środa, 11 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.90.2016 Zielona Góra, 11.05.2016 r.


Newsletter nr 90Samorząd w mediach – weź udział w konkursie!
Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej, bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? Prześlij nam swój materiał o regionie i weź udział w konkursie „Samorząd Lubuski w Mediach 2016". Jego celem jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.
- gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego,
- ochrony zdrowia (działalność szpitali wojewódzkich lub spółek, dla których samorząd województwa jest organem właścicielskim),
- rynku pracy i bezrobocia
- kultury (działalność instytucji kultury podległych samorządowi województwa, imprezy promocyjne woj. lubuskiego),
- sportu i rekreacji (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, programy promocji sportu),
- turystyki i produktów regionalnych (działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej, lubuskie szlaki turystyczne, produkty regionalne itp.),
- rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi,
- współpracy zagranicznej woj. lubuskiego,
- funduszy europejskich,
- dokumentów strategicznych woj. lubuskiego.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, których utworzy zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 1 czerwca 2015 r., a 1 czerwca 2016 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego.
Prace należy nadsyłać najpóźniej do 10 czerwca 2016 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Z dopiskiem : „KONKURS – SAMORZĄD LUBUSKIM W MEDIACH 2016"
Pula nagród wynosi 6.000 zł
Do pobrania:
- regulamin konkursu
- formularz zgłoszenia


Prawdziwe święto Funduszy Europejskich - w tym roku w Zaborze
Teatr kulinarny, czyli lubuski bigos, odkrywanie smaków z Mateuszem Truszkiewiczem z MasterChef Junior, warsztaty ceramiczne, koncert zespołu MATE – to tylko niektóre atrakcje święta Funduszy Europejskich, które w tym roku odbędzie się 14 maja w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. – Dzięki środkom z Unii Europejskiej Lubuskie pięknieje i dynamicznie się rozwija! Przekonaj się sam! Zapraszam do wspólnej zabawy – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. Startujemy o godz. 12:00!
Piknik w Lubuskim Centrum Winiarstwa wpisuje się w obchodzone całej Polsce w dniach 12-15 maja br. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Akcja realizowana jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Jej głównym celem jest pokazanie dobrych przykładów wykorzystania Funduszy Europejskich. Bez wątpienia województwo lubuskie ma się czym pochwalić w tym względzie. Drzwi dla zwiedzających otworzą się w tym roku w ponad trzydziestu miejscach, gdzie trafiło wsparcie Unii Europejskiej. Wszystkie atrakcje przygotowane dla mieszkańców regionu w ramach Dni Otwarte Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. To doskonała okazja, żeby przyjrzeć się temu jak zmieniło się nasze województwo dzięki unijnym funduszom.
14 maja świętować będziemy z Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. - Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji skierowanych do młodszych i starszych. Nie zabraknie dobrej muzyki i smacznego jedzenia. Serdecznie zapraszam do włączenia się w tę akcję i poznania miejsc, gdzie umiejętnie wykorzystano europejskie pieniądze – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Zapraszamy do wspólnej zabawy! Startujemy o godz. 12:00!


Polsko-niemieckie pogranicze „dziennikarskim okiem"
Dziennikarze z obu stron Odry po raz kolejny spotkali się podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbywają się w dniach 11-12 maja w Lipsku. Jest to miejsce spotkań i wymiany poglądów przedstawicieli świata mediów, jak również okazja do rozmów dziennikarzy i medioznawców. Uroczystym akcentem będzie wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za najlepsze prace dziennikarskie, które zostały opublikowane w roku poprzednim. Samorząd województwa lubuskiego w Lipsku reprezentuje wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalne forum dziennikarskie, gdzie przedstawiciele mediów mogą w atmosferze otwartości i z udziałem uznanych specjalistów podjąć dyskusję o obecnie najważniejszych aspektach pracy dziennikarzy w obu krajach oraz o szczególnej roli i odpowiedzialności mediów za kształtowanie stosunków polsko-niemieckich. Partnerzy projektu pragną w ten sposób wspierać polsko-niemiecki dialog w środowisku dziennikarzy.
Dni Mediów organizowane są co roku, na przemian w Polsce i w Niemczech. Gospodarzem Dni Mediów 2017 będzie województwo lubuskie. Podczas uroczystości w Lipsku odbędzie się uroczyste przekazanie pałeczki organizatora.
Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego
Przyznawana jest za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane, ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5 000 euro. Niezależne jury wybiera najlepsze spośród zgłoszonych prac.
Nominowane prace:
Kategoria Prasa
1. Serce po berlińsku, Joanna Gierak-Onoszko, POLITYKA.
2. Maczków nad rzeką Ems, Bartosz T. Wieliński, Gazeta Wyborcza, Ale Historia.
3. Tunel, Agnieszka Wójcińska, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy.
4. Ich bin wer, den du nicht siehst, Emilia Smechowski, TAZ am Wochenende.
5. Alltag und Horror, Agnieszka Hreczuk, Tagesspiegel, Reportage.
6. Sehnsucht nach dem Vater, Paul Toetzke. TAZ, Reportage.
Kategoria Radio
1. Podróż z Marianne, Alicja Kulik, Polskie Radio Olsztyn, redakcja kulturalna.
2. Ukradziona i utracona młodość, Małgorzata Furga, Anna Kolmer, Polskie Radio Szczecin, redakcja publicystyki.
3. List, który zmienił Europę, Przemysław Gałecki, Polskie Radio Wrocław, redakcja informacji.
4. Zwischen Bio-Anbau und Bodenspekulationen – Polens Landwirtschaft, Ernst Ludwig von Aster und Anja Schrum, Deutschlandfunk, Außenpolitik/Gesichter Europas.
5. Heimat wider Willen. Wie Tadeusz Sokolowski sich in Deutschland versöhnte, Marietta Morawska-Büngeler, SWR2 Tandem, Redaktion Modernes Leben.
6. New York New York oder Neues aus der alten Heimat, Tilla Fuchs, Sr2 Kulturradio.
Kategoria Telewizja
1. Wyprzedzając swój czas, Radomir Wit, TVP2.
2. Dotknięcie anioła, Marek Tomasz Pawłowski, Małgorzata Walczak, TVP Red. Form Dokumentalnych / WDR PG Dokumentation.
3. Ogród po drugiej stronie rzeki, Paweł Kulik, Michał Kulik, TVP Historia / pepe-tv.eu.
4. Nordstory: Gekommen, um zu bleiben – von Polen und Deutschen in der Grenzregion, Kathrin Matern, NDR Fernsehen, Landesfunkhaus MV.
5. Lebenslinien: Celino Bleiweiss – Der rettende Name. Dagmar Wittmers. BR/Bayerisches Fernsehen, Dokumentarfilm und RBB/Rundfunk Berlin Brandenburg, Dokumentation und Zeitgeschehen.
6. Nachbar, wie geht's? Sorry, ich bin pleite! Katrin Materna und Łukasz Kowalski. MDR, Redaktion Osteuropa und Dokumentationen und TVP 2, Redakcja Publicystyki.
Kategoria „Dziennikarstwo na Pograniczu"
1. Kowalski i Schmidt, Kinga Wołoszyn-Kowanda, Krzysztof Czajka, TVP Wrocław / RBB.
2. Po wojnie w niemieckiej szkole, Grażyna Preder, Polskie Radio Koszalin.
3. Madonna Pechsteina, Jolanta Rudnik, Polskie Radio Koszalin.
4. Schlesien: Die Suche nach der Identität, Martin Jabs, MDR (Fernsehen), Zeitgeschehen: Heute im Osten.
5. Deutsch-polnische Kita, Antje Klingbeil, ZDF Landesstudio Brandenburg.
6. Mensch Nachbar, Roman Nuck, Tomasz Sikora, Peter Kumpfe, MDR 1 Radio Sachsen.


XX sesja Sejmiku
16 maja 2016 r. o godz. 11:00 w Sali Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze przy ul. J. Dąbrowskiego 14 rozpocznie się XX sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni wysłuchają m.in. sprawozdań z realizacji w 2015 r. Regionalnej Strategii Innowacji oraz Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, opiniować będą zaktualizowany Plan Transportowy. W trakcie sesji odbędzie się także wręczenie "Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XX zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Wnioski i interpelacje.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
5. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
6. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze w 2015 roku.
7. Informacja o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2015 roku.
8. Informacja na temat działalności Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w roku 2015.
9. Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2015 roku.
10. Informacja na temat wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
11. Sprawozdanie z wdrażania działań PROW 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
12. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2015 roku oraz inwestycje planowane do realizacji w 2016 roku.
13. Sprawozdanie z realizacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
14. Realizacja Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015.
15. Ocena sytuacji na lubuskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w ramach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia.
16. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku".
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką" na 2016 rok.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Metodycznemu w Gorzowie Wlkp.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Śląskiej Ochli".
25. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok.
26. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029.
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Dariuszowi Domaradzkiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Edmundowi Fediukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zofii Filipek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Leszkowi Kołodyńskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Hansjörgowi Königowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jackowi Koźmie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Iwanowi Morozowowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Krzysztofowi Leszkowi Ossowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Cordowi Panningowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jadwidze Pietsch „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wiesławowi Henrykowi Rosińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
38. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Renacie Stachańczyk „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stanislawowi Tillichowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Tumińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
41. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Dietmarowi Woidke „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
42. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowice „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
43. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
44. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw promocji produktów tradycyjnych i regionalnych.
45. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
46. Sprawy różne.
47. Zamknięcie obrad XX sesji Sejmiku.

III Lubuski Kongres Młodych Rolników
Nowa perspektywa finansowa PROW na lata 2014-2020, określenie mechanizmów działania Wspólnej Polityki Rolnej w nowym budżecie, koncepcje rozwoju gospodarstw rolnych. To tylko niektóre zagadnienia, które zostały omówione podczas III Lubuskiego Kongresu Młodych Rolników. Odbył się on we wtorek, 10 maja, w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa. Gości Kongresu powitał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
Spotkanie służyło głównie omówieniu problemów rozwoju gospodarstw prowadzonych przez młodych ludzi w województwie lubuskim oraz przybliżeniu im perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Kongres jest też doskonałą okazją dla młodych producentów rolnych na nawiązanie kontaktów branżowych, wymianę doświadczeń i zdobycie praktycznej wiedzy, przydatnej w gospodarowaniu.
Kongres otworzył Rafał Nieżurbida - prezes Stowarzyszenia Lubuski Młody Rolnik. Gości powitał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. – To już trzeci Kongres. Każdy kolejny to nowe sytuacje i nowe wyzwania. Cieszę się, że dziś zostanie przedstawiona oferta dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z rolnictwem. Dziś usłyszymy również o możliwościach wsparcia na rozpoczęcie działalności rolniczej z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ci młodzi ludzie przejmą kiedyś gospodarstwa po swoich rodzicach, bądź też rozszerzą swoją działalność. Będziemy się starać, aby pieniądze, które są w ramach PROW, a więc skierowane głównie do samorządów, wykorzystać jak najlepiej. Aby infrastruktura, która powstaje na lubuskich wsiach służyła zarówno tym starszym jak i młodszym rolnikom. Mam nadzieję, że młodzi ludzie włączą się i zaangażują w życie swoich społeczności lokalnych, żeby to swoje środowisko zmieniać. Chcemy, żeby lubuska wieś się rozwijała – mówił wicemarszałek Tomczyszyn, życząc zebranym owocnych obrad.
Panel pt. „PROW 2014-2020 Innowacyjny młody rolnik" omówił przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Trzop. – Promowane będą nowe rozwiązania. Ważne są cztery obszary w zakresie: postępu biologicznego, organizacji produkcji, nowoczesnych technologii produkcji oraz innowacyjnego produktu. Istotna będzie współpraca rolników z przedsiębiorcami oraz jednostkami naukowymi, działania z zakresu transferu wiedzy i doradztwa - mówił Andrzej Trzop.
„Transfer wiedzy i działalność informacyjna" celem tego działania jest zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich, wzmacnianie powiązań pomiędzy rolnictwem, a ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie oraz aktywizacja do ciągłego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rolnym.
O korzyściach wynikających z uczestnictwa w grupach producentów rolnych mówił przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego, a o nowych zasadach sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych reprezentant Agencji Nieruchomości Rolnych.
Podczas drugiej części spotkania odbyła się dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji rolniczych w naszym województwie: Lubuska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Lubuski Urząd Wojewódzki. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Romuald Gawlik. Uczestnicy debaty pytali m.in. o zmiany w prawie łowieckim, o prawo wodne i wzrost opłat za pobór wody, o premie dla młodych rolników oraz o szanse na uproszczenie procedur.
Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Lubuski Młody Rolnik, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


Lubuskie gminy otwarte na inwestycje
Lubuskie gminy stawiają na inwestycje. Tak wynika z badań przeprowadzonych w samorządach przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. - Zdecydowanie największy optymizm zapanował w województwie lubuskim. Aż 57 proc. ankietowanych deklaruje, że zwiększa inwestycje. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem to wzrost o 28,5 pkt proc. Radykalnie zmniejszył się też odsetek pesymistów. O ile w 2014 r. redukowało inwestycje 34,3 proc. badanych lubuskich gmin, o tyle w tym – już tylko 10,7 proc. – czytamy Pulsie Biznesu w artykule pt. „Wieje optymizmem z samorządów".
Badanie przeprowadzono na grupie 900 samorządowców. W przeciwieństwie do 2014 r. odsetek samorządów, w których w tym roku wzrosną wydatki na inwestycje jest większy niż tych, które chcą je zredukować. Inwestycje zwiększą włodarze prawie 43 proc. ankietowanych samorządów, w 34 proc. wydatki będą takie same, a u 23 proc. ankietowanych mniejsze.
Najlepsze nastroje widoczne są województwach: lubuskim, podlaskim i dolnośląskim. Z kolei z badań wynika, że najwięcej pesymistów jest w Zachodniopomorskim, Kujawsko-Pomorskim i Lubelskim.
Są to kolejne dobre informacje dla naszego regionu. Wcześniej pisaliśmy o coraz lepszej sytuacji w lubuskich firmach. Z najnowszych danych opublikowanych przez Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych wynika, że wzrasta zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników.
Trwa również ożywienie na lubuskim rynku pracy. Kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek bezrobocia. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w całym regionie liczba osób bez zatrudnienia zmniejszyła się o blisko 2,5 tys. mieszkańców. Wpływ na spadek liczby bezrobotnych miały wzrost prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie oraz zwiększona aktywizacja bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy.


Nowa Sól chce zrewitalizować „Odrę"
Nowa Sól stara się o rewitalizację terenów byłego zakładu nici „Odra". Inwestycja jest warta 15 mln zł. Miasto liczy na 85 proc. dofinansowania projektu. To właśnie m.in. kwestia dotacji była tematem spotkania członek zarządu Alicji Makarskiej z prezydentem Nowej Soli Wadimem Tyszkiewiczem, do którego doszło dzisiaj (09.05) na terenie fabryki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowej Soli i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Władze miasta mają już szczegółowy pomysł na rewitalizację zakładu. Z terenu fabryki miałyby zniknąć dwa budynki, które obecnie są własności Skarbu Państwa. Do tego potrzebna jest jednak zgoda Ministerstwa Finansów. Dokumentacja złożona przez samorząd przeszła już wstępną weryfikację i czeka na decyzję ministra.
Mocno zaniedbany teren zakładu miałby być przeznaczony na cele publiczne. Miasto chciałoby, aby dawna fabryka zamieniła się w centrum aktywności gospodarczej, którego zarządzaniem zajmowałby się Park Interior. Aby tak się stało potrzebny jest jednak szereg inwestycji. Mowa m.in. wybudowaniu nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowie oświetlenia, parkingów i dróg dojazdowych.
Miasto inwestycje chciałoby zrealizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie wartego 15 mln zł zadania jest planowane na lata 2018-2019. Zdecydowana większość tej kwoty, bo aż 85% miałyby stanowić dotacje. Wkład samorządu wyniósłby ok. 2 mln zł.
Po wizytacji zakładu członek zarządu Alicja Makarska odwiedziła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usytuowany przy wjeździe do zakładu. Miasto planuje przekazać ten budynek Państwowej Szkole Muzycznej w Nowej Soli.


Interreg V-A - Komitet Monitorujący
W dniach 11-12 maja 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Polska – Brandenburgia 2014 – 2020. Podczas obrad Członkowie Komitetu uzgodnią dokumenty aplikacyjne.
Przedmiotem obrad będą następujące dokumenty:
- Strategia Komunikacji dla Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014-2020
- Podręcznik beneficjenta Programu Współpracy Interreg V-A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego nastąpi także prezentacja portalu informatycznego do elektronicznego naboru wniosków (portal ILB) oraz przedstawione zostaną dotychczasowe działania Wspólnego Sekretariatu Technicznego.
Urząd Marszałkowski reprezentować będzie p. Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej oraz p. Adrianna Sarnecka – Kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej.

Legenda WOSIR-u z własnym memoriałem
Blisko 40 lat temu Zbigniew Majewski stworzył Ośrodek Pięcioboju Nowoczesnego i Jeździectwa w Drzonkowie, czyli dzisiejszy Wojewódzkie Ośrodek Sportu i Rekreacji. W uznaniu zasług popularnego „Szeryfa" 15 maja z terenu WOSiR-u wystartuje I Memoriał Zbigniewa Majewskiego w Biegach Przełajowych -ANNEBERG 2016.
Twórca Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji całe swoje życie poświęcił działalności publicznej i promocji aktywności fizycznej. To dzięki Zbigniewowi Majewski 40 lat temu w Drzonkowie odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów w Pięcioboju Nowoczesnym, czyli pierwsza w regionie impreza sportowa o tak wysokiej randze.
Bieg upamiętniający działacza będzie rozgrywany na dwóch dystansach: 5 i 10 km. Zawodnicy, zależnie od wybranej opcji, pokonają jedną lub dwie pętle trasy przebiegającej przez leśne ścieżki. Start i meta zawodów będą się mieściły na placu rekreacyjnym ośrodka w Drzonkowie. Odbędzie się także bieg dla dzieci (do 11 lat) na dystansie 400 metrów.
Biuro zawodów będzie mieściło się na placu rekreacyjnym WOSiR-u i rozpocznie swoją działalność o godzinie 8.00. Szczegółowe informacje zapisach i regulaminie biegu można znaleźć TUTAJ.


Grunt na medal 2016
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal 2016" organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.
Celem konkursu jest wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja. Udział w konkursie jest bezpłatny i stanowi znakomitą okazję dla podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.
Inwestycje zagraniczne to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Udział w konkursie to szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowe możliwości pozyskania znaczących inwestorów.
Zachęcamy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.
Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIiIZ oraz urząd marszałkowski lokalizacji zagranicznym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym. Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal" na wszystkich materiałach promocyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu:
Grunt na medal_Regulamin 2016
Formularz zgloszeniowy
Założenia do prezentacji gminy podczas audytu
oświadczenie właściciela prywatnego


Unijne wsparcie dla branży budowlanej
Przybliżą firmom możliwości pozyskania unijnych dotacji. 12 maja w Urzędzie Miasta w Żarach odbędzie się konferencja „Lubuska Synergiczna Koncepcja Innowacyjnych Produktów w Branży Budowlanej". Wydarzenie poświęcone jest małym i średnim przedsiębiorstwom z branży budowlanej. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. innowacyjne rozwiązania w budownictwie z wykorzystaniem synergicznej koncepcji badania, nauki, rozwoju. Konferencję honorowym patronatem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego.
Prelegentami konferencji będą broker innowacji, prezentujący nowe inteligentne rozwiązania w branży budowlanej, a także praktycy zajmujący się wdrażaniem i komercjalizowaniem innowacji. Podczas spotkania przedsiębiorcy pozyskają wiedzę dot. możliwości wsparcia procesu patentowania produktów i usług oraz nabywania własności intelektualnych. Ponadto, zainteresowane firmy, będą mogły nawiązać współpracę i skorzystać z usług Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii.
Konferencja to również możliwość pozyskania ważnych kontaktów, sprzyjających rozwojowi firmy w nowym okresie programowania oraz informacji o dostępnych środkach, adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubuskiego.
Aby wziąć udział w wydarzeniu do 10 maja należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (TUTAJ). Szczegółowe informacje o konferencji można otrzymać pisząc na bujak@fundacja.zary.pl lub dzwoniąc pod nr tel.533 399 391, 533 322 618.
PROGRAM KONFERENCJI


Doradzą jak zdobyć dotacje
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza 19 maja 2016 r. na bezpłatne konsultacje, które odbędą się w Jasieniu i Lubsku. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.
Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.
Konsultacje odbędą się w czwartek 19 maja 2016 r.:
- w godz. 9:00 - 11:30 w urzędzie Miasta w Jasieniu, ul. XX-lecia 20,
- w godz. 12:00 - 14:30 w Urzędzie Miejskim w Lubsku, Plac Wolności 1.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3
tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454.
e-mail: infoue@lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?