piątek, 10 czerwca 2016

Wójt gminy Zabór o sezonowych połączeniach MZK Zielona Góra do kąpielisk w gminie Zabór

Robert Sidoruk, wójt Gminy Zabór poinformował w rozmowie telefonicznej iż jest za uruchomieniem połączeń sezonowych MZK Zielona Góra nad kąpieliska:


- na zalewie w Zaborze- ma ono najczystszą wodę w całym województwie, jak z dumą poinformował wójt, 

- oraz nad Jezioro Droszkowskie. 


W Zaborze już istnieje asfaltowa droga do kąpieliska z pętlą autobusową, w Droszkowie zaś brakuje utwardzonej drogi na odcinku 200 metrów, brak jest też pętli autobusowej na końcu ul. Słonecznej, przy Jeziorze Droszkowskim.


W Zaborze istnieje przy kąpielisku pętla autobusowa. Gmina oczyści i uprzątnie teren pętli autobusowej oraz zapewni przystanki w Zaborze jeśli prezydent miasta Zielona Góra podejmie decyzję o uruchomieniu połączęń sezonowych MZK. Gmina podjęła już prace nad przycięciem zarośli na szosie prowadzącej do kąpieliska w Zaborze, planuje także załatanie dwóch dziur w szosie asfaltowej prowadzącej do tego kąpieliska.


W tej chwili gmina Zabór dopłaca do połaczeń MZK do Droszkowa ponad 100 tys. PLN (przypuszczalnie chodzi o kwotę dopłaty rocznej- przypis redakcji). Wójt oczekuje że w ramach tej kwoty, bez koilejnych dopłat ze strony gminy, władze miasta Zielona Góra uruchomią komunikację sezonową nad zbiorniki wodne w gminie Zabór. Wójt jest przekonany że władze gminy dopłacają do usług MZK juz wystarczająco znaczą kwotę, zaś z połączeń nad kąpieliska w gminie Zabór korzystać będą mieszkańcy miasta Zielona Góra. 


Wójt zadeklarował też gotowość do utworzenia tymczasowej pętli autobusowej wraz z szutrową droga długości 200 metrów od końca ulicy Słonecznej, tak aby mogła powstać pętla autobusowa przy Jeziorze Droszkowskim na końcu ul. Słonecznej w Droszkowie. Gmina Zabór już dopłaca do połączenia autobusowego MZK Zabór- Zielona Góra i oczekuje, że w ramach tej kwoty uruchomione zostaną także połączenia sezonowe nad Jezioro Droszkowskie i kąpielisko w Zaborze. 


Wójt był przekonany że konieczne jest wykonanie także zatok przystankowych, ale nie wydaje się to konieczne. W wielu miastach kraju zatoki przystankowe są współcześnie likwidowane, jest to przestarzałe rozwiązanie. W rozmowie z wójtem gminy wskazałem na konieczność utworzenia przystanków i ustawienia odpowiednich znaków oznaczających przystanki przy kąpieliskach w Zaborze oraz w Droszkowie. Wójt stwierdził że jest to możliwe i gmina wykona te zadania, o ile władze miasta Zielona Góra podejmą decyzje o uruchomieniu kursów sezonowych MZK nad kąpieliska.  Niemniej wójt widział jakieś problemy w wytyczaniu przystanków autobusowych i wskazywał że w Łazie, gdzie próbował utworzyć przystanek autobusowy, przepisy okazały się bardzo skomplikowane. Wój był przekonany że wymagana jest prawnie budowa zatok przystankowych, czemu zaprzeczyłem. 


Reasumując, wójt stwierdził że osobą decyzyjną w tej sprawie jest Prezydent Miasta Zielona Góra, a gmina Zabór nie stawia przeszkód w uruchomieniu takich połączeń i zapewni niezbędną infrastrukturę, jeśli włądze miasta Zielona Góra podejmą stosowną dezycję. 
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?