piątek, 10 czerwca 2016

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Zielonej Górze?

Jak informuje Biuro Prezydenta Miasta, Prezydent Miasta Zielona Góra wystąpił do Pana Jerzego Materny Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z propozycją powołania instytucji Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Zielonej Górze.

 

--

Monika Wiśniewska
Biuro Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22

NASZE PYTANIE:

Czy władze miasta Zielona Góra nie chciałyby zabiegać u posła Jana Materny, zielonogórzanina odpowiadającego za  żeglugę rzeczną w ministerstwie MGM, o powołanie instytucji pod nazwą: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Zielonej Górze? Byłyby to kolejne miejsca pracy i kolejny urząd w naszym mieście.

Czy władze miasta skontaktują się z posłem Jerzym Materną i przedstawią mu niniejszą propozycję? Idealnie byłoby gdyby władze miasta zaproponowały odpowiedni budynek na lokalizację tej instytucji. Myślę że warto wykorzystać to że mieszkaniec miasta posiada możliwość wylobbowania utworzenia takiej instytucji w naszym mieście.


do Pana Posła Materny

- czy powstanie Urząd Żeglugi Śródlądowej w Zielonej Górze? Obecnie działają tylko urzędy we Wrocławiu i w Szczecinie.

Do zadań Urzędów Żeglugi Śródlądowej należy m.in.: ƒ nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej; ƒ przeprowadzanie inspekcji statków; ƒ kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach; ƒ kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów; ƒ weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym; ƒ wydawanie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych, obcym statkom;  prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej i wydawanie dokumentów rejestracyjnych; ƒ wydawanie i cofanie świadectw zdolności żeglugowej; ƒ wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich książeczek pracy członkom załóg statków żeglugi śródlądowej; ƒ wydawanie uprawnień pilotowych i świadectw zwolnienia z pilotażu; ƒ stanowienie przepisów prawa miejscowego, określających szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków; ƒ opiniowanie projektów budowy i przebudowy urządzeń wodnych, przeładowni, przystani pasażerskich (partnerzy: inwestorzy i biura projektów). 


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?