środa, 18 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.94.2016 Zielona Góra, 18.05.2016 r.

Newsletter nr 94

Briefing prasowy
W czwartek, 19.05.2016 o godz. 15.30 w holu przed Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się briefing prasowy, w którym wezmą udział: Martina Münch – Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia, wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Manfred Wothe – Prezes Europejskiej Akademii Sportu oraz Steffie Lamers – Wiceprezydent Brandenburskiego Związku Sportu.
Temat: Posiedzenie Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia.
ESAB: sport, zdrowie, aktywny wypoczynek
19 maja br. o 13:30 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się Posiedzenie Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia, w którym weźmie udział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Spotkanie otworzy dr Martina Münch - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia, przewodnicząca Kuratorium. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wspólne inicjatyw i działania za rok 2015 oraz plany na najbliższy czas. 20 maja br. w ramach Kuratorium w Drzonkowie odbędzie się międzynarodowa konferencja.
Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia (ESAB) jest podmiotem świadczącym usługi edukacyjne w zakresie sportu, zdrowia i aktywnego spędzania czasu. Celem ESAB jest wspieranie sportu poprzez kształcenie kadr na poziomie zawodowym, średnim i wyższym. ESAB jest również usługodawcą edukacyjnym doskonalącym pracowników i współpracowników organizacji zrzeszonych w Niemieckim Olimpijskim Związku Sportowym oraz Brandenburskim Związku Sportowym. Zaletą ESAB jest praca na rzecz całego społeczeństwa – od przedszkoli, poprzez szkoły, aż po studia dwutorowe.
Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia jest placówką odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń i doskonalenia w sporcie dla Brandenburskiego Związku Sportowego.
Dzięki placówkom edukacyjnym ESAB jest w stanie towarzyszyć zarówno uczniom, studentom, jak również kwalifikującym się trenerom/instruktorom w ich drodze edukacyjnej poprzez licencjonowanie, certyfikowanie wg wytycznych Niemieckiego Olimpijskiego Związku Sportowego oraz zawodowe i wyższe kształcenie w myśl wspierania ich „kariery w sporcie".
Członkami Kuratorium ESAB są przedstawiciele partnerów: Brandenburgii, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego oraz szwedzkiej Skanii. Kolejne posiedzenie Kuratorium odbędzie się w tym roku w Zielonej Górze, 19-20.05.2016. ESAB szczególny nacisk kładzie na: sport prozdrowotny, rehabilitacja poprzez sport, włączenie społeczne poprzez sport, sport dla dzieci, sport dla dzieci z otyłością, sport wsparciem w chorobach (układ kostny, układ krwionośny, choroby wieku podeszłego, nadwaga itp.). Kursy instruktorskie – najnowsze trendy na rynku.
W regionie lubuskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był projekt Lubuska Akademia Sportu. Jego celem było nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, rozszerzenie wiedzy i przekwalifikowanie zawodowe oraz wzrost zdolności komunikacyjnych uczestników projektu i ich aktywności na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz wzrost ich samooceny i wartości zawodowej. Zrealizowano trzy edycje projektu. Swoje kwalifikacje podniosło ponad 250 osób. Wszystkie edycje projektu otrzymały łączne dofinansowanie w ramach PO KL w wysokości ponad 2,2 mln zł.

Międzynarodowa Konferencja „Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej dla samorządów lokalnych w Polsce i w Niemczech"
20 maja br. o godz. 10.00 w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie rozpocznie się Międzynarodowa Konferencja „Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej dla samorządów lokalnych w Polsce i w Niemczech". Konferencja realizowana jest we współpracy z niemieckim partnerem Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgia oraz Klubem Sportowa Polska i Lubuską Federacją Sportu.
Program:
Godz. Temat Wykładowca
9.30 Akredytacja
10.00 Powitanie i otwarcie konferencji Boguslaw Sułkowski
Dyrektor WOSiR Drzonków
10.10 1. Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce
- pytania do wykładowcy - Piotr Bubela
Wykładowca Uczelni Łazarskiego/ Zarządzanie infrastrukturą sportową/ Prezes Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej
11.00 Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej w Niemczech
2. Podstawy teoretyczne
Wprowadzenie i praktyczne doświadczenia w planowaniu rozwoju infrastruktury sportowej w Brandenburgii
- pytania do wykładowcy - Prof. dr Jürgen Rode
Prof. Wyższej Szkoły Sportu i Zarządzania w Poczdamie ESAB /
Przewodniczący Instytutu Komunalnego Planowania Rozwoju Infrastruktury Sportu (INSPO)
3. Przykłady dobrych praktyk
3.1 Przyszłościowe planowanie boisk sportowych na przykładzie miejscowości/ kompleksu sportowego Zossen w Brandenburgii
- pytania do wykładowcy - Wolf Ahner
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Obiektów Sportowych
i Rekreacyjnych (IAKS) oraz
Instytutu Komunalnego Planowania Rozwoju Infrastruktury Sportu (INSPO)
3.2 Nowoczesne planowanie zagospodarowania powierzchni sportowej, rekreacyjnej i ruchowej na przykładzie Zielonej Strefy w berlińskiej dzielnicy Marzahn-Hellersdorf
- pytania do wykładowcy -
3.3 Doświadczenia z wdrażania planu rozwoju infrastruktury sportowej w stolicy Landu Brandenburgia Poczdamie
- pytania do wykładowcy - Torsten Gessner
Kierownik ds. Sportu w Wydziale Edukacji i Sportu /Stolica Brandenburgii Poczdam
3.4 Praktyczna realizacja planu rozwoju infrastruktury sportowej w brandenburskim powiecie Havelland
- pytania do wykładowcy - Eckhard Wilke
Specjalista w wydziale Sportu i Turystyki Powiatu Havelland
12.50 Podsumowanie i zakończenie konferencji Manfred Wothe
Prezes Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia (ESAB)
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma materiały konferencyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.


Sejmik wybrał nowego członka Zarządu Województwa
W Sali Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze przy ul. J. Dąbrowskiego 14 rozpoczęła się XX sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Woj. Lubuskiego. Radni wybrali też nowego członka Zarządu Województwa, którym został Tadeusz Jędrzejczak. Wcześniej rezygnację z pełnionej funkcji złożył dotychczasowy członek Zarządu Bogdan Nowak.
W sesji uczestniczy 29 radnych oraz parlamentarzyści Tomasz Kucharski, Waldemar Sługocki, Krystyna Sibińska, Artur Zasada, Jerzy Materna, a także prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, wicewojewoda lubuski Robert Paluch, prezes lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak i inni.
Miłym akcentem podczas sesji było wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego", które odebrali Wacław Hansz oraz Stanisław Madej. Odznaki uroczyście wręczyli przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz marszałek Elżbieta Anna Polak.
Wacław Zbyszek Hansz - społecznik i organizator życia sportowego. Pomysłodawca i realizator m.in.: Nocnego Biegu Bachusa (od 1986), Półmaratonu Przytok (od 2003), Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar LOTTO (od 2010), Biegu Służb Mundurowych (2003-2007), Biegu za Liderem (2004-2006), Winobraniowego Biegu Rodzinnego (2008-2009), Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów (od 2010), Duathlonu Lubuskiego (od 2013) i Grand Prix Lubuskiego Trójmiasta w Biegach Długodystansowych (od 2014). Organizator Zielonogórskiego Ośrodka Terapii Ruchowej dla Osób Trzeciego Wieku (2005) i Zielonogórskiego Ośrodka Zwalczania Nadwagi (2007). Inicjator Zielonogórskiego Ośrodka Nordic Walking (2006) i organizator „spacerów z kijkami", akcji „Lato z Nordic Walking" i „Nordic Walking dla Seniorów" oraz od 2011 roku imprezy wojewódzkiej z okazji Światowego Dnia Marszu TAFISA. Wiceprezes Wojewódzkiej Rady Olimpijskiej w Gorzowie Wielkopolskim (od 2002), członek władz Lubuskiej Federacji Sportu w Zielonej Górze (od 2003), prezes Zarządu Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (od 1995) oraz członek władz centralnych TKKF (od 1990).
Stanisław Madej - działacz Lubuskiej Izby Rolniczej (od 1996), Przewodniczący Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR i Wiceprezes LIR. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej (od 1985), sekretarz Gminnego Zarządu OSP w Dobiegniewie, Prezes OSP w Słowinie (od trzech kadencji), Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej (dwie kadencje), członek Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP (dwie kadencje), wiceprezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Radny Rady Miejskiej w Dobiegniewie, sołtys wsi Słowin (trzy kadencje), członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Strzelcach Krajeńskich (dwie kadencje), - członek Rady Społecznej przy ODR w Lubniewicach (lata 80. XX w.), jako biegły uczestniczył w likwidacji na terenie woj. lubuskiego chorób zakaźnych zwierząt, członek Rady Nadzorczej w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie. Otrzymał odznaczenia: zasłużony dla Gminy Dobiegniew, zasłużony dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, zasłużony dla Rolnictwa, zasłużony dla Samorządu Rolniczego, brązowy i srebrny medal „Zasługi dla Pożarnictwa".
W ramach interpelacji radny Zbigniew Kościk pytał o wyniki audytu przeprowadzonego przez Biuro Analiz i Kontroli urzędu marszałkowskiego w szpitalu w Gorzowie, w zakresie polityki płacowej i kadrowej zarządu spółki. Pytał też o stanowiska doradców zatrudnionych w urzędzie: jaki mają zakres obowiązków i ile zarabiają.
- Marszałek może mieć siedmiu doradców, ja mam trzech - odparła marszałek Elżbieta Anna Polak. Radna Anna Chinalska zwróciła uwagę na opłaty nakładane na rybaków stawowych za pobór wody oraz na zapisy Prawa wodnego w tym zakresie. Radny Klaudiusz Balcerzak zgłosił postulat powołania zespołu ds. przetwórstwa dziczyzny w woj. lubuskim, z udziałem przedstawicieli departamentu rozwoju wsi i rolnictwa, Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych. Radny Maciej Nawrocki złożył wniosek dotyczący podziału środków na rozwój infrastruktury medycznej.
Radny Zbigniew Kołodziej interweniował w sprawie remontu drogi nr 302 w Kosieczynie oraz drogi krajowej nr 92 (interpelacja do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Radna Małgorzata Gośniowska-Kola prosiła o sprawozdanie z wydatków na promocję województwa w 2015 r., pytała też o planowane umieszczenie telebimu przed gmachem urzędu marszałkowskiego i potencjalne oszczędności na promocji województwa z tego tytułu.
- Jesteśmy już na takim poziomie komunikowania się ze społeczeństwem, że umieszczenie telebimu nie powinno dziwić. Będziemy wykorzystywać nowoczesne technologie, chcemy być zieloną krainą nowoczesnych technologii - odparła marszałek.
Przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz poinformował, że członek Zarządu Województwa Bogdan Nowak złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z tym, Sejmik w głosowaniu 20 radnych za, 8 przeciw i 1 wstrzymujący, przyjął rezygnację Bogdana Nowaka z pełnionej funkcji. Radni, zarówno koalicji jak i opozycji, podziękowali B. Nowakowi za pracę na rzecz województwa. Marszałek Polak poinformowała, że Bogdan Nowak nadal będzie pracował w urzędzie marszałkowskim, na stanowisku sekretarza województwa.
W związku z rezygnacją Bogdana Nowaka, marszałek Polak zaproponowała radnego Tadeusza Jędrzejczaka na stanowisko członka Zarządu Województwa. Wybór członka Zarządu musi odbyć się w głosowaniu tajnym, dlatego powołana została Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem radnej Anny Synowiec. W wyniku głosowania tajnego, Tadeusz Jędrzejczak otrzymał 18 głosów, 11 radnych było przeciw. Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyboru Tadeusza Jędrzejczaka na członka Zarządu Województwa większością 19 głosów.
Tadeusz Jędrzejczak urodził się w Gorzowie Wlkp. w 1955 r. W latach 1991-2000 był posłem na Sejm, a w latach 1998-2014 - prezydentem Gorzowa Wlkp. Na radnego woj. lubuskiego był wybierany kolejno w latach 1998, 2002, 2006, 2010 i 2014. Pełnił też funkcję przewodniczącego Euroregionu Pro Europa Viadrina w latach 1999-2014. Z kolei w latach 1999-2010 był członkiem zarządu Związku Miast Polskich.
Radni wybrali - również w głosowaniu tajnym - nowego wiceprzewodniczącego Sejmiku Woj. Lubuskiego Tadeusza Pająka. Za opowiedziało się 23 radnych, trzech było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Konkurs LADY D. im. Krystyny Bochenek
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz organizator konkursu Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej we współpracy z Oddziałem Lubuskim PFRON, fundacją POZYTYWKA oraz ROPS w Zielonej Górze zapraszają do udziału w "Konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek". Kandydatki można zgłaszać do 31 maja br.
Honorowy patronat nad konkursem na etapie wojewódzkim w województwie lubuskim objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.
Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
Szczegółowe kategorie konkursu:
1) „Dobry Start" - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;
2) „Kultura i Sztuka" - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3) „Sport" - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających w obszarze sportu;
4) „Życie Społeczne" - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
5) „Życie Zawodowe" - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.
Laureatki konkursu wybierane są przez kapitułę, w skład, której wchodzą przedstawiciele organizatorów, administracji rządowej, samorządowej, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.
Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:
1) jednostki administracji rządowej;
2) jednostki administracji samorządowej;
3) organizacje pozarządowe,
4) media;
5) osoby fizyczne;
6) placówki edukacyjne.
Do pobrania:
Regulamin i formularz zgłoszeniowy.

Miliony na ekonomię społeczną
45 tys. zł na Centra Integracji Społecznej. 17 maja br. w urzędzie marszałkowskim podpisano umowy na wsparcie czterech centrów: Stowarzyszenie „Klub Edukacja" z Bogdańca kwota dofinansowania 5 tys. zł, Stowarzyszenie Zielona Przystań w Skwierzynie 8 tys. zł, Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno –Gospodarczego z Żar 14 tys. zł oraz Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z Gorzowa Wlkp. 18 tys. zł.
- Działania w ramach ekonomii społecznej są często jedynym sposobem na aktywizację zawodową i społeczną osób, które mają najmniejsze szanse na rynku pracy. Dzisiejsze umowy dotyczą małych projektów skierowanych do organizacji pozarządowych. To są pieniądze, które służą organizacjom na bieżące działania i zakup podstawowych sprzętów. Dzięki Centrom Integracji Społecznej, instytucjom, organizacjom pozarządowym udało się naprawdę wiele rzeczy zrobić. To bardzo ciężka praca. Dziś chciałbym podziękować prowadzący te organizacje - mówił wicemarszałek Romuald Gawlik. Następnie głos zabrała Małgorzata Jażdżewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. – Ekonomia Społeczna nie może się rozwinąć poleceniem służbowym. To właśnie dzięki takim ruchom oddolnym jest możliwość rozwoju ekonomii społecznej. W ramach Osi VIII Równowaga Społeczna, prowadzone będą działania, których celem będzie doprowadzenie do równowagi społecznej w naszym województwie. Kwota jest ogromna i wynosi 80 mln euro. Jednym z poddziałań jest poddziałanie 7.4.1 z łączną alokacją 6 mln euro. To poddziałanie służy właśnie wsparciu istniejących Centrów Integracji Społecznej oraz powstawaniu nowych. Najbliższy konkurs jest we wrześniu z alokacją 6 mln zł. Zapraszam do aplikowania o te środki. Wymaga to wysiłku, projekty nie są łatwe, ale chodzi o ukierunkowanie działań tak by przyniosły oczekiwany efekt – mówiła zastępca dyrektora M. Jażdżewska.
W imieniu organizacji, które otrzymały dotacje głos zabrał prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Augustyn Wiernicki. – Cieszę się, że są środki na tego typu inicjatywy. Kieruję się zasadą „ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka". Każde takie ziarnko wmontowane do całość będzie na pewno dobrze wykorzystane - mówił prezes stowarzyszenia.
Przyznana dotacja przeznaczona będzie na: przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną, wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności.
Podczas konferencji prasowej Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Sławomir Kulczyński przypomniał o dotacjach udzielonych w poprzednich latach. - W 2015 roku udzielono dotacji na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej dla 5 organizacji pozarządowych, które zwróciły się do Marszałka Województwa Lubuskiego o wsparcie w tym zakresie na kwotę 105.399,00 zł - mówił dyrektor.
Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:
1. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Zasobów Ziemi Dobiegniewskiej w Sarbinowie – kwota 15.000,00 zł. Do 30 listopada 2015 roku objęto reintegracją społeczną 9 osób i powstały zgodnie z planem dwa warsztaty: usług opiekuńczych i remontowo-porządkowy.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST" w Świebodzinie, na zakup pierwszego wyposażenia – kwota 34.149,00 zł. Dotacje wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie. Reintegracją zawodową do dnia 30 listopada 2015 roku objęto 10 osób, która prowadzona była w oparciu o warsztaty: opiekuńczo-pielęgnacyjne, pielęgnacji terenów zielonych i leśnych oraz na utrzymaniu ich czystości. W ramach przyznanych środków zakupiono sprzęt i wyposażenie.
3. Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA w Lutolu Mokrym – przekazano kwotę 21.800,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Spółdzielnię Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA z siedzibą główną w Gozdnicy oraz pozostałymi miejscami funkcjonowania w Szprotawie, Żaganiu, Tomaszowie oraz Iłowie. Reintegracją zawodową objęto 10 uczestników, z którymi podpisano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Otrzymana dotacja pozwoliła na uruchomienie dwóch pracowni: gastronomicznej w Gozdnicy poprzez zakupienie zmywarko-wyparzarki do punktu wydawania posiłków oraz techniczno-remontowej w Iłowej
4. Stowarzyszenie „STOLINA" w Zwierzynie – przekazano dotację na zakup pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie w kwocie 18.000,00 zł. Reintegracją zawodową i społeczną objęto 8 uczestników w ramach dwóch warsztatów: porządkowo-ogrodniczo-wytwórczego – 6 osób oraz opieki nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi – 2 osoby. Docelowo według założeń reintegracją ma zostać objętych 21 uczestników.
5. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ" w Gorzowie Wlkp. – kwota 16.450,00 zł. Reintegracją zawodową w ramach prac warsztatowych realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie objęto 10 osób, z którymi zawarto Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Dotacja przeznaczona została na wyposażenie warsztatu związanego z wykonywaniem pracy w zawodzie pracownika zieleni i prac porządkowych tj. zakup samochodu specjalistycznego do odśnieżania, zamiatania ulic i chodników oraz zakup drobnego sprzętu np. widły, kilofy, grabie, miotły, szpadle itp.
Wzmocnienie ekonomii społecznej
Podpisano także umowę na realizację projektu pn. „Efekt Synergii - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa – Równowaga społeczna. Kwota dofinansowania to prawie 2,5 mln zł. Czas trwania projektu 01.11.2015 r. do 31.12.2018 r.
- To duży i ważny projekt, który będzie realizowany w całym województwie – mówił wicemarszałek Romuald Gawlik.
O szczegółach projektu mówił Jakub Piosik z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. - Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, wzmacnianie potencjału instytucji oraz promocja dobrych praktyk. Projekt skierowany jest do przedstawicieli: ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli nauki i biznesu - mówił dyrektor ROPS.
Dyrektor podkreślił również, że w wyniku podjętych działań do końca 2018 roku 40 proc. samorządów lokalnych - 38 gmin/powiatów, zaangażuje się w proces rozwoju ekonomii społecznej poprzez uwzględnienie jej w dokumentach programowych.
Działania projektowe to m.in. koordynacja działań w obszarze ekonomii społecznej, organizacja sieci współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, kampanie społeczne, Akademia Liderów Lokalnych oraz regionalny portal o ekonomii społecznej.
Województwo Lubuskie jest na etapie usprawniania systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej, gdyż jest on nie tylko odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczno–ekonomiczne, ale także próbą wprowadzenia na poziomie regionalnym, aktywnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.
Istotne jest stworzenie warunków do współpracy, zintegrowanego sytemu wsparcia, którego partnerami będą przedstawiciele samorządów, PES, biznesu, nauki. Dostrzegając zatem szanse na rozwój ekonomii społecznej, w Lubuskiem, zostało podjętych wiele działań pozwalających stworzyć podstawy prawne, organizacyjne i finansowe. - Konieczna jest budowa spójnego systemu rozwoju i wsparcia ES jako narzędzia, które może zapewniać wzrost zatrudnienia, wobec grup defaworyzowanych, w sferze pomocy społ., przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego – mówił dyrektor ROPS.
Pomimo inicjatyw podjętych w regionie, w tym: opracowanie LPRES, powołanie RKRES, uruchomienie 2 OWES, wzmocnienie kompetencji kadry pomocy i integracji społ. (w projekcie 7.13 - 631 osób), województwo nadal boryka się z problemami rozproszenia, braku koordynacji działań, zbyt słabą jakością dotychczasowego wsparcia sektora ES.
- Badania ROPS z 2015 r. wskazują na małe zaangażowanie samorządów, aktualnie żaden nie posiada lokalnego programu rozwoju ES, a zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej znajdują się śladowo w dokumentach strategicznych. Także wyniki diagnozy sektora ES z 2014 r. wskazują na konieczność koordynacji działań i wsparcia wobec podmiotów ES tj.: 2 OWES, 18 CIS-ów, 11 KIS, 19 WTZ, 51 spółdzielni socjalnych - mówił dyrektor J. Piosik.
Wyraźną barierą wskazywaną w trakcie konsultacji projektu oraz badaniu ROPS z 2015 r. był brak dotychczas regionalnego koordynatora działań i systemu wsparcia ES. Realizacja projektu ma na celu zmniejszenie rozproszenia systemu i ograniczenie możliwości dublowania się działań i kosztów w regionie. Ważnym elementem systemu koordynacji jest zestaw wskaźników zawartych w KPRES, LPRES i RPO- L2020, służących do monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej w Lubuskiem, pozwalający na usprawnienie procesu decyzyjnego w zakresie wspierania sektora ES na poziomie gmin, powiatów i województwa.

Samorząd w mediach – weź udział w konkursie!
Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej, bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? Przyślij nam swój materiał o regionie i weź udział w konkursie „Samorząd Lubuski w Mediach 2016". -We współczesnym świecie rzetelna informacja jest na wagę złota, więc państwa praca jest dla nas niezwykle ważna, pozwala na skuteczną komunikację z mieszkańcami. Dobry rozgłos jest bardzo potrzebny - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.
- gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego,
- ochrony zdrowia (działalność szpitali wojewódzkich lub spółek, dla których samorząd województwa jest organem właścicielskim),
- rynku pracy i bezrobocia
- kultury (działalność instytucji kultury podległych samorządowi województwa, imprezy promocyjne woj. lubuskiego),
- sportu i rekreacji (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, programy promocji sportu),
- turystyki i produktów regionalnych (działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej, lubuskie szlaki turystyczne, produkty regionalne itp.),
- rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi,
- współpracy zagranicznej woj. lubuskiego,
- funduszy europejskich,
- dokumentów strategicznych woj. lubuskiego.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, których utworzy zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 1 czerwca 2015 r., a 1 czerwca 2016 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego.
Prace należy nadsyłać najpóźniej do 10 czerwca 2016 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Z dopiskiem : „KONKURS – SAMORZĄD LUBUSKIM W MEDIACH 2016"
Pula nagród wynosi 6.000 zł
Do pobrania:
- regulamin konkursu
- formularz zgłoszenia

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?