wtorek, 16 sierpnia 2016

O odtworzenie 4 dużych stawów parkowych w dawnym Parku MiejskimPan Jerzy Wojtkowiak odpowiedział na petycję w sprawie odbudowy- odtworzenia 4 stawów wodnych ongiś znajdujących się w Parku Miejskim- dziś Wzgórza Piastowskie:

"Niestety odtworzenie stawów mogących być atrakcją terenu nie jest możliwe z powodu braku wód powierzchniowych z odpowiednią ilością wody przepływowej - dwa małe stawy będące przedwojennymi pozostałościami wyschły z przyczyn naturalnych(obniżenie poziomu wód gruntowych)."

Zwracam się ponownie z wnioskiem o podjęcie- mimo niepewności co do przyczyn wyschnięcia 4 stawów- ich odkopania i pogłębienia. Nie wiadomo, czy o wyschnięciu stawów zadecydowały czynniki naturalne- obniżenie się poziomu wód gruntownych. Niedawno wszak odtworzono staw w ogrodzie botanicznym, i jest on dziś pełen wody. Pokazuje to, że odbudowa stawów może się powieść. Ponadto stawy mogłyby być zasilane wodą z potoku Dłubnia Zachodnia (przed wojną Das Rote Wasser). Strumień znajduje się w pobliżu, jest możliwe jest spiętrzenie i doprowadzenie wody rurami do szeregu stawów które ongiś tu istniały.

Nie jest oficjalnie znana przyczyna wyschnięcia stawów- taką interpretację stanowi domysł o wyschnięciu ich z powodu obniżenia się poziomu wód gruntowych. A być może stawy były sztucznie zasilane wodą z potoku już przed wojną i system doprowadzania wody już nie działa?

Wnoszę o ponowne przeanalizowanie petycji, zamieszczenie jej w BIP na stronie Urzędu Miasta zgodnie z ustawą o petycjach, wraz z dołączonoą grafiką. Wnoszę o ujęcie idei odbudowy stawów w planie zagospodarowania przestrzennego tych wzgórz. Wnoszę o przedstawienie pomysłu odtworzenia stawów parkowych mojego autorstwa do publicznej dyskusji nad jego celowością.


ORYGINALNY TEKST PETYCJI:

Zwracam się z petycją do Pana Prezydenta Miasta Zielonej Góry o odbudowę czterech wyschniętych i zarośniętych stawów w dawnym Parku Miejskim w Zielonej Górze. Proponuję, aby stawy odkopać, pogłębić i zasilać wodą z potoku Dłubnia Zachodnia (przed wojną; Das Rote Wasser- Czerwona Woda). Wzbogaciłoby to opuszczony i zapomniany dziś - dawny Park Miejski. 

Teren stawów mógłby być siedliskiem dla ptactwa wodnego, które ma tak mało miejsc w Zielonej Górze. Zielona Góra jest miastem w którym jest mało zbiorników wodnych. Odbudowa tych poprzednio istniejących powinna być priorytetem dla dbającego o kondycję lokalnej przyrody gospodarza miasta. 

Na mapie zaznaczyłem obszary dawnych stawów w Parku Miejskim kolorem niebieskim.
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?