poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.163.2016 Zielona Góra, 29.08.2016 r.


Newsletter nr 163


Konferencja prasowa
We wtorek, 30.08.2016 r. o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, Janusz Kubicki prezydent Zielonej Góry, Wadim Tyszkiewicz prezydent Nowej Soli, Łukasz Marcinkiewicz sekretarz miasta Gorzowa, ks. Piotr Kamiński referent zielonogórsko-gorzowskiej Kurii Diecezjalnej oraz Maciej Nowicki dyrektor Biura Rozwoju w UMWL.
Temat: Inwestycje z zakresu kultury rekomendowane do Kontraktu Terytorialnego dla woj. lubuskiego.

Rusza budowa bazy HEMS w Gorzowie Wlkp.
6 września br. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przekaże plac budowy tymczasowej bazy HEMS w Gorzowie Wlkp. wyłonionemu w ramach przetargu wykonawcy. Realizacja zadania ma potrwać 60 dni od momentu przekazania. Oznacza to, że już za dwa miesiące śmigłowiec będzie mógł wykonywać loty ratunkowe. – To wiadomość, na którą bardzo czekaliśmy. Cieszę się, że udało się wyłonić wykonawcę i że prace mogą ruszyć – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Utworzenie bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w północnej części województwa było jednym z priorytetów – nie tylko wymienianym wielokrotnie przez marszałek Elżbietę Annę Polak, ale przede wszystkim – znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Starania Zarządu Województwa Lubuskiego o tę inwestycję trwały kilka lat. Do tej pory baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim funkcjonowała jedynie w Zielonej Górze – Przylepie. Nie pozwalało to na pełne zabezpieczenie zdrowotne ofiar wypadków na północy województwa. Decyzja o utworzeniu bazy w Gorzowie Wlkp. zapadła w ub. roku. Ministerstwo Zdrowia za unijne pieniądze kupiło specjalistyczny śmigłowiec. Samorząd województwa będzie współfinansował budowę bazy wspólnie z miastem Gorzów Wlkp. (w budżecie województwa lubuskiego zapisano na ten cel 2,5 mln zł). Dzięki tej inwestycji podniesie się standard szpitala, ale przede wszystkim wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.
Budowa bazy HEMS rozpoczęta
Budowę bazy podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap do budowa bazy tymczasowej. I działania w tym zakresie właśnie się rozpoczęły – rozstrzygnięto przetarg na samą budowę, ale także na dostawę i najem namiotów halowych, które będą pełnić funkcję hangaru dla śmigłowca. Druga część zadania to już budowa docelowej bazy, która na stałe wpisze się w krajobraz ratunkowej mapy województwa lubuskiego. Informacje na temat aktualnych postępowań przetargowych można znaleźć TUTAJ.
Flota SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dysponuje 23 śmigłowcami, stacjonującymi w 17 bazach stałych i jednej sezonowej. Jest to nowoczesna flota, zapewniająca pacjentowi jak najlepsze zabezpieczenie medyczne w trakcie transportu do docelowej jednostki medycznej. Rocznie wykonywanych jest średnio 8.300 misji ratowniczych. Liczba tych misji z roku na rok wzrasta: w 2014 roku wykonano 8.928 lotów, w 2013 r. - 8.036 a w 2012 r. - 7.951. Nowe śmigłowce są wyposażone w sprzęt medyczny najwyższej klasy umożliwiający pełne zabezpieczenie pacjenta. Dzięki odpowiedniej konfiguracji sprzętu w kabinie medycznej możliwe będzie stałe monitorowanie parametrów życiowych poszkodowanego w czasie lotu. Przekłada się to na bezpieczeństwo chorego w trakcie misji i zwiększa jego szanse na przeżycie w krytycznej sytuacji.


Lubuskie rusza w świat
Misje i targi, promocja gospodarcza i promocja gospodarcza przez turystykę - to trzy duże projekty o wartości ponad 7 mln zł, które w najbliższych latach realizowane będą w regionie lubuskim – Przez kilka najbliższych lat Lubuskie będzie podbijało świat – mówiła podczas konferencji prasowej 29 sierpnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Projekty te będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Ich celem jest kompleksowa promocja gospodarcza regionu.
Targi i misje
Przedmiotem projektu są działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branż, które zaliczają się do inteligentnych specjalizacji wskazanych w Programie Rozwoju Innowacji. Przypomnijmy, są to:
- zielona gospodarka – ekoinnowacje
- zdrowie i jakość życia – ekorozwój
- innowacyjny przemysł – zrównoważony rozwój
Projekt ten skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP we wskazanych branżach i posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Wyboru kierunków ekspansji gospodarczej lubuskich firm dokonano w oparciu o analizę potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu. Przedsiębiorcy do wyjazdu dopłacą jedynie 15 % na osobę. - Na pewno sporo emocji będzie budził nabór, ponieważ będą to naprawdę atrakcyjne kierunki misji gospodarczych. Będzie to 9 misji gospodarczych, w różne strony świata. Wybór kierunków poprzedziła szczegółowa diagnoza. Najbliższy wyjazd odbędzie się październiku na Białoruś, do Obwodu Homelskiego, z którym współpracujemy. I następnie Włochy, Skandynawia, Targi w Hanowerze, targi CAMACOL, Ameryka Łacińska oraz Chiny i Korea Południowa, a nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie – wyjaśniła marszałek. - Mamy określony cel i wskaźniki do osiągniecia w tych projektach – dodała.
Zobacz: planowane przedsięwzięcia
- To są wyjazdy na konkretne imprezy, które maja służyć przedsiębiorcom do zdobywania nowych rynków i nowych kontraktów. Są to kosztowne wyjazdy i przedsiębiorców nie byłoby stać na tak kosztowne wyjazdy. W ramach projektu oferujemy 85% dofinasowania. Chcemy, żeby były to podmioty, które mają szansę na kontrakty – wyjaśniła Joanna Malon – dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki UMWL.
Wartość projektu: 2,4 mln zł
Promocja gospodarcza
„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu regionalnym i krajowym" – to tytuł drugie dużego projektu, który realizowany będzie przez samorząd województwa. W ramach projektu planuje się kompleksową promocję potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie edukacyjno-promocyjne i informacyjne o zasięgu regionalnym i krajowym, poprawę atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby całego projektu.
1. Kampanie: Kampanie wewnętrzne (regionalne) –
I. Kampania edukacyjna – „Inteligentne Specjalizacje Regionu"
II. Kampania „Zostaję w Lubuskiem – to mój region".
2. Kampania zewnętrzna (krajowa) –
I. Kampania informacyjna - „Inteligentne Specjalizacje Regionu".
- Będzie to bardzo pozytywna kampania, adresowana szczególnie bardzo mocno do młodzieży. Niestety, mamy duży odpływ młodych ludzi, dlatego chcemy stworzyć kampanię silnego regionu, otwartego, tolerancyjnego. Mamy bardzo dużo potencjałów, ale świat się musi o tym dowiedzieć i po to jest ten projekt – podkreślała marszałek E. Polak.
W celu realizacji zaplanowanych działań kompleksowo wykorzystane zostaną nowoczesne narzędzia, takie jak:
• działania public relations (w tym media relations) - uwzględniające współpracę z mediami, w tym
z mediami internetowymi oraz wykorzystanie liderów opinii (Ambasadorowie Lubuskiej Gospodarki);
• działania public relations (w tym media relations) - uwzględniające współpracę z mediami, w tym
z mediami internetowymi oraz wykorzystanie liderów opinii (Ambasadorowie Lubuskiej Gospodarki);
• działania ATL - uwzględniające telewizję, radio, prasę (w tym prasa lokalna, gazety branżowe), Internet (w tym media społecznościowe – m.in. Facebook, LinkedIn) oraz plakaty i billboardy (m.in. outdoor, indoor na wskazanych lotniskach krajowych);
• działania BTL - uwzględniające działania informacyjne, w tym poprzez Internet (m.in. investinlubuskie.pl), radio (m.in. Poranki gospodarcze), prasę (gazety branżowe, m.in. Puls Biznesu, Forbes), media trip (dziennikarze ogólnopolscy), działania eventowe itp.
Odbiorcami komunikatów promocyjnych będą środowiska: młodzieżowe, biznesowe i opiniotwórcze,
a w szczególności: studenci szkół wyższych, przedsiębiorstwa, inwestorzy zagraniczni obecni w Polsce, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze (izby handlowe, strefy ekonomiczne), media lokalne
i krajowe, Polacy pełniący funkcje kierownicze w międzynarodowych koncernach, krajowe firmy konsultingowe (obsługujące inwestorów), turyści biznesowi, mieszkańcy województwa lubuskiego.
Wartość projektu: 2,4 mln zł
Promocja gospodarcza przez turystykę
„Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych" – to tytuł trzecie projektu, w ramach którego realziwaone będą następujące zadania:
- „Znak towarowy" Marka Lubuskie
polegające na organizacji szerokiej kampanii promocyjnej mającej na celu wybór najlepszych regionalnych firm z branż związanych z turystyką regionu tj. hotelarstwem, gastronomią, spa & wellness (odnową biologiczną), usługami związanymi z rekreacją, biurami podróży, transportem oraz branżami powiązanych i przyznawaniu im znaku towarowego LUBUSKIE. - Przewidzieliśmy znak towarowy lubuskie, otrzymają formy które staną się marką. Chcemy, aby przedsiębiorcy mogli korzystać zbiorowo z narzędzi promocji – wyjaśniła Joanna Malon.
Celem nadawania Marki LUBUSKIE jest tworzenie w województwie efektu pochodzenia - identyfikacji produktów i usług wysokiej jakości z miejscem pochodzenia - Województwem Lubuskim oraz wykorzystanie go w celu wzmocnienia regionalnej gospodarki. Otrzymanie tytułu LUBUSKIE będzie równoznaczne z dołączeniem do elitarnego klubu firm, których produkty i usługi są wizytówką Lubuskiego w kraju i za granicą. Wyróżnione przedsiębiorstwa będą promowane w ramach ogólnopolskich kampanii reklamowych, w serwisie internetowych Województwa oraz w mediach, a także będą miały prawo do używania znaku Marka LUBUSKIE na etykietach swoich towarów.
Należy również nadmienić, że zadanie Marka LUBUSKIE ma na celu zachęcenie mieszkańców Lubuskiego do korzystania z ofert regionalnych przedsiębiorców, a tym samym wspierania lokalnej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy.
Ponadto w ramach kampanii promocyjnej zostaną również zorganizowane tzw. turystyczne manewry, czyli cykliczne study-tours oraz study-press co najmniej dwa razy w danym roku kalendarzowym. Wizyty studyjne adresowane będą do touroperatorów, dziennikarzy, blogerów z różnych regionów kraju i zagranicy. Wizyty mają na celu prezentację oferty turystycznej lubuskich przedsiębiorców z powyżej wymienionych branż. Każda wizyta będzie określona tematycznie zgodnie z reprezentowaną ofertą tj. enoturystyka, turystyka zdrowotna, turystyka militarna, turystyka wodna, turystyka sakralna, etc.
- Udział w targach
Opierając się na „Potencjale inwestycyjnym i eksportowym województwa lubuskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego" ważnym elementem rozwijania działalności eksportowej regionu jest obecność na targach i promocja produktów na arenie międzynarodowej. Organizacja wyjazdów na branżowe targi gospodarcze jest najbardziej efektywnym i jednocześnie oczekiwanym instrumentem promocji gospodarczej przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach. W ramach powyższego zadania przewiduje się udział w targach przedstawicieli województwa i około dziesięciu MŚP. Planuje się udział w następujących targach turystycznych organizowanych w 2018 roku:
- w kraju: Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Szczecinie, Wrocław,
- za granicą: Berlinie i Cottbus.
- Skutecznie prowadzimy kampanie promujące miejsca ważne dla regionu. Promujemy Lubuski szlak wina i miodu oraz lubuskie festiwale pod hasłem „Lubuskie tu gramy". Prowadzimy także promocję przez sport, bo przecież jesteśmy regionem mistrzów. W tym roku prowadzimy promocję naszego regionu pod hasłem „Zaparkuj w Lubuskiem. 1 września będziemy promować nasze parki e Lwowie na międzynarodowym festiwalu regionów – wyjaśniła marszałek Polak.
Wartość projektu: 2,6 mln zł
- Te projekty stanowią komplementarną całość promocji gospodarczej, która nie była w sposób kompleksowy realizowana. To pozwoli osiągnąć zamierzone efekty – zakończyła J. Malon.


Obradowała Lubuska Rada Zdrowia
Lekarze i pielęgniarki, przedstawiciele trzeciego sektora, uczelni, a także samorządowcy na czele z marszałek Elżbietą Anną Polak. W poniedziałek (29.08) w urzędzie marszałkowskim po raz kolejny zebrała się Lubuska Rada Zdrowia. Tym razem gremium zajęło się m.in. sprawozdaniem z wdrażania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020, sprawdzając stopień realizacji najważniejszych punktów dokumentu.
Przyjęcie wspomnianego sprawozdania, ze względu na wagę dokumentu, było głównym punktem spotkania. Strategia to jeden z kluczowych planów określających cele związane z ochroną zdrowia w Lubuskiem. Realizacja tych działań wpłynie na zwiększenie jakości życia lubuszan poprzez poprawę zdrowia mieszkańców naszego regionu. Dokument ma także pomóc w zapewnieniu swobodnego i równego dostępu do opieki medycznej o możliwie najwyższym standardzie.
O tym, jak realizowane są założenia LSOZ mówiła Przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia dr Marzenna Plucińska. Zobacz prezentację W swoim wystąpieniu – obok pozytywnych trendów – wskazała także na deficyty. – Mamy bardzo duże braki lekarzy. Mamy w tym zakresie dramatyczne wskaźniki. To jest jednak trend ogólnopolski. Tutaj jednak czynimy starania (powstanie kierunku lekarskiego), aby zmienić tę sytuację. Jest też światełko w tunelu dla rozwoju pediatrii. Bólem jest opieka psychiatryczna dzieci młodzieży i dorosłych, a także opieka nad ludźmi starymi, czyli geriatria – wyjaśniła. Problemem jest także migracja pacjentów oraz zmiany demograficzne.
Marszałek podkreślała także, że samorząd województwa podejmuje szereg działań mających na celu zmianę negatywnych wskaźników. – Zarząd województwa przyjął program dla młodzieży. Nie tylko chodzi o wskaźnik urodzeń. Bardzo dużo młodych wyjeżdża. Wyznaczyliśmy sobie kierunki działań, żeby ten trend zmienić, żeby zapobiec tym zmianom demograficznym, które odbijają się na ochronie zdrowia, ale też na innych obszarach – wyjaśniła. Omówiła także projekt budowy sieci poradni młodzieżowych. – To odpowiedź na niezwykle niepokojące wskaźniki dot. samobójstw wśród dzieci i młodzieży. W Lubuskiem ich odsetek jest bardzo wysoki – wyjaśniła.
Podczas spotkania marszałek przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące ostatnich wydarzeń związanych z lubuską ochroną zdrowia. Informacje te dotyczyły dwóch inwestycji priorytetowych, a mianowicie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze oraz budowy radioterapii w Gorzowie. - Jeszcze w tym roku podpiszemy umowy na realizację tych inwestycji – wyjaśniła E. Polak.
Podczas poniedziałkowego spotkania Rada omówiła także drugą odsłonę programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2016 r. Dzięki programowi lubuszanie (w wieku 55-80 lat) skorzystają z bezpłatnych badań lekarskich. Po pomoc będą mogli zgłosić się mieszkańcy palący od co najmniej 30 lat lub osoby palące w przeszłości, które rzuciły nałóg najpóźniej 15 lat temu.
Poza tym Rada zajęła się priorytetami Regionalnej Polityki Zdrowotnej (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia) i Regionalnym Programem Zdrowotnym finansowanym ze środków RPO – Lubuskie 2020 pn. Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania i zapobiegania cukrzycy oraz jej powikłań wśród osób w wieku produkcyjnym, zamieszkującym teren województwa lubuskiego.
LUBUSKA RADA ZDROWIA
Lubuska Rada Zdrowia została powołana do życia kilka lat temu. Do jej zadań należą m.in. analiza sytuacji zdrowotnej oraz ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, a także wyrażanie stanowisk oraz przedstawianie rekomendacji w tych kwestiach, również opiniowanie programów ochrony zdrowia przygotowywanych przez inne podmioty.


Jest pozytywna ocena wojewody w sprawie gorzowskiej radioterapii
26 sierpnia br. Wojewoda Lubuski wydał pozytywną opinię w sprawie budowy oddziału radioterapii przy gorzowskim szpitalu. - Oznacza to, że nie ma już formalno-prawnych przeszkód by rozpocząć inwestycję - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomnijmy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od lipca br. każda inwestycja, której wartość przekracza 3 mln zł musi uzyskać ocenę wojewody, który swą decyzję podejmuję w oparciu o opinię Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z wcześniej opublikowanych przez Ministra Zdrowa map potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa lubuskiego wynika, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości akceleratorów w naszym regionie. Zgodnie z wynikami modelu optymalizacyjnego w Gorzowie powinien powstać ośrodek radioterapii wyposażony w dwa przyspieszacze liniowe. - Mamy tutaj najgorszą dostępność do leczenia onkologicznego. Jestem więc spokojna o finansowanie tych urządzeń – mówiła 8 sierpnia br. w Gorzowie Wlkp. marszałek Elżbieta Anna Polak. To właśnie wtedy podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji w wysokości 4 mln zł. – To jedna z najważniejszych inwestycji na północy regionu i bardzo oczekiwana. Pieniądze na jej realizację chcemy pozyskać z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz RPO Lubuskie 2020.
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych. - Pieniądze chcemy pozyskać z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Natomiast rozbudowa – myślę tutaj o tej części infrastrukturalnej, pokryta zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą ok. 25 mln. Taki montaż finansowy chcemy zrealizować. Wkład własny częściowo w kwocie ok. 5 mln zł pokryje również szpitalna spółka w Gorzowie – wyjaśniła E. Polak. Marszałek podkreśla także, że rozwój usług onkologicznych będzie także dużym zastrzykiem finansowym dla szpitala.
Warto dodać, że 22 sierpnia br. wojewoda podjął również pozytywną decyzję w sprawie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze. To obok gorzowskiej radioterapii druga najważniejsza dla samorządu lubuskiego inwestycja w ochronie zdrowia.

Lubuska Akademia Rozwoju – I sesja wykładowa
Studenci Lubuskiej Akademii rozwoju rozpoczęli naukę. Pierwsze sesje wykładowe odbyły się 26 sierpnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie. - W obecnej rzeczywistości najbogatszy jest ten, kto ma wiedzę i informację. Informacja jest w związku z tym najcenniejszym towarem. Państwo tutaj dostajecie ją za darmo. Ta wiedza może być źródłem sukcesu - mówiła podczas spotkania ze studentami marszałek Elżbieta Anna Polak.
Lubuska Akademia Rozwoju, której misją jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw zainaugurowała swoją działalność 18 lipca br. Teraz przyszedł czas na prawdziwą naukę.
Podczas sesji wykładowej w Zielonej Górze marszałek Elżbeta Anna Polak przedstawiła najważniejsze wydarzenia ostatniego miesiąca, majace wpływ na rozwój regionu. - Chcielibyśmy żebyście się orientowali co się dzieje w samorządzie. Wiele z tych działań łączy się ze wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego oraz realizacją Strategii Rozwoju Województwa - wyjaśniła.
Sesja w Zielonej Górze poświęcona była bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich. Ekspertem w tym zakresie była Anna Dobrowolska, Kierownik Wydziału Kontroli Departamentu Programów Regionalnych UMWL. Ponadto mowa była także o nowelizacji prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014. Ekspertem w tym obszarze był Krzysztof Puchacz – specjalista ds. prawa zamówień publicznych.
Podczas sesji w Nowym Kisielinie propozycje EFS dla przedsiębiorców oraz Rejestr Usług Rozwojowych zaprezentował Marek Kamiński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL. Studenci dowiedzieli się także jak skutecznie przygotować strategię eksportową. Praktyczne aspekty wprowadzenia produktów i usług na rynki zagraniczne zaprezentował Łukasz Żak – specjalista ds. prawa gospodarczego.
Lubuska Akademia Rozwoju ma charakter doradczo-szkoleniowy i podzielona będzie na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Będą one obejmowały takie zagadnienia jak np.: wykorzystanie środków unijnych (w tym palącej kwestii podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego i kwalifikacji pracowników sektora MŚP), ponadto sprawy społeczne, ochrony zdrowia, zagadnienia ochrony środowiska i rolnictwa, infrastruktury transportowej oraz wsparcia przedsiębiorczości, innowacji oraz promocji marek produktowych. Przez najbliższy rok eksperci przekażą słuchaczom unikatową wiedzę o realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego w teorii i praktyce oraz o płynących z tego korzyści dla przedsiębiorstw i samorządów. Pokażą, że działania firmy, lokalnego samorządu i regionu to powiązane ze sobą organizmy gospodarcze.

Przyjrzą się lubuskiej ochronie zdrowia
Lekarze i pielęgniarki, przedstawiciele trzeciego sektora, uczelni, a także samorządowcy na czele z marszałek Elżbietą Anną Polak. W poniedziałek (29.08) w urzędzie marszałkowskim po raz kolejny zbierze się Lubuska Rada Zdrowia. Tym razem gremium zajmie się m.in. sprawozdaniem z wdrażania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020, sprawdzając stopień realizacji najważniejszych punktów dokumentu.
Przyjęcie wspomnianego sprawozdania, ze względu na wagę dokumentu, będzie głównym punktem spotkania. Strategia to jeden ze kluczowych planów określających cele związane z ochroną zdrowia w Lubuskiem. Realizacja tych działań wpłynie na zwiększenie jakości życia lubuszan poprzez poprawę zdrowia mieszkańców naszego regionu. Dokument ma także pomóc w zapewnieniu swobodnego i równego dostępu do opieki medycznej o możliwie najwyższym standardzie.
Podczas poniedziałkowego spotkania Rada omówi także drugą odsłonę programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2016 r. Dzięki programowi lubuszanie (w wieku 55-80 lat) skorzystają z bezpłatnych badań lekarskich. Po pomoc będa mogli zgłosić się mieszkańcy palący od co najmniej 30 lat lub osoby palące w przeszłości, które rzuciły nałóg najpóźniej 15 lat temu.
Poza tym Rada zajmie się priorytetami Regionalnej Polityki Zdrowotnej (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia) i Regionalnym Programem Zdrowotnym finansowanym ze środków RPO – Lubuskie 2020 pn. Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania i zapobiegania cukrzycy oraz jej powikłań wśród osób w wieku produkcyjnym, zamieszkującym teren województwa lubuskiego.
LUBUSKA RADA ZDROWIA
Lubuska Rada Zdrowia została powołana do życia kilka lat temu. Do jej zadań należą m.in. analiza sytuacji zdrowotnej oraz ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, a także wyrażanie stanowisk oraz przedstawianie rekomendacji w tych kwestiach, również opiniowanie programów ochrony zdrowia przygotowywanych przez inne podmioty.

MPI – Lista miejscowości
6 miejscowości w 3 dni. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Z pomocy będzie można skorzystać we Wschowie i Sławie (8 września), Bojadłach i Kolsku (15 września), w Babimoście i Kargowej (29 września).
Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.
Konsultacje odbędą się:
a) w czwartek 29 września 2016 r.:
- w godz. od 09:00 – 11:30 w Urzędzie Miejskim Babimost, Rynek 3.
- w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miejskim w Kargowej, Rynek 33.
b) w czwartek 8 września 2016 r.:
- w godz. 9:00 - 11:30 w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Kopernika 7 pok.nr. 8 Wschowa
- w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miasta w Sławie, ul. H. Pobożnego 10
c) w czwartek 29 września 2016 r.:
- w godz. od 09:00 – 11:30 w Urzędzie Miejskim Babimost, Rynek 3.
- w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miejskim w Kargowej, Rynek 33.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3
tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454.
e-mail: infoue@lubuskie.pl

Spotkania informacyjne Leader PROW
W związku z opublikowaniem na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA dokumentacji aplikacyjnej związanej z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, stowarzyszenie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące pozyskiwania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.
Spotkania kierowane są do osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy zamierzają skorzystać
z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej za pośrednictwem STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.
Harmonogram spotkań informacyjnych w poszczególnych Gminach
L.p. Nazwa Gminy Miejsce spotkania Data spotkania Godzina
1 Gmina Strzelce Krajeńskie Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie 12.09.2016 9:30
2 Gmina Zwierzyn Sala nr 15, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn 12.09.2016 12:30
3 Gmina Dobiegniew Ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew 13.09.2016 9:30
4 Gmina Stare Kurowo Ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo 13.09.2016 13:00
5 Gmina Drezdenko Ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko 14.09.2016 9:30
6 Gmina Skwierzyna Ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna 14.09.2016 13:15
7 Gmina Przytoczna Ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna 15.09.2016 09:00
8 Gmina Pszczew Ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew 15.09.2016 12:00
9 Gmina Bledzew Ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew 19.09.2016 09:00
10 Gmina Międzyrzecz Ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz 19.09.2016 12:00
11 Gmina Łagów Ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów 20.09.2016 09:00
12 Gmina Świebodzin Ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin 20.09.2016 12:30
13 Gmina Skąpe Skąpe 65, 66-213 Skąpe 22.09.2016 12:00
14 Gmina Szczaniec Szczaniec 73, 66-225 Szczaniec 23.09.2016 12:00
15 Gmina Lubrza Ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza 28.09.2016 12:00
Informacje na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnych Kryteriów wyboru Operacji dostępne są również w stałym punkcie doradczym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na ul. Wałowej 1 w Świebodzinie, telefonicznie pod nr tel. 68 475 46 23 oraz na stronie internetowej www.bramalubuska.pl

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?