poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa LubuskiegoGZ.II.0620.1.158.2016                                                                                Zielona Góra, 22.08.2016 r.


 

Newsletter nr 158

 

 

 

Lubuska ochrona zdrowia w obliczy wyzwań

 

O przyszłości ochrony zdrowia w Lubuskiem rozmawiali uczestnicy debaty, która odbyła się w poniedziałek 22 sierpnia. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dotychczasowe działania w zakresie poprawy jakości świadczeń, a także dalsza perspektywa funkcjonowania ochrony zdrowia w regionie. - Czeka nas ewolucja w ochronie zdrowia. Warto wiedzieć co naprawdę niesie nowa ustawa o działalności leczniczej i jakie to są zmiany i co udało się zrobić w regionie w starym stanie prawnym - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, inicjatorka spotkania.

Lubuska ochrona zdrowia – rzetelna diagnoza podstawą rozwoju!

Marszałek podkreślała, że każda zmiana, każda ewolucyjna musi się opierać na solidnych fundamentach, a więc rzetelna diagnoza jest wyznacznikiem zmian! – Lubuskie zbudowało silne podstawy. Wykonaliśmy olbrzymią pracę – przekonywała i zaprezentowała kamienie milowe lubuskiej ochrony zdrowia – czyli największe osiągnięcia ostatnich ośmiu lat:

- zmiana sposobu sprawozdawczości, czego efektem są bilansujące się szpitale lubuskie,

- zwiększenie środków dla lubuskiego NFZ o 100 mln zł rocznie poprzez zmianę algorytmu (wcześniej było: najmniejsze województwo, najmniej środków),

- audyt w szpitalach z ujemnym wynikiem finansowym (Gorzów, Międzyrzecz) i wdrożenie zaleceń,

 - fundusze europejskie – Bez tego by się nie udało – tłumaczyła marszałek. – To były bardzo duże środki z LRPO na lata 2007-2013 (łączna wartość projektów zrealizowanych w lubuskich szpitalach - 217  mln zł), a także z programów krajowych i transgranicznych. Kadra zarządzająca pokazała, że potrafi dobrze zainwestować każdą złotówkę  – dodała.

- Oddłużenie szpitala w Gorzowie Wlkp. – najbardziej zadłużonego szpitala w Polsce, który obecnie się bilansuje w nowej formie prawnej,

- Dwie bazy lotniczego pogotowia ratunkowe w Lubuskiem,

- Uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim; - To odpowiedź na brak lekarzy w regionie – wyjaśniła marszałek. – Jestem przekonana, że będą to najlepiej wydane pieniądze w regionie lubuskim – dodała.

- Utworzenie pierwszego w regionie szpitala klinicznego,

- Realizacja programów profilaktycznych i promocja ochrony zdrowia.

Marszałek podkreślała, że w Lubuskiem z każdym rokiem rosną środki przeznaczone na ochronę zdrowia. To nie jedyne dobre wiadomości. Warto odnotować, że lubuskie szpitale mają najniższe zobowiązania wymagalne w Polsce, a samorząd województwa jako jedyny w kraju nie pokrywa ujemnego wyniku finansowego żadnej swojej jednostki. Ponadto wszystkie jednostki ochrony zdrowia podległe marszałkowi bilansują się i wypracowują dodatni wynik finansowym.

Marszałek Polak podkreślała, że w Lubuskiem o ochronie zdrowia myślimy strategicznie. – Mamy Strategię Ochrony Zdrowia i nie jest to dokument na półkę! Lista priorytetów zdrowotnych przedstawiona przez wojewodę pokrywa się z nasza listą. W Strategii stawiamy na profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia. Prowadzimy tę profilaktykę poprzez budowanie świadomości w zakresie profilaktyki. Musi być przekaz, że bardziej opłaca się inwestować w profilaktykę niż leczyć chorych – wyjaśniła.

 1. Polak wyjaśniła, że przed lubuską ochroną zdrowia jeszcze wiele do zrobienia. – Czekają nas daleko idące zmiany związane ze zmianą ustawy o działalności leczniczej – mówiła. - W ramach uszczegółowienia o środki europejskie na poziomie krajowym  mogą aplikować szpitale, które udostępniają swoją bazę dla studentów kierunków lekarskich. Będziemy rozmawiać, aby wszystkie nasze jednostki miały do nich dostęp. Od 1 stycznia 2018 r. nie będzie NFZ, będą wydziały przy urzędach wojewódzkich, a o kontraktach decydować będą wojewodowie. I zmiana najważniejsza - samorządy będą miały prawo finansowania świadczeń medycznych. Musimy się zmierzyć z tymi wyzwaniami. Uważam jednak, że poradzimy sobie – dodała.

Ważnym punktem odniesienia dla rozwoju lubuskiej ochrony zdrowia jest Strategii, która zawiera listę jej priorytetów. O tym, jak realizowane są jej założenia mówiła Przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia dr Marzenna Plucińska. W swoim wystąpieniu – obok pozytywnych trendów – wskazała także na deficyty. – Mamy bardzo duże braki lekarzy. Mamy w tym zakresie dramatyczne wskaźniki. To jest jednak trend ogólnopolski. Tutaj jednak czynimy starania (powstanie kierunku lekarskiego), aby zmienić tę sytuację. Jest też światełko w tunelu dla rozwoju pediatrii. Bólem jest opieka psychiatryczna dzieci młodzieży i dorosłych, a także opieka nad ludźmi starymi, czyli geriatria – wyjaśniła. - To jest wstyd opieki zdrowotnej w Polsce. Jest zakontraktowana opieka długoterminowa, ale to absolutnie nie zabezpiecza potrzeb. Pilnie potrzebne są centra geriatryczne, w których zapewniona zostałby kompleksowa opieka nad osobą starszą. Społeczeństwo się starzeje. Prognozy mówią, że potroi się liczba osób po 80 roku życia. Musimy się do tego przygotować – apelowała.

Zmiany, zmiany…  –  ewolucja, nie rewolucja

Gościem specjalnym debaty był Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, były wiceminister administracji i cyfryzacji. W swoim wystąpieniu odniósł się do proponowanych przez rząd zmian ustawy o działalności leczniczej i przedstawił ich konsekwencje.  

 • NFZ centralnie zarządzany – w miejsce NFZ utworzony zostanie państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister zdrowia.
 • Zmiana finansowania SP ZOZ – gdy jednostka nie jest w stanie pokryć strat we własnym zakresie, obowiązek ten spadnie na podmiot tworzący (np. samorząd)
 • Wzmocnienie narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad SPZOZ
 • Możliwość kupowania przez samorządy świadczeń zdrowotnych (podwójna opłata za te same świadczenia, brak jasnych wytycznych co do adresatów dodatkowych świadczeń)

Z zaprezentowanych przez niego analiz wynika, że NFZ generuje każdego roku ujemny wynik finansowy, co wynika z przeszacowanego planu finansowego.  W województwie lubuskim bilans migracji (pacjentów, którzy przyjeżdżają do naszego regionu na leczenie, oraz Lubuszan, którzy jeżdżą się leczyć poza nasz region) jest ujemny i wynosi -111 mln zł rocznie! Marek Wójcik przestrzegł przed przeszacowaniem planu NFZ na kolejne lata. Zwrócił uwagę na to, jak zmienia i zmieniać się będzie stosunek poszczególnych świadczeń w przeliczeniu na konkretne kwoty.

Podkreślił, że przed włodarzami samorządów lubuskich są strategiczne decyzje dotyczące obrania właściwego kierunku rozwoju. Zaznaczył, że w przyszłości istotną rolę w systemie będą odgrywały szpitale wojewódzkie. – Chylę przed panią marszałek czoła, że jesteście jednym z nielicznych regionów, który nie musi pokrywać ujemnego wyniku finansowego swoich szpitali – zaznaczył.

Marek Wójcik przestrzegł włodarzy samorządu przed ewentualnym kupowaniem świadczeń medycznych. Podkreślił, że trudno jest wskazać jednoznacznie docelową grupę odbiorców takich kupionych dodatkowo przez samorząd świadczeń. Zauważył, że nosi to znamiona podwójnego finansowania – ze składek zdrowotnych oraz ze środków samorządu, które powinny być raczej skierowane na rozwój podmiotów leczniczych niż na same świadczenia.

Marek Wójcik:  – Lubuskie stoi przed sporym wyzwaniem.  Maleje wasz udział w torcie ogólnopolskich środków na świadczenia zdrowotne. Najniższy przyrost środków w kraju, który wynika z algorytmu. Druga kwestia to migracja. Sporo pacjentów przyjeżdża leczyć się do lubuskiego, ale żadne województwo niema tak wysokiego wskaźniki migracji na zewnątrz.  Czyli strata 111 mln zł z tego powodu. Dostarczacie pacjentów innym województwom – wyjaśnił. – Uważam, że powinniście budować potencjał w oparciu o silne strony, nie strać się wydatkować środków na budowanie potęgi, którą będzie później bardzo trudno utrzymać. Dla was korzystne byłoby wzmacnianie potencjału – dodał.

Debata: różne spojrzenia na zdrowotną ewolucję

Jednym z głównych tematów debaty, w której udział wzięli: marszałek Elżbieta Anna Polak, dr Marek Wójcik, prof. Marek Spaczyński (pierwszy dziekan wydziału lekarskiego), prof. Tadeusz Kuczyński (Rektor UZ) oraz dr Marzenna Plucińska było przekształcenie szpitala klinicznego w Zielonej Górze w uniwersytecki. Dziekan Spaczyński przekonywał, że potrzebne jest szybkie i pełne przekształcenie lecznicy. Nieco bardziej ostrożną postawę zaprezentował rektor Kuczyński. – Uważam, że nie powinniśmy brać całości, ale tyle oddziałów klinicznych ile jest konieczne. Bo sytuacja jest dynamiczna – wyjaśnił. Jego obawy dotyczą gównie kwestii możliwości finansowych uczelni. - Warunkiem istnienia kierunku lekarskiego jest jego wysoki poziom. Do tego absolutnie potrzebny jest szpital kliniczny. Oczywiście uzyskanie statusu takiego szpitala spowoduje więcej środków na studentów. Obawiamy się jednak kosztów, których my jako uniwersytet nie będziemy w stanie dźwignąć. Np. centrum symulacji – wyjaśnił. Jednak jego zdaniem powstanie szpitala klinicznego jest konieczne i wpłynie nie tylko na rozwój kierunku lekarskiego, ale przede wszystkim na podniesienie poziomu usług medycznych w regionie.  

-  Trochę asekuracji, ale słusznie – odpowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak. Jesteśmy w nieprzewidywalnych czasach, zmienia się uszczegółowienie. Zależało nam na dostępie do środków centralnych. Myślę ze jest niezbędne poparcie wielu stron – dodała.

Prof. Marek Spaczyński twierdzi z kolei, że finansowanie kierunku nie jest zagrożone. - Szpital kliniczny jest finansowany tak, jak szpital wojewódzki ze środków NFZ. Wiec obawy są przedwczesne. Fundusze z prowadzenia kierunku będą wzrastać i z tych środków pokryte zostaną koszty zmian – wyjaśnił.   

Marek Wójcik zwrócił z koeli uwagę na dużą konkurencyjność w zakresie uczelni medycznych. Jego zdaniem młody kierunek nie ma szans w starci z wiekowym gigantem. - Mamy takie niedostatki personelu, że nigdy nie będzie problemu z walką konkurencyjną. Ważne, żebyście mieli dobrą kadrę medyczną, bo tutaj widzę zagrożenie deficytem – dodała Marzenna Plucińska.

W spotkaniu dotyczącym ochrony zdrowia udział wzięli także m.in.: przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz, radni województwa lubuskiego, Poseł na Sejm RP Katarzyna Osos oraz dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia i włodarze lubuskich miast.

W czwartek pożegnanie lubuskich paraolimpijczyków!

 

18 zawodników z województwa lubuskiego będzie walczyć w Rio de Janeiro o medale igrzysk paraolimpijskich. Zanim to jednak nastąpi w czwartek (25.08) o godz. 14.00  w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego rozpocznie się ceremonia uroczystego pożegnania sportowców z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak. Podczas wydarzenia m.in. przedstawione zostaną sylwetki paraolimpijczyków, a także nastąpi oficjalne przekazanie flagi Województwa Lubuskiego.

 

Na lubuską reprezentację złożą się zawodnicy z 3 klubów naszego regionu: 11 reprezentantów wystawi Start Gorzów Wlkp., 6 - Start Zielona Góra oraz jednego - UKS „Dziesiątka" Nowa Sól. Igrzyska paraolimpijskie odbędą się w dniach 7 – 18 września.

 

 

 

Kierunek Kazachstan

Lubuskie szuka partnerów gospodarczych na całym świecie. Jednym z nich może być Kazachstan. Okazją do rozmów z przedstawicielami tego europejsko-azjatyckiego kraju będzie rozpoczynające się jutro (23.08) Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, w którym udział weźmie m.in. prezydent Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa. W Warszawie nasz region będzie reprezentował Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Forum będzie płaszczyzną prezentacji dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość w zakresie współpracy regionalnej, w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości, a także finansowych instrumentów wspierania wzajemnej współpracy. Jako sektory priorytetowe wskazano m.in.: spożywczy i budowlany, czy też gospodarkę komunalną (kanalizacja, termomodernizacja, gospodarka odpadami - ich utylizacja, recycling).

W trakcie Forum odbędzie się ceremonia podpisania umów i porozumień na poziomie instytucjonalnym, regionalnym jak również biznesowym oraz spotkania B2B dla polskich i kazachstańskich firm. Według informacji, znajdujących się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Unia Europejska pozostaje najważniejszym partnerem handlowym i inwestycyjnym Kazachstanu oraz największym źródłem bezpośrednich prywatnych inwestycji zagranicznych. Przypada na nią ponad 40% obrotów handlowych Kazachstanu, przy tym UE jest najważniejszym odbiorcą kazachstańskiego eksportu, trafia do niej ponad 52%  wartości dostaw RK. Resort podaje, że według danych strony kazachstańskiej, wolumen handlu zagranicznego z UE za 11 miesięcy w 2015 roku wyniósł blisko 50 mld USD.

 

RPO Lubuskie2020 - inwestycje drogowe i przeciwpowodziowe

Realizacja inwestycji drogowych oraz z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – to tematy roboczych rozmów marszałek Elżbiety Anny Polak z przedstawicielami beneficjentów tych środków: Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W spotkaniu uczestniczyła także członek zarządu Alicja Makarska.

Inwestycje w drogi
Zarząd Dróg wojewódzkich złożył wnioski aplikacyjne dla 12 zadań:

 1. Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II
 2. Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2),
 3. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo),
 4. Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica,
 5. Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska,
 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów,
 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. – Radnica,
 8. Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423,
 9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa – rondo,
 10. Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie -    Świebodzin, m. Przetocznica,
 11. Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu,
 12. Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.
  Wykaz złożonych projektów wynika z Wieloletniego Programu Budowy i Modernizacji Dróg. Wszystkie złożone projekty dot. dróg o znaczeniu regionalnym i realizowane będą w trybie pozakonkursowym.           
  Inwestycje przeciwpowodziowe

Podczas spotkania omówiono także wdrażanie RPO L2020 w zakresie melioracji oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Do tej pory LZMiUW złożył dwa projekty:

"Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz"

Koszt inwestycji: 4,47 mln zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej od km 101+030 do km 101+830. Trasa projektowanych obwałowań obejmuje wykonanie dwóch odcinków wałów w celu całkowitego zamknięcia doliny na długości 1400 m na wysokich brzegach. Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Przewóz przed wodami wielkimi Nysy Łużyckiej poprzez budowę nowego wału przeciwpowodziowego.

"Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 - 424+500"

Koszt inwestycji: 8,59 mln zł

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na budowy wału przeciwpowodziowego dla miejscowości Kiełcz w km 424+000÷424+500 rzeki Odry na jej lewym brzegu wraz z budowlami związanymi. Całość inwestycji obejmuje swym zakresem:

- rozebranie istniejącego tymczasowego wału przeciwpowodziowego z wywiezieniem go na składowisko odpadów,

- budowę wału przeciwpowodziowego,

- budowę zasypu starorzecza rzeki Odry,

- budowę wjazdów na wał oraz placu manewrowego,

- budowę schodów skarpowych,

- budowę odcinkowego zabezpieczenia podstawy wału od strony odwodnej,

- przebudowę istniejącego przepustu wałowego usytuowanego na skrzyżowaniu wału przeciwpowodziowego z istnieją cym rowem polegającą na jego rozebraniu i budowie nowego przepustu,

- budowie mobilnych zapór przeciwpowodziowych (w ciągu wału) montowanych w okresie zagrożenia powodziowego,

- budowę drogi technicznej dla potrzeb konserwacji i eksploatacji wału,

- przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu polegającą na rozebraniu 2 istniejących słupów linii energetycznej SN i budowie nowych słupów na potrzeby tej linii

- budowie zabezpieczenia istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, zagrożonych Uszkodzeniem w czasie prowadzonych robót ziemnych,

- rozbiórkę istniejących szop, budynków gospodarczych i ogrodzeń kolidujących z projektowanym

wałem przeciwpowodziowym oraz istniejących wylotów kanalizacyjnych i studni w sąsiedztwie wału.

Przygotowywane są także kolejne projekty:

"Nietkowice - Będów – etap I - odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk"

Koszt inwestycji: 35,94 mln zł

Inwestycja polegać będzie na odbudowie i modernizacji prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Zakres projektowanych robót dotyczy prawostronnego odcinka wału p.powodziowego o łącznej długości 6 669 m wraz z urządzeniami związanymi i obejmuje:

 • budowę wału głównego (nowy wał) na długości 713 m; od km 6+950 do km 7+218 oraz od km 8+000 do km 8+445,
 • odbudowę wału (kierownicy) na długości 544 m; od km 10+897 do km 11+441,
 • odbudowę i modernizację wału głównego na łącznej długości 5 024m, na odcinkach od km 5+160 do

km 6+950, od km 7+218 do km 8+000,od km 8+445 do km 10+897,

 • odbudowę i modernizację wału poprzecznego o długości 388 m od km 0+000 do km 0+388,
 • zasypanie obniżeń terenowych przy wale w strefie pasa ochronnego szer. 3,0-6,0m od strony

odwodnej i odpowietrznej wału,

 • zasypanie obniżeń terenowych poza pasem ochronnym,
 • ubezpieczenie wału głównego,
 • ubezpieczenie wału poprzecznego:
 • budowę nowego przepustu wałowego w km 0+085 wału poprzecznego, o średnicy 1,20 m i długości L = 35 m, wraz z przebudową odcinków kanałów i rowów na odpływie oraz dopływie z i do w/w przepustu, o długości 110 m oraz zasypanie kanałów i rowów istniejących o długości 65 m wraz z wykonaniem odwodnienia wykopu na czas budowy (ok. 30 dni) w drewnianej ściance szczelnej z obniżeniem zw. wody o 1,5m w obrębię tej ścianki,
 • wykonanie objazdu po ławie przywałowej o dług. 135m i wyłączenie z ruchu drogi po koronie wału na długości 120 m w obrębie istniejącej linii energetycznej 220 kV krzyżującej się z osią wału w km 9+308,
 • budowę przepustu rurowego 1,00 m i długości L = 10,0 m na Rowie Śluzowym w km 0+012 w ciągu zjazdu z wału nr Z - 3 w km 6+684,
 • wykonanie na koronie wału nawierzchni o szerokości 3,0 m z ciężkich płyt drogowych
  Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki; Koszt inwestycji: 29 mln zł

 

Lubuskie ZIT-y - przyśpieszamy

Sprawy bieżące związane z wdrażaniem obu lubuskich ZIT-ów oraz przyśpieszenie działań w tym zakresie to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z przedstawicielami lubuskich stolic: wiceprezydentem Zielonej Góry Krzysztofem Kaliszukiem oraz sekretarzem miasta Gorzów Wlkp. Łukaszem Marcinkiewiczem. Podczas spotkania omówione zostało także zaangażowanie w przygotowanie projektów trybie pozakonkursowym.

Ustalono, że do 19 sierpnia oba ZIT-y mają złożyć wykaz projektów gotowych do oceny. Będą to projekty zarówno w trybie pozakonkursowym dot. transportu drogowego: Gorzów Wlkp. - modernizacja ul. Kostrzyńskiej (koszt inwestycji: 44 mln), Zielona Góra - budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi (koszt inwestycji 35 mln zł), jak i w trybie konkursowym: Gorzów Wlkp., Unijne przedszkolaki w Gorzowie, Zielona Góra Zielona Góra, Moje wesołe przedszkole, a także w zakresie szkolnictwa zawodowego i termomodernizacji.

Podczas spotkania przedstawiciele ZIT-u gorzowskiego zadeklarowali, że do końca roku zakontraktują środki w wysokości 90 mln zł, a zielonogórskiego 170 mln zł. Podczas spotkania marszałek podkreślała, że trzeba mocno przyśpieszyć wykorzystanie środków z nowej unijnej perspektywy. W związku z powyższym terminy składania projektów w trybie pozakonkursowym zostały skrócone. Nie będą tez wydłużone terminy konkursów.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy, dotychczas nie stosowany sposób współpracy samorządów, w którym miasta wojewódzkie i otaczające je gminy (wchodzące w skład ich obszarów funkcjonalnych) oraz władze województwa wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują wspólne przedsięwzięcia. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

W Lubuskiem wyznaczono dwa Miejskie Obszary Funkcjonalne: zielonogórski, w którego skład wchodzą Miasto Zielona Góra - rdzeń obszaru funkcjonalnego, Gmina Czerwieńsk, Gmina Świdnica, Gmina Sulechów i Gmina Zabór oraz gorzowski, który tworzą: Miasto Gorzów - rdzeń obszaru funkcjonalnego, Gmina Kłodawa, Gmina Santok, Gmina Deszczno, Gmina Bogdaniec. Szacunkowa alokacja inwestycji ZIT w RPO-L2020 obejmuje działania z EFRR oraz EFS wynosi: dla Gorzowa Wlkp. 49 282 322,00 euro, dla Zielonej Góry wynosi 58 345 706,00 euro.

 

 

Ze starostami o modernizacji systemu GIS

Przygotowania do realizacji projektu "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług" to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu województwa Alicji Makarskiej z przedstawicielami Związku Powiatów Lubuskich, starostami: żagańskim Henrykiem Janowiczem, zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim oraz krośnieńskim Mirosławem Glazem. Związek zamierza ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków unijnych.

Projekt "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług" miałby być realizowany w latach 2017-2019 na terenie 12 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim.

Celem projektu jest modernizacja zasobów oraz budowa cyfrowej platformy, standaryzująca zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. Docelowa platforma e-usług umożliwi ponadto zarządzanie danymi przestrzennymi, ich przetwarzanie i udostępnianie w formie zintegrowanej, zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości i harmonizacji danych w rejestrach publicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa, dla zapewnienia interoperacyjności poprzez realizację prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części powiatowej, założenie lub zaktualizowanie istniejących baz, jak również dostosowanie systemów informatycznych do realizacji tych celów.

Zrealizowanie tych celów ma zwiększyć zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazie danych obiektów (BDOT500) i bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).


 

Paweł Mrożek

Kierownik Biura Prasowego

Gabinet Zarządu

p.mrozek@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 493, tel. kom. 693 400 782

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?