czwartek, 25 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.161.2016 Zielona Góra, 25.08.2016 r.


Newsletter nr 161


Lubuscy paraolimpijczycy w drodze do Rio!
18 niepełnosprawnych sportowców w biało-czerwonych strojach reprezentować będzie Polskę i województwo lubuskie podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro! 25 sierpnia odbyło się uroczyste pożegnanie lubuskiej reprezentacji. - Gratuluję wam już samego udziału w Igrzyskach. Życzę nie tylko medali, ale też wspaniałych emocji, które tam przeżyjecie, bo naprawdę na to zasługujecie – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas uroczystości odbyło się także podpisanie i przekazanie flagi woj. lubuskiego.
Podczas uroczystego pożegnania marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że samorząd województwa wspiera sport i sportowców, szczególnie tych niepełnosprawnych, którzy mimo przeciwności i barier osiągają tak wielkie sukcesy. - Chcemy powiedzieć jak bardzo jesteście ważni dla regionu. Jesteście niedoścignionym wzorem. Jesteśmy z was dumni, że pomimo ograniczeń związanych z chorobą sięgacie gwiazd, że potraficie pomimo przeciwności losu zdobywać medale – mówiła.
Marszałek poinformowała także, że Zarząd Województwa Lubuskiego zabezpieczył środki na nagrody finansowe dla medalistów olimpijskich: 20 tys. zł za złoto, 14 tys. zł za srebro oraz 10 tys. zł za brąz.
Za spotkanie z marszałek Polak oraz wsparcie zarządu województwa dziękowała Danuta Tarnawska - prezes Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „START" Zielona Góra. - To spotkanie jest bardzo ważne dla wszystkich sportowców niepełnosprawnych. Jest to wyraz szacunku do tego co robią na co dzień, jak ciężką wykonują pracę – podkreślała.
Poinformowała także, ze to pierwsza tak liczna reprezentacja województwa lubuskiego podczas igrzysk paraolimpijskich, która stanowi 20% całej polskiej ekipy! (Polska reprezentacja liczy 90 osób, Lubuskie reprezentować będzie 18 osób) -Jesteśmy potęgą jako województwo. A to dzięki temu, że wykonujecie tak ciężką pracę, dzięki klubom, trenerom, działaczom, fizjoterapeutom i wielu innym – przekonywała. - Spodziewamy się, że reprezentacja Polski wypadnie lepiej niż sportowcy pełnosprawni. Ostatnio było to 36 medali – dodała.
Za wsparcie samorządu dziękował także Jerzy Jankowski - Przewodniczący zarządu Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych "START". – Ci sportowcy to dla województwa lubuskiego wisienka na torcie i znak towarowy – podkreślał. Apelował także o wsparcie w zakończeniu Igrzysk w Rio i pomoc w przygotowaniach do kolejnych Igrzysk w Tokio.
W imieniu zawodników głos zabrała Kamila Kubas – parakajakarka. - Wiele pięknych słów w naszym kierunku padło. Cóż powiedzieć, macie rację! Nie byłoby nas tutaj gdyby nie cały sztab ludzi, którzy są z nami, a szczególnie bez naszych rodzin, które nas wspierają, wzmacniają – nawet w trudnych momentach i uczą nas pokory. Dziękujemy pani marszałek za wsparcie. To dla nas bardzo ważne – mówiła.
Gościem uroczystości był także znakomity lubuski sportowiec, wioślarz, dwukrotny mistrz olimpijski, pięciokrotny medalista mistrzostw świata, Poseł na Sejm RP Tomasz Kucharski, który życzył wszystkim swoim kolegom-sportowcom najwyższych trofeów. W wydarzeniu wziął także udział przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz.
Lubuska reprezentacja to:
11 zawodników Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosrpawnych "START"
- Tomasz Blatkiewicz - lekkoatletyka
- Krzysztof Ciuksza - lekkoatletyka
- Adrian Imianowski - lekkoatletyka
- Maciej Lepiato - lekkoatletyka
- Łukasz Mamczarz - lekkoatletyka
- Mateusz Michalski - lekkoatletyka
- Milena Olszewska - łucznictwo
- Lech Stolman - lekkoatletyka
- Bartosz Tyszkowski - lekkoatletyka
- Łukasz Wietecki - lekkoatletyka
- Renata Śliwińska - lekkoatletyka
6 zawodników Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego START" Zielona Góra
- Kamila Kubas - parakajakarstwo
- Piotr Grudzień - tenis stołowy
- Marcin Skrzynecki - tenis stołowy
- Marek Trykacz - podnoszenie ciężarów
- Szymon Sowiński - strzelectwo sportowe
- Mateusz Surwiło- parakajakarstwo
Zawodniczka UKS "Dziesiątka" Nowa Sól
- Krystyna Siemieniecka - tenis stołowy
Igrzyska paraolimpijskie odbędą się w dniach 7 – 18 września.

Lubuska Akademia Rozwoju – I sesja wykładowa
18 lipca br. odbył się inauguracyjny zjazd Lubuskiej Akademii Rozwoju, której misją jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw. Teraz czas na prawdziwą naukę. Pierwsze sesje wykładowe odbędą się 26 sierpnia w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie. Ze studentami spotka się marszałek Elżbieta Anna Polak.
Sesja w Zielonej Górze poświęcona będzie bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich. Ekspertem w tym zakresie będzie Anna Dobrowolska, Kierownik Wydziału Kontroli Departamentu Programów Regionalnych UMWL. Ponadto mowa będzie także o nowelizacji prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014. Ekspertem w tym obszarze będzie Krzysztof Puchacz – specjalista ds. prawa zamówień publicznych.
Podczas sesji w Nowym Kisielinie propozycje EFS dla przedsiębiorców oraz Rejestr Usług Rozwojowych zaprezentuje Marek Kamiński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL. Studenci dowiedzą się także jak skutecznie przygotować strategię eksportową. Praktyczne aspekty wprowadzenia produktów i usług na rynki zagraniczne zaprezentuje Łukasz Żak – specjalista ds. prawa gospodarczego.
Uczestnicy obu sesji zapoznają się także z bieżącymi wydarzeniami, aktualnościami oraz planami dot. zadań realizowanych przez UMWL.
Obie sesje wykładowe rozpoczną się o godz. 11:00.
Lubuska Akademia Rozwoju ma charakter doradczo-szkoleniowy i podzielona będzie na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Będą one obejmowały takie zagadnienia jak np.: wykorzystanie środków unijnych (w tym palącej kwestii podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego i kwalifikacji pracowników sektora MŚP), ponadto sprawy społeczne, ochrony zdrowia, zagadnienia ochrony środowiska i rolnictwa, infrastruktury transportowej oraz wsparcia przedsiębiorczości, innowacji oraz promocji marek produktowych. Przez najbliższy rok eksperci przekażą słuchaczom unikatową wiedzę o realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego w teorii i praktyce oraz o płynących z tego korzyści dla przedsiębiorstw i samorządów. Pokażą, że działania firmy, lokalnego samorządu i regionu to powiązane ze sobą organizmy gospodarcze.

Będzie porozumienie o współpracy miasta z WOSiR-em
25 sierpnia br. odbyło się spotkanie rozpoczynające rozmowy w sprawie uaktualnienia umowy pomiędzy Zielonogórskim Klubem Sportowym, a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W spotkaniu udział wzięli: marszałek Elżbieta Anna Polak, przedstawiciele WOSiR z prezesem Bogusławem Sułkowskim oraz wiceprezydent miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk.
Umowa zawarta w październiku 2002 roku zakłada nieodpłatne przekazanie przez ZKS nieruchomości ośrodka w Drzonkowie na rzecz samorządu województwa, w zamian za zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów ośrodka zawodnikom klubu przez okres 25 lat.
Uczestnicy spotkania zgodzili się, że konieczne jest podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy miastem Zielona Góra a samorządem województwa w sprawie współfinansowania działalności ośrodka oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Wiceprezydent Kaliszuk zaprezentował projekt, który będzie realizowany w porozumieniu z WOSiR-em, w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu utworzona zostanie klasa jeździecka, która zajęcia praktyczne będzie odbywać na obiektach w Drzonkowie.
W spotkaniu udział wziął także Bogusław Wontor - prezes Lubuskiej Federacji Sportu oraz Robert Gwidon Marakowicz - prezes SKO w Zielonej Górze.

Dofinansowanie na promocję gospodarczą
Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą regionu oraz umiędzynarodowienie sektora MŚP. W ramach dostępnej alokacji tj. 15 mln zł dofinansowanie otrzymały trzy projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 7,3 mln zł, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów.
Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Osi priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, I Typ projektu - Promocja gospodarcza regionu.
Lista projektów wybranych do dofinansowania na www.lubuskie.pl

Zielona Góra szykuje się do kolejnych unijnych konkursów
Nowa perspektywa finansowa UE nabiera coraz większego rozpędu. Zwiększa się również liczba samorządów aktywnie starających się o unijne środki. Jednym z takich JST jest Zielona Góra. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta o możliwościach pozyskania dofinansowania rozmawiał w urzędzie marszałkowskim z członek zarządu Alicja Makarską i Sylwią Pędzińską – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO.
Spotkanie dotyczyło konkursu w ramach 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - ZIT Zielona Góra (III typ infrastruktura społeczna). Jego celem było omówienie założeń dokumentacji konkursowej umożliwiającej wyłonienie przedsięwzięć zapewniających w najwyższym stopniu osiągnięcie wskaźników założonych w Programie oraz realizujących cele Działania.
Jest to już drugi konkurs w ramach tego Poddziałania. W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. nabór wpłynął wniosek złożony przez Miasto Zielona Góra na rozbudowę Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został wybrany do dofinansowania. Umowa na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia została podpisana w dniu 29 lipca 2016 r. na wartość dofinansowania ze środków UE wynoszącą nieco ponad 2,9 mln zł.

Polsko-niemieckie rozmowy o współpracy
W niezwykłych okolicznościach przyrody, w sercu perły lubuskiego pogranicza – Parku Mużakowskim odbyły się polsko-niemieckie rozmowy o współpracy. Stronę polską reprezentowali: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz, a stronę niemiecką premier Saksonii Stanislaw Tillich, który odebrał odznakę Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Gościem spotkania była także Prof. Monika Grütters, Federalna Minister ds. Kultury i Mediów, która z premierem Saksonii podpisała umowę o finansowaniu Fundacji „Księcia-Pücklera-Park Bad Muskau".
Polsko-niemieckie rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy województwem lubuskim a Saksonią. Premier Tillich podkreślał, że Saksonia w ogromnej mierze i w sporym zakresie współpracuje z Dolnym Śląskiem. To bowiem te dwa regiony mają wspólny program trans graniczny EWT Interreg Polska-Saksonia. Saksonia współpracuje także z jedną gminą województwa lubuskiego. - Mamy propozycję współpracy w wielu obszarach. Oczywiście wiodącym obszarem współpracy jest Park Mużakowski. Niedawno odbywało się tutaj Święto Województwa Lubuskiego. Bardzo żałuję, że nie udało się Panu Premierowi uczestniczyć w tych wydarzeniach. Mam nadzieję, że będą jeszcze okazje, bo będziemy wspólnie realizować projekt w zakresie promocji turystycznej Parku Mużakowskiego. Będzie on finansowany ze środków unijnych, z regionalnego programu. W ramach tego projektu powstanie centrum usług turystycznych w Łęknicy. Będzie to projekt realizowany w partnerstwie z władzami gminy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Marszałek poprosiła także o wsparcie transgranicznego projektu budowy drogi. - Niestety burmistrz się nieco spóźnił ze złożeniem projektu. Ale mamy nadzieje, że w drugim naborze zostanie zwiększona alokacja na tę oś dotyczącą infrastruktury drogowej i projekt Łęknicy i Krauschwitz o wartości tylko 1 mln euro zostanie zrealizowany. - Nie jest to duży projekt, ale rozwiązuje istotne problemy – dodała E.Polak. - Ten nasz program z Polską podzieliliśmy pomiędzy Lubuskie i Dolny Śląsk i tutaj mamy pewną sumę. Musimy się tylko porozumieć co do projektów – odpowiedział premier Saksonii.
Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz podkreślał, że Park Mużakowski to prawdziwy symbol współpracy na pograniczu i perła, którą warto pokazać Europie. -Musze przyznać, że pani marszałek jest pierwszym marszałkiem, który Łęknicę i Bad Muskau rzeczywiście traktuje jak okno na świat. To rzeczywiście jest w ostatnich latach bardzo widoczne. I wykonanie pewnych projektów po obu stronach może pokazać, że to jest najładniejszy z tych polsko-niemieckich. Warto dołożyć do tego trochę pieniędzy żebyśmy mogli Europie pokazać – przekonywał.
Potencjał Parku Mużakowskiego oraz Geoparku dostrzega także premier Tillich, który podkreślał, ze książę Puckler znany jest w Wielkiej Brytanii. – Zaprezentowanie Parku w Londynie mogłoby pomóc w przyciągnięciu jeszcze większej liczby turystów – mówił. Zaproponował Take promocję parku podczas święta zjednoczenia Niemiec, które w przyszłym roku mogłoby się odbyć w ambasadzie Niemiec w Londynie. Jak podkreślała marszałek, Lubuskie ma już doświadczenia w tym zakresie. Promowało się chociażby w Rzymie, czy w Stanach Zjednoczonych. – Wtedy przyciągnęło to wielu Polaków mieszkających poza granicami kraju. W Londynie też mieszka wielu naszych rodaków. Te spotkania zaowocowały współpracą na wielu płaszczyznach – wyjaśniła.
Marszałek zaproponowała także współpracę na płaszczyźnie muzycznej. Chodzi mianowicie o promocję regionu lubuskiego poprzez koncert zielonogórskich filharmoników w Dreźnie. - Kultura niesie za sobą tak duże możliwości, że warto zacząć od tej płaszczyzny.
Po zakończeniu spotkania do marszałek Polak oraz premiera Tillicha dołączyła także Prof. Monika Grütters, Federalna Minister ds. Kultury i Mediów. Podczas wspólnej wycieczki rowerowej po Parku Mużakowskim marszałek opowiedziała o prowadzonej w naszym regionie kampanii promującej lubuskie parki. - Prowadzimy taką kampanię ZaParkuj w Lubuskiem, dlatego w tym roku z okazji wpisania Geoparku na listę UNESCO obchodziliśmy tutaj, na pograniczu święto województwa. A dziś wystawa pokazująca piękno parku, w którym jesteśmy jest we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury. A już pierwszego września pokażemy ją na festiwalu regionów we Lwowie – wyjaśniła. – Park to bardzo dobry przykład dobrych stosunków kulturalnych. To jest coś więcej niż tylko osie widokowe, to są osie emocjonalne. Czasami kultura właśnie jest w tych miejscach, gdzie polityka ma trudniej - mówiła minister, która przybyła do Bad Muskau w celu podpisania umowy na dalsze finansowanie Fundacji „Księcia-Pücklera-Park Bad Muskau". - Ponieważ to region lubuski jest w bardzo dużym zakresie beneficjentem tej umowy, ja ze swojej strony deklaruję zaangażowanie i wsparcie w rozwój naszego wspólnego projektu w odradzenie tradycji i dziedzictwa całego Parku Mużakowskiego. Mamy tutaj w jednej gminie dwa obiekty wpisane na listę UNESCO. Już dziś świat nam zazdrości, a dziś mogliśmy się sami przekonać jak to miejsce kwitnie – zakończyła marszałek i zaprosiła premiera i panią minister do odwiedzenia lubuskiego szlaku wina i miodu.
Przypomnijmy, że od 2004 r. na innej prestiżowej liście UNESCO, światowego dziedzictwa, figuruje już Park Mużakowski. Polska część parku zarządzana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ostatnich latach Park odwiedza coraz więcej turystów.
Zachodnia część parku z ośrodkiem rezydencjonalnym leży po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia część leży po stronie polskiej na terenie miasta Łęknica. Powierzchnia całego założenia wynosi 728 ha, części zachodniej - 206 ha, części wschodniej - 522 ha. Park leży na zróżnicowanym wysokościowo terenie moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowa. Jest to klasyczny park krajobrazowy, jedno z czołowych dzieł europejskiej sztuki ogrodowej XIX w. Inicjatorem budowy parku, jak i jego twórcą był książę Hermann von Pückler-Muskau, właściciel dóbr Muskau, literat, a zarazem propagator i teoretyk ogrodnictwa krajobrazowego.
Premier Tillich zasłużony dla Lubuskiego
Podczas spotkania premier Saksonii Stanislaw Tilich odebrał z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak oraz przewodniczącego sejmiku Czesława Fiedorowicza odznakę Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.
Stanislaw Tillich jest niemieckim politykiem, Serbołużyczaninen, Premierem Kraju Związkowego Saksonia. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego drugiej Izby Parlamentu Republiki Federalnej Niemiec – Bundesratu. Jest pierwszym premierem landu niemieckiego, który zna język polski.
W latach 1994-1999 zasiadał w Parlamencie Europejskim. W rządzie Saksonii był kolejno: ministrem ds. federalnych i europejskich, szefem kancelarii premiera, ministrem środowiska i rolnictwa, następnie szefem resortu finansów i premierem landu.
Jest zaangażowany w rozwój współpracy pomiędzy regionami partnerskimi
- Województwem Lubuskim i Saksonią. Do najważniejszych działań w tym zakresie należą:
• podpisanie Wspólnego oświadczenia o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim
• a Wolnym Krajem Związkowym Saksonia w listopadzie 2008 r.;
• wspieranie organizacji Dni Mediów i Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej
• im. Tadeusza Mazowieckiego, które stały się cenionymi spotkaniami branżowymi, przyczyniającymi się do wspólnej, transgranicznej, rzetelnej i nacechowanej wzajemnym zaufaniem pracy przedstawicieli mediów obu krajów;
• podejmowanie inicjatyw mających na celu rozszerzanie oferty i popularyzowanie nauki języka polskiego w Saksonii; w wyniku tych prac liczba uczniów decydujących
się na wybór na języka polskiego jako drugiego języka obcego, zwiększyła się wielokrotnie;
• wspieranie inicjatyw mających na celu rewitalizację Parku Mużakowskiego, wpisanego
na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO, Fundacji „Park Księcia Püklera Bad Muskau" oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa.
Stanisław Tillich swoją aktywną postawą przyczynia się do intensyfikacji dialogu lubusko-saksońskiego, a także do rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, traktując nasze relacje jako priorytetowe.Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?