poniedziałek, 6 czerwca 2016

Pytania do p. Janusza Kubickiego- o Urząd Żeglugi Śródlądowej w Zielonej Górze

Pytania do p. Janusza Kubickiego

Szanowni Państwo,
Czy władze miasta Zielona Góra nie chciałyby zabiegać u posła Jana Materny, zielonogórzanina odpowiadającego za  żeglugę rzeczną w ministerstwie MGM, o powołanie instytucji pod nazwą: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Zielonej Górze? Byłyby to kolejne miejsca pracy i kolejny urząd w naszym mieście.

Czy władze miasta skontaktują się z posłem Jerzym Materną i przedstawią mu niniejszą propozycję? Idealnie byłoby gdyby władze miasta zaproponowały odpowiedni budynek na lokalizację tej instytucji. Myślę że warto wykorzystać to że mieszkaniec miasta posiada możliwość wylobbowania utworzenia takiej instytucji w naszym mieście.


do Pana Posła Materny

- czy powstanie Urząd Żeglugi Śródlądowej w Zielonej Górze? Obecnie działają tylko urzędy we Wrocławiu i w Szczecinie.

Do zadań Urzędów Żeglugi Śródlądowej należy m.in.: ƒ nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej; ƒ przeprowadzanie inspekcji statków; ƒ kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach; ƒ kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów; ƒ weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym; ƒ wydawanie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych, obcym statkom;  prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej i wydawanie dokumentów rejestracyjnych; ƒ wydawanie i cofanie świadectw zdolności żeglugowej; ƒ wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich książeczek pracy członkom załóg statków żeglugi śródlądowej; ƒ wydawanie uprawnień pilotowych i świadectw zwolnienia z pilotażu; ƒ stanowienie przepisów prawa miejscowego, określających szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków; ƒ opiniowanie projektów budowy i przebudowy urządzeń wodnych, przeładowni, przystani pasażerskich (partnerzy: inwestorzy i biura projektów). 

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
+442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?