niedziela, 3 lipca 2016

Dlaczego MZK w Zielonej Górze nie dostrzega rozpoczęcia wakacji?

MZK w Gorzowie uruchomiły z początkiem wakacjiszereg linii sezonowych m.in. Linia 201 nad Jezioro Nierzym

Dlaczego MZK ZIelona Góra nie dosterzegło rozpoczęcia wakacji?

Od: Barbara Langner
Data: 1 lipca 2016 11:41
Temat: Pytania prasowe
Do: Adam Fularz 

 

 

Szanowny Panie!

Odpowiadając na Pana kolejny już list elektroniczny, rozpoczynający się pytaniem: „Dlaczego MZK ZIelona Góra nie dosterzegło rozpoczęcia wakacji?" (pisownia oryginalna), na wstępie chcielibyśmy zapytać, dlaczego Pan Redaktor nie czyta lub nie przyjmuje do wiadomości naszych wcześniejszych odpowiedzi? Już wcześniej bowiem wyjaśniliśmy Panu Redaktorowi zasady, na jakich zakład budżetowy gminy, a takim jest MZK w Zielonej Górze, może swoimi autobusami obsługiwać teren inny niż miasta Zielona Góra.

Są pewne wymogi formalne – obowiązujące przepisy prawa – które krępują swobodę prowadzenia działalności przewozowej w publicznym transporcie zbiorowym i pomimo kontrowersyjności ich treści, jesteśmy zobligowani do ich przestrzegania.

Przypomnę zatem Panu Redaktorowi, że obsługa obszarów gmin ościennych komunikacją miejską możliwa jest tylko w sytuacji zawarcia przez władze tych gmin porozumień międzygminnych, w których zobowiążą się one do pokrywania deficytu wygenerowanego przez przewozy, czyli różnicy pomiędzy kosztami świadczonych usług, a uzyskiwanymi przychodami.

Zawarcie porozumienia wymaga uchwały obydwu rad (miasta i danej gminy) oraz opublikowania treści porozumienia w dzienniku urzędowym województwa. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od takiej publikacji, o ile nikt w tym czasie nie wniesie zastrzeżeń do opublikowanej treści. Cały proces jest więc długotrwały – zajmuje przynajmniej kilka miesięcy – a kluczowym jego elementem jest podjęcie ryzyka przez gminy ościenne w zakresie pokrycia kosztów deficytu takiego przedsięwzięcia, gdyby okazało się ono niedochodowe (co jest wielce prawdopodobne).

Przywołane przez Pana w korespondencji e-mailowej informacje dotyczące Gorzowa Wlkp. – „MZK w Gorzowie uruchomiły z początkiem wakacjiszereg linii sezonowych", są nieprawdziwe. W Gorzowie Wlkp. na czas wakacji uruchomiono tylko jedną linię (nr 201), na której realizowane są 4 kursy dziennie nad jezioro Nierzym.  Razem z autobusami stałych linii 116 i 118, obsługujących rejon Zalewu Karnin,  gorzowskie autobusy realizują zaledwie 10 kursów do okolicznych kąpielisk w ciągu dnia. Rzetelność dziennikarska wymaga zatem, aby uruchomienia 4 kursów dziennie w ramach jednej linii nie nazywać „szeregiem linii sezonowych".

Zielonogórska komunikacja miejska zapewnia możliwości dojazdu na baseny – zarówno odkryte, jak i czynne przez cały rok. Już wcześniej niż od rozpoczęcia wakacji, bo od 1 maja, uruchomiliśmy przystanki obok Kąpieliska Miejskiego przy ulicy Botanicznej  na których zatrzymują się autobusy linii 27. W dniu roboczym autobusy tej linii realizują do i z Kąpieliska 21 kursów, w soboty – 15 kursów, a w niedziele i święta  – 11 kursów. W pobliże Kąpieliska można także dojechać autobusami linii 44 realizującymi kursy co 30 minut (korzystając z przystanku „Os. Kwiatowe").

Przez cały rok jest zapewniamy możliwość dojazdu do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie (na którym w sezonie jest możliwość skorzystania z odkrytego basenu) autobusami linii 30, które w dzień roboczy realizują do i z Drzonkowa 35 kursów, w soboty 22 kursy, a w niedziele  i święta – 17 kursów.

Podsumowując, mieszkańcy Zielonej Góry  chcąc dojechać na kąpieliska, mają do dyspozycji  w dni robocze 56 kursów, w soboty 37 – kursów, a w niedziele i święta –28 kursów.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zadaniem własnym samorządu jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty na swoim obszarze – nie może Pan zatem dziwić się, że oferta zielonogórskiej komunikacji miejskiej skoncentrowana jest na obsłudze kąpielisk w granicach miasta. Nie ma natomiast przeszkód, aby nad wskazane przez Pana Redaktora kąpieliska dojeżdżali na zasadach komercyjnych inni przewoźnicy. Gdyby opisywane przez Pana miejsca były rzeczywiście tak istotnymi generatorami ruchu, to podobnie jak atrakcyjne miejscowości nadmorskie, byłyby już przez tych przewoźników obsługiwane.

 

 Barbara Langner

________________________________________________________________________

Dyrektor, MZK Zielona Góra | Tel. (+48 68) 452 04 50 wew. 30 | http://www.mzk.zgora.pl

 

Dbaj o środowisko - Zanim wydrukujesz dokument lub e mail, zastanów się, czy naprawdę musisz to zrobić.

 

 

 

 

From: Adam Fularz [mailto:adam.fularz(małpa)wieczorna.pl]
Sent: Saturday, June 25, 2016 3:10 PM
Subject: Pytania prasowe

 

MZK w Gorzowie uruchomiły z początkiem wakacjiszereg linii sezonowych m.in. Linia 201 nad Jezioro Nierzym

 

Dlaczego MZK ZIelona Góra nie dosterzegło rozpoczęcia wakacji?

Pozdrawiam,

--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

+442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.
--

Marcin Gromadzki
Public Transport Consulting
al. Jana Pawła II 11/11
84-240 Reda
tel. 601 61 75 18, 661 66 75 18, fax 58 740 54 44

 

Zachęcam do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku i polubienia nas:

 

 

 

 
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?