piątek, 13 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskigo Województwa LubuskiegoGZ.II.0620.1.91.2016                                                                              Zielona Góra, 13.05.2016 r.

 

 

 

 

 


Newsletter nr 91

 

 

 

 


XX sesja Sejmiku

16 maja 2016 r. o godz. 11:00 w Sali Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze przy ul. J. Dąbrowskiego 14 rozpocznie się XX sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni wysłuchają m.in. sprawozdań z realizacji w 2015 r. Regionalnej Strategii Innowacji oraz  Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, opiniować będą zaktualizowany Plan Transportowy. W trakcie sesji odbędzie się także wręczenie "Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XX zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Wnioski i interpelacje.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
5. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
6. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze w 2015 roku.
7. Informacja o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2015 roku.
8. Informacja na temat działalności Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w roku 2015.
9. Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2015 roku.
10. Informacja na temat wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
11. Sprawozdanie z wdrażania działań PROW 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
12. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2015 roku oraz inwestycje planowane do realizacji w 2016 roku.
13. Sprawozdanie z realizacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
14. Realizacja Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015.
15. Ocena sytuacji na lubuskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy  w ramach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia.
16. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku".
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką" na 2016 rok.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Metodycznemu w Gorzowie Wlkp.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich  na terenie województwa lubuskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Śląskiej Ochli".
25. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok.
26. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029.
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Dariuszowi Domaradzkiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Edmundowi Fediukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zofii Filipek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Leszkowi Kołodyńskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Hansjörgowi Königowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jackowi Koźmie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Iwanowi Morozowowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Krzysztofowi Leszkowi Ossowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Cordowi Panningowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jadwidze Pietsch „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wiesławowi Henrykowi Rosińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
38. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Renacie Stachańczyk „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stanislawowi Tillichowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Tumińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
41. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Dietmarowi Woidke „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
42. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowice „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
43. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
44. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw promocji produktów tradycyjnych i regionalnych.
45. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
46. Sprawy różne.
47. Zamknięcie obrad XX sesji Sejmiku.

 


Prawdziwe święto Funduszy Europejskich - w tym roku w Zaborze

Teatr kulinarny, czyli lubuski bigos, odkrywanie smaków z Mateuszem Truszkiewiczem z MasterChef Junior, warsztaty ceramiczne, koncert zespołu MATE – to tylko niektóre atrakcje święta Funduszy Europejskich, które w tym roku odbędzie się 14 maja w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. – Dzięki środkom z Unii Europejskiej Lubuskie pięknieje i dynamicznie się rozwija! Przekonaj się sam! Zapraszam do wspólnej zabawy – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. Startujemy o godz. 12:00!

Piknik w Lubuskim Centrum Winiarstwa wpisuje się w obchodzone całej Polsce w dniach 12-15 maja br. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Akcja realizowana jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Jej głównym celem jest pokazanie dobrych przykładów wykorzystania Funduszy Europejskich. Bez wątpienia województwo lubuskie ma się czym pochwalić w tym względzie. Drzwi dla zwiedzających otworzą się w tym roku w ponad trzydziestu miejscach, gdzie trafiło wsparcie Unii Europejskiej. Wszystkie atrakcje przygotowane dla mieszkańców regionu w ramach Dni Otwarte Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie internetowej www.dniotwarte.eu . To doskonała okazja, żeby przyjrzeć się temu jak zmieniło się nasze województwo dzięki unijnym funduszom.

14 maja świętować będziemy z Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. - Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji skierowanych do młodszych i starszych. Nie zabraknie dobrej muzyki i smacznego jedzenia. Serdecznie zapraszam do włączenia się w tę akcję i poznania miejsc, gdzie umiejętnie wykorzystano europejskie pieniądze – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wszystkie atrakcje startują od godziny 12.00, a będą to:

-          Teatr Kulinarny- „teatr" już kolejny raz da w naszym regionie przedstawienie „wielkiego gotowania". Tym razem, wielkiej patelni przyrządzać będziemy 400 porcji bigosu, przygotowanego z dodatkiem lubuskich specjałów, czyli grzybów i wina, z których nasze województwo słynie. Wydawanie jedzenia przewidziane jest około godziny 14.00. Oczywiście poczęstunek jest bezpłatny.

-           Koncert Zespołu Mate – o dobry nastrój podczas pikniku dbać będzie oprawa muzyczna w postaci występu lubuskiego zespołu „Mate". Zespół jest Zespół jest m.in. laureatem Mayday Rock Festiwal, Rock In Minsk Fest, Wake Up & Live. W 2008 roku (wraz z pieśniarką AlinK.Sarit) stworzył muzykę do spektaklu Wizyta starszej pani w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. W 2013 roku grupa zebrała świetne opinie od jury programu Must Be The Music, a także, po programie, od widzów z całej Polski w prywatnych mailach i internetowych komentarzach. Cudne brzmienie jest zapewnione!

-          Odkrywanie Smaków z Mateuszem Truszkiewiczem – finalista telewizyjnego show MasterChef Junior pomoże nam odkryć niezwykłe kompozycje smakowe i udowodni, że gotowanie może stanowić pomysł na świetna zabawę. Zdradzi kilka przepisów na nietuzinkowy poczęstunek.

-          Strefa Gier – to sprawdzony już pomysł na przyciągnięcie do wspólnej zabawy całych rodzin. Wiek nie ma tutaj znaczenia! Przygotowaliśmy mnóstwo gier dla osób od 0 do 100 lat. Można będzie poćwiczyć ciało i umysł. Animatorzy wytłumaczą zasady gry i zadbają by nikt się nie nudził.

-          Warsztaty Ceramiczne – na terenie LCW zorganizowane zostaną profesjonalne warsztaty ceramiczne. W trakcie warsztatów dorośli formować będą z gliny ozdobne butelki i kubki. Dzieci wykonają ozdobne medale z winogronowymi akcentami.

-          Pasieka Żagańska Łąka - Pasieka rodzinna Dobrowolskich z Żagania zadba o to, żebyśmy poczuli się słodko. Jesteśmy w końcu na Szlaku Wina i Miodu! Zobaczymy z bliska (przez szybę) pszczelą rodzinę oraz przekonamy się jakie cuda można wykonać z pszczelego wosku. Będzie też opowieść o tym jak powstaje miód.

-          Stoiska Winiarskie - na lubuskiej winnicy nie powinno zabraknąć regionalnego wina. Lubuscy winiarze z winnic: Saint Vincent, Miłosz oraz Winnica na Leśnej Polanie zdradzą sekrety uprawy winorośli i produkcji wina.

-          Inne atrakcje – wata cukrowa, która podnosi piknikową atmosferę, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci, „fotobudka" umożliwiająca uwiecznienie się na pikniku i zabranie pamiątkowej fotografii ze sobą oraz gigantyczny model pszczoły……

 

 


Park Mużakowski – perła pogranicza zaprasza

Już tylko nieco ponad miesiąc pozostał do Święta Województwa Lubuskiego. W tym roku będziemy się bawić 25 czerwca w położonym na Polsko-Niemieckim Pograniczu Parku Mużakowskim. Hasło przewodnie tegorocznego święta brzmi: Nauka – Natura – Kosmos.  - Chcemy pokazać, że Lubuskie to zielona kraina nowoczesnych technologii. Będzie kosmicznie i zielono – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Już teraz zapraszamy do odwiedzenia perły pogranicza, która wiosną jest naprawdę magiczna.

Wybór miejsca nie był przypadkowy. - Od dwóch lat skutecznie promujemy nasze parki i to jest kolejny krok – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Łuk Mużakowa to prawdziwa perła pogranicza. Jego częścią jest Geopark, który w 2015 roku został opatrzony znakiem UNESCO. Na obszarze Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa" wytyczona została ścieżka pod nazwą Dawna Kopalnia Babina, idealnie wykorzystująca wyjątkowe w skali kraju walory do rozwoju geoturystyki. Uroczyste przekazanie certyfikatu poświadczającego przynależność do tak znakomitego grona odbędzie się 28 maja tego roku. Rejon Łuku Mużakowskiego umożliwia obejrzenie wielu stanowisk geologicznych, w tym odsłoniętych trzeciorzędowych warstw ziemi, głazów narzutowych, wydm śródlądowych, źródlisk wód żelazowo-siarkowych oraz wychodni węgla brunatnego. Przypomnijmy, że od 2004 r. na innej prestiżowej liście UNESCO, światowego dziedzictwa, figuruje już Park Mużakowski. Zachodnia część parku z ośrodkiem rezydencjonalnym leży po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia część leży po stronie polskiej na terenie miasta Łęknica. Powierzchnia całego założenia wynosi 728 ha, części zachodniej - 206 ha, części wschodniej - 522 ha. Park leży na zróżnicowanym wyskościowo terenie moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowa. Jest to klasyczny park krajobrazowy, jedno z czołowych dzieł europejskiej sztuki ogrodowej XIX w. Inicjatorem budowy parku, jak i jego twórcą był książę Hermann von Pückler-Muskau, właściciel dóbr Muskau, literat, a zarazem propagator i teoretyk ogrodnictwa krajobrazowego. Jest to zatem doskonała propozycja na weekend i doskonałe miejsce do świętowania!


Święto Województwa: będzie kosmicznie i zielono

Hasło przewodnie tegorocznego święta brzmi: Nauka – Natura – Kosmos.  Udowodnimy, że nowoczesne technologie służą dziedzictwu kulturowemu i odwrotnie. Będziemy zachęcać do zwiedzania Parku i jego odkrywania, a także do odkrywania tajemnic nauki.  Pokażemy, że Lubuskie oprócz tego, że jest zielone i piękne, jest też nowoczesne. - Nie dość że geopark jest kosmiczny i widziany z kosmosu, to  będą też kosmiczne wydarzenia – zapewnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Krótko mówiąc, będzie kosmicznie na łonie natury.

A zatem, zapraszamy do wędrówki po ekscytującym świecie chemii, fizyki, astronomii, informatyki, robotyki i geologii, podczas której poznamy także dokonania lubuskich naukowców, wynalazki XXI wieku i ich związki z przeszłością. Sprawdzimy, co w trawie piszczy i jak wykorzystać wodę, słońce i wiatr do produkcji energii odnawialnej. Zapoznamy się z historią parku i nieograniczoną wyobraźnią jego założyciela.

Jak co roku, podczas święta województwa będzie też coś dla duszy. Tym razem gwiazdą muzycznej uczty będzie niezwykły, jedyny i niepowtarzalny Emir Kusturica - serbski reżyser filmowy, scenarzysta, aktor i muzyk; dwukrotnie nagrodzony Złotą Palmą na Festiwalu Filmowym w Cannes. W czasie koncertu nie zabraknie więc największych filmowych przebojów, bałkańskiego ducha, energii i magii rodem z filmów Kusturicy. To jednak nie wszystko. Czeka nas także wyjątkowy koncert filharmoników zielonogórskich z okazji 60-lecia istnienia Filharmonii.

 

 

 


Lubuskie gospodarzem jubileuszowych Polsko-Niemieckich Dni Mediów

Województwo lubuskie będzie organizatorem przyszłorocznych - jubileuszowych, 10. Polsko-Niemieckich Dni Mediów. 11 maja podczas finału konkursu dziennikarskiego im. Tadeusza Mazowieckiego, który odbył się w Lipsku specjalną pałeczkę przekazał nam premier Saksonii Stanislaw Tillich. - Zapraszamy do Lubuskiego. Jesteśmy małym, ale świetnie rozwijającym się regionem Polski. Warto nas odwiedzić i poznać nasze atuty - powiedział obecny podczas uroczystości wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

"Od Stasia dla Stasia" - tak skomentował przekazanie pałeczki premier Saksonii. Dni Mediów organizowane są co roku, na przemian w Polsce i w Niemczech. Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalne forum dziennikarskie, gdzie przedstawiciele mediów mogą w atmosferze otwartości i z udziałem uznanych specjalistów podjąć dyskusję o obecnie najważniejszych aspektach pracy dziennikarzy w obu krajach oraz o szczególnej roli i odpowiedzialności mediów za kształtowanie stosunków polsko-niemieckich. Partnerzy projektu pragną w ten sposób wspierać polsko-niemiecki dialog w środowisku dziennikarzy.


Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego

Przyznawana jest za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane, ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5 000 euro. Niezależne jury wybiera najlepsze spośród zgłoszonych prac.

Podczas uroczystej gali wręczono nagrody tegorocznym laureatom. Nagrodę w kategorii Prasa otrzymała Emilia Smechowski za pracę „Jestem, ale ty mnie nie widzisz" opublikowaną w TAZ am Wochenende. W kategorii Radio zwyciężyła Tilla Fuchs za pracę „New York, New York lub: Co nowego w starej ojczyźnie" wyemitowaną przez Sr2 Kulturradio. W kategorii Telewizja odznaczeni zostali Marek Tomasz Pawłowski i Małgorzata Walczak za pracę „Dotknięcie anioła" z Redakcji Form Dokumentalnych TVP i WDR PG Dokumentation. W kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu" jury wyróżniło pracę Kingi Wołoszyn-Kowandy i Krzysztofa Czajki powstałą w ramach programu „Kowalski i Schmidt" w TVP Wrocław / RBB.

Premier Wolnego Państwa Saksonia i Gospodarz uroczystości Stanisław Tillich podkreślił: „Dziennikarze odgrywają znaczną rolę w kształtowaniu stosunków polsko-niemieckich. Są ważnymi 'budowniczymi mostów' między ludźmi z obu krajów, między polityką i społeczeństwem. Poprzez swoją pracę pomagają obalać stereotypy, rozwiązywać nieporozumienia, budować wzajemne zrozumienie. Przy tym ciąży na nich duża odpowiedzialność, dlatego dla zrozumienia ich przekazu potrzebne są wolne i niezależne media. Wolne media przynależą do Europy jak wolność i demokracja, jak praworządność i gospodarka rynkowa. Poprzez przyznanie Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego opowiadamy się za wolnością mediów".

 

 


Samorząd w mediach – weź udział w konkursie!

Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej, bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? Przyślij nam swój materiał o regionie i weź udział w konkursie „Samorząd Lubuski w Mediach 2016".  -We współczesnym świecie rzetelna informacja jest na wagę złota, więc państwa praca jest dla nas niezwykle ważna, pozwala na skuteczną komunikację z mieszkańcami. Dobry rozgłos jest bardzo potrzebny - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.

- gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego,

- ochrony zdrowia (działalność szpitali wojewódzkich lub spółek, dla których samorząd województwa jest organem właścicielskim),

- rynku pracy i bezrobocia

- kultury (działalność instytucji kultury podległych samorządowi województwa, imprezy promocyjne woj. lubuskiego),

- sportu i rekreacji (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, programy promocji sportu),

- turystyki i produktów regionalnych (działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej, lubuskie szlaki turystyczne, produkty regionalne itp.),

- rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi,

- współpracy zagranicznej woj. lubuskiego,

- funduszy europejskich,

- dokumentów strategicznych  woj. lubuskiego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy, których utworzy zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 1 czerwca 2015 r., a 1 czerwca 2016 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego.

Prace należy nadsyłać najpóźniej do 10 czerwca 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

Z dopiskiem : „KONKURS – SAMORZĄD LUBUSKIM W MEDIACH 2016"

Pula nagród wynosi 6.000 zł
Do pobrania:
-
regulamin konkursu
- formularz zgłoszenia

 

 


Lubuskie Diamenty Forbesa rozdane

W środę 11 maja, podczas uroczystej gali w Pałacu Mierzęcin, wręczono Diamenty Forbesa 2016. W regionie lubuskim statuetki odebrało 28 firm. Redakcja miesięcznika „Forbes" we współpracy z firmą Bisnode Polska przyznała nagrody po raz 9. Stosując metodę szwajcarską, magazyn przygotował zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju.  

Galę wręczenia Diamentów Forbesa  poprowadził Roman Młodkowski, dyrektor zarządzający segmentu biznes i finanse w Grupie Onet - Ringier Axel Springer Polska.


METODA SZWAJCARSKA

W rankingu brane są pod uwagę firmy, które w terminie złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim. Wyeliminowane zostały przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Wyselekcjonowane zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym według ratingu Bisnode.

Wyróżnione firmy podzielone zostały na trzy kategorie wg przychodów ze sprzedaży:
• firmy małe 5–50 mln zł;

• firmy średnie 50–250 mln zł;

• firmy duże powyżej 250 mln zł.


28 lubuskich przedsiębiorstw odebrało statuetki

W gronie największych spółek (z przychodami powyżej 250 mln złotych) najszybciej rosła wartość firmy: Arcobaleno sp z o.o. Firma z Czerwieńska. Producent i dystrybutor obuwia, zastąpił na podium zeszłorocznego giganta – Kronopol z Żar. Arcobaleno należy do włoskiej grupy obuwniczej, na rodzimym rynku znana z marki InBlu. Na terenie Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Ekonomicznej działa od 10 lat. Skupia się na produkcji obuwia tekstylnego i zdrowotnego, które sprzedaje do wielkich sieci. W 2014 roku zysk spółki wyniósł ponad 60 mln zł przy przychodzie ponad 300 mln złotych. To aż 48% więcej niż w zeszłym roku.

Najszybciej rosnącymi firmami średnimi (przychody od 50 do 250 mln zł) są: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast sp. z o.o., Eobuwie.pl, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Masterchem oraz Marcin Wiśniewski Piotr Wasilewski spółka jawna.

Eobuwie to kolejna firma z branży obuwniczej, której przychody w ciągu jednego roku wzrosły prawie dwukrotnie, co pozwoliło im przeskoczyć z małych Diamentów na drugie miejsce pośród średnich. Ta rodzinna spółka powstała dwie dekady temu; swój sukces zawdzięcza rozszerzeniu swojej działalności na usługi e-commerce. Priorytetem firmy jest sprzedaż galanterii i obuwia dobrych marek. Prezes firmy, Marcin Grzymkowski, podkreśla, że ważnym krokiem dla firmy było przejęcie jej pakietu kontrolnego przez grupę CCC. Dzięki nowemu partnerstwu firma rozpoczęła budowę centrum dystrybucyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Zielonej Górze.

Inną firmą w czołówce średnich firm jest PW Masterchem, producent opakowań i preform PET do chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów spożywczych, wyrobów farmaceutycznych i suplementów diety. Firma dynamicznie realizuje postawione sobie cele, stawia na zwiększenie udziału w rynku Europejskim oraz doskonalenie procesów wytwarzania opakowań połączonych ze wzrostem jakości oferowanych wyrobów. To wszystko pozwala na osiąganie stale rosnących przychodów  i zysków (20 mln zł w 2014 roku wobec 12,7 mln złotych w 2013 roku).  

Wśród spółek małych (przychody od 5 do 50 mln zł) najszybciej swoją wartość zwiększały: Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Erka-Trans sp. z o.o., MB-Pneumatyka sp. z o.o., Feryster spółka jawna B. i Z. Sobków.

Ciekawą pozycją jest tutaj spółka MB Pneumatyka. Ta firma z Sulechowa specjalizuje się w produkcji złącz do pneumatycznych układów hamulcowych w pojazdach użytkowych, takich jak samochody ciężarowe, autobusy oraz naczepy. Konsekwentne stawianie na rozwój oraz praca i zaangażowanie wykształconej załogi, przyczyniły się do tego, że w przeciągu kilku lat od rozpoczęcia działalności, firma trafiła do grona pięciu wiodących producentów tego typu złącz w Europie. 

Zobacz: Listę Lubuskich wyróżnionych firm

 

 


Przedsiębiorstwo Fair Play - zgłoś swoją firmę

Trwa XIX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play". Zgłoś swoja firmę i udowodnij innym, że odnosisz sukcesy działając etycznie!

Od 19 lat polskie przedsiębiorstwa są promowane w najstarszym ogólnopolskim programie skierowanym do firm, dla których nie tylko wynik, ale również sposób prowadzenia biznesu ma zasadnicze znaczenie.

Do tegorocznej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play" zgłosiło się już niemal 200 firm
z 14 województw. Certyfikat programu „Przedsiębiorstwo Fair Play" 2016 mają szansę uzyskać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji, a ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach prospołecznych,
a w prowadzonej działalności uwzględniają dbałość o środowisko naturalne.

Listę uczestników  można znaleźć pod adresem:   http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/uczestnicy-certyfikacji.html .


Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2016 r.

Regulamin dostępny na stronie:

http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/pliki/dokumenty/2016/pfp_regulamin_2016.pdf

Zapraszamy do udziału lubuskie przedsiębiorstwa!

 

 


 

Paweł Mrożek

Kierownik Biura Prasowego

Gabinet Zarządu

p.mrozek@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 493, tel. kom. 693 400 782

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?