piątek, 10 czerwca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.110.2016 Zielona Góra, 10.06.2016 r.

Newsletter nr 110

Briefing prasowy
W poniedziałek, 13 czerwca br., o godz. 12.00 w Parku Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. w Nowym Kisielinie (Nowy Kisielin – A. Wysockiego 2, mała sala na I piętrze) odbędzie się briefing prasowy. Podczas briefingu podpisanie zostanie porozumienie pomiędzy Województwem Lubuskim a Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w sprawie współpracy partnerskiej na rzecz promocji gospodarczej i inwestycyjnej województwa Lubuskiego oraz rozwijania zintegrowanego systemu obsługi inwestora.
Uczestnicy: marszałek Elżbieta Anna Polak, Krzysztof Kielec – Prezes K-SSE S.A. oraz Michał Borowski - dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego PAIZ.
Zainwestuj w Lubuskiem!
Skuteczne zarządzanie w obszarach tworzenia i rozbudowy terenów inwestycyjnych oraz promocji gospodarczej regionu – to główny temat Inwestycyjnego Forum Samorządowego, które odbędzie w Parku Naukowo-Technologicznym w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie w najbliższy poniedziałek tj. 13 czerwca br. Początek wydarzenia godz. 12:00. Gospodarzem Forum będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.
Podczas Forum omówione zostaną główne założenia Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego, który ma za zadanie zapewnić skuteczne wydatkowanie środków Programu RPO-L2020 oraz realizację przedsięwzięć efektywniejszych gospodarczo i finansowo. Zaproszeni specjaliści opowiedzą w jaki sposób zwiększyć napływ inwestycji do województwa lubuskiego przez pryzmat własnych doświadczeń. Forum to również wspaniała okazja do zaprezentowania potencjału gospodarczego województwa lubuskiego i przedstawienia możliwości inwestycyjnych na naszym terenie.
Podczas Forum podpisana zostanie umowa partnerska pomiędzy Województwem Lubuskim a Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (K-SSSE). Jak mówi inicjator wydarzenia, Marszałek Elżbieta Anna Polak, samorząd musi stwarzać najlepsze warunki do rozwoju gospodarczego regionu. Dlatego budujemy zintegrowaną sieć współpracy, której główną misją będzie profesjonalna, kompleksowa i spójna obsługa inwestorów zarówno krajowych i zagranicznych. Ważnym aspektem jest także zintegrowanie działań marketingowych.
Zobacz: Agendę Forum


WOSIR świętuje 40-lecie!
W latach 70 był jedną ze sportowych pereł Polski, dziś jest obiektem cenionym przez lekkoatletów z Europy i ze świata. W sobotę (11.06) Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie uroczyście obchodził 40-lecie istnienia. W jubileuszowej gali, która odbędzie się w siedzibie WOSIR-u w Drzonkowie, weźmie udział marszałek Elżbieta Anna Polak.
WOSIR w drugiej połowie lat 70. wymyślił Zbigniew Majewski, dzięki którego uporowi – wtedy jeszcze województwo zielonogórskie – doczekało się obiektu sportowego budzącego podziw lekkoatletów w całej Polsce. W ten sposób 1 stycznia 1977 r. swoją działalność oficjalnie rozpoczął Ośrodek Pięcioboju Nowoczesnego i Jeździectwa w Drzonkowie, bo tak pierwotnie brzmiała nazwa.
Po latach infrastruktura ośrodka mocno się zestarzała i wymagała wielu modernizacji, ale dzięki znacznej pomocy urzędu marszałkowskiego i funduszom unijnym obiekt odzyskał dawny blask. W latach 2011 - 2015 Samorząd Województwa Lubuskiego wydał 48 mln zł na modernizację, rozwój i utrzymanie obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2016 r. WOSIR otrzymał kolejne 3,8 mln zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone m.in. na modernizację zespołu basenów (7,3 mln zł), rozbudowę wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego (2,4 mln zł), czy też budowę podłogi sportowej z nawierzchnią oraz zakup wyposażenia hali tenisowej (1,2 mln zł).Niektóre inwestycje były w 100 proc. realizowane z budżetu województwa, pozostałe współfinansowane z: Regionalnego Programu Operacyjnego, Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programów Lubuskie-Brandenburgia, Lubuskie-Saksonia, a także z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dziś na terenie ośrodka odbywają się Mistrzostwa Świata i Europy wieloboistów w różnych kategoriach wiekowych. Na potwierdzenie wystarczy przytoczyć obecną sytuację. Od 6 czerwca WOSIR gości zawodników biorących udział w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców w Pięcioboju Nowoczesnym. Ponadto, nowoczesna infrastruktura służy także amatorom i osobom niepełnosprawnym. Ze sportowych obiektów codziennie korzystają m.in. pingpongiści, pływacy oraz uczniowie okolicznych szkół.
Okazją do zaprezentowania pełnego potencjału WOSIR-u będzie sobotnia gala, podczas której zagrają Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego i Krzysztof Kiljański. W programie, oprócz wystąpień zaproszonych gości i prezentacji filmów, znalazło się również miejsce na pokazy sportowe i artystyczne. Uroczystości rozpoczną się o godz. 19.00. Wstęp jest bezpłatny.


II Lubuski Sejmik Turystyczny
„Lubuskie rzeki - możliwości i bariery" to tytuł II Lubuskiego Sejmiku Turystycznego, który odbędzie się 13 czerwca br. o godz. 9.30 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Potencjał turystyczny województwa Lubuskiego – drogi wodne E70 i E30 oraz aspekty turystyczne i naukowo-badawcze polskich rzek to główne tematy obrad. Spotkanie otworzy marszałek Elżbieta Anna Polak.
Program II Lubuskiego Sejmiku Turystycznego – „Lubuskie rzeki - możliwości i bariery"
09:00 – 9:30 rejestracja uczestników
09:30 – 09:40 powitanie – Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
09:40 – 10:50 panel 1
Potencjał Turystyczny województwa Lubuskiego – drogi wodne E70 i E30.
 Wadim Tyszkiewicz –Prezydent Nowej Soli – „Odra dla turystów 2014" – omówienie projektu
 Marek Cebula –Prezes Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich – „Odra dla turystów 2014 " z perspektywy Krosna Odrzańskiego
 Łukasz Burak – Prezes Stowarzyszenia Wodniaków „Przystań Gorzów" – „Potencjał turystyczny województwa lubuskiego w oparciu o drogo wodne E70 i E30"
 Łukasz Kozłowski –Prezes Stowarzyszenia Odra dla Turystów – „Wpływ Odry na lubuską turystykę"
 Hanna Forbrich - Związek Gmin i Miast Nadnoteckich – „Turystyczne wykorzystanie drogi wodnej
E70 na odcinku Noteci"
10:50 – 11:20 panel 2
Aspekty turystyczne oraz naukowo-badawcze polskich rzek
 mgr Dawid Szatten – Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych w Bydgoszczy – „Warunki nawigacyjno-żeglugowe drogi wodnej E70 na odcinku Odra - ujście Brdy w latach 2014-2015"
 dr hab. Pola Kuleczka, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Instytut Administracji i Turystyki, Zakład Turystyki i Rekreacji – „Rzeki w naturze i kulturze – prolegomena"
11:20 – 11:40 przerwa kawowa
11:40 – 12:30 panel 3
Problemy, rozwiązania i możliwości
 Jerzy Wcisła – Senator RP –„Rozwiązania i możliwości związane z transportem i turystyką śródlądową"
 Łukasz Pieron – Departament Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – „Perspektywy rozwoju śródlądowych dróg wodnych – plany Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej"
 Agnieszka Siłacz – Kierownik Zarządu Zlewni Noteci – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Poznaniu „Przyszłość Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na odcinku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem Noteci"
 dr inż. Andrzej Kreft –Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie "Możliwości rozwoju żeglugi i turystyki na Odrze granicznej z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej"
12:30 – 13:00 podsumowanie i dyskusja
13:00 – 13:30 lunch
Organizator: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Współorganizator: Porozumienie na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód (polski odcinek MDW E70)
Współorganizator: Stowarzyszenie Odra dla Turystów
Więcej na www.lubuskie.pl


Lubuskie czarowało w Teatrze Polskim
W związku z jubileuszem 70–lecia Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 8 czerwca br. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, wystawiony został spektakl "Bal w operze" Juliana Tuwima. Była to także okazja do promocji województwa lubuskiego. - To wyjątkowe wydarzenie, dzięki któremu mogliśmy zaprezentować różnorodność, potencjał i kulturowe bogactwo naszego regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, która wzięła udział w wydarzeniu.
Do Teatru Polskiego w Warszawie przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Teresa Lipowska, prof. Magdalena Środa, Henryka Krzywonos, Adam Michnik, Daniel Olbrychski, Emilia Krakowska, Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Olgierd Łukasiewicz i wielu innych. Udział w wydarzeniu wzięli także lubuscy parlamentarzyści: Krystyna Sibińska, Władysław Komarnicki, Waldemar Sługocki i Tomasz Kucharski, a także Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Marek Surmacz.
Gratulacje z okazji jubileuszu Teatru im. Osterwy złożył na ręce dyrektora Jana Tomaszewicza dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn. - To, że świętujecie Państwo jubileusz 70-lecia istnienia teatru jest nie tylko symbolem trwania tego pięknego budynku teatralnego, czy przez lata budowanego zespołu artystycznego. Jest też czymś jeszcze ważniejszym, co wymyka się reżimowi kalendarza. Jest symbolem trwania samej idei teatru, która promieniuje, łączy ludzi, buduje porozumienie, pozwala szukać wspólnych korzeni i snuć wspólne plany na przyszłość - mówił.
"Bal w operze" jest najpopularniejszym poematem satyrycznym Juliana Tuwima oraz wybitnym dziełem XX-wiecznej literatury polskiej. Powstał w gorącym czasie 20-lecia międzywojennego, kiedy upadały autorytety, elita się bawiła, Kościół grzmiał o zgniliźnie moralnej, kiedy czas jakby spotęgował swój bieg, stał się po dwakroć wypełniony wydarzeniami. Juliana Tuwima w pewnym momencie maksymalnie rozdrażniła pustota tamtego czasu i dlatego napisał "Bal" – poetycką, ostrą satyrę, wymierzoną przede wszystkim w rozbawione oraz pozbawione kręgosłupa moralnego elity. Jak każdy genialny utwór, dzieło Tuwima zyskało wymiar uniwersalny, opisuje bowiem – satyrycznie i skrótowo – pewien ogólny porządek polityki, a także kult antywartości, jaką niezależnie od epoki stanowi żądza pieniądza.
W interpretacji Lecha Raczaka i Darii Anfelli Tuwimowski poemat stał się wspaniałym widowiskiem teatralnym, pełnym barw, aktorskiej ekspresji oraz muzyki na żywo, w której pobrzmiewają takie szlagiery jak „Miłość ci wszystko wybaczy" oraz „Nasza jest noc".
Sztuka była wystawiana podczas uroczystości jubileuszowej Teatru im. Osterwy, która odbyła się 5 kwietnia br. Spektakl w Warszawie był także okazją do promocji regionu lubuskiego. Goście teatru mogli zobaczyć wystawę prezentującą Parki Lubuskie i „Lubuski Szlak Wina i Miodu". Lubuskie zaprezentuje się jako wyjątkowe miejsce nieodkrytej przyrody, pięknych winnic i dobrego odpoczynku oraz szeregu atrakcji podczas zbliżającego się wielkimi krokami Święta Województwa Lubuskiego.


Drogi szybkie, ale przede wszystkim bezpieczne
Wypadki, stłuczki i kolizje to drogowa rzeczywistość, na którą nie godzą się jednak naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracownicy uczelni opracowali 10-letni program poprawy bezpieczeństwa na lubuskich trasach. Założenia stworzonego projektu były głównym tematem „III Lubuskiej Konferencji – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego", odbywającej się dziś (10.06) w Zielonej Górze. Udział w wydarzeniu wzięła członek zarządu Alicja Makarska.
Organizatorzy spotkania zadbali o szerokie grono uczestników. Na konferencję zaproszono m.in. przedstawicieli GDDKiA, Inspektoratu Transportu Drogowego, kuratorium oświaty, a także samorządowców. Nie zabrakło również reprezentantów służb takich jak: policja, pogotowie, straż graniczna i pożarna. Różnorodność uczestników miała zagwarantować spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa na drogach z różnych, niekiedy pomijanych perspektyw.
O założeniach programu mówił m.in. prof. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytetu Zielonogórskiego. – Na poprawę bezpieczeństwa wpływ ma odpowiednia wiedza osób zarządzających projektami drogowymi, a z tym bywa różnie – tłumaczył naukowiec – Uniwersytet Zielonogórski to jedna z trzech uczelni w Polsce, która kształci niezależnych audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Muszą oni co kilka lat odnawiać swoje uprawnienia. Stworzenie takiej merytorycznie przygotowanej kadry to jeden ze sposób na zmniejszenie liczby wypadków – twierdził naukowiec.
- Cieszę się, że uniwersytet taki program przygotował. Mam nadzieję, że będzie on realizowany, ale realizowany przy współudziale wszystkich samorządów i instytucji, bo przecież w naszym regionie występują zarówno drogi gminne, jak i krajowe - mówiła Alicja Makarska – Wiemy, że samochodów jest coraz więcej i są coraz szybsze. Dlatego w nowej perspektywie zamierzamy przeznaczyć 370 mln euro na modernizację obecnych i budowę nowych tras, co również wpłynie na bezpieczeństwo kierowców – zapewniała członek zarządu.
Uczestnicy konferencji, omawiając plan poprawy bezpieczeństwa, wskazywali także na dodatkowe koszty związane z wypadkami. – Życie ludzkie jest bezcenne. W tym temacie sporów nie ma. Szacuje się jednak, że pozostałe koszty związane z wypadkami wynoszą rocznie w całym kraju 30 mld zł. To astronomiczna kwota, dlatego warto poprawiać bezpieczeństwo na trasach. Z jednej strony ratujemy w ten sposób ludzkie życie, z drugiej mówimy o olbrzymich oszczędnościach – przekonywał Jakub Marcinkowski, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ, na którym odbywała się dzisiejsza konferencja.
- Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. W Polsce mamy wiele programów mających zmniejszyć ilość wypadków. Projekt opracowany przez naukowców Uniwersytetu Zielonogórskiego to kolejna tego typu inicjatywa. Aby jednak była skuteczna jej papierowe zapisy muszą znaleźć praktycznie odzwierciedlenie – mówił Adam Wysokowski.
Organizatorem konferencji była Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której przewodniczy marszałek Elżbieta Anna Polak.


VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki
Nowe technologie w życiu współczesnego człowieka, cyfryzacja, a gospodarka, innowacje w medycynie, smart cities - to główne tematy odbywającego się w dniach 8-9 czerwca br. w Warszawie VII Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Gościem specjalnym wydarzenia był Minister Gospodarki Mateusz Morawiecki. - Współpraca miedzy biznesem, a państwem to gra do jednej bramki – mówił. Kongres to platforma poszukiwania rozwiązań , przyspieszających proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego. W wydarzeniu udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Kongres organizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą. Gościem specjalnym tegorocznej odsłony będzie Nicola Mendelsohn – wiceprezes Facebooka.
W tym roku uczestnicy Kongresu mówić będą o innowacjach i nowych technologiach, w czterech obszarach:
 smart cities – efektywna budowa inteligentnego miasta, wyzwania i oczekiwania miast, nowe wyzwania dla biznesu, współpraca samorządu z biznesem,
 zdrowie – telemedycyna w Polsce, nowe technologie w medycynie,
 digital – nowe technologie w życiu współczesnego człowieka, cyfryzacja jako lewar polskiej gospodarki,
 innowacyjna infrastruktura – szwedzko-polskie forum kolejowe, wyzwania inwestycyjne w obszarze infrastruktury oraz cyberbezpieczeństwo w Polsce
Marszałek Elżbieta Anna Polak wzięła udział w bloku poświęconym innowacjom w medycynie. - Najpierw potrzeby jest odkrywca, potem innowator który potrzebuje odpowiedniego zespołu – mówił otwierając ten panel Tomasz Ciach z Laboratorium Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej.
Zobacz program


Partnerstwo dla wolontariatu podpisane
8 czerwca br. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przedstawiciele wielu organizacji podpisali List Intencyjny dotyczący „Partnerstwa dla Wolontariatu". Ma być on początkiem współpracy w zakresie tworzenia w przyszłości miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli realnie uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne. - Szkoda tracić czas, bo działania są potrzebne natychmiast, bo natychmiast trzeba nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują – mówiła podczas uroczystości marszałek, która była inicjatorką partnerstwa.
Idea partnerstwa zrodziła się w związku z rosnącą potrzebą objęcia pomocą psychologiczną (terapeutyczną i wychowawczą) dzieci i młodzieży z problemami dostosowawczymi. W wyniku realizacji założeń zapisanych w podpisanym dziś liście intencyjnym powstać ma sieć poradni młodzieżowych na terenie województwa lubuskiego oraz mobilnych punktów pomocy. Do tego jednak, jak przekonuje marszałek, potrzebne jest wspólne działanie. - Czasem potrzeba całej wsi, by wychować jedno dziecko. Zaprosiliśmy do współpracy, a tym samym poprosiliśmy o pomoc wiele organizacji, wiele osób, które prowadzą znakomitą działalność w naszym regionie. Bo to nie tylko wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, prawne. Czasem wystarczy doświadczenie życiowe. I tu jest miejsce na wolontariat. Młody człowiek musi wiedzieć, że są takie miejsca, gdzie zostanie wysłuchany, gdzie może przyjść i porozmawiać. Będzie to może trudne, ale trzeba zacząć robić to na dużą skalę. Myślę, że to partnerstwo będzie rosło, będziemy je promować, także poprzez nasze działania dla dzieci i młodzieży – wyjaśniła marszałek. Pierwsza okazja do aktywnej promocji wolontariatu to tegoroczny Przystanek Woodstock, który w tym roku odbędzie się w dniach 14-16 lipca.
O tym jak ważna jest to idea i wspólne działanie mówił także dr Adam Bodnar – rzecznik Praw Obywatelskich. - Jeżeli tworzy się dobrze przemyślane programy wsparcia i w ten sposób angażuje wolontariuszy, to wtedy oni zupełnie inaczej się angażują, bo widzą sens oraz pewien cel do osiągnięcia. Jeżeli ten projekt się powiedzie, to rzecznik jest od tego aby pokazywać go jako dobry przykład – przekonywał. Podkreślał także, że obecnie problemem wpływającym na zwiększoną liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży jest hejt w internecie, i temu trzeba zdecydowanie przeciwdziałać.
Jak wskazano w dokumencie Policy Paper, w województwie lubuskim -mimo rozbudowanej opieki szpitalnej psychiatrycznej - brakuje środowiskowych form pomocy. Tymczasem statystyki opracowane przez Ministerstwo Zdrowia mówią o tym, że w Lubuskiem jest najwyższy w Polsce współczynnik samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Partnerski projekt będzie dużym krokiem ku odwróceniu tych negatywnych trendów.
Projekt: sieć poradni
Liderem projektu, który będzie namacalnym rezultatem Partnerstwa, ma być Związek Harcerstwa Polskiego (Chorągiew Ziemi Lubuskiej), który dysponuje obecnie bazą – ma na terenie naszego województwa 15 hufców. ZHP będzie się ubiegać o środki w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego (Działanie 7.5 Usługi społeczne) lub krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).
Poza stworzeniem sieci poradni, idea sięga także dalej – jest plan, aby uruchomić mobilne punkty konsultacyjne, które miałyby dyżury w mniejszych miejscowościach na terenie województwa. Jednak wizytom takiego autobusu towarzyszyłyć mają atrakcje (gry, zabaw, quizy miejskie), a porady psychologiczne będą de facto "dodatkiem" – takie działanie ma na celu „odczarowanie" pomocy psychologicznej, ale jednocześnie uświadomienie młodym ludziom, że korzystanie z pomocy specjalisty to nie wstyd.
Zobacz: List intencyjny "Partnerstwo dla wolontariatu"
List intencyjny podpisali:
1.Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
2.Ks. Robert Patro, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, reprezentujący Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
3.Hm. Artur Doliński, Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiego Związku Harcerstwa Polskiego
4.Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
5.Lek.med. Krystyna Matecka-Ryngier, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
6.Dr n. med. Mariusz Paweł Witczak, Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze
7.Marek Lewandowski, Dyrektor Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.
8.Danuta Krojcig, Sekretarz Ośrodka Integracji Społecznej
9.Ryszard Klisowski, Sekretarz Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
10.Dr Anita Kucharska-Dziedzic, Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA
11.Małgorzata Domagała, Zastępca Przewodniczącego Konwentu Starostów Woj. Lubuskiego
12.Zofia Banaszak, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze
13.Czesław Ganda, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.
14.Iwona Szablewska, Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
15.Jakub Piosik, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
16.Adw. Krzysztof Seweryn Szymański, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
17.Michał Piętosa, Prezes Europejskiego Centrum Wolontariatu
Oprócz Rzecznika Praw Obywatelskich, honorowego patronatu tej idei udzielił także Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.
Rzecznik Praw Obywatelskim – spotkania z Lubuszanami.
Zielona Góra była kolejnym miastem, które odwiedził Rzecznik Praw Obywatelskich. Wcześniej gościł już w Międzyrzeczu, Gorzowie Wlkp. (6 czerwca br.), Słubicach (7 czerwca br.). W czwartek, 9 czerwca br. odwiedzi Żagań i Wschowę.
Tematem debaty w Zielonej Górze było „Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP".


Dwie nowe karetki dla zielonogórskiego Pogotowia
Są nowoczesne, błyszczą i pachną nowością, ale przede wszystkim – będą służyć ratowaniu zdrowia i życia Lubuszan. Mowa o dwóch ambulansach, które – dzięki wsparciu z budżetu województwa – kupiła Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. - Bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan jest bardzo ważne. Tu chodzi o ratowanie życia ludzkiego, które, jak wiemy, rozpoczyna się już w karetce. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w specjalistyczny sprzęt – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Ponad 970 tys. zł kosztowały dwie nowe karetki wraz z wyposażeniem, jakie właśnie przyjechały do zielonogórskiego pogotowia. Ambulanse udało się kupić dzięki wsparciu Samorządu Województwa Lubuskiego, który przeznaczył na ten cel 300 tys. zł. - Bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan jest bardzo ważne. W naszej Strategii Ochrony Zdrowia jest to podstawowe zadanie, które konsekwentnie realizujemy. W tym roku w budżecie zaplanowaliśmy wiele milionów na wyposażenie, sprzęt wysokospecjalistyczny, diagnostykę, a także poprawę warunków hospitalizacji. Mamy też wkład z budżetu województwa na zakup nowych karetek. 30% kosztów pokrył samorząd województwa – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Wozy to mercedesy z silnikiem o pojemności 2,2 l. Spełniają wszystkie normy – polskie i europejskie.
Jednak zdecydowanie najważniejsze w karetkach jest wyposażenie. W obu – wnętrze zostało „urządzone" w najwyższym standardzie. I robi wrażenie nawet na laikach. Koszt samego wyposażenia to blisko 350 tys. zł. Jednym z najbardziej istotnych elementów są nosze służące do przenoszenia pacjenta. Są one wyposażone we wszelkie udogodnienia: transporter, statyw na płyny infuzyjne, specjalne pasy dla pacjenta, anatomiczną poduszkę i materac. Nosze są przystosowane do prowadzenia reanimacji, można je ustawić w pozycji przeciwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, co jest szczególnie istotne w przypadku urazów. Mogą udźwignąć do 250 kg. Dodatkowymi elementami są: specjalny system „kiddy" – służący do unieruchomienia najmłodszych pacjentów podczas transportu i zestaw pediatryczny.
W każdym z wozów znalazły się kołnierze ortopedyczne – zarówno dla dorosłych pacjentów, jak i dla dzieci, torba tlenowa, ssaki, dozowniki tlenu. Wśród urządzeń przeznaczonych do postępowania w tzw. stanach nagłych należy wymienić: defibrylator (także przystosowany dla dzieci) oraz respirator, który pozwala również na wentylację niemowląt.
Z pozyskanego sprzętu cieszy się także dyrektor placówki Barbara Król. - Cieszymy się bardzo z tych dwóch nowych ambulansów. To są pojazdy, które są używane bardzo często i muszą być co jakiś czas wymieniane. To pozwoli nam udzielać pomocy medycznej na najwyższym poziomie - wyjaśnia. - Te karetki to taki mały oddział ratunkowy - dodał Andrzej Marczyński, wicedyrektor ds. medycznych WSPR.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?