wtorek, 12 lipca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.131.2016 Zielona Góra, 12.07.2016 r.


Newsletter nr 131


Przystanek Woodstock – ZaParkuj w Lubuskiem!
Lubuskie i Przystanek Woodstock to duet naturalnie doskonały! Najpiękniejszy Festiwal Świata znów gości w najpiękniejszym i najbardziej zielonym zakątku na Ziemi. W tym roku spotkajmy się na lubuskiej łące w cieniu drzew. - Ten nasz kawałek ziemi zamienimy w enklawę zieleni. Bo przecież połowę powierzchni regionu zajmują lasy! Mamy najpiękniejsze zielone zakątki w Polsce, więc na leśnym odpoczynku znamy się jak nikt inny. Przyjdź i sprawdź! Zaparkuj w Lubuskiem na Woodstocku! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. Do zobaczenia na Przystanku Woodstock! Czekamy na Was!
Zaparkuj w Lubuskiem!
U nas będziecie mogli posłuchać śpiewu ptaków i poznać nasze parki krajobrazowe. Na terenie naszego województwa jest 7 parków krajobrazowych i 2 parki narodowe. Przekonaj się gdzie się znajdują i co w sobie kryją! Świetne stoiska szykują Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Odwiedzając nasz zielony zakątek przekonacie się, że Lubuskie to najpiękniejsze miejsce na Ziemi idealne do wypoczynku, zarówno do błogiego nic-nie-robienia, jak i aktywnego spędzania czasu.
Lubuskie to RÓWNY region!
Nie od dziś wiadomo, że Lubuskie to najbardziej tolerancyjny i otwarty region w Polsce. Odwiedź naszą strefę i pokaż, że te wartości nie są Ci obce – podpisz Deklarację Równości. Zostaw nam swoją pozytywną myśl!
We wprowadzeniu do Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym czytamy:
Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem wszystkich i istotną wartością każdej demokracji. W celu jej osiągnięcia musi być ona nie tylko prawnie uznana, ale także stosowana we wszystkich aspektach życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym. Jeśli chcemy osiągnąć społeczeństwo oparte na równości, istotne jest, żeby władze lokalne i regionalne wzięły pod uwagę zachowanie równowagi płci w swojej polityce, organizacjach i działaniach. A w świecie „dziś i jutra" prawdziwa równość kobiet i mężczyzn stanowi klucz do sukcesu gospodarczego i społecznego – nie tylko na szczeblu europejskim czy krajowym, ale także w naszych regionach, miastach i społecznościach lokalnych.
Lubuskie respektuje Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. Pokaż, że i Tobie ta idea nie jest obca!
Naturalnie ekstremalnie!
Jesteś odważny, sprytny, silny? Lubisz dobrą zabawę z odrobiną adrenaliny?! Odwiedź strefę Lubuską na Przystanku Woodstock. Pokonaj ekstremalny tor przeszkód i zostań bohaterem! Wystrzel się z katapulty i poczuj moc ekstremalnych wrażeń! Ludzka katapulta w naszej strefie podczas całego Przystanku Woodstock. Podejmujesz wyzwanie?
Zrób to sam…
W lubuskiej strefie działać będzie także łąka wolontariatu. Lubuscy harcerze pokażą jak kreatywnie spędzić czas wolny. Ponadto będziecie mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanych warsztatach „rękodzieła". Będzie można m.in. własnoręcznie zrobić bransoletkę, piny, a także inne przedmioty z wykorzystaniem zasobów lasu. Zapraszamy także do udziału w grze terenowej. Jednym z jej elementów będzie wykonanie swojego zdjęcia z tabliczkami promującymi nasze województwo.
A ponadto: gry, tablety, internety, kartki pocztowe….
Czekamy na Was od czwartku 14 lipca od godz. 12.00!


Lubuskie pomysły docenione – dostaniemy prawie 5 mln euro!
Poznaliśmy listę polsko-niemieckich projektów, które otrzymają dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020. Wśród propozycji, zaakceptowanych w ostatnich dniach przez Komitet Monitorujący, znalazły się 4 z województwa lubuskiego. Łączna wartość tych inicjatyw, które dotyczą m.in turystycznego zagospodarowania pogranicza oraz szkolnictwa, wynosi blisko 5 mln euro.
„Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury". To jedna z propozycja, która zdobyła uznanie członków Komitetu Monitorującego. Projekt jest wart 1,2 mln euro i ma na celu odtworzenie historycznych obiektów na terenie „Perły Łużyc". Dzięki zdobytym pieniądzom remontu doczeka się wiadukt z XIX w., a także odbudowany zostanie Dom Zdrojowy. Oprócz tego powstanie specjalne centrum dla gości i zwiększy się oferta turystyczna. W projekcie realizowanym przez Narodowy Instytut dziedzictwa i Fundację „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" zadbano również o aspekty naukowe. Eksperci z Polski i Niemiec zajmą się badaniem wpływu parku na inne tego typu obiekty w Europie.
Pozytywne opinie zdobył również projekt dotyczący drugiej łęknickiej atrakcji wpisanej na listę UNESCO. Na 430 tys. euro może liczyć działanie „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser". W ramach inwestycji powstaną 3 nowe punkty informacji turystycznej, a także przystanki dla odwiedzjących przy drogach wjazdowych do Żar, Weißwasser i przy Zielonym Lesie. Wykonane zostanie oznakowanie szlaków turystycznych. Istotnym elementem mają być również konferencje popularyzujące wiedzę na temat budowy geologicznej moreny polodowcowej i Geoparku Łuk Mużakowa. O wykonanie wszystkich założonych celów zadbają pomysłodawcy projektu, czyli miasta Żary i Weißwasser.
Na dodatkowe środki mogą liczyć tereny wzdłuż Nysy Łużyckiej. Dzięki projektowi „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV" za blisko 2,7 mln euro powstanie m.in. sieć ścieżek rowerowych biegnących przy rzece i trakty piesze. Dla miłośników aktywnego spędzana wolnego czasu stworzone zostaną miejsca odpoczynku i obiekty rekreacyjno - turystyczne. Namacalnym efektem projektu będzie też platforma informacji turystycznej pod nazwą „Przygoda z Nysą". W tym przypadku za efektywną realizację odpowiada prawie 10 podmiotów: gminy Zgorzelec, Pieńsk i Łęknica, Landkreis Görlitz, powiat żarski, Nadleśnictwo Lipinki, Gemeinde Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel oraz miasto Zgorzelec.
Turystyka choć w wydaniu oświatowym będzie również motywem przewodnim czwartego z zaakceptowanych projektów „Regional/Management. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym". Ponad 550 tys. euro dofinansowania pozwoli na utworzenie 7 Uczniowskich Agencji Turystycznych. Ma to pomóc w przygotowaniu lubuskiej młodzieży na wyzwania związane z rozwojem transgranicznego rynku pracy w dziedzinach menadżer turystyki regionalnej i menadżer kultury. Dzięki realizacji inicjatywy nastąpi wzmocnienie transgranicznej współpracy edukacyjnej między szkołami, instytucjami regionalnymi i lokalnymi.
PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA 2014-2020
Program realizowany jest po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej na terenie dwóch powiatów Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen). Budżet wynosi 70 mln euro i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto dodać, że maksymalna wysokość dofinansowania projektów w tym Programie wynosi 85% całkowitych kosztów.
Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim poprzez realizację projektów w ramach czterech osi priorytetowych:
1. Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (wsparcie z EFRR: 21,7 mln EUR),
2. Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna (wsparcie z EFRR: 13,6 mln EUR),
3. Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna (wsparcie z EFRR: 10,14 mln EUR),
4. Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (wsparcie z EFRR: 20,36 mln EUR).
W najbliższym czasie ogłoszony zostanie nabór projektów w ramach Funduszu Małych Projektów. O wsparcie w wysokości 20 tys. Euro będą mogły starać się także podmioty z województwa lubuskiego.


13 mln zł na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
12 lipca br. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej projektu pn. „Lepsze jutro". Całkowita wartość projektu to ponad 13,3 mln zł, a wartość dofinansowania 10 mln zł. Umowę podpisali wicemarszałek Romuald Gawlik oraz w imieniu Prezydenta Zielonej Góry, dyrektor Centrum Integracji Społecznej Wacław Hansz. Projekt obejmie swym zasięgiem następujące gminy: Zabór, Świdnica, Sulechów, Czerwieńsk oraz Zielona Góra.
Liderem projektu jest Miasto Zielona Góra / Centrum Integracji Społecznej, a partnerami Zielonogórski Klub Jeździecki oraz gminy: Czerwieńsk, Sulechów i Zabór. Głównym celem projektu jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru MOF Zielona Góra w szczególności osoby zakwalifikowanych do III profilu pomocy, a także zwolnione z zakładów karnych, uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, niepełnosprawne oraz bezdomne. - Do tej pory w ramach 4 projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej zrealizowanych w latach 2005-2015 przeszkoliliśmy 506 osób, z których 193 znalazły zatrudnienie. W projekcie „Lepsze jutro", który będzie realizowany do końca października 2018 r. zaplanowano udział 402 osób, w tym 138 kobiet i 264 mężczyzn – mówił dyrektor CIS Wacław Hansz.
Wicemarszałek Romuald Gawlik podkreślał, że gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób tj. wójta, burmistrza, dyrektora PUP oraz wiceprezesa klubu jeździeckiego inicjatywa ta nie byłaby realizowana. – Pomoc powinna być skuteczna i widoczna. Ważne jest wykształcenie w sobie pewnej formy obronności przed zagrożeniami. Liczę, że udział w tym projekcie pomoże wielu osobom, które znajdą zatrudnienie – mówił wicemarszałek..
Projekt udziela wsparcia przez rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, wsparcie terapeutyczne (kinezyterapia, hipoterapia) – wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami oraz kursy zawodowe (w tym praktyczna nauka zawodu i egzamin zewn.) w zakresie: opiekun dziecka (36 os.), pracownik sklepowy (54 os.), opiekun środowiskowy (54 os.), pracownik gospodarczy (240 os.), specjalista do prac stajennych i hotelowych lub zagospodarowania terenów zielonych (18 os. niepełnosprawnych.).
Uczestnikom przysługuje bon na ciepły posiłek w dniu uczestnictwa w zajęciach, otrzymują także odzież ochronna, wstępne badania lekarskie, szklenie BHP, ubezpieczenie NNW. Otrzymują również comiesięczne wsparcie materialne.
Obecnie prowadzony jest nabór do drugiej edycji projektu, która rozpocznie się 3 października 2016 r.
W uroczystości wzięli udział: Marek Kamiński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Edmund Prekurat oraz wicedyrektor PUP Nina Kowalonek, burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny, wójt Zaboru Robert Sidoruk, wiceprezes Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Konrad Jarowicz.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Działania 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.


VII Europejski Szczyt Regionów i Miast w Bratysławie
"Inwestuj i łącz" to główny temat VII Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który odbywał się w dniach 8-9 lipca w Bratysławie (Słowacja). Podczas wydarzenia europejscy liderzy oraz przedstawiciele sektora publicznego jak i prywatnego debatowali nad tym, jak wzmocnić połączenia pomiędzy miejscami, ludźmi, pomysłami i zasobami w Europie poprzez inwestycje. Region lubuski reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.
Co dwa lata Komitet Regionów gromadzi polityków i ekspertów z całej Europy, aby omówić problemy, które mają wpływ na codzienne życie oraz biznes w regionach UE. Spotkanie to jest zapewnieniem, że lokalne doświadczenia są odzwierciedlone w politykach, które mają wpływ na europejskie gospodarcze, społeczne i terytorialne możliwości w nadchodzących latach. Tegoroczny, siódmy już szczyt koncentruje się na potrzebie inwestycji, które mają na celu utworzenie inteligentniejszego, bardziej zielonego oraz jeszcze bardziej zrównoważonego wzrostu w całej unii oraz zmniejszenie luki gospodarczej między regionami w Europie.
Bratysława - dzień pierwszy
Rozpoczynając Szczyt Marku Marrkula – Przewodniczący Komitetu Regionów mówił, że Bratysława i Dunaj nad, którą leży powinny być symbolem współpracy i jedności, a także inspiracją na przyszłość. – Europa musi pójść dalej z duchem Dunaju, który łączy ludzi w 10 państwach – wyjaśnił. Jak podkreślał tylko wspólne działania pomogą w rozwiązaniu problemów, z jakimi boryka się współczesna Europa. - Twórzmy rozwiązania wspólnie. Mamy trudne czasy, musimy inwestować we współpracę w regionach – zaznaczył.
Marku Marrkula podkreślał, że Europa to miejsce pokoju, solidarności, demokracji. - Te wartości nie są dane raz na zawsze. Musimy wziąć odpowiedzialność za te fundamenty Europy. Przeszliśmy od dyktatury do demokracji wszędzie w Europie, ale powinniśmy korzystać z obecnej chwili, by iść na przód, wykazać siłę. Unia nie jest doskonała, są głosy, że jest daleko od ludzi, których reprezentuje. Jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych jesteśmy najbliżej obywateli, słuchamy ich obaw – wyjaśnił. Jego zdaniem to właśnie regiony i miasta powinny odgrywać większą rolę w budowaniu wspólnej przyszłości.- Powinniśmy przytoczyć słowa jednego z założycieli Unii. Wiele lat temu Robert Schumann powiedział, że Europa nie będzie zbudowana od razu, tylko przez konkretne osiągnięcia, a to spowoduje większe przywiązanie obywateli do Unii. Tylko przez konkretne wyniki możemy odbudować przywiązanie obywateli do Unii. Potrzebujemy pozytywnych i konkretnych zmian, musimy oprzeć się na silnych fundamentach, które już istnieją – wyjaśnił.
Przewodniczący Komitetu Regionów odniósł się także do głównego hasła Szczytu: „Inwestycja i łączenie". - Spójność polega na łączeniu wspólnot, a inwestycje zmniejszają luki w gospodarce. Władze mają wiedzę i wolę polityczną, by odpowiedzieć na tę sytuację, ale potrzebują stałego przepływu kapitału unijnego, są odpowiedzialne za fundusze strukturalne. Kryzys to brak inwestycji, zapełnienie tej luki może się odbyć poprzez zapewnienie łączenia budżetu publicznego i prywatnego, ważne jest przywrócenie inwestycji. Dużo trzeba zrobić lokalnie. Przedsiębiorczy duch jest widoczny w regionach, które są pionierami innowacyjności w Europie – podkreślał. Jego zdaniem potrzebna jest zmiana mentalności, aby odejść od systemu tradycyjnej infrastruktury, do kwitnących ekosystemów. Trzeba dostarczyć środki do małych i średnich przedsiębiorstw, bo to one są podstawą lokalnych gospodarek oraz przekazywać środki klastrom; inwestować w edukację, szkolenia, badania i innowacje, start-upy. - Trzeba tworzyć lepszą przyszłość, to nasza wspólna odpowiedzialność – dodał.
Inwestycje wpływające na rozwój UE były także tematem wystąpienia Karla-Heinza Lambertza – wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów. - Inwestycje są koniecznie dla funkcjonowania naszych samorządów. Priorytetem Komisji była Planu Junckera (Plan inwestycyjny dla Europy) - mówił. Jednak jak podkreślał, pomimo sukcesów wynikających z jego realizacji pojawią się też wątpliwości. - Są państwa które cierpią na deficyt inwestycji ze względu na PKB. Pojawia się zagadnienie dodatkowości. Trzeba poczekać na szczegółowe oceny skutków. Wszystkie inicjatywy powinny być wspierane z uwagi na ich deficyt. Trzeba pamiętać o modelu tradycyjnym finansowania polityki spójności, nie powinniśmy zapominać o podstawowych potrzebach, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy wymiar sprawiedliwości. Władze terytorialne mogłyby stymulować działania promocyjne, uczestniczyć w wyborze projektów, w platformie doradztwa - zaznaczył.
Jednym z gości Szczytu jest Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, współsprawozdawca rewizji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Swoje wystąpienie poświęcił problemom z wdrażania polityki spójności. Jego zdaniem największe opóźnienia w dystrybucji środków powodują kontrole. - Zastanówmy się konkretnie, jakie regulacje można uprościć teraz, w 2016 i 2017. Komisja powinna zmienić podejście do polityki spójności, powinno być większe zaufanie do instytucji zarządzającej, a nie kontrolowanie ich na każdym kroku. Kontrola powinna być na końcu i dotyczyć tego, co się sprawdziło, a co nie. Trzeba zmienić system dzielonego zarządzania – mówił.
Bratysława - dzień drugi
Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak wzięła udział w sesjach tematycznych dotyczących: łączenia zasobów – sprawiania, aby inwestycje UE pracowały na rzecz regionów i miast oraz inwestowania w zrównoważone miasta i regiony. Była także uczestnikiem Okrągłego Stołu, który obradować będzie pod hasłem: Łącząc ludzi: bardziej cyfrowe i inteligentne miasta i region przyszłości. Marszałek wzięła także udział w debacie wysokiego szczebla: Inwestycje na rzecz połączonej Europy – Deklaracja Bratysławska.
Podczas panelu dotyczącego inwestowania w zrównoważone miast i regiony, który odbył się drugiego dnia szczytu Jeremy Rifkin - Przewodniczący Fundacji Trendów Ekonomicznych podkreślał, że w związku ze dynamiką zmian na świecie związanych nie tylko z gospodarką, ale także klimatem potrzebna jest nowa wizja rozwoju. - Mamy gospodarczy kryzys, zmiany klimatyczne, ale co robimy w tym kontekście? Potrzebujemy nowej wizji ekonomicznej dla świata, przekonującej wizji i planu dla krajów rozwiniętych - przekonywał.
Profesor odniósł się także do tematu przewodniego Szczytu, czyli inwestycji. Zastanawiał się w jaki sposób powinny być finansowane. - W 2012 roku Europa wydała 740 mld dolarów na infrastrukturę. Zróbmy priorytety finansowania, musimy sfinansować przez najbliższe 30-40 lat nową, trzecią rewolucję przemysłową, ale potrzebna jest priorytyzacja. Miasta, jak chcecie pieniądze, musicie priorytetowo potraktować cyfrową energię, transport, edukację - wyjaśnił. Jeremy Rifkin podkreślał, że rola regionów w procesie inwestycji i rozwoju jest niezwykle ważna. Jednak jego zdaniem potrzebna jest współpraca na wszystkich szczeblach. - Po raz pierwszy zasada subsydiarności się urzeczywistnia. Zaczynamy od poziomu regionalnego, lokalnego, potem wchodzi w to państwo, które tworzy przepisy, potem włącza się w to Unia. Władza zaczyna się od regionów. W regionach robicie małe projekty pilotażowe, ale trzeba zwiększyć skalę - wyjaśnił. Odniósł się także do roli nowoczesnych technologii oraz młodych ludzi w kształtowaniu współczesnego świata. - Ludzie młodzi, „milenialsi", myślą inaczej, są kompletnie cyfrowi, inaczej patrzą na wolność, władzę, tożsamość społeczną. My myśleliśmy, że wolność to znaczy być samodzielnym, to prawo do bycia wyłącznym. Dla milenialsów to martwa idea. Dzięki smarfonom mają zdolność rozwijania się, rozkwitania. Przekazują swój talent do sieci. Dla nich wolność to dostęp, to włączanie się, to rozwijanie się w sieci, społeczna przedsiębiorczość - dodał.
Podczas drugiego dnia Szczytu w Bratysławie marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Jozefem Dvoncem, Burmistrzem Nitry, Członkiem Komitetu Regionów. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy między naszymi regionami partnerskimi, a także o projekcie ekologicznych autobusów, którym władze Nitry zainspirowały się w Zielonej Górze. Burmistrz we wrześniu przybędzie z wizytą do Regionu Lubuskiego i odwiedzi samorządową winnicę w Zaborze.
Na zakończenie Szczytu Markku Markkula, Przewodniczący Komitetu Regionów przekonywał, że to regiony są niezwykle ważne dla rozwoju Europy. - Jest odpowiedzialność za działania w Europie, coraz bardziej schodzi to na poziom ludzi i miast. Każdy burmistrz, przewodniczący rady miejskiej musi myśleć konkrtenie co zrobić. Naszą rolą Komitetu jest tworzenie ram, wspieranie usług z Brukseli, ale nie wszystko może być przez nas realizowane. Trzeba wrócić do domu i zastanowić się, co ja mogę zrobić. Mamy 700 decydentów z regionów, oni naprawdę mogą dokonać wielkiej zmiany. O to prosimy naszych członków, żeby działali i decydowali z nami - mówił.
Gospodarzem tegorocznego szczytu był Region i Miasto Bratysława. Szczyt jest jednym z oficjalnych wydarzeń Słowackiej Prezydencji w Radzie UE.
Szczegóły na: www.cor.europa.eu/BratislavaSummit


Krakowski Salon Poezji w Zielonogórskiej Filharmonii
Niedzielne popołudnie w zielonogórskiej filharmonii było niezwykłe za sprawą Anny Dymnej i Krzysztofa Orzechowskiego. W ramach Krakowskiego Salonu Poezji czytali wiersze ks. Jana Twardowskiego. - Sprawiliście Państwo, że odpłynęliśmy. Jan Twardowski to mój ulubiony poeta. Przypomnę bardzo aktualne dziś jego słowa. „W życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to niedobrze". Daliście nam Państwo niezwykłą siłę i nadzieję na przyszłość, bo „kiedy Bóg zamyka drzwi, otwiera okno" – mówiła na zakończenie spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.
Krakowski Salon Poezji to inicjatywa Anny Dymnej rozpoczęta w styczniu 2002 roku. W każdą niedzielę o godzinie 12.00 znani aktorzy czytają wiersze swoich ulubionych poetów. Słowom towarzyszy muzyka na żywo w wykonaniu wybitnych instrumentalistów. W Salonie spotykają się aktorzy z różnych teatrów krakowskich, gwiazdy z innych miast, starsi z młodszymi, pedagodzy ze studentami, aktorskie małżeństwa, wielcy i znani z tymi mniej znanymi.
Krakowski Salon Poezji zagościł w Zielonej Górze w ramach 2. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi - Dymny - Himilsbach, objętego Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.
– Poezja jest ludziom potrzebna w życiu. My coraz szybciej biegamy, coraz większą zadyszkę mamy, czasem trzeba tak sobie usiąść, tak na chwilę się skupić, posłuchać jakiego ładnego słowa. Co prawda poeci nie odpowiadają nam na nasze pytania, ale wystarczy, że zadają takie same od wieków. Wszyscy poeci od wieków mieli te same problemy i czytając poezję człowiek nie zostaje sam ze swoimi, tylko jakoś mu jest raźniej – mówiła podczas Salonu w Zielonej Górze Anna Dymna.


Spotkanie z nowym zarządem Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów
11 lipca br. gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli członkowie nowego zarządu Lubuskiego Stowarzyszeni Sołtysów: Prezes Edward Jednoszewski, Wiceprezes Józef Pater, skarbnik Czesław Januszkiewicz oraz członek zarządu Wiesław Hajnas. Rozmowa dotyczyła organizacji Krajowego Zjazdu Sołtysów, które w przyszłym roku odbędzie się w naszym regionie.
Krajowy Zjazd Sołtysów miałby się odbyć w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Członkowie zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów zaproponowali także ogłoszenie konkursu „Najlepsza Inicjatywa". Pomysł spotkał się z aprobatą marszałek Elżbiety Anny Polak.


Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa
31 sierpnia 2016 r. mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski – nagrody honorowe.
Nagrody Kulturalne przyznawane są w formie nagród pieniężnych indywidualnych i zespołowych.
Nagroda pieniężna indywidualna przyznawana jest twórcom, pracownikom i społecznym animatorom kultury. Natomiast nagroda pieniężna zespołowa przyznawana jest zespołom twórczym, zespołom artystycznym, zespołom pracowniczym i grupom społecznych animatorów kultury. Przyznane nagrody potwierdzone są również dyplomem.
Nagrody honorowe przyznawane są osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom promującym oraz wspierającym finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim. Nagrody honorowe stanowią statuetka i dyplom uznania.
Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/400/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia
2013 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o przyznanie nagród i nagród honorowych są:
1) Marszałek Województwa Lubuskiego,
2) Komisja Sejmiku Województwa Lubuskiego właściwa do spraw kultury,
3) Wojewoda Lubuski,
4) szkoły wyższe,
5) jednostki samorządu terytorialnego,
6) stowarzyszenia i związki twórcze,
7) stowarzyszenia społeczno – kulturalne,
8) instytucje kultury.
Wniosek o przyznanie nagród, powinien zawierać:
1) dane kandydata,
2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o dokonaniach uzasadniających przyznania nagrody,
3) uzasadnienie wskazujące na wojewódzki charakter osiągnięć.
Decyzję o przyznaniu nagród i nagród honorowych podejmuje Zarząd Województwa Lubuskiego
w formie uchwały.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wytypowania do nagród osób, zasłużonych
w dziedzinie szeroko rozumianej kultury.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?