środa, 27 lipca 2016

Dlaczego połączenie Berlin- Wrocław ma ominąć zupełnie woj. lubuskie?Przesyłam poniżej odpowiedzi, których udziela Zdzisław Smoła, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego:

- czy władze UMWL zdają sobie sprawę że połączenie Berlin- Worcław wytyczono w sposób całkowicie omijający woj. lubuskie?
- na pytania o powody podają brak zainteresowania władz woj. lubuskiego takim połączeniem. Czy władze woj, lubuskiego podjęły jakieś starania lub działania w tej kwestii? Czy można je wymienić i opisać? 

Pragnę poinformować, że aktualnie brakuje w ofercie przewoźników kolejowych połączenia Wrocław - Berlin. PKP Intercity oraz DB w roku 2014 wycofały się z realizacji połączenia na tej trasie. Województwo Lubuskie wielokrotnie brało udział w spotkaniach ze stroną niemiecką w sprawie uruchomienia pociągów we wspomnianej relacji, podczas których zwracano uwagę na możliwość realizacji tego połączenia przez teren województwa lubuskiego. Efektem tych rozmów było ustalenie trzech możliwych tras: Wrocław - Legnica - Horka - Cottbus - Berlin, Wrocław - Zielona Góra - Frankfurt (Oder) - Berlin oraz Wrocław - Legnica - Żary - Cottbus - Berlin.
Należy podkreślić, że połączenie kolejowe Berlin - Wrocław jest szczególnie istotne dla województwa lubuskiego z uwagi na wzrastające powiązania społeczno-gospodarcze na pograniczu lubusko-brandenburskim. Aktualnie, lubuski samorząd - według swoich kompetencji - jest organizatorem lokalnych połączeń transgranicznych Żagań - Forst (Lausitz) oraz Zielona Góra - Frankfurt (Oder) - (Berlin-Lichtenberg), które umożliwiają dojazd do Berlina - wypełniając lukę w połączeniach bezpośrednich do stolicy Niemiec.

Wartym odnotowania jest fakt, że według polskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym właściwym organizatorem połączenia z Berlina do Wrocławia jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które może przeznaczyć środki na jego dofinansowanie po polskiej stronie. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, planowana docelowa sieć kolejowych pasażerskich przewozów międzynarodowych i międzywojewódzkich objętych planem w wariancie najbardziej prawdopodobnym i wariancie maksymalnym połączenia Kraków/Katowice/Wrocław – Berlin zostaną skierowane przez Zieloną Górę.

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?