wtorek, 19 lipca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.135.2016 Zielona Góra, 19.07.2016 r.


Newsletter nr 135


W Lubuskiem będzie jak w raju
W Lubuskiem będzie jak w raju za sprawą najbardziej niebiańskiego festiwalu w Polsce – Muzyka w Raju, który odbędzie się w dniach 12-21 sierpnia br. Ale zanim rajskie dźwięki zabrzmią w Paradyżu-Gościkowie organizatorzy zapraszają do Przedsionka Raju. - To taki czyściec – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – Koncerty te cieszą się wielkim powodzeniem, a muzyka dawna promieniuje na cały region. Gościmy wspaniałych muzyków światowej klasy w naszych małych wsiach – kościołach drewnianych. Te miejsca są zawsze wypełnione po brzegi - dodaje. Do rajskiego Przedsionka można wejść od dziś, tj. 19 lipca.
„Przedsionek Raju" (cykl koncertów) jest wydarzeniem przyciągającym nie tylko melomanów. Główną jego ideą, jest umożliwienie kontaktu z muzyką dawną, głównie w małych ośrodkach społeczności lokalnej, gdzie swobodny dostęp do wydarzeń muzycznych na takim poziomie jest utrudniony. - Okazuje się, że mamy wielu fanów muzyki dawnej. Instrumenty odkrywane na nowo czarują nie tylko melomanów z wyrafinowanymi gustami, ale wychowaliśmy sobie publiczność w regionie, ale to zasługa Cezarego Zycha – dyrektora festiwalu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. - W przypadku Przedsionka Raju, to publiczność wychowała sobie nas – odpowiada Cezary Zych.
Jak to się stało? Jak tłumaczy pomysłodawca festiwalu, na koncertach Muzyki w Raju pojawiali się mieszkańcy Ziemi Lubuskiej i bardzo często pytali czy nie można by zrobić czegoś w ich miejscowościach. - Na początku wydawało się to trudne organizacyjnie, ale spróbowaliśmy i pojechaliśmy w kilka miejsc wybranych według subiektywnego klucza i to zadziałało. Muzykom się spodobało, a lokalne społeczności zaangażowały się w te działania – tłumaczy C. Zych. Podkreśla także, że ten cykl koncertów nie byłby możliwy do zrealizowania bez wsparcia finansowego urzędu marszałkowskiego, a szczególnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Jest to projekt niskobudżetowy, ale bez wsparcia pani marszałek nie mielibyśmy szansy tego zrealizować – wyjaśnia. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich po raz drugi włączy się w pomoc finansową dla przedsięwzięcia. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach KSOW wyniesie 25 tys. zł.
Jednak podczas festiwalu najważniejsza jest muzyka. Jak podkreśla Cezary Zych, wcale nie łatwa. - To nie są przedsięwzięcia, gdzie traktujemy mieszkańców ziemi lubskiej z protekcjonalizmem. To są bardzo wyrafinowane, poważne programy, które często są prezentowane na Muzyce w Raju oraz znane na największych salach koncertowych w Europie. Nie ma taryfy ulgowej i cieszy nas to, że ta filozofia spotkała się z akceptacją – tłumaczy.
Jedną z gwiazd tegorocznego rajskiego festiwalu będzie Davide Monti – wykonawca, dla którego muzyka nie służy tylko doznaniom artystycznym; ma także służyć celom społecznym. - Ta muzyka jest bardzo ważna, ale nie tylko dla tego, że jest piękna, ale dlatego, że to doskonały stymulator mózgu. To bodziec do pracy nad sobą. Ta muzyka to doskonała terapia, a improwizacja to doskonały trening personalny – przekonuje.
O tym, czym tak jest w rzeczywistości przekonają się wszyscy, którzy wezmą udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu. W ramach V edycji „Przedsionka Raju" odbędzie się 31 koncertów m.in. w takich miejscowościach jak; Letnica, Zbąszyń, Świebodzin, Międzyrzecz, Świdnica, Zielona Góra, Klępsk i inne. Impreza swoim zasięgiem wychodzi poza ramy województwa lubuskiego, koncerty odbędą się bowiem w Poznaniu i Głogowie.
W ramach cyklu wystąpią: Davide Monti (skrzypek barokowy), Roger Helou (artysta łączący tango i muzykę średniowieczną), Miraculis (zespół pasjonujący się europejską muzyką renesansową), Joanna Boślak-Górniok (klawesynistka), La Mouvance (niemiecka muzyka barokowa i średniowieczna).
„Muzyka w Raju" - Fundacja Muzyki Dawnej „Canor" – dofinansowanie z budżetu województwa
2016 r. – 65 tys. zł (w tym 10 tys. zł Przedsionek Raju)
2015 r. – 60 tys. zł
2014 r. – 40 tys. zł
2013 r. – 60 tys. zł
2012 r. – 50 tys. zł
RAZEM: 275 tys. zł
W latach 2014 i 2016 (55 tys. zł) Fundacja Muzyki Dawnej „Canor" otrzymała dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego województwa lubuskiego, polegającego na działaniu promocyjnym wpływającym na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Ruszyła Lubuska Akademia Rozwoju
To była prawdziwa studencka inauguracja! 18 lipca odbył się pierwszy zjazd Lubuskiej Akademii Rozwoju, której misją jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji SRWL oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw. - Jak powiedział Steve Jobs: Dano Ci czas i nie zmarnuj go! To jest nasz czas! Wyznacznikiem rozwoju jest zdolność do zmian, nowe projekty to nowe wyzwania! Konieczna jest zmiana podejścia i my Was przeprowadzimy przez ten gąszcz nowych procedur, strategii i programów. Odczarujemy tajemną wiedzą unijną!– mówiła otwierając spotkanie marszałek Elżbieta Anna Polak.
Przez najbliższy rok eksperci przekażą słuchaczom unikatową wiedzę o realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego w teorii i praktyce oraz o płynących z tego korzyści dla przedsiębiorstw i samorządów. Pokażą, że działania firmy, lokalnego samorządu i regionu to powiązane ze sobą organizmy gospodarcze.
E. Polak: To jest nasz czas! Nie zmarnujmy go!
Podczas zjazdu inauguracyjnego marszałek Elżbieta Ann Polak, inicjatorka przedsięwzięcia podkreślała, że nowa perspektywa, to nowe wyzwania, do których trzeba się dobrze przygotować. – Ogłosiliśmy 43 konkursy, a będzie ich coraz więcej. Koło zamachowe ruszyło! Marszałek mówiła także o wykorzystaniu środków unijnych w kontekście celów strategicznych rozwoju województwa. – Pisząc projekt potrzeba jest podstawowa wiedza o regionie. Przyznajemy dofinansowanie na projekty, które wpływają na poprawę jakości życia w regionie. Pisząc projekty trzeba znać dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego, Strategia Rozwoju Polski Zachodniej, Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To są kluczowe akty prawne podstawowe dla RPO, gdzie już mamy wyznaczone priorytety i działania – wyjaśniła. Podkreślała także, że nowa perspektywa wymaga zmiany podejścia i elastyczności. – Wszyscy się nauczyliśmy wdrażać programy i pisać projekty i wydaje nam się ze już wszystko wiemy. Ta perspektywa to nie jest kopiuj wklej. To jest zmiana jakościowa, całkowita. To projekty innowacyjne powiązane z nauką. Musimy być elastyczni i zobaczyć, że jest zmiana. Budujemy region konkurencyjny i innowacyjny region, który jest spójny terytorialnie i społecznie, dostępny transportowo i komunikacyjnie i region efektywnie zarządzany – dodała
Pierwsze wykłady…
Podczas pierwszego zjazdu jednym z gości Akademii była Monika Zdrojek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Tematem jej wystąpienia była strategia polskiego funduszu rozwojowego – nowe wyzwania dla samorządów lokalnych i przedsiębiorców. Zaprezentowała także programy wspierania inwestycji zagranicznych oraz propozycję PAIiZu dot. współpracy z regionami. Kolejnym prelegentem była Małgorzata Owieśniak z departamentu wsparcia innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej wystąpienie dotyczyła wsparcia MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand (poddziałanie 3.3.3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Z kolei Sylwia Pędzińska – Dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawiła stan wdrażania RPO L2020 oraz planowane konkursy.
Zobacz prezentację
Akademia źródłem wiedzy
Akademia zostanie podzielona na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Będą one obejmowały takie zagadnienia jak np.: wykorzystanie środków unijnych (w tym palącej kwestii podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego i kwalifikacji pracowników sektora MŚP), ponadto sprawy społeczne, ochrony zdrowia, zagadnienia ochrony środowiska i rolnictwa, infrastruktury transportowej oraz wsparcia przedsiębiorczości, innowacji oraz promocji marek produktowych. Dodatkowo po każdych zajęciach przeprowadzimy ankietę, która pozwoli nam zbadać potrzeby słuchaczy i pozwoli określić tematy, którymi dodatkowo zajmiemy się na kolejnych zajęciach.


Plan Zagospodarowania Przestrzennego po konsultacjach
Dokument ważny i szeroko konsultowany. Tak w skrócie można opisać Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Lubuskiego, który przy udziale radnych, przedsiębiorców i samorządowców omawiano dzisiaj (18.07) w urzędzie marszałkowskim. - W Planie eksponujemy obszary wymagające strategicznej interwencji. Staramy się chronić nasze zasoby naturalne i wskazujemy inwestycje, które chcielibyśmy zrealizować np. kompleks energetyczny Gubin-Brody - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, otwierając konferencję. W spotkaniu wziął również udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.
Prace nad obecną wersją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego rozpoczęto w 2014 r. Przesłanką do aktualizacji były zmiany legislacyjne dotyczące dokumentów strategicznych poziomu regionalnego, a także przyjęta pod koniec 2012 r. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Zakres opracowania objął XI etapów.
- Dzisiejsze spotkanie ma charakter roboczy. Chcemy rozmawiać o planie w jak najszerszym gronie. Do tej pory wpłynęło blisko 130 wniosków i uwag do stworzonego dokumentu. Prawie wszystkie zostały przyjęte – tłumaczyła Elżbieta Anna Polak – To bardzo ważne rozmowy, bo zanim zamkniemy etap wstępnego przygotowania planu, nadal można zgłaszać swoje wnioski. Czekamy na wszystkie opinie, gdyż Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Lubuskiego będzie miał wpływ na rozwój naszego regionu w wielu obszarach – zapewniała marszałek.
Do tej pory zrealizowano 6 etapów stworzonego planu. W najbliższych tygodniach, a dokładnie do 18 sierpnia powinien zakończyć się kolejny VII etap. – Plan będzie obowiązywał przez kolejne lata, dlatego chcielibyśmy, aby przy jego tworzeniu brało udział jak najwięcej osób i organizacji. Bardzo liczymy na zainteresowanie samorządowców, przedsiębiorców, różnych instytucji, a także mieszkańców naszego regionu - twierdził Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, który nadzoruje departament odpowiadający za prace nad dokumentem. W dzisiejszym spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Dokument ten łączy w sobie wytyczne krajowe z planowaniem miejscowym i ma pomóc w efektywnym zagospodarowaniu terenów w regionie. Stanowi on także podstawę do formułowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich oceny pod względem realizacji celów regionalnych. Dodajmy jednak, że ani plan zagospodarowania przestrzennego, ani strategia rozwoju nie mają charakteru aktów prawnych powszechnie obowiązujących. Należą do kategorii aktów planowania ogólnego, które wpływają na rozwój przestrzenny i gospodarczy województwa w szerokim zakresie.
Koncepcje zawarte w planie oparto z jednej strony na ocenie stanu zagospodarowania województwa, potencjałów i ograniczeń rozwojowych, a także zobowiązań podjętych w sferze realizacyjnej i planistycznej. Z drugiej strony przy tworzeniu dokumentu uwzględniono m.in. politykę przestrzenną państwa i powiązania transgraniczne, a także możliwości poszerzenia wartości przyrodniczych i dorobku kulturowego regionu.
WYKAZ WSZYSTKICH ETAPÓW PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
I etap (18 października 2015 r.)
1. Przygotowanie sposobu rozpatrzenia wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL).
2. Sporządzenie wstępnej wersji uwarunkowań i założeń PZPWL.
3. Sporządzenie raportu metodycznego określającego metodykę badania i dobór kryteriów delimitujących obszary funkcjonalne województwa lubuskiego wraz z obszarami strategicznej interwencji.
II etap (18 listopada 2015 r.)
1. Sporządzenie wstępnej wersji obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji.
2. Uzyskanie opinii departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i Rady ds. Rozwoju Województwa na temat wstępnej wersji obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji.
3. Przygotowanie i przedstawienie wstępnej wersji obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji na konferencji opiniującej (II Konferencja – zgodnie z art. 49 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
4. Przygotowanie i przedłożenie na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego wstępnej wersji obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji.
III etap (18 stycznia 2016 roku)
1. Sporządzenie wstępnej wersji projektu Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Gorzów Wlkp.
2. Uzyskanie opinii departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
3. Uzyskanie wstępnej opinii od właściwych jednostek samorządu terytorialnego.
IV etap (18 lutego 2016 roku)
1. Sporządzenie wstępnej wersji projektu Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra.
2. Uzyskanie opinii departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej i Rady ds. Rozwoju Województwa.
3. Uzyskanie wstępnej opinii od właściwych jednostek samorządu terytorialnego.
V etap (18 kwietnia 2016 roku)
1. Sporządzenie wstępnej wersji Planu, struktury funkcjonalno – przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego.
2. Uzyskanie opinii departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i Rady ds. Rozwoju Województwa.
3. Przygotowanie i przedłożenie na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego wstępnej wersji Planu, struktury funkcjonalno – przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego.
VI etap (18 czerwca 2016 roku)
1. Sporządzenie wstępnej wersji wykazu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
2. Sporządzenie wstępnej wersji wniosków i rekomendacji z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego dla gmin województwa lubuskiego.
3. Sporządzenie wstępnej wersji wniosków i rekomendacji dla polityki przestrzennej w województwach sąsiednich.
4. Sporządzenie wstępnej wersji wniosków i rekomendacji z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
5. Uzyskanie opinii departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie opracowań sporządzonych w V etapie.
VII etap (18 sierpnia 2016 roku)
1. Sporządzenie wstępnej wersji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (tekst i grafika).
2. Uzyskanie opinii od departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
VIII etap (18 września 2016 roku)
1. Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do wstępnej wersji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego
IX etap (18 listopada 2016 roku)
1. Przygotowanie i przedstawienie streszczenia w języku polskim wstępnej wersji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do wstępnej wersji projektu Planu i sporządzenie tłumaczenia na język niemiecki.
2. Uzyskanie opinii od departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej i Rady ds. Rozwoju Województwa na temat wstępnej wersji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
3. Przygotowanie i przedłożenie na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego wstępnej wersji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
4. Konsultacje społeczne projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (40 dni )
X. etap (18 lutego 2017 roku)
1. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii o projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
XI etap (18 marca 2017 roku)
1. Sporządzenie syntezy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.
2. Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego - uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego
3. Przekazanie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego wraz z dokumentacją planistyczną Wojewodzie Lubuskiemu w celu uzyskania oceny zgodności Planu z przepisami prawnymi oraz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Przygotowanie dokumentu do druku.

Świdnica na II miejscu w Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolita" ogłosiła wyniki rankingu na najlepsze samorządy w Polsce. W pierwszej setce znalazło się kilka miejscowości z Lubuskiego. W kategorii miasta na prawach powiatu, Zielona Góra uplasowała się na 15 pozycji, a w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Kostrzyn nad Odrą na 16 miejscu, Babimost na 20, Sulechów na 25, Drezdenko na 41, Krosno Odrzańskie na 43 oraz Czerwieńsk na 95. W kategorii gmin wiejskich oprócz Świdnicy, która znalazła się w czołówce, zajmując 2 miejsce, na 19 pozycji znalazła się Przytoczna, 20 - Kłodawa, 25 – Pszczew i 83 – Nowa Sól.
Ranking Najlepszych Samorządów:
- gminy wiejskie:
1. Zielonki (woj. małopolskie)
2. Świdnica (woj. lubuskie)
3. Mielno (woj. zachodniopomorskie)
Ranking Innowacyjny Samorząd:
- gminy wiejskie:
1. Strawczyn (woj. świętokrzyskie)
2. Świdnica (woj. lubuskie)
3. Głusk (woj. lubelskie) Słupsk (woj. pomorskie)
W Rankingu Innowacyjny Samorząd Gmina Kłodawa uplasowała się na 5 pozycji.
Jak powstał ranking samorządów
Efektywny rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców, dobry stan finansów to główne kryteria oceny miast i gmin. Samorządy, które wzięto pod uwagę, przygotowując ranking, zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Pominięto Warszawę ze względu na jej wielkość i inny ustrój prawny.
Ranking przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2012-2015 i jednocześnie w tym samym czasie inwestowały. Wzięto także pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów. Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, oceniano m.in.: dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2012-2015, wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jakie w latach 2012-2015 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta, indywidualny wskaźnik zadłużenia, który zaczął obowiązywać od 2014 r., nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2012-2015.
Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów. W tej grupie znalazło się 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.


Baza HEMS – rusza budowa, przetarg już ogłoszony!
Budowa bazy HEMS w Gorzowie Wlkp. staje się faktem. Na razie przy szpitalu stanie tymczasowa baza, dzięki której śmigłowiec będzie mógł już wykonywać ratunkowe loty. – Zachęcam lubuskie firmy budowlane do zapoznania się z ofertą przetargową i współudziału w tym ważnym przedsięwzięciu. Nasze marzenie o Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym na północy województwa właśnie się spełnia – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.
Utworzenie bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w północnej części województwa było jednym z priorytetów – nie tylko wymienianym wielokrotnie przez marszałek Elżbietę Annę Polak, ale przede wszystkim – znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Starania Zarządu Województwa Lubuskiego o tę inwestycję trwały kilka lat. Do tej pory baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim funkcjonowała jedynie w Zielonej Górze – Przylepie. Nie pozwalało to na pełne zabezpieczenie zdrowotne ofiar wypadków na północy województwa. Decyzja o utworzeniu bazy w Gorzowie Wlkp. zapadła w ub. roku. Ministerstwo Zdrowia za unijne pieniądze kupiło specjalistyczny śmigłowiec. Samorząd województwa będzie współfinansował budowę bazy wspólnie z miastem Gorzów Wlkp. (w budżecie Województwa Lubuskiego zapisano na ten cel 2,5 mln zł). Dzięki tej inwestycji podniesie się standard szpitala, ale przede wszystkim wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.
Budowa bazy HEMS rozpoczęta
Budowę bazy podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap do budowa bazy tymczasowej. I działania w tym zakresie właśnie się rozpoczęły – ogłoszony jest przetarg na samą budowę, ale także na dostawę i najem namiotów halowych, które będą pełnić funkcję hangaru dla śmigłowca. Druga część zadania to już budowa docelowej bazy, która na stałe wpisze się w krajobraz ratunkowej mapy województwa lubuskiego. Informacje na temat aktualnych postępowań przetargowych można znaleźć TUTAJ.
Flota SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dysponuje 23 śmigłowcami, stacjonującymi w 17 bazach stałych i jednej sezonowej. Jest to nowoczesna flota, zapewniająca pacjentowi jak najlepsze zabezpieczenie medyczne w trakcie transportu do docelowej jednostki medycznej. Rocznie wykonywanych jest średnio 8.300 misji ratowniczych. Liczba tych misji z roku na rok wzrasta: w 2014 roku wykonano 8.928 lotów, w 2013 r. - 8.036 a w 2012 r. - 7.951. Nowe śmigłowce są wyposażone w sprzęt medyczny najwyższej klasy umożliwiający pełne zabezpieczenie pacjenta. Dzięki odpowiedniej konfiguracji sprzętu w kabinie medycznej możliwe będzie stałe monitorowanie parametrów życiowych poszkodowanego w czasie lotu. Przekłada się to na bezpieczeństwo chorego w trakcie misji i zwiększa jego szanse na przeżycie w krytycznej sytuacji.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?