wtorek, 16 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.154.2016 Zielona Góra, 16.08.2016 r.Newsletter nr 154


Jest porozumienie o współpracy z sulechowską PWSZ
15 sierpnia w urzędzie marszałkowskim województwa lubuskiego podpisane zostało porozumienie określające zasady korzystania z Lubuskiego Centrum Winiarstwa przez Państwową Wyższa Szkołę Zawodową w Sulechowie w celu realizacji działalności dydaktyczno-badawczej z zakresu winiarstwa. Sygnatariuszami porozumienia byli marszałek Elżbieta Anna Polak oraz rektor uczelni prof. Marian Miłek.
Zgodnie z zapisami porozumienia kontynuowana będzie współpraca dydaktyczna PWSZ i samorządu województwa. W celu realizacji działalności dydaktyczno-badawczej PWSZ może korzystać z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze. Umożliwi to kształcenie studentów na kierunki winiarstwo.
PWSZ w Sulechowie jest kluczowym partnerem w budowie największej w Polsce winnicy. Uczelnia jest właścicielem ziemi przejętej od ANR.

Lubuski medal na igrzyskach w Rio!
Gorzowianka Karolina Naja i Beata Mikołajczyk brązowymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w kajakarstwie (K2) na odcinku 500 metrów! Złoto wywalczyła osada węgierska. Srebro powędrowało do Niemek! To szósty polski krążek na igrzyskach w Rio de Janeiro. – Serdecznie gratuluję obu zawodniczkom! To wielkie osiągnięcie! Jesteśmy z Was dumni! Dziękujemy! – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komitet Monitorujący RPO L2020
Powołanie Grupy Roboczej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcie kryteriów wyboru projektów finansowanych zarówno w ramach EFS jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - to efekty VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Omówiono także przeprowadzone nabory wniosków w trybie konkursowym. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Dzięki decyzjom podjętym podczas posiedzenia, w najbliższym czasie będą mogły zostać ogłoszone kolejne nabory wniosków, umożliwiające dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu m.in. usług rozwojowych dla MMŚP, projektów dotyczących transportu drogowego, realizowanych w formule ZIT oraz gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiotem obrad komitetu były ponadto kryteria stosowane podczas oceny inwestycji w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. w zakresie infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Przedmiotem obrad były także kwestie związane z inwestycjami dotyczącymi rewitalizacji linii kolejowych, które będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Członkowie Komitetu Monitorującego powołali także stałą grupę roboczą ds. EFS.
Podsumowując obrady, marszałek Elżbieta Anna Polak nawiązała do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zielonej Góry i Gorzowa, które obejmują łączną pulę 107 mln euro w ramach RPO Lubuskie 2020: - 58 mln euro na ZIT zielonogórski, na gorzowski 49 mln euro. To są duże pieniądze, dlatego powinny one już płynąć do mieszkańców województwa lubuskiego - stwierdziła marszałek. - Stąd właśnie tryb pozakonkursowy, by stało się to szybciej, a nie później. Liczę na to, że obydwa ZIT-y jeszcze w tym miesiącu zakontraktują konkretne duże pieniądze, co na pewno wpłynie na lepszą ocenę regionu lubuskiego we wdrażaniu całego programu.
Odnieśli się do tego przedstawiciele obu stolic woj. lubuskiego: sekretarz miasta Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz oraz wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, którzy są członkami Komitetu Monitorującego.
- W wielkim skrócie mogę powiedzieć, że konkursy, które zostały zaplanowane na 2016 r. w MOF-ie gorzowskim są prowadzone zgodnie z planem - stwierdził Ł. Marcinkiewicz. - Co więcej, nie anulowaliśmy żadnego konkursu. Słysząc wszystkie te informacje, przyśpieszamy. Już teraz chcielibyśmy uruchomić dodatkowe nabory na termomodernizację. W 2016 r. mamy zamiar i to na pewno zrobimy, uruchomić 45 proc. środków całej alokacji na ZIT-u gorzowskiego - zadeklarował na koniec.
- Pomimo wstępnych zawirowań związanych głównie z projektami, które składaliśmy do EFS, to stan realizacji jest taki, że mamy zapewnione certyfikowanie do końca 2018 r. w ok. 80 proc. całej alokacji - poinformował z kolei K. Kaliszuk. - Jesteśmy na to przygotowani. Tak samo jak pani marszałek uważamy, że trzeba te środki jak najszybciej zaangażować. Dlatego, jako pierwsze miasto w województwie, jesteśmy po gminnym programie rewitalizacji. Jako pierwsi w Polsce skorzystaliśmy ze środków unijnych na służbę zdrowia, chodzi o umowę dotyczącą hospicjum. Jako pierwsze miasto w Polsce złożymy do Brukseli projekt transportu niskoemisyjnego - dodał.

Naukę czas zacząć – Lubuska Akademia Rozwoju startuje z wykładami
Po sesji inauguracyjnej przyszedł czas na prawdziwe wykłady i naukę. W ramach sierpniowego zjazdu Lubuskiej Akademii Rozwoju (LAR), oprócz stałego bloku unijnego, zrealizowane zostaną dwa główne tematy paneli dydaktycznych: „Jak skutecznie zbudować strategię eksportową" oraz „Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych". Przedsiębiorcy na swoje zajęcia wybiorą się do Parku Naukowo –Technologicznego w Nowym Kisielinie, a samorządowcy spotkają się w urzędzie marszałkowskim.
Zainteresowanie wykładami jest spore. Wstępnie zajęcia były planowane na 130 osób, ale ta liczba przekroczona została już w pierwszym tygodniu naboru. Aktualnie udział w LAR potwierdziło ponad 150 osób z 250 zgłoszonych osób, wśród których są zarówno pracownicy sektora prywatnego, jak i jednostek publicznych.
Ze względu na obszary tematyczne, sesje zjazdowe każdorazowo podzielone zostaną na dwa moduły. Najbliższy zjazd pozwoli przedsiębiorcom zgłębić tematykę tworzenia strategii eksportowej w firmie oraz przybliży zagadnienia związane z Rejestrem Usług Rozwojowych w ramach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownikom sektora publicznego natomiast przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz informacje dotyczące Bazy Konkurencyjności. Każdy z modułów będzie odbywał się w innej sali szkoleniowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.akademia.lubuskie.pl.

Na lubuskich drogach praca wre
Dla urlopowiczów czas odpoczynku, dla budowlańców czas wytężonej pracy. Pomimo wakacji na lubuskich drogach prowadzone są liczne inwestycje. Dość powiedzieć, że w 2016 r. na trasach wojewódzkich rozpoczęły się realizacje projektów planowanych do dofinansowania z RPO – Lubuskie 2020. Są to m.in. rozbudowy oraz przebudowy dróg w miejscowościach: Trzemeszno Lubuskie (nr 137), Iłowa (nr 296) oraz na odcinkach DK- 29 – Debrznica (nr 138), Krosno Odrzańskie – Radnica (nr 276) oraz Cisów - granica powiatu nowosolskiego (nr 297). Wśród inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze jest również rozbudowa skrzyżowań na ronda w Kożuchowie i Chlastawie. Do istotnych projektów zaliczyć należy także budowę nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w Skwierzynie oraz modernizację DW 159 z mostem w Skwierzynie (estakada).
Wymieniać można zresztą dalej, wskazując na tegoroczne zadania realizowane przez ZDW z budżetu własnego. Mowa m.in. o przebudowie dróg wojewódzkich nr 160 w Drezdenku, nr 278 na odc. Lubiatów – Lubogoszcz oraz nr 350 na odcinku Gozdnica – granica województwa.
Ponadto, prowadzone obecnie są liczne przebudowy, polegające na odnowie dywanikowej tras. Budowlańców można spotkać na drogach wojewódzkich: nr 137 na odcinku Nowe Biskupice – Ośno Lubuskie, nr 280 w Czerwieńsku, nr 283 na odcinku Książ Śląski - Studzieniec, nr 294 na odcinku Grabów - Bronice, nr 319 w Starym Strączu, nr 151 w Kłodawie, nr 279 na odcinku Leśniów - Nietków, nr 288 na odcinku Nowogród Bobrzański – Bogaczów oraz nr 303 na odcinku Świebodzin - Lubinicko. W planach na 2016 r. zadbano o inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich. Chodzi np. o budowę chodników przy najbardziej ruchliwych trasach.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?