wtorek, 21 czerwca 2016

Co z portem lotniczym Lipki Wielkie w Gorzowie Wielkopolskim?

Od lat dążymy temat portu lotniczego dla Gorzowa. I od lat sprawa stoi w miejscu. 

Port lotniczy w Gorzowie znajduje się pod miastem, na terenie wsi Lipki Wielkie. 

Władze Gorzowa Wielkopolskiego podtrzymują stanowisko zawarte w poprzedniej korespondencji „(…)Jedynym aspektem branym obecnie pod uwagę jest koncepcja utworzenia lądowiska biznesowo-turystycznego. Jest to rozwiązanie coraz powszechniej stosowane z dwóch powodów. Po pierwsze  wymogi techniczne są dużo bardziej liberalne. Po drugie nakłady finansowe są niższe, zarówno na realizację inwestycji jak i na utrzymanie bieżące lądowiska.(…)".

Informuję również, iż Leśna Baza Lotnicza w Lipkach Wielkich znajduje się we właściwościach Nadleśnictwa Karwin, które z kolei należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Tym samym proponuję bezpośredni kontakt z RDLP, która dysponuje pełną wiedzą na temat aktualnego stanu prawnego przedmiotowej bazy.

Jednocześnie informuję, iż z informacji uzyskanych w Departamencie Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, iż obowiązującymi są nadal zapisy „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych" z 8 maja 2007 r.

Z poważaniem
Ewa Sadowska-Cieślak

.............................................

Konsultacje Narodowej Strategii Rozwoju Sieci Portów Lotniczych 

 

W związku z zamiarem włączenia portu lotniczego Gorzów- Lipki Wielkie w Państwa mieście do Narodowej Strategii Rozwoju Sieci Portów Lotniczych proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 

- jaki jest aktualny stan prawny terenu pasa startowego? 

 

- jak władze zareagowałyby, gdyby rozbudowa polru lotniczego byłaby finansowana z budżetu centralnego w ramach programu finansowanego ze środków Narodowej Strategii Rozwoju Sieci Portów Lotniczych? Czy też władze miasta zamierzają sfinansować odbudowę tutejszego portu lotniczego samodzielnie?

 

- czy władze miasta widzą w swoim mieście postój dla taksówek powietrznych wyposażony w poczekalnię etc.? Czy władze miasta uwzględniły w swojej strategii rozwoju aktywizację portu lotniczego? Czy w ogóle uwzględniły transport lotniczy?

- czy władze miasta mają jakieś oczekiwania odnośnie modernizacji portu lotniczego? Czy mają jakieś oczekiwania odnośnie terminalu- poczekalni pasażerskiej, długości pasa startowego i dostępności tankowania statków powietrznych?

 
Szanowni Państwo,

Port lotniczy Radom ostatnio pozyskał kolejnego przewoźnika, linie Sprintair, oferujące z tego portu lotniczego połączenia do Gdańska, Wrocławia, Berlina i Pragi. Pokazuje to że nawet niewielkie miasta mogą liczyć na połączenia pasażerskie.

Interesuje mnie czy są Państwo zainteresowani powrotem do dyskusji na temat pasażerskiego portu lotniczego przy Państwa mieście. Jako ekonomista skutecznie przekonałem wiele samorządów polskich miast do postawienia na lotnictwo pasażerskie i do budowy czy rozbudowy terminali pasażerskich. 

W Polsce najmniejszym miastem z własnym portem lotniczym jest 4-rotysięczny Babimost w woj. lubuskim, położony ok. 33 km od Zielonej Góry. Niedawno, dzięki połączeniu kolejowemu do portu lotniczego celem dowozu pasażerów udało się przywrócić do ruchu port lotniczy Szymany koło 27-tysięcznego Szczytna. Port ten znajduje się 55 km od Olsztyna. 

Porty lotnicze udaje się w polskich warunkach ożywiać w corazto mniejszych miejscowościach. Jestem przekonany, że wiele z tych portów lotniczych po dekadzie lub dwóch zacznie pokrywać swoje koszty, lub nie będą one wymagały tak wielkich dotacji jak na początku działalności.

Jako ekonomista zachęcam i przekonuję do powrotu do dyskusji na temat ożywienia tutejszego portu lotniczego. Skoro w Radomiu jest to możliwe, podobnie jak w Szczytnie - Szymanach czy Babimoście, port w mieście znacznie większym powinien być możliwy ekonomicznie. Porty lotnicze okazują się ekonomicznie możliwe w miastach odległych nawet o 55 km od większych miejscowości. 

Tymczasem Polska jako kraj jest bardzo uboga w porty lotnicze. Tymczasem w Niemczech można naliczyć 39 samych portów lotniczych. W niewielkiej Finlandii jest ich 25. We Francji działa 56 portów lotniczych, zaś w Hiszpanii, kraju o podobnej liczbie ludności jak Polska, jest ich aż 52. 

W Polsce nadal jest miejsce dla nowych portów lotniczych, możliwe jest także dotowanie połączeń pasażerskich do lokalnych portów lotniczych w ramach umów marketingowych czy umów o usługi użyteczności publicznej (PSO). 

Wydatki na przystosowanie portu lotniczego posiadającego juz drogę startową do obsługi połączeń pasażerskich to ok. 16- 25 mln PLN (ILS i budowa wieży dla kontrolerów ruchu oraz małego terminalu pasażerskiego wraz z wyposażeniem). Budowa całkiem nowego portu lotniczego bez cen wykupu gruntów to: jak w przypadku Szyman koło Szczytna, koszt budowy lotniska wyniósł 205 mln zł. Budowa 2,5-kilometrowego pasa startowego kosztowała 106 mln zł, zaś wzniesiony od podstaw terminal pasażerski kosztował 57 mln zł. Ale był to port lotniczy zbudowany od podstaw w miejscu starego portu. Budowa samego terminalu i pomocy nawigacyjnych przy juz istniejącym pasie startowym jest znacznie tańsza. 

Kwota 20- 25 mln PLN to nie są wydatki na które nie stać polskich władz samorządowych. Niemniej, często nie chcą one angażować się w ten temat, mimo że nawet port lotniczy w Radomiu przyciągając linie Sprintair odniósł niewielki sukces marketingowy. 

Warto więc zaapelować z perspektywy ekonomisty o zmianę tej sytuacji. W Polsce może i powinno powstać więcej lokalnych portów lotniczych, zwłaszcza wykorzystujących istniejącą infrastrukturę powojskowych portów lotniczych. Budowa terminali pasażerskich i finansowanie instalacji nawigacyjnych może być sfinansowane przez samorządy lokalne. 

Często powstanie lokalnego pasażerskiego portu lotniczego to wieloletnia praca nim taka instytucja zacznie w ogóle działać. W Radopmiu przygotowania pochłonęły niemal dekadę. w polskich warunkach samorządy powinny podjąc decyzje już dziś, by porty lotnicze mogły powstać do 2026 roku.

Adam Fularz 
ekonomista, rocznik 1979, specjalizuje się w infrastrukturze i ekonomice miast i regionów. Ukończył Universite de Metz, Viadrina University, podjął przewód doktorski.

Szanowni Państwo, 
Jaka jest opinie władz miasta na propozycję przekazania 10 mln PLN i utworzenia spółki która naprawiłaby port lotniczy Gorzów Wielkopolski i obsługiwała terminal pasażerski?
Liczymy na loty linii Czech Airlines, jak w Radomiu, jest to ok. 200 pasażerów miesięcznie w pierwszym miesiącu działaności, jak w Radomiu. Można też liczyć na dofinansowanie lotów na linii do Warszawy. Dzięki długości pasa 1150 metrów port mołby przyjmować samoloty typu ATR.

Port lotniczy Gorzów mógłby powstać, gdyby przedłużono pas startowy do 1150 metrów, zainstalowano NBD/DVOR, wybudowano malutki terminal. Port lotniczy mógłby wówczas obsługiwać loty krajowe. Obecnie brak jest szans na port lotniczy w Gorzowie bez minimalnych inwestycji na poziomie 10- 15 mln PLN. Należy przedłużyć pas startowy o 350 metrów. Zainstalować oświetlenie i pomoce nawigacyjne. Prace mogą zostać sfinansowane ze środków własnych urzędu miejskiego. Powołanoby miejską spólkę Port lotniczy Gorzów która sfinansowałaby te inwestycje.


BPR.053.337.2015.ESC

 

Szanowny Panie,

 

odpowiadając na Pański mail nadesłany do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., pragnę podziękować za zainteresowanie i aktywność w sprawie lotniska w Lipkach Wielkich.

 

Temat lotniska nie jest nam obojętny, jednakże mając świadomość wszystkich korzyści działania lotnisk w okolicach ośrodków miejskich trzeba pamiętać także o kosztach. Śledząc powszechnie dostępne informacje, analizując statystyki rynku lotniczego oraz specyfikę naszego regionu nie możemy podzielić Pańskiego entuzjazmu w kwestii ekonomicznych aspektów przedmiotowego portu lotniczego. Wysoki koszt budowy (przynajmniej kilkadziesiąt milionów złotych) kosztowne utrzymanie bieżące (kolejnych kilka-kilkanaście milionów) wraz z dużą konkurencją w sąsiedztwie (lotnisk w: Berlinie, Poznaniu, Szczecinie i Babimoście) są poważną przeszkodą.

 

Wystarczy prześledzić ilość odprawianych przez polskie porty lotnicze pasażerów, aby zrozumieć, iż Gorzów i okolice nie wygenerują ruchu, który pozwoliłby na pokrycie kosztów związanych z działalnością portu lotniczego oraz jego budowy. Najbardziej drastycznym, jednocześnie doskonale obrazującym przykładem jest historia lotniska w Radomiu. Wybudowane za prawie 100 milionów PLN, pochłaniające około 20 milionów PLN rocznie kosztów samego funkcjonowania lotnisko, obsługuje aktualnie od jednego do trzech połączeń z Pragą tygodniowo, a w roku 2014 odprawionych zostało tam zaledwie 200 pasażerów.

 

Rozważając budowę lotniska w Lipkach Wielkich konieczna jest analiza sytuacji najbliższej konkurencji, jaką bezsprzecznie będzie port w Babimoście. Z dostępnych w mediach informacji wynika, iż Województwo w latach 2011- 2013 zobowiązało się do przekazywania środków w wysokości ponad 23 mln PLN (w roku 2011 - kwota 3.645,92 tys. PLN, - w roku 2012 - kwota 6.903,00 tys. PLN, - w roku 2013 - kwota 12.500,00 tys. PLN ) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu bloku miejsc dla celów promocyjnych. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze z tytułu kosztów operacyjnych i kapitału obrotowego wydatkowało ca 4 - 6 mln PLN na rok , a Rada Miasta Zielona Góra podjęła decyzję o dofinansowaniu rozwoju portu lotniczego kwotą 8 mln zł (po 2 mln zł przez cztery lata)*.

Jednocześnie w latach 2011-2013, zgodnie z danymi z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w porcie Babimost odprawionych zostało łącznie 31426 pasażerów (w roku 2011 - 6940, w roku 2012 - 12290, w roku 2013 - 12196).

 

Nie bez znaczenia dla rozwoju transportu lotniczego w Polsce jest konkurencja PKP, przyzwyczajenia pasażerów czy cena połączeń. Ze względu na odległości dzielące ważne ośrodki miejskie, relatywnie niskie koszty przejazdu zbiorowym transportem szynowym, wciąż najpopularniejszym środkiem wydaje się być kolej.

 

Jedynym aspektem branym obecnie pod uwagę jest  koncepcja  utworzenia lądowiska biznesowo-turystycznego. Jest to rozwiązanie coraz powszechniej stosowana z dwóch powodów. Po pierwsze wymogi techniczne są dużo bardziej liberalne. Po drugie nakłady finansowe są niższe, zarówno na realizacji inwestycji jak i na utrzymanie bieżące lądowiska. Wobec powyższego wydaje się, iż jest to jedyna racjonalna możliwość która będzie weryfikowana w 2016/2017 r.

 

Z poważaniem
Ewa Sadowska-Cieślak

 

 

Ewa Sadowska-Cieślak

Rzecznik Prasowy

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.


Port lotniczy w Gorzowie przyjnował rejsy rozkładowe przed II wojną  światową. 

GPM.053.137.2015.ESC  

Szanowny Panie,

port lotniczy w Lipkach Wielkich należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, a zarządza nim Nadleśnictwo Korwin. Lądowisko w Lipkach Wielkich ma charakter p.poż. Pod koniec lat 80-tych zostało wpisane do Ewidencji Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego i ma status IMPDSL. Z informacji, które posiadamy lądowisko nie wymaga zabiegów odtworzeniowych, gdyż jego aktualny – dobry - stan pozwala na efektywne działanie w ramach zadań do których zostało wybudowane (ochrona p.poż lasów). Ponadto z przeprowadzonych rozmów jednoznacznie wynika, iż RDLP w Szczecinie Lipki Wielkie nigdy nie obsługiwały komercyjnych lotów pasażerskich, więc nie może być mowy o „przywróceniu ich obsługi".

Rozważenia na temat pasażerskiego portu lotniczego nie mogą być oderwane od realiów ekonomicznych. Koszt budowy małego lotniska to wiele dziesiątków milionów złotych, których w budżecie Miasta nie ma. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego jest mało realne. Wystarczy zauważyć jak ciężkie w realizacji jest  uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ruchu regionalnym, których koszt jest tylko ułamkiem ceny budowy lotniska pasażerskiego.

Warto dodać, iż od pewnego czasu mówi się o tym, że lotnisko w Radomiu jest nierentowne, o czym donosiły swego czasu niemal wszystkie liczące się media. Aktualnie lotnisko obsługuje 3 loty tygodniowo do i z Rygi.

Kolejnym niebezpieczeństwem/problemem jest bliskość silnej konkurencji. W promieniu 150 km mamy: Berlin-Brandenburg International, Szczecin – Goleniów, Poznań – Ławica i Babimost z którego mamy we wszystkie dni powszednie jeden lot do i z Warszawy, a na samo lotnisko dojedziemy (lotniskowym) busem z przystanku przy ul. Grobla za 20 PLN (odjazdy: pn-pt 5:15).

Podsumowując. Istnieje realne ryzyko, iż budowa lotniska pasażerskiego w okolicach Gorzowa Wlkp. poza wątpliwą funkcją prestiżową może narazić budżet Miasta na duże kłopoty finansowe.

 

Z poważaniem
Ewa Sadowska-Cieślak
Biuro Prasowe

 Gorzow przystan
www.gorzow.pl
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
-- 
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz PolskiProszę o odpowiedź w sprawie propozycji naprawy raczej  nieczynnego portu lotniczego Gorzów,Opisuję temat, jakie jest aktualne stanowisko władz miasta w sprawie portu lotn.? Czy planuje się choć wyciąć drzewa na podejściu do portu lotn.?
Pozdrawiam,


dotyczy: portu lotniczego w Gorzowie/ Lipki Wielkie


Szanowni Państwo,
Jaki jest aktualny status lotniska w Państwa pobliżu? Czy urząd miejski prowadzi działania nad jego odtworzeniem, naprawą? Mógłby powstać port lotniczy Gorzów.

W ostatnim okresie uruchomiono port lotniczy w Radomiu. Po okresie długotrwałego oczekiwania znalazł się przewoźnik lotniczy chętny do obsługi połączeń z portu lotniczego. Jest to linia Air Baltic, obsługująca wiele lotnisk w mniejszych miastach i posiadająca doświadczenie w zakresie obsługi lotniczej niewielkich miast i małych portów lotniczych. 

Czy władze miasta planują doprowadzenie do przywrócenia obsługi lotów pasażerskich w porcie lotniczym? Jakie są plany władz miasta wobec portu lotniczego? Port w Radomiu uruchomiono tylko dzięki staraniom miejscowych władz. Zakupiono używany terminal portu lotniczego, skompletowano niezbędne wyposażenie, uzyskano certyfikaty i wymagane pozwolenia. Proces ten zajął kilka lat, pochłonął w sumie kilkanaście- kilkadziesiąt mln PLN. Dopiero po częściowej prywatyzacji portu lotniczego pojawili się przewoźnicy pasażerscy.
 
Jakie są plany Urzędu Miejskiego odnośnie możliwej siatki połączeń? Czy władze miasta planują przekonać władze województwa celem dotowania połączeń pasażerskich do Warszawy wzorem władz woj. lubuskiego? W tym województwie dopłaca się do przewozów lotniczych na trasie do Warszawy.

poprzednia odpowiedź:

GPM.053.65.2015.ESC

 

Szanowny Panie,

 

w odpowiedzi na opracowaną propozycję przebudowy portu lotniczego Lipki Wielkie informuję, iż rzeczywiście wskazane lotnisko obsługuje mały ruch prywatny, jednakże z relacji otrzymanej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, rocznie ląduje tu od kilku do kilkunastu samolotów prywatnych oraz okazjonalnie helikoptery HEMS (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego).

 

Uruchomienie rejsowych połączeń pasażerskich wiązałoby się z potężnymi nakładami finansowymi (budowa infrastruktury portu, zatrudnienie obsługi naziemnej, zapewnienie węzła komunikacyjnego, etc.). Zwolennicy budowy lotniska dla Gorzowa, argumentują to przedsięwzięcie potencjałem tkwiącym w ruchu towarowym/cargo jednakże z  doświadczenia Urzędu Miasta we współpracy z inwestorami, argument ten nie wzbudza ich zainteresowania.

 

Bardzo trudne w realizacji, a w niektórych przypadkach niemożliwe okazuje się też wykorzystanie lotniska w Lipkach w celach sportowych. Powodem jest charakterystyka terenu (leśne położenie lądowiska, ściana wysokich drzew).

 

 

Najwłaściwszym wydaje się wykorzystanie lotniska dla potrzeb ratunkowych – otwarcie bazy HEMS (nie mylić z lądowiskiem, które istnieje już na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Dekerta). Innym możliwym przeznaczeniem jest tzw. mały ruch biznesowy. Środowisko Gorzowa od lat lobbuje za wybudowaniem wspomnianej bazy i Lipki Wielkie są jedną z proponowanych, potencjalnych lokalizacji.

 

Z poważaniem,

Ewa Sadowska-Cieślak

Załącznik: Korzyści ekonomiczne z lotniska

 

Rozdział ten w całości pochodzi z tekstu pt. „Memorandum w sprawie inwestycji w rozwój Portu Lotniczego Łódź Lublinek", por. http://www.rotwl.pl/. (opracowane przez: Stowarzyszenie „Lotnisko dla Łodzi"na podstawie raportu „Oddziaływanie społeczne i ekonomiczne portów lotniczych w Europie", wydanego przez ACI Europe - Airports Council International w styczniu 2004 r.)

 

 

Port lotniczy stanowi niezbędną infrastrukturę regionu, służącą wspieraniu rozwoju ekonomicznego i przemian społecznych. Lotnisko to także przedsiębiorstwo, zdolne po osiągnięciu pewnego rozmiaru, zarówno do wypracowania zysków dla swoich udziałowców, jak i do generowania dochodów firm, położonych w zasięgu jego oddziaływania.

 

Komisja Europejska wyraziła dobitnie swoje stanowisko w tej kwestii w raporcie „Transport White Paper": „Trudno jest sobie wyobrazić dynamiczny wzrost gospodarczy, zapewniający tworzenie miejsc pracy i dobrobyt społeczeństwa, bez sprawnego systemu transportu, który pozwala wykorzystać wszystkie możliwości, jakie jest w stanie wygenerować zarówno rynek krajowy, jak i globalny." 


Całokształt oddziaływania ekonomicznego portów lotniczych można opisać w następujących czterech wzajemnie zależnych kategoriach:

 

1.    Wpływ bezpośredni – to miejsca pracy i przychód, będące w całości lub przeważającej mierze wynikiem funkcjonowania operacyjnego lotniska,

2.    Wpływ pośredni – to miejsca pracy i przychód, wytworzone w gospodarce regionu przez sieć dostawców towarów i usług dla lotniska,

3.    Wpływ indukowany (wynikowy) – to miejsca pracy i przychód, wytworzone w gospodarce regionu poprzez wydawanie dochodów pracowników zatrudnionych w firmach powstałych w wyniku oddziaływania bezpośredniego i pośredniego lotniska,

4.    Wpływ katalityczny – to miejsca pracy i przychód, wytworzone w gospodarce regionu poprzez szeroką rolę lotniska we wzmacnianiu produktywności przedsiębiorstw i sprzyjaniu napływowi nowych inwestycji oraz zwiększeniu ruchu turystycznego.

 

 

Dobry dostęp do rynków, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, za pomocą dogodnych połączeń transportowych jest uważany za absolutnie podstawowy warunek do podejmowania decyzji o lokowaniu nowych inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza branży związanych z zaawansowanymi technologiami. Region w promieniu 30 minut jazdy od lotniska doświadcza niezwykle szybkiego wzrostu gospodarczego. Przykłady: 31% przedsiębiorstw zlokalizowanych w strefie oddziaływania portu lotniczego w Monachium wskazało czynnik bliskości lotniska jako kluczowy dla lokalizacji firmy. 80% podmiotów produkcyjnych w Hamburgu określiło wpływ portu lotniczego jako istotny w pozyskiwaniu nowych klientów.

 

Rozwój firm w niektórych branżach jest w sposób szczególny uzależniony od dogodnego dostępu do transportu lotniczego. Należą do nich:

ubezpieczenia

bankowość i finanse

transport

poligrafia

przemysł paliwowy

media

usługi biznesowe

badania i rozwój (R&D)

informatyka

przemysł precyzyjny.

 

Tereny wokół lotnisk są często wykorzystywane do tworzenia stref inwestycyjnych.

Obecność portu lotniczego jest wskaźnikiem atrakcyjności i poziomu życia w regionie.

 

Obsługa każdego miliona pasażerów w okresie rocznym, wymusza stworzenie około 1000 miejsc pracy w samym porcie lotniczym (wpływ bezpośredni), a 2000 miejsc pracy łącznie w regionie. Pozwala to zwiększyć dochód regionu brutto od 1,4 do 2,5%. Liczba miejsc pracy, stworzonych w efekcie oddziaływania bezpośredniego, może być jeszcze wyższa w przypadku niewielkich lotnisk, nie odnoszących korzyści z efektu skali, i wynosić nawet 1700.

 

Dobra jakość pasażerskich i towarowych połączeń lotniczych jest kluczowa dla konkurencyjności regionu.

 

Zwiększenie liczby połączeń lotniczych wpływa na potencjał wzrostu gospodarczego regionu, który z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania na nowe połączenia lotnicze, tworząc samonapędzający się układ.

 

Obecność portu lotniczego wpływa pobudzająco na rozwój gospodarczy regionu poprzez:

·         przyciąganie i lokalizację nowych inwestycji, szczególnie zagranicznych,

·         zapobieganie uciekaniu firm z regionu,

·         zwiększenie konkurencyjności firm poprzez stworzenie im możliwości ekspansji na nowe rynki

·         stymulowanie eksportu poprzez bezpośrednie połączenia transportowe z ważnymi rynkami

·         poprawę jakości życia mieszkańców

·         zwiększanie liczby przybywających turystów.

 

Łatwy dostęp do globalnej sieci połączeń lotniczych jest szczególnie ważny dla regionów niestołecznych. W dobie globalizacji sprzyja to przenoszeniu przedsiębiorstw do tych regionów.

 

Posiadanie własnego portu lotniczego jest szczególnie ważne dla miast, organizujących dużą liczbę imprez: targowych, sportowych, naukowych i kulturalnych.

 

Nawet niewielkie lotniska mogą mieć olbrzymi wpływ na aktywność ekonomiczną firm w swoim regionie.

 

Obecność funkcjonalnego lotniska jest niezwykle istotna w rejonach, w których istnieje możliwość połączeń z innymi środkami transportu, posiadających węzły autostradowe i szybką kolej. Zapewnia to często funkcjonowanie takiego regionu jako centrum logistycznego.

 

Porty lotnicze wybitnie sprzyjają tworzeniu i rozwojowi centrów nowoczesnych technologii. Przykład: Centrum Sophia-Antipolis Science Park, położone obok lotniska w Nicei przyciągnęło 1 227 firm zatrudniających łącznie 24 550 pracowników.

 

Aktualnie wzrasta rola towarowego transportu lotniczego. Obecnie już ponad 30% przewozów towarów (według wartości) odbywa się drogą lotniczą.

 

Z powodu braku dostępności połączeń lotniczych wiele regionów zostało pozbawionych korzyści wynikających z ponadregionalnego wzrostu gospodarczego, co skutkuje osłabieniem ich atrakcyjności jako całości.

 

Port lotniczy i firmy z nim powiązane, tworzą miejsca pracy dla wielu wysoko wykwalifikowanych fachowców, wpływając na ogólny poziom wykształcenia w regionie.

 

Obszary wokół lotnisk cechują się niższą stopą bezrobocia w porównaniu do terenów bardziej oddalonych.

 

Szczególnie korzystnym rozwiązaniem dla portów lotniczych jest tworzenie na swoim terenie baz linii lotniczych. Ma to istotny wpływ na zwiększenie liczby miejsc pracy, generowanych przez lotnisko.

 

Lotnisko odprowadza podatki, zarówno do budżetu lokalnego, jak i centralnego. Port lotniczy, po osiągnięciu pewnego rozmiaru, jest z zasady dochodowym przedsiębiorstwem. Przyjmuje się, że zyski pojawiają się najczęściej po przekroczeniu progu 500 000 pasażerów rocznie. Jeżeli lotnisko obsługuje również ruch towarowy, wymagana liczba pasażerów jest odpowiednio mniejsza. Nawet jeżeli port lotniczy nie przynosi zysków jako spółka, jego stymulujący wpływ na gospodarkę regionu wielokrotnie przewyższa bilansowe straty spółki zarządzającej lotniskiem.

 

Lotnisko ma poważny wpływ na liczbę turystów, odwiedzających region. Szacuje się, że obecnie około 1/3 turystów, przyjeżdżających do dużych miast, korzysta z transportu lotniczego. Polska należy do pierwszej dziesiątki państw europejskich, które odwiedza najwięcej turystów. Pojawienie się na rynku przewoźników niskokosztowych stworzyło nowy rodzaj turystyki, określanej jako turystyka „weekendowa". Celem takich wyjazdów są często nowe miejsca, niepopularne wcześniej na turystycznym rynku. Przykład: Badania przeprowadzone w Cork w Irlandii wskazują, że 40% turystów nie pojawiłoby się w tym regionie, gdyby nie istnienie połączeń lotniczych. Ocenia się, że przyjazdy tych właśnie turystów pozwoliły ocalić w Cork blisko 4 000 miejsc pracy. Rozwój turystyki poza poprawą wskaźników ekonomicznych ma trudny do przecenienia korzystny wpływ społeczny.

 

Lotnisko jest niezbędne dla miast z dużą społecznością akademicką. Połączenia lotnicze warunkują żywą wymianę międzynarodową studentów i kadry naukowej, a co za tym idzie swobodny przepływ idei.

 

Wzrastająca pozycja na rynku przewoźników niskokosztowych stwarza niespotykane w przeszłości możliwości dynamicznego wzrostu liczby pasażerów, obsługiwanych przez niewielkie, marginalne dotąd lotniska.

 

Zdaniem zdecydowanej większości analityków przemysł lotniczy czeka w najbliższych latach szybki stabilny wzrost.

 

Komisja Europejska uważa mobilność, którą zapewnia transport (zwłaszcza lotniczy), za podstawowy element w dalszej integracji europejskiej. Połączenia lotnicze zwiększają przepływ zasobów ludzkich, co ma znaczący wpływ na redukcję bezrobocia. Stopniowe otwieranie rynków pracy przez „starych" członków Unii Europejskiej stwarza tutaj nowe możliwości.

 

Utrata połączeń lotniczych prowadzi, nawet w krótkiej perspektywie czasowej, do niepożądanych zmian w gospodarce regionu. Przykład: Badania przeprowadzone po bankructwie linii lotniczych Swissair, wskutek którego doszło do likwidacji połączeń niektórych szwajcarskich lotnisk z Zurychem. Wykazały one spadek regionalnego produktu brutto w tych kantonach nawet o 3%. Podobne skutki może mieć zaniechanie rozbudowy lotniska, uniemożliwiające otwieranie nowych połączeń.

 

-- 
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.


Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
\Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?