czwartek, 28 lipca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.142.2016                                                                                Zielona Góra, 28.07.2016 r.

 

 

Newsletter nr 142

 

 

Podpisanie umowy - "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy"

W piątek, 29.07.2016 r. o godz. 9:45 w Wydziale Zamiejscowym UMWL w Gorzowie Wlkp. (ul. Dworcowa) zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy". Umowa realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Umowa zostanie podpisana pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Romualda Gawlika - wicemarszałka Województwa Lubuskiego a Zachodnią Izbą Przemysłowo Handlową w Gorzowie Wlkp. reprezentowaną przez Stanisława Owczarka - Dyrektora Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.

Kwota dofinansowania 1.046.680,00 zł, całkowity koszt projektu 1.102.320,00 zł. Do udziału zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy.


Uroczyste podpisanie umów 

W piątek, 29 lipca o godz. 11:30 w sali prasowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się uroczyste podpisanie 14 umów w ramach II Osi Priorytetowej Rozwój cyfrowy. Pieniądze trafią do samorządów i przedsiębiorstw z całego województwa lubuskiego. Łączna wartość dofinansowanych projektów wynosi blisko 37 mln zł. Tego dnia parafowana zostanie również umowa dotycząca rozbudowy Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (całkowita wartości inwestycji to  3,4 mln zł).

W uroczystości wezmą udział: członek zarządu Alicja Makarska, Katarzyna Drożak – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych oraz beneficjenci.   


Program działań na rzecz młodych Lubuszan

„Założenia polityki młodzieżowej woj. lubuskiego" – to nowy dokument, wypracowany w urzędzie marszałkowskim, którym niebawem zajmie się Zarząd Województwa. Pokazuje on m.in. niepokojące dane dotyczące spadku liczby absolwentów uczelni w Lubuskiem. – Dlatego widzimy konieczność przygotowania odrębnego programu rozwoju szkolnictwa wyższego, z udziałem rektorów – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – Te dane na pewno byłyby gorsze, gdyby nie powołanie kierunku lekarskiego i wydziału prawa na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz nasze wsparcie dla Akademii Gorzowskiej i dla nowych kierunków studiów na PWSZ w Sulechowie.

„Założenia polityki młodzieżowej woj. lubuskiego" były już konsultowane z radnymi województwa z Komisji ds. Młodzieży i Spraw Obywatelskich. W dokumencie zawarte są m.in. planowane działania na rzecz aktywizacji młodych ludzi, takie jak np. „Partnerstwo dla wolontariatu" czy „Mamy prawo, mamy prawa".

- „Partnerstwo dla wolontariatu" - zawarto list intencyjny między rzecznikiem Praw Obywatelskich, Województwem Lubuskim a lubuskimi instytucjami publicznymi i NGO. Jego efektem będzie realizacja projektu dedykowanego młodzieży z problemami dostosowawczymi realizowany we współpracy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Departamentu Zdrowia i Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP. Liderem projektu, ma być Związek Harcerstwa Polskiego (Chorągiew Ziemi Lubuskiej), który dysponuje obecnie bazą – ma na terenie naszego województwa 15 hufców. ZHP będzie się ubiegać o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane jest uruchomienie Poradni młodzieżowych oraz mobilnych punktów konsultacyjnych, które miałyby dyżury w mniejszych miejscowościach na terenie województwa. Wizytom takiego autobusu towarzyszyć mają atrakcje (gry, zabaw, quizy miejskie), a porady psychologiczne będą de facto "dodatkiem" – takie działanie ma na celu „odczarowanie" pomocy psychologicznej, ale jednocześnie uświadomienie młodym ludziom, że korzystanie z pomocy specjalisty to nie wstyd.

- „Mamy prawo, mamy prawa" – to projekt realizowany od 2014 r. przez Stowarzyszenie BABA, adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej. W przystępnej, warsztatowej formule omawiane jest pojęcie obywatelskości, podstawowe definicje prawne, organy władzy sądowniczej, rola zawodów prawniczych, rola Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Zakres wiedzy jest dostosowany do poziomu percepcji dzieci i młodzieży i ich indywidualnych potrzeb. Mniejsze dzieci dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy, gimnazjaliści poznają tematykę obywatelską, licealiści nauczą się, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, wykorzystując techniki mediacyjne. Stowarzyszenie BABA podpisało również list intencyjny „Partnerstwo dla wolontariatu".

- Temat aktywizowania młodzieży był tematem ostatniego Szczytu Regionów – przypomina marszałek Polak. – Młodzież powinna być dopuszczona do gremiów decyzyjnych, uczestniczyć w kampaniach społecznych, powinna zasiadać przy stołach, gdzie zapadają decyzje, razem z dorosłymi.

W dokumencie znajdujemy jednak niepokojące dane dotyczące zmian demograficznych w Lubuskiem. Przykładem jest szkolnictwo wyższe. Wyraźnie widać wpływ zmian demograficznych na liczbę studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Dane dotyczące absolwentów szkół wyższych (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców) pokazują, że od roku 2007 największy spadek liczby absolwentów nastąpił w województwie lubuskim, o blisko 49%. Natomiast liczba studentów szkół wyższych na przestrzeni lat także poważnie zmalała. Ogółem w Polsce w przeliczeniu na 10 tys. w roku 2003 wyniosła 483, a w 2014 roku 382. W Lubuskiem liczby te wyniosły odpowiednio 390 w roku 2003 i 176 w roku 2014. W roku 2004 studiowało w województwie lubuskim około 41 tys. osób, a dekadę później liczba zmniejszyła się do około 16,5 tysiąca.

„Przy współpracy z wszystkimi uczelniami wyższymi województwa lubuskiego podjęte zostaną działania zmierzające do opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Opracowanie umożliwi określenie trendów rozwojowych szkolnictwa wyższego w naszym województwie, wskaże bariery rozwoju oraz kierunki rozwoju uwzględniające zapotrzebowanie lubuskiego rynku pracy" – czytamy w dokumencie.

Marszałek Polak podkreśla jednak, że działać trzeba z wyprzedzeniem. – Dlatego właśnie finansujemy nowe kierunki studiów na PWSZ w Sulechowie, wspieraliśmy powołanie kierunku lekarskiego i wydziału prawa na UZ, przeznaczamy 500 tys. zł na Akademię Gorzowską, planujemy wesprzeć powołanie nowej specjalności w ramach AWF – wylicza marszałek.

Przypomnijmy, że na powołany rok temu kierunek lekarski ubiegało się 30 chętnych na jedno miejsce! To pokazuje skalę zapotrzebowania na ten kierunek w rozwoju Uniwersytetu. – Gdyby nie te podjęte już działania, to niekorzystne dla nas statystyki na pewno byłyby dzisiaj jeszcze gorsze – dodaje marszałek.

 

O przyszłości lotniska z nowym dyrektorem Portu Lotniczego

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się w środę z Wojciechem Gilem, nowym p.o. Dyrektora Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost. Tematem spotkania była realizacja umowy na zarządzanie portem oraz Strategii Rozwoju Portu Lotniczego, a także przyszłość połączeń lotniczych do Warszawy. W spotkaniu uczestniczyli także członek Zarządu Województwa Alicja Makarska, sekretarz województwa Bogdan Nowak i dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Zdzisław Smoła.

Przypomnijmy, że Portem Lotniczym w Babimoście zarządza spółka PPL Porty Lotnicze (zarządzająca jednocześnie Lotniskiem Chopina w Warszawie), natomiast samorząd województwa wspiera realizację połączeń lotniczych z Babimostu do Warszawy, realizowanych przez przewoźnika - firmę SprintAir. Z końcem bieżącego roku kończą się umowy zarówno z PPL na zarządzanie portem, jak i ze SprintAirem.
- Dlatego teraz jest dobry czas, żeby zastanowić się co dalej, jaka ma być przyszłość portu lotniczego - powiedziała marszałek. - Jako samorząd województwa mamy określone obowiązki wynikające z komunalizacji lotniska, na pewno będziemy utrzymywać gotowość do prowadzenia operacji wojskowych z wykorzystaniem infrastruktury lotniskowej. Szansą są także loty czarterowe i działalność biznesowa. Natomiast wcale nie jesteśmy przekonani, że dalsza realizacja lotów do Warszawy jest konieczna, gdyż dojazd do Warszawy inymi środkami komunikacji jest bardzo konkurencyjny cenowo. Jeśli miałby się odbyć przetarg na kontynuację tego zadania, to teraz trzeba się zastanowić na jakich zasadach i jaka ma być przyszłość lotniska. Chociaż osobiście uważam, że przed nami jest boom na przewozy lotnicze, to jednak wielu decyzji nie możemy podejmować samodzielnie, wiele zależy od polityki prowadzonej przez PPL.

Od niedawna nowym p.o. Dyrektora Portu Lotniczego w Babimoście z ramienia PPL jest Wojciech Gil. - Moim głównym celem jest przygotowanie tego lotniska do kolejnej certyfikacji unijnej - poinformował W. Gil. - W kwietniu przyszłego roku kończy się termin certyfikacji i musimy ponieść pewne koszty, żeby dostosować lotnisko do wymogów unijnych. Podchodzimy do tego kompleksowo. Certyfikat unijny niewątpliwie podniesie rangę tego lotniska.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że zarówno nadzór właścicielski PPL, jak i samorząd województwa lubuskiego mają wspólny interes, by wypracować realne rozwiązania strategiczne dla przyszłości babimojskiego lotniska. Uzgodniono także zasady współpracy w kwestiach technicznych.

 

 

Oblicza Tradycji

Energia, radość, taniec i śpiew! 29 lipca br. o 19.00 w Zielonogórskim Amfiteatrze rozpocznie się Gala Tradycji. Gala jest uwieńczeniem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji, wspólnym koncertem wszystkich zespołów. – W regionie lubuskim gościmy cały uśmiechnięty świat! Festiwal to przede wszystkim święto muzyki, tańca i uśmiechu. To również czas dzielenia się pozytywną energią, która inspiruje i pobudza do działania – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.   

Podczas Gali tancerze mają okazję zobaczyć występy pozostałych zespołów, a widzowie otrzymać pełen obraz różnych kultur. Występy obejrzy marszałek Elżbieta Anna Polak.  Podczas Gali na scenie Amfiteatru Zielonogórskiego, ogłoszony zostanie werdykt Rady Artystycznej – który zespół spełnił wszystkie wymagania i zasługuje na wyróżnienie go spośród pozostałych.

Wcześniej, o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się oficjalne spotkanie zespołów festiwalowych z marszałek Elżbietą Anna Polak. Podczas tego spotkania będzie okazja do rozmowy, wręczenia dyplomów oraz wspólnego zdjęcia.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Oblicza Tradycji 2016 odbywa się pod patronatem honorowym marszałek województwa Elżbiety Anny Polak. Festiwal odbywa się nie tylko na terenie miasta Zielona Góra, ale i w miastach partnerskich: Łagowie, Ochli, Bojadłach, Kolsku, Niesulicach, Rzepinie, Zbąszynku. Celem tych spotkań jest promowanie bogactwa kultur ludowych różnych regionów i krajów świata związanych z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, umożliwienie zespołom prezentacji rodzimego folkloru oraz poznanie bogactw kulturalnych naszego województwa. Mieszkańcy tych miast będą mieli okazję ugościć przybyłe zespoły, poczęstować regionalnymi potrawami, zintegrować się i poznać. Miastem partnerskim jest między innymi Łagów, nazywany Perłą Ziemi Lubuskiej.

Festiwal, którego organizatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury to doskonała lekcja tradycji i kultury, a także tolerancji. To jednak przede wszystkim święto muzyki, tańca i uśmiechu. Młodzi wykonawcy z różnych stron świata dzielą się z lubuską publicznością nie tylko tradycją i kulturą swoich ojczyzn, ale także pozytywną energią. Tradycyjnie już inauguracja festiwalu odbyła się podczas imprezy, będącej wspaniałą ucztą kulinarną, podczas której poznać można nie tylko smaki regionu lubuskiego, ale także smaki świata. Każdy z przybyłych zespołów miał okazję przygotować dla Lubuszan swoją regionalną potrawę. Z najciekawszych to: Zespół z Bułgarii przygotował shopką sałatkę, Indonezji potrawę o zabawnej nazwie gado-gado oraz pempek. Każdy gość mógł skosztować tych niesamowitych dań.

 

 

Lubuski Mister Budowy – trwa weryfikacja zgłoszeń

28 lipca br. odbyły się obrady Komisji Konkursowej XXII konkursu Lubuski Mister Budowy, w których uczestniczyła członek zarządu Alicja Makarska. Następnie członkowie komisji udali się na wizytacje poszczególnych obiektów.

Konkurs na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego pn. „Lubuski Mister Budowy", to przegląd osiągnięć lokalnego, lubuskiego budownictwa. Zgłaszane przez inwestorów, wykonawców i projektantów obiekty budowlane m.in. z zakresu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, przemysłowego, użyteczności publicznej, zabytkowych obiektów budowlanych oraz związane z adaptacjami i remontami wyróżniają się architekturą, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i konstrukcyjnymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, jak również zagospodarowaniem terenu.

Nad prawidłowym, merytorycznym przebiegiem Konkursu czuwają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Stowarzyszenia Architektów Polskich- Oddział w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Zielonej Górze oraz Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej w Gorzowie Wlkp.

Finał Konkursu ma miejsce podczas uroczystej Gali Budownictwa, gdzie laureaci zostają uhonorowani statuetkami oraz tablicami pamiątkowymi.

W tej edycji konkursu zgłoszono 21 obiektów, w tym Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze.  Pozostałe obiekty to: hala lekkoatletyczno-tenisowa w Zielonej Górze, salon samochodowy marki Skoda w Zielonej Górze, baza laboratoryjno-rozwojowa z zespołem hal do produkcji elektroniki w Nowym Kisielinie, pole golfowe w Przytoku, osiedle mieszkaniowe „Złote Piaski" w Suchej, Zamek w Kożuchowie, dom jednorodzinny – Bożnów, przebudowa ulicy Żagańskiej w Żarach, budynek handlowo- usługowy „Computernet" w Żarach, hala magazynowa drukarni „Chroma" w Żarach, Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp., budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w Raculi, Łężycy i Przylepie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole „Akademia Talentów" w Zielonej Górze, budynek mieszkalny wielorodzinny w Zielonej Górze - Osiedle Dominopark, Centrum Nauki Keplera- Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze, budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze, osiedle mieszkaniowe „Zawiszy Czarnego" w Zielonej Górze,

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

 

 

ZIT Zielona Góra w Ministerstwie Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju jest zainteresowane przyspieszeniem kontraktacji projektów w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. To efekt spotkania, które odbyło się we wtorek w Ministerstwie Rozwoju z udziałem m.in. marszałek Elżbiety Anny Polak, prezydenta Janusza Kubickiego i włodarzy gmin wchodzących w skład zielonogórskiego MOF.

W spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju, które dotyczyło stanu wdrażania zielonogórskiego ZIT, uczestniczyli ponadto: Alicja Makarska - członek Zarządu Woj. Lubuskiego, Krzysztof Kaliszuk - wiceprezydent Zielonej Góry, Adam Jaskulski - wójt gminy Świdnica, Ignacy Odważny - burmistrz Sulechowa, Robert Sidoruk - wójt gminy Zabór, a także Marek Kamiński - dyrektor Departamentu EFS i Monika Zielińska - wicedyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim.

Obszar realizacji ZIT - zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyznaczenia zasięgu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

23 czerwca 2015 r. zawarto porozumienie w sprawie ZIT MOF Zielona Góra. W skład MOF Zielonej Góry wchodzą następujące jednostki samorządu terytorialnego: miasto Zielona Góra – rdzeń obszaru funkcjonalnego, Gmina Czerwieńsk, Gmina Świdnica, Gmina Sulechów, Gmina Zabór.

3 sierpnia 2015 r. zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Lubuskim a Instytucją Pośredniczącą ZIT MOF Zielona Góra. Przedmiotem Porozumienia było powierzenie Instytucji Pośredniczącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie następujących poddziałań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020:

-      3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra,

-      3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

-      4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa naturalnego – ZIT Zielona Góra

-      4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

-      5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra

-      7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

-      8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

-      8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

-      9.1.2 Infrastruktura zdrowotna – ZIT Zielona Góra

-      9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra.

Alokacja UE przeznaczona dla ZIT Zielonej Góry wynosi ogółem 58 345 706,00 EUR.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?