wtorek, 17 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.93.2016                                                                                Zielona Góra, 17.05.2016 r.

 

 

 

 

Newsletter nr 93

 

 

 

 

Sejmik wybrał nowego członka Zarządu Województwa

W Sali Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze przy ul. J. Dąbrowskiego 14 rozpoczęła się XX sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Woj. Lubuskiego. Radni wybrali też nowego członka Zarządu Województwa, którym został Tadeusz Jędrzejczak. Wcześniej rezygnację z pełnionej funkcji złożył dotychczasowy członek Zarządu Bogdan Nowak.

W sesji uczestniczy 29 radnych oraz parlamentarzyści Tomasz Kucharski, Waldemar Sługocki, Krystyna Sibińska, Artur Zasada, Jerzy Materna, a także prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, wicewojewoda lubuski Robert Paluch, prezes lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak i inni.

Miłym akcentem podczas sesji było wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego", które odebrali Wacław Hansz oraz Stanisław Madej. Odznaki uroczyście wręczyli przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wacław Zbyszek Hansz - społecznik i organizator życia sportowego. Pomysłodawca i realizator m.in.: Nocnego Biegu Bachusa (od 1986), Półmaratonu Przytok (od 2003), Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar LOTTO (od 2010), Biegu Służb Mundurowych (2003-2007), Biegu za Liderem (2004-2006), Winobraniowego Biegu Rodzinnego (2008-2009), Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów (od 2010), Duathlonu Lubuskiego (od 2013) i Grand Prix Lubuskiego Trójmiasta w Biegach Długodystansowych (od 2014). Organizator Zielonogórskiego Ośrodka Terapii Ruchowej dla Osób Trzeciego Wieku (2005) i Zielonogórskiego Ośrodka Zwalczania Nadwagi (2007). Inicjator Zielonogórskiego Ośrodka Nordic Walking (2006) i organizator „spacerów z kijkami", akcji „Lato z Nordic Walking" i „Nordic Walking dla Seniorów" oraz od 2011 roku imprezy wojewódzkiej z okazji Światowego Dnia Marszu TAFISA. Wiceprezes Wojewódzkiej Rady Olimpijskiej w Gorzowie Wielkopolskim (od 2002), członek władz Lubuskiej Federacji Sportu w Zielonej Górze (od 2003),  prezes Zarządu Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (od 1995) oraz członek władz centralnych TKKF (od 1990). 

Stanisław Madej - działacz Lubuskiej Izby Rolniczej (od 1996), Przewodniczący Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR i Wiceprezes LIR. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej (od 1985), sekretarz Gminnego Zarządu OSP w Dobiegniewie, Prezes OSP w Słowinie (od trzech kadencji), Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej (dwie kadencje), członek Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP (dwie kadencje), wiceprezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Radny Rady Miejskiej w Dobiegniewie, sołtys wsi Słowin (trzy kadencje), członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Strzelcach Krajeńskich (dwie kadencje), - członek Rady Społecznej przy ODR w Lubniewicach (lata 80. XX w.), jako biegły uczestniczył w likwidacji na terenie woj. lubuskiego chorób zakaźnych zwierząt, członek Rady Nadzorczej w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie. Otrzymał odznaczenia: zasłużony dla Gminy Dobiegniew, zasłużony dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, zasłużony dla Rolnictwa, zasłużony dla Samorządu Rolniczego, brązowy i srebrny medal „Zasługi dla Pożarnictwa".

W ramach interpelacji radny Zbigniew Kościk pytał o wyniki audytu przeprowadzonego przez Biuro Analiz i Kontroli urzędu marszałkowskiego w szpitalu w Gorzowie, w zakresie polityki płacowej i kadrowej zarządu spółki. Pytał też o stanowiska doradców zatrudnonych w urzędzie: jaki mają zakres obowiązków i ile zarabiają.

- Marszałek może mieć siedmiu doradców, ja mam trzech - odparła marszałek Elżbieta Anna Polak. Radna Anna Chinalska zwróciła uwagę na opłaty nakładane na rybaków stawowych za pobór wody oraz na zapisy Prawa wodnego w tym zakresie. Radny Klaudiusz Balcerzak zgłosił postulat powołania zespołu ds. przetwórstwa dziczyzny w woj. lubuskim, z udziałem przedstawicieli departamentu rozwoju wsi i rolnictwa, Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych. Radny Maciej Nawrocki złożył wniosek dotyczący podziału środków na rozwój infrastruktury medycznej.

Radny Zbigniew Kołodziej interweniował w sprawie remontu drogi nr 302 w Kosieczynie oraz drogi krajowej nr 92 (interpelacja do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Radna Małgorzata Gośniowska-Kola prosiła o sprawozdanie z wydatków na promocję województwa w 2015 r., pytała też o planowane umieszczenie telebimu przed gmachem urzędu marszałkowskiego i potencjalne oszczędności na promocji województwa z tego tytułu.

- Jesteśmy już na takim poziomie komunikowania się ze społeczeństwem, że umieszczenie telebimu nie powinno dziwić. Będziemy wykorzystywać nowoczesne technologie, chcemy być zieloną krainą nowoczesnych technologii - odparła marszałek.

Przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz poinformował, że członek Zarządu Województwa Bogdan Nowak złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z tym, Sejmik w głosowaniu 20 radnych za, 8 przeciw i 1 wstrzymujący, przyjął rezygnację Bogdana Nowaka z pełnionej funkcji. Radni, zarówno koalicji jak i opozycji, podziękowali B. Nowakowi za pracę na rzecz województwa. Marszałek Polak poinformowała, że Bogdan Nowak nadal będzie pracował w urzędzie marszałkowskim, na stanowisku sekretarza województwa.

W związku z rezygnacją Bogdana Nowaka, marszałek Polak zaproponowała radnego Tadeusza Jędrzejczaka na stanowisko członka Zarządu Województwa. Wybór członka Zarządu musi odbyć się w głosowaniu tajnym, dlatego powołana została Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem radnej Anny Synowiec. W wyniku głosowania tajnego, Tadeusz Jędrzejczak otrzymał 18 głosów, 11 radnych było przeciw. Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyboru Tadeusza Jędrzejczaka na członka Zarządu Województwa większością 19 głosów.

Tadeusz Jędrzejczak urodził się w Gorzowie Wlkp. w 1955 r. W latach 1991-2000 był posłem na Sejm, a w latach 1998-2014 - prezydentem Gorzowa Wlkp. Na radnego woj. lubuskiego był wybierany kolejno w latach 1998, 2002, 2006, 2010 i 2014. Pełnił też funkcję przewodniczącego Euroregionu Pro Europa Viadrina w latach 1999-2014. Z kolei w latach 1999-2010 był członkiem zarządu Związku Miast Polskich.
Radni wybrali - również w głosowaniu tajnym - nowego wiceprzewodniczącego Sejmiku Woj. Lubuskiego Tadeusza Pająka. Za opowiedziało się 23 radnych, trzech było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

 

 

Marszałkowie gośćmi Kongresu Gospodarczego

W środę rozpocznie się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, najważniejsze spotkanie biznesu w Europie Centralnej. W drugim dniu Kongresu odbędzie się Konwent Marszałków Województw RP, w którym weźmie udział wicemarszałek Romuald Gawlik. „Sytuacja przewoźnika kolejowego w świetle wprowadzonych zmian w ramach procesu restrukturyzacji" oraz „Korzyści z inwestowania w sport w kontekście promocji regionów" to dwa główne tematy Konwentu. 

Gośćmi Konwentu Marszałków Województw RP będą m.in. Piotr Stomma – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz Jarosław Kossowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki, a także Dariusz Marzec – Prezes Ekstraklasy SA.

Marszałkowie będą obradować w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Zobacz program Konwentu Marszałków

VIII Europejski Kongres Gospodarczy

Udział w Kongresie potwierdzili czołowi przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki i mediów. W Katowicach każdego roku spotykają się komisarze Unii Europejskiej, reprezentanci krajowego i europejskiego parlamentu, ministrowie i wiceministrowie z Polski, Europy, świata oraz prezesi największych firm i liczni biznesmeni z Europy oraz Afryki i Azji, przedstawiciele instytucji finansowych i samorządów. Obecność potwierdzili m.in. Maroš Šefčovič, komisarz UE ds. Unii Energetycznej oraz Günther H. Oettinger, komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, przedstawiciele rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy, m.in.: Rokas Masiulis, minister energetyki Litwy, Istvan Mikola, sekretarz stanu ds. współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, Tomáš Novotný, wiceminister przemysłu i handlu ds. funduszy unijnych, wspierania prac badawczo-rozwojowych, inwestycji i innowacji Czech.

Miejscem dyskusji, spotkań, prezentacji i wymiany opinii będzie gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz - po raz pierwszy - bezpośrednio z nim połączona Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek.

Organizatorzy EEC zawsze starają się skupiać na tematach ważnych dla życia gospodarczego i politycznego. W tym roku będzie to m.in. trudne otoczenie geopolityczne Europy, związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, a także w północnej Afryce. Ponadto istotna będzie innowacyjność i digitalizacja gospodarki, a także przemysł, energetyka i reindustrializacja.

 

 

Miliony na ekonomię społeczną

45 tys. zł na Centra Integracji Społecznej. 17 maja br. w urzędzie marszałkowskim podpisano umowy na wsparcie czterech centrów: Stowarzyszenie „Klub Edukacja" z Bogdańca kwota dofinansowania 5 tys. zł, Stowarzyszenie Zielona Przystań w Skwierzynie 8 tys. zł, Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno –Gospodarczego z Żar 14 tys. zł oraz Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z Gorzowa Wlkp. 18 tys. zł.

- Działania w ramach ekonomii społecznej są często jedynym sposobem na aktywizację zawodową i społeczną osób, które mają najmniejsze szanse na rynku pracy. Dzisiejsze umowy dotyczą małych projektów skierowanych do organizacji pozarządowych. To są pieniądze, które służą organizacjom na bieżące działania i zakup podstawowych sprzętów. Dzięki Centrom Integracji Społecznej, instytucjom, organizacjom pozarządowym udało się naprawdę wiele rzeczy zrobić. To bardzo ciężka praca. Dziś chciałbym podziękować prowadzący te organizacje - mówił wicemarszałek Romuald Gawlik. Następnie głos zabrała Małgorzata Jażdżewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. – Ekonomia Społeczna nie może się rozwinąć poleceniem służbowym. To właśnie dzięki takim ruchom oddolnym jest możliwość rozwoju ekonomii społecznej. W ramach Osi VIII Równowaga Społeczna, prowadzone będą działania, których celem będzie doprowadzenie do równowagi społecznej w naszym województwie.  Kwota jest ogromna i wynosi 80 mln euro. Jednym z poddziałań jest poddziałanie 7.4.1 z łączną alokacją 6 mln euro. To poddziałanie służy właśnie wsparciu istniejących Centrów Integracji Społecznej oraz powstawaniu nowych. Najbliższy konkurs jest we wrześniu z alokacją 6 mln zł. Zapraszam do aplikowania o te środki. Wymaga to wysiłku, projekty nie są łatwe, ale chodzi o ukierunkowanie działań tak by przyniosły oczekiwany efekt – mówiła zastępca dyrektora M. Jażdżewska.

W imieniu organizacji, które otrzymały dotacje głos zabrał prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Augustyn Wiernicki. – Cieszę się, że są środki na tego typu inicjatywy. Kieruję się zasadą „ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka". Każde takie ziarnko wmontowane do całość będzie na pewno dobrze wykorzystane - mówił prezes stowarzyszenia.   

Przyznana dotacja przeznaczona będzie na: przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną, wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

Podczas konferencji prasowej Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Sławomir Kulczyński przypomniał o dotacjach udzielonych w poprzednich latach. - W 2015 roku udzielono dotacji na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej dla 5 organizacji pozarządowych, które zwróciły się do Marszałka Województwa Lubuskiego o wsparcie w tym zakresie na kwotę 105.399,00 zł - mówił dyrektor.  

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

  1. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Zasobów Ziemi Dobiegniewskiej w Sarbinowie – kwota 15.000,00 zł.  Do 30 listopada 2015 roku objęto reintegracją społeczną 9 osób i powstały zgodnie z planem dwa warsztaty: usług opiekuńczych i remontowo-porządkowy.
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST" w Świebodzinie, na zakup pierwszego wyposażenia – kwota 34.149,00 zł. Dotacje wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie. Reintegracją zawodową do dnia 30 listopada 2015 roku objęto 10 osób, która prowadzona była w oparciu o warsztaty: opiekuńczo-pielęgnacyjne, pielęgnacji terenów zielonych i leśnych oraz na utrzymaniu ich czystości. W ramach przyznanych środków zakupiono sprzęt i wyposażenie.
  3. Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA w Lutolu Mokrym – przekazano kwotę 21.800,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Spółdzielnię Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA z siedzibą główną w Gozdnicy oraz pozostałymi miejscami funkcjonowania w Szprotawie, Żaganiu, Tomaszowie oraz Iłowie. Reintegracją zawodową objęto 10 uczestników, z którymi podpisano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Otrzymana dotacja pozwoliła na uruchomienie dwóch pracowni: gastronomicznej w Gozdnicy poprzez zakupienie zmywarko-wyparzarki do punktu wydawania posiłków oraz techniczno-remontowej w Iłowej
  4. Stowarzyszenie „STOLINA" w Zwierzynie – przekazano dotację na zakup pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie w kwocie 18.000,00 zł. Reintegracją zawodową i społeczną objęto 8 uczestników w ramach dwóch warsztatów: porządkowo-ogrodniczo-wytwórczego – 6 osób oraz opieki nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi – 2 osoby. Docelowo według założeń reintegracją ma zostać objętych 21 uczestników.
  5. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ" w Gorzowie Wlkp. – kwota 16.450,00 zł. Reintegracją zawodową w ramach prac warsztatowych realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie objęto 10 osób, z którymi zawarto Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Dotacja przeznaczona została na wyposażenie warsztatu związanego z wykonywaniem pracy w zawodzie pracownika zieleni i prac porządkowych tj. zakup samochodu specjalistycznego do odśnieżania, zamiatania ulic i chodników oraz zakup drobnego sprzętu np. widły, kilofy, grabie, miotły, szpadle itp.

Wzmocnienie ekonomii społecznej

Dziś podpisano także umowę na realizację projektu pn. „Efekt Synergii - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa – Równowaga społeczna. Kwota dofinansowania to prawie 2,5 mln zł. Czas trwania projektu 01.11.2015 r. do 31.12.2018 r.

- To duży i ważny projekt, który będzie realizowany w całym województwie – mówił wicemarszałek Romuald Gawlik.

O szczegółach projektu mówił Jakub Piosik z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. - Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, wzmacnianie potencjału instytucji oraz promocja dobrych praktyk. Projekt skierowany jest do przedstawicieli: ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli nauki i biznesu - mówił dyrektor ROPS.

Dyrektor podkreślił również, że w wyniku podjętych działań do końca 2018 roku 40 proc. samorządów lokalnych - 38 gmin/powiatów, zaangażuje się w proces rozwoju ekonomii społecznej poprzez uwzględnienie jej w dokumentach programowych.

Działania projektowe to m.in. koordynacja działań w obszarze ekonomii społecznej, organizacja sieci współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, kampanie społeczne, Akademia Liderów Lokalnych oraz regionalny portal o ekonomii społecznej.

Województwo Lubuskie jest na etapie usprawniania systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej, gdyż jest on nie tylko odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczno–ekonomiczne, ale także próbą wprowadzenia na poziomie regionalnym, aktywnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.

Istotne jest stworzenie warunków do współpracy, zintegrowanego sytemu wsparcia, którego partnerami będą przedstawiciele samorządów, PES, biznesu, nauki. Dostrzegając zatem szanse na rozwój ekonomii społecznej, w Lubuskiem, zostało podjętych wiele działań pozwalających stworzyć podstawy prawne, organizacyjne i finansowe. - Konieczna jest budowa spójnego systemu rozwoju i wsparcia ES jako narzędzia, które może zapewniać wzrost zatrudnienia, wobec grup defaworyzowanych, w sferze pomocy społ., przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego – mówił dyrektor ROPS.

Pomimo inicjatyw podjętych w regionie, w tym: opracowanie LPRES, powołanie RKRES, uruchomienie 2 OWES, wzmocnienie kompetencji kadry pomocy i integracji społ. (w projekcie 7.13 - 631 osób), województwo nadal boryka się z problemami rozproszenia, braku koordynacji działań, zbyt słabą jakością dotychczasowego wsparcia sektora ES.

- Badania ROPS z 2015 r. wskazują na małe zaangażowanie samorządów, aktualnie żaden nie posiada lokalnego programu rozwoju ES, a zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej znajdują się śladowo w dokumentach strategicznych.  Także wyniki diagnozy sektora ES z 2014 r. wskazują na konieczność koordynacji działań i wsparcia wobec podmiotów ES tj.: 2 OWES, 18 CIS-ów, 11 KIS, 19 WTZ, 51 spółdzielni socjalnych - mówił dyrektor J. Piosik.

Wyraźną barierą wskazywaną w trakcie konsultacji projektu oraz badaniu ROPS z 2015 r. był brak dotychczas regionalnego koordynatora działań i systemu wsparcia ES. Realizacja projektu ma na celu zmniejszenie rozproszenia systemu i ograniczenie możliwości dublowania się działań i kosztów w regionie. Ważnym elementem systemu koordynacji jest zestaw wskaźników zawartych w KPRES, LPRES i RPO- L2020, służących do monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej w Lubuskiem, pozwalający na usprawnienie procesu decyzyjnego w zakresie wspierania sektora ES na poziomie gmin, powiatów i województwa.

 

 

Konkurs LADY D. im. Krystyny Bochenek

 

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz organizator konkursu Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej we współpracy z Oddziałem Lubuskim PFRON oraz ROPS w Zielonej Górze zapraszają do udziału w "Konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek". Kandydatki można zgłaszać do 31 maja br.

Honorowy patronat nad konkursem na etapie wojewódzkim w województwie lubuskim objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe  na terenie województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Szczegółowe kategorie konkursu:

1) „Dobry Start" - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;

2) „Kultura i Sztuka" - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;

3) „Sport" - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających w obszarze sportu;

4) „Życie Społeczne" - kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;

5) „Życie Zawodowe" - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Laureatki konkursu wybierane są przez kapitułę, w skład, której wchodzą przedstawiciele organizatorów, administracji rządowej, samorządowej, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

 Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:

1) jednostki administracji rządowej;

2) jednostki administracji samorządowej;

3) organizacje pozarządowe,

4) media;

5) osoby fizyczne;

6) placówki edukacyjne.

 

W partnerstwie siła

Podczas majowej sesji sejmiku radni województwa zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku". Współpraca ta realizowana była w kilkunastu obszarach w formach: finansowym i pozafinansowym.

Dzięki dotacjom z budżetu województwa, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykazały dużą aktywność w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców województwa lubuskiego, realizując przy tym szereg ciekawych i wartościowych zadań publicznych. Działalność organizacji pozarządowych to również czynny udział w życiu samorządu poprzez obecność przy konsultowaniu różnych projektów programów ważnych dla województwa, jak również wspólne podejmowanie wielu inicjatyw z Samorządem Województwa Lubuskiego na korzyść jego mieszkańców. Szereg działań samorządu województwa koncentrowało się na szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, konsultacjach i itp. Organizacje oprócz wsparcia finansowego mogły także liczyć na pomoc merytoryczną.

KONKURSY

W 2015 r. zarząd województwa w ramach ujętych środków w budżecie Województwa Lubuskiego, ogłosił 8 otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych: 1 konkurs w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 2 konkursy w obszarze promocji województwa, 1 konkurs w obszarze kultury, turystyki regionalnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz4 konkursy w obszarze kultury fizycznej.

W ramach otwartych konkursów ofert przekazano kwotę 2.698.987,00 zł, z tego na dzień 31 grudnia 2015 roku wykorzystano 2.694.471,85 zł, co stanowi 99,83 %. Umowy zawarto w następujących obszarach (tryb konkursowy): pomoc społeczna  - 16, promocja województwa – 26, rehabilitacja – 7, kultura – 21, kultura fizyczna – 274, turystyka regionalna – 7, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15, przeciwdziałanie narkomanii – 15, piecza zastępcza – 11.

TRYB POZAKONKURSOWY

Na realizację zadań w trybie pozakonkursowym Samorząd Województwa Lubuskiego przekazał organizacjom pozarządowym kwotę 284.297,69 zł, z tego na dzień 31 grudnia 2015 roku wykorzystano 277.540,59 zł, co stanowi 97,62 %.

Zawarto umowy w następujących obszarach (tryb pozakonkursowy): pomoc społeczna – 2, promocja województwa – 1, ochrona zdrowia – 8, rehabilitacja – 2, edukacja – 5, kultura – 2, kultura fizyczna – 39, integracja europejska – 4, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6, przeciwdziałanie narkomanii – 1.

Centra Integracji Społecznej

W 2015 roku udzielono również wsparcia finansowego dla 5 organizacji pozarządowych prowadzących Centrum Integracji Społecznej na kwotę 105.399,00 zł, z tego dotację na koniec 31 grudnia 2015 roku wykorzystano na poziomie 105.387,80 zł.  Ilość zawartych umów – 5.

PFRON

Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Samorząd Województwa Lubuskiego przeznaczył środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 600.000,00 zł. Przekazano oferentom w drodze 1 konkursu kwotę 600.000,00 zł z tego na dzień 31 grudnia 2015 roku wykorzystano kwotę 580.000,00 zł, co stanowi 96,66 %.  Ilość zawartych umów – 49.

Jednocześnie w ramach dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, dofinansowanie otrzymały 2 organizacje pozarządowe na łączną kwotę 422.732,11 zł, z tego na dzień 31 grudnia 2015 roku wykorzystano kwotę 422.682,11 zł.

Realizując zadanie związane z utworzeniem i działaniem zakładów aktywności zawodowej w 2015 roku ze środków PFRON, dofinansowanie otrzymała 1 organizacja pozarządowa na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim – kwota dofinansowania 500 tys. zł.

W 2015 roku przeprowadzono następujące konsultacje społeczne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

- projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (SzOOP), w tym załącznika Kryteria wyboru projektów.,

- projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (PRT WL),

- projektu Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI),

- Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2015-2020.

W 2015 roku funkcjonowały następujące zespoły doradcze:

- w obszarze rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi: Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

- w obszarze polityki społecznej: Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

- w obszarze działalności pożytku publicznego: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego w kadencji 2013-2015,

- w obszarze rozwoju regionalnego: funkcjonowanie Rady do spraw Rozwoju Województwa,

- w obszarze innowacji: Lubuska Rada Innowacji,

- w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Komitet Monitorujący Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  (KM LRPO) na lata 2007 – 2013,

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020,

- w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego na lata 2007 – 2013,

- w obszarze działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych: Lubuska Rada Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych.

 

 

Prawo jazdy na motor nie tylko w miastach wojewódzkich

Zwiększa się liczba miast, w których Lubuszanie podejdą do egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Dzięki uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego, uprawnienia potrzebne do prowadzenia motoru będzie można zdobyć także w: Gubinie, Lubsku, Nowa Soli, Szprotawie, Świebodzinie i Żarach.

Podjętą uchwałą Sejmik przychylił się do pomysłu WORD-u w Zielonej Górze, który w marcu zwrócił  do marszałek Elżbiety Anny Polak  z prośbą o rozszerzenie liczby miast z uprawnieniami egzaminacyjnymi. Zmiana była możliwa, dzięki nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Ta do tej pory mówiła, że testy praktyczne mogą być przeprowadzane jedynie w miastach wojewódzkich lub samorządach na prawach powiatu. W szczególnych przypadkach takie uprawnienia otrzymywały ośrodki, w których WORD-y funkcjonowały do 31 grudnia 1998 r.

Teraz przepisy się zmieniły. Do egzaminu na prawo jazdy kategorii A będzie można podejść nie tylko w miastach wojewódzkich, ale także w: Gubinie, Lubsku, Nowej Soli, Szprotawie, Świebodzinie i Żarach. Dodatkowo, na wniosek WORD-ów w Zielonej Górze i Gorzowie, o blisko 30 gmin zwiększy się liczba samorządów przeprowadzających egzaminy uprawniające do jazdy skuterem. Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przekonują, że takie rozwiązanie się sprawdzi, ponieważ nowe przepisy upraszczają egzaminy, zmniejszają ilość zadań oraz zmniejszają wymagania dotyczące infrastruktury placu manewrowego oraz infrastruktury drogowej. Ponadto, umożliwienie egzaminowania kandydatów na kierowców we wskazanych ośrodkach, ma wpłynąć na łatwiejszy dostęp do miejsc egzaminowania i pozwoli na obniżenie kosztów uzyskania poszczególnych uprawnień.

Miasta, które otrzymały prawo do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kategorii AM (skuter):

Babimost, Bytom Odrzański, Cybinka, Gozdnica, Iłowa, Jasień, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Łęknica, Małomice, Nowe Miasteczko, Sława, Sulechów, Zbąszynek, Wschowa, Dobiegniew, Drezdenko, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Torzym, Trzciel, Międzyrzecz, Słubice, Witnica.

 

 

PROW w nowym rozdaniu

Podczas sesji sejmiku radni zapoznali się z informacją na temat wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z wdrażania działań PROW 2014-2020 przez urząd marszałkowski.

Zarząd województwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składnia wniosków mija 25 maja br.

W wyniku zakończonych naborów ponad 100 mln zł trafi do lubuskich Lokalnych Grup Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej. W sumie 10 Lokalnych Grup działających na terenie naszego województwa otrzyma na realizacje swoich lokalnych strategii rozwoju łączną kwotę prawie 28 mln euro: z czego prawie 25 mln euro to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a 3 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze".

Jest to efekt ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego naboru wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Nabór wniosków odbywał się w dniach 16 listopada 2015 r. – 30 grudnia 2015 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach tego naboru wpłynęło 13 wniosków. Oceny wniosków dokonywała Komisja składająca się z niezależnych ekspertów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ocena wniosków trwała prawie 4 miesiące, w dniu 16 kwietnia 2016 r. Komisja przyjęła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju jako rekomendację do akceptacji Zarządu Województwa Lubuskiego.

Zakończył się również nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Złożono 162 wnioski na kwotę 109 374 418,79 zł. Trwa weryfikacja wniosków.      

Podczas sesji przedstawiono także informację na temat wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zobacz prezentację  Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 

Miliony na drogi

Blisko 64 mln zł na inwestycje w 2015 r. Podczas dzisiejszej sesji Radni Sejmiku Województwa wysłuchali informacji dotyczącej realizacji zadań na drogach wojewódzkich przeprowadzonych w ostatnich kilkunastu miesiącach. Przedstawiono również najważniejsze projekty planowane do wykonania w obecnym roku.

W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadził roboty na 41 trasach, dzięki czemu wykonał projekty drogowe i mostowe na długości blisko 37 km. Inwestycje polegały głównie na budowie, a także rozbudowie szlaków komunikacyjnych (prawie 24 km). Dodatkowo, w ramach poprawy bezpieczeństwa na lubuskich szosach przebudowano chodniki, usprawniono sygnalizację świetlną o autodetekcję, wykonano korektę azylu dla pieszych. Prace objęły także utwardzenie nawierzchni oraz poprawę odwodnienia.

W 2015 r. wydatki budżetowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze sięgnęły niespełna 78 mln zł (ponad 17 mln zł pochłonęło utrzymanie obecnie istniejącej infrastruktury transportowej). Największa część tej kwoty w wysokości ponad 46 mln zł została przeznaczona na budowę, a także remonty dróg i mostów. Pieniądze trafili m.in. na rozbiórkę obecnego i postawienie nowego mostu w Skwierzynie, budowę obwodnicy Drezdenka (I etap), czy też wzmocnienie jezdni na trasie relacji Drezdenko – Międzychód.

W obecnym roku województwo lubuskie na inwestycje drogowe zapisało w budżecie prawie 46,5 mln zł.  Do największych projektów można zaliczyć budowę nowego mostu na trasie Krosno Odrzańskie – Świebodzin, czy też obwodnic Rzepina i Drezdenka (II etap). Ponadto, ok. 1 mln zł Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznaczy na projekty poprawiające bezpieczeństwo na drogach.

Warto przypomnieć również, że w marcu br. Komisja Europejska wydała decyzję o dofinansowaniu 10 inwestycji drogowych, których łączna wartość to 13,62 mld zł, z czego  dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniesie 6,93 mld zł. Wśród zakwalifikowanych projektów znalazły się trzy inwestycje na drodze S3 – dwie w Lubuskiem (odcinki: Sulechów - Nowa Sól i Nowa Sól – Kaźmierzów) oraz jedna na odcinku przebiegającym przez województwo dolnośląskie.

 

 

Samorząd w mediach – weź udział w konkursie!

Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej, bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? Przyślij nam swój materiał o regionie i weź udział w konkursie „Samorząd Lubuski w Mediach 2016".  -We współczesnym świecie rzetelna informacja jest na wagę złota, więc państwa praca jest dla nas niezwykle ważna, pozwala na skuteczną komunikację z mieszkańcami. Dobry rozgłos jest bardzo potrzebny - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.

- gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego,

- ochrony zdrowia (działalność szpitali wojewódzkich lub spółek, dla których samorząd województwa jest organem właścicielskim),

- rynku pracy i bezrobocia

- kultury (działalność instytucji kultury podległych samorządowi województwa, imprezy promocyjne woj. lubuskiego),

- sportu i rekreacji (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, programy promocji sportu),

- turystyki i produktów regionalnych (działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej, lubuskie szlaki turystyczne, produkty regionalne itp.),

- rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi,

- współpracy zagranicznej woj. lubuskiego,

- funduszy europejskich,

- dokumentów strategicznych  woj. lubuskiego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy, których utworzy zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 1 czerwca 2015 r., a 1 czerwca 2016 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego.

Prace należy nadsyłać najpóźniej do 10 czerwca 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

Z dopiskiem : „KONKURS – SAMORZĄD LUBUSKIM W MEDIACH 2016"

Pula nagród wynosi 6.000 zł
Do pobrania:
-
regulamin konkursu
-
formularz zgłoszenia

 

 

 

Przedsiębiorstwo Fair Play - zgłoś swoją firmę

Trwa XIX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play". Zgłoś swoja firmę i udowodnij innym, że odnosisz sukcesy działając etycznie!

Od 19 lat polskie przedsiębiorstwa są promowane w najstarszym ogólnopolskim programie skierowanym do firm, dla których nie tylko wynik, ale również sposób prowadzenia biznesu ma zasadnicze znaczenie.

Do tegorocznej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play" zgłosiło się już niemal 200 firm
z 14 województw. Certyfikat programu „Przedsiębiorstwo Fair Play" 2016 mają szansę uzyskać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji, a ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach prospołecznych,
a w prowadzonej działalności uwzględniają dbałość o środowisko naturalne.

Listę uczestników  można znaleźć pod adresem:   http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/uczestnicy-certyfikacji.html.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2016 r.

Regulamin dostępny na stronie:

http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/pliki/dokumenty/2016/pfp_regulamin_2016.pdf

Zapraszamy do udziału lubuskie przedsiębiorstwa!

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?