poniedziałek, 11 lipca 2016

Pytania prasowe- rewitalizacja "Nowego Centrum Miasta"

Pytania do władz miasta Zielona Góra

- czy władze miasta zamierzają zrewitalizować uliczki zaznaczone na planie miasta dołączonym do listu? Byłby to fragment rewitalizowanego ścisłego centrum miasta.

Cały ten kwartał ulic jest mocno zaniedbany. Mimo że to centrum miasta, uliczki są całkowicie zapuszczone i zaniedbane, brakuje tutaj nawet nawierzchi, dominują drogi piaskowe. Brakuje tutaj także nazw dla tych niewielkich uliczek. Są one pozbawione ogródków kawiarnianych, elementów zieleni, lamp, chodników. Niektóre z tych uliczek możnaby przebić i połączyć z innymi ulicami, tworząc gęstszą sieć uliczek na tym obszarze. 

Teren ten znajduje się w ścisłym sercu miasta, a jest w sposób radykalny- zupełnie zapomniany i zaniedbany. Władze miasta mogłyby tu stworzyć rodzaj nowego centrum miasta, pełnego kafeterii, sklepów i sklepików, ulicznych ogródków, mini-parków (tzw. parkletów), skwerów z zielenią miejską, z małymi fontannami etc. Zliwkidowanoby prawie wszystkie miejsca parkingowe, tworząc z tego obszaru strefę pieszą. 

To właśnie redukcja tego terenu do roli parkingu "na zapleczu centrum" spowodowała zupełny upadek gospodarczy tego kwartału ulic. W mojej opinii, władze miasta, chcąc zrewitalizować ten teren, powinny postawić na przekształcenie go z parkingu w strefę pieszą. Powinny tutaj powstać także nowe budynki, bo część parcel jest pusta, niezabudowana, lub mieszczą się tutaj magazyny i nawet garaże.

- Czy władze miasta mogłyby sporządzić szczegółowy plan rewitalizacji tej części miasta, nazywając ją mianem "Nowego Centrum Miasta"? Ten zapomniany obszar idealnie nadaje się na kandydata do zupełnej gospodarczej transformacji- z upadłej dzzielnicy miasta, zniszczonej motoryzacją masową- do nowoczesnej dzielnicy rozrywkowo- sklepowej z atrakcyjną strefą pieszą. 


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?