poniedziałek, 23 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.97.2016 Zielona Góra, 23.05.2016 r.

Newsletter nr 97

Nowa siedziba Wydziału Zamiejscowego UMWL w Gorzowie Wlkp.!
Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. z końcem maja br. zmienia swoją dotychczasową siedzibę. Przeprowadzka odbędzie się z dotychczasowej siedziby przy ul. Łokietka 22 do budynku przy ul. Dworcowej 13.
Termin rozpoczęcia pracy Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w nowej lokalizacji planowany jest na 31 maja 2016 r.

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
Młodzi, zdolni i z nagrodami. Dziś (23.05) w Gorzowie Wlkp. wręczono stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2016 r. Wyróżnienia otrzymało 38 młodzieżowców reprezentujących kluby z naszego regionu. Laureatom dyplomy wręczył wicemarszałek Romuald Gawlik. W uroczystości udział wzięli także Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Tadeusz Pająk i Zastępca Przewodniczącego GZSN "START" Tadeusz Karpiński.
- Jesteście najlepszym przykładem dla waszych kolegów, koleżanek i Lubuszan, że zdrowy i aktywny tryb życia się opłaca pod każdym względem – mówił podczas uroczystości odbywającej się w siedzibie Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START" Romuald Gawlik - Wasze sukcesy są efektem ciężkiej pracy, mobilizacji, treningów, wyrzeczeń i z tego powodu bardzo serdecznie wam gratuluję osiągniętych wyników. Jestem pewien, że osiągniecie jeszcze więcej i spełnicie swoje sportowe marzenia – dodawał wicemarszałek.
Każdy z wyróżnionych sportowców będzie otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości 385 zł brutto od maja do października. Szczegółową listę wyróżnionych zawodników można znaleźć TUTAJ.
Stypendia przyznawane są od 2008 r. i w tym czasie wsparciem objęto ponad 300 sportowców na kwotę blisko 600 tys. zł. Nagrody otrzymują zawodnicy w kategoriach wiekowych junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Gra 60 lat!
Jest jedną z muzycznych wizytówek naszego regionu. Filharmonia Zielonogórska, bo o niej mowa, świętowała dziś (20.05) 60-lecie istnienia. Z tej okazji w murach, które od dziesięcioleci pomagają pielęgnować europejską spuściznę kulturową, odbyła się oficjalna gala połączona z jubileuszowym koncertem symfonicznym. - Filharmonia Zielonogórska to bez wątpienia ważna i znacząca instytucja kultury w naszym województwie - zapewniał podczas uroczystości, reprezentujący zarząd województwa wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
W trakcie gali pracownikom Filharmonii Zielonogórskiej wręczono "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego". Wyróżnienia otrzymało 6 osób. - Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju tej placówki. Chodzi zarówno o modernizację samego budynku, jak i zapewnianie coraz doskonalszych doznań artystycznych - mówił Stanisław Tomczyszyn.
Po wręczeniu nagród odbył się uroczysty, dwuczęściowy koncert symfoniczny. Wydarzenie było transmitowane również na telebimach przed budynkiem filharmonii. Dzięki temu rozwiązaniu, udział w obchodach, mogli wziąć nie tylko goście zasiadający na sali, ale również wszyscy zainteresowani zielonogórzanie. Mieszkańcy wysłuchali muzyki w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą jej dyrektora Czesława Grabowskiego.
Historia Filharmonii Zielonogórskiej
29 maja mija 60 lat od pierwszego koncertu Zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej. Zespołu, który od 1974 roku jako Filharmonia Zielonogórska służył rozwojowi kulturalnemu mieszkańców miasta i regionu. Społeczne zainteresowanie każdym organizowanym wówczas koncertem utrwaliło potrzebę zinstytucjonalizowania społecznych działań twórców Orkiestry. Wydarzeniem dla miasta był każdy koncert. Zespół Orkiestry, który 29 maja 1956 roku po raz pierwszy koncertował w Zielonej Górze jako orkiestra symfoniczna, rodowód swój wywiódł z zamiłowania do muzyki ludzi różnych profesji. Z upływem lat zmieniał się kształt instytucji, zespół powiększył się o nowych, wykwalifikowanych muzyków, powstał majątek orkiestry. Pierwsze lata działalności wiążą się z nazwiskami Romana Mazurkiewicza – Prezesa Zarządu Orkiestry, Romana Urbanka i Mieczysława Tomaszewicza, który dyrygował pierwszym koncertem. Niestety nie zachowały się materiały dotyczące działalności artystycznej Orkiestry w sezonie 1956/57.
W styczniu 1957 roku Orkiestra uzyskała stałą dotację budżetową, a z początkiem sezonu 1957/58 przeszła pod nadzór Ministra Kultury i Sztuki. Spowodowało to pozytywne zmiany w profilu repertuarowym. W programach koncertowych przeważała wówczas muzyka operowa i operetkowa. Upaństwowienie Orkiestry w 1961 roku, kiedy to kierownikiem artystycznym był Zygmunt Hassa, późniejszy dyrektor instytucji, zapoczątkowało okres jej wszechstronnego rozwoju.
Lista osób wyróżnionych „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego"
• Fediuk Edmund - zatrudniony jest w Filharmonii Zielonogórskiej od 24.05.1975r. Obecnie pracuje jako muzyk tutti w grupie I skrzypiec. Na uwagę zasługuje aktywny udział w koncertach organizowanych na rzecz młodzieży na szego województwa i społeczności lokalnej, w ktorej zamieszkuje. Aktywnie Działa od wielu lat na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża organizując koncerty dla honorowych dawców krwi.
• Filipek Zofia - pracuje w Filharmonii Zielonogórskiej od roku 1978. W trakcie swojej pracy dała się poznać jako sumienna, uczciwa i godna zaufania osoba. Na uwagę zasługuje jej działalność na rzecz osób uzależnionych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Działalność tą prowadzi przy parafii św. Józefa Oblubieńca za oś. Zacisze w Zielonej Górze. Człowiek, na którym zawsze można polegać a jej działalność ceniona jest nie tylko w środowisku artystycznym.
• Kołodyński Leszek - zatrudniony w Filharmonii Zielonogórskiej od 01.09.1986r.Obecnie pracuje na stanowisku solisty w grupie klarnetów. Od wielu lat zajmuje się pracą pedagogiczną. Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej. Swoją bogatą działalnością artystyczną odzziałuwuje przede wszystkim na młodzież, co zjednało mu sympatyków w środowisku muzycznym.
• Moroz Iwan - zatrudniony na stałe w Filharmonii Zielonogórskiej od 01.01.1996r. Obecnie na stanowisku Muzyk Solista w grupie waltorni –kierownik grupy. Prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną. W okresie wakacyjnym organizuje warsztaty muzyczne dla młodzieży na terenie województwa lubuskiego. Dzięki swym zaletom artystycznym i pedagogicznym, wykształcił cale grono wybitnych waltornistów przez co Zielona Góra stała się nie tylko ośrodkiem wiolinistyki, ale również instrumentów dętych.
• Pietsch Jadwiga - pracuje w Filharmonii Zielonogórskiej od 36 lat. Jest doskonałym muzykiem. Jest również Doradcą Metodycznym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 23 lat jest nauczycielem skrzypiec, zespołów kameralnych i orkiestry w PSM I st. w Świebodzinie – również kierownik sekcji instrumentalnej. Jako doradca metodyczny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego służy pomocą dydaktyczną młodym nauczycielom szkół muzycznych, organizując w czynie społecznym warsztaty, lekcje mistrzowskie i wykłady.
• Tumiński Andrzej - zatrudniony w Filharmonii Zielonogórskiej od 1976 roku. Obecnie pracuje na stanowisku muzyka solisty w grupie trąbek . Jego nagranie hejnału miasta Zielona Góra, jest prezentowane codziennie z miejskiego ratusza. Niezwykle ceniony przez środowisko zawodowe, młodzieżowe jako artysta, jak również człowiek niosący pomoc w każdej sytuacji. Udziela się charytatywnie na rzecz muzyków-emerytów.

INTERREG VA - rusza nabór wniosków
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 ogłosił w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Nabór projektów prowadzony będzie w ramach osi priorytetowych: II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport oraz IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji.
Nabór projektów prowadzony będzie w ramach następujących osi priorytetowych:
- Oś II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport / Priorytet inwestycyjny 7.b: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi
- Oś IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji
Nabór potrwa do dnia 19 sierpnia 2016 r.
Zainteresowanych składaniem wniosków w ramach Programu zapraszamy do Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu, RPK, który zlokalizowany jest w strukturach UMWL.
RPK doradza potencjalnym beneficjentom Programu w zakresiewstępnej oceny kwalifikowalności pomysłu projektowego do Programu, pomaga przy doskonaleniu pomysłu projektowego, informuje
o warunkach dofinansowania i zasadach wypełniania i składania aplikacji projektowej.
Kontakt do RPK:
Telefon: +48 68 456 52 57, +48 68 456 54 16
E-Mail: k.babik-sobien@lubuskie.pl, p.polan@lubuskie.pl, rpk@lubuskie.pl

Zielonogórskie Centrum Urazowe będzie zmodernizowane!
19 maja br. Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Przyjęto m.in. fiszki projektów pozakonkursowych, które będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wśród zatwierdzonych projektów znajduje się modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego zielonogórskiego szpitala.
Środki krajowe na rozwój Centrum Urazowego
Projekt będzie realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.
Bezpośrednim celem projektu Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie poprzez zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności opieki zdrowotnej dla chorych po urazach ciężkich i wielonarządowych. Mieszkańcy, a także osoby przebywające na terenie regionu, które doznają ciężkich i mnogich obrażeń uzyskają dostęp do prawidłowo zorganizowanego Centrum Urazowego, a więc zdobędą gwarancję otrzymania właściwej pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Realizacja inwestycji skróci czas potrzebny do udzielenia pomocy, poprawi jakość oraz zapewni kompleksowość podejmowanych czynności a tym samym wpłynie na poprawę skuteczności podejmowanych działań.
Całkowity koszt projektu: 2 mln zł, Planowane dofinansowanie: 1,7 mln zł (85%).
Komitet Stetujący przyjął 14 fiszek projektów dotyczących modernizacji istniejących w Polsce Centrów Urazowych. Łączna alokacja w tym zakresie to ok. 31 mln zł.

Konkurs LADY D. im. Krystyny Bochenek
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz organizator konkursu Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej we współpracy z Oddziałem Lubuskim PFRON, fundacją POZYTYWKA oraz ROPS w Zielonej Górze zapraszają do udziału w "Konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek". Kandydatki można zgłaszać do 31 maja br.
Honorowy patronat nad konkursem na etapie wojewódzkim w województwie lubuskim objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.
Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
Szczegółowe kategorie konkursu:
1) „Dobry Start" - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;
2) „Kultura i Sztuka" - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3) „Sport" - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających w obszarze sportu;
4) „Życie Społeczne" - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
5) „Życie Zawodowe" - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.
Laureatki konkursu wybierane są przez kapitułę, w skład, której wchodzą przedstawiciele organizatorów, administracji rządowej, samorządowej, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.
Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:
1) jednostki administracji rządowej;
2) jednostki administracji samorządowej;
3) organizacje pozarządowe,
4) media;
5) osoby fizyczne;
6) placówki edukacyjne.
Do pobrania:
Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Samorząd w mediach – weź udział w konkursie!
Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej, bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? Przyślij nam swój materiał o regionie i weź udział w konkursie „Samorząd Lubuski w Mediach 2016". -We współczesnym świecie rzetelna informacja jest na wagę złota, więc państwa praca jest dla nas niezwykle ważna, pozwala na skuteczną komunikację z mieszkańcami. Dobry rozgłos jest bardzo potrzebny - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.
- gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego,
- ochrony zdrowia (działalność szpitali wojewódzkich lub spółek, dla których samorząd województwa jest organem właścicielskim),
- rynku pracy i bezrobocia
- kultury (działalność instytucji kultury podległych samorządowi województwa, imprezy promocyjne woj. lubuskiego),
- sportu i rekreacji (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, programy promocji sportu),
- turystyki i produktów regionalnych (działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej, lubuskie szlaki turystyczne, produkty regionalne itp.),
- rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi,
- współpracy zagranicznej woj. lubuskiego,
- funduszy europejskich,
- dokumentów strategicznych woj. lubuskiego.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, których utworzy zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 1 czerwca 2015 r., a 1 czerwca 2016 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego.
Prace należy nadsyłać najpóźniej do 10 czerwca 2016 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Z dopiskiem : „KONKURS – SAMORZĄD LUBUSKIM W MEDIACH 2016"
Pula nagród wynosi 6.000 zł
Do pobrania:
- regulamin konkursu
- formularz zgłoszenia


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?