środa, 31 sierpnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.165.2016                                                                                Zielona Góra, 31.08.2016 r.


 

Newsletter nr 165

 

 

Wolność, równość, tolerancja – to Woodstock!

Dziękuję, Jurku, że w najbardziej tolerancyjnym i otwartym regionie w Polsce – czyli w Lubuskiem – odbywa się Przystanek Woodstock, który jest symbolem tych wartości.  Żadne zakazy, rygorystyczne obostrzenia czy nakazy tego nie zmienią! – czytamy w liście marszałek Elżbiety Anny Polak, która tymi  słowami wspiera Jurka Owsiaka. Za to wsparcie prezes WOŚP podziękował na antenie Antyradia oraz na swoim videoblogu Zobacz tutaj. – List dodaje ducha i wiary w to, co robimy – komentuje Owsiak.

Marszałek w swoim liście podkreśla, że Przystanek Woodstock to nie tylko najpiękniejszy, ale także najbezpieczniejszy festiwal na świecie. - Podczas tegorocznego Przystanku Woodstock było naprawdę bezpiecznie dzięki Tobie, dzięki Twojej ekipie, wolontariuszom, Pokojowemu Patrolowi. I także dlatego, że przez te wszystkie lata trwania festiwalu wychowaliście wspaniałą publiczność – szaloną, wierną, ale też mądrą i odpowiedzialną – czytamy w liście.


Lubuskie będzie się promować we Lwowie

Na zaproszenie Konsula Generalnego RP we Lwowie Lubuskie zaprezentuje się podczas V-jubileuszowego Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa" (1-3 września), którego celem jest rozwój współpracy kulturalnej obu krajów oraz prezentacja ich dorobku. Region lubuski reprezentować będzie marszałek Elżbieta Anna Polak, która weźmie także udział w spotkaniach z przedstawicielami polskich organizacji oraz władzami Lwowa. Będzie także jedną z uczestniczek panelu: Branding miejsca – nowoczesne metody promocji miast i regionów.

Polsko-Ukraiński „Festiwalu Partnerstwa" jest jednym z największych polsko-ukraińskich, wielopłaszczyznowych projektów, które realizowane są przez KG RP we Lwowie.

Głównym celem Festiwalu jest rozwój polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej. Festiwal przybliża Ukraińcom i Polakom wspólny dorobek kulturalny i prezentuje projekty realizowane przez Lwów i obwód lwowski z polskimi partnerami, jako przykład dobrych sąsiedzkich relacji dwóch europejskich państw.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Rada Miejska Lwowa, Lwowska Rada Obwodowa, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. Głównym celem festiwalu jest rozwój polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej.

Udział Lubuskiego w tym wydarzeniu to forma swoistego wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz zwrócenia uwagi Polaków i Ukraińców na to, że w tym trudnym czasie warto podtrzymywać dobrosąsiedzkie relacje, wymieniać się doświadczeniami i pomysłami.

Prezentacja Lubuskiego na stoisku regionalnym wyposażonym w różnorodne materiały reklamowe, przedstawiające turystyczne, kulturalne i gospodarcze walory naszego regionu, będzie doskonałą okazją do wypromowania się nie tylko w obwodzie lwowskim, ale i w całej Ukrainie.

We Lwowie, obok Lubuskiego na Festiwalu Partnerstwa zaprezentują się także województwa: podkarpackie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, pomorskie oraz miasta: Rzeszów, Przemyśl, Lublin, Stalowa Wola, Radom, Warszawa i Poznań.

Podczas wizyty we Lwowie marszałek Elżbieta Anna Polak spotka się z Przewodniczącym Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Panem Olegiem Syniutką, Konsulem Generalnym RP we Lwowie Panem Wiesławem Mazurem oraz z ok. 10 przedstawicielami polskich organizacji we Lwowie. Będzie także uczestniczką panelu Branding miejsca – nowoczesne metody promocji miast i regionów, podczas którego zaprezentuje walory województwa lubuskiego oraz sposoby promocji regionu.

W składzie oficjalnej delegacji, która wybiera się do Lwowa znajduje się także Bożena Osińska – Radna Województwa Lubuskiego.

 

Z gminą Sulechów o wspólnej promocji gospodarczej

Ważne przedsięwzięcia realizowane przez gminę Sulechów, to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z burmistrzem Ignacym Odważnym oraz radnym województwa Edwardem Fedko, które odbyło się 31 sierpnia br.

Gmina przygotowała uzbrojone tereny inwestycyjne. W związku z powyższym jej władzom zależy na wspólnej z samorządem województw promocji gospodarczej. Tereny te są objęte statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Marszałek zadeklarowała, ze oferta inwestycyjna gminy Sulechów będzie promowana przez Centrum Obsługi Inwestora i Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów.

 

LCW: edukacja, rekreacja, badania

Zarząd Województwa Lubuskiego uchwalił Regulamin Lubuskiego Centrum Winiarstwa. Określa on zasady przebywania na terenie obiektu oraz możliwości udostępniania pomieszczeń. 

Pomieszczenia mogą być udostępniane stowarzyszeniom, związkom, szkołom, uczelniom wyższym oraz innym podmiotom i jednostkom organizacyjnym na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Pomieszczenia udostępniane będą na potrzeby działań dydaktyczno-badawczych, imprez edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych lub rekreacyjnych tematycznie związanych z misją LCW tj. wspieraniem, odbudowywaniem i promowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu oraz ofert kulturalno-turystycznych.

LCW dysponuje następującymi pomieszczeniami: sala reprezentacyjna, kabina tłumacza, zaplecze kuchenne, sala multimedialna, sala prezentacji produkcji wina i inne, w tym wiata zachodnia, wiata wschodnia (przy sali prezentacji produkcji wina), parking, tereny zielone wokół LCW.

Misją LCW jest wspieranie, odbudowywanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu oraz ofert kulturalno-turystycznych. LCW jest otwarte od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 16:00.

Wniosek o udostępnienie pomieszczeń LCW należy składać co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Wydarzenia.

Regulamin wraz z wnioskiem można pobrać na stronie LCW w dziale OFERTA: http://www.centrumwiniarstwa.pl/#oferta

 

Nominacje dla dyrektorów

31 sierpnia br. wicemarszałek Romuald Gawlik wręczył nominacje dyrektorom Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk". W Zielonej Górze dyrektorem został Jarosław Marcinkowski, a w Gorzowie Wlkp. Józefa Irena Szklana – Berest. Nominację wręczono także dyrektorowi Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze Czesławowi Grabowskiemu. Gratulacje złożył również dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Sławomir Kulczyński.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wystąpieniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wymaganą obowiązującymi przepisami zgodę na powołanie Czesława Grabowskiego, bez przeprowadzenia konkursu, na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na kolejne pięć sezonów artystycznych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychylił się do w/w prośby i wyraził zgodę na powołanie przez Zarząd Województwa Lubuskiego  Czesława Grabowskiego na wymienione stanowisko bez przeprowadzenia konkursu.

Czesław Grabowski został ponownie powołany na dyrektora instytucji z dniem 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 roku (pięć sezonów artystycznych). Czesław Grabowski, jest dyrygentem i kompozytorem, kieruje Filharmonią Zielonogórską od 1 września 1986 r. Studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach ukończył w 1973 roku z wyróżnieniem w klasie prof. Bolesława Woytowicza, współtwórcy śląskiej szkoły kompozytorów: nauczyciela Tadeusza Bairda i Wojciecha Kilara. Grabowski pracował w Operze Śląskiej, w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk" jako kierownik artystyczny, oraz w Filharmonii Zabrzańskiej. Pracę w Filharmonii Zielonogórskiej rozpoczął po ukończeniu studiów dyrygenckich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Jana Hawela. Był jednym z inicjatorów budowy w Zielonej Górze nowej sali koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego „Wschód-Zachód" w 2004 roku.

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk"

20 czerwca br. podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego zostały podjęte uchwały w sprawie utworzenia zespołu zwanego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim w skład których wchodzą:

1) Medyczne Studium Zawodowe z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44 jako ponadgimnazjalna szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe dla młodzieży,

2) Policealna Szkoła Nr 1 „Medyk" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44 jako ponadgimnazjalna szkoła policealna dla osób dorosłych.

oraz

1) Medyczne Studium Zawodowe z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Dowgielewiczowej 5 jako ponadgimnazjalna szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe dla młodzieży,

2) Policealna Szkoła Nr 1 „Medyk" z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Dowgielewiczowej 5 jako ponadgimnazjalna szkoła policealna dla osób dorosłych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim będą utworzone z dniem 1 września br.

Mając powyższe na uwadze pojawiła się potrzeba przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora tychże jednostek. 22 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze oraz dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim. 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze został Pan Jarosław Marcinkowski natomiast dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim została Pani Józefa Irena Szklana – Berest.

 

Narodowe Czytanie „Quo vadis"

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze po raz kolejny organizuje, w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, otwarte głośne czytanie. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym marszałek Elżbiety Anny Polak. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę, 3 września 2016 r. o godz. 12 przed zielonogórską biblioteką. W tym roku spotkamy się podczas wspólnej lektury „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Tym razem wyboru lektury na Narodowe Czytanie dokonano w formie głosowania.

„Quo vadis" stanowi opowieść o triumfie odwagi, o konsekwencji w działaniu, o solidarności w imię fundamentalnych idei. Mądre przesłanie powieści Henryka Sienkiewicza ma dodatkowy wymiar zwłaszcza dziś, w świetle 1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny.  

W tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania adaptację „Quo vadis" w opracowaniu Iwony Kusiak – dyrektor Gabinetu Biura Zarządu Województwa Lubuskiego, czytać będą osoby powszechnie znane w regionie, przedstawiciele świata kultury, sztuki, polityki i biznesu. Fragmenty przeczyta m.in. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

W holu głównym Biblioteki Norwida uruchomiony zostanie także, na dzień przed wydarzeniem, regał bookcrossingowy z dziełami Henryka Sienkiewicza.

Wydarzenie zakończy publiczny pokaz filmu "Quo vadis" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Egzemplarze książek „Quo vadis", przyniesione na wydarzenie przez publiczność, zostaną opatrzone specjalną, okolicznościową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.

Akcja Narodowe Czytanie to integracja i budowanie tożsamości narodowej. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzeba dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

Narodowe Czytanie to znakomity czas, moment inspirujących refleksji, przynoszących radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą. To także okazja do integracji pokoleń. To czas, gdy wybrzmią słowa, które sto dwadzieścia lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego noblisty. Do wspólnej lektury zachęca prezydent RP - zobacz przesłanie prezydenta RP na Narodowe Czytanie 2016

Pięć lat temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Wówczas Lubuskie po raz pierwszy włączyło się do akcji. Narodowe Czytanie w Zielonej Górze odbyło się na  Ławeczce Norwida przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida. W ubiegłym roku cała Polska czytała wielkie dzieło Bolesława Prusa „Lalka". Narodowe czytanie w Zielonej Górze odbyło się również na Ławeczce Norwida. W ubiegłorocznej akcji fragmenty "Lalki" czytały znane w regionie osoby, przedstawiciele mediów, świata kultury, polityki i biznesu. Akcji towarzyszyła ekspozycja okolicznościowa zbiorów bibliotecznych związanych z twórczością i życiem Bolesława Prusa prezentowana w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej.


Winniczka ozdobą lotniska w Babimoście

Winorośle pełne winogron na lotnisku w Babimoście? To już możliwe! Kontynuując działania zmierzające do odradzania się tradycji winiarskich na Ziemi Lubuskiej, na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost powstała mini winnica. Nasadzeniami zajął się Jarosław Lewandowski, założyciel winnicy „Na Leśnej Polanie" w Proczkach.

Od dzisiaj każdy pasażer, który pojawi się na lotnisku w Babimoście będzie miał namiastkę prawdziwej winnicy, a goście przylatujący do naszego portu - informację z czego słynie Region Lubuski. Winniczka stała się ozdobą portu lotniczego, a w szczególności otoczenia nowej hali przylotów, w której wnętrzach wiszą już zdjęcia przedstawiające lubuskie winnice i najciekawsze miejsca warte odwiedzenia w naszym regionie. To właśnie na terenie sąsiadującym z halą odlotów pojawiły się winorośle. – Posadziliśmy cztery odmiany: oporto, allwood, bianca i chrupka złota. Są to odmiany mało wymagające, odporne na suszę czy mrozy – zapewnia Michał Lewandowski, jeden z założycieli winniczki. Na lotnisku posadzono 150 sadzonek, które za blisko trzy lata mogą wydać ok. 250 kg owoców.

Materiał przygotowała: Katarzyna Fedro


Lubuskie obiekty kultury z szasną na dofinansowanie

Zarząd Województwa Lubuskiego rekomendował 15 inwestycji z zakresu kultury  do Kontraktu Terytorialnego dla Regionu. - Minister wystąpił do marszałków o wzmocnienie Kontraktu o działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Dostaliśmy możliwość aplikowania o środki finansowe na realizację w ramach Kontraktu Terytorialnego 15 inwestycji w tym obszarze z zaznaczeniem, że muszą być to zadania o znaczeniu regionalnym – mówiła podczas konferencji prasowej 30 sierpnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak.

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem każdego województwa, w sprawie źródeł finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Lubuska lista zawiera 30 najważniejszych dla regionu zadań, zarówno na podstawowej jak i warunkowej liście przedsięwzięć, o łącznej wartości 12 mld zł. - Do tej pory nie było żadnego aneksu. Zawracaliśmy się trzykrotnie do Ministra Rozwoju z prośbą o renegocjacje Kontraktu, ponieważ zawiera on listę podstawową oraz warunkową. Wdrażamy programy regionalny i krajowe, więc to dobry czas na renegocjacje – podkreśla marszałek.

Pojawiła się jednak szansa na rozszerzenie listy projektów wpisanych do Kontraktu Terytorialnego. Na wniosek ministra marszałkowie wyłonili priorytetowe dla regionu działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.  Zarząd Województwa zarekomendował 15 inwestycji w tym obszarze. - 5 inwestycji zostało zastrzeżonych z klucza dla miast prezydenckich. 10 inwestycji rekomendował zarząd województwa na podstawie zgłoszeń i konsultacji przeprowadzonych z gminami. Wcześniej zarząd podjął uchwalę w zakresie priorytetów w zakresie kultury, bo chcieliśmy aplikować do programów krajowych w trybie konkursowym, więc byliśmy przygotowani – wyjaśniła E. Polak.

Na liście rekomendowanej przez Zarząd Województwa znajdują się:

- Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej,

- Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa i zmiana profilu funkcjonowania Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu,

- Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,

- Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,

- Kultury Europy – w kulturze regionu – etap II – Muzeum Etnograficzne w Ochli,

- Centrum Interpretacji Fortyfikacja Nowożytna w zabytkowym zespole bastionu Król w Kostrzynie nad Odrą,

- Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów w Strzelcach Krajeńskich,

- łagowski szlak kultury i zabytków – Lubuski Zaułek Sztuki,

- Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

- To wielka szansa na odrestaurowanie pięknych obiektów, które mamy i które służą i będą służyły naszym mieszkańcom. Są to obiekty, które podniosą atrakcyjność turystyczną regionu – podkreślał wicemarszałek Romuald Gawlik.

Oprócz 10 rekomendowanych przez zarząd projektów, swoje inicjatywy zgłosili także prezydenci lubuskich miast.

Zielona Góra postawiła na modernizację widowni Zielonogórskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr" oraz renowację pałacu w parku krajobrazowym w Zatoniu na potrzeby multimedialnego centrum historycznego miasta Zielona Góra.  – Zielona Góra nie ma własnego muzeum, które mówiłoby o historii i tam chcielibyśmy stworzyć coś takiego nie tylko na bazie pałacu, ale też na bazie parku. Jeżeli udałoby się odrestaurować to miejsce, byłoby to piękne miejsce do odpoczynku – wyjaśnił prezydent Janusz Kubicki. – Jeżeli chodzi o amfiteatr, to scena została przebudowana, ale stan widowni jest coraz gorszy. Brakuje także zadaszenia. Uważam, że brakuje w mieście miejsc,  w których mieszkańcy mogliby odpocząć i spędzić milo czas. Jeżeli więc są na to środki unijne, to wykorzystajmy je w tym kierunku – dodał.

Władze Gorzowa z kolei stawiają na „Kwartał Kultury", w ramach którego rozbudowana i przebudowana zostanie niezabytkowa infrastruktura na cele działalności kulturalnej, np. działalność szkoły muzycznej. – Chcielibyśmy, aby zdolną młodzież przenieść do lepszych warunków, żeby nie uciekała do innych ośrodków – wyjaśnił Łukasz Marcinkiewicz, sekretarz miasta Gorzów Wlkp. Druga zgłoszona inwestycja to zadanie partnerskie, projekt o nazwie „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty", realizowany we współpracy z gminami: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok. Gorzów jest liderem. - Koncepcja zakłada wydobycie tego, co najlepsze z infrastruktury sakralnej. Chcielibyśmy ocalić to co jest i polepszyć walory architektoniczne. Zwieńczeniem tego miałaby być ścieżka turystyczno-dydaktyczna – dodał. Odrestaurowane obiekty zostaną połączone w unikalną ścieżkę dydaktyczną opartą na technologii ICT, wykorzystującą filmy, nagrania audio, stronę internetową i materiały drukowane itp. Umożliwi to organizację wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych.

Projekt zgłosiła także Nowa Sól. Chodzi o adaptację zabytkowego budynku Alexandra Gruschwitza za Państwową Szkołę Muzyczną.  – Szkoła ta odgrywa ważną rolę w Nowej Soli i regionie. Obecnie działa w bardzo trudnych warunkach, będziemy zabiegali o pieniądze z ministerstwa kultury. Chcemy przekazać ten budynek szkole muzycznej. To jest bardzo ważny element programu rewitalizacji dawnej fabryki Odra. To jest bardzo ambitny, ważny i potrzebny projekt dla Nowej Soli i regionu, szczególnie jeżeli możemy sięgnąć po środki centralne. Kontrakt Terytorialny jest dla nas ogromna szansa – podkreślał prezydent miasta Wadim Tyszkiewicz.

Wśród rekomendowanych inwestycji znajduje się także  kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu. Obecny na konferencji  ks. Piotr Kamiński referent zielonogórsko-gorzowskiej Kurii Diecezjalnej podkreślał, że obiekty sakralne to ważna część dziedzictwa regionu i jego spuścizny kulturowej. Podziękował także za współpracę w poprzedniej perspektywie unijnej. – Dzięki niej udało się naprawdę wesprzeć obiekty sakralne w małych społecznościach lokalnych. Dziękujemy za zrozumienie, że kościoły to nie tylko obiekty sakralne, ale pełnia także rolę kulturotwórczą, że są dziedzictwem o który musimy dbać dla wszystkich pokoleń – wyjaśnił.

Zobacz: listę rekomendowanych inwestycji


Spotkanie mediów polskich i niemieckich w Kostrzynie

9 września 2016 r. w Kostrzynie odbędzie się spotkanie polskich i niemieckich mediów. Spotkanie związane jest z wizytą w regionie lubuskim Stefana Ludwiga – Ministra Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów KZ Brandenburgia. W programie wizyty zaplanowano spotkanie w Twierdzy Kostrzyn, prezentację projektu "Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II" oraz rozmowy nt. 25 lat współpracy polsko-niemieckiej.

Ministrowi towarzyszyć będzie m.in. rzecznik prasowy, referent ds. kontaktów z Polską oraz  niemieccy dziennikarze. Ze strony polskiej wezmą udział: członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, Andrzej Kunt - burmistrz Kostrzyna, Paweł Mrożek - Kierownik  Biura Prasowego UMWL, Agata Zajączkowska - Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które zaplanowano w godz. 11.00 – 13.30. Gwarantujemy dojazd z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Zainteresowanych dojazdem dziennikarzy prosimy o przesłanie informacji do 2 września br. do godz. 10.00 (piątek) na adres Biura Prasowego biuroprasowe@lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Kiedy ruszy serwisowanie samolotów w porcie lotniczym Zielona Góra?

W porcie lotniczym Zielona Góra znajduje się nieużywany hangar lotniczy. Proponujemy lokalnym władzom, aby powstał tutaj rodzaj bazy dla linii lotniczych, w której serwisowanoby samoloty, korzystając z biskości Berlina. Berlin znajduje się ok. 170 km na zachód od lotniska w Zielonej Górze- Babimoście.
Istnieje także zapotrzebowanie na kształcenie techników- mechaników lotniczych, sąsiednie szkoły mają lotnicze kierunki kształcenia, ale brakuje bazy dydaktycznej. Ów hangar jest szansą na zapełnienie tej luki. 

Wygląd hangaru:


Odpowiada Maciej Król, spółka Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o.

- w marcu i kwietniu br. odbyły się spotkania z szefami z firmy z Linetech - jedno w Babimoście i jedno w trakcie wizytacji oddziałów Linetech w Katowicach i Rzeszowie,
- spotkania miały charakter rekonesansu firmy Linetech co do możliwości uruchomienia serwisu w Babimoście, a dla naszej strony - przedstawienie możliwości firmy Linetech,
- w spotkaniu brali udział ze strony WL p. Bogdan Nowak Członek Zarządu WL i Maciej K. Król Prezes Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o., ze strony Linetech - Prezes Piotr Kaczor i Dyrektor Techniczny i Członek Rady Nadzorczej Uwe Kessler,
- firma Linetech była zainteresowana otwarciem w Babimoście serwisu technicznego dla małych samolotów typu General Aviation (do 20 miejsc pasażerskich) oraz samolotów typu Business Jet,

W maju br otrzymaliśmy odpowiedz od firmy Linetech, że ze względu na duże zaangażowanie firmy w rozbudowę bazy serwisowej dla Adria Airways narodowego przewoźnika ze Słowenii, plany związane z uruchomieniem serwisu General Aviation w Babimoście zmuszeni są odłożyć na późniejszy okres.

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

wtorek, 30 sierpnia 2016

Petycja w sprawie odtworzenia kanału orkiestrowego podczas przebudowy amfiteatru

Do: Szanowny Pan
Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielona Góra


Przyjezdne zespoły operowe nie mają gdzie w Zielonej Górze występować. Opery w Zielonej Górze, po likwidacji opery, grano między innymi w kościele Św. Ducha, w kościele Zbawiciela, w mającej fatalną akustykę sali sportowej CRS na ul. Sulechowskiej, w malutkiej i ciasnej sali Filharmonii Zielonogórskiej do której mieści się tylko garstka widzów, albo wreszcie w amfiteatrze.

Amfiteatr kiedyś posiadał tak zwaną fosę orkiestrową, lub orkiestron albo tzw. kanał operowy- specjalny rów w który mogła się pomieścić cała orkiestra. Z okazji uwzględnienia projektu rozbudowy i zadaszenia amfiteatru w Zielonej Górze w Kontrakcie Terytorialnym warto zaapelować o odtworzenie ongiś się tutaj znajdującego kanału operowego.

Dajmy szansę operze w Zielonej Górze- przecież działała ona w tym mieście przed II wojną światową. Mimo że liczba ludności wzrosła 5-ciokrotnie, opery nadal brakuje. Dziś teatry operowe nie mają żadnego, ale to żadnego obiektu z którego mogłyby korzystać. Brakuje jakiegokolwiek obiektu posiadającego fosę orkiestrową. Gorzów dysponuje aż dwoma takimi obiektami wyposażonymi w kanały orkiestrowe- jest ona zarówno w filharmonii jak i w teatrze miejskim.

Odbudowa kanału orkiestrowego w amfiteatrze w Zielonej Górze wraz z zadaszeniem widowni pozwoliłaby wystawiać większe spektakle bez obawy, że organizator odniesie znaczne i dotkliwe wielusettysięczne straty finansowe w wyniku deszczu lub niepogody. Warto zaapelować do lokalnych władz aby dały szansę operze w Zielonej Górze i w ramach przebudowy amfiteatru nie zapomniały o odtworzeniu- przecież ongiś działającego- kanału orkiestrowego. Jego zniszczenie i zasypanie było pochopną i złą decyzją.

Opera Zielonogórska obiecuje organizację letniego festiwalu operowego jeśliby w mieście Zielona Góra znalazła się odpowiednio przystosowana infrastruktura. Do tej pory pokazy opery były przez Operę Zielonogórską organizowane tylko w ramach Festiwalu Sztuki Współczesnej. Możliwy jest jednakże doroczny festiwal operowy w sezonie letnim, gdyby powstała infrastruktura do tego celu.

Proponujemy też zmianę nazwy amfiteatru na "Operę Leśną" wzorem Sopotu, gdzie tego typu zadaszony obiekt znakomicie się sprawdza przy wystawianiu plenerowych spektakli operowych. Posiadanie opery, nawet "leśnej", znakomicie podnosi prestiż miasta, o krążące po Polsce zespoły operowe zyskałyby miejsce gdzie mogłyby wystawiać swoje spektakle.

Dlatego apelujemy do władz miasta Zielona Góra o:
- odbudowę kanału operowego, orkiestrowego w amfiteatrze, w tak dużym rozmiarze by możliwe było wystawianie także dużych spektakli operowych, musicali, i form teatru muzycznego.
- zmianę nazwy "amfiteatru" na nazwę "Opera Leśna" lub "Opera Piastowska"- od nazwy pobliskich wzgórz.
Wydawnictwo Merkuriusz Polski- Opera Zielonogórska
"WIECZORNA.PL" SP. Z O. O.

ul. Dolina Zielona 24 A
65-154 Zielona Góra

T +48604443623
F +442035142037

KRS 0000416514
NIP 9731008676
REGON 081032764


Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa LubuskiegoGZ.II.0620.1.164.2016                                                                                Zielona Góra, 30.08.2016 r.


 

Newsletter nr 164

 

 

 

Lubuskie obiekty kultury z szasną na dofinansowanie

Zarząd Województwa Lubuskiego rekomendował 15 inwestycji z zakresu kultury  do Kontraktu Terytorialnego dla Regionu. - Minister wystąpił do marszałków o wzmocnienie Kontraktu o działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Dostaliśmy możliwość aplikowania o środki finansowe na realizację w ramach Kontraktu Terytorialnego 15 inwestycji w tym obszarze z zaznaczeniem, że muszą być to zadania o znaczeniu regionalnym – mówiła podczas konferencji prasowej 30 sierpnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak.

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem każdego województwa, w sprawie źródeł finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Lubuska lista zawiera 30 najważniejszych dla regionu zadań, zarówno na podstawowej jak i warunkowej liście przedsięwzięć, o łącznej wartości 12 mld zł. - Do tej pory nie było żadnego aneksu. Zawracaliśmy się trzykrotnie do Ministra Rozwoju z prośbą o renegocjacje Kontraktu, ponieważ zawiera on listę podstawową oraz warunkową. Wdrażamy programy regionalny i krajowe, więc to dobry czas na renegocjacje – podkreśla marszałek.

Pojawiła się jednak szansa na rozszerzenie listy projektów wpisanych do Kontraktu Terytorialnego. Na wniosek ministra marszałkowie wyłonili priorytetowe dla regionu działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.  Zarząd Województwa zarekomendował 15 inwestycji w tym obszarze. - 5 inwestycji zostało zastrzeżonych z klucza dla miast prezydenckich. 10 inwestycji rekomendował zarząd województwa na podstawie zgłoszeń i konsultacji przeprowadzonych z gminami. Wcześniej zarząd podjął uchwalę w zakresie priorytetów w zakresie kultury, bo chcieliśmy aplikować do programów krajowych w trybie konkursowym, więc byliśmy przygotowani – wyjaśniła E. Polak.

Na liście rekomendowanej przez Zarząd Województwa znajdują się:

- Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej,

- Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa i zmiana profilu funkcjonowania Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu,

- Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,

- Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,

- Kultury Europy – w kulturze regionu – etap II – Muzeum Etnograficzne w Ochli,

- Centrum Interpretacji Fortyfikacja Nowożytna w zabytkowym zespole bastionu Król w Kostrzynie nad Odrą,

- Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów w Strzelcach Krajeńskich,

- łagowski szlak kultury i zabytków – Lubuski Zaułek Sztuki,

- Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

- To wielka szansa na odrestaurowanie pięknych obiektów, które mamy i które służą i będą służyły naszym mieszkańcom. Są to obiekty, które podniosą atrakcyjność turystyczną regionu – podkreślał wicemarszałek Romuald Gawlik.

Oprócz 10 rekomendowanych przez zarząd projektów, swoje inicjatywy zgłosili także prezydenci lubuskich miast.

Zielona Góra postawiła na modernizację widowni Zielonogórskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr" oraz renowację pałacu w parku krajobrazowym w Zatoniu na potrzeby multimedialnego centrum historycznego miasta Zielona Góra.  – Zielona Góra nie ma własnego muzeum, które mówiłoby o historii i tam chcielibyśmy stworzyć coś takiego nie tylko na bazie pałacu, ale też na bazie parku. Jeżeli udałoby się odrestaurować to miejsce, byłoby to piękne miejsce do odpoczynku – wyjaśnił prezydent Janusz Kubicki. – Jeżeli chodzi o amfiteatr, to scena została przebudowana, ale stan widowni jest coraz gorszy. Brakuje także zadaszenia. Uważam, że brakuje w mieście miejsc,  w których mieszkańcy mogliby odpocząć i spędzić milo czas. Jeżeli więc są na to środki unijne, to wykorzystajmy je w tym kierunku – dodał.

Władze Gorzowa z kolei stawiają na „Kwartał Kultury", w ramach którego rozbudowana i przebudowana zostanie niezabytkowa infrastruktura na cele działalności kulturalnej, np. działalność szkoły muzycznej. – Chcielibyśmy, aby zdolną młodzież przenieść do lepszych warunków, żeby nie uciekała do innych ośrodków – wyjaśnił Łukasz Marcinkiewicz, sekretarz miasta Gorzów Wlkp. Druga zgłoszona inwestycja to zadanie partnerskie, projekt o nazwie „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty", realizowany we współpracy z gminami: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok. Gorzów jest liderem. - Koncepcja zakłada wydobycie tego, co najlepsze z infrastruktury sakralnej. Chcielibyśmy ocalić to co jest i polepszyć walory architektoniczne. Zwieńczeniem tego miałaby być ścieżka turystyczno-dydaktyczna – dodał. Odrestaurowane obiekty zostaną połączone w unikalną ścieżkę dydaktyczną opartą na technologii ICT, wykorzystującą filmy, nagrania audio, stronę internetową i materiały drukowane itp. Umożliwi to organizację wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych.

Projekt zgłosiła także Nowa Sól. Chodzi o adaptację zabytkowego budynku Alexandra Gruschwitza za Państwową Szkołę Muzyczną.  – Szkoła ta odgrywa ważną rolę w Nowej Soli i regionie. Obecnie działa w bardzo trudnych warunkach, będziemy zabiegali o pieniądze z ministerstwa kultury. Chcemy przekazać ten budynek szkole muzycznej. To jest bardzo ważny element programu rewitalizacji dawnej fabryki Odra. To jest bardzo ambitny, ważny i potrzebny projekt dla Nowej Soli i regionu, szczególnie jeżeli możemy sięgnąć po środki centralne. Kontrakt Terytorialny jest dla nas ogromna szansa – podkreślał prezydent miasta Wadim Tyszkiewicz.

Wśród rekomendowanych inwestycji znajduje się także  kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu. Obecny na konferencji  ks. Piotr Kamiński referent zielonogórsko-gorzowskiej Kurii Diecezjalnej podkreślał, że obiekty sakralne to ważna część dziedzictwa regionu i jego spuścizny kulturowej. Podziękował także za współpracę w poprzedniej perspektywie unijnej. – Dzięki niej udało się naprawdę wesprzeć obiekty sakralne w małych społecznościach lokalnych. Dziękujemy za zrozumienie, że kościoły to nie tylko obiekty sakralne, ale pełnia także rolę kulturotwórczą, że są dziedzictwem o który musimy dbać dla wszystkich pokoleń – wyjaśnił.

Zobacz: listę rekomendowanych inwestycji

 

 

Spotkanie mediów polskich i niemieckich w Kostrzynie

9 września 2016 r. w Kostrzynie odbędzie się spotkanie polskich i niemieckich mediów. Spotkanie związane jest z wizytą w regionie lubuskim Stefana Ludwiga – Ministra Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów KZ Brandenburgia. W programie wizyty zaplanowano spotkanie w Twierdzy Kostrzyn, prezentację projektu "Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II" oraz rozmowy nt. 25 lat współpracy polsko-niemieckiej.

Ministrowi towarzyszyć będzie m.in. rzecznik prasowy, referent ds. kontaktów z Polską oraz  niemieccy dziennikarze. Ze strony polskiej wezmą udział: członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, Andrzej Kunt - burmistrz Kostrzyna, Paweł Mrożek - Kierownik  Biura Prasowego UMWL, Agata Zajączkowska - Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które zaplanowano w godz. 11.00 – 13.30. Gwarantujemy dojazd z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Zainteresowanych dojazdem dziennikarzy prosimy o przesłanie informacji do 2 września br. do godz. 10.00 (piątek) na adres Biura Prasowego biuroprasowe@lubuskie.pl

 

 

Rusza budowa bazy HEMS w Gorzowie Wlkp.

6 września br. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przekaże plac budowy tymczasowej bazy HEMS w Gorzowie Wlkp. wyłonionemu w ramach przetargu wykonawcy. Realizacja zadania ma potrwać 60 dni od momentu przekazania. Oznacza to, że już za dwa miesiące śmigłowiec będzie mógł wykonywać loty ratunkowe. – To wiadomość, na którą bardzo czekaliśmy. Cieszę się, że udało się wyłonić wykonawcę i że prace mogą ruszyć – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Utworzenie bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w północnej części województwa było jednym z priorytetów – nie tylko wymienianym wielokrotnie przez marszałek Elżbietę Annę Polak, ale przede wszystkim – znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Starania Zarządu Województwa Lubuskiego o tę inwestycję trwały kilka lat. Do tej pory baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim funkcjonowała jedynie w Zielonej Górze – Przylepie. Nie pozwalało to na pełne zabezpieczenie zdrowotne ofiar wypadków na północy województwa. Decyzja o utworzeniu bazy w Gorzowie Wlkp. zapadła w ub. roku. Ministerstwo Zdrowia za unijne pieniądze kupiło specjalistyczny śmigłowiec. Samorząd województwa będzie współfinansował budowę bazy wspólnie z miastem Gorzów Wlkp. (w budżecie województwa lubuskiego zapisano na ten cel 2,5 mln zł). Dzięki tej inwestycji podniesie się  standard szpitala, ale przede wszystkim wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.  

Budowa bazy HEMS rozpoczęta

Budowę bazy podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap do budowa bazy tymczasowej. I działania w tym zakresie właśnie się rozpoczęły – rozstrzygnięto przetarg na samą budowę, ale także na dostawę i najem namiotów halowych, które będą pełnić funkcję hangaru dla śmigłowca. Druga część zadania to już budowa docelowej bazy, która na stałe wpisze się w krajobraz ratunkowej mapy województwa lubuskiego. Informacje na temat aktualnych postępowań przetargowych można znaleźć TUTAJ.

Flota SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dysponuje 23 śmigłowcami, stacjonującymi w 17 bazach stałych i jednej sezonowej. Jest to nowoczesna flota, zapewniająca pacjentowi jak najlepsze zabezpieczenie medyczne w trakcie transportu do docelowej jednostki medycznej. Rocznie wykonywanych jest średnio 8.300 misji ratowniczych. Liczba tych misji z roku na rok wzrasta: w 2014 roku wykonano 8.928 lotów, w 2013 r. - 8.036 a w 2012 r. - 7.951. Nowe śmigłowce są  wyposażone w sprzęt medyczny najwyższej klasy umożliwiający pełne zabezpieczenie pacjenta. Dzięki odpowiedniej konfiguracji sprzętu w kabinie medycznej możliwe będzie stałe monitorowanie parametrów życiowych poszkodowanego  w czasie lotu. Przekłada się to na bezpieczeństwo chorego w trakcie misji i zwiększa jego szanse na przeżycie w krytycznej sytuacji.

 

Lubuskie rusza w świat

Misje i targi, promocja gospodarcza i promocja gospodarcza przez turystykę - to trzy duże projekty o wartości ponad 7 mln zł, które w najbliższych latach realizowane będą w regionie lubuskim – Przez kilka najbliższych lat Lubuskie będzie podbijało świat – mówiła podczas konferencji prasowej 29 sierpnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Projekty te będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Ich celem jest kompleksowa promocja gospodarcza regionu.

Targi i misje

Przedmiotem projektu są działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branż, które zaliczają się do inteligentnych specjalizacji wskazanych w Programie Rozwoju Innowacji. Przypomnijmy, są to:

- zielona gospodarka – ekoinnowacje

- zdrowie i jakość życia – ekorozwój

- innowacyjny przemysł – zrównoważony rozwój

Projekt ten skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP we wskazanych branżach i posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim.  Wyboru kierunków ekspansji gospodarczej lubuskich firm dokonano w oparciu o analizę potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu. Przedsiębiorcy do wyjazdu dopłacą jedynie 15 % na osobę. - Na pewno sporo emocji będzie budził nabór, ponieważ będą to naprawdę atrakcyjne kierunki misji gospodarczych. Będzie to 9 misji gospodarczych, w różne strony świata. Wybór kierunków poprzedziła szczegółowa diagnoza. Najbliższy wyjazd odbędzie się październiku na Białoruś, do Obwodu Homelskiego, z którym współpracujemy. I następnie Włochy, Skandynawia, Targi w Hanowerze, targi CAMACOL, Ameryka Łacińska oraz Chiny i Korea Południowa, a nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie – wyjaśniła marszałek. - Mamy określony cel i wskaźniki do osiągniecia w tych projektach – dodała.

Zobacz: planowane przedsięwzięcia

-  To są wyjazdy  na konkretne imprezy, które maja służyć przedsiębiorcom do zdobywania nowych rynków i nowych kontraktów. Są to kosztowne wyjazdy i przedsiębiorców nie byłoby stać na tak kosztowne wyjazdy. W ramach projektu oferujemy 85% dofinasowania. Chcemy, żeby były to podmioty, które mają szansę na kontrakty – wyjaśniła Joanna Malon – dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki UMWL.  

Wartość projektu: 2,4 mln zł

Promocja gospodarcza

„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez  kampanie promocyjne o zasięgu regionalnym i krajowym" – to tytuł drugie dużego projektu, który realizowany będzie przez samorząd województwa. W ramach projektu planuje się kompleksową promocję potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie edukacyjno-promocyjne i informacyjne o zasięgu regionalnym i krajowym, poprawę atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby całego projektu.

 1. Kampanie: Kampanie wewnętrzne (regionalne) –
 2. Kampania edukacyjna – „Inteligentne Specjalizacje Regionu"
 3. Kampania „Zostaję w Lubuskiem – to mój region".
 4. Kampania zewnętrzna (krajowa) –
 5. Kampania informacyjna - „Inteligentne Specjalizacje Regionu".

- Będzie to bardzo pozytywna kampania, adresowana szczególnie bardzo mocno do młodzieży. Niestety, mamy duży odpływ młodych ludzi, dlatego chcemy stworzyć kampanię silnego regionu, otwartego, tolerancyjnego. Mamy bardzo dużo potencjałów, ale świat się musi o tym dowiedzieć i po to jest ten projekt – podkreślała marszałek E. Polak.

W celu realizacji zaplanowanych działań kompleksowo wykorzystane zostaną nowoczesne narzędzia, takie jak:

 • działania public relations (w tym media relations) - uwzględniające współpracę z mediami, w tym
  z mediami internetowymi oraz wykorzystanie liderów opinii (Ambasadorowie Lubuskiej Gospodarki);
 • działania public relations (w tym media relations) - uwzględniające współpracę z mediami, w tym
  z mediami internetowymi oraz wykorzystanie liderów opinii (Ambasadorowie Lubuskiej Gospodarki);
 • działania ATL -  uwzględniające telewizję, radio, prasę (w tym prasa lokalna, gazety branżowe), Internet (w tym media społecznościowe – m.in. Facebook, LinkedIn) oraz plakaty i billboardy (m.in. outdoor, indoor na wskazanych lotniskach krajowych);
 • działania BTL - uwzględniające działania informacyjne, w tym poprzez Internet (m.in. investinlubuskie.pl), radio (m.in. Poranki gospodarcze), prasę (gazety branżowe, m.in. Puls Biznesu, Forbes), media trip (dziennikarze ogólnopolscy), działania eventowe itp.

Odbiorcami komunikatów promocyjnych będą środowiska: młodzieżowe, biznesowe i opiniotwórcze,
a w szczególności: studenci szkół wyższych, przedsiębiorstwa, inwestorzy zagraniczni obecni w Polsce, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze (izby handlowe, strefy ekonomiczne), media lokalne
i krajowe, Polacy pełniący funkcje kierownicze w międzynarodowych koncernach, krajowe firmy konsultingowe (obsługujące inwestorów), turyści biznesowi, mieszkańcy województwa lubuskiego.

Wartość projektu: 2,4 mln zł

Promocja gospodarcza przez turystykę

„Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych" – to tytuł trzecie projektu, w ramach którego realziwaone będą następujące zadania:

- „Znak towarowy" Marka Lubuskie

polegające na organizacji szerokiej kampanii promocyjnej mającej na celu wybór najlepszych regionalnych firm z branż związanych z turystyką regionu tj. hotelarstwem, gastronomią, spa & wellness (odnową biologiczną), usługami związanymi z rekreacją, biurami podróży, transportem oraz branżami powiązanych i przyznawaniu im znaku towarowego LUBUSKIE. - Przewidzieliśmy znak towarowy lubuskie, otrzymają formy które staną się marką. Chcemy, aby przedsiębiorcy mogli korzystać zbiorowo z narzędzi promocji – wyjaśniła Joanna Malon.

Celem nadawania Marki LUBUSKIE jest tworzenie w województwie efektu pochodzenia - identyfikacji produktów i usług wysokiej jakości z miejscem pochodzenia - Województwem Lubuskim oraz wykorzystanie go w celu wzmocnienia regionalnej gospodarki. Otrzymanie tytułu LUBUSKIE będzie równoznaczne z dołączeniem do elitarnego klubu firm, których produkty i usługi są wizytówką Lubuskiego w kraju i za granicą. Wyróżnione przedsiębiorstwa będą promowane w ramach ogólnopolskich kampanii reklamowych, w serwisie internetowych Województwa oraz w mediach, a także będą miały prawo do używania znaku Marka LUBUSKIE na etykietach swoich towarów.

Należy również nadmienić, że zadanie Marka LUBUSKIE ma na celu zachęcenie mieszkańców Lubuskiego do korzystania z ofert regionalnych przedsiębiorców, a tym samym wspierania lokalnej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy.

Ponadto w ramach kampanii promocyjnej zostaną również zorganizowane tzw. turystyczne manewry, czyli cykliczne study-tours oraz study-press co najmniej dwa razy w danym roku kalendarzowym. Wizyty studyjne adresowane będą do touroperatorów, dziennikarzy, blogerów z różnych regionów kraju i zagranicy. Wizyty mają na celu prezentację oferty turystycznej lubuskich przedsiębiorców z powyżej wymienionych branż. Każda wizyta będzie określona tematycznie zgodnie z reprezentowaną ofertą tj. enoturystyka, turystyka zdrowotna, turystyka militarna, turystyka wodna, turystyka sakralna, etc.

- Udział w targach

Opierając się na „Potencjale inwestycyjnym i eksportowym województwa lubuskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego" ważnym elementem rozwijania działalności eksportowej regionu jest obecność na targach i promocja produktów na arenie międzynarodowej. Organizacja wyjazdów na branżowe targi gospodarcze jest najbardziej efektywnym i jednocześnie oczekiwanym instrumentem promocji gospodarczej przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach. W ramach powyższego zadania przewiduje się udział w targach przedstawicieli województwa i około dziesięciu MŚP. Planuje się udział w następujących targach turystycznych organizowanych w 2018 roku:

-  w kraju: Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Szczecinie,  Wrocław,

-  za granicą: Berlinie i Cottbus.

- Skutecznie prowadzimy kampanie promujące miejsca ważne dla regionu. Promujemy Lubuski szlak wina i miodu oraz lubuskie festiwale pod hasłem „Lubuskie tu gramy".  Prowadzimy także promocję przez sport, bo przecież jesteśmy regionem mistrzów. W tym roku prowadzimy promocję naszego regionu pod hasłem „Zaparkuj w Lubuskiem. 1 września będziemy promować nasze parki e Lwowie na międzynarodowym festiwalu regionów – wyjaśniła marszałek Polak.

Wartość projektu: 2,6 mln zł

- Te projekty stanowią komplementarną całość promocji gospodarczej, która nie była w sposób kompleksowy realizowana. To pozwoli osiągnąć zamierzone efekty – zakończyła J. Malon.

 

 

MPI – Lista miejscowości

6 miejscowości w 3 dni. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Z pomocy będzie można skorzystać we Wschowie i Sławie (8 września), Bojadłach i Kolsku (15 września), w Babimoście i Kargowej (29 września).

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się:

 1. a) w czwartek 29 września 2016 r.:

- w godz. od 09:00 – 11:30 w Urzędzie Miejskim Babimost, Rynek 3.

- w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miejskim w Kargowej, Rynek 33.

 1. b) w czwartek 8 września 2016 r.:

- w godz. 9:00 - 11:30 w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Kopernika 7 pok.nr. 8 Wschowa

- w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miasta w Sławie, ul. H. Pobożnego 10

 1. c) w czwartek 29 września 2016 r.:

- w godz. od 09:00 – 11:30 w Urzędzie Miejskim Babimost, Rynek 3.

- w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miejskim w Kargowej, Rynek 33.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

 1. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3

tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454.

e-mail: infoue@lubuskie.pl

 

Spotkania informacyjne Leader PROW

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA dokumentacji aplikacyjnej związanej z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, stowarzyszenie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące pozyskiwania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Spotkania kierowane są do osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy zamierzają skorzystać  
z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej za pośrednictwem STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.

Harmonogram spotkań informacyjnych w poszczególnych Gminach

L.p.

Nazwa Gminy

Miejsce spotkania

Data spotkania

Godzina

1

Gmina Strzelce Krajeńskie

Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie 

12.09.2016

9:30

2

Gmina Zwierzyn

Sala nr 15, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn 

12.09.2016

12:30

3

Gmina Dobiegniew

Ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew 

13.09.2016

9:30

4

Gmina Stare Kurowo

Ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo

13.09.2016

13:00

5

Gmina Drezdenko

Ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko 

14.09.2016

9:30

6

Gmina Skwierzyna

Ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna 

14.09.2016

13:15

7

Gmina Przytoczna

Ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna

15.09.2016

09:00

8

Gmina Pszczew

 Ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew

15.09.2016

12:00

9

Gmina Bledzew

  Ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew

19.09.2016

09:00

10

Gmina Międzyrzecz

 Ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz 

19.09.2016

12:00

11

Gmina Łagów

Ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów 

20.09.2016

09:00

12

Gmina Świebodzin

Ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin 

20.09.2016 

12:30 

13

Gmina Skąpe

 Skąpe 65, 66-213 Skąpe

22.09.2016

12:00

14

Gmina Szczaniec

Szczaniec 73, 66-225 Szczaniec 

23.09.2016

12:00

15

Gmina Lubrza

Ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza 

28.09.2016

12:00

Informacje na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnych Kryteriów wyboru Operacji dostępne są również w stałym punkcie doradczym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na ul. Wałowej 1 w Świebodzinie, telefonicznie pod nr tel. 68 475 46 23 oraz na stronie internetowej www.bramalubuska.pl

 

 

 

Paweł Mrożek

Kierownik Biura Prasowego

Gabinet Zarządu

p.mrozek@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 493, tel. kom. 693 400 782

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?