poniedziałek, 18 lipca 2016

Apel Opery Zielonogórskiej o przyspieszenie prac nad odtworzeniem kanału orkiestrowego

Z inicjatywy Opery Zielonogórskiej w budynku dawnej Opery Zielonogórskiej miało miejsce spotkanie poświęcone tematyce odbudowy kanału orkietstrowego istniejącego ongis w budynku Hali Miejskiej, gdzie przed II wojna światową odgrywano opery w mieście Zielona Góra. 

W ramach spotkania dyskutowano mozliwości organizacyjne i finansowe odbudowy kanału orkiestrowego, orkietronu, a także dokonano oględzin pomieszczenia dawnego kanału orkiestrowego. Jego odtworzenie w pierwotnym kształcie nie jest już możliwe, ponieważ scena jest większa, ale kanał orkiestrowy mógłby zastąpić schody przed sceną. 

Podobne kanały orkiestrowe odtworzono w teatrach w Olsztynie, Gorzowie, Rzeszowie.

Adam Fularz 
managerApel Opery Zielonogórskiej o przyspieszenie prac nad odtworzeniem kanału orkiestrowego
Opera Zielonogórska zwraca się wnioskiem o przyspieszenie prac nad odtworzeniem kanału orkiestrowego. Jednocześnie Opera Zielonogórska informuje iż możliwe jest pozyskanie sponsora dla odwodnienia kanału orkiestrowego. Lokalna spółka sfinansowałaby potrzebne prace odwodnieniowe wraz z montażem odpowiednich urządzeń. 

Opera Zielonogórska proponuje odkopanie fosy orkiestrowej w miejscu schodów prowadzących na proscenium i połączenie podziemnego pomieszczenia pod sceną z nowoutworzonym kanałem orkiestrowym w miejscu schodów prowadzących na scenę- tak aby utworzyć bardzo duży kanał orkiestrowy, któryby pozwałał na wystawianie oper z dużą orkiestrą, a nie tylko dzieł kameralnych. Istniejący układ pomieszczenia pod sceną umożliwia wystawianie naprawdę dużych oper- wystarczy jedynie odtworzyć - w nowym kształcie- dawną fosę orkiestrową. 

Spółka wzywa Roberta Czechowskiego by podjął negocjacje z konserwatorem zabytków oraz by przygotowano stosowne plany architektoniczne. Spółka może pomóc pozyskać sponsorów dla tego typu przebudowy.

Nasze wcześniejsze pytania:

Szanowny Panie, Jakie są szanse na odbudowę kanału orkiestrowego? Z tego co się dowiedziałem, wymagane jest zbudowanie go od nowa, konstrukcja teatru  została zmieniona. 
Zwykle jest to realizowane poprzez budowę zapadni w proscenium, która po opuszczeniu może stać się kanałem dla muzyków.
Pytam, bo od kilku lat piszę majle w tej sprawie i nic się nie dzieje. W Rzeszowie i Olsztynie kanały orkiestrowe już odbudowano pod spektakle gościnne.

--
Adam Fularz
Opera Zielonogórska
http://www.opera.zielonogorska.pl/
T +48604443623
+442035142037

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?