czwartek, 11 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.152.2016 Zielona Góra, 11.08.2016 r.

Newsletter nr 152

 

Komitet Monitorujący RPO L2020
Powołanie Grupy Roboczej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcie kryteriów wyboru projektów finansowanych zarówno w ramach EFS jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - to efekty VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Omówiono także przeprowadzone nabory wniosków w trybie konkursowym. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dzięki decyzjom podjętym podczas posiedzenia, w najbliższym czasie będą mogły zostać ogłoszone kolejne nabory wniosków, umożliwiające dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu m.in. usług rozwojowych dla MMŚP, projektów dotyczących transportu drogowego, realizowanych w formule ZIT oraz gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiotem obrad komitetu były ponadto kryteria stosowane podczas oceny inwestycji w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. w zakresie infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Przedmiotem obrad były także kwestie związane z inwestycjami dotyczącymi rewitalizacji linii kolejowych, które będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Członkowie Komitetu Monitorującego powołali także stałą grupę roboczą ds. EFS.
Podsumowując obrady, marszałek Elżbieta Anna Polak nawiązała do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zielonej Góry i Gorzowa, które obejmują łączną pulę 107 mln euro w ramach RPO Lubuskie 2020: - 58 mln euro na ZIT zielonogórski, na gorzowski 49 mln euro. To są duże pieniądze, dlatego powinny one już płynąć do mieszkańców województwa lubuskiego - stwierdziła marszałek. - Stąd właśnie tryb pozakonkursowy, by stało się to szybciej, a nie później. Liczę na to, że obydwa ZIT-y jeszcze w tym miesiącu zakontraktują konkretne duże pieniądze, co na pewno wpłynie na lepszą ocenę regionu lubuskiego we wdrażaniu całego programu.
Odnieśli się do tego przedstawiciele obu stolic woj. lubuskiego: sekretarz miasta Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz oraz wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, którzy są członkami Komitetu Monitorującego.
- W wielkim skrócie mogę powiedzieć, że konkursy, które zostały zaplanowane na 2016 r. w MOF-ie gorzowskim są prowadzone zgodnie z planem - stwierdził Ł. Marcinkiewicz. - Co więcej, nie anulowaliśmy żadnego konkursu. Słysząc wszystkie te informacje, przyśpieszamy. Już teraz chcielibyśmy uruchomić dodatkowe nabory na termomodernizację. W 2016 r. mamy zamiar i to na pewno zrobimy, uruchomić 45 proc. środków całej alokacji na ZIT-u gorzowskiego - zadeklarował na koniec.
- Pomimo wstępnych zawirowań związanych głównie z projektami, które składaliśmy do EFS, to stan realizacji jest taki, że mamy zapewnione certyfikowanie do końca 2018 r. w ok. 80 proc. całej alokacji - poinformował z kolei K. Kaliszuk. - Jesteśmy na to przygotowani. Tak samo jak pani marszałek uważamy, że trzeba te środki jak najszybciej zaangażować. Dlatego, jako pierwsze miasto w województwie, jesteśmy po gminnym programie rewitalizacji. Jako pierwsi w Polsce skorzystaliśmy ze środków unijnych na służbę zdrowia, chodzi o umowę dotyczącą hospicjum. Jako pierwsze miasto w Polsce złożymy do Brukseli projekt transportu niskoemisyjnego - dodał.

 

Naukę czas zacząć – Lubuska Akademia Rozwoju startuje z wykładami

Po sesji inauguracyjnej przyszedł czas na prawdziwe wykłady i naukę. W ramach sierpniowego zjazdu Lubuskiej Akademii Rozwoju (LAR), oprócz stałego bloku unijnego, zrealizowane zostaną dwa główne tematy paneli dydaktycznych: „Jak skutecznie zbudować strategię eksportową" oraz „Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych". Przedsiębiorcy na swoje zajęcia wybiorą się do Parku Naukowo –Technologicznego w Nowym Kisielinie, a samorządowcy spotkają się w urzędzie marszałkowskim.

Zainteresowanie wykładami jest spore. Wstępnie zajęcia były planowane na 130 osób, ale ta liczba przekroczona została już w pierwszym tygodniu naboru. Aktualnie udział w LAR potwierdziło ponad 150 osób z 250 zgłoszonych osób, wśród których są zarówno pracownicy sektora prywatnego, jak i jednostek publicznych.  

Ze względu na obszary tematyczne, sesje zjazdowe każdorazowo podzielone zostaną na dwa moduły. Najbliższy zjazd pozwoli przedsiębiorcom zgłębić tematykę tworzenia strategii eksportowej w firmie oraz przybliży zagadnienia związane z Rejestrem Usług Rozwojowych w ramach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownikom sektora publicznego natomiast przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz informacje dotyczące Bazy Konkurencyjności. Każdy z modułów będzie odbywał się w innej sali szkoleniowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.akademia.lubuskie.pl.

 

Na lubuskich drogach praca wre

Dla urlopowiczów czas odpoczynku, dla budowlańców czas wytężonej pracy. Pomimo wakacji na lubuskich drogach prowadzone są liczne inwestycje. Dość powiedzieć, że w 2016 r. na trasach wojewódzkich rozpoczęły się realizacje projektów planowanych do dofinansowania z RPO – Lubuskie 2020. Są to m.in. rozbudowy oraz przebudowy dróg w miejscowościach: Trzemeszno Lubuskie (nr 137), Iłowa (nr 296) oraz na odcinkach DK- 29 – Debrznica (nr 138), Krosno Odrzańskie – Radnica (nr 276) oraz Cisów - granica powiatu nowosolskiego (nr 297). Wśród inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze jest również rozbudowa skrzyżowań na ronda w Kożuchowie i Chlastawie. Do istotnych projektów zaliczyć należy także budowę nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w Skwierzynie oraz modernizację DW 159 z mostem  w Skwierzynie (estakada).

Wymieniać można zresztą dalej, wskazując na tegoroczne zadania realizowane przez ZDW z budżetu własnego. Mowa m.in. o przebudowie dróg wojewódzkich nr 160 w Drezdenku, nr 278 na  odc. Lubiatów – Lubogoszcz oraz nr 350 na odcinku Gozdnica – granica województwa.

Ponadto, prowadzone obecnie są liczne przebudowy, polegające na odnowie dywanikowej tras. Budowlańców można spotkać na drogach wojewódzkich: nr 137 na odcinku Nowe Biskupice – Ośno Lubuskie, nr 280 w Czerwieńsku, nr 283 na odcinku Książ Śląski - Studzieniec, nr 294 na odcinku Grabów -  Bronice, nr 319 w  Starym Strączu, nr 151 w Kłodawie, nr 279 na odcinku Leśniów - Nietków, nr 288 na odcinku Nowogród Bobrzański – Bogaczów oraz nr 303 na odcinku Świebodzin - Lubinicko. W planach na 2016 r. zadbano o inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich. Chodzi np. o budowę chodników przy najbardziej ruchliwych trasach.


„Bezpieczny strażak" – pieniądze trafiły do gmin

By pomagać innym potrzebują odpowiedniego sprzętu. Mowa o lubuskich jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, które otrzymały blisko 200 tys. złotych na zakup nowego wyposażenia. Pieniądze przyznane w ramach programu „Bezpieczny strażak" pochodzą z budżetu Województwa Lubuskiego.Chociaż pieniądze były przeznaczone dla OSP, o dotację musiały ubiegać się gminy. Nie wpłynęło to na zainteresowanie projektem, które było spore. Ostatecznie fundusze trafiły do 28 gmin z całego naszego regionu m.in. Wymiarek, Nowogrodu Bobrzańskiego, Zbąszynka i Witnicy. Na zakup zestawów umundurowania bojowego (środki ochrony osobistej), strażacy wydadzą prawie 200 tys. zł. Dzięki tym środkom remizowe magazyny wzbogacą się o: ubrania bojowe typu Gore-Tex, hełmy ochronne, obuwie specjalistyczne, rękawice strażackie i kominiarki bojowe.

 

Lubuskie będzie promować swoje zamki i pałace

10 sierpnia gościem marszałek Elżbiety Anny Polak była Lubuska Wojewódzka Konserwator Zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeć. Tematem spotkania była współpraca w zakresie promocji lubuskich zamków i pałaców, których w naszym regionie jest 252. Wiele z nich odzyskało dawny blask dzięki środkom z Unii Europejskiej. Rozmowa dotyczyła także wspólnych obchodów Światowego Dnia Dziedzictwa Narodowego, który przypada 13 września.

W Lubuskiem to 252 zespoły zamkowo-płacowe, m.in. w Żaganiu, Wiechlicach, Mierzęcinie. Wiele z nich odzyskało lub powoli odzyskuje dawny blask, w dużej mierze dzięki środkom z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykorzystywane są jako centra konferencyjne, sale wykładowe, hotele, a także SPA (18 z nich) oraz winnice np. w Wiechlicach i Mierzęcinie. To także wspaniałe parki. - Nie wszystkim przywrócona została jeszcze dawna świetność, jednak już dziś warto je odwiedzić – przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Przykładem takiego zespołu parkowo-pałacowego jest Ośrodek Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.


Lubuskie cuda czekają na wasze głosy!
Już raz się udało! Pokazaliśmy, że Rzeczpospolita Ptasia zasługuje na tytuł jednego z 7 nowych cudów Polski. Niewątpliwie na takie miano zasługją także Geopark Łuk Mużakowa i Szlak kościołów drewnianych - to właśnie lubuscy kandydaci w plebiscycie zorganizowanym przez magazyn "National Geographic Traveler". Aby Geopark znalazł się w prestiżowym gronie zwycięzców potrzebna jest wasza pomoc! Wystarczy oddać głos za pomocą strony internetowej www.7cudow.national-geographic.pl. Głosowanie trwa do 31 sierpnia br. - Pokażmy całej Polsce, że Lubuskie ma swoje cuda! - zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.
Dawne wyrobiska kopalni m.in. węgla brunatnego wypełniła woda, dzięki czemu zamieniły się w mieniące się barwami akweny. Idąc lub jadąc rowerem pięciokilometrowym szlakiem Dawna Kopalnia Babina, bez trudu zauważymy, jak przyroda odzyskuje zmienione przez człowieka środowisko.
Geopark Łuk Mużakowa
Geopark Łuk Mużakowa obejmuje unikatową w skali europejskiej, u-kształtną, morenową strukturę geologiczną, powstałą w efekcie działalności lodowców skandynawskich. Struktura geologiczna, która znajduje się w granicach geoparku, rozciąga się na terenie Polski, w powicie żarskim, gminach Łęknica, Trzebiel, Tuplice i Brody, oraz na ternie Niemiec, w Brandenburgii i Saksonii.
Posiada ona charakterystyczne, dla obszarów zaburzeń lodowcowych, ułożenie warstw. Znajdujące się w głębi Łuku Mużakowa pokłady węgli brunatnych i innych skał, ułożone są niemal pionowo, budując zróżnicowane formy geologiczne. Płytkie zaleganie wyciśniętych pokładów umożliwiało rozwój podziemnego i odkrywkowego górnictwa węgli brunatnych i kopalin towarzyszących, które trwało tutaj ponad 110 lat. Pozostałością dawnej działalności górniczej i przetwórstwa kopalin są zbiorniki pokopalniane wypełnione kwaśnymi wodami. Tworzą one pojezierze antropogeniczne, składające się na wyjątkowy w skali kraju krajobraz pogórniczy, z którym związane jest specyficzne środowisko przyrodnicze.
Unikatowe fenomeny geologiczne prezentowane są w geoparku, po polskiej i niemieckiej stronie dzięki licznym ścieżkom geoturystycznym, z których najbardziej atrakcyjna jest ścieżka „Dawna kopalnia Babina", znajdująca się pomiędzy Łęknicą i Nowymi Czaplami. Walory geologiczne obszaru są przybliżane turystom także za pomocą przewodników geologicznych i innych materiałów informacyjnych, wydawanych przez opiekujące się geoparkiem Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa.
Geopark od tego roku posiada certyfikat UNESCO.
Szlak Kościołów drewnianych
Gotycko-renesansowe kościółki urzekają harmonią bryły, bogactwem wnętrz i unoszącym się wewnątrz zapachem bejcowanego drewna. Szlak ma 23 km i najlepiej przemierzać go rowerem, zatrzymując się po drodze.
Niejednokrotnie są to obiekty leżące na Drodze św. Jakuba, uznawanej za najstarszy szlak turystyczny świata i na Lubuskim Szlaku Organowym.

RPO Lubuskie 2020 – kolejne projekty dofinansowane
Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 9 sierpnia br. zatwierdził listę projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na: rozwój przedsiębiorczości oraz innowacje, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. - To przykład, że przyśpieszamy wdrażanie środków unijnych w nowej perspektywie - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Bon na innowacje
Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 – Rozwój Przedsiębiorczości, III typ projektu – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, w wysokości 3,1 mln zł trafi do - ECDF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; tytuł projektu: Centrum wsparcia Proinnowacyjnych Usług dla MŚP narzędziem wspomagania procesów badawczych, innowacyjnych oraz zaawansowanych usług dla lubuskich przedsiębiorstw; wartość projektu: 4,5 mln zł.
Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego
Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy i Działania 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego przyznane zostało 26 projektom, na łączną kwotę 48 mln zł.
Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej
Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.3 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT otrzyma 5 inwestycji, dla których łączna kwota wsparcia wynosi 11,6 mln zł.
Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie na stronie www.lubuskie.pl

Zdrowe płuca Lubuszan – znów będą darmowe badania
Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs na kolejną edycję programu „Zdrowe płuca Lubuszan", na którego realizację przeznaczył 200 tys. zł. Z darmowych badań będą mogli skorzystać palacze w wieku 55-80 lat lub osoby, które paliły, ale rzuciły nałóg w ostatnich 15 latach. – Poprzednia edycja programu pokazała, że nowotwory płuc można wykrywać już w bardzo wczesnym stadium. Wówczas łatwiej o skuteczne leczenie – zachęca Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.
9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs na realizację Programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego. Zarząd przeznaczył na ten cel 200 tys. zł. W ramach programu planuje się przebadanie ponad pół tysiąca osób.
Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów oskrzeli i płuc, wykrycie jak największej liczby nowotworów we wczesnych postaciach oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców naszego regionu. Program skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego, w wieku 55-80 lat (według roku urodzenia) palących od co najmniej 30 lat przynajmniej jedna paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczko-lat) lub osoby palące w przeszłości, które rzuciły palenie najpóźniej 15 lat temu bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej. Żeby skorzystać z badań, nie jest potrzebne skierowanie. Badania będą realizowane w czterech szpitalach na terenie Lubuskiego: w Gorzowie, Zielonej Górze, Torzymiu i Żarach (Wojskowy Szpital 105). O zasadach rejestracji poinformujemy w połowie września br.
Komisja podjęła decyzję o następującym podziale środków na realizację Programu:
1) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.:
§ liczba osób objęta uczestnictwem w Programie - 120 osób
§ całkowity koszt realizacji świadczenia – 49.200 zł
2) Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.:
§ liczba osób objęta uczestnictwem w Programie - 129 osób
§ całkowity koszt realizacji świadczenia – 51.600 zł
3) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczo-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.:
§ liczba osób objęta uczestnictwem w Programie - 150 osób
§ całkowity koszt realizacji świadczenia – 49.500 zł
4) 105 Kresowy Szpital Wojskowy z przychodnią SP ZOZ w Żarach:
§ liczba osób objęta uczestnictwem w Programie - 150 osób
§ całkowity koszt realizacji świadczenia – 49 500 zł
Pakiet badań: pulmonolog i tomograf
W pakiecie badań będą dwie bezpłatne konsultacje lekarskie-pulmunologiczne i bezpłatna niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej wraz z opisem. Badania powyższe dają szansę na wczesne wykrycie schorzeń układu oddechowego i zmian nowotworowych, co ma znaczący wpływ na stan zdrowia pacjenta, ale przede wszystkim daje większe szanse na wyleczenie i powrót do zdrowia i pełni sił.
Pilotażowa edycja bezpłatnych badań w 2015 roku spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony osób biorących w nim udział. Przebadano blisko 550 osób z województwa. W 30 przypadkach (5,52 % przebadanej populacji) wykryte zostały zmiany nowotworowe. Każdy pacjent otrzymał kartę informacyjną z wynikiem badania i zaleceniami dalszego postępowania, a osoby z diagnozą raka - szybki dostęp do leczenia.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?