach XVIII Otwartego
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Zielona Góra 2016 „Sztuczna inteligencja"; Wystawa fotografii słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Biuro Wystaw Artystycznych (al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl)
Wystawy czasowe: „Energia z Ziemi"; „Motywy przyrodnicze" w ceramice kolekcja wyrobów kamionkowych; „Skały i minerały"; Wystawa fotograficzna „Powrót
do natury - przyroda kopalni KSM Nowogród Bobrzański"; wystawa fotograficzna „Rok z życia - Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego"; wystawa
instrumentów „Dźwięki zaklęte w drewnie"; wystawa projektów studentów architektury i urbanistyki UZ „Nasza wielka Zielona Góra - wizje rozwoju"; ekspozycja
stała: Sala stanowisk interaktywnych.
Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)
Multimedialne ekspozycje: Laboratorium Optyczne „Jaskinia światła"; „Układ Słoneczny"; „Zobacz i dotknij meteoryty"; Projekcje w technologii FullDome pod
kopułą Planetarium: „Mała gwiazdka" (2D); „Na skrzydłach marzeń" (3D); „Niesamowite światło" (3D); „Podróż do miliarda Słońc" (2D); „Powrót na Księżyc" (2D);
„Teleskop Alma - nowe okno na Wszechświat" (2D); „Ziemia, Księżyc i Słońce" (2D).
Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10, www.planetariumwenus.pl)
Pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2016"; prezentacja twórczości artystów związanych z Galerią
Pro Arte. „Malarstwo, rzeźba, ceramika - najlepszą pamiątką wizyty w Winnym Grodzie"
Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.pl)
Wystawy czasowe: „Historia ziemi wydarta"; „Ciężarówki Wehrmachtu z zielonogórskiej fabryki Beuchelta" - fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Zielonej Górze; Poczta polowa Wehrmachtu" – karty pocztowe ze zbiorów Matthiasa Ziefera; ekspozycje stałe: „Dawna broń"; „Żołnierz Polski 1914-1945";
„Kobiety-żołnierze"; „Wojsko Polskie po 1945 r."; „Gabinet myśliwski"; „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Plenerowa ekspozycja
ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Skansen fortyfikacyjny"
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie (Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
9
„Wystroje wnętrz mieszkalnych w zabytkowych obiektach na terenie skansenu z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego mieszkańców Województwa
Lubuskiego"; „Sztuka użytkowa i plastyka obrzędowa"; „Winiarstwo"; „Dawna szkoła wiejska"; „Sklep kolonialny"; „Salonik myśliwski Włodzimierza Korsaka";
„Izba pamięci Bolesława Kostkiewicza"
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze (ul. Ochla-Muzealna 5 Zielona Góra, www.muzeumochla.pl)
Wystawy czasowe: „Jolanta Zdrzalik (1938-2004). Malarstwo i rysunek"; „Wilhelm Blanke (1873-1936). Malarz z Kargowej"; „Adieu" Muskau Art Project sezon 3.;
Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina"; „Muzeum Dawnych Tortur"; „Muzeum Zielonej Góry"; „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego"; „Galeria Śląskiej
Sztuki Sakralnej"; „Galeria Tadeusza Kuntze"; „Galeria Mariana Kruczka"; „Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej"; „Sala Zegarowa"; „Wieża asymetryczna
Kajetana Sosnowskiego"; „Galeria dyrektorów Muzeum w Zielonej Górze"
Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
Ekspozycja Motyli; wystawa fotograficzna członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Palmiarnia Zielonogórska (ul. Wrocławska 12A, www.palmiarnia.zgora.pl)
„2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza"
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej (al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)
„The art. Of exlibris Torill Elisabeth Larsen" (Filia nr 1 i 11); „Twarze Zielonej Góry" wystawa Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego (hol WiMBP)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
P O N I E D Z I A Ł E K 5 w r z e ś n i a
SCENA WINOBRANIOWA (parking przy ul. Kasprowicza)
godz. 1900 Koncert Andrzeja Piaska Piasecznego
po koncercie do godz.2400 Dyskoteka Dorosłego Człowieka z X-Demonem
MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1000 - 1800 Prezentacje winnic: „Cantina" (Mozów k. Sulechowa), „Equus" (Zabór), „Gostchorze", „Ingrid" (Łaz), „Jakubów" (Jakubów), „Julia" (Stary
Kisielin-Zielona Góra), „Katarzyna" (Grodzisk Wlkp.), „Kinga" (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza" (Buchałów), „Łukasz" (Wityń), „Miłosz" (Łaz),
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
10
„Mozów" (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie" (Proczki k. Zaboru), „Pałac Wiechlice" (Wiechlice k. Szprotawy), „Pod Lubuskim
Słońcem" (Łaski k. Przełaz), „Saint Vincent" (Borów Wielki), „Stara Winna Góra" (Górzykowo), „Winiarka.pl" (Kiełpin-Zielona Góra), „U
Michała" (Zielona Góra) oraz Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
REJSY GALARAMI (Przystań turystyczna w Cigacicach, www.wycieczkipoodrze.com.pl)
godz. 1000 - 2000 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy rozpoczynają się co dwie godziny, impreza biletowana)
WINOBRANIE NA ODRZE (Port Cigacice, organizator: Stowarzyszenia Odra dla Turystów, www.odradlaturystow.pl, tel. 531 013 193, impreza biletowana)
„Winobranie na pokładzie statku Laguna"
SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1200 - 2000 Studio Winobraniowe Radia Zielona Góra
godz. 1500 - 1615 „Metamorfozy ślubne" efekt akcji Centrum Metamorfoz
godz. 1645 -1745 Salony Fryzjerskie Ewa - pokaz
godz. 1830 -1945 Koncert Mariusza Wawrzyńczyka, zwycięzcy koncertu "Debiuty ze Skaldami", podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu
godz. 2030 - 2200 „Baw się razem z nami" koncert zespołu Szalone Gitary
„WINOBRANIOWE SMAKI"
Zielonogórskie restauracje serwują potrawy specjalnie skomponowane do win z lubuskich winnic, wraz z nimi podawanych.
Restauracja „Casa Mia" (www.casamia.zgora.pl) i Winnica „Ingrid" (www.winnicaingrid.pl),
Restauracja „Il Vicolo" (www.ilvicolo.zgora.pl) i Winnica „Jakubów" (www.winnicajakubow.pl),
Restauracja „La Tulipe Noire" (www.latulipenoire.pl) i Winnica „Saint Vincent" (www.winnicasaintwincent.pl),
Restauracja „Palmiarnia" (www.palmiarnia.zgora.pl) i Winnica „Equus" (www.winnicaequus.pl),
Restauracja „Zajazd Pocztowy" (www.zajazdpocztowy.pl) i Winnica „Na Leśnej Polanie" (www.winnicanalesnejpolanie.pl),
Restauracja „Zbójnicka Grota" (www.zbojnickagrota.eu) i Winnica „Julia" (www.winnicajulia.pl),
Restauracja „Złota Kaczka" (www.facebook.com/pages/Złota-Kaczka-Zielona-Góra) i Winnica „Miłosz" (www.winnicamilosz.pl),
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
11
Winiarnia „Bachus" (www.winiarnia-bachus.pl) i Winnica „Cantina" (www.winnicacantina.pl).
LUNAPARK od godz. 1000 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów)
MANEWRY TEATRALNE z Teatrem Rozrywki Trójkąt (Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14)
godz.1700 -1930
JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 1000 (Deptak)
WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE (Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl)
godz. 1900 „Bodo - musical" reż. Dariusz Taraszkiewicz, Dom Kultury w Rawiczu/Fundacja Skene Pro Arte
IMPREZY SPORTOWE
godz. 900 BILARD CUP VIII Memoriał Damiana Nitschke
(Hot Shots Music Club&Bilard ul. J. Dąbrowskiego 41/1, organizator: Lubuskie Stowarzyszenie Snookera Sportowego i Bilarda, www.hotshots.pl)
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
godz. 1000 - 1700
„Winobraniowy Kiermasz Książek" (przed gmachem WiMBP, organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al.
Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
godz. 1830 Finisaż wystawy „The art. Of exlibris Torill Elisabeth Larsen" z udziałem artystki (Filia nr 1 i 11, organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
KLUB WINOBRANIOWY
Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, 65-058 Zielona Góra, tel. 797 407 885, www.xdemon.pl
WYSTAWY
Pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2016"; prezentacja twórczości artystów związanych z Galerią
Pro Arte. „Malarstwo, rzeźba, ceramika - najlepszą pamiątką wizyty w Winnym Grodzie"
Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
12
„Wystroje wnętrz mieszkalnych w zabytkowych obiektach na terenie skansenu z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego mieszkańców Województwa
Lubuskiego"; „Sztuka użytkowa i plastyka obrzędowa"; „Winiarstwo"; „Dawna szkoła wiejska"; „Sklep kolonialny"; „Salonik myśliwski Włodzimierza Korsaka";
„Izba pamięci Bolesława Kostkiewicza"
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze (ul. Ochla-Muzealna 5 Zielona Góra, www.muzeumochla.pl)
Wystawy czasowe: „Jolanta Zdrzalik (1938-2004). Malarstwo i rysunek"; „Wilhelm Blanke (1873-1936). Malarz z Kargowej"; „Adieu" Muskau Art Project sezon 3.;
Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina"; „Muzeum Dawnych Tortur"; „Muzeum Zielonej Góry"; „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego"; „Galeria Śląskiej
Sztuki Sakralnej"; „Galeria Tadeusza Kuntze"; „Galeria Mariana Kruczka"; „Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej"; „Sala Zegarowa"; „Wieża asymetryczna
Kajetana Sosnowskiego"; „Galeria dyrektorów Muzeum w Zielonej Górze"
Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
Ekspozycja Motyli; wystawa fotograficzna członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Palmiarnia Zielonogórska (ul. Wrocławska 12A, www.palmiarnia.zgora.pl)
„2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza"
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej (al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)
XVIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny „Sztuczna inteligencja" (Galeria WiMBP); „The art. Of exlibris Torill Elisabeth Larsen" (Filia nr 1 i
11); „Twarze Zielonej Góry" wystawa Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego (hol WiMBP)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
13
W T O R E K 6 w r z e ś n i a
SCENA WINOBRANIOWA (parking przy ul. Kasprowicza)
godz. 1900 Koncert zespołu Papa D
po koncercie do godz.2400 Dyskoteka Dorosłego Człowieka z X-Demonem
MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1000 - 1800 Prezentacje winnic: „Cantina" (Mozów k. Sulechowa), „Equus" (Zabór), „Gostchorze",, „Ingrid" (Łaz), „Jakubów" (Jakubów), „Julia" (Stary
Kisielin-Zielona Góra), „Katarzyna" (Grodzisk Wlkp.), „Kinga" (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza" (Buchałów), „Łukasz" (Wityń), „Miłosz" (Łaz),
„Mozów" (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie" (Proczki k. Zaboru), „Pałac Wiechlice" (Wiechlice k. Szprotawy), „Pod Lubuskim
Słońcem" (Łaski k. Przełaz), „Saint Vincent" (Borów Wielki), „Stara Winna Góra" (Górzykowo), „Winiarka.pl" (Kiełpin-Zielona Góra), „U
Michała" (Zielona Góra) oraz Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
REJSY GALARAMI (Przystań turystyczna w Cigacicach, www.wycieczkipoodrze.com.pl)
godz. 1000 - 2000 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy rozpoczynają się co dwie godziny, impreza biletowana)
WINOBRANIE NA ODRZE (Port Cigacice, organizator: Stowarzyszenia Odra dla Turystów, www.odradlaturystow.pl, tel. 531 013 193, impreza biletowana)
„Winobranie na pokładzie statku Laguna"
SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1200 - 2000 Studio Winobraniowe Radia Zielona Góra
godz. 1500 - 1550 Koncert zespołu Bolero
godz. 1550 - 1615 Prezentacje Tabasco Black Rebels
godz. 1700 - 1800 Rege Against The Machine Band
godz. 1845 -1945 Koncert zespołu Mamy Prąd
godz. 2030 - 2200 Koncert Darii Zawiłow, laureatki tegorocznej nagrody imienia Anny Jantar - opolskiej Karolinki
„WINOBRANIOWE SMAKI"
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
14
Zielonogórskie restauracje serwują potrawy specjalnie skomponowane do win z lubuskich winnic, wraz z nimi podawanych.
Restauracja „Casa Mia" (www.casamia.zgora.pl) i Winnica „Ingrid" (www.winnicaingrid.pl),
Restauracja „Il Vicolo" (www.ilvicolo.zgora.pl) i Winnica „Jakubów" (www.winnicajakubow.pl),
Restauracja „La Tulipe Noire" (www.latulipenoire.pl) i Winnica „Saint Vincent" (www.winnicasaintwincent.pl),
Restauracja „Palmiarnia" (www.palmiarnia.zgora.pl) i Winnica „Equus" (www.winnicaequus.pl),
Restauracja „Zajazd Pocztowy" (www.zajazdpocztowy.pl) i Winnica „Na Leśnej Polanie" (www.winnicanalesnejpolanie.pl),
Restauracja „Zbójnicka Grota" (www.zbojnickagrota.eu) i Winnica „Julia" (www.winnicajulia.pl),
Restauracja „Złota Kaczka" (www.facebook.com/pages/Złota-Kaczka-Zielona-Góra) i Winnica „Miłosz" (www.winnicamilosz.pl),
Winiarnia „Bachus" (www.winiarnia-bachus.pl) i Winnica „Cantina" (www.winnicacantina.pl).
LUNAPARK (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów) od godz. 1000
MANEWRY TEATRALNE z Teatrem Rozrywki Trójkąt (Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14)
godz.1700 -1930
JARMARK WINOBRANIOWY (Deptak) od godz. 1000
WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE (Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl)
godz. 1900 „Paryż i Ty" reż. Jan Tomaszewicz, Teatr Dramatyczny im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.
IMPREZY SPORTOWE
godz. 1400 54. Mityng Winobraniowy (stadion MOSiR ul. Sulechowska 37, organizator: Lubuski Związek Lekkiej Atletyki, www.lzla.zgora.pl)
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
godz. 1000 - 1700
„Winobraniowy Kiermasz Książek" (przed gmachem WiMBP, organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al.
Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
15
godz. 1600 - 1830 Rodzinne Podchody w Parku Piastowskim – realizowane w ramach Trampoliny- regionalnego programu wspierania inicjatyw obywatelskich
(zgłoszenia i rejestracja od godz. 1530 przy amfiteatrze od strony parkingu, telefon kontaktowy 668 697 777, organizator: Fundacja Bodzio Radość
Rodzina Rozwój)
godz. 1900 Przemysław Szczotko koncert z cyklu Kraina Łagodności ( Bar Pod Schodami przy ul. Bohaterów Westerplatte 11)
godz. 1930 Kurs jogi Asana dla zupełnie poczatujących (Centrum Jogi Asana ul. Łużycka 11)
KLUB WINOBRANIOWY
Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, 65-058 Zielona Góra, tel. 797 407 885, www.xdemon.pl
WYSTAWY
„Historia zielonogórskiego środowiska plastycznego w latach 1900-2016"; Paulina Poczęta „Wielkie mi rzeczy" wystawa w ramach XVIII Otwartego
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Zielona Góra 2016 „Sztuczna inteligencja"; wystawa fotografii słuchaczy Zielonogórskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Biuro Wystaw Artystycznych (al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl)
Wystawy czasowe: „Energia z Ziemi"; „Motywy przyrodnicze" w ceramice kolekcja wyrobów kamionkowych; „Skały i minerały"; wystawa fotograficzna „Powrót
do natury - przyroda kopalni KSM Nowogród Bobrzański"; wystawa fotograficzna „Rok z życia - Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego"; wystawa
instrumentów „Dźwięki zaklęte w drewnie"; wystawa projektów studentów architektury i urbanistyki UZ „Nasza wielka Zielona Góra - wizje rozwoju"; ekspozycja
stała: Sala stanowisk interaktywnych
Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)
Multimedialne ekspozycje: Laboratorium Optyczne „Jaskinia światła"; „Układ Słoneczny"; „Zobacz i dotknij meteoryty"; Projekcje w technologii FullDome pod
kopułą Planetarium: „Mała gwiazdka" (2D); „Na skrzydłach marzeń" (3D); „Niesamowite światło" (3D); „Podróż do miliarda Słońc" (2D); „Powrót na Księżyc" (2D);
„Teleskop Alma - nowe okno na Wszechświat" (2D); „Ziemia, Księżyc i Słońce" (2D)
Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10, www.planetariumwenus.pl)
Pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2016"; prezentacja twórczości artystów związanych z Galerią
Pro Arte. „Malarstwo, rzeźba, ceramika - najlepszą pamiątką wizyty w Winnym Grodzie"
Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
16
„Wystroje wnętrz mieszkalnych w zabytkowych obiektach na terenie skansenu z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego mieszkańców Województwa
Lubuskiego"; „Sztuka użytkowa i plastyka obrzędowa"; „Winiarstwo"; „Dawna szkoła wiejska"; „Sklep kolonialny"; „Salonik myśliwski Włodzimierza Korsaka";
„Izba pamięci Bolesława Kostkiewicza"
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze (ul. Ochla-Muzealna 5 Zielona Góra, www.muzeumochla.pl)
Wystawy czasowe: „Jolanta Zdrzalik (1938-2004). Malarstwo i rysunek"; „Wilhelm Blanke (1873-1936). Malarz z Kargowej"; „Adieu" Muskau Art Project sezon 3.;
Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina"; „Muzeum Dawnych Tortur"; „Muzeum Zielonej Góry"; „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego"; „Galeria Śląskiej
Sztuki Sakralnej"; „Galeria Tadeusza Kuntze"; „Galeria Mariana Kruczka"; „Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej"; „Sala Zegarowa"; „Wieża asymetryczna
Kajetana Sosnowskiego"; „Galeria dyrektorów Muzeum w Zielonej Górze"
Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
Ekspozycja Motyli; wystawa fotograficzna członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Palmiarnia Zielonogórska (ul. Wrocławska 12A, www.palmiarnia.zgora.pl)
„2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza"
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej (al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)
Ś R O D A 7 w r z e ś n i a
SCENA WINOBRANIOWA (parking przy ul. Kasprowicza)
godz. 1830 Koncert zespołu Forbidden Souls laureata plebiscytu „Przebojem na antenę"
godz. 1930 Koncert Mesajah
po koncercie do godz.2400 Dyskoteka Dorosłego Człowieka z X-Demonem
MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1000 - 1800 Prezentacje winnic: „Cantina" (Mozów k. Sulechowa), „Equus" (Zabór), „Gostchorze", „Ingrid" (Łaz), „Jakubów" (Jakubów), „Julia" (Stary
Kisielin-Zielona Góra), „Katarzyna" (Grodzisk Wlkp.), „Kinga" (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza" (Buchałów), „Łukasz" (Wityń), „Miłosz" (Łaz),
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
17
„Mozów" (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie" (Proczki k. Zaboru), „Pałac Wiechlice" (Wiechlice k. Szprotawy), „Pod Lubuskim
Słońcem" (Łaski k. Przełaz), „Saint Vincent" (Borów Wielki), „Stara Winna Góra" (Górzykowo), „Winiarka.pl" (Kiełpin-Zielona Góra), „U
Michała" (Zielona Góra) oraz Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
REJSY GALARAMI (Przystań turystyczna w Cigacicach, www.wycieczkipoodrze.com.pl)
godz. 1000 - 2000 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy rozpoczynają się co dwie godziny, impreza biletowana)
WINOBRANIE NA ODRZE (Port Cigacice, organizator: Stowarzyszenia Odra dla Turystów, www.odradlaturystow.pl, tel. 531 013 193, impreza biletowana)
„Winobranie na pokładzie statku Laguna"
SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1200 - 2000 Studio Winobraniowe Radia Zielona Góra
godz. 1500 - 1545 Funfit II pokazy
godz. 1600 - 1645 Zielonogórska Federacja Dalekowschodnich Sportów i Sztuk Walki
„Roztańczona Zielona Góra" prezentacje:
godz. 1700 - 1710 Let's Dance
godz. 1715 - 1730 Street Dance
godz. 1735 - 1755 Keep on Dancing
godz. 1800 - 1845 Zielonogórski Klub Tańca Sportowego BUGS
godz. 1845 - 1945 Spoko Family
godz. 2030 - 2200 „She Loves You" koncert zespołu The Postman
„WINOBRANIOWE SMAKI"
Zielonogórskie restauracje serwują potrawy specjalnie skomponowane do win z lubuskich winnic, wraz z nimi podawanych.
Restauracja „Casa Mia" (www.casamia.zgora.pl) i Winnica „Ingrid" (www.winnicaingrid.pl),
Restauracja „Il Vicolo" (www.ilvicolo.zgora.pl) i Winnica „Jakubów" (www.winnicajakubow.pl),
Restauracja „La Tulipe Noire" (www.latulipenoire.pl) i Winnica „Saint Vincent" (www.winnicasaintwincent.pl),
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
18
Restauracja „Palmiarnia" (www.palmiarnia.zgora.pl) i Winnica „Equus" (www.winnicaequus.pl),
Restauracja „Zajazd Pocztowy" (www.zajazdpocztowy.pl) i Winnica „Na Leśnej Polanie" (www.winnicanalesnejpolanie.pl),
Restauracja „Zbójnicka Grota" (www.zbojnickagrota.eu) i Winnica „Julia" (www.winnicajulia.pl),
Restauracja „Złota Kaczka" (www.facebook.com/pages/Złota-Kaczka-Zielona-Góra) i Winnica „Miłosz" (www.winnicamilosz.pl),
Winiarnia „Bachus" (www.winiarnia-bachus.pl) i Winnica „Cantina" (www.winnicacantina.pl).
LUNAPARK od godz. 1000 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów)
MANEWRY TEATRALNE z Teatrem Rozrywki Trójkąt (Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14)
godz.1700 -1930
JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 1000 (Deptak)
WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE (Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl)
godz. 1700 i 2000 Allan Stratton „Hawaje, czyli przygody siostry Jane" reż. Marcin Sławiński, Teatr Capitol
IMPREZY SPORTOWE
godz. 1600 Otwarte gwardyjskie mistrzostwa w strzelaniu
(strzelnica, ul. Strzelecka 22, organizator: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia", www.gwardia.zgora.com.pl)
godz. 1600 Turniej Winobraniowy w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży szkolnej
(strzelnica, ul. Strzelecka 22, organizator: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia", www.gwardia.zgora.com.pl)
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
godz. 1000 - 1700
„Winobraniowy Kiermasz Książek" (przed gmachem WiMBP, organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida,
al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
godz. 1000 - 1200 Urodziny Clowna Bodzia (Parking przy Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczym ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, organizator:
Fundacja Bodzio Radość Rodzina Rozwój)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
19
godz. 1630 - 1730 Winobraniowa bitwa na balony (Parking przy Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczym ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, , organizator:
Fundacja Bodzio Radość Rodzina Rozwój)
godz. 1700 „Grempler Sekt. Zielonogórski sekt od nowa z cyklu Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś" - wernisaż (organizator: Muzeum Ziemi Lubuskiej,
al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
godz. 1800 „Lubuskie Winnice" wystawa Lubuskiego Towarzystwa - wernisaż (Mediateka Szklana Pułapka, organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
godz. 2100 Koncert zespołu Masters (organizator: Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, www.xdemon.pl)
KLUB WINOBRANIOWY
Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, 65-058 Zielona Góra, tel. 797 407 885, www.xdemon.pl
WYSTAWY
„Historia zielonogórskiego środowiska plastycznego w latach 1900-2016"; Paulina Poczęta „Wielkie mi rzeczy" wystawa w ramach XVIII Otwartego
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Zielona Góra 2016 „Sztuczna inteligencja"; wystawa fotografii słuchaczy Zielonogórskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Biuro Wystaw Artystycznych (al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl)
Wystawy czasowe: „Energia z Ziemi"; „Motywy przyrodnicze" w ceramice kolekcja wyrobów kamionkowych; „Skały i minerały"; wystawa fotograficzna „Powrót
do natury - przyroda kopalni KSM Nowogród Bobrzański"; wystawa fotograficzna „Rok z życia - Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego"; wystawa
instrumentów „Dźwięki zaklęte w drewnie"; wystawa projektów studentów architektury i urbanistyki UZ „Nasza wielka Zielona Góra - wizje rozwoju"; ekspozycja
stała: Sala stanowisk interaktywnych
Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)
Multimedialne ekspozycje: Laboratorium Optyczne „Jaskinia światła"; „Układ Słoneczny"; „Zobacz i dotknij meteoryty"; Projekcje w technologii FullDome pod
kopułą Planetarium: „Mała gwiazdka" (2D); „Na skrzydłach marzeń" (3D); „Niesamowite światło" (3D); „Podróż do miliarda Słońc" (2D); „Powrót na Księżyc" (2D);
„Teleskop Alma - nowe okno na Wszechświat" (2D); „Ziemia, Księżyc i Słońce" (2D)
Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10, www.planetariumwenus.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
20
Pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2016"; prezentacja twórczości artystów związanych z Galerią
Pro Arte. „Malarstwo, rzeźba, ceramika - najlepszą pamiątką wizyty w Winnym Grodzie"
Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.pl)
Wystawy czasowe: „Historia ziemi wydarta"; „Ciężarówki Wehrmachtu z zielonogórskiej fabryki Beuchelta" - fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Zielonej Górze; Poczta polowa Wehrmachtu" – karty pocztowe ze zbiorów Matthiasa Ziefera; Ekspozycje stałe: „Dawna broń"; „Żołnierz Polski 1914-1945";
„Kobiety-żołnierze"; „Wojsko Polskie po 1945 r."; „Gabinet myśliwski"; „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Plenerowa ekspozycja
ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Skansen fortyfikacyjny"
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie (Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu)
„Wystroje wnętrz mieszkalnych w zabytkowych obiektach na terenie skansenu z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego mieszkańców Województwa
Lubuskiego"; „Sztuka użytkowa i plastyka obrzędowa"; „Winiarstwo"; „Dawna szkoła wiejska"; „Sklep kolonialny"; „Salonik myśliwski Włodzimierza Korsaka";
„Izba pamięci Bolesława Kostkiewicza"
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze (ul. Ochla-Muzealna 5 Zielona Góra, www.muzeumochla.pl)
Wystawy czasowe: „Jolanta Zdrzalik (1938-2004). Malarstwo i rysunek"; „Wilhelm Blanke (1873-1936). Malarz z Kargowej"; „Adieu" Muskau Art Project sezon 3.;
„Grempler Sekt. Zielonogórski sekt od nowa z cyklu Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś"; Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina"; „Muzeum Dawnych Tortur"; „Muzeum
Zielonej Góry"; „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego"; „Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej"; „Galeria Tadeusza Kuntze"; „Galeria Mariana Kruczka";
„Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej"; „Sala Zegarowa"; „Wieża asymetryczna Kajetana Sosnowskiego"; „Galeria dyrektorów Muzeum w Zielonej Górze"
Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
Ekspozycja Motyli; wystawa fotograficzna członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Palmiarnia Zielonogórska (ul. Wrocławska 12A, www.palmiarnia.zgora.pl)
„2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza"
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej (al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)
XVIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny „Sztuczna inteligencja" (Galeria WiMBP); „The art. Of exlibris Torill Elisabeth Larsen" (Filia nr 1 i
11); „Twarze Zielonej Góry" wystawa Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego (hol WiMBP)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
21
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
C Z W A R T E K 8 w r z e ś n i a
SCENA WINOBRANIOWA (parking przy ul. Kasprowicza)
godz. 1830 Koncert zespołu KoY laureata plebiscytu „Przebojem na antenę"
godz. 1930 Koncert zespołu Lao Che
po koncercie do godz.2400 Dyskoteka Dorosłego Człowieka z X-Demonem
MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1000 - 1800 Prezentacje winnic: „Cantina" (Mozów k. Sulechowa), „Equus" (Zabór), „Gostchorze", „Ingrid" (Łaz), „Jakubów" (Jakubów), „Julia" (Stary
Kisielin-Zielona Góra), „Katarzyna" (Grodzisk Wlkp.), „Kinga" (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza" (Buchałów), „Łukasz" (Wityń), „Miłosz" (Łaz),
„Mozów" (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie" (Proczki k. Zaboru), „Pałac Wiechlice" (Wiechlice k. Szprotawy), „Pod Lubuskim
Słońcem" (Łaski k. Przełaz), „Saint Vincent" (Borów Wielki), „Stara Winna Góra" (Górzykowo), „Winiarka.pl" (Kiełpin-Zielona Góra), „U
Michała" (Zielona Góra) oraz Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
WYCIECZKI NA WINNICE (sprzedaży biletów 25 zł w holu Zielonogórskiej Palmiarni od godziny 1000; odjazd WinoBusów z parkingu przy Palmiarni)
Winnica „Miłosz" w Łazie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „Mozów" w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
REJSY GALARAMI (Przystań turystyczna w Cigacicach, www.wycieczkipoodrze.com.pl)
godz. 1000 - 2000 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy rozpoczynają się co dwie godziny, impreza biletowana)
WINOBRANIE NA ODRZE (Port Cigacice, organizator: Stowarzyszenia Odra dla Turystów, www.odradlaturystow.pl, tel. 531 013 193, impreza biletowana)
„Winobranie na pokładzie statku Laguna"
SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1200 - 2000 Studio Winobraniowe Radia Zielona Góra
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
22
godz. 1500 - 1615 Prezentacja artystyczne Szkoły Muzycznej Yamaha zesół UMO
godz. 1700 - 1745 Folk koncert zespołu Czereda
godz. 1830 - 1945 Folk, rock, ska - tradycyjna muzyka ukraińska i polska koncert zespołu CzoBit Orkiestra
godz. 2030 - 2200 Koncert zespołu Aby Do Rana
„WINOBRANIOWE SMAKI"
Zielonogórskie restauracje serwują potrawy specjalnie skomponowane do win z lubuskich winnic, wraz z nimi podawanych.
Restauracja „Casa Mia" (www.casamia.zgora.pl) i Winnica „Ingrid" (www.winnicaingrid.pl),
Restauracja „Il Vicolo" (www.ilvicolo.zgora.pl) i Winnica „Jakubów" (www.winnicajakubow.pl),
Restauracja „La Tulipe Noire" (www.latulipenoire.pl) i Winnica „Saint Vincent" (www.winnicasaintwincent.pl),
Restauracja „Palmiarnia" (www.palmiarnia.zgora.pl) i Winnica „Equus" (www.winnicaequus.pl),
Restauracja „Zajazd Pocztowy" (www.zajazdpocztowy.pl) i Winnica „Na Leśnej Polanie" (www.winnicanalesnejpolanie.pl),
Restauracja „Zbójnicka Grota" (www.zbojnickagrota.eu) i Winnica „Julia" (www.winnicajulia.pl),
Restauracja „Złota Kaczka" (www.facebook.com/pages/Złota-Kaczka-Zielona-Góra) i Winnica „Miłosz" (www.winnicamilosz.pl),
Winiarnia „Bachus" (www.winiarnia-bachus.pl) i Winnica „Cantina" (www.winnicacantina.pl).
LUNAPARK od godz. 1000 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów)
MANEWRY TEATRALNE z Teatrem Rozrywki Trójkąt (Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14)
godz.1700 -1930
FILMOWO NA FABRYCZNEJ od godz.1900 ( prezentacja filmów o Zielonej Górze, m.in. 33 minuty w Zielonej Górze czyli W Połowie Drogi, ul. Fabryczna 13)
JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 1000 (Deptak)
WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE (Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl)
godz. 1800 i 2000 Paweł Kamza „Listy do Michaliny" reż. Paweł Kamza, Teatr Scena Poczekalnia
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
23
IMPREZY SPORTOWE
godz. 1600 Otwarte gwardyjskie mistrzostwa w strzelaniu
(strzelnica, ul. Strzelecka 22, organizator: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia", www.gwardia.zgora.com.pl)
godz. 1600 Turniej Winobraniowy w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży szkolnej
(strzelnica, ul. Strzelecka 22, organizator: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia", www.gwardia.zgora.com.pl)
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Pierwsze urodziny Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze:
godz. 1200 - 1600 Polsko - Niemieckie Seminarium „Walory przyrodnicze w transgranicznym obszarze Nysy Łużyckiej"
godz. 1200 - 1900 „Akustyczne urodziny dla rodziny" pokazy, eksperymenty, zabawy
(organizator: Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)
godz. 1000 - 1700
„Winobraniowy Kiermasz Książek" (przed gmachem WiMBP, organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al.
Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
godz. 1930 Projekcja filmu „Noc Walpurgi" oraz spotkanie z reżyserem Marcinem Bortkiewiczem (Sala Dębowa, organizator: Wojewódzka i
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
godz. 2000 „Discobranie" impreza taneczna (organizator: Klub Strefa 67, ul. Chrobrego 67)
KLUB WINOBRANIOWY
Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, 65-058 Zielona Góra, tel. 797 407 885, www.xdemon.pl
WYSTAWY
„Historia zielonogórskiego środowiska plastycznego w latach 1900-2016"; Paulina Poczęta „Wielkie mi rzeczy" wystawa w ramach XVIII Otwartego
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Zielona Góra 2016 „Sztuczna inteligencja"; wystawa fotografii słuchaczy Zielonogórskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Biuro Wystaw Artystycznych (al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
24
Wystawy czasowe: „Energia z Ziemi"; „Motywy przyrodnicze" w ceramice kolekcja wyrobów kamionkowych; „Skały i minerały"; Wystawa fotograficzna „Powrót
do natury - przyroda kopalni KSM Nowogród Bobrzański"; Wystawa fotograficzna „Rok z życia - Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego"; wystawa
instrumentów „Dźwięki zaklęte w drewnie"; wstawa obrazów Anny Gapińskiej-Myszkiewicz „Pejzaże lubuskie"; wystawa projektów studentów architektury i
urbanistyki UZ „Nasza wielka Zielona Góra - wizje rozwoju"; ekspozycja stała: Sala stanowisk interaktywnych
Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)
Multimedialne ekspozycje: Laboratorium Optyczne „Jaskinia światła"; „Układ Słoneczny"; „Zobacz i dotknij meteoryty"; Projekcje w technologii FullDome pod
kopułą Planetarium: „Mała gwiazdka" (2D); „Na skrzydłach marzeń" (3D); „Niesamowite światło" (3D); „Podróż do miliarda Słońc" (2D); „Powrót na Księżyc" (2D);
„Teleskop Alma - nowe okno na Wszechświat" (2D); „Ziemia, Księżyc i Słońce" (2D)
Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10, www.planetariumwenus.pl)
Pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2016"; prezentacja twórczości artystów związanych z Galerią
Pro Arte. „Malarstwo, rzeźba, ceramika - najlepszą pamiątką wizyty w Winnym Grodzie"
Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.pl)
Wystawy czasowe: „Historia ziemi wydarta"; „Ciężarówki Wehrmachtu z zielonogórskiej fabryki Beuchelta" - fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Zielonej Górze; Poczta polowa Wehrmachtu" - karty pocztowe ze zbiorów Matthiasa Ziefera; Ekspozycje stałe: „Dawna broń"; „Żołnierz Polski 1914-1945";
„Kobiety-żołnierze"; „Wojsko Polskie po 1945 r."; „Gabinet myśliwski"; „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Plenerowa ekspozycja
ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Skansen fortyfikacyjny"
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie (Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu)
„Wystroje wnętrz mieszkalnych w zabytkowych obiektach na terenie skansenu z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego mieszkańców Województwa
Lubuskiego"; „Sztuka użytkowa i plastyka obrzędowa"; „Winiarstwo"; „Dawna szkoła wiejska"; „Sklep kolonialny"; „Salonik myśliwski Włodzimierza Korsaka";
„Izba pamięci Bolesława Kostkiewicza"
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze (ul. Ochla-Muzealna 5 Zielona Góra, www.muzeumochla.pl)
Wystawy czasowe: „Jolanta Zdrzalik (1938-2004). Malarstwo i rysunek"; „Wilhelm Blanke (1873-1936). Malarz z Kargowej"; „Adieu" Muskau Art Project sezon 3.;
„Grempler Sekt. Zielonogórski sekt od nowa z cyklu Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś"; Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina"; „Muzeum Dawnych Tortur"; „Muzeum
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
25
Zielonej Góry"; „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego"; „Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej"; „Galeria Tadeusza Kuntze"; „Galeria Mariana Kruczka";
„Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej"; „Sala Zegarowa"; „Wieża asymetryczna Kajetana Sosnowskiego"; „Galeria dyrektorów Muzeum w Zielonej Górze"
Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
Ekspozycja Motyli; wystawa fotograficzna członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Palmiarnia Zielonogórska (ul. Wrocławska 12A, www.palmiarnia.zgora.pl)
„2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza"
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej (al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)
XVIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny „Sztuczna inteligencja" (Galeria WiMBP); „The art. Of exlibris Torill Elisabeth Larsen" (Filia nr 1 i
11); „Twarze Zielonej Góry" wystawa Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego (hol WiMBP)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
P I Ą T E K 9 w r z e ś n i a
SCENA WINOBRANIOWA (parking przy ul. Kasprowicza)
godz. 2000 Koncert Ani Wyszkoni
po koncercie do godz.100 Dyskoteka Dorosłego Człowieka z X-Demonem
MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1000 - 1800 Prezentacje winnic: „Cantina" (Mozów k. Sulechowa), „Equus" (Zabór), „Gostchorze", „Ingrid" (Łaz), „Jakubów" (Jakubów), „Julia" (Stary
Kisielin-Zielona Góra), „Katarzyna" (Grodzisk Wlkp.), „Kinga" (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza" (Buchałów), „Łukasz" (Wityń), „Miłosz" (Łaz),
„Mozów" (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie" (Proczki k. Zaboru), „Pałac Wiechlice" (Wiechlice k. Szprotawy), „Pod Lubuskim
Słońcem" (Łaski k. Przełaz), „Saint Vincent" (Borów Wielki), „Stara Winna Góra" (Górzykowo), „Winiarka.pl" (Kiełpin-Zielona Góra), „U
Michała" (Zielona Góra) oraz Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
WYCIECZKI NA WINNICE (sprzedaży biletów 25 zł w holu Zielonogórskiej Palmiarni od godziny 1000; odjazd WinoBusów z parkingu przy Palmiarni)
Winnica „Miłosz" w Łazie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
26
Winnica „Cantina" w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „Na Leśnej Polanie" w Proczkach k. Zaboru - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Krucza" w Buchałowie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Sanint Vincent" w Borowie Wielkim - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1700, powrót ok. godz. 1930
Winnica „Ingrid" w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1700, powrót ok. godz. 1930
REJSY GALARAMI (Przystań turystyczna w Cigacicach, www.wycieczkipoodrze.com.pl)
godz. 1000 - 2000 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy rozpoczynają się co dwie godziny, impreza biletowana)
WINOBRANIE NA ODRZE (Port Cigacice, organizator: Stowarzyszenia Odra dla Turystów, www.odradlaturystow.pl, tel. 531 013 193, impreza biletowana)
„Winobranie na pokładzie statku Laguna"
SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1200 - 2000 Studio Winobraniowe Radia Zielona Góra
godz. 1500 - 1530 Szkoła Tańca Brzucha Oriental Art
godz. 1530 - 1550 B-ART. Szkoła Tańca Towarzyskiego Jolanty Bechyne
godz. 1600 - 1700 Społeczne Ognisko Artystyczne Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego prezentacje
godz. 1730 - 1830 „Kabaretowe zakończenie Winobrania" Kabaret Made in China
godz. 1845 - 1945 Wybory Miss Winnego Grodu 2016
godz. 2030 - 2200 „Znamy się tylko z widzenia" koncert zespołu Trubadurzy
„WINOBRANIOWE SMAKI"
Zielonogórskie restauracje serwują potrawy specjalnie skomponowane do win z lubuskich winnic, wraz z nimi podawanych.
Restauracja „Casa Mia" (www.casamia.zgora.pl) i Winnica „Ingrid" (www.winnicaingrid.pl),
Restauracja „Il Vicolo" (www.ilvicolo.zgora.pl) i Winnica „Jakubów" (www.winnicajakubow.pl),
Restauracja „La Tulipe Noire" (www.latulipenoire.pl) i Winnica „Saint Vincent" (www.winnicasaintwincent.pl),
Restauracja „Palmiarnia" (www.palmiarnia.zgora.pl) i Winnica „Equus" (www.winnicaequus.pl),
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
27
Restauracja „Zajazd Pocztowy" (www.zajazdpocztowy.pl) i Winnica „Na Leśnej Polanie" (www.winnicanalesnejpolanie.pl),
Restauracja „Zbójnicka Grota" (www.zbojnickagrota.eu) i Winnica „Julia" (www.winnicajulia.pl),
Restauracja „Złota Kaczka" (www.facebook.com/pages/Złota-Kaczka-Zielona-Góra) i Winnica „Miłosz" (www.winnicamilosz.pl),
Winiarnia „Bachus" (www.winiarnia-bachus.pl) i Winnica „Cantina" (www.winnicacantina.pl).
LUNAPARK od godz. 1000 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów)
MANEWRY TEATRALNE z Teatrem Rozrywki Trójkąt (Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14)
godz.1700 -1930
FILMOWO NA FABRYCZNEJ od godz.1900 ( prezentacja filmów o Zielonej Górze, m.in. 33 minuty w Zielonej Górze czyli W Połowie Drogi, ul. Fabryczna 13)
JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 1000 (Deptak)
WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE (Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl)
godz. 1700 i 2000 Zoltan Egeressy „Szczaw" reż. Radosław Dunaszewski, Teatr Otwarty
IMPREZY SPORTOWE
godz. 1300 VI Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy
(korty MOSiR ul. Sulechowska 41, organizator: Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, www.oil.zgora.pl)
godz. 1500
„Winobranie Cup 2016" międzynarodowy turniej koszykówki dla rocznika 1999 i młodszych
(hala sportowa ul. Wyspiańskiego 17, organizator: SKM Zastal, www.skmzastal.pl)
godz. 1600 Otwarte gwardyjskie mistrzostwa w strzelaniu
(strzelnica, ul. Strzelecka 22, organizator: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia", www.gwardia.zgora.com.pl)
godz. 1600 Turniej Winobraniowy w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży szkolnej
(strzelnica, ul. Strzelecka 22, organizator: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia", www.gwardia.zgora.com.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
28
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
godz. 1000 -1230 Rodzinne Podchody w Parku Tysiąclecia realizowane w ramach Trampoliny - regionalnego programu wspierania inicjatyw obywatelskich
(zgłoszenia i rejestracja od godz. 930, telefon kontaktowy 668 697 777, organizator: Fundacja Bodzio Radość Rodzina Rozwój)
godz. 1000 - 1700
„Winobraniowy Kiermasz Książek" (przed gmachem WiMBP, organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al.
Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
godz. 1530 - 2200 „Chill Fest - Strefa Młodych" koncerty młodych zielonogórskich artystów; „Żywa Biblioteka"; warsztaty artystyczne; odtańczenie belgijki;
gry integracyjne; grill, „Eksplozja kolorów" z wykorzystaniem proszków holi (Parking przy Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczym ul.
Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, organizator: Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra, www.facebook.com/mrmzielonagora)
godz. 1700 „Dawne zielonogórskie restauracje" wystawa pocztówek z kolekcji dr. Grzegorza Biszczanika oraz „Portrety królów kurkowych" wystawa
ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie - wernisaże (organizator: Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
godz. 1730 „Winobranie, Bachus, śpiew" spotkanie z Zespołem Winne Grona (organizator: Spółdzielczy Domu Kultury „NOWITA", ul. Morelowa 34,
godz. 1800 12. Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego „Quest Europe". Pokaz filmu „Kolekcja sukienek" reż. Marzena Więcek (Kino Newa,
organizator: Akademia Twórczych Poszukiwań, www.quest-europe.eu)
godz. 2000 „Milonga & Sensual" wieczór z tangiem argentyńskim (Bar Pod Schodami ul. Bohaterów Westerplatte 11)
godz. 2000 „Discobranie" impreza taneczna (organizator: Klub Strefa 67, ul. Chrobrego 67)
godz. 2100 DJ Sheevia zaprasza - impreza taneczna (organizator: Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, www.xdemon.pl)
KLUB WINOBRANIOWY
Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, 65-058 Zielona Góra, tel. 797 407 885, www.xdemon.pl
WYSTAWY
„Historia zielonogórskiego środowiska plastycznego w latach 1900-2016"; Paulina Poczęta „Wielkie mi rzeczy" wystawa w ramach XVIII Otwartego
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Zielona Góra 2016 „Sztuczna inteligencja"; Wystawa fotografii słuchaczy Zielonogórskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Biuro Wystaw Artystycznych (al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
29
Wystawy czasowe: „Energia z Ziemi"; „Motywy przyrodnicze" w ceramice kolekcja wyrobów kamionkowych; „Skały i minerały"; wystawa fotograficzna „Powrót
do natury - przyroda kopalni KSM Nowogród Bobrzański"; wystawa fotograficzna „Rok z życia - Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego"; wystawa
instrumentów „Dźwięki zaklęte w drewnie"; wystawa obrazów Anny Gapińskiej-Myszkiewicz „Pejzaże lubuskie"; wystawa projektów studentów architektury i
urbanistyki UZ „Nasza wielka Zielona Góra - wizje rozwoju"; ekspozycja stała: Sala stanowisk interaktywnych
Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)
Multimedialne ekspozycje: Laboratorium Optyczne „Jaskinia światła"; „Układ Słoneczny"; „Zobacz i dotknij meteoryty"; Projekcje w technologii FullDome pod
kopułą Planetarium: „Mała gwiazdka" (2D); „Na skrzydłach marzeń" (3D); „Niesamowite światło" (3D); „Podróż do miliarda Słońc" (2D); „Powrót na Księżyc" (2D);
„Teleskop Alma - nowe okno na Wszechświat" (2D); „Ziemia, Księżyc i Słońce" (2D)
Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10, www.planetariumwenus.pl)
Pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2016"; prezentacja twórczości artystów związanych z Galerią
Pro Arte. „Malarstwo, rzeźba, ceramika - najlepszą pamiątką wizyty w Winnym Grodzie"
Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.pl)
Wystawy czasowe: „Historia ziemi wydarta"; „Ciężarówki Wehrmachtu z zielonogórskiej fabryki Beuchelta" - fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Zielonej Górze; Poczta polowa Wehrmachtu" – karty pocztowe ze zbiorów Matthiasa Ziefera; Ekspozycje stałe: „Dawna broń"; „Żołnierz Polski 1914-1945";
„Kobiety-żołnierze"; „Wojsko Polskie po 1945 r."; „Gabinet myśliwski"; „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Plenerowa ekspozycja
ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Skansen fortyfikacyjny"
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie (Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu)
„Wystroje wnętrz mieszkalnych w zabytkowych obiektach na terenie skansenu z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego mieszkańców Województwa
Lubuskiego"; „Sztuka użytkowa i plastyka obrzędowa"; „Winiarstwo"; „Dawna szkoła wiejska"; „Sklep kolonialny"; „Salonik myśliwski Włodzimierza Korsaka";
„Izba pamięci Bolesława Kostkiewicza"
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze (ul. Ochla-Muzealna 5 Zielona Góra, www.muzeumochla.pl)
Wystawy czasowe: „Jolanta Zdrzalik (1938-2004). Malarstwo i rysunek"; „Wilhelm Blanke (1873-1936). Malarz z Kargowej"; „Adieu" Muskau Art Project sezon 3.;
„Grempler Sekt. Zielonogórski sekt od nowa z cyklu Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś"; „Portrety królów kurkowych" wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
30
Lesznie; „Restauracje zielonogórskie" - wystawa pocztówek z kolekcji dr. Grzegorza Biszczanika; Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina"; „Muzeum Dawnych Tortur";
„Muzeum Zielonej Góry"; „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego"; „Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej"; „Galeria Tadeusza Kuntze"; „Galeria Mariana
Kruczka"; „Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej"; „Sala Zegarowa"; „Wieża asymetryczna Kajetana Sosnowskiego"; „Galeria dyrektorów Muzeum w
Zielonej Górze"
Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
Ekspozycja Motyli; wystawa fotograficzna członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Palmiarnia Zielonogórska (ul. Wrocławska 12A, www.palmiarnia.zgora.pl)
„2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza"
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej (al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)
XVIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny „Sztuczna inteligencja" (Galeria WiMBP); „The art. Of exlibris Torill Elisabeth Larsen" (Filia nr 1 i
11); „Twarze Zielonej Góry" wystawa Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego (hol WiMBP)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
S O B O T A 1 0 w r z e ś n i a
KOROWÓD WINOBRANIOWY „KULTURY ŚWIATA"
godz. 1200 (ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Wojska Polskiego)
SCENA WINOBRANIOWA (parking przy ul. Kasprowicza)
godz. 1330 Winobraniowe Mistrzostwa Polski Strong Man
godz. 2000 Koncert zespołu Hey
po koncercie Pokaz sztucznych ogni
po pokazie sztucznych ogni
do godz.100 Dyskoteka Dorosłego Człowieka
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
31
MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1000 - 1800 Prezentacje winnic: „Cantina" (Mozów k. Sulechowa), „Equus" (Zabór), „Gostchorze", „Ingrid" (Łaz), „Jakubów" (Jakubów), „Julia" (Stary
Kisielin-Zielona Góra), „Katarzyna" (Grodzisk Wlkp.), „Kinga" (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza" (Buchałów), „Łukasz" (Wityń), „Miłosz" (Łaz),
„Mozów" (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie" (Proczki k. Zaboru), „Pałac Wiechlice" (Wiechlice k. Szprotawy), „Pod Lubuskim
Słońcem" (Łaski k. Przełaz), „Saint Vincent" (Borów Wielki), „Stara Winna Góra" (Górzykowo), „Winiarka.pl" (Kiełpin-Zielona Góra), „U
Michała" (Zielona Góra) oraz Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
WYCIECZKI NA WINNICE (sprzedaży biletów 25 zł w holu Zielonogórskiej Palmiarni od godziny 1000; odjazd WinoBusów z parkingu przy Palmiarni)
Winnica „Equus"w Zaborze - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „Ingrid" w Łazie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Cantina" w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Na Leśnej Polanie" w Proczkach k. Zaboru - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1700, powrót ok. godz. 1930
Winnica „Bachusowe pole" w Zaborze - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1700, powrót ok. godz. 1930
REJSY GALARAMI (Przystań turystyczna w Cigacicach, www.wycieczkipoodrze.com.pl)
godz. 1000 - 2000 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy rozpoczynają się co dwie godziny, impreza biletowana)
WINOBRANIE NA ODRZE (Port Cigacice, organizator: Stowarzyszenia Odra dla Turystów, www.odradlaturystow.pl, tel. 531 013 193, impreza biletowana)
„Winobranie na pokładzie statku Laguna"
SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1200 - 2000 Studio Winobraniowe Radia Zielona Góra
godz. 1415 - 1500 Koncert Chóru Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Moderato"
godz. 1500 - 1545 Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. Stanisława Moniuszki w Żninie - koncert
godz. 1600 - 1700 Koncert zespołu harmonijek ustnych Animato
godz. 1700 - 1715 Trening Medialny Gali Sportów Walki MFC10 Makowski Fighting Championship
godz. 1715 - 1745 Koncert wokalistów Studia Piosenki „Erato" Zielonogórskiego Ośrodka Kultury
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
32
godz. 1830 - 1945 Koncert Pauliny Serwatki, laureatki Grand Prix 8. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Fuma 2016 w Zielonej
Górze
godz. 2030 - 2200 „Tribute to Prince" Mateusz Krautwurst , Nick Sinckler, Natalia Lubrano, Kasia Dereń, Grzech Piotrowski sax
„WINOBRANIOWE SMAKI"
Zielonogórskie restauracje serwują potrawy specjalnie skomponowane do win z lubuskich winnic, wraz z nimi podawanych.
Restauracja „Casa Mia" (www.casamia.zgora.pl) i Winnica „Ingrid" (www.winnicaingrid.pl),
Restauracja „Il Vicolo" (www.ilvicolo.zgora.pl) i Winnica „Jakubów" (www.winnicajakubow.pl),
Restauracja „La Tulipe Noire" (www.latulipenoire.pl) i Winnica „Saint Vincent" (www.winnicasaintwincent.pl),
Restauracja „Palmiarnia" (www.palmiarnia.zgora.pl) i Winnica „Equus" (www.winnicaequus.pl),
Restauracja „Zajazd Pocztowy" (www.zajazdpocztowy.pl) i Winnica „Na Leśnej Polanie" (www.winnicanalesnejpolanie.pl),
Restauracja „Zbójnicka Grota" (www.zbojnickagrota.eu) i Winnica „Julia" (www.winnicajulia.pl),
Restauracja „Złota Kaczka" (www.facebook.com/pages/Złota-Kaczka-Zielona-Góra) i Winnica „Miłosz" (www.winnicamilosz.pl),
Winiarnia „Bachus" (www.winiarnia-bachus.pl) i Winnica „Cantina" (www.winnicacantina.pl).
LUNAPARK od godz. 1000 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów)
JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 1000 (Deptak)
WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE (Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl)
godz. 1900 „Gdyby Brel był kobietą" koncert Iris Munos
IMPREZY SPORTOWE
godz. 930 XI Międzynarodowy Winobraniowy Mityng Weteranów Lekkiej Atletyki
(stadion MOSiR ul. Sulechowska 41, organizator: Lubuski Związek Lekkiej Atletyki, www.lzla.zgora.pl)
godz. 930 VI Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy
(korty MOSiR ul. Sulechowska 41, organizator: Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, www.oil.zgora.pl)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
33
godz. 1000 Otwarte gwardyjskie mistrzostwa w strzelaniu
(strzelnica, ul. Strzelecka 22, organizator: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia", www.gwardia.zgora.com.pl)
godz. 1000 Turniej Winobraniowy w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży szkolnej
(strzelnica, ul. Strzelecka 22, organizator: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia", www.gwardia.zgora.com.pl)
godz. 1000 Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim w piłce ręcznej mężczyzn
(hala sportowa ul. Szafrana 6, organizator: KU AZS Uniwersytet Zielonogórski, www.azs.zgora.pl)
godz. 1000
„Winobranie Cup 2016" międzynarodowy turniej koszykówki dla rocznika 1999 i młodszych
(hala sportowa ul. Wyspiańskiego 17, organizator: SKM Zastal, www.skmzastal.pl)
godz. 1200 Mecz piłki nożnej centralnej ligi juniorów KS Falubaz Zielona Góra v. Bałtyk Koszalin
(stadion MOSiR ul. Sulechowska 37, organizator: KS Falubaz Zielona Góra)
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
godz. 1000 - 1500
„Winobraniowy Kiermasz Książek" (przed gmachem WiMBP, organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al.
Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
godz. 1100 „VII Zielonogórski Zombie Walk" w programie: Zbiórka Krwi, Festiwal gier planszowych, „Kurs przetrwania apokalipsy", kurs pierwszej pomocy, VII
Zielonogórski Zombie Walk, Zombie Dance, wybory najohydniejszego Zombiaka, strzelnica ASG, tor sprawnościowy, pokazy sprzętu wojskowego i
grup rekonstrukcyjnych, nauka obsługi przenośnych defibrylatorów AED, kurs podstaw obsługi broni i taktyki wojskowej
(parking przy ul. Licealnej, Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra www.adastra.zgora.pl)
godz. 2000 „Winobraniowy Turniej w Piłkarzyki" (organizator: Pub One Shot, ul. Artura Grottgera 23, www.fb.com/oneshotzg)
godz. 2000 „Zakończenie Winobrania w Strefie 67" impreza taneczna (Klub Strefa 67, ul. Chrobrego 67)
godz. 2100 DJ Tonka zaprasza - impreza taneczna (organizator: Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, www.xdemon.pl)
godz. 2100 Wieczorek taneczny z DJ Żabą (organizator: Piwnica Artystyczna KAWON, ul. Zamkowa 5, www.kawon.zgora.pl)
KLUB WINOBRANIOWY
Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, 65-058 Zielona Góra, tel. 797 407 885, www.xdemon.pl
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
34
WYSTAWY
„Historia zielonogórskiego środowiska plastycznego w latach 1900-2016"; Paulina Poczęta „Wielkie mi rzeczy" wystawa w ramach XVIII Otwartego
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Zielona Góra 2016 „Sztuczna inteligencja"; wystawa fotografii słuchaczy Zielonogórskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Biuro Wystaw Artystycznych (al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl)
Wystawy czasowe: „Energia z Ziemi"; „Motywy przyrodnicze" w ceramice kolekcja wyrobów kamionkowych; „Skały i minerały"; wystawa fotograficzna „Powrót
do natury - przyroda kopalni KSM Nowogród Bobrzański"; wystawa fotograficzna „Rok z życia - Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego"; wystawa
instrumentów „Dźwięki zaklęte w drewnie"; Wystawa obrazów Anny Gapińskiej-Myszkiewicz „Pejzaże lubuskie"; wystawa projektów studentów architektury i
urbanistyki UZ „Nasza wielka Zielona Góra - wizje rozwoju"; ekspozycja stała: Sala stanowisk interaktywnych
Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)
Multimedialne ekspozycje: Laboratorium Optyczne „Jaskinia światła"; „Układ Słoneczny"; „Zobacz i dotknij meteoryty"; Projekcje w technologii FullDome pod
kopułą Planetarium: „Mała gwiazdka" (2D); „Na skrzydłach marzeń" (3D); „Niesamowite światło" (3D); „Podróż do miliarda Słońc" (2D); „Powrót na Księżyc" (2D);
„Teleskop Alma - nowe okno na Wszechświat" (2D); „Ziemia, Księżyc i Słońce" (2D)
Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10, www.planetariumwenus.pl)
Pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2016"; prezentacja twórczości artystów związanych z Galerią
Pro Arte. „Malarstwo, rzeźba, ceramika - najlepszą pamiątką wizyty w Winnym Grodzie"
Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.pl)
Wystawy czasowe: „Historia ziemi wydarta"; „Ciężarówki Wehrmachtu z zielonogórskiej fabryki Beuchelta" - fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Zielonej Górze; Poczta polowa Wehrmachtu" – karty pocztowe ze zbiorów Matthiasa Ziefera; Ekspozycje stałe: „Dawna broń"; „Żołnierz Polski 1914-1945";
„Kobiety-żołnierze"; „Wojsko Polskie po 1945 r."; „Gabinet myśliwski"; „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Plenerowa ekspozycja
ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Skansen fortyfikacyjny"
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie (Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu)
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
35
„Wystroje wnętrz mieszkalnych w zabytkowych obiektach na terenie skansenu z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego mieszkańców Województwa
Lubuskiego"; „Sztuka użytkowa i plastyka obrzędowa"; „Winiarstwo"; „Dawna szkoła wiejska"; „Sklep kolonialny"; „Salonik myśliwski Włodzimierza Korsaka";
„Izba pamięci Bolesława Kostkiewicza"
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze (ul. Ochla-Muzealna 5 Zielona Góra, www.muzeumochla.pl)
Wystawy czasowe: „Jolanta Zdrzalik (1938-2004). Malarstwo i rysunek"; „Wilhelm Blanke (1873-1936). Malarz z Kargowej"; „Adieu" Muskau Art Project sezon 3.;
„Grempler Sekt. Zielonogórski sekt od nowa z cyklu Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś"; „Portrety królów kurkowych" wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w
Lesznie; „Restauracje zielonogórskie" - wystawa pocztówek z kolekcji dr. Grzegorza Biszczanika; Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina"; „Muzeum Dawnych Tortur";
„Muzeum Zielonej Góry"; „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego"; „Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej"; „Galeria Tadeusza Kuntze"; „Galeria Mariana
Kruczka"; „Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej"; „Sala Zegarowa"; „Wieża asymetryczna Kajetana Sosnowskiego"; „Galeria dyrektorów Muzeum w
Zielonej Górze"
Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
Ekspozycja Motyli; wystawa fotograficzna członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Palmiarnia Zielonogórska (ul. Wrocławska 12A, www.palmiarnia.zgora.pl)
„2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza"
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej (al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)
XVIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny „Sztuczna inteligencja" (Galeria WiMBP); „Twarze Zielonej Góry" wystawa Zielonogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego (hol WiMBP)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
N I E D Z I E L A 1 1 w r z e ś n i a
MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu)
godz. 1000 - 1800 Prezentacje winnic: „Cantina" (Mozów k. Sulechowa), „Equus" (Zabór), „Gostchorze", „Ingrid" (Łaz), „Jakubów" (Jakubów), „Julia" (Stary
Kisielin-Zielona Góra), „Katarzyna" (Grodzisk Wlkp.), „Kinga" (Stara Wieś k. Nowej Soli), „Krucza" (Buchałów), „Łukasz" (Wityń), „Miłosz" (Łaz),
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
36
„Mozów" (Mozów k. Sulechowa), „Na Leśnej Polanie" (Proczki k. Zaboru), „Pałac Wiechlice" (Wiechlice k. Szprotawy), „Pod Lubuskim
Słońcem" (Łaski k. Przełaz), „Saint Vincent" (Borów Wielki), „Stara Winna Góra" (Górzykowo), „Winiarka.pl" (Kiełpin-Zielona Góra), „U
Michała" (Zielona Góra) oraz Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
WYCIECZKI NA WINNICE (sprzedaży biletów 25 zł w holu Zielonogórskiej Palmiarni od godziny 1000; odjazd WinoBusów z parkingu przy Palmiarni)
Winnica „Julia" w Starym Kisielinie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „Ingrid" w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1100, powrót ok. godz. 1330
Winnica „Cantina" w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Na Leśnej Polanie" w Proczkach k. Zaboru - WinoBus nr 2: odjazd godz. 1400, powrót ok. godz. 1630
Winnica „Mozów" w Mozowie k. Sulechowa - WinoBus nr 1: odjazd godz. 1700, powrót ok. godz. 1930
REJSY GALARAMI (Przystań turystyczna w Cigacicach, www.wycieczkipoodrze.com.pl)
godz. 1000 - 2000 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy rozpoczynają się co dwie godziny, impreza biletowana)
WINOBRANIE NA ODRZE (Port Cigacice, organizator: Stowarzyszenia Odra dla Turystów, www.odradlaturystow.pl, tel. 531 013 193, impreza biletowana)
„Winobranie na pokładzie statku Laguna"
„WINOBRANIOWE SMAKI"
Zielonogórskie restauracje serwują potrawy specjalnie skomponowane do win z lubuskich winnic, wraz z nimi podawanych.
Restauracja „Casa Mia" (www.casamia.zgora.pl) i Winnica „Ingrid" (www.winnicaingrid.pl),
Restauracja „Il Vicolo" (www.ilvicolo.zgora.pl) i Winnica „Jakubów" (www.winnicajakubow.pl),
Restauracja „La Tulipe Noire" (www.latulipenoire.pl) i Winnica „Saint Vincent" (www.winnicasaintwincent.pl),
Restauracja „Palmiarnia" (www.palmiarnia.zgora.pl) i Winnica „Equus" (www.winnicaequus.pl),
Restauracja „Zajazd Pocztowy" (www.zajazdpocztowy.pl) i Winnica „Na Leśnej Polanie" (www.winnicanalesnejpolanie.pl),
Restauracja „Zbójnicka Grota" (www.zbojnickagrota.eu) i Winnica „Julia" (www.winnicajulia.pl),
Restauracja „Złota Kaczka" (www.facebook.com/pages/Złota-Kaczka-Zielona-Góra) i Winnica „Miłosz" (www.winnicamilosz.pl),
Winiarnia „Bachus" (www.winiarnia-bachus.pl) i Winnica „Cantina" (www.winnicacantina.pl).
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
37
LUNAPARK od godz. 1000 (Parking przy Centrum Biznesu, Plac Bohaterów)
JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 1000 (Deptak)
WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE (Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl)
godz. 1900 Tennessee Williams „Szklana menażeria" reż. Lech Mackiewicz, Lubuski Teatr
IMPREZY SPORTOWE
godz. 930 VI Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy
(korty MOSiR ul. Sulechowska 41, organizator: Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, www.oil.zgora.pl)
godz. 1000
„Winobranie Cup 2016" międzynarodowy turniej koszykówki dla rocznika 1999 i młodszych
(hala sportowa ul. Wyspiańskiego 17, organizator: SKM Zastal, www.skmzastal.pl)
godz. 1100 V Novita Półmaraton Zielonogórski
(ul. Waryńskiego w pobliżu Szkoły Medycznej, organizator: Stowarzyszenie Biegam-Pomagam, www.polmaratonzielonogorski.pl)
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
godz. 1000 XIV Konkurs Win Domowych (Palmiarnia Zielonogórska, organizator: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde", www.winiarze.pl)
KLUB WINOBRANIOWY
Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, 65-058 Zielona Góra, tel. 797 407 885, www.xdemon.pl
WYSTAWY
„Historia zielonogórskiego środowiska plastycznego w latach 1900-2016"; Paulina Poczęta „Wielkie mi rzeczy" wystawa w ramach XVIII Otwartego
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Zielona Góra 2016 „Sztuczna inteligencja"; wystawa fotografii słuchaczy Zielonogórskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Biuro Wystaw Artystycznych (al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl)
Wystawy czasowe: „Energia z Ziemi"; „Motywy przyrodnicze" w ceramice kolekcja wyrobów kamionkowych; „Skały i minerały"; Wystawa fotograficzna „Powrót
do natury - przyroda kopalni KSM Nowogród Bobrzański"; wystawa fotograficzna „Rok z życia - Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego"; wystawa
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
38
instrumentów „Dźwięki zaklęte w drewnie"; wystawa obrazów Anny Gapińskiej-Myszkiewicz „Pejzaże lubuskie"; wystawa projektów studentów architektury i
urbanistyki UZ „Nasza wielka Zielona Góra - wizje rozwoju"; Ekspozycja stała: Sala stanowisk interaktywnych
Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)
Multimedialne ekspozycje: Laboratorium Optyczne „Jaskinia światła"; „Układ Słoneczny"; „Zobacz i dotknij meteoryty"; Projekcje w technologii FullDome pod
kopułą Planetarium: „Mała gwiazdka" (2D); „Na skrzydłach marzeń" (3D); „Niesamowite światło" (3D); „Podróż do miliarda Słońc" (2D); „Powrót na Księżyc" (2D);
„Teleskop Alma - nowe okno na Wszechświat" (2D); „Ziemia, Księżyc i Słońce" (2D)
Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10, www.planetariumwenus.pl)
Pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry - Winobranie 2016"; prezentacja twórczości artystów związanych z Galerią
Pro Arte. „Malarstwo, rzeźba, ceramika - najlepszą pamiątką wizyty w Winnym Grodzie"
Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.pl)
Wystawy czasowe: „Historia ziemi wydarta"; „Ciężarówki Wehrmachtu z zielonogórskiej fabryki Beuchelta" - fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w
Zielonej Górze; Poczta polowa Wehrmachtu" – karty pocztowe ze zbiorów Matthiasa Ziefera; Ekspozycje stałe: „Dawna broń"; „Żołnierz Polski 1914-1945";
„Kobiety-żołnierze"; „Wojsko Polskie po 1945 r."; „Gabinet myśliwski"; „Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Plenerowa ekspozycja
ciężkiego sprzętu wojskowego"; „Skansen fortyfikacyjny"
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie (Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu)
„Wystroje wnętrz mieszkalnych w zabytkowych obiektach na terenie skansenu z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego mieszkańców Województwa
Lubuskiego"; „Sztuka użytkowa i plastyka obrzędowa"; „Winiarstwo"; „Dawna szkoła wiejska"; „Sklep kolonialny"; „Salonik myśliwski Włodzimierza Korsaka";
„Izba pamięci Bolesława Kostkiewicza"
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze (ul. Ochla-Muzealna 5 Zielona Góra, www.muzeumochla.pl)
Wystawy czasowe: „Jolanta Zdrzalik (1938-2004). Malarstwo i rysunek"; „Wilhelm Blanke (1873-1936). Malarz z Kargowej"; „Adieu" Muskau Art Project sezon 3.;
„Grempler Sekt. Zielonogórski sekt od nowa z cyklu Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś"; „Portrety królów kurkowych" wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w
Lesznie; „Restauracje zielonogórskie" - wystawa pocztówek z kolekcji dr. Grzegorza Biszczanika; Ekspozycje stałe: „Muzeum Wina"; „Muzeum Dawnych Tortur";
„Muzeum Zielonej Góry"; „Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego"; „Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej"; „Galeria Tadeusza Kuntze"; „Galeria Mariana
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 2 0 1 6
39
Kruczka"; „Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej"; „Sala Zegarowa"; „Wieża asymetryczna Kajetana Sosnowskiego"; „Galeria dyrektorów Muzeum w
Zielonej Górze"
Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)
Ekspozycja Motyli; wystawa fotograficzna członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Palmiarnia Zielonogórska (ul. Wrocławska 12A, www.palmiarnia.zgora.pl)
„2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza"
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej (al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)
XVIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny „Sztuczna inteligencja" (Galeria WiMBP); „Twarze Zielonej Góry" wystawa Zielonogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego (hol WiMBP)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)
Organizatorzy zatrzegają sobie zmiany w programie.
D n i Z i e l o n e j G ó r y W I N O B R A N I E 

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?