środa, 8 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. LubuskiegoGZ.II.0620.1.108.2016 Zielona Góra, 08.06.2016 r.


Newsletter nr 108


Partnerstwo dla wolontariatu podpisane
8 czerwca br. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przedstawiciele wielu organizacji podpisali List Intencyjny dotyczący „Partnerstwa dla Wolontariatu". Ma być on początkiem współpracy w zakresie tworzenia w przyszłości miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli realnie uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne. - Szkoda tracić czas, bo działania są potrzebne natychmiast, bo natychmiast trzeba nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują – mówiła podczas uroczystości marszałek, która była inicjatorką partnerstwa.
Idea partnerstwa zrodziła się w związku z rosnącą potrzebą objęcia pomocą psychologiczną (terapeutyczną i wychowawczą) dzieci i młodzieży z problemami dostosowawczymi. W wyniku realizacji założeń zapisanych w podpisanym dziś liście intencyjnym powstać ma sieć poradni młodzieżowych na terenie województwa lubuskiego oraz mobilnych punktów pomocy. Do tego jednak, jak przekonuje marszałek, potrzebne jest wspólne działanie. - Czasem potrzeba całej wsi, by wychować jedno dziecko. Zaprosiliśmy do współpracy, a tym samym poprosiliśmy o pomoc wiele organizacji, wiele osób, które prowadzą znakomitą działalność w naszym regionie. Bo to nie tylko wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, prawne. Czasem wystarczy doświadczenie życiowe. I tu jest miejsce na wolontariat. Młody człowiek musi wiedzieć, że są takie miejsca, gdzie zostanie wysłuchany, gdzie może przyjść i porozmawiać. Będzie to może trudne, ale trzeba zacząć robić to na dużą skalę. Myślę, że to partnerstwo będzie rosło, będziemy je promować, także poprzez nasze działania dla dzieci i młodzieży – wyjaśniła marszałek. Pierwsza okazja do aktywnej promocji wolontariatu to tegoroczny Przystanek Woodstock, który w tym roku odbędzie się w dniach 14-16 lipca.
O tym jak ważna jest to idea i wspólne działanie mówił także dr Adam Bodnar – rzecznik Praw Obywatelskich. - Jeżeli tworzy się dobrze przemyślane programy wsparcia i w ten sposób angażuje wolontariuszy, to wtedy oni zupełnie inaczej się angażują, bo widzą sens oraz pewien cel do osiągnięcia. Jeżeli ten projekt się powiedzie, to rzecznik jest od tego aby pokazywać go jako dobry przykład – przekonywał. Podkreślał także, że obecnie problemem wpływającym na zwiększoną liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży jest hejt w internecie, i temu trzeba zdecydowanie przeciwdziałać.
Jak wskazano w dokumencie Policy Paper, w województwie lubuskim -mimo rozbudowanej opieki szpitalnej psychiatrycznej - brakuje środowiskowych form pomocy. Tymczasem statystyki opracowane przez Ministerstwo Zdrowia mówią o tym, że w Lubuskiem jest najwyższy w Polsce współczynnik samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Partnerski projekt będzie dużym krokiem ku odwróceniu tych negatywnych trendów.
Projekt: sieć poradni
Liderem projektu, który będzie namacalnym rezultatem Partnerstwa, ma być Związek Harcerstwa Polskiego (Chorągiew Ziemi Lubuskiej), który dysponuje obecnie bazą – ma na terenie naszego województwa 15 hufców. ZHP będzie się ubiegać o środki w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego (Działanie 7.5 Usługi społeczne) lub krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).
Poza stworzeniem sieci poradni, idea sięga także dalej – jest plan, aby uruchomić mobilne punkty konsultacyjne, które miałyby dyżury w mniejszych miejscowościach na terenie województwa. Jednak wizytom takiego autobusu towarzyszyłyć mają atrakcje (gry, zabaw, quizy miejskie), a porady psychologiczne będą de facto "dodatkiem" – takie działanie ma na celu „odczarowanie" pomocy psychologicznej, ale jednocześnie uświadomienie młodym ludziom, że korzystanie z pomocy specjalisty to nie wstyd.

Zobacz: List intencyjny "Partnerstwo dla wolontariatu"
List intencyjny podpisali:
1.Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
2.Ks. Robert Patro, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, reprezentujący Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
3.Hm. Artur Doliński, Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiego Związku Harcerstwa Polskiego
4.Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
5.Lek.med. Krystyna Matecka-Ryngier, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
6.Dr n. med. Mariusz Paweł Witczak, Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze
7.Marek Lewandowski, Dyrektor Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.
8.Danuta Krojcig, Sekretarz Ośrodka Integracji Społecznej
9.Ryszard Klisowski, Sekretarz Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
10.Dr Anita Kucharska-Dziedzic, Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA
11.Małgorzata Domagała, Zastępca Przewodniczącego Konwentu Starostów Woj. Lubuskiego
12.Zofia Banaszak, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze
13.Czesław Ganda, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.
14.Iwona Szablewska, Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
15.Jakub Piosik, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
16.Adw. Krzysztof Seweryn Szymański, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
17.Michał Piętosa, Prezes Europejskiego Centrum Wolontariatu
Oprócz Rzecznika Praw Obywatelskich, honorowego patronatu tej idei udzielił także Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.
Rzecznik Praw Obywatelskim – spotkania z Lubuszanami.
Zielona Góra była kolejnym miastem, które odwiedził Rzecznik Praw Obywatelskich. Wcześniej gościł już w Międzyrzeczu, Gorzowie Wlkp. (6 czerwca br.), Słubicach (7 czerwca br.). W czwartek, 9 czerwca br. odwiedzi Żagań i Wschowę.
Tematem debaty w Zielonej Górze było „Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP".


VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki
Nowe technologie w życiu współczesnego człowieka, cyfryzacja, a gospodarka, innowacje w medycynie, smart cities - to główne tematy odbywającego się w dniach 8-9 czerwca br. w Warszawie VII Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Wydarzenie to stanowi otwartą platformę wymiany opinii, która posłuży do wypracowania konkretnych rozwiązań, przyspieszających proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego. W Kongresie udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.
Kongres organizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą. Gościem specjalnym tegorocznej odsłony będzie Nicola Mendelsohn – wiceprezes Facebooka.
W tym roku uczestnicy Kongresu mówić będą o innowacjach i nowych technologiach, w czterech obszarach:
 smart cities – efektywna budowa inteligentnego miasta, wyzwania i oczekiwania miast, nowe wyzwania dla biznesu, współpraca samorządu z biznesem,
 zdrowie – telemedycyna w Polsce, nowe technologie w medycynie,
 digital – nowe technologie w życiu współczesnego człowieka, cyfryzacja jako lewar polskiej gospodarki,
 innowacyjna infrastruktura – szwedzko-polskie forum kolejowe, wyzwania inwestycyjne w obszarze infrastruktury oraz cyberbezpieczeństwo w Polsce
Marszałek Elżbieta Anna Polak weźmie udział w bloku poświęconym innowacjom w medycynie.
Zobacz program


Zainwestuj w Lubuskiem!
Skuteczne zarządzanie w obszarach tworzenia i rozbudowy terenów inwestycyjnych oraz promocji gospodarczej regionu – to główny temat Inwestycyjnego Forum Samorządowego, które odbędzie w Parku Naukowo-Technologicznym w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie w najbliższy poniedziałek tj. 13 czerwca br. Początek wydarzenia godz. 12:00. Gospodarzem Forum będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.
Podczas Forum omówione zostaną główne założenia Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego, który ma za zadanie zapewnić skuteczne wydatkowanie środków Programu RPO-L2020 oraz realizację przedsięwzięć efektywniejszych gospodarczo i finansowo. Zaproszeni specjaliści opowiedzą w jaki sposób zwiększyć napływ inwestycji do województwa lubuskiego przez pryzmat własnych doświadczeń. Forum to również wspaniała okazja do zaprezentowania potencjału gospodarczego województwa lubuskiego i przedstawienia możliwości inwestycyjnych na naszym terenie.
Podczas Forum podpisana zostanie umowa partnerska pomiędzy Województwem Lubuskim a Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (K-SSSE). Jak mówi inicjator wydarzenia, Marszałek Elżbieta Anna Polak, samorząd musi stwarzać najlepsze warunki do rozwoju gospodarczego regionu. Dlatego budujemy zintegrowaną sieć współpracy, której główną misją będzie profesjonalna, kompleksowa i spójna obsługa inwestorów zarówno krajowych i zagranicznych. Ważnym aspektem jest także zintegrowanie działań marketingowych.
Zobacz: Agendę Forum
Osoby zainteresowane udziałem w forum, prosimy o przesłanie zgłoszenia do 9 czerwca 2016r. drogą mailową na adres: coi@lubuskie.pl lub pod numerem telefonu 68 456 54 25


Lubuskie na China Homelife Show 2016
To kolejna okazja do spotkania się z biznesem Państwa Środka w Polsce. Od 7-9 czerwca br. w Centrum Wystawowo-Kongresowym w Nadarzynie k. Warszawy można zapoznać się z ofertą blisko 1000 chińskich firm, których jakość produkcji poświadczona została międzynarodowymi certyfikatami.
Impreza ta ma formę najbardziej spektakularnej wystawy, której priorytetem jest profesjonalny program dla kupujących, głównie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, krajów nadbałtyckich). China Homelife Show stwarza szansę dla wszystkich: wystawców, eksporterów, importerów, hurtowników, dla branży turystycznej, w tym linii lotniczych, firm transportowych, hoteli, restauracji.
Równolegle z odbywającymi się targami, przedsiębiorcy polscy w ramach seminarium "How to do business with China" mogą zapoznać się z różnymi aspektami prowadzenia biznesu z chińskim kontrahentem. Prelegentami są m.in. Tadeusz Chomicki (Ambasador RP) i Radosław Pyffel (Centrum Studiów Polska - Azja).
Chiny są dla Polski niezwykle ważnym partnerem gospodarczym, co wyraźnie widać
w bilansie handlowym. Z roku na rok polskie firmy importują coraz więcej produktów i nie są to tylko duże przedsiębiorstwa handlowe, ale także średnie i niewielkie firmy, hurtownie czy sklepy internetowe.
Polscy importerzy najczęściej sprowadzają z Chin meble, odzież, obuwie, elektronikę, AGD, materiały budowlane i artykuły wyposażenia domów. Ale nie tylko. Do Polski coraz częściej trafiają również chińskie narzędzia i maszyny dla dużego przemysłu, a nawet całe, w pełni zautomatyzowane i zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. Większość chińskich eksporterów dostosowała się już do wymagań rynku europejskiego i stała się bardziej elastyczna, także jeśli chodzi o szybkie i sprawne wypracowywanie porozumienia w kwestii jakości, ceny czy terminów dostaw. W większości przypadków komunikację biznesową prowadzi się już w języku angielskim. Dobrym sposobem nawiązania współpracy handlowej z chińskimi producentami są bez wątpienia imprezy targowe. Podczas tegorocznych targów CHINA Homelife Show obecnych będzie ponad 1000 starannie wyselekcjonowanych chińskich dostawców, którzy zaprezentują ponad 60 000 certyfikowanych produktów z wielu różnych branż. Organizatorzy zapewniają także specjalną strefę do bezpośrednich rozmów biznesowych oraz bezpłatną opiekę tłumaczy z języka chińskiego.
W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele Wydziału Przedsiębiorczości z Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki.


Lubuskie zaprezentuje się w Teatrze Polskim
W związku z jubileuszem 70–lecia Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 8 czerwca br. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, wystawiony zostanie spektakl "Bal w operze" Juliana Tuwima. Będzie to także okazja do promocji województwa lubuskiego. - Serdecznie zapraszam na to wyjątkowe wydarzenie, które prezentuje różnorodność, potencjał i kulturowe bogactwo naszego regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, która weźmie udział w wydarzeniu.
"Bal w operze" jest najpopularniejszym poematem satyrycznym Juliana Tuwima oraz wybitnym dziełem XX-wiecznej literatury polskiej. Powstał w gorącym czasie 20-lecia międzywojennego, kiedy upadały autorytety, elita się bawiła, Kościół grzmiał o zgniliźnie moralnej, kiedy czas jakby spotęgował swój bieg, stał się po dwakroć wypełniony wydarzeniami. Juliana Tuwima w pewnym momencie maksymalnie rozdrażniła pustota tamtego czasu i dlatego napisał "Bal" – poetycką, ostrą satyrę, wymierzoną przede wszystkim w rozbawione oraz pozbawione kręgosłupa moralnego elity. Jak każdy genialny utwór, dzieło Tuwima zyskało wymiar uniwersalny, opisuje bowiem – satyrycznie i skrótowo – pewien ogólny porządek polityki, a także kult antywartości, jaką niezależnie od epoki stanowi żądza pieniądza.
W interpretacji Lecha Raczaka i Darii Anfelli Tuwimowski poemat stał się wspaniałym widowiskiem teatralnym, pełnym barw, aktorskiej ekspresji oraz muzyki na żywo, w której pobrzmiewają takie szlagiery jak „Miłość ci wszystko wybaczy" oraz „Nasza jest noc".
Sztuka była wystawiana podczas uroczystości jubileuszowej Teatru im. Osterwy, która odbyła się 5 kwietnia br. Spektakl w Warszawie będzie także okazją do promocji regionu lubuskiego. Goście teatru będą mogli zobaczyć wystawę prezentującą Parki Lubuskie i „Lubuski Szlak Wina i Miodu". Lubuskie zaprezentuje się jako wyjątkowe miejsce nieodkrytej przyrody, pięknych winnic i dobrego odpoczynku oraz szeregu atrakcji podczas zbliżającego się wielkimi krokami Święta Województwa Lubuskiego.


Dwie nowe karetki dla zielonogórskiego Pogotowia
Są nowoczesne, błyszczą i pachną nowością, ale przede wszystkim – będą służyć ratowaniu zdrowia i życia Lubuszan. Mowa o dwóch ambulansach, które – dzięki wsparciu z budżetu województwa – kupiła Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. - Bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan jest bardzo ważne. Tu chodzi o ratowanie życia ludzkiego, które, jak wiemy, rozpoczyna się już w karetce. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w specjalistyczny sprzęt – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Ponad 970 tys. zł kosztowały dwie nowe karetki wraz z wyposażeniem, jakie właśnie przyjechały do zielonogórskiego pogotowia. Ambulanse udało się kupić dzięki wsparciu Samorządu Województwa Lubuskiego, który przeznaczył na ten cel 300 tys. zł. - Bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan jest bardzo ważne. W naszej Strategii Ochrony Zdrowia jest to podstawowe zadanie, które konsekwentnie realizujemy. W tym roku w budżecie zaplanowaliśmy wiele milionów na wyposażenie, sprzęt wysokospecjalistyczny, diagnostykę, a także poprawę warunków hospitalizacji. Mamy też wkład z budżetu województwa na zakup nowych karetek. 30% kosztów pokrył samorząd województwa – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Wozy to mercedesy z silnikiem o pojemności 2,2 l. Spełniają wszystkie normy – polskie i europejskie.
Jednak zdecydowanie najważniejsze w karetkach jest wyposażenie. W obu – wnętrze zostało „urządzone" w najwyższym standardzie. I robi wrażenie nawet na laikach. Koszt samego wyposażenia to blisko 350 tys. zł. Jednym z najbardziej istotnych elementów są nosze służące do przenoszenia pacjenta. Są one wyposażone we wszelkie udogodnienia: transporter, statyw na płyny infuzyjne, specjalne pasy dla pacjenta, anatomiczną poduszkę i materac. Nosze są przystosowane do prowadzenia reanimacji, można je ustawić w pozycji przeciwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, co jest szczególnie istotne w przypadku urazów. Mogą udźwignąć do 250 kg. Dodatkowymi elementami są: specjalny system „kiddy" – służący do unieruchomienia najmłodszych pacjentów podczas transportu i zestaw pediatryczny.
W każdym z wozów znalazły się kołnierze ortopedyczne – zarówno dla dorosłych pacjentów, jak i dla dzieci, torba tlenowa, ssaki, dozowniki tlenu. Wśród urządzeń przeznaczonych do postępowania w tzw. stanach nagłych należy wymienić: defibrylator (także przystosowany dla dzieci) oraz respirator, który pozwala również na wentylację niemowląt.
Z pozyskanego sprzętu cieszy się także dyrektor placówki Barbara Król. - Cieszymy się bardzo z tych dwóch nowych ambulansów. To są pojazdy, które są używane bardzo często i muszą być co jakiś czas wymieniane. To pozwoli nam udzielać pomocy medycznej na najwyższym poziomie - wyjaśnia. - Te karetki to taki mały oddział ratunkowy - dodał Andrzej Marczyński, wicedyrektor ds. medycznych WSPR.


Szpital w Ciborzu: związkowcy i marszałek o lecznicy
6 czerwca 2016 r. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych działających przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. Tematem spotkania były uzgodnienia dotyczące oczyszczalni ścieków mieszczącej się na terenie lecznicy.
Uzgodnienia dotyczyły potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania w gminie Skąpe gospodarki wodno-ściekowej, która należy do kompetencji samorządu gminnego. Znajdująca się na terenie gminy oczyszczalnia ścieków jest własnością Województwa Lubuskiego (użytkowaną przez Szpital). Zgodnie z opinią radców prawnych Urzędu i Szpitala nie ma przeszkód formalnych, by lecznica świadczyła także usługi związane z gospodarką wodno-ściekową. Uściślenia wymagają jeszcze poszczególne dokumenty, czym zajęły się już zarówno Szpital, jak i Urząd Marszałkowski. Pozostawienie oczyszczalni przy obecnym właścicielu jest o tyle istotne, że pozwala Szpitalowi na pozyskanie dodatkowych funduszy, które są przeznaczane na działalność podstawową, czyli na leczenie Lubuszan.
- Doceniam starania związków zawodowych i ich wzorową współpracę z dyrekcją szpitala w Ciborzu. Po doświadczeniach ze związkowcami m.in. ze szpitali w Torzymiu, Gorzowie Wlkp. czy Międzyrzeczu, jest to kolejny przykład na to, że wspólny cel i troska pracowników oraz władz, przynoszą wymierne korzyści dla szpitali – komentuje Elżbieta Anna Polak.


Polsko-niemieckie rozmowy o dobrej współpracy
Dyplomaci, samorządowcy i przedsiębiorcy z obu stron Odry. W Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu odbyło się wczoraj (07.06) spotkanie, podczas którego rozmawiano m.in. o przypadającym na obecny rok 25-leciu podpisania polsko-niemieckiej umowy o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W wydarzeniu wziął udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak i Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa.
Przyjęcie otworzyła Konsul Generalna RFN we Wrocławia Elisabeth Wolbers, dziękując za możliwość organizacji i promocji we Wrocławiu Dni Kultury Saksońskiej. Te rozpoczęły się w stolicy województwa dolnośląskiego 3 czerwca i potrwają do jutra. W podobnym tonie wypowiedział się Tadeusz Jędrzejczak, który zaprosił gości zebranych w konsulacie do udziału w przypadającym na 25 czerwca Święcie Województwa Lubuskiego. Wśród zaproszonych na przyjęcie gości znalazł się również Stanislaw Tillich, premier Saksonii. Polityk przedstawił projekt polsko-niemieckiej nagrody dla innowacyjnego przedsiębiorcy, o którą mogą ubiegać się wspólnie firmy z obu stron Odry.
Przyjęcie uświetnili występem muzycy Filharmonii Drezdeńskiej, którzy zaprosili do wysłuchania "Cztery pór roku" Antonio Vivaldiego.


PFRON: 500 tys. zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja „Pozytywka" z Gorzowa Wlkp., Polski Związek Głuchych Oddział Lubuski oraz Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych z Konotopu to tylko niektóre z 34 instytucji, które otrzymały wsparcie z PFRON.
7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na realizację zadań w wysokości 500 000,00 zł pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rodzaje zadań objęte konkursem zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).
Wykaz zadań publicznych, które zostaną dofinansowane przez Województwo Lubuskie stanowi załącznik.Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?