wtorek, 7 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.107.2016 Zielona Góra, 07.06.2016 r.


Newsletter nr 107


Partnerstwo dla wolontariatu
8 czerwca br. Zieloną Górę odwiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W ramach wizyty RPO w naszym województwie o godz. 12.30 odbędzie się uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego „Partnerstwa dla Wolontariatu", którego inicjatorką jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Inicjatywę honorowym patronatem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Partnerstwo ma być początkiem współpracy w zakresie tworzenia w przyszłości miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli realnie uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne – sieci poradni młodzieżowych na terenie województwa.
O godz. 10.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami społecznymi. Spotkanie to będzie okazją do przedstawienia najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w regionie, a także do wspólnego poszukania najlepszych rozwiązań. Po spotkaniu podpisane zostanie Partnerstwo dla Wolontariatu pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
O godz. 13.30 rozpocznie się debata nt. „Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP", podczas której zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak należy rozumieć zapis pkt 1 art. 68 Konstytucji RP? Co ogranicza korzystanie z tego prawa? W jakich przypadkach można uznać, że prawo to jest naruszane?
2. Czy równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w pkt. 2 art. 68 Konstytucji RP jest zapewniany?
3. Czy, w kontekście pkt. 3 art. 68 Konstytucji RP, szczególna opieka jest zapewniana wszystkim wymienionym grupom dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb?
Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki, środowiska lekarskiego, organizacji pozarządowych, prawników, dziennikarzy, studentów, mieszkańców.
Miejsce: Aula 205, Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze
Zielona Góra jest kolejnym miastem, które odwiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Wcześniej gościł już w Międzyrzeczu, Gorzowie Wlkp. (6 czerwca br.), Słubicach (7 czerwca br.). W czwartek, 9 czerwca br. odwiedzi Żagań i Wschowę.
Zaproszenie na spotkania konsultacyjne w województwie lubuskim


Lubuskie zaprezentuje się w Teatrze Polskim
W związku z jubileuszem 70–lecia Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 8 czerwca br. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, wystawiony zostanie spektakl "Bal w operze" Juliana Tuwima. Będzie to także okazja do promocji województwa lubuskiego. - Serdecznie zapraszam na to wyjątkowe wydarzenie, które prezentuje różnorodność, potencjał i kulturowe bogactwo naszego regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, która weźmie udział w wydarzeniu.
"Bal w operze" jest najpopularniejszym poematem satyrycznym Juliana Tuwima oraz wybitnym dziełem XX-wiecznej literatury polskiej. Powstał w gorącym czasie 20-lecia międzywojennego, kiedy upadały autorytety, elita się bawiła, Kościół grzmiał o zgniliźnie moralnej, kiedy czas jakby spotęgował swój bieg, stał się po dwakroć wypełniony wydarzeniami. Juliana Tuwima w pewnym momencie maksymalnie rozdrażniła pustota tamtego czasu i dlatego napisał "Bal" – poetycką, ostrą satyrę, wymierzoną przede wszystkim w rozbawione oraz pozbawione kręgosłupa moralnego elity. Jak każdy genialny utwór, dzieło Tuwima zyskało wymiar uniwersalny, opisuje bowiem – satyrycznie i skrótowo – pewien ogólny porządek polityki, a także kult antywartości, jaką niezależnie od epoki stanowi żądza pieniądza.
W interpretacji Lecha Raczaka i Darii Anfelli Tuwimowski poemat stał się wspaniałym widowiskiem teatralnym, pełnym barw, aktorskiej ekspresji oraz muzyki na żywo, w której pobrzmiewają takie szlagiery jak „Miłość ci wszystko wybaczy" oraz „Nasza jest noc".
Sztuka była wystawiana podczas uroczystości jubileuszowej Teatru im. Osterwy, która odbyła się 5 kwietnia br. Spektakl w Warszawie będzie także okazją do promocji regionu lubuskiego. Goście teatru będą mogli zobaczyć wystawę prezentującą Parki Lubuskie i „Lubuski Szlak Wina i Miodu". Lubuskie zaprezentuje się jako wyjątkowe miejsce nieodkrytej przyrody, pięknych winnic i dobrego odpoczynku oraz szeregu atrakcji podczas zbliżającego się wielkimi krokami Święta Województwa Lubuskiego.


Dwie nowe karetki dla zielonogórskiego Pogotowia
Są nowoczesne, błyszczą i pachną nowością, ale przede wszystkim – będą służyć ratowaniu zdrowia i życia Lubuszan. Mowa o dwóch ambulansach, które – dzięki wsparciu z budżetu województwa – kupiła Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. - Bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan jest bardzo ważne. Tu chodzi o ratowanie życia ludzkiego, które, jak wiemy, rozpoczyna się już w karetce. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w specjalistyczny sprzęt – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Ponad 970 tys. zł kosztowały dwie nowe karetki wraz z wyposażeniem, jakie właśnie przyjechały do zielonogórskiego pogotowia. Ambulanse udało się kupić dzięki wsparciu Samorządu Województwa Lubuskiego, który przeznaczył na ten cel 300 tys. zł. - Bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan jest bardzo ważne. W naszej Strategii Ochrony Zdrowia jest to podstawowe zadanie, które konsekwentnie realizujemy. W tym roku w budżecie zaplanowaliśmy wiele milionów na wyposażenie, sprzęt wysokospecjalistyczny, diagnostykę, a także poprawę warunków hospitalizacji. Mamy też wkład z budżetu województwa na zakup nowych karetek. 30% kosztów pokrył samorząd województwa – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Wozy to mercedesy z silnikiem o pojemności 2,2 l. Spełniają wszystkie normy – polskie i europejskie.
Jednak zdecydowanie najważniejsze w karetkach jest wyposażenie. W obu – wnętrze zostało „urządzone" w najwyższym standardzie. I robi wrażenie nawet na laikach. Koszt samego wyposażenia to blisko 350 tys. zł. Jednym z najbardziej istotnych elementów są nosze służące do przenoszenia pacjenta. Są one wyposażone we wszelkie udogodnienia: transporter, statyw na płyny infuzyjne, specjalne pasy dla pacjenta, anatomiczną poduszkę i materac. Nosze są przystosowane do prowadzenia reanimacji, można je ustawić w pozycji przeciwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, co jest szczególnie istotne w przypadku urazów. Mogą udźwignąć do 250 kg. Dodatkowymi elementami są: specjalny system „kiddy" – służący do unieruchomienia najmłodszych pacjentów podczas transportu i zestaw pediatryczny.
W każdym z wozów znalazły się kołnierze ortopedyczne – zarówno dla dorosłych pacjentów, jak i dla dzieci, torba tlenowa, ssaki, dozowniki tlenu. Wśród urządzeń przeznaczonych do postępowania w tzw. stanach nagłych należy wymienić: defibrylator (także przystosowany dla dzieci) oraz respirator, który pozwala również na wentylację niemowląt.
Z pozyskanego sprzętu cieszy się także dyrektor placówki Barbara Król. - Cieszymy się bardzo z tych dwóch nowych ambulansów. To są pojazdy, które są używane bardzo często i muszą być co jakiś czas wymieniane. To pozwoli nam udzielać pomocy medycznej na najwyższym poziomie - wyjaśnia. - Te karetki to taki mały oddział ratunkowy - dodał Andrzej Marczyński, wicedyrektor ds. medycznych WSPR.


Szpital w Ciborzu: związkowcy i marszałek o lecznicy
6 czerwca 2016 r. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych działających przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. Tematem spotkania były uzgodnienia dotyczące oczyszczalni ścieków mieszczącej się na terenie lecznicy.
Uzgodnienia dotyczyły potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania w gminie Skąpe gospodarki wodno-ściekowej, która należy do kompetencji samorządu gminnego. Znajdująca się na terenie gminy oczyszczalnia ścieków jest własnością Województwa Lubuskiego (użytkowaną przez Szpital). Zgodnie z opinią radców prawnych Urzędu i Szpitala nie ma przeszkód formalnych, by lecznica świadczyła także usługi związane z gospodarką wodno-ściekową. Uściślenia wymagają jeszcze poszczególne dokumenty, czym zajęły się już zarówno Szpital, jak i Urząd Marszałkowski. Pozostawienie oczyszczalni przy obecnym właścicielu jest o tyle istotne, że pozwala Szpitalowi na pozyskanie dodatkowych funduszy, które są przeznaczane na działalność podstawową, czyli na leczenie Lubuszan.
- Doceniam starania związków zawodowych i ich wzorową współpracę z dyrekcją szpitala w Ciborzu. Po doświadczeniach ze związkowcami m.in. ze szpitali w Torzymiu, Gorzowie Wlkp. czy Międzyrzeczu, jest to kolejny przykład na to, że wspólny cel i troska pracowników oraz władz, przynoszą wymierne korzyści dla szpitali – komentuje Elżbieta Anna Polak.


O rozwoju kierunku lekarskiego
Współdziałanie samorządu województwa z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Lubuską Radą Zdrowia to główny temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z dziekanem Wydziału lekarskiego i nauk o zdrowiu UZ prof. Markiem Spaczyńskim oraz doktor Marzeną Plucińską - przewodniczącą Rady. Rozmowa dotyczyła także rozwoju kierunku lekarskiego - zakresu kształcenia lekarzy, staży i praktyk dla studentów.
Podczas spotkania rozmawiano także na temat możliwości finansowania wyposażenia pracowni hodowli komórkowej w Ośrodku Medycznych Nauk Podstawowych. Pracownia jest niezbędna w procesie dydaktycznym i badawczym studentów, kadry naukowej Wydziału oraz pracowników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego. Jest niezbędna także dla rozwoju i udostępnienia zaawansowanych technik diagnostycznych i procedur medycyny spersonalizowanej mieszkańcom województwa lubuskiego.
Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim ruszył w październiku ubiegłego roku. Obecnie studiuje na nim 60 osób. Jest już zgoda na przyjęcie kolejnych 60 studentów i prowadzenie zajęć dydaktycznych na drugim roku studiów. Zarówno Uniwersytet, jak i Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze są dobrze przygotowani do kształcenia przyszłych lekarzy.


PFRON: 500 tys. zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja „Pozytywka" z Gorzowa Wlkp., Polski Związek Głuchych Oddział Lubuski oraz Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych z Konotopu to tylko niektóre z 34 instytucji, które otrzymały wsparcie z PFRON.
7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na realizację zadań w wysokości 500 000,00 zł pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rodzaje zadań objęte konkursem zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).
Wykaz zadań publicznych, które zostaną dofinansowane przez Województwo Lubuskie stanowi załącznik.


O współpracy na polsko-niemieckim pograniczu
W dniach 2-3 czerwca br. w Poczdamie z okazji 25-lecia podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz 25-lecia istnienia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej odbyło się jej jubileuszowe posiedzenie. Podczas obrad podsumowano efekty dotychczasowej współpracy i rozmawiano także o perspektywach na przyszłość. W obradach udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak, która pełni funkcję Współprzewodniczącej Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej.
O wielkim znaczeniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie mówił w Poczdamie premier Landu Brandenburgia Dietmar Woidke: - Bez tego, co wydarzyło się w Polsce w latach 80-tych nie byłoby upadku muru berlińskiego i przemian w Europie. To, że współżyjemy w zjednoczonej Europie, zawdzięczamy przede wszystkim Polakom. Świętujemy 25-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Wtedy, kiedy był on podpisywany, sytuacja w stosunkach polsko-niemieckich była zupełnie inna. To, co teraz jest normalne, to co nazywam „cudem normalności", wtedy nie było normą. Ten Traktat został wypełniony życiem na szczeblu rządowym, ale został także wypełniony życiem na szczeblu współpracy międzyludzkiej, kultury, edukacji, w stosunkach prywatnych – podkreślał. - Traktat do dobra podstawa. Jestem Państwu bardzo wdzięczny, że pomogliście stworzyć odpowiednie ramy, aby traktat nie został tylko na papierze, że jest to praktykowana rzeczywistość, że jesteśmy przyjaciółmi w Europie, za to serdecznie dziękuję – dodał.
Członkowie Komisji wyrazili wielkie zadowolenie z osiągniętych w tym czasie rezultatów. Podczas obrad podkreślano szczególny wkład Komisji oraz jej pracy w kształtowanie pełnej zaufania współpracy i przyjaznych stosunków między Polską a Niemcami na przestrzeni ubiegłych 25 lat. W tym kontekście podkreślono konieczność kontynuacji swoich działań także w przyszłości, w celu dalszego wspierania współpracy regionalnej i przygranicznej między Polską a Niemcami. - Ta przyszłość z całą pewnością nie będzie prosta i nie będzie usłana różami, ponieważ cała Europa stoi w obliczu bardzo poważnych wyzwań, a nawet kryzysu. Tylko w atmosferze zrozumienia i współpracy można rozwiązać kwestie, które przed nami stoją. Najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili rozmawiać i dochodzić do wspólnych konkluzji –mówił podczas obrad Jakub Skiba – Sekretarz Stanu w MSWiA.
O istocie działań Komisji mówiła także Anna Tulej – Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w MSWiA. - Chciałabym zapewnić, ze strona polska docenia i będzie nadal doceniać bardzo istotną rolę współpracy regionalnej i transgranicznej oraz codziennych kontaktów, które łączą społeczeństwa dla tworzenia jak najbardziej przyjaznego klimatu, również na najwyższym szczeblu – przekonywała. Zapewniła także o wsparciu w szerzeniu wiedzy o obu krajach oraz tworzenia platform dialogu oraz wszelkich form aktywności w związku z wymianą młodzieży.
Podczas obrad Komisja odniosła się także do kwestii zabezpieczenia energetycznego. Podkreślono ogromne znaczenie współpracy transgranicznej w dziedzinie energetyki w Europie i stwierdzono, że Polska i Niemcy stoją w obliczu podobnych wyzwań w tej dziedzinie. Komisja podkreśla konieczność kontynuacji wymiany doświadczeń, nie tylko w regionach przygranicznych, lecz także w ramach współpracy międzyregionalnej. Komisja rekomenduje rządom oraz samorządom lokalnym wspieranie wspólnych projektów polsko-niemieckich w dziedzinie edukacji i badań naukowych oraz wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami w dziedzinie energetyki.
Podsumowania panelu tematycznego „Regionalne strategie energetyczne. Przykłady polsko-niemieckich projektów" dokonała marszałek Elżbieta Anna Polak.
Marszałek nawiązała do ustaleń z poprzedniego posiedzenia komisji, które odbyło się w Cottbus. - Podjęte zostały tam ważne kwestie dla regionu lubuskiego, gdzie z wielką determinacją staramy się uzyskać koncesję i budujemy przyszłość naszej energetyki – bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o kompleks energetyczny Gubin-Brody na bazie węgla brunatnego i myślę, ze jest to temat, który niezwykle łączny nas tutaj na pograniczu. Niekoniecznie wpisujemy się w ukierunkowanie polityki spójności, ale staramy się również sprostać tym wyzwaniom i wprowadzać do bezpieczeństwa energetycznego alternatywne źródła energii – wyjaśniła marszałek.
Ekspertem ze strony województwa lubuskiego w tym zakresie był prof. Marian Miłek, rektor PWSZ w Sulechowie. O bezpieczeństwie energetycznym mówił także przedstawiciel strony niemieckiej Stefan Nitker, dyrektor wydziału spraw międzynarodowych, który nawiązał do wytycznych unijnych i celów narodowych, ale przede wszystkim skoncentrował się na potrzebie wymiany doświadczeń i współpracy w obszarze badań i nauki, powołując się na projekt, który jest realizowany w zakresie polityki klimatycznej na terenie Północnej Westfalii. Współpraca obejmuje przede wszystkim wskazanie nowych możliwości, generujących wartość dodaną, wydajność energetyczną i odnawialne źródła energii. - Nasi eksperci mówili o potrzebie wykorzystania potencjału biomasy, energetycznego potencjału rzek, energii słonecznej, wiatrowej oraz wykorzystania odpadów. W części roboczej przedstawiliśmy przykłady współpracy i dobrych praktyk, ponieważ przede wszystkim naszym celem jest skuteczna wymiana doświadczeń – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas obrad zostały wypracowane wspólne konkretne wnioski. Uczestnicy zgodnie podkreślili, że należy kontynuować dialog na temat energetyki z uwagi na specyfikę regionów przygranicznych oraz Polski i Niemiec, gdzie energetyka w dużej mierze oparta jest na węglu. W ramach wymiany doświadczeń podkreślono również konieczność działań w obszarze badań naukowych i w obszarze edukacji . - Podsumowując mogę jednoznacznie powiedzieć, że rozmowy były prowadzone o energetyce z energią – zakończyła marszałek.
Elżbieta Anna Polak zaprosiła także członków Komisji na święto województwa, które odbędzie się 25 czerwca w Parku Mużakowskim - Region lubuski świętuje, ale to nie tylko nasze święto, ale także 25- lecie o Traktatu o dobrym sąsiedztwie w szczególnym miejscu, na granicy w Bad Muskau i Łęknicy gdzie nie ma granicy, gdzie wspólnie zarządzamy Parkiem Mużuakowskim. To idealny przykład dobrej współpracy i dobrego sąsiedztwa – wyjaśniła.
Do posiedzenia w Cottubus odniósł się także Thorsten Klute, współprzewodniczący Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. Poruszył szczególnie kwestię o migracji ukraińskiej w Polsce i Niemczech.
Podczas obrad Współprzewodniczący Komisji Joachim Bleicker szczególnie podziękował kilku osobom, które biorą udział w obradach komisji od początku jej istnienia. Jedną z trzech wyróżnionych osób był Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Joachim Bleicker dziękował za wkład i udział we wszystkich dyskusjach, a także za doświadczenie, które będzie w pracach komisji dalej bardzo potrzebne. - Mamy poczucie dobrze wykonanej pracy przez te 25 lat. Musimy mieć satysfakcję, bo też inni nas dobrze oceniają i naszą działalność szanują. Bardzo za to dziękuję - mówił przewodniczący Fiedorowicz.
Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej utworzona została w 1991 roku przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec na mocy postanowień „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". Zadaniem Komisji jest koordynacja i określanie kierunków polsko-niemieckiej współpracy.
Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej ma ułatwiać badanie i rozwiązywanie problemów w obszarze przygranicznym oraz wspierać kontakty między państwowymi i niepaństwowymi podmiotami po obu stronach granicy. Ponadto służy wzmacnianiu współpracy instytucji regionalnych, komunalnych i pozarządowych z Polski i Niemiec, których działalność wykracza poza obszar przygraniczny. Komitetowi współprzewodniczą: ze strony polskiej marszałek Elżbieta Anna Polak, a ze strony niemieckiej Thorsten Klute, Sekretarz Stanu ds. Integracji i Spraw Socjalnych w Ministerstwie Pracy Landu Nadrenia Północna-Westfalia.

Lubuskie promowało się w Nitrze
Na zaproszenie Regionu Nitrzańskiego 4 czerwca br. podczas Festiwalu Smaków, Województwo Lubuskie promowało swoje największe atrakcje turystyczne i zachęcało do przyjazdu na Święto Województwa Lubuskiego.
Festiwalu Smaków Regionu Nitrzańskiego to promocja smaków i miejsc. Podczas imprezy lokalni wytwórcy kusili pysznym jedzeniem i zapraszali do odwiedzania swoich restauracji, agroturystyk, obiektów zabytkowych i na winnice. Festiwal, to promocja ponad 150 niezwykłych potraw przygotowanych na bazie truskawek.
Słowacy podkreślający swoje słowiańskie pochodzenie bardzo interesowali się naszym regionem, opowiadali o tym, że zwiedzali już nasz kraj. Głównym elementem promocji, były Święto Regionu Lubuskiego, które w tym roku odbywa się w pięknym Parku Mużakowskim. Odwiedzający festiwal mogli na naszym stoisku dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o Ziemi Lubuskie, naszym bogactwie, naturalnym, parkach, możliwościach turystyki aktywnej, ale również zrobić sobie wesołe zdjęcie i poczęstować się lubuskim piernikiem tradycyjnym w kształcie liścia i
Udział województwa lubuskiego w Festiwalu Smaków Regionu Nierzańskiego to efekt kontynuacji dobrej współpracy pomiędzy naszym regionem a Samorządowym Krajem Nitrzańskim zgodnie z podpisaną w ubiegłym roku nową umową o współpracy.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?