piątek, 27 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.100.2016 Zielona Góra, 27.05.2016 r.


Newsletter nr 100


Geopark Łuk Mużakowa z tytułem UNESCO
28 maja br. o godz. 15.00 w Nowym Zamku w Bad Muskau odbędzie się uroczyste przekazanie aktu nadania UNESCO dla transgranicznego Geoparku Muskauer Faltenbogen/Łuk Mużakowa. W uroczystości weźmie udział marszałek Elżbieta Anna Polak. Swój udział zapowiedzieli saksoński Minister ds. Środowiska i Rolnictwa Thomas Schmidt oraz brandenburski Minister ds. Rozwoju Terytorialnego, Środowiska Rolnictwa Jörg Vogelsänger.
Uroczyste przekazanie aktu nadania tytułu UNESCO odbędzie się w związku z przyznaniem niemiecko-polskiemu Geoparkowi tytułu „Światowy Geopark UNESCO". Organizacja UNESCO doceniła wyjątkowy obszar geologiczny i gospodarczy oraz kulturowo-historyczny rozwój regionu granicznego. Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku w Paryżu odbyła się sesja Ogólnej Konferencji UNESCO, podczas której wyróżniono najwspanialsze geoparki świata, które należą do sieci geoparków europejskich i światowych.
Geopark Łuk Mużakowa
Geopark Łuk Mużakowa obejmuje unikatową w skali europejskiej, u-kształtną, morenową strukturę geologiczną, powstałą w efekcie działalności lodowców skandynawskich. Struktura geologiczna, która znajduje się w granicach geoparku, rozciąga się na terenie Polski, w powicie żarskim, gminach Łęknica, Trzebiel, Tuplice i Brody, oraz na ternie Niemiec, w Brandenburgii i Saksonii.
Posiada ona charakterystyczne, dla obszarów zaburzeń lodowcowych, ułożenie warstw. Znajdujące się w głębi Łuku Mużakowa pokłady węgli brunatnych i innych skał, ułożone są niemal pionowo, budując zróżnicowane formy geologiczne. Płytkie zaleganie wyciśniętych pokładów umożliwiało rozwój podziemnego i odkrywkowego górnictwa węgli brunatnych i kopalin towarzyszących, które trwało tutaj ponad 110 lat. Pozostałością dawnej działalności górniczej i przetwórstwa kopalin są zbiorniki pokopalniane wypełnione kwaśnymi wodami. Tworzą one pojezierze antropogeniczne, składające się na wyjątkowy w skali kraju krajobraz pogórniczy, z którym związane jest specyficzne środowisko przyrodnicze.
Unikatowe fenomeny geologiczne prezentowane są w geoparku, po polskiej i niemieckiej stronie dzięki licznym ścieżkom geoturystycznym, z których najbardziej atrakcyjna jest ścieżka „Dawna kopalnia Babina", znajdująca się pomiędzy Łęknicą i Nowymi Czaplami. Walory geologiczne obszaru są przybliżane turystom także za pomocą przewodników geologicznych i innych materiałów informacyjnych, wydawanych przez opiekujące się geoparkiem Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa.
Park Mużakowski
Przypomnijmy, że od 2004 r. na innej prestiżowej liście UNESCO, światowego dziedzictwa, figuruje już Park Mużakowski. Polska część parku zarządzana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ostatnich latach Park odwiedza coraz więcej turystów.
Zachodnia część parku z ośrodkiem rezydencjonalnym leży po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia część leży po stronie polskiej na terenie miasta Łęknica. Powierzchnia całego założenia wynosi 728 ha, części zachodniej - 206 ha, części wschodniej - 522 ha. Park leży na zróżnicowanym wyskościowo terenie moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowa. Jest to klasyczny park krajobrazowy, jedno z czołowych dzieł europejskiej sztuki ogrodowej XIX w. Inicjatorem budowy parku, jak i jego twórcą był książe Hermann von Pückler-Muskau, właściciel dóbr Muskau, literat, a zarazem propagator i teoretyk ogrodnictwa krajobrazowego.
W sobotę odbędzie się Święto Parku, impreza promującą Park Mużakowski, realizowana przez jego zarządców, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Stiftung „Fürst-Pückler-Park Ba Muskau", we współpracy z miastem Łęknica, odbywającą się po obu stronach Nysy.
Po stronie polskiej program koncentruje się w dwóch miejscach: w historycznej szkółce i w miejscu nieistniejącego zespołu zabudowy nazywanej Domem Angielskim.
W szkółce odbędzie się Piknik pod jabłoniami, mający charakter imprezy rodzinnej. Przewiduje się występy zespołów muzycznych, zabawy ruchowe dla dzieci i dorosłych, w tym naukę tańca, warsztaty, m.in. malarstwa sztalugowego, wyrobu biżuterii, makramy oraz animacje z bańkami mydlanymi. Zaproszeni zostaną wystawcy produktów regionalnych i oraz oferujący usługi gastronomiczne.
Na tarasie Domu Angielskiego odwiedzający park będą mogli obejrzeć inscenizację teatralną pt. „Polityka w miłości", opartą na prozie Honoré de Balzaca. Przez cały dzień będzie tam działała kawiarnia plenerowa. Po parku będzie się można przemieszczać bryczkami. Tego dnia dla bryczek zostanie otwarty Most Angielski.
W tym roku na zakończenie dnia odbędą się dwa koncerty – muzyki poważnej na scenie przed Nowym Zamkiem (zachodnia strona parku) i muzyki gospel – w Szkółce (wschodnia strona parku).
Imprezy po stronie polskiej rozpoczynają się o godzinie 12.
Święto Województwa Lubuskiego
Warto również dodać, że tegoroczne Święto Województwa (25 czerwca br.) odbędzie się właśnie w Parku Mużakowskim. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Od dwóch lat województwo lubuskie skutecznie promujemy parki. W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Jest to zatem okazja, by pochwalić się doświadczeniami współpracy na pograniczu


Lubuski Sejmik Dziecięcy
"I Ty możesz zostać samorządowcem" - to hasło IV Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego, który odbędzie się 30 maja br. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze. Weźmie w nim udział 30 "dziecięcych radnych" z 15 szkół podstawowych z regionu. Celem inicjatywy jest przekazanie uczniom praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu samorządu. Dzieci poznają też specyfikę pracy miejsca, w którym powstają uchwały warunkujące rozwój regionu. Gospodarzami obrad będą marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka pragniemy przybliżyć uczniom szkół podstawowych z naszego regionu zasady funkcjonowania Samorządu Województwa Lubuskiego. Uczniowie będą mieli okazję wziąć czynny udział w obradach, wcielając się w rolę radnych województwa lubuskiego. Zwiększy to umiejętności uczniów w zakresie współpracy, negocjacji, argumentowania i podejmowania decyzji, a także przybliży sposoby funkcjonowania organu uchwałodawczego samorządu województwa. Celem obrad będzie wypracowanie i zatwierdzenie poprzez głosowanie Kodeksu Samorządowca.
Regulamin


Z wicepremierem o rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego
Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwiedził 25 maja br. Uniwersytet Zielonogórski, gdzie spotkał się z władzami uczelni – rektorem Tadeuszem Kuczyńskim oraz dziekanami wydziałów, władzami miasta oraz lubuskimi parlamentarzystami. W spotkaniu brała udział marszałek Elżbieta Anna Polak. Rozmowy dotyczyły planów rozwojowych uczelni oraz możliwości ich finansowania. Podczas spotkania wicepremier zadeklarował wsparcie finansowe dla zielonogórskiej uczelni.
Głównym tematem spotkania był rozwój uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie chciałbym tez składać obietnic bez pokrycia. Wszyscy wiemy, że sytuacja uczelni jest trudna. Wszyscy wiemy, że w ciągu kilku najbliższych lat niż demograficzny będzie docierał do uczelni i liczba studentów będzie maleć. Dlatego byłoby nieszczerością z mojej strony, gdybym państwu obiecywał, że nakłady na szkolnictwo wyższe będą rosły. Myślę, że dużym sukcesem będzie zatrzymanie tego poziomu środków budżetowych na pułapie, który osiągnęliśmy w tym roku. Pracujemy nad rozwiązaniem, dzięki któremu utrzyma się poziom finansowania uczelni, niezależnie od spadku liczby studentów – wyjaśnił wicepremier Jarosław Gowin. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak zadeklarowała wsparcie dla Uniwersytetu. - Samorząd województwa wspierał do tej pory uniwersytet i jego rozwój i będzie nadal wspierał. Liczymy na partnerstwo ze strony ministerstwa – wyjaśniła. Marszałek podkreślała, że samorząd województwa wsparł już zielonogórską uczelnie kwotą 125 mln zł. Zobacz: Wsparcie dla UZ z LRPO Środki te pochodziły z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu województwa. Dwa największe projekty to budowa Parku Naukowo – Technologicznego, który odwiedził wicepremier Jarosław Gowin oraz utworzenie kierunku lekarskiego. Zobacz: Historia powstania i dofinansowanie dla kierunku lekarskiego - Robimy to dlatego, ponieważ rozwój uniwersytetu jest fundamentem realizacji długoterminowej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – wyjaśniła. - Samorząd województwa będzie nadal partnerem w wielu działaniach, ale liczymy również na wsparcie z programów krajowych Wiedza i Rozwój, Inteligentny Rozwój. Bardzo prosimy pana premiera o renegocjacje Kontraktu Terytorialnego i również udział finansowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w realizacji naszych priorytetów – dodała.
W Lubuskiem studiuje obecnie blisko 18 tys. młodych ludzi. Większość z nich, bo blisko 13 tys. to studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.


O rozbudowie Muzeum Ziemi Lubuskiej
Rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze to główny temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z dyrektorem Leszkiem Kanią oraz prof. Czesławem Osękowskim.
Bogate zbiory muzeum nie są udostępniane z powodu braku powierzchni wystawienniczej, stąd pomysł rozbudowy placówki. Rozmowa dotyczyła także projektu budowy muzeum „wypędzonych", które poświęcone byłoby przymusowej migracji po II wojnie światowej. – Nie ma takiego w Polsce Zachodniej, a przecież przyjechaliśmy tu z różnych stron świata – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak. Idea budowy muzeum zrodziła się już kilka lat temu, ale dopiero teraz pojawiła się szansa na realizację projektu. Muzeum przygotowało projekt o wartości 15 mln zł – to koszt całkowity. – koncepcja jest godna uwagi i zostanie zaprezentowana na posiedzeniu zarządu województwa.


Odkryj Lubuskie – Święto Województwa tuż tuż
Zapewniamy, będzie kosmicznie, odlotowo, kolorowo i energetycznie! - Tegoroczne święto wpisuje się w misję regionu, który ma być Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii i chcemy to potwierdzić 25 czerwca. Jestem przekonana, że każdy, kto odwiedzi Park Mużakowski tego dnia będzie chciał tu wrócić, bo to miejsce magiczne, jedyny taki park na pograniczu. – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Już tylko miesiąc dzieli nas od Święta Województwa Lubuskiego, które w tym roku odbędzie się 25 czerwca, w położonym na pograniczu Parku Mużakowskim. Czas więc odkryć kolejne karty i tajemnice święta regionu!
Odkryj magię Parku Mużakowskiego
Podczas konferencji zaprezentowany został oficjalny layout tegorocznego święta. - Park Mużakowski jest wielką tajemnicą i layout prezentujący labirynt jest tego symbolem. Park ma wiele ukrytych miejsc, które tworzą swoisty labirynt – wyjaśnił Tomasz Siemiński, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Warto więc wyruszyć jego ścieżkami i odkryć magię perły pogranicza.
Od dziś działa także strona internetowa Święta Województwa: www.lubuskieinspiruje.pl, na której znajdują się wszystkie szczegóły związane z tym wyjątkowym wydarzeniem.
Kosmos na wyciągnięcie ręki
Hasło tegorocznego święta to Nauka-Natura-Kosmos. – Dzień województwa wpisuje się w misję regionu, który ma być Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii i chcemy to potwierdzi 25 czerwca. Nie tylko będziemy się bawić, choć muzycznie jesteśmy świetnie przygotowani, ale prezentować nowoczesne technologie – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
Niewątpliwie będzie kosmicznie! Kosmos łączy i naturę i naukę. Kosmos można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Starożytni nazywali kosmosem wszystko to, co nas otacza. Ale kosmos to także cały wszechświat. Dlatego właśnie zaprosiliśmy naukowców z całej Polski aby opowiadali o swoich dokonaniach, pomysłach na rozwój technologii kosmicznych i wykorzystanie kosmosu w gospodarce - wyjaśnił Sławomir Kosieliński z Instytutu MikroMakro. Opowiedział także jak wyglądać będzie kosmiczna podróż 25 czerwca. - Przy wejściu na łąkę pałacową będzie kosmiczne informatorium. Gdy miniemy bramę kosmosu, wejdziemy na łąkę, która będzie przypominała obóz warowny natury i nauki. Z jednej strony uczelnie, które będą prezentowały swoje dokonania w dziedzinie informatyzacji i robotyki, a z drugiej firmy technologiczne. Zaprezentują się goście z całej Polski – wyjaśnił. Będzie parada robotów. Gościem będzie także znasz stary znajomy robot NAO, który podczas konferencji prasowej zaprosił do Parku Mużakowskiego i potwierdził swoją obecność.
Dzięki nowoczesnym technologiom postaramy się także odkryć tajemnice natury. W geoparku Łuk Mużakowa, w jeziorze Afryka, powstałym w dawnym zbiorniku pokopalnianym przeprowadzimy eksperyment. Będzie tam nurkowała łódź podwodna – robot podwodny, który sprawdzi co tam pływa. Na jeziorze wyląduje także dron, który ma umiejętność nurkowania. Krótko mówiąc tegoroczne Święto Województwa to prawdziwa gratka dla fanów nowoczesnych technologii. O dostęp do sieci zadba firma Orange. - Okazuje się za Park Mużakowski leży niedaleko naszej inwestycji. Po to żeby doprowadzić Internet pozostaje nam tylko kilka kilometrów i światłowód wjedzie na kosmiczną łąkę. Miejsce jest inspirujące, odlotowe i kosmiczne. Planujemy doprowadzić internet z bardzo dużą przepustowością. Będziemy chcieli także zaprezentować rozwiązania, których premiera była w Barcelonie na zlocie operatorów i dostawców rozwiązań bezprzewodowych – wyjaśniła Hanna Kontkiewicz-Chachulska – kierownik Wydziału Programów Szerokopasmowych Orange Polska.
Razem kibicujmy polskiej drużynie
Podczas Święta Województwa zadbamy także o kibiców piłki nożnej. W związku z tym, że w tym czasie odbywać się będzie EURO2016 w Parku Mużakowskim będzie można obejrzeć mecz. – Jest duża szansa, że polska drużyna wyjdzie z grupy z drugiego miejsca, a jeżeli tak się stanie to swój mecz o ćwierćfinał rozegra właśnie 25 czerwca. Stąd pomysł na wspólne kibicowanie – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Coś dla ducha
Na muzyczną ucztę podczas tegorocznego święta województwa zapraszają jedyny i niepowtarzalny Emir Kusturica oraz muzycy Filharmonii Zielonogórskiej, która w tym roku świętuje jubileusz 60-lecia istnienia. Ostatnim akcentem święta będzie niezwykły spektakl multimedialny przygotowany przez studentów Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy.
Zobacz program SWL


74 mln zł na drogi lokalne
- Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nabiera rozpędu. Dziś podpisanych zostało 120 umów na łączną kwotę blisko 74 mln zł. Przebudowa i modernizacja dróg oraz zmiana nawierzchni obejmie 100 km dróg w naszym województwie. Cieszę się, że 45 gmin, 7 powiatów wzięło udział w tym konkursie - mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podczas uroczystego podpisania umów. Dofinansowanie pokrywa 60 proc. planowanych inwestycji. Pierwsze przetargi i remonty rozpoczną się jeszcze w tym roku. Wszystkie prace mają być wykonane do końca 2017 r.
Przed uroczystym wręczeniem umów odbył się briefing prasowy, w którym uczestniczyli: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, wójt gminy Bogdaniec Krystyna Pławska, Danuta Patalas - burmistrz Wschowy, Henryk Janowicz - starosta powiatu żagańskiego oraz Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.
Jako pierwszy głos zabrał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. – Dziś podpisujemy ważne umowy dotyczące przebudowy i modernizacji dróg lokalnych. Dzięki temu wsparciu będzie można zrealizować wiele inwestycji drogowych, na które mieszkańcy naszego regionu czekali od wielu lat – mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
Radości nie kryła wójt gminy Bogdaniec Krystyna Pławska. – Dziś można powiedzieć, że Bogdaniec to mała, ale bardzo szczęśliwa gmina. Dofinansowanie otrzymały trzy wnioski, dzięki którym uda się wykonać 8 km dróg, na które mieszkańcy bardzo długo czekali. Wreszcie ziszczą się ich marzenia, nie będzie pyłu, nie będzie ubytków i będziemy mogli jeździć po normalnych drogach. Skomunikujemy ze sobą cztery wsie. Chcielibyśmy te inwestycje przeprowadzić jak najszybciej, aby mieszkańcy mogli z nich jak najszybciej korzystać – mówiła wójt Bogdańca. Bogdaniec otrzymał dofinasowanie na przebudowę dróg gminnych: Jeżyki-Lubczyno, Jeniniec-Lubczyno oraz przebudowę drogi ul. Akacjowej w m. Jenin.
Następnie głos zabrała Danuta Patalas - burmistrz Wschowy. Gmina otrzymała ponad 233 tys. zł dofinansowania na przebudowę drogi w miejscowości Przyczyna Dolna. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 400 tys. zł. – Bardzo się cieszę, że udało nam się uzyskać dofinansowanie. Mieszkańcy bardzo długo na to czekali - mówiła burmistrz.
Ze wsparcia skorzysta także powiat żagański. Na przebudowę drogi powiatowej w m. Bożnów otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł. – Będzie to przebudowa i modernizacja drogi łącznie z chodnikami i zatokami autobusowymi. Powiat jako gminy został dobrze oceniony, bo ponad 16 dróg będzie zrealizowanych: 5 dróg w gminie Małomice, 3 w gminie Iłowa, 2 w gminie wiejskiej Żagań, 2 w mieście Gozdnica i po jednej w mieście i gminie Szprotawa, Niegosławicach i Brzeźnicy – wyliczał Henryk Janowicz - starosta powiatu żagańskiego.
W uroczystości wzięli udział starostowie, burmistrzowie, wójtowie, członkowie zarządów, skarbnicy oraz goście.
Wcześniej, 17 maja br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zatwierdzenie listy operacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego pozwolił na podpisanie umów z Beneficjentami, do wysokości limitu środków dostępnych dla Województwa Lubuskiego tj.17 196 824 Euro. Wnioskowana kwota pomocy 120 pozytywnie ocenionych wniosków, które uzyskały minimum 9 pkt wyniosła 73 875 318,00 zł. Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 30 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku wpłynęło 162 wniosków na kwotę pomocy 106 365 679 zł.


Pracownicy samorządowi świętują
27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji członkowie zarządu województwa z marszałek Elżbietą Anna Polak na czele spotkali się z pracownikami urzędu marszałkowskiego. Była to okazja do podziękowania za pracę na rzecz regionu lubuskiego. - Dzień samorządu to okazja żeby podziękować wam moim drodzy współpracownicy za to, co robicie każdego dnia, za służbę dla mieszkańca regionu lubuskiego. Gratuluję sukcesów i osiągnięć – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas uroczystości wręczono także medale za długoletnią służbę.
Podczas spotkania urzędnicy zaprezentowali także swoje pasje, bo jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, powtarzając za Dalajlamą, człowiek spełniony, to człowiek szczęśliwy. - Zależy mi na tym, aby w mojej urzędniczej rodzinie każdy taki był, żebyście mieli satysfakcję z pracy, którą wykonujecie – dodała marszałek.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostają:
1. Czura Lech Jan
2. Kowalewska Renata
3. Leszczyłowska Krystyna
4. Rozbicka Bożena Małgorzata
5. Sekuła Teresa Maria
6. Stankiewicz Andrzej
7. Wielhorska Mariola Donata
8. Żbikowski Zbigniew
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostają:
1. Hełmiński Andrzej
2. Kotońska-Radziszewska Iwona Danuta
3. Nawlicka Kamila Barbara
4. Stolarska Beata Katarzyna
Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostają:
1. Adamcewicz Magdalena Julia
2. Gabrysz-Hryniewicz Małgorzata
3. Lipińska Monika
4. Łupak Joanna
5. Sieniawska-Bogiel Paulina Anna
6. Tramś-Zielińska Małgorzata Barbara


Nowa siedziba Wydziału Zamiejscowego UMWL w Gorzowie Wlkp.!
Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. z końcem maja br. zmienia swoją dotychczasową siedzibę. Przeprowadzka odbędzie się z dotychczasowej siedziby przy ul. Łokietka 22 do budynku przy ul. Dworcowej 13.
Termin rozpoczęcia pracy Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w nowej lokalizacji planowany jest na 31 maja 2016 r.


Samorząd w mediach – weź udział w konkursie!
Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej, bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? Przyślij nam swój materiał o regionie i weź udział w konkursie „Samorząd Lubuski w Mediach 2016". -We współczesnym świecie rzetelna informacja jest na wagę złota, więc państwa praca jest dla nas niezwykle ważna, pozwala na skuteczną komunikację z mieszkańcami. Dobry rozgłos jest bardzo potrzebny - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.
- gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego,
- ochrony zdrowia (działalność szpitali wojewódzkich lub spółek, dla których samorząd województwa jest organem właścicielskim),
- rynku pracy i bezrobocia
- kultury (działalność instytucji kultury podległych samorządowi województwa, imprezy promocyjne woj. lubuskiego),
- sportu i rekreacji (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, programy promocji sportu),
- turystyki i produktów regionalnych (działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej, lubuskie szlaki turystyczne, produkty regionalne itp.),
- rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi,
- współpracy zagranicznej woj. lubuskiego,
- funduszy europejskich,
- dokumentów strategicznych woj. lubuskiego.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, których utworzy zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 1 czerwca 2015 r., a 1 czerwca 2016 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego.
Prace należy nadsyłać najpóźniej do 10 czerwca 2016 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Z dopiskiem : „KONKURS – SAMORZĄD LUBUSKIM W MEDIACH 2016"
Pula nagród wynosi 6.000 zł
Do pobrania:
- regulamin konkursu
- formularz zgłoszenia

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?