wtorek, 21 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego


GZ.II.0620.1.117.2016                                                                                Zielona Góra, 21.06.2016 r.


Newsletter nr 117


Konferencja prasowa – Święto Województwa Lubuskiego

Wielkimi krokami zbliża się Święto Województwa Lubuskiego. W środę, 22 czerwca br. o godz. 11.00 w Nowym Zamku w Bad Muskau (sala na parterze) odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące Święta Województwa Lubuskiego.

W konferencji wezmą udział: Tomasz Siemiński - Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury,  Andrzej Marszałek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łęknicy oraz Cord Panning - Przewodniczący Fundacji "Fürst-Pückler Foundation", dyrektor Bad-Muskau-Park

Hasło tegorocznego święta to Nauka-Natura-Kosmos. Dzień województwa wpisuje się w misję regionu, który ma być Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii i chcemy to potwierdzi 25 czerwca. Zaproszeni zostali naukowcy z całej Polski, którzy opowiedzą o swoich dokonaniach, pomysłach na rozwój technologii kosmicznych i wykorzystanie kosmosu w gospodarce.  

Na muzyczną ucztę podczas tegorocznego święta województwa zapraszają jedyny i niepowtarzalny Emir Kusturica oraz muzycy Filharmonii Zielonogórskiej, która w tym roku świętuje jubileusz 60-lecia istnienia. Ostatnim akcentem święta będzie niezwykły spektakl multimedialny przygotowany przez studentów Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy.

Więcej szczegółów na konferencji prasowej. Zapraszamy serdecznie zainteresowanych dziennikarzy.

 

DWL – akredytacje dla dziennikarzy

Zapraszamy dziennikarzy do relacjonowania Święta Województwa Lubuskiego, które odbędzie się w 25 czerwca 2016 r. w Parku Mużakowskim. Zgłoszenia dotyczące akredytacji prosimy przesyłać na adres m.trams@lubuskie.pl. W treści maila proszę podać imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz nazwę redakcji. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 czerwca 2016 r. (środa) godz. 14.00.

O miejscu i terminie odbioru akredytacji poinformujemy Państwa pod koniec tygodnia.

Program oraz więcej informacji o Dniach Województwa Lubuskiego na stronie:

http://lubuskieinspiruje.pl/pl/home/

 

Śląsk będzie gościł marszałków województw po raz ostatni

Reforma gospodarki wodnej, instrumenty polityki regionalnej oraz  promocja regionów na arenie międzynarodowej – to główne tematy trzeciego i ostatniego konwentu marszałków w województwie śląskim, który odbędzie się w dniach 21-23 czerwca br. w Ogrodzieńcu. Region lubuski reprezentować będą marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Marszałkowie rozmawiać będą na temat stanu prac Ministerstwa Rozwoju w zakresie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, planu działań na rzecz przyspieszenia i zwiększenia efektywności wykorzystania funduszy europejskich oraz innych ważnych zagadnień związanych z wdrażaniem programów operacyjnych 2014-2020. Gościem obrad i ekspertem w tym zakresie będzie Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Rozmowy dotyczyć będą także instrumentów zwrotnych dla perspektywy 2014-2020.

Ponadto włodarze województw  zajmą się promocją Polski i regionów na arenie międzynarodowej. Przedstawione zostaną bieżące informacje na temat udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO w Astanie, Kazachstan 2017 r. Omówione zostaną także dzisiejsze i przyszłe obszary współpracy pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych a regionami.

 

Zarząd Województwa z absolutorium

Radni Województwa przyjęli sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa za rok 2015, udzielając tym samym absolutorium zarządowi województwa. Plan dochodów województwa wykonano w nieco ponad 100 procentach, a plan wydatków w 92,3 procentach. Wzrosły dochody z udziału w podatkach PIT i CIT. Za udzieleniem absolutorium było 18 radnych, 10 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Debatę dotyczącą wykonania ubiegłorocznego budżetu rozpoczął klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radna Natalia Pawlak stwierdziła, że PSL poprze zarząd województwa. – Jak zwykle było ciężko wybrać zadania do wykonania, ale to z powodu wciąż długiej listy potrzeb – stwierdziła radna Pawlak. Negatywne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości prezentowała Małgorzata Gośniowska-Kola. Jej zdaniem zarządowi brakuje strategii, rozwój gospodarczy jest znikomy. - Rządzący nie mają pomysłów – twierdziła radna PiS. Bezpartyjnych Samorządowców reprezentował Łukasz Mejza. - Region dryfuje, powielane są schematy, brakuje wizji rozwoju – twierdził radny Mejza i dodał, że jego klub nie udzieli zarządowi absolutorium. - Malkontenctwo i biadolenie – mówił Mirosław Marcinkiewicz, prezentując stanowisko Platformy Obywatelskiej. - Rozumiem, że taka jest rola opozycji, ale przydałoby się trochę realizmu – dodał Marcinkiewicz. Na zarzuty opozycji odpowiadała marszałek Elżbieta Anna Polak. – Mamy strategię rozwoju i konsekwentnie ją realizujemy – podkreślała marszałek. – Wywalczyliśmy 906 milionów euro w ramach RPO Lubuskie 2020. Na 12 miliardów złotych szacowane są inwestycje zapisane w Kontrakcie Terytorialnym. Udało się utworzyć kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim, tworzymy Klinikę Uniwersytecką w Zielonej Górze, szpital w Gorzowie Wlkp. nie ma już długów. Bezrobocie spadło do jednocyfrowego, najniższego poziomu w historii

Marszałek w swoim wystąpieniu wymieniła również wpisanie Łuku Mużakowskiego na listę UNESCO, pierwsze miejsce na międzynarodowym festiwalu za film promocyjny o województwie lubuskim. – Nawiązaliśmy, jako pierwszy region w Polsce współpracę z regionem greckim- Kretą. Zrealizowaliśmy duży projekt w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gorzowa (Kanał Siedlicki). Na lubuskie tory wjechały trzy nowe pociągi, w tym jeden otrzymaliśmy na darmo. Powstały pierwsze dwa zakłady aktywizacji zawodowej w Lubuskiem – wyliczała marszałek Polak.

- Mamy plan, mamy strategię i wiemy co i jak robić, jeden 2015 rok to tylko część całego realizowanego przedsięwzięcia do 2020 roku – podsumowała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak

Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego województwa lubuskiego w 2015 roku opowiedziało się 18 radnych, 5 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu za udzieleniem absolutorium zarządowi województwa lubuskiego opowiedziało się 18 radnych, 10 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

W uchwale budżetowej na 2015 rok dochody ustalono w wysokości 420 mln zł, wydatki natomiast 442,2 mln zł. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 488,2 mln zł, z tego: dochody bieżące –  324,3 mln zł, a dochody majątkowe – 163,6 mln zł Dochody zostały zrealizowane w kwocie 489,2 mln zł, z tego: dochody bieżące – 326 mln zł, a dochody majątkowe – 163,4 mln zł.

Plan po zmianach został zrealizowany w 100,26%.

Zobacz prezentację: wykonanie budżetu za 2015 rok

 

 

Miliony na zdrowie

Zarząd województwa przyznał dotacje celowe w wysokości 8 mln zł z rezerwy budżetowej na 2016 r. dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Radioterapii oraz Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze sp. z o.o.  na utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. - Jesteśmy już dosyć zniecierpliwieni zatwierdzeniem map potrzeb przez Ministra Zdrowia, dlatego postanowiliśmy te środki już przeznaczyć na opracowanie niezbędnej dokumentacji i rozpoczęcie budowy - wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 1. Polak: Radioterapia w Gorzowie nie jest zagrożona

Projekt pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych" – kwota 4 mln zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę zakładu z dwoma akceleratorami, oddziałem radioterapii oraz hostelem dla pacjentów ambulatoryjnych. Całość nakładów na inwestycję planowana jest na kwotę ok. 66 mln zł. Zarząd Spółki planuje, że inwestycja zostanie sfinansowana ze środków RPO Lubuskie 2020, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024 oraz ze środków własnych. Wkład własny Spółki będzie wynosił ok. 10.000.000–12.000.000 zł, w tym m.in. na:

-        roboty budowlano-montażowe – 3.750.000 zł,

-        wyposażenie niemedyczne (meble, łóżka, szafki, sprzęt komputerowy, itp.) – 300.000 zł.

- Nie ma zagrożenia dla radioterapii. Mamy na mapie potrzeb 2 akceleratory więc pewność, że trafią do Gorzowa. Infrastruktura natomiast sfinansowania zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego L2020 - wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Bo zdrowie matki i dziecka jest najważniejsze!

Projekt pn." Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." – kwota 4 mln zł.

Potrzeba realizacji zadania pn. "Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." wynika z deficytów województwa lubuskiego wykazanych m.in. w projekcie map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa. Jednocześnie potrzeba stworzenia wielospecjalistycznego centrum zdrowia matki i dziecka została wskazana w dokumentach strategicznych: Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 oraz w dokumencie pn. "Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim"

Zarząd województwa wyraził zgodę na ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty w wysokości 12.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.". Zadanie to realizowane będzie z podziałem na lata:

-        2016 r. – kwota 4 mln zł,

-        2017 r. – kwota 4 mln zł,

-        2018 r. – kwota 4 mln zł

Szacunkowa  całkowita  wartość  inwestycji wynosi ok. 92 mln zł.

- Takie jest ukierunkowanie polityki spójności: leczenie onkologiczne oraz opieka nad matką i dzieckiem. I my się doskonale wpisujemy z tymi projektami w te założenia - wyjaśniła marszałek. - Te działania mają przychylność całej koalicji i wszystkich członków zarządu i uzyskał jednomyślne poparcie.  Pokazujemy, że jesteśmy za budową radioterapii. To wyzwanie zostanie podjęte i zrealizowane ze szczęśliwymi i wyleczonymi pacjentami na końcu - dodał członek zarządu województwa Tadeusz Jędrzejczak.

 

 

 

„Tak" dla wydobycia miedzi w Lubuskiem

Sejmik Województwa Lubuskiego nie ustaje w staraniach o budowę kopalni miedzi w naszym województwie. Podczas dzisiejszej (17.06) sesji radni przyjęli już trzecie stanowisko w tej sprawie (wcześniejsze uchwały podjęto 20 października 2014 r. oraz 9 lutego 2015 r.), nawołujące do jak najszybszego wykorzystania złóż, które występują na Ziemi Lubuskiej.

Treść Stanowiska:

Na podstawie §38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz.1992 ) Sejmik Województwa Lubuskiego oświadcza, co następuje:

 • 1. Sejmik Województwa Lubuskiego jednoznacznie opowiada się za gospodarczym wykorzystaniem złóż miedzi i srebra, których występowanie w naszym regionie zostało potwierdzone badaniami geologicznymi wykonanymi na terenie naszego województwa na podstawie koncesji wydanych spółce Miedzi Copper Co. przez Ministra Środowiska RP. Inwestycje związane z wydobyciem miedzi i srebra   w naszym województwie są postrzegane przez władze samorządów i społeczność województwa jako szansa na przyspieszenie rozwoju gospodarczego naszego regionu i całego kraju.
 • 2. Sejmik Województwa Lubuskiego podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowiska z dnia 20 października 2014 r. oraz z dnia 9 lutego 2015 r., w których wypowiedział się za wykorzystaniem złóż miedzi i srebra w regionie oraz deklarował gotowość dalszego wspierania tego przedsięwzięcia w działaniach zmierzających do wydania przez Ministra Środowiska RP koncesji na wydobycie tych surowców.
 • 3. Sejmik Województwa Lubuskiego zwraca jednocześnie uwagę na konieczność szybkiego rozstrzygnięcia sprawy spornych koncesji na poszukiwanie oraz wydobycie miedzi i srebra w naszym województwie, mając na uwadze znaczenie inwestycji związanych z tymi działaniami dla rozwoju regionu lubuskiego i całego kraju.
 • 4. Przekazanie Stanowiska właściwym organom oraz wspieranie działań zmierzających do realizacji tych inwestycji powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.
 • 5. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Lubuskie stawia na kulturę

Zarząd województwa zatwierdził  listę priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie kultury, planowanych do realizacji na lata 2016-2020. - Udało się ustalić listę priorytetów. Z wielkim bólem, bo potrzeb jest bardzo dużo. Ogółem wartość inwestycji to blisko 100 mln zł, 80 mln – ze środków unijnych . My zapewniamy wkłady własne, dołożyło się też miasto Zielona Góra kwotą 600 tys. zł – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Szczegóły dotyczące inwestycji przedstawił wicemarszałek Romuald Gawlik.

W planie inwestycji priorytetowych znalazły się:

- Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej – całkowity koszt: 13 mln zł

- Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa i zmiana profilu funkcjonowania Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu – całkowity koszt: 18,4 mln zł

- Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – koszt całkowity: 11,2 mln zł

- Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., etap IV – koszt całkowity: 7,7 mln zł

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze:

 • E-biblioteka Norwida przyjazna osobom niepełnosprawnym i wykluczonym cyfrowo (1,8 mln zł)
 • Przebudowa modernizacja i aranżacja parteru gmachu głównego Biblioteki Norwida (3 mln zł)
 • Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii (7,4 mln zł)

Całkowity koszt: 12,2 mln zł

- Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. – całkowity koszt: 1,4 mln zł

- Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

 • Rozbudowa – wdrożenie e-usług (599 tys. zł)
 • Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej (15 mln zł)

- Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

 • Kompleksowy remont i rewitalizacja obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzania oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej (5,5 mln zł)
 • Wykonanie podłączenia nieruchomości położonej w Bogdańcu na terenie „Zagrody Młyńskiej" do sieci kanalizacji sanitarnej (30 tys. zł)

- Staramy się być przewidywalni. Mamy podobne uchwały w zakresie budowy dróg, inwestycji melioracyjnych. Dzięki temu wiadomo co w tym okresie w regionie powstanie. Jest to oczywiście plan elastyczny, które może ulec zmianie. Na bieżąco to aktualizujemy i modyfikujemy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Plan wspierający te jednostki jest bardzo ambitny. Po raz pierwszy o takim znacznym wsparciu finansowym. Wydaje mi się, że ze poprzeczkę podnieśliśmy dość wysoko. Jeżeli to zostanie zrealizowane będzie to wisienka na torcie – dodał wicemarszałek Romuald Gawlik.
zobacz:
Plan inwestycji priorytetowych do realizacji przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury na lata 2016-2020.

 

 

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2016

Zaproszenie skierowane jest do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże bądź publikacje internetowe (np. blogi dziennikarskie), a także książki dotyczące:

-      nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;

-      funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

-      codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

-      ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Niemczech lub w Polsce. 

Stypendium wynosi maksymalnie 3.000 €  (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- CV oraz jedną reprezentatywną publikację;

- koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);

- plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);

- plan kosztów 

 

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim.

Prosimy o przesyłanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej do 15 lipca 2016 r. na adres: joanna.czudec@fwpn.org.pl. O rozstrzygnięciu konkursu poinformujemy do 15 września 2016 r.

Informacji o stypendiach udziela Joanna Czudec:

tel. + 48 22 338 62 65, E-mail: joanna.czudec@fwpn.org.pl

 

Paweł Mrożek

Kierownik Biura Prasowego

Gabinet Zarządu

p.mrozek@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 493, tel. kom. 693 400 782

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?