sobota, 27 sierpnia 2016

W sprawie: Ponowiona petycja o odtworzenie 4 dużych stawów parkowych w dawnym Parku Miejskim

Zielona Góra, 23 sierpnia 2016 r.
 
Pan
Adam Fularz
 
Pismo informujące.
 
W nawiązaniu do Pana e-maila z dnia 16 sierpnia 2016 r. skierowanego bezpośrednio do Prezydenta Miasta Zielona Góra, w sprawie odtworzenia stawów parkowych i udzielenia odpowiedzi w trybie ustawy o petycjach oraz w celu zamieszczenia petycji w BIP, bardzo proszę o nadanie petycji stosownej,do wagi sprawy, formy, tym bardziej, że liczy Pan na publiczną dyskusję w sprawie odtworzenia stawów.
 
Zgodnie z ustawą  o petycjach, petycja winna zawierać następujące elementy:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego, osoba fizyczna czy inny podmiot
 
2. wskazanie miejsca adresu zamieszkania, siedziby, innego niż tylko elektroniczny,
3. oznaczenie adresata petycji,
4. wskazanie przedmiotu petycji - postuluję, aby wyraźnie wyodrębnić określenie przedmiotu petycji od jej uzasadnienia i proponowanego wskazania sposobu rozpatrzenia petycji,
5. zgoda na umieszczenie petycji w BIP ( taką zgodę już Pan wyraził ),
6. podpis podmiotu wnoszącego petycję.
Moim zdaniem, jeżeli ustawodawca wprost określił, że petycja złożona w formie pisemnej winna być odręcznie podpisana, to
dlaczego petycja wniesiona drogą elektroniczną nie powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym. Czytałam różne opracowania na ten temat i poglądy są różne. Ustawa o petycja mówi faktycznie, że petycja wniosiona droga elektroniczną może być opatrzona takim podpisem.
Zapewne praktyka i orzecznictwo w sprawie petycji jednoznacznie rozstrzygnie to zagadnienie.
 
Mam nadzieję, że zależy Panu na sprawie odtworzenia stawów, dlatego też, czy mogę liczyć na przedstawienie petycji w sposób formalny. Petycję należy rozpatrzyć w terminie nie dłuższym niż 3 miesięce od daty jej złożenia. Możemy przyjąć, że tym terminem będzie data 26 lipca 2016 r. ( pierwszy e-mail w sprawie ).
Oczekuję na Pana stanowisko w sprawie w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.
W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt: 68-4564416.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta
Departament Prezydenta Miasta
 
 
From: Adam Fularz [mailto:adam.fularz@wieczorna.pl]
Sent: Tuesday, August 16, 2016 7:30 PM
To: Janusz Kubicki
Subject: Ponowiona petycja o odtworzenie 4 dużych stawów parkowych w dawnym Parku Miejskim

 

Pan Jerzy Wojtkowiak odpowiedział na petycję w sprawie odbudowy- odtworzenia 4 stawów wodnych ongiś znajdujących się w Parku Miejskim- dziś Wzgórza Piastowskie:


"Niestety odtworzenie stawów mogących być atrakcją terenu nie jest możliwe z powodu braku wód powierzchniowych z odpowiednią ilością wody przepływowej - dwa małe stawy będące przedwojennymi pozostałościami wyschły z przyczyn naturalnych(obniżenie poziomu wód gruntowych)."

 

Zwracam się ponownie z wnioskiem o podjęcie- mimo niepewności co do przyczyn wyschnięcia 4 stawów- ich odkopania i pogłębienia. Nie wiadomo, czy o wyschnięciu stawów zadecydowały czynniki naturalne- obniżenie się poziomu wód gruntownych. Niedawno wszak odtworzono staw w ogrodzie botanicznym, i jest on dziś pełen wody. Pokazuje to, że odbudowa stawów może się powieść. Ponadto stawy mogłyby być zasilane wodą z potoku Dłubnia Zachodnia (przed wojną Das Rote Wasser). Strumień znajduje się w pobliżu, jest możliwe jest spiętrzenie i doprowadzenie wody rurami do szeregu stawów które ongiś tu istniały.

 

Nie jest oficjalnie znana przyczyna wyschnięcia stawów- taką interpretację stanowi domysł o wyschnięciu ich z powodu obniżenia się poziomu wód gruntowych. A być może stawy były sztucznie zasilane wodą z potoku już przed wojną i system doprowadzania wody już nie działa?

 

Wnoszę o ponowne przeanalizowanie petycji, zamieszczenie jej w BIP na stronie Urzędu Miasta zgodnie z ustawą o petycjach, wraz z dołączonoą grafiką. Wnoszę o ujęcie idei odbudowy stawów w planie zagospodarowania przestrzennego tych wzgórz. Wnoszę o przedstawienie pomysłu odtworzenia stawów parkowych mojego autorstwa do publicznej dyskusji nad jego celowością.

 


ORYGINALNY TEKST PETYCJI:

 

Zwracam się z petycją do Pana Prezydenta Miasta Zielonej Góry o odbudowę czterech wyschniętych i zarośniętych stawów w dawnym Parku Miejskim w Zielonej Górze. Proponuję, aby stawy odkopać, pogłębić i zasilać wodą z potoku Dłubnia Zachodnia (przed wojną; Das Rote Wasser- Czerwona Woda). Wzbogaciłoby to opuszczony i zapomniany dziś - dawny Park Miejski.

 

Teren stawów mógłby być siedliskiem dla ptactwa wodnego, które ma tak mało miejsc w Zielonej Górze. Zielona Góra jest miastem w którym jest mało zbiorników wodnych. Odbudowa tych poprzednio istniejących powinna być priorytetem dla dbającego o kondycję lokalnej przyrody gospodarza miasta.

 

Na mapie zaznaczyłem obszary dawnych stawów w Parku Miejskim kolorem niebieskim.
--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra


 
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?