wtorek, 9 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.150.2016 Zielona Góra, 09.08.2016 r.


Newsletter nr 150


RPO Lubuskie 2020 – kolejne projekty dofinansowane
Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 9 sierpnia br. zatwierdził listę projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na: rozwój przedsiębiorczości oraz innowacje, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. - To przykład, że przyśpieszamy wdrażanie środków unijnych w nowej perspektywie - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Bon na innowacje
Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 – Rozwój Przedsiębiorczości, III typ projektu – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, w wysokości 3,1 mln zł trafi do - ECDF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; tytuł projektu: Centrum wsparcia Proinnowacyjnych Usług dla MŚP narzędziem wspomagania procesów badawczych, innowacyjnych oraz zaawansowanych usług dla lubuskich przedsiębiorstw; wartość projektu: 4,5 mln zł.
Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego
Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy i Działania 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego przyznane zostało 26 projektom, na łączną kwotę 48 mln zł.
Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej
Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.3 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT otrzyma 5 inwestycji, dla których łączna kwota wsparcia wynosi 11,6 mln zł.
Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie na stronie www.lubuskie.pl

Zdrowe płuca Lubuszan – znów będą darmowe badania
Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs na kolejną edycję programu „Zdrowe płuca Lubuszan", na którego realizację przeznaczył 200 tys. zł. Z darmowych badań będą mogli skorzystać palacze w wieku 55-80 lat lub osoby, które paliły, ale rzuciły nałóg w ostatnich 15 latach. – Poprzednia edycja programu pokazała, że nowotwory płuc można wykrywać już w bardzo wczesnym stadium. Wówczas łatwiej o skuteczne leczenie – zachęca Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.
9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs na realizację Programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego. Zarząd przeznaczył na ten cel 200 tys. zł. W ramach programu planuje się przebadanie ponad pół tysiąca osób.
Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów oskrzeli i płuc, wykrycie jak największej liczby nowotworów we wczesnych postaciach oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców naszego regionu. Program skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego, w wieku 55-80 lat (według roku urodzenia) palących od co najmniej 30 lat przynajmniej jedna paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczko-lat) lub osoby palące w przeszłości, które rzuciły palenie najpóźniej 15 lat temu bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej. Żeby skorzystać z badań, nie jest potrzebne skierowanie. Badania będą realizowane w czterech szpitalach na terenie Lubuskiego: w Gorzowie, Zielonej Górze, Torzymiu i Żarach (Wojskowy Szpital 105). O zasadach rejestracji poinformujemy w połowie września br.
Komisja podjęła decyzję o następującym podziale środków na realizację Programu:
1) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.:
 liczba osób objęta uczestnictwem w Programie - 120 osób
 całkowity koszt realizacji świadczenia – 49.200 zł
2) Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.:
 liczba osób objęta uczestnictwem w Programie - 129 osób
 całkowity koszt realizacji świadczenia – 51.600 zł
3) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczo-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.:
 liczba osób objęta uczestnictwem w Programie - 150 osób
 całkowity koszt realizacji świadczenia – 49.500 zł
4) 105 Kresowy Szpital Wojskowy z przychodnią SP ZOZ w Żarach:
 liczba osób objęta uczestnictwem w Programie - 150 osób
 całkowity koszt realizacji świadczenia – 49 500 zł
Pakiet badań: pulmonolog i tomograf
W pakiecie badań będą dwie bezpłatne konsultacje lekarskie-pulmunologiczne i bezpłatna niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej wraz z opisem. Badania powyższe dają szansę na wczesne wykrycie schorzeń układu oddechowego i zmian nowotworowych, co ma znaczący wpływ na stan zdrowia pacjenta, ale przede wszystkim daje większe szanse na wyleczenie i powrót do zdrowia i pełni sił.
Pilotażowa edycja bezpłatnych badań w 2015 roku spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony osób biorących w nim udział. Przebadano blisko 550 osób z województwa. W 30 przypadkach (5,52 % przebadanej populacji) wykryte zostały zmiany nowotworowe. Każdy pacjent otrzymał kartę informacyjną z wynikiem badania i zaleceniami dalszego postępowania, a osoby z diagnozą raka - szybki dostęp do leczenia.
Lubuskie zaPARKowało w Europejskiej Stolicy Kultury
26 zdjęć lubuskich parków krajobrazowych i narodowych od poniedziałku 8 sierpnia mogą oglądać wrocławianie i goście Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Na Placu Solnym stanęła wystawa prezentująca walory lubuskiej przyrody. - Połowa powierzchni regionu lubuskiego to lasy, 500 jezior, fantastyczne parki: Park Mużakowski, Geopark Łuk Mużakowa – to nasze światowe dziedzictwo wpisane na listę UNESCO, Park Narodowy Ujście Warty – jeden z siedmiu cudów Polski. Mamy się więc czym pochwalić – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Na 14 stojakach, które stanęły na prestiżowym Placu Solnym przy wrocławskim rynku znajduje się 26 fotografii oraz mapa województwa lubuskiego z lokalizacją parków. Do Lubuskiego zaprasza marszałek Elżbieta Anna Polak. - Park Mużakowski - jedna z największych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego – to pomnik historii wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z kolei częścią Łuku Mużakowa, perły polsko-niemieckiego pogranicza, jest Geopark, który także został opatrzony znakiem UNESCO. Z Wrocławia do Łęknicy, gdzie znajdują się oba parki, to zaledwie dwie godziny jazdy samochodem - wyjaśnia.
Tytuł wystawy to: Lubuskie Przyrodą Zachwyca. Autorem zdjęć jest znany fotograf przyrody Piotr Chara. We Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016, przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia można także zobaczyć piękne obrazy lubuskiego na 10 billboardach i 10 citylightach (wiatach przystanków komunikacji miejskiej).
Na terenie województwa lubuskiego znajduje się m.in. park narodowy Ujście Warty, sześć parków krajobrazowych i aż 64 rezerwaty przyrody. Lubuskie to region, którego niemal połowę powierzchni porastają lasy. Mamy największą lesistość w Polsce! A szczególne bogactwo przedstawicieli świata roślin i zwierząt odnaleźć można w pobliżu rzek oraz zbiorników wodnych. Większych i mniejszych akwenów jest w Lubuskiem tak wiele, że nasz region nazywany jest krainą 500 jezior.
Kampania promująca lubuskie parki trwa od początku 2016 r. Hasło „zaPARKuj w Lubuskiem" zdominowało m.in. naszą strefę podczas 22. festiwalu Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. Wystawa na Placu Solnym można oglądać do końca sierpnia.


Będą kolejne siłownie pod chmurką
Program województwa lubuskiego „Lubuskie siłownie pod chmurką" cieszy się dużym zainteresowaniem. 9 sierpnia br. zarząd województwa przyjął zmiany do projektu uchwały wynikające z wolnych środków w wysokości 20 tys. zł. Siłownie zewnętrzne powstaną w kolejnych gminach znajdujących się na liście rezerwowej tj. w gminach Rzepin oraz Brody. Uchwałą zajmą się radni na najbliższej sesji sejmiku.
Po przyjęciu uchwały przez Sejmik Województwa Lubuskiego zostaną zawarte umowy pomiędzy Województwem Lubuskim a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Program „Lubuskie siłownie pod chmurką" jest nowym, debiutanckim programem w województwie lubuskim. Zastąpił on realizowany od 2011 roku Program „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej - Lubusik – sportowe Lubuskie na lato", na który w ciągu pięciu lat funkcjonowania tego programu z budżetu Województwa Lubuskiego przeznaczono 652.486,00 zł, co pozwoliło na realizację 111 boisk do plażowej piłki siatkowej.
Mając jednak na względzie aktualne trendy, jakimi kieruje się świat sportu i rekreacji, pojawiła się inicjatywa zastąpienia „Lubusików" nowym, autorskim programem tzw. terenowych urządzeń sportowych, jakimi są siłownie zewnętrzne. Siłownia na wolnym powietrzu jest atrakcyjnym, ogólnodostępnym i bezpiecznym miejscem, które chętnie odwiedzają osoby w każdym wieku. Siłownie plenerowe zyskują coraz większą popularność jako uzupełnienie placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych, parków, hoteli, ośrodków wypoczynkowych. Przyrządy do ćwiczeń są łatwe w samodzielnej obsłudze, mogą z nich korzystać zarówno stali bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i osoby, które z podobnym sprzętem nigdy wcześniej się nie zetknęły.
Celem nowego Programu jest wspieranie promocji aktywności ruchowej i warunków rozwoju sportu masowego oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez realizację ogólnodostępnych, nieodpłatnych siłowni zewnętrznych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
W budżecie Województwa Lubuskiego w roku 2016 na realizację Programu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 97.470,00 zł, co pozwoliło na realizacje 8 siłowni zewnętrznych. Kwota ta uległa zwiększeniu, ponieważ w budżecie znalazły się dodatkowe środki w wysokości 70.000,00 złotych na realizację programu, zgodnie z życzeniem Radnych Województwa. W związku z tym wnioskodawcy z listy rezerwowej z najwyższą punktacją otrzymają jeszcze w tym roku dofinansowanie do Programu.
Uczestnikami Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką" na 2016 roksą jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednej siłowni zewnętrznej. Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w roku 2016 nie będzie mogła ubiegać się o pomoc finansową w latach następnych.
Na dofinansowanie zadania beneficjent może otrzymać do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 15.000,00 złotych, zgodnie z Programem. Pomoc finansowa przeznaczona może być na dofinansowanie realizacji siłowni zewnętrznych, stanowiących własność gminy/powiatu, tzn.: pokrycie kosztów zakupu, transportu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz tablicy informacyjno-promocyjnej. Maksymalny koszt jednostkowy wskazany w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów, objęty dofinansowaniem w ramach pomocy finansowej, nie może przekroczyć kwoty 3 500 zł brutto. Pozostałe koszty gwarantujące rzeczowe zakończenie zadania, w tym: dostosowanie terenu (podłoża, nawierzchni), zabezpieczenie terenu (ogrodzenie, siatka, roboty ziemne) zabezpiecza wnioskodawca w swoim budżecie.
W ramach naboru wniosków, który trwał do 18 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 55 wniosków z 52 gmin i 3 powiatów.


O rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie
Rozwój szkolnictwa wyższego w regionie, nowe kierunki kształcenia to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członka zarządu województwa Tadeusza Jędrzejczaka z prof. Jerzym Smorawińskim rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, która posiada swoją filię w Gorzowie. Spotkanie było okazją do obejrzenia inwestycji zrealizowanych w uczelni dzięki wsparciu samorządu województwa. W spotkaniu udział wzięła także Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska.
Od nowego roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego ruszają studia II stopnia (magisterskie) z zakresu fizjoterapii. Stało się to możliwie m.in. dzięki wsparciu z funduszy europejskich w ramach LRPO.
Gorzowska AWF realizowała projekt pt. „Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., przy ul. Orląt Lwowskich 4-6". Projekt wpisany był do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 28 890 843,95 PLN, kwota dofinansowania to ok. 80% czyli 22 263 837,11 PLN. Projekt polegał na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych budynku dydaktycznego oraz zakupie mebli i specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do kształcenia studentów na nowym kierunku – fizjoterapii. W budynku, znajduje się: 7 laboratoriów w tym lekkie, ciężkie oraz biologiczne, 3 sale ćwiczeń oraz gabinety zabiegowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt naukowomedyczny. W budynku powstało 9 obszernych sal wykładowych oraz 4 seminaryjne, a także sala gimnastyki korekcyjnej, sala ergonometrów, sauna. W Zakładzie Anatomii i Antropologii umiejscowiona została biblioteka. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej kształci na trzech kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia.
Przypomnijmy, że Zarząd Województwa przyjął niedawno "Założenia polityki młodzieżowej woj. lubuskiego", z której wynika, że nasz region odnotowuje niepokojący spadek absolwentów szkół wyższych. - Widzę konieczność stworzenia odrębnego programu rozwoju szkolnictwa wyższego, z udziałem rektorów lubuskich uczelni - mówi marszałek. - Te niekojące statystyki byłyby na pewno gorsze, gdyby nie nasze wsparcie dla uczelni w całym regionie i powołanie nowych kierunków studiów.


Trwa rewitalizacja Teatru im. Osterwy w Gorzowie
Rewitalizacja Teatru im. Juliusza Osterwy to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z wiceprezydentem Arturem Radzińskim i radną Anną Synowiec, do którego doszło w poniedziałek w siedzibie gorzowskiego Teatru. Obecnie Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. realizuje jedno z największych zadań inwestycyjnych w ostatnich latach. W wyniku prac obiekty Teatru zostaną gruntownie zmodernizowane.
Całkowity koszt prac w 2013 r. wyniósł 1.034.643,87 zł w tym kwota 968.014 zł pochodziła z budżetu Województwa Lubuskiego, pozostałe 66.629,87 zł to środki własne Teatru. Instytucja wyremontowała 12 pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku (pracownia krawiecka, 9 pomieszczeń biurowych, galeria teatralna, hol), naprawiono dach w obrębie prowadzonych robót, zakupiono wyposażenie do odnowionych pomieszczeń.
W roku 2014 zrealizowano kolejny etap rewitalizacji Teatru. Całkowita wartość wykonanych w 2014 r. prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych wyniosła 900.072,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetowych Województwa Lubuskiego wyniosło 700.000 zł, natomiast środki własne Teatru 200.072 zł. W 2014 r. przeprowadzono remont magazynu dekoracji, tyrystorownii, magazynu akustyków, warsztatu stolarskiego, pracowni krawieckiej, dekoratorni, biura, przedsionka, pomieszczenia socjalnego, sanitariatów, korytarzy. Dobudowano magazyn dekoracji o powierzchni 105 m².
W roku 2015 w ramach rewitalizacji budynku zostały wykonane następujące działania: wymiana pokrycia dachowego na podłożu drewnianym i betonowym, montaż detalu architektonicznego - cokołu sztukaterii zewnętrznej, zamontowanie nowych wywietrzników dachowych, przemurowanie kominów, wykonanie kanałów wentylacyjnych oraz elewacji wysokiej części komina scenicznego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.003.539,44 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego 897.000,00 złotych, natomiast wkład własny instytucji 106.539,44 złotych.
W roku 2016 w budżecie Województwa Lubuskiego zarezerwowano środki w kwocie 2.000.000 zł na realizację IV etapu projektu pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp." W ramach zadania instytucja realizuje między innymi działania: prace remontowe i konserwatorskie dotyczące sceny i widowni wraz z wymianą krzeseł, modernizację instalacji elektrycznej, opracowanie i wykonanie teatralnego systemu intercom, remont elewacji zabytkowego budynku Teatru, remont toalet i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Temu tematowi poświęcone było poniedziałkowe spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z wiceprezydentem Arturem Radzińskim, w którym uczestniczyli także radna województwa Anna Synowiec, poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska i dyrektor Teatru Jan Tomaszewicz. Zostały omówione koszty oraz zakres poszczególnych prac.

Będzie radioterapia, szpital będzie się rozwijać
Ruszają prace związane z budową ośrodka radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prezes szpitala Jerzy Ostrouch. – To jedna z najważniejszych inwestycji na północy regionu i bardzo oczekiwana. Pieniądze na jej realizację chcemy pozyskać z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja jest zgodna z przyjętymi przez Ministerstwo Zdrowia Mapami Potrzeb, jestem więc spokojna o jego finansowanie – wyjaśniła.
Radioterapia ważna dla północy regionu
Przyjęte przez Ministerstwo Zdrowia Mapy Potrzeb Zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych i chorób kardiologicznych potwierdzają potrzebę budowy ośrodka radioterapii w Gorzowie. - Mamy na mapie potrzeb 2 akceleratory, więc pewność, że trafią do Gorzowa. Mamy tutaj najgorszą dostępność do leczenia onkologicznego. Jestem więc spokojna o finansowanie tych urządzeń z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Myślę, że będzie to kwota ok 30 mln zł. – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych. - Pieniądze chcemy pozyskać z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Natomiast rozbudowa – myślę tutaj o tej części infrastrukturalnej pokryta zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą ok. 25 mln. Taki montaż finansowy chcemy zrealizować. Wkład własny częściowo w kwocie ok 5 mln zł pokryje również szpitalna spółka w Gorzowie – wyjaśniła E. Polak. Marszałek podkreśla także, że rozwój usług onkologicznych będzie także dużym zastrzykiem finansowym dla szpitala.
Baza HEMS już w przyszłym roku
Drugim bardzo ważnym zadaniem, które realizowane będzie w gorzowskim szpitalu to budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Utworzenie bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w północnej części województwa było jednym z priorytetów Zarządu Województwa Lubuskiego i znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 a także w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Starania Zarządu Województwa Lubuskiego o inwestycję trwały od 2008 r. Samorząd Województwa od początku deklarował chęć zabezpieczenia gruntów pod bazę i wsparcie finansowe inwestycji. Decyzja o utworzeniu bazy w Gorzowie Wlkp. zapadła w 2015 roku. Województwo Lubuskie podjęło decyzję o współfinansowaniu budowy bazy (z budżetu Województwa przeznaczono na ten cel 2,5 mln zł). 16 listopada 2015 r. marszałek Elżbieta Anna Polak podpisała umowę pomiędzy Województwem Lubuskim i Miastem Gorzów Wlkp. a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym SP ZOZ. Kwestię zakupu śmigłowca zabezpieczyło Ministerstwo Zdrowia – w ramach projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2014. Baza HEMS w północnej części naszego województwa dysponować będzie specjalistycznym śmigłowcem wartym 28 mln, a Lotnicze Pogotowie zabezpiecza funkcjonowanie bazy – roczny koszt ok. 3 mln zł. Działka, na której stanie baza jest obecnie nieodpłatnie użyczona przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., jednak docelowo ma zostać przekazana na własność Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Utworzenie nowych baz pozwoli na poszerzenie zasięgu działania SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i udzielaniu pomocy na większym obszarze Polski. Dzięki tej inwestycji podniesie się standard Szpitala w Gorzowie Wlkp. Ale przede wszystkim wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego.
Nowy zarząd nowe wyzwania
Podczas wizyty w Gorzowskim szpitalu marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się także z nowym zarządem szpitala z prezesem Jerzy Ostrouchem na czele. Tematem rozmowy była sytuacja finansowa lecznicy oraz plany rozwojowe. - Jestem bardzo zadowolona z wyników finansowych szpitala, jak i z realizacji planów, jakie szpital przyjął gdy tworzyliśmy spółkę. Spółka dobrze funkcjonuje i chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie był eksperyment, ponieważ nam się to udało – mówiła. ZOBACZ: Sytuacja finansowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. za 2015 rok
Prezes Ostrouch przedstawił zadania do realizacji w najbliższych latach. - Nowy zarząd ma ułatwione zadanie, co wynika z faktu skutecznego przekształcenia szpitala w Gorzowie Wlkp., a co za tym idzie oddłużenie tego szpitala. Bez tego ruchu i bez determinacji władz samorządowych w kierunku przekształcenia szpitala niemożliwe byłoby osiągniecie tych rezultatów które są możliwe w skomercjalizowanym szpitalu – wyjaśnił. - Przed zarządem postawione zostały dwa bardzo konkretne decydujące o powodzeniu kadencji na którą zostaliśmy powołani. Pierwsze to realizacja ośrodka radioterapii. Środki są zabezpieczone. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia decyzji jaki kształt w zakresie dokumentacji ten projekt przybierze. Zamknięcie tego etapu związanego z przygotowaniem dokumentacji szacujemy na wrzesień tego roku. Myślę, że przy bardzo sprzyjających okolicznościach możemy przewidywać rozpoczęcie tej inwestycji na przełomie 2016/17 roku. Drugie zadanie to unormowanie sytuacji z funkcjonującymi na terenie naszego szpitala organizacjami reprezentującymi pracowników. Będziemy dążyli do zawarcia układu zbiorowego, który spowoduje iż funkcjonowanie szpitala będzie odbywało się w jeszcze mniej konfliktowych sytuacjach – mówił.
Podkreślał także, że zarząd szpitala w Gorzowie realizować będzie także zadania związane z poprawą dostępności usług w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć naszego szpitala. -To przez pryzmat tych dwóch oddziałów jesteśmy oceniani jako jednostka funkcjonująca w ochronie zdrowia. W tym obszarze mamy wiele do poprawienia i nad tym projektem teraz pracujemy – wyjaśnił.


Podziel się życiem!
- Nie zabierajmy swoich organów do nieba, bo tam gdzie gaśnie życie, może się narodzić nowe życie! – apelowała podczas wizyty w gorzowskim szpitalu marszałek Elżbieta Anna Polak. A to za sprawą niepokojących danych dotyczących liczby pobrań narządów, która bardzo spadła. - W ubiegłym roku było bardzo mało pobrań. To nie tylko u nas, tylko w całej Polsce była taka zapaść w tym obszarze. Działania promujące ideę transplantacji są niezwykle istotne – mówiła marszałek Polak w gorzowskiej lecznicy, która jest liderem w tym zakresie w naszym regionie.
Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim zostało zawarte w formie listu intencyjnego 10 czerwca 2010 r., a odnowione pięć lat później – 10 września 2015 roku.
Wspólne działania w 2010 r. zadeklarowało wówczas trzynaście podmiotów, m.in. Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, przedstawiciele dwóch największych lubuskich szpitali w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, władze regionalne i lokalne, czy przedstawiciele POLTRANSPLANT-u i Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej. Takie zintegrowane działania szybko przyniosły oczekiwany efekt, gdyż już w 2012 r. Lubuskie znalazło się na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby pobrań narządów. Jednak w ostatnim roku wskaźniki w tym zakresie znacznie spadły, w związku z czym Samorząd Województwa Lubuskiego dostrzegł potrzebę podjęcia dodatkowych działań promujących przeszczepy.
ODNOWIENIE Partnerstwa 10 września 2015 r. z założenia miało nie tylko wydźwięk promocyjny. W ostatnich latach nastąpiły zmiany na stanowiskach przedstawicieli 9 z 13 instytucji, które zadeklarowały w 2010 r. pomoc w zakresie szerzenia idei dawstwa narządów. Inicjatywę Partnerstwa wsparł ówczesny Minister Zdrowia, transplantolog i kardiochirurg – prof. Marian Zembala, który z uznaniem wypowiadał się o działaniach Województwa Lubuskiego na rzecz transplantacji. - Należy głośno mówić, jak ważne są działania w zakresie transplantologii, ponieważ te wskaźniki wciąż nam spadają. Mamy na dziś w województwie lubuskim 9 pobrań narządów. Rekordzistą jest Gorzów Wlkp. Dlatego chciałabym bardzo podziękować panu ordynatorowi i pani koordynator, bo mają bardzo dużo serca dla tego obszaru. Nie muszą tego robić, bo i tak mają dużo pracy, a są bardzo zaangażowani. Są to ratujące życie działania – mówiła marszałek Polak.
Jak podkreślała Izabela Brzychcy – koordynator ds. transplantacji gorzowskiego szpitala najważniejsze jest budowanie świadomości społecznej. - Chcielibyśmy, żeby świadomość społeczeństwa rosła, a my będziemy robić swoje – przekonywała.
Co zrobił Samorząd Województwa Lubuskiego przez 5 lat?
 propagowanie idei transplantacji podczas wszystkich imprez prozdrowotnych organizowanych dla mieszkańców województwa lubuskiego: m.in. Przystanek Woodstock, Lubuski Piknik Zdrowia, Lubuski Kongres Kobiet; ponad 20 000 oświadczeń woli – od 2010 roku tyle oświadczeń i ulotek informacyjnych trafiło do mieszkańców; kolejnych 20 000 oświadczeń woli Urząd Marszałkowski przygotował w styczniu 2015 r. cyklicznie: dwa razu do roku (styczeń i październik) – organizacja konferencji, spotkań z młodzieżą z udziałem lekarzy specjalistów, osób po przeszczepie, koordynatorów transplantacyjnych stała współpraca z Ogólnopolskimi Stowarzyszeniami „Życie po przeszczepie" i „NERKA";
 konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego pt. „Transplantacja – jestem na TAK"; robocze spotkania dla dyrektorów lubuskich szpitali i lekarzy specjalistów w dziedzinie: anestezjologii, neurologii, neurochirurgii oraz chirurgii (w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.)
 udział w warsztatach dla koordynatorów transplantacyjnych;
 szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa w Zielonej Górze i w Gorzowie „TRANSPLANTACJA – jestem na tak", Ogólnopolski Marsz Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi – organizowany cyklicznie w różnych miejscach w województwie lubuskim (głównych organizator – Stow. Życie po Przeszczepie) włączenie się w kampanię ogólnopolską – inauguracja Kampanii Drugie Życie. TRANSPLANTACJA masz dar uzdrawiania. Organizatorzy: Fresenius Medical Care i Województwo Lubuskie.
 Nagroda dla Szpitala w Gorzowie Wlkp. – 2012 r. województwo lubuskie dołączyło do liderów w zakresie pobrań organów do przeszczepów. Większość pobrań dokonano w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Tym samym Lubuskie z ostatniego miejsca w kraju zajęło trzecie miejsce!


Nabór kandydatów do Rady Seniorów
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Rada będzie organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego.
Kandydatem na członka Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów może być osoba, która jest zameldowana na terenie województwa lubuskiego, nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i uczestniczy w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.
Członkowie Rady powoływani będą przez Marszałka Województwa Lubuskiego w drodze zarządzenia. Kadencja Rady będzie wynosiła 4 lata licząc od dnia powołania.
Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z pracą w Radzie.
Zgłoszenia kandydatury należy dokonać składając lub wysyłając wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy kandydata do Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów(załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. do 23 sierpnia br.) na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13, 66-400 Gorzów Wlkp. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze".
Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pod nr tel. 068 32 31 885, 068 32 31 887 oraz na adres poczty elektronicznej sekretariat@rops.lubuskie.pl.
W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono Uchwałę nr 121/1570/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów wraz z załącznikiem - statutem określającym tryb wyboru jej członków i zasady działania


Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa
31 sierpnia 2016 r. mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski – nagrody honorowe.
Nagrody Kulturalne przyznawane są w formie nagród pieniężnych indywidualnych i zespołowych.
Nagroda pieniężna indywidualna przyznawana jest twórcom, pracownikom i społecznym animatorom kultury. Natomiast nagroda pieniężna zespołowa przyznawana jest zespołom twórczym, zespołom artystycznym, zespołom pracowniczym i grupom społecznych animatorów kultury. Przyznane nagrody potwierdzone są również dyplomem.
Nagrody honorowe przyznawane są osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom promującym oraz wspierającym finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim. Nagrody honorowe stanowią statuetka i dyplom uznania.
Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/400/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o przyznanie nagród i nagród honorowych są:
1) Marszałek Województwa Lubuskiego,
2) Komisja Sejmiku Województwa Lubuskiego właściwa do spraw kultury,
3) Wojewoda Lubuski,
4) szkoły wyższe,
5) jednostki samorządu terytorialnego,
6) stowarzyszenia i związki twórcze,
7) stowarzyszenia społeczno – kulturalne,
8) instytucje kultury.
Wniosek o przyznanie nagród, powinien zawierać:
1) dane kandydata,
2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o dokonaniach uzasadniających przyznania nagrody,
3) uzasadnienie wskazujące na wojewódzki charakter osiągnięć.
Decyzję o przyznaniu nagród i nagród honorowych podejmuje Zarząd Województwa Lubuskiego
w formie uchwały.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wytypowania do nagród osób, zasłużonych w dziedzinie szeroko rozumianej kultury.
Wniosek do pobrania


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?