wtorek, 28 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.121.2016 Zielona Góra, 28.06.2016 r.

Newsletter nr 121


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
W środę, 29 czerwca o godz. 9.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Woj. Lubuskiego odbędzie się III posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu udział wezmą m.in. marszałek Elżbieta Anna Polak i wojewoda lubuski Władysław Dajczak, a także wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego i przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i główny geolog kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w woj. lubuskim Maciej Jankowski. Tematem obrad będzie budowa kopalni miedzi w woj. lubuskim. Spotkanie jest zamknięte dla dziennikarzy. Możliwość porozmawiania z uczestnikami spotkania będzie przed posiedzeniem lub po jego zakończeniu.


Konferencja prasowa podsumowująca przygotowania do 22. Przystanku Woodstock
Już 30 czerwca (czwartek) o godz. 12:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze (ul. Podgórna 7) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona tegorocznej edycji Festiwalu Przystanek Woodstock. Konferencję poprowadzi Jerzy Owsiak. Wezmą w niej udział: Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Andrzej Kunt - Burmistrz Kostrzyna nad Odrą oraz przedstawiciele sponsorów i partnerów 22. Przystanku Woodstock.
W czasie konferencji poruszone zostaną sprawy związane z zakończonymi pracami przygotowawczymi do tegorocznej edycji festiwalu. W szczególności omówione zostaną zasady nowej organizacji bezpieczeństwa. 22. Przystanek Woodstock odbędzie się w dniach 14-16 lipca w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim.
Akredytacje: www.media.wosp.org


Lubuskie jednostki ochrony zdrowia: podsumowania i plany rozwojowe
Podsumowanie działalności jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest samorząd województwa, w roku 2015, omówienie bieżącej sytuacji, a także plany rozwojowe - to tematy spotkania Elżbiety Anny Polak z dyrektorami marszałkowskich lecznic. - Zmienia się ustawa o działalności leczniczej. Pod koniec sierpnia planujemy dużą debatę, podczas której podsumujemy 8 lat funkcjonowania lubuskiej ochrony zdrowia. Taka rzetelna diagnoza wskazuje potrzebę zmian i daje podstawę opracowania planów na przyszłość. Mamy strategię, ale to tylko dokument planistyczny, a życie wiele planów weryfikuje – wyjaśniła marszałek.
Marszałek odniosła się do zmian w nowelizowanej ustawie o działalności leczniczej. - Do tej pory w ustawie był zapis, że jeżeli jednostka ma straty samorząd może pokryć te straty i przekształcić jednostkę w spółkę. Teraz nie ma już takiej możliwości. Teraz warunkowo samorząd przejmuje zobowiązania. Więc będziemy pilnować restrykcyjnego przestrzegania dyscypliny finansowej – wyjaśniła.
Elżbieta Anna Polak podkreślała, że Lubuskie jest liderem w zakresie jakości usług medycznych. W Krajowym Indeksie Sprawności Ochrony Zdrowia 2014 Lubuskie zajęło III miejsce w kategorii „Poprawa stanu zdrowia mieszkańców". - To nagroda za profilaktykę i diagnostykę. I za te działania państwu dziękuję – mówiła podczas spotkania z dyrektorami szpitali i przychodni.
Marszałek pochwaliła się największymi sukcesami zakresie ochrony zdrowia z roku 2015. Zobacz prezentację - Warto podkreślić, że Lubuskie jest jedynym województwem w Polsce, gdzie samorząd nie musi pokrywać ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia. Lubuskie jest także regionem, gdzie wojewódzki oddział NFZ pokrył w 2015 roku wszystkie nadwykonania szpitali podległych samorządowi. – Nasze jednostki mają także najniższe zobowiązania wymagalne w Polsce! To naprawdę bardzo dobre informacje i wynik ciężkiej pracy – skomentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.
Informację na temat wyników finansowych i inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia przedstawił dyrektor departamentu ochrony zdrowia UMWL Tomasz Wróblewski. Zobacz prezentację
Dyrektorzy zapoznali się także z pracami Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia, w którym region lubuski reprezentuje marszałek Polak. Informację na ten temat przedstawiła Mirosława Dulat – zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia UMWL. Zobacz prezentację. Poinformowała ona także, że Lubuskie zostało docenione przez Komitet, ponieważ jako pierwsi w kraju ogłosiliśmy konkurs w regionalnym programie operacyjnym na wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczenia zdrowotne w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej – wyjaśniła.
To wywołało temat środków unijnych na ochronę zdrowia. - Obecnie głównym koordynatorem jest minister zdrowia i te inwestycje muszą się wpisywać w założenia programów krajowych i polityki spójności – wyjaśniła marszałek. O możliwościach finansowania projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego mówiła dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pędzińska. Marszałek Polak podkreślała, że środków na ochronę zdrowia w RPO jest w tej perspektywie mało, jednak szpitale mogą korzystać z innych działań np. w zakresie termomodernizacji, czy e-usług. Zaznaczyła, że samorząd służy pomocą w aplikowaniu o środki. - Powołujemy Lubuską Akademię Rozwoju. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 lipca. Prowadzimy szkolenia i chcemy to skoordynować. Zawsze jak będą ogłaszane konkursy, to będziemy organizować taką akademie dla potencjalnych beneficjentów. Będą to również szkolenia z obszaru ochrony zdrowia – wyjaśniła.


O przyszłości kierunku lekarskiego
Działalność kierunku lekarskiego w następnych latach to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak, Rektora UZ Tadeusza Kuczyńskiego oraz władz wydziału lekarskiego z władzami i ordynatorami Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. - Kończymy pierwszy rok. Wykonaliśmy wiele inwestycji, wiele jeszcze przed nami, wciąż jest wiele zagadek. Chciałabym, żebyście państwo wiedzieli na jakim jesteśmy etapie i jaki jest stan przygotowań do kolejnego roku – wyjaśniła marszałek, która była inicjatorką spotkania.
Szpital kliniczny będzie uniwersytecki
Podczas spotkania marszałek podkreślała, że obecnie głównym problemem jeżeli chodzi o funkcjonowanie kierunku lekarskiego w przyszłości jest brak decyzji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej przekształcenia szpitala klinicznego w uniwersytecki. W tej chwili funkcjonuje kształcenie na bazie obcej. - Niestety w dalszym ciągu nie mamy informacji co do ścieżki prawnej przekształcenia szpitala klinicznego w Zielonej Górze w szpital uniwersytecki. Mieliśmy taki plan tworząc spółkę kliniczną, że przekażemy uniwersytetowi 51% udziałów, ze złotą akcją samorządu tak, aby w dalszym ciągu był miał on większość udziałów. Taka też była wola sejmiku województwa, żeby ta kontrola pozostała w rękach samorządu województwa, żeby był on właścicielem, bo najwięcej inwestujemy i wspomagamy z budżetu województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśniła.
Prof. Tadeusz Kuczyński podkreślał, że prace w tej sprawie są prowadzone i zmierzają w dobrym kierunku. - Nie wyobrażam sobie, żeby kierunek lekarski istniał bez szpitala klinicznego, ponieważ są koszty, których nie da się pokryć z żadnych innych funduszy, które musimy mieć uruchomione na 6 roku, ale ten czas szybko mija. Szpital kliniczny daje nam dostęp do środków krajowych, które pozwolą na duże inwestycje w szpitalu. Złożyliśmy dwa pisma do Ministerstwa Zdrowia, mając wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia. Mieliśmy zielone światło. Trzy miesiące temu otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, informującą, że nasza ścieżka procedowania jest niewłaściwa. Po wielu spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia wskazano na ścieżki postępowania – wyjaśnił. Zaprezentowała je kanclerz uczelni Katarzyna Łasińska. - Jestem bardzo dużym optymistą. Uważam, że tu nie ma większych problemów i że to tylko kwestia czasu. Podchodzę do tego bardzo spokojnie – dodał rektor.
Kierunek lekarski: jesteśmy gotowi do kształcenia na 2. Roku
Podczas spotkania rozmawiano także na temat kształcenia na kierunku lekarskim. - Żeby nie było niepokojącej atmosfery w szpitalu co do prowadzenia kierunku lekarskiego: kadry, wymagań, standardów. W tym zakresie jesteśmy przygotowani do kształcenia na drugim roku. Mamy dodatkowe 60 miejsc, czyli od października będziemy mieli 180 studentów i ta liczba będzie rosła. Mamy też inne szpitale chętne do współpracy. Nie ma więc zagrożenia w zakresie kształcenia. Jesteśmy wysoko oceniani jeżeli chodzi o standardy kształcenia. Otrzymaliśmy najwyższą kategorię A. Także jak dotąd idzie nam dobrze – podkreślała marszałek. Podobnego zdania jest ustępujący dziekan wydziału prof. Marek Spaczyński. Zaznacza on jednocześnie, że rozpoczęły się już przygotowania do kształcenia na trzecim roku, co niesie za sobą pewne trudności. - Udało się stworzyć kierunek lekarski i to jest duże osiągnięcie. To jest duża nobilitacja dla regionu. Teraz udało się uzyskać zgodę na kształcenie kolejnych 120 studentów. Ten pierwszy rok zamykamy bardzo pozytywnie. Jeżeli chodzi o drugi rok – mamy kadrę do prowadzenia zajęć. Możemy więc optymistycznie patrzeć na ten 2 rok. Problem jest jeżeli chodzi o rok trzeci, gdzie pojawiają się zajęcia praktyczne – wyjaśnił.
Uczelnia ogłosiła już konkursy na stanowiska nauczycieli, którzy będą kształcić na I i II roku. Jeżeli chodzi o kształcenie na III roku władze wydziału liczą na ścisłą współpracę ze szpitalem klinicznym. Być może będzie także konieczność nawiązania współpracy z innymi szpitalami w regionie.
Samorząd województwa wspiera funkcjonowanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. W Wieloletnim Planie Finansowym zapisano na ten cel środki w wysokości 6 mln zł.
Ponadto samorząd województwa wsparł inwestycje związane z utworzeniem kierunku lekarskiego i dostosowaniem infrastruktury UZ i Szpitala:
 30,2 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych) – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego, budżet Miasta Zielona Góra
 6 mln zł – przeznaczono na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.) – źródło finansowania – budżet województwa lubuskiego
 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego
 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowania – budżet Województwa Lubuskiego
 3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego- źródło finansowania – LRPO
 8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych źródło finansowania – LRP
RAZEM – 55,05 mln zł


Dobre informacje z lubuskiego rynku pracy
Trwa ożywienie na lubuskim rynku pracy. Maj był kolejnym miesiącem spadku bezrobocia w regionie lubuskim. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 119,5 tys. osób i wzrosło o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Województwo lubuskie należało do grupy województw, w których spadek stopy bezrobocia był najgłębszy. - Stawiamy na gospodarkę, mądrze lokujemy fundusze europejskie i to przynosi efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.
Optymistyczne dane z lubuskiego rynku pracy płyną już od kilku miesięcy. W maju stopa bezrobocia wyniosła 9,5%, tj. obniżyła się o 0,4 p. proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem i była o 2,0 p. proc. mniejsza niż przed rokiem. We wszystkich powiatach województwa notowano spadek stopy bezrobocia w skali roku. Najniższe bezrobocie odnotowano w miastach na prawach powiatu: Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz powiatach słubickim i gorzowskim. Natomiast najwyższą stopę bezrobocia notowano w powiatach: żagańskim i strzelecko-drezdeneckim.
To jednak nie koniec dobrych wieści. Urząd Statystyczny informuje także, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3557,70 zł i było o 6,0% wyższe niż przed rokiem. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie notowano w sekcjach: informacja i komunikacja (5609,79 zł), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (5205,71 zł) oraz przetwórstwo przemysłowe (3762,56 zł).
Ponadto produkcja sprzedana przemysłu była o 12,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., wobec spadku przed rokiem o 4,4%. W okresie styczeń-maj br. w województwie lubuskim wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku wyniósł 8,2% i był najwyższy w kraju.
W budownictwie mieszkaniowym przekazano do użytkowania 243 mieszkania, tj. o 15,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 1,9% wyższa niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży zanotowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją mebli, RTV, AGD (o 41,8%) oraz prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 38,0%).
Więcej informacji można znaleźć w „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2016 r.", który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem:

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
Najwięcej turystów zagranicznych (151,0 tys.) odwiedzających województwo lubuskie w 2015 r. przybyło z Europy. Przyjechali głównie z Niemiec, Litwy, Białorusi, Rosji, Łotwy oraz Ukrainy. Tak wynika z opracowania przygotowanego przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
W województwie lubuskim gościli także turyści z innych kontynentów, m.in.: 1,2 tys. turystów z Azji, 1,0 tys. z Ameryki Północnej, 0,3 tys. z Ameryki Południowej i Środkowej, 0,2 tys. z Afryki i 0,1 tys. z Australii i Oceanii.
Według stanu z końca lipca 2015 r. w 288 lubuskich obiektach noclegowych na podróżnych czekało 18,6 tys. miejsc noclegowych. W 2015 r. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 615,9 tys. turystów (o 3,5% więcej niż przed rokiem), którym udzielono 1289,1 tys. noclegów (wzrost w skali roku o 7,3%).
Więcej informacji można znaleźć w publikacji pt. „Turystyka w województwie lubuskim w latach 2013-2015". Celem publikacji jest zaprezentowanie podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej i jej wykorzystaniu. Składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter metodologiczny i analityczny, zaś druga zawiera wykresy oraz tablice stanowiące uzupełnienie informacji zawartych w komentarzu analitycznym. Część tabelaryczna obejmuje informacje o liczbie turystycznych obiektów noclegowych i ich wykorzystaniu, placówkach gastronomicznych oraz działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zastosowano przekroje obejmujące województwo, podregiony, powiaty i gminy.


Robocze rozmowy z premierem Brandenburgii
Transgraniczne połączenia kolejowe oraz projekty polsko-niemieckie finansowane w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Lubuskie-Brandenburgia – to główne tematy roboczego spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z premierem Kraju Związkowego Brandenburgia Dietmarem Woidke. Szefowie obu regionów – woj. lubuskiego i Brandenburgii – poruszyli najważniejsze międzyregionalne tematy w sobotę w Bad Muskau, przy okazji wspólnych obchodów Święta Woj. Lubuskiego w Parku Mużakowskim.
Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że program transgraniczny EWT zdecydowanie przyspieszył od czasu ostatniego spotkania z premierem Brandenburgii. Zarządzanie programem EWT na polsko-niemieckiej granicy odbywa się obecnie po stronie niemieckiej, w Poczdamie. – Dziękuję za to przyspieszenie. Widać, że pana premiera słuchają – stwierdziła marszałek.
Premier Woidke przypomniał, że jednym z kluczowych tematów transgranicznych w ostatnim czasie są połączenia kolejowe między Polską a Niemcami i konieczność ich rozszerzenia. Temu tematowi był poświęcony m.in. niedawny polsko-niemiecki „szczyt kolejowy". – Jest wola, abyśmy działali nie tylko w strefie przygranicznej, ale znacznie szerzej – powiedział premier Woidke. – W tej sprawie poczyniono już pierwsze pozytywne kroki, ale trzeba zrobić więcej.
– Potrzebna jest jednak większa promocja tych połączeń – podkreśliła marszałek Polak. – Mam nadzieję, że połączenia na południu naszego regionu, które obecnie funkcjonują jako weekendowe, uda się rozszerzyć na tygodniowe. Dobrze się składa, że obecnie, kiedy Wrocław jest europejską stolicą kultury, będzie można sprawdzić, czy jest na to zapotrzebowanie.
Marszałek zwróciła uwagę na problemy z połączeniem Krzyż – Gorzów – Berlin: – Te połączenia nie są na tyle atrakcyjne, by korzystała z nich wystarczająca liczba pasażerów. Jesteśmy jako Zarząd Województwa bardzo krytykowani, że uruchomiliśmy i sfinansowaliśmy połączenie, na które nie ma zapotrzebowania. Potrzebne jest spotkanie przedstawicieli ministerstwa komunikacji Kraju Związkowego Brandenburgii z operatorami połączeń. Bo okazuje się, że bardziej atrakcyjne jest połączenie z przesiadką w Kostrzynie. Widać więc, że najważniejsze są tutaj szczegóły – powiedziała marszałek Polak.
Premier Woidke zapewnił, że brandenburskie ministerstwo komunikacji zostanie zapoznane z tym problemem. – Możemy jak najbardziej uruchomić w tym zakresie kontakty z Urzędem Marszałkowskim – powiedział Dietmar Woidke. Uzgodniono, że minister komunikacji Landu Brandenburgii zostanie zaproszona na spotkanie w tej sprawie do Zielonej Góry lub do Gorzowa. Marszałek Polak podkreśliła, że ta sprawa jest niesłychanie ważna dla regionu lubuskiego, gdyż transgraniczne połączenia kolejowe pomagają w dalszym nawiązywaniu współpracy na granicy i niwelowaniu dysproporcji rozwojowych między Polską a Niemcami. – Jesteśmy gotowi nadal dopłacać do tych połączeń, przynajmniej do momentu, kiedy staną się one dochodowe – podsumowała marszałek.
W sprawie funduszy transgranicznych EWT, marszałek poruszyła temat projektu promocji Parku Mużakowskiego oraz projektu w zakresie monitorowania chorób nowotworowych. – Obecnie czeka nas ocena tych projektów i bardzo nam zależy na kontynuacji projektu promocji Parku Mużakowskiego, a także projektu w dziedzinie ochrony zdrowia – mówiła marszałek. Premier Woidke przyznał, że projekt monitorowania chorób nowotworowych jest w Brandenburgii z powodzeniem wdrażany, podobnie jak w innych krajach związkowych w Niemczech: - Mamy taki rejestr zachorowań na nowotwory i możemy służyć tutaj dalszą współpracą z polskimi partnerami – powiedział. – Myślę, że dość szybko będzie możliwe przygotowanie umowy ramowej w tej sprawie. Dobrze funkcjonująca służba zdrowia ponad granicą jest i powinna pozostać naszym priorytetem. Nawet jeśli to będzie kosztować, to powinniśmy pokonywać wszystkie przeszkody biurokratyczne.
Tematem rozmów była także polsko-niemiecka współpraca szpitali i klinik przy kierunku lekarskim na Uniwersytecie Zielonogórskim. Premier Woidke i marszałek Polak spotykają się regularnie, Brandenburgia jest najważniejszym regionem partnerskim woj. lubuskiego. Sobotnie spotkanie odbyło się w Nowym Zamku w Bad Muskau, przed uroczystą sesją Sejmiku Woj. Lubuskiego, na którym premier Woidke odebrał tytuł Zasłużonego dla Woj. Lubuskiego.


Lubuskie otwarte na świat
Polsko-niemieckie pogranicze to doskonałe miejsce na międzynarodowe spotkanie. Podczas Święta Województwa w Parku Mużakowskim marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak spotkali się z zagranicznymi partnerami województwa lubuskiego. Marszałek spotkała się także z premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke.
- Bardzo serdecznie Państwa witam w regionie lubuskim, w miejscu niezwykle symbolicznym. Tutaj nasze narody kiedyś dzieliła granica. A dzisiaj jesteśmy świadkami jak na naszych oczach dzieje się historia. Nie ma już tego, co nas dzieliło, a jesteśmy tu razem - powitała gości marszałek Elżbieta Anna Polak. - Parkiem Mużakowskim zarządza fundacja polska-niemiecka. Dwa obiekty są wpisane na listę światowego dziedzictwa: Park Mużakowski i Geopark Łuk Mużakowa, czyli fantastyczne struktury geologiczne, polodowcowe widoczne z kosmosu, gdzie natura wyczyniała cuda i dzisiaj można tam oglądać kolorowe jeziora. Czegoś takiego nie zobaczycie nigdzie na świecie - dodała.
Gości powitał także współgospodarz Parku, premier Brandenburgii Dietmar Woidke. - Jest to nad wyraz symboliczne miejsce. Park przez polsko-niemiecką współpracę zyskał taki wygląd. Stał się symbolem polsko-niemieckiej współpracy, przyjaźni i dobrych stosunków. To wszystko co dzisiaj jest normalne, to jest cud normalności. Przede wszystkim w kontekście historycznych relacji między naszymi narodami. Musimy każdego dnia pracować, aby tą naszą współpracę zacieśniać, żeby nie zaprzepaścić tego co już zostało wypracowane. Budujmy razem dobre relacje oraz naszą europejską normalność - apelował.
Wspólnie z nami świętowali:
Wspólnie z nami świętowali przedstawiciele 6 lubuskich regionów partnerskich: Kraju Związkowego Brandenburgia, Kraju Związkowego Saksonia, Obwodu Homelskiego (Białoruś), Obwodu Iwanofrankowskiego (Ukraina), Obwodu Tarnopolskiego (Ukraina) oraz Kraju Nitrzańskiego (Słowacja).
Goście wzięli udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której premier Brandenburgii Dietmar Woidke otrzymał uhonorowany został tytułem Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.
Jutro delegacje wybiorą się w podróż po Lubuskiem. W programie m.in. rejs galarem po Odrze oraz wizyta w Winnicy Winna Góra w Górzykowie.


Uroczysta sesja Sejmiku
25 czerwca br., na terenie Parku Mużakowskiego w Nowym Zamku w Bad Muskau (Niemcy) odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Obrady były okazją do uczczenia 25 rocznicy podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". Podczas sesji wręczone zostały odznaczenia Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Poznaliśmy także laureatów konkursu „Samorząd Lubuski w mediach".
Podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że Park Mużakowski to symbol doskonałych stosunków polsko-niemieckich. - To naprawdę fantastyczne uczucie świętować z państwem w tym wyjątkowym miejscu. Do tego ten niezwykły jubileusz 25-lecie podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Tutaj Brandenburgia, Saksonia, Łęknica, Bad Muskau - wszyscy jesteśmy spadkobiercami tego niezwykłego światowego dziedzictwa. Park Mużakowski i geopark - dwa obiekty w jednej gminie. Tu kiedyś dzieliła nas granica i wiele dramatycznych wydarzeń z przeszłości. Dzisiaj jesteśmy razem i bardzo dobrze współpracujemy. Władysław Bartoszewski w swoim ostatnim wywiadzie powiedział: „W przyszłym roku będzie bardzo pozytywna rocznica, ale trzeba pamiętać o przeszłości i pielęgnować doświadczenie i współpracować we wszystkich obszarach każdego dnia". To nam, Polakom się udało - mówiła.
Premier Brandenburgii Dietmar Woidke również wskazał na niezwykłość relacji polsko-niemieckich, nazywając je cudem normalności. - Trzeba często przypominać jak wszystko się zaczęło. A zaczęło się wszystko kotko po upadku muru, zjednoczeniu Niemiec i uznaniu polsko-niemieckiej granicy. To był pierwszy ważny krok niemieckiej strony aby zbudować ponownie zaufanie, którego wcześniej nie było. Traktat był drugim krokiem, który stworzył podstawę współpracy. Wielu ludzi pracowało nad tym, aby z wraz z podpisaniem porozumienia powstało zaufanie i przyjaźń między narodami. Gdy patrzymy wstecz i patrzymy na sytuację z lat 90 możemy mówić o cudzie normalności – jak Polacy i Niemcy na pograniczu się teraz ze sobą żyją - wyjaśnił.
Podczas obrad dr. Dietmar Woidke uhonorowany został tytułem Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. - Przyjmuje to odznaczenie w imieniu wielu budowniczych polsko-niemieckich stosunkowo. To będzie oznaczało zobowiązanie do rozwijania współpracy polsko-niemieckiej - dziękował.
"Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" odbiorali:
L.P. NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO
1 dr Woidke Dietmar Premier Kraju Związkowego Brandenburgia
2 Tillich Stanislaw Premier Kraju Związkowego Saksonia
3 König Hansjörg Sekretarz stanu w Saksońskim Ministerstwie Finansów
4 Panning Cord Dyrektor Parku Mużakowskiego, Dyrektor Fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau".
5 Richter Roland Z-ca Dyrektora Job Center Görlitz
6 Koźma Jacek geolog, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
7 dr Stachańczyk Renata architekt krajobrazu, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
8 Johna Ewa pracownik Parku Mużakowskiego
9 Czuba Mariusz Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w Zarządzie Fundacji "Park Księcia Pucklera Bad Muskau" i Międzynarodowej Radzie Parku Mużakowskiego
10 dr Stachańczyk Grzegorz artysta malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
11 Krzeszewska-Zmyślony Barbara germanistka, organizatorka Centrum Kultury i Języka Niemieckiego
12 dr Michałowski Andrzej Profesor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórca pracowni ochrony i konserwacji parku

Podczas uroczystej sesji poznaliśmy także laureatów konkursu „Samorząd Lubuski w mediach".
I miejsce - Michał Szczęch - Gazeta Regionalna
II miejsce - Artur Steciąg - Radio Zachód
II miejsce - Leszek Kalinowski - Gazeta Lubuska

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?