poniedziałek, 2 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 

 

GZ.II.0620.1.84.2016                                                                              Zielona Góra, 02.05.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 


Newsletter nr 84

 

 

 


3 maja – świętujmy razem! Wolność i Demokracja są w nas!

3 maja 1791 roku – 225 lat temu Sejm Rzeczpospolitej uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucję. Rocznica tego wydarzenia to powód do świętowania. – To święto przypomina nam, że Konstytucja jako podstawowy akt prawny ma zasadnicze znaczenie w życiu państw i narodów – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Z tej okazji spotykajmy się o godz. 13:30 na zielonogórskim deptaku (obok Muzeum Ziemi Lubuskiej), aby wspólnie odczytać treść najstarszej w Europie ustawy zasadniczej!

Uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Zielonej Górze rozpocznie msza święta w Kościele Katedralnym pw. Świętej Jadwigi. Następnie o godz. 12:15 władze regionu i miasta złożą kwiaty przed Obeliskiem Konstytucji 2 Maja w Parku im, gen. Józefa Sowińskiego.

O godz. 13:30 zapraszamy na zielonogórski deptak (obok Muzeum Ziemi Lubuskiej, ul. Niepodległości 15, przy ławeczce Klema Felchnerowskiego), gdzie wspólnie odczytamy treść najstarszej w Europie ustawy zasadniczej! - To Konstytucja określa podstawy ustroju państwa, jego organizację, sposób powoływania i kompetencje organów państwowych oraz podstawowe prawa obowiązki każdego obywatela – wyjaśnia marszałek Elżbieta Polak, która weźmie udział w „wielkim czytaniu".

 


Święto Flagi

2 maja obchodzone jest Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowione w 2004 r. święto coraz mocniej zakorzenia się w świadomości Lubuszan i mieszkańców naszego kraju. - Pokażmy, że potrafimy wspólnie, radośnie świętować. Niech Lubuskie będzie w tych dniach biało-czerwone - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Dziś wieczorem główny budynek urzędu marszałkowskiego zostanie podświetlony na biało-czerwono.

Pomysł ustanowienia Dnia Flagi RP narodził się w październiku 2003 r. Udało się go zrealizować kilka miesięcy później. Chociaż wybór daty obchodów nie wiąże się z żadnym konkretnym wydarzeniem, to z książek o historii można dowiedzieć się, że właśnie tego dnia polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie.

Flaga narodowa. Dla wielu to symbol wielkiej dumy, która w Polsce ma kolory bieli i czerwieni. Barwy flagi zostały wzięte z herbu Królestwa Polskiego, którym był biały orzeł na czerwonej tarczy. Na fladze biel znalazła się u góry, a czerwień na dole, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Kolory te w czasach średniowiecza były bardzo popularne.

Dodajmy, że 2 maja Polska świętuje również Dzień Polonii i Polaków za Granicą

 

 


Strzelce Krajeńskie gospodarzem Święta Plonów

Już wiadomo, że XVIII Lubuskie Święto Plonów odbędzie się 4 września br. w Strzelcach Krajeńskich. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Lubuskiego. Ten rok jest wyjątkowy dla Strzelec Krajeńskich, gdyż miasto świętuje 730. rocznicę powstania.

Święto Plonów łączy w sobie to, co w naszej tradycji najpiękniejsze: pamięć regionu, kultywowanie dawnych obrzędów i radość z bogatych żniw. Nieodłącznym elementem odbywający się w ramach tego święta jest konkurs kulinarny pn.: "NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓW".

Święto Plonów jest pięknym tradycyjnym obrzędem ludowym, bogatym w symbolikę misternie wykonanych wieńców i okazałych bochnów chleba - wieńczącym coroczny, ogromny trud wszystkich pracujących na roli. Jest to przede wszystkim Święto wdzięczności za Opatrzność Bożą, nad plonami i rolnikami, którzy z poszanowaniem uprawiają ziemię.

 

 


Do startu, gotowi, start!

Działasz w organizacji pozarządowej? Organizujesz wydarzenie sportowe w kraju lub za granicą? Ten konkurs jest dla Ciebie! Do podziału jest 200 tys. zł. 2 maja br. zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań w zakresie promocji Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych odbywających się w kraju i za granicą.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa – działania sprzyjające promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.

Minimum 30% przyznanej dotacji musi zostać przeznaczona na kampanię promującą województwo lubuskie, przedstawiającą jego walory i atrakcyjność turystyczną, wdrażając w realizację zadania hasło ,,Zdrowe Lubuskie" lub ,,Lubuskie - tu gramy". Przy realizacji zadania, około 50% wydarzeń powinno odbyć się na terenie województwa lubuskiego. Wymagalny minimalny finansowy wkład własny (na finansowy wkład własny składają się: finansowe środki własne i środki finansowe z innych źródeł ) oferenta w realizację zadania wynosi minimum 20% wartości projektu (w tym maksymalnie 5% wkładu osobowego).

Konkurs obejmuje zadania, których zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Oferty będzie można składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs z obszaru promocji województwa" w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

 

 

Prawie 28 mln euro dla lubuskich Lokalnych Grup Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej

W sumie 10 Lokalnych Grup Działania i jedna Lokalna Grupa Rybacka działające na terenie województwa lubuskiego otrzymają na realizacje swoich lokalnych strategii rozwoju łączną kwotę prawie 28 mln euro: z czego prawie 25 mln euro to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a 3 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze".

Jest to efekt ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego naboru wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Nabór wniosków odbywał się w dniach 16 listopada 2015 r. – 30 grudnia 2015 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach tego naboru wpłynęło 13 wniosków. Oceny wniosków dokonywała Komisja składająca się z niezależnych ekspertów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Ocena wniosków trwała prawie 4 miesiące, w dniu 16 kwietnia 2016 r. Komisja przyjęła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju jako rekomendację do akceptacji Zarządu Województwa Lubuskiego.
2 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą rekomendowaną listę. Podjęta uchwała pozwoli na podpisanie umów ramowych z Lokalnymi Grupami Działania i Lokalną Grupą Rybacką.

Lista ocenionych Lokalnych Strategii Rozwoju

 

 


Grunt na medal 2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal 2016" organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja. Udział w konkursie jest bezpłatny i stanowi znakomitą okazję dla podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.

Inwestycje zagraniczne to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Udział w konkursie to szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowe możliwości pozyskania znaczących inwestorów.

Zachęcamy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIiIZ oraz urząd marszałkowski lokalizacji zagranicznym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym.  Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal" na wszystkich materiałach promocyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu:

Grunt na medal_Regulamin 2016

Formularz zgloszeniowy

Założenia do prezentacji gminy podczas audytu

oświadczenie właściciela prywatnego

 

 


Pociągiem do kultury przez Lubuskie

30 kwietnia odjechał pierwszy pociąg  „do kultury" na trasie Berlin-Żary/Żagań-Legnica-Wrocław. Połączenie na południu regionu związane jest z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2016. - Lubuskie jest po drodze do Wrocławia - mówi marszałek. - To doskonała okazja, żeby zaprezentować region pasażerom i turystom - dodaje.

Jest to najkrótsze połączenie z Berlina do Wrocławia. Będzie można z niego skorzystać w każdy weekend, w związku z wydarzeniami w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, którą jest Wrocław. - Będziemy mogli wykorzystać ten "pociąg do kultury" do promocji regionu lubuskiego - wyjaśnia Elżbieta Anna Polak. Pociąg do kultury jest prawdziwie transgraniczny. Świadczą o tym chociażby dwujęzyczne napisy, pytania, cytaty, czy informacji na temat znanych osób ze świata kultury i nauki związanych z Wrocławiem, takich jak: Tadeusz Różewicz, czy Ludwik Hirszfeld. W pociągu funkcjonuje także mobilna biblioteka, w które oprócz książek znajdują się foldery i ulotki prezentujące także województw lubuskie i zapraszające na Święto Województwa.

Rozkład jazdy:

Do Wrocławia:  Żary 10:40/10:41 (przyjazd/odjazd), Żagań (10:53/10:58) – w soboty i niedziele

Do Berlina: Żagań 21:32/21:33, Żary 21:45/21:48 – w soboty

Żagań 18:39/18:45, Żary 18:58/18:58 – w niedziele.

Podróż z Berlina do Wrocławia potrwa cztery i pół godziny. Skład stanowią trzy niemieckie szynobusy, w których zmieści się 420 pasażerów. Pociąg będzie kursować do końca września. Bilet kosztuje 19 euro w jedną stronę. Turyści, którzy przyjadą "Pociągiem do kultury" będą mogli korzystać przez weekend z darmowej komunikacji miejskiej (na bilet kolejowy) i z roweru miejskiego.

 


Ze starostami o Planie Transportowym

Trwają prace nad kolejną aktualizacją Planu Transportowego dla województwa lubuskiego. Zakończyły się już konsultacje dokumentu. Po ich uwzględnieniu zarząd województwa skierował uchwałę pod obrady sejmiku. Radni zajmą się tym tematem podczas najbliższej sesji 16 maja. Jednak, aby sieć połączeń w regionie była kompletna, swoje plany przygotować muszą starostwa powiatowe, a następnie gminy. W związku z tym 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z przedstawicielami lubuskich powiatów, którzy zaprezentowali stopień zaawansowania prac na swoich obszarach.

Przypomnijmy, 16 listopada ubiegłego roku radni województwa lubuskiego przyjęli zaktualizowany plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie naszego regionu. Zawierał on organizację przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym oraz na 18 liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym. Jednak w związku z licznymi uwagami dotyczącymi dokumentu został on po raz kolejny poddany konsultacjom. Po ich zakończeniu został zatwierdzony i skierowany pod obrady sejmiku województwa. Kolejna aktualizacja rozszerza katalog linii komunikacyjnych w transporcie drogowym do 190 połączeń. Jest to konieczne ze względu na jak najlepsze zapewnienie dostępu do publicznej komunikacji pasażerskiej.

Lubuskie jest więc przygotowane. Teraz czas na plany powiatowe i gminne. - Chciałabym, żeby starostowie mieli świadomość, że mają takie kompetencje, żeby budować u siebie sieć komunikacyjną. Te sieci będą później wpisywać się w regionalny transport – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Jeżeli nie powstanie siatka połączeń, to poszkodowani zostaną mieszkańcy województwa. Dopóki nie stworzycie państwo planów transportowych, gminy nie będą wiedziały co dalej – dodała Alicja Makarska, członek zarządu.

Podczas spotkania przedstawiciele powiatów prezentowali poziom zaawansowania prac na swoich obszarach. Jako największy problem wskazali brak porozumień z gminami, które często nie są zainteresowane podjęciem tematu. (sieć komunikacyjna na terenie powiatów powinna być tworzona na podstawie porozumień powiatowo-gminnych). Są jednak przykłady dobrej współpracy i działań na rzecz powstania spójnego planu transportowego. Należy do nich powiat zielonogórski. - Zakładamy związek powiatowo- gminny. Powołaliśmy dwie grupy, które zajmują się tym tematem: legislacyjną i roboczą. Mamy ustalony statut. Grupa robocza pracuje nad liniami i nad ich rentownością. Później będziemy sprzedawać operatorom gotową siatkę połączeń w pakiecie – mówił Waldemar Kotlarski Wicestarosta Zielonogórski. Powiat współpracuje także z miastem Zielona Góra.

W dobrej sytuacji jest także powiat żagański. - Mamy opracowany statut poddany konsultacjom w gminach. Jest związek gmin. Gminy przedstawiły swoje propozycje. Chcemy, aby był to plan nieco bardziej rozbudowany. Co prawda, nie musimy go realizować ale chcemy. Przekonaliśmy gminy o zasadności i celowości jego powstania. Myślę, że powinniśmy zdążyć – wyjaśnił Marek Kopta, Wicestarosta Żagański.

Aby wypracować podobną sytuację w pozostałych powiatach pod koniec czerwca z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak odbędzie się spotkanie przedstawicieli powiatów, gmin, samorządu województwa oraz lubuskich parlamentarzystów. Spotkanie będzie miało także na celu aktywizację gmin w procesie tworzenia planów transportowych. – Widzę, że powiaty są przygotowane. Przewija się tutaj pozytywny stosunek. Bardzo mnie to cieszy, bo to daje szansę na pozytywny koniec, a tym samym dobrą sieć komunikacyjną w regionie lubuskim – mówiła podsumowując marszałek.

 

 


RPO L2020 – weź udział w szkoleniu! Zwiększ swoją szansę na dotację!

Zapraszamy na kolejną turę szkoleń dotyczących aktualnie ogłoszonych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp. – Szkolenia warsztatowe ułatwią ubieganie się o środki europejskie. W poprzedniej perspektywie to przyniosło efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Harmonogram szkoleń

09.05.2016 r. - Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. działania 1.1 Badania i innowacje

09.05.2016 r - Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

10.05.2016 r. - Zielona Góra, szkolenie dot. działania 1.1 Badania i innowacje

10.05.2016 r. - Zielona Góra, szkolenie dot. poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

11.05.2016 r. – Zielona Góra, szkolenie dot. poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

12.05.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dost

 

 


RPO L2020: wydłużamy nabory wniosków!

Zarząd Województwa Lubuskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania z funduszy RPO L2020 zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. Decyzja ta umożliwi wnioskodawcom skompletowanie pełnej dokumentacji. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom beneficjentów. Staramy się być elastyczni, bo to umożliwi lepsze wdrażanie RPO Lubuskie 2020 – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Decyzją zarządu województwa wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Działania 1.1 Badania i innowacjenabór potrwa do 1 lipca 2016 r.,

- Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne  - nabór potrwa do 31 maja br.

Ponadto dodatkowy czas na skompletowanie niezbędnej dokumentacji będą mieli również potencjalni beneficjenci ubiegający się o środki w ramach obszaru związanego z edukacją EFS.

Do 17 czerwca wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT),

- Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski,

- Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

osowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski oraz poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

 

 

 


--

Pozdrawiam pozostając w kontakcie,

 

Paweł Mrożek

Gabinet Zarządu, Kierownik Biura Prasowego, p.mrozek@lubuskie.pl

tel. 68 45 65 493, tel. kom. 693 400 782

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?