wtorek, 16 sierpnia 2016

Ruch Miejski na temat Piast- Polany

W chwili narastającego poruszenia w sprawie zagospodarowania Wzgórz Piastowskich i okolic postanowiliśmy obalić kilka mitów eskalujących się wokół lodowiska na Piastowskiej Polanie.
Jesteśmy zwolennikami szeroko pojętego dialogu społecznego i mediacji aktywistów miejskich z władzami. Sprzymierzeńcami przeniesienia lodowiska w inne miejsce niż obecnie proponowane oraz optujemy za dokładnym przemyśleniem rodzaju inwestycji w ramach rewitalizacji Wzgórz Piastowskich.
Nie negujemy pomysłów - chcemy rozmowy o nich i wypracowanie najlepszego dla miasta, jak najmniej inwazyjnego i dopasowanego do rzeczywistości trwałego rezultatu.

MIT 1: Lodowisko musi powstać na polanie.

NASZ CEL: Wypracowanie kompromisu polegającego na zmianie lokalizacji krytego lodowiska/rolkarni – wyprowadzenie poza obszar Piastowskiej Polany na inny teren.
Po spotkaniu na Komisji ds Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska oraz po rozmowie z Prezydentem Zielone Góry ukazało się, że Piastowska Polana nie jest jedynym miejscem, na którym lodowisko może powstać.
Tym samym rozwiązaniem dla konfliktu społecznego, jest przeniesienie lodowiska w inne miejsce. Obecna sytuacja jest dogodna, bowiem larum zostało podniesione zawczasu, gdy wizje lodowiska zostają w sferze marzeń – nie ma konkretnych decyzji, gotowego projektu i źródła finansowania. Na tym etapie i dla zażegnania sporu społecznego, powodowanego obawą przed utratą polany jako miejsca gotowej i darmowej rekreacji, tylko takie rozwiązanie może być skuteczne.
Dlatego postulujemy, by rozmowy w tym kierunku podjąć od razu, na tym etapie bez dalszego lobbowania za lodowiskiem na polanie. Alternatywnym miejscem na halę są: *teren za CRS – idealna komunikacja, miejsca parkingowe, *przy kąpielisku Ochla – dojazd mzk, samochodem, mało korków, parking, możliwość dotarcia leśnymi trasami * zaproponowany przez samego Prezydenta teren przy Botanicznej. Pojawiają się też inne propozycję (boisko przy Wyszyńskiego, Kaczy Dół, są też głosy, że taka rekreacja przydałaby się Osiedlu Pomorskiemu), jednak decyzja co do miejsca powinna zostać skonsultowana z mieszkańcami i być połączona z analizą proponowanych miejsc.
Jednocześnie obecna sytuacja jest zaprzeczeniem dialogu społecznego. Została narzucona z góry i przeczy wszelkim formom konsultacji społecznych. Zostało rzucone hasło, a polana potraktowana jako nieużytek pod zabudowę. Nawet nie spróbowano zbadać tego terenu pod kątem wartości rekreacyjnych i społecznych, jakie odgrywa od lat. (ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015r., Rozdział 2. Art. 5 ustawy o rewitalizacji)
Ponadto rewitalizacja nie powinna odbywać kosztem istniejących funkcji i wykluczając jedną grupę społeczną na rzecz innej.

MIT 2.: Nowoczesne lodowisko z zielonym dachem / jednoczesne zachowanie funkcji polany

Niepokojące jest zachowanie niektórych radnych, którzy nie informują opinii publicznej o możliwości wykorzystania pod lodowisko innego miejsca. Wręcz podsycają konflikt wypowiedziami w mediach, twardo obstawiając za lodowiskiem na Piastowskiej Polanie.
Mówi się, że lodowisko zajmie tylko część polany oraz że będzie miało zielony dach, który zastąpi mieszkańcom obecną polanę. Jednym słowem nic nie zostanie utracone, będą same zyski, a budynek będzie naszą architektoniczną perełką.
Super nowoczesny obiekt, wnikający w przestrzeń, niemal niezauważalny, ekologiczny, z trawą na dachu, czy nawet wkopany w ziemię... Są to fantasmagorie i obietnica – na nasze warunki - nadzwyczajnego. Koszt budowy takiego obiektu, a następnie jego utrzymanie byłoby niewspółmierne do zysków. Trawiasty dach wymaga stałej pielęgnacji, odpowiedniego przygotowania podłoża i innych złożonych procesów budowlanych. Nie ma żadnego projektu, badań możliwości powstania takiej budowli na polanie. Szasta się jedynie słowem i wizjami, przekupując mieszkańców niepewnymi obietnicami. Wyliczeń co do rocznego utrzymania lodowiska brak.
Tymczasem utrzymanie podobnych obiektów w Polsce nie jest proste. Nasz basen na CRS także wymaga dopłat. Mówi się, że '"skoro jest kasa z UE to trzeba ją brać". Ok, ale wydajmy ją z głową, by w następnych latach inwestycja nie generowała kosztów. Miasto już jest zadłużone i dochodzą kolejne wydatki. Kto będzie odpowiadał za utrzymanie nowych obiektów na Wzgórzach?
KOSZTY. KOSZT BUDOWY BUDYNKU o powierzchni 3,5 tys m2 (polana ma około 5tys m2) , wg średniej ceny budowy m2 obiektu tej kategorii wg danych GUS, czyli przyjmując min. około 5,5 tys za m2. to koszt min. 19 500 000 z ł bez wyposażenia technologicznego.
Powierzchnia zielonego dachu z opcją korzystania z niej przez ludzi musi być wykonana tak samo jak dodatkowe i wzmocnione konstrukcyjnie piętro budynku = cena x2.
Dodając cenę dachu jako dodatkowego piętra (ze względów technologicznych tak należy liczyć) = 3500 m2 X 3900 zł. (średnia cena wykonania m2 GUS to na rok 2016 3900 zł/m kw) = dach tej wielkości będzie kosztował następne: 13 650 000 zł
Inne koszty to utrzymanie samego zielonego dachu: ogrodnik, obsługa, woda, zapewnienie bezpieczeństwa.
Trzeba pamiętać o infrastrukturze towarzyszącej hali lodowiska: dodatkowy parking dla samochodów/autokarów – obecny jest wykorzystywany przez mieszkańców Piastowskiego ze względy na brak miejsc parkingowych na samym osiedlu; ścieżka pieszo-rowerowa ; elementy małej architektury.
*Jak rozwiążemy istniejący problem komunikacyjny oraz nowy, spowodowany zwiększonym ruchem przy okazji budowy miejskiego lodowiska na polanie? Może rozpoczęciem wycinki lasu na parking lub budową parkingu piętrowego/podziemnego? *Czy warto budować obiekt generujący już na starcie takie koszty kosztem gotowej, darmowej i wolnej rekreacji na polanie obecnie?

MIT 3.: Rewitalizacja Wzgórz Piastowskich

PYTANIE: Czy Wzgórza Piastowskie są obszarem społecznie zdegradowanym?
...a jeśli nawet włączy się ten obszar do jakiegoś programu o dofinansowanie to... Uwzględnijmy dawne i obecne funkcje np. tzw. Volksparku, amfiteatru, kąpieliska miejskiego w Ochli, miejsc istniejących i wymagających rewitalizacji i przeprowadźmy ich rewitalizację w oparciu o nowoczesne rozwiązania.
Chodzi o zbadanie czy mieszkańcy rzeczywiście chcą i potrzebują infrastruktury pod sporty zimowe czy może innych inwestycji - np. rewitalizacji miejskiego kąpieliska lub mniej inwazyjnych od zabudowy rekreacyjno-rozrywkowej - tras rowerowych w Lesie Piastowskim.
Z obserwacji wynika, że to kąpieliska miejskie są w upalne dni oblegane. Sporty zimowe największe wzięcie mają jednak w miesiące zimowe. Wzgórza mają naturalny potencjał, który w odpowiedni, niewymuszony i mało inwazyjny sposób można wykorzystać. Niegdyś w malutkim Grunberg stworzono założenie krajobrazowo parkowo rekreacyjne, dziś tworzy się wielkie inwestycje bez ogólnego założenia co do charakteru miasta. Miejskie kąpieliska są niemal legendą.
Ostatnia uchwała nad przystąpieniem do zmiany planu zagospodarowania Wzgórz otwiera drogę w dużej mierze do budowy samej infrastruktury dróg dojazdowych do zapowiadanych atrakcji. Z jednej strony ma powstać obwodnica, która przetnie las około 400m od zakończenia Wzgórz Piastowskich, pomiędzy kąpieliskiem a skansenem w Ochli, z drugiej strony same Wzgórza mają zostać przekształcone w park rozrywki. Całości towarzyszy rezygnacja z wydania ekspertyzy oddziaływania inwestycji na środowisko.
Dawny Volkspark, czyli dzisiejszy Lasek Piastowski został poddany rewitalizacji kilka lat temu. Jednak jego walory nie zostały zrekonstruowane. Postawiono ławki, zasadzono przy nich rododendrony i oznaczono trasy marmurowymi tablicami... prowadzącymi często do miejsc, które w między czasie zniknęły. Projekt nie kosztował mało. Już wtedy był pomysł, by powstała wieża widokowa, jednak zdecydowano się na remont parkingu przy Amfiteatrze. Sam dawny park miejski jest dziś tak samo zapomniany.
Narzucanie z góry rozwiązań (wyznaczanie obszarów i kierunków inwestycji) bez konsultacji w ramach partycypacji społecznej jest sprzeczne z ustawą o rewitalizacji.

MIT 4.: Konsultacje społeczne

Mówi się o nich w mieście często, także w przypadku Wzgórz i polany.
Proponowane obecnie przez radnych i władze konsultacje społeczne mają polegać na zwołaniu na miejski piknik całego miasta. Jednym z elementów zaproponowanych przez Filipa Gryko na posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska w dniu 27 czerwca 2016r. miałoby być głosowanie 'za' lub 'przeciw' lodowisku na polanie. To brzmi niemal jak groźba. Na takie konsultacje zwyczajnie szkoda wydawać pieniędzy, bowiem nie rozwiążą problemu społecznego. Będą zwyczajnie nieefektywne. Urząd mógłby zostać spostrzeżony jako niegospodarny i organizujący pseudo konsultacje na podstawie z góry narzuconego projektu.
Na tym samym spotkaniu Komisji ds Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska radny Filip Gryko zaproponował, że Inicjatywa Piastowska będzie partycypować w konsultacjach. Zaproponowaliśmy konsultacje na argumenty i już na tym etapie wyznaczenie innego miejsca na lodowisko – dla uniknięcia dalszego sporu i znalezienie rozwiązania zadowalającego wszystkich (wbrew pozorom jest to możliwe).
Nie otrzymaliśmy oficjalnej deklaracji w tej kwestii. Jesteśmy w trakcie pisania w tej sprawie wniosku do Prezydenta.
Jednocześnie dnia 19 czerwca 2016r. na warsztatach Polana na Warsztat wypracowaliśmy z mieszkańcami głównie Osiedla Piastowskiego sposób na rewitalizacje Piastowskiej Polany z pełnym zachowaniem jej obecnej funkcji rekreacyjnej i społecznej. Mieszkańcy są za pozostawieniem polany niezabudowanej. Jej odnowa polegać by miała na: • zwiększeniu ilości ławeczek, • nasadzeniu kilku różnych drzew owocowych dla zwiększenia nieco powierzchni zacienionej i upamiętnienia niegdysiejszego sadu, • zorganizowanie dostępu do wody i uruchomienie nieinwazyjnego wodotrysku, • postawienie pro-naturalnej instalacji zabawowej dla młodszych i nieco starszych • mówiono też o sezonowej kafejce/lodziarni, • otwarciu istniejącej toalety i przekształcenie jej częściowo na wypożyczalnie leżaków czy sprzętu sportowego.

PODSUMOWANIE:Rozwiązaniem jest zachowanie polany i ewentualne ulepszenie warunków dotychczasowej rekreacji. To także będą działania rewitalizacyjne, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, bowiem nie zostanie zniszczone coś kosztem czegoś. Jest to istota idei rewitalizacji wg ustawy o rewitalizacji, która mówi, że proces rewitalizacji nie może zakłócić obecnej wykorzystywanej funkcji oraz nie może wykluczyć grup społecznych użytkujących dany obszar. Najprostszym, najbardziej ekonomicznym i najmniej antagonistycznym społecznie rozwiązaniem jest znalezienie dla lodowiska innego miejsca. Warto też przemyśleć rodzaj inwestycji na Wzgórzach Piastowskich i okolicach.
O to wnioskujemy jako strona społeczna procesu rewitalizacji miasta na lata 2016-2022.

Ruch miejski Obywatele ZG

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?