piątek, 5 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.148.2016 Zielona Góra, 05.08.2016 r.

Newsletter nr 148

Konferencja prasowa
W poniedziałek, 08.08.2016 r., godz. 10.30 w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie odbędzie się konferencja, w które wezmą udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, Jerzy Ostrouch – prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, Ryszard Hatała – zastępca dyrektora ds. organizacyjno-eksploatacyjnych i były prezes Szpitala, Jerzy Czyżewski – ordynator oddz. anestezjologii i intensywnej terapii oraz Izabela Brzychcy – koordynator ds. transplantacji gorzowskiego szpitala.
Temat: Bilans otwarcia nowego Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie oraz podpisanie umowy na dofinansowanie zakładu radioterapii w szpitalu gorzowskim.
Zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy.

4 mln zł na radioterapię w Gorzowie Wlkp.
8 sierpnia br. o godz. 10.30 w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. podpisana zostanie umowa dotycząca rozbudowy szpitala o Ośrodek Radioterapii. Celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych. Zgodnie z zapisami umowy, 4 mln zł z budżetu Województwa Lubuskiego zostaną przeznaczone na pierwsze roboty budowlano-montażowe oraz zakup i montaż sprzętu medycznego. Umowę podpiszą marszałek Elżbieta Anna Polak oraz Jerzy Ostrouch – prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Podczas wizyty w szpitalu poruszony zostanie temat dotyczący transplantacji. Przypomnijmy, Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim zostało zawarte w formie listu intencyjnego 10 czerwca 2010 r., a odnowione pięć lat później – 10 września 2015 roku.
Wspólne działania w 2010 r. zadeklarowało wówczas trzynaście podmiotów, m.in. Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, przedstawiciele dwóch największych lubuskich szpitali w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, władze regionalne i lokalne, czy przedstawiciele POLTRANSPLANT-u i Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej. Takie zintegrowane działania szybko przyniosły oczekiwany efekt, gdyż już w 2012 r. Lubuskie znalazło się na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby pobrań narządów. Jednak w ostatnim roku wskaźniki w tym zakresie znacznie spadły, w związku z czym Samorząd Województwa Lubuskiego dostrzegł potrzebę podjęcia dodatkowych działań promujących przeszczepy.
ODNOWIENIE Partnerstwa nastąpiło 10 września 2015 r. Inicjatywę Partnerstwa wsparł ówczesny Minister Zdrowia, transplantolog i kardiochirurg – prof. Marian Zembala, który z uznaniem wypowiadał się o działaniach Województwa Lubuskiego na rzecz transplantacji


Ruszył Ośrodek PGNiG w Połęcku
5 sierpnia br. oficjalnie uruchomiono Ośrodek Produkcyjny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Połęcku w gminie Maszewo. W uroczystości wzięła udział marszałek Elżbieta Anna Polak. - Ta kopalnia jest dowodem i potwierdzeniem na to, że w regionie lubuskim mamy potencjał energetyczny. Gratuluję zakończenia tej inwestycji. Bardzo się cieszę, że w regionie powstała kolejna, nowoczesna kopalnia – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystości.
Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak. - Jesteśmy największą spółką odwiertową. Nasza siła polega nie na niezbyt dużych, ale dobrze zorganizowanych instalacjach odwiertu w Kijach. Takich obiektów jak tu w rejonie mamy 77 i planujemy już następne. Stoimy bardzo mocno na Ziemi Lubuskiej, plany spółki przewidują kolejne inwestycje w tym rejonie. W województwie lubuskim wydobywamy rocznie 4,5 mld/m3 gazu ziemnego. Takich obiektów będzie z pewnością przybywać – podkreślił prezes.
Jerzy Materna - Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odwołał się do dziejów górnictwa naftowego w województwie lubuskim. Przypomnijmy, historia górnictwa naftowego w Lubuskiem liczy sobie pół wieku. Najważniejszym punktem zwrotnym w poszukiwaniach w Polsce północno-zachodniej było złoże Rybaki-1, z którego późną jesienią 1961 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych wyeksploatowali pierwszą baryłkę ropy. W ten sposób mała wioska Rybaki w okolicach Krosna Odrzańskiego stała się sławna na całą Polskę, budząc duże nadzieje na ropę. Intensywne prace poszukiwawcze i eksploatacja na tych terenach stały się przyczynkiem do stworzenia w 1968 r. Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych – czyli dzisiejszego Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych – czyli dzisiejszego Oddziału PGNiG w Zielonej Górze.
- Ta inwestycja mogła powstać dlatego, że mamy najwyższej rangi fachowców, inżynierów i techników. Dzięki wspaniałej kadrze udało się wybudować ten ośrodek. Od dawna powtarzam, że Lubuskie to mały Kuwejt. Wydobywamy dzisiaj najwięcej gazu, mamy duże zasoby węgla brunatnego. Mamy też miedź, srebro i inne metale. Mamy bardzo dużo, ale Lubuskie z tego niewiele ma. PGNiG w ostatnich latach nie miał tutaj łatwego życia, zniszczono niesłusznie firmę Diament Będę nalegał, aby przywrócić rangę tego przedsiębiorstwa – mówił wiceminister.
Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała znaczenie inwestycji dla Lubuskiego. - Takie inwestycje to przyszłość dla naszego regionu. Dziś gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej kopalni. Mam nadzieję, że będą następne, że będziemy korzystać z naszych surowców, nie tylko ropy naftowej, gazu ziemnego, a także miedzi i węgla brunatnego. Mamy wykonaną ekspertyzę (Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego), która określa potencjał rozwojowy w tym zakresie. W Regionalnym Programie Operacyjnym mamy 906 mln euro, a ponad 108 mln euro przeznaczamy na branżę energetyczną, na nowoczesne inwestycje w energetyce – mówiła marszałek.
Na koniec głos zabrał Wójt Gminy Maszewo Dariusz Jarociński, który wyraził zadowolenie, że w gminie z tradycjami wydobycia ropy naftowej została otwarta kolejna kopalnia.
Ośrodek Produkcyjny w Połęcku
Roboty budowlano-montażowe związane z budową instalacji kopalni rozpoczęły się w IV kwartale 2014. Prace trwały do maja 2016 r., kiedy to nastąpiły odbiory techniczne instalacji, rozruch i uruchomienie produkcji.
Złoże ropy naftowej Połęcko zostało odkryte odwiertem Połęcko-3k. Położone jest w rejonie miejscowości Połęcko, zalega w utworach dolomitu głównego na głębokości około 1650 m. Zagospodarowanie złoża polegało na przygotowaniu do eksploatacji dwóch odwiertów: Połęcko-3k i Połęcko-4k. Pozyskiwana jest z nich ropa naftowa w ilości około 80 ton ropy na dobę oraz gaz towarzyszący ropie naftowej w ilości około 1000 m3/godzinę. Zadaniem instalacji technologicznej jest separacja i stabilizacja ropy naftowej oraz przygotowanie gazu ziemnego do zasilania bloku energetycznego o mocy 1MW. Produkowana z gazu ziemnego energia jest wykorzystywana na potrzeby własne kopalni oraz sprzedawana do lokalnej sieci energetycznej.
Potencjał wydobycia złóż kopalin na terenie województwa
Województwo lubuskie pod względem zasobów kopalin energetycznych stanowi zaplecze kraju i jest jednym z najważniejszych dla polskiej gospodarki potencjalnym dostawcą surowców energetycznych.
Województwo posiada także potencjał zasobowy złóż rud miedzi, soli, wód leczniczych, solanek i wód termalnych. Według Bilansu zasobów na obszarze województwa lubuskiego znajduje się:
 20 udokumentowanych złóż węgla brunatnego o łącznych zasobach bilansowych, które stanowią około 25% wszystkich zasobów bilansowych węgla brunatnego udokumentowanych w kraju,
 34 udokumentowane złoża gazu ziemnego i jedno złoże gazu azotowego, co stanowi około15% zasobów kraju,
 22 udokumentowane złoża ropy naftowej, co stanowi blisko 69% zasobów kraju
Ponadto na terenie województwa znajdują się obszary nieudokumentowane wymagające dalszych prac rozpoznawczo-poszukiwawczych, w szczególności obszary występowania rud miedzi.


Lubuskie specjały w LCW
Przed nami kolejne wydarzenia w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. 6 sierpnia odbędzie się finał Regionalnego Lubuskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów", a dzień później zaplanowano warsztaty winiarskie. - Lubuskie smakuje naprawdę wyjątkowo – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Gościem honorowym będzie Izabella Byszewska - Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Aktualnie trwa XVI edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów" organizowane przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP. Patronat nad tym konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałkowie Województw. Na szczeblu regionalnym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Komisje konkursowe oceniać będą regionalny produkt żywnościowy oraz potrawę regionalną. Laureaci regionalnej edycji konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa, zaś przedstawiciele Komisji Konkursowych dokonają dodatkowych nominacji nagrodzonych produktów i potraw regionalnych do nagrody honorowej „Perła 2016". Na finał Regionalnego Lubuskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów" zapraszamy od godziny 10.00.
Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, a także przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, nie tylko na szczeblu krajowym, ale również na szczeblu unijnym. Ponadto, ideą przedsięwzięcia jest zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu oraz zachęcanie producentów do wpisu ich produktów na Listę Produktów Tradycyjnych. Do konkursu zgłaszanych jest około 70 produktów i potraw tradycyjnych.
- Dziedzictwo kulinarne naszego regionu jest niezwykle bogate. Lubuskie to tygiel kulturowy, a to oznacza także tygiel w jadłospisie – mówiła 25 lipca br. marszałek Elżbieta Anna Polak podczas spotkania z producentami produktów tradycyjnych i regionalnych. - Pamiętam, kiedy na liście lubuskich produktów tradycyjnych było tylko pięć pozycji, dziś jest już 58. A może być jeszcze więcej lubuskich smaków. To ogromny sukces. To pokazuje, że Lubuskie to niezwykłe bogactwo smaków i aromatów. W naszym regionie tkwi ogromny potencjał kulinarny, który warto wykorzystać i którym warto się chwalić – mówiła marszałek.
Samorząd województwa we współpracy z lokalnymi producentami od dawna promuje regionalne produkty. Trzy tygodnie temu podczas Przystanku Woodstock Lubuskie stoisko zrobiło ogromne wrażenie. Długie kolejki ustawiły się po domowe lody, pyszne naturalne soki, sery kozie i szynkę w chlebie.
Warsztaty winiarskie
Dzień później w LCW odbędą się warsztaty winiarskie, dla osób które chcą dowiedzieć się, min. jak założyć winnicę i uprawiać winorośl czy poznać podstawy produkcji wina lub zasady prawidłowego podawania wina. Warsztaty poprowadzą lubuscy winiarze. Wstęp jest wolny, a liczba miejsc dla uczestników ograniczona.
Godzina 10.00 - Podstawowe zasady sommelierstwa
Godzina 12.00 - Podstawy produkcji wina
Godzina 14.00 - Podstawy uprawy winorośli
Czas jednego wykładu ok. 90 minut ( 2 x 45 minut )


Lubuscy paraolimpijczycy gotowi na Rio
4 sierpnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z prezes Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „START" Zielona Góra Danutą Tarnawską. Tematem spotkania był udział lubuskich zawodników na XV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Prezes Danuta Tarnawska podkreśliła bardzo dobrą formę i przygotowanie lubuskich zawodników. - Liczę na udany start i medale naszych sportowców - mówiła podczas spotkania. Polskę reprezentować będzie 18 paraolimpijczyków z Lubuskiego: 11 - Start Gorzów Wlkp., 6 - Start Zielona Góra oraz 1 - UKS „Dziesiątka" Nowa Sól.
Urząd marszałkowski wraz z Zrzeszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym „START" w Zielonej Górze oraz Gorzowskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START" w Gorzowie Wlkp. będą organizatorami uroczystego spotkania ze sportowcami przed wyjazdem na paraolimpiadę. Spotkanie zaplanowano na 25 sierpnia br. w Zielonej Górze.
Przypomnijmy, w 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę, w której zawarto tryb i zasady przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Województwa Lubuskiego (medalistów olimpijskich i paraolimpijskich). Wnioski o przyznanie nagród mogą składać: Marszałek Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Radni, działające na terenie Województwa Lubuskiego kluby sportowe, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Wysokość nagrody dla medalisty wynosi:
1) 20 000,00 zł - za zdobycie złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
2) 14 000,00 zł za zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
3) 10 000,00 zł za zdobycie brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich.

Kolejowa ofensywa
Lubuskie chce rozwijać infrastrukturę kolejową. Temu było poświęcone spotkanie, do którego doszło w czwartek (04.08) w Warszawie. W stolicy do rozmów dotyczących inwestycji na linii kolejowej nr 275, łączącej Polskę i Niemcy, zasiedli przedstawiciele PKP, samorządowcy z województwa lubuskiego i dolnośląskiego, a także delegacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Wspomniana linia jest bardzo istotna dla rozwoju społeczno–gospodarczego regionu lubuskiego, dlatego też została wskazana w Programie Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego oraz w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, jako jeden z priorytetów inwestycyjnych. Dodajmy, że w dokumentach tych zapisane zostały także inne projekty kolejowe, które również otrzymały podobny status. Są to: rewitalizacja torów na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. (długość 53,7 km) i modernizacja (II etap) linii nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk (długość 40,4 km). Środki na inwestycje kolejowe zabezpieczono w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020. Mowa o kwocie blisko 32,5 mln euro, czyli ponad 142 mln zł zabezpieczonych na projekty dotyczące infrastruktury (bez taboru). Rezultatem działań zaplanowanych do 2023 r. powinna być poprawa dostępności do infrastruktury kolejowej.
Plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury kolejowej są działaniami komplementarnymi do przedsięwzięć realizowanych w latach 2007-2013. Wszystko po to, by uzyskać efekt sieciowy. Podjęte działania pozwolą poprawić parametry eksploatacyjne niektórych korytarzy transportowych, które służyć mogą komunikacji w regionie, ale również połączeniom transgranicznym. Skrócenie czasu dojazdu pasażerów i transportu towarów oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego przyczyni się do polepszenia dostępności kolejowej województwa i zwiększenia roli transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych. Znacząco wpłynie to na wzmocnienie atrakcyjności kolei i jej konkurecyjności w stosunku do transportu drogowego.
Inwestycje w okresie programowania 2007-2013 zostały przeprowadzone z uwzględnieniem stopnia powiązania poszczególnych obszarów województwa z siecią TEN-T. W Lubuskiem w ostatnich latach przeprowadzono cztery inwestycje, z których trzy dotyczyły odcinków o znaczeniu wewnętrznym i były finansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z 60 prc. poziomem dofinansowania. Przedsięwzięcia miały na celu:
1. Modernizację linii kolejowej nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp.,
2. Modernizację linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Krzyż - Kostrzyn (od km 297,000 do km 343,453)
3. Modernizację linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko - Przylep omijającej stację Czerwieńsk, etap I.
Czwartą inwestycją o znaczeniu krajowym, która była finansowana ze środków krajowych (budżet państwa, Fundusz Kolejowy) była: Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

1 komentarz:

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?