poniedziałek, 11 lipca 2016

Co z rewitalizacją "Nowego Centrum Miasta"?

Odpowiedź p. Janusza Kubickiego:
"Władze miasta realizują wszystkie inwestycje wpisane do Budżetu Miasta. Budżet Miasta uchwala Rada Miasta i to ona decyduje o wydatkach inwestycyjnych".Pytania do władz miasta Zielona Góra- pana Janusza Kubickiego

- czy władze miasta zamierzają zrewitalizować uliczki zaznaczone na planie miasta dołączonym do listu? Byłby to fragment rewitalizowanego ścisłego centrum miasta.

Cały ten kwartał ulic jest mocno zaniedbany. Mimo że to centrum miasta, uliczki są całkowicie zapuszczone i zaniedbane, brakuje tutaj nawet nawierzchi, dominują drogi piaskowe. Brakuje tutaj także nazw dla tych niewielkich uliczek. Są one pozbawione ogródków kawiarnianych, elementów zieleni, lamp, chodników. Niektóre z tych uliczek możnaby przebić i połączyć z innymi ulicami, tworząc gęstszą sieć uliczek na tym obszarze. 

Teren ten znajduje się w ścisłym sercu miasta, a jest w sposób radykalny- zupełnie zapomniany i zaniedbany. Władze miasta mogłyby tu stworzyć rodzaj nowego centrum miasta, pełnego kafeterii, sklepów i sklepików, ulicznych ogródków, mini-parków (tzw. parkletów), skwerów z zielenią miejską, z małymi fontannami etc. Zliwkidowanoby prawie wszystkie miejsca parkingowe, tworząc z tego obszaru strefę pieszą. 

To właśnie redukcja tego terenu do roli parkingu "na zapleczu centrum" spowodowała zupełny upadek gospodarczy tego kwartału ulic. W mojej opinii, władze miasta, chcąc zrewitalizować ten teren, powinny postawić na przekształcenie go z parkingu w strefę pieszą. Powinny tutaj powstać także nowe budynki, bo część parcel jest pusta, niezabudowana, lub mieszczą się tutaj magazyny i nawet garaże. Przy ul. Pod Topolami najdują się dwa wielkie parkingi- możnaby je zupełnie zlikwidować budując tutaj centra handlowe, sklepy, kawiarnie etc. Ciągi garaży w sercu miasta są także zupełnie zbędne.

- Czy władze miasta mogłyby sporządzić szczegółowy plan rewitalizacji tej części miasta, nazywając ją mianem "Nowego Centrum Miasta"? Ten zapomniany obszar idealnie nadaje się na kandydata do zupełnej gospodarczej transformacji- z upadłej dzzielnicy miasta, zniszczonej motoryzacją masową- do nowoczesnej dzielnicy rozrywkowo- sklepowej z atrakcyjną strefą pieszą. 


-- 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?