poniedziałek, 23 maja 2016

Mija 1350 lat od upadku Rzeszy Samona- zwanej także LechiąMija 1350 lat od upadku Rzeszy Samona- zwanej także Lechią 

Nieco po czasie zauważyliśmy że oto mija rocznica około 1350 lat od początku rządów pewnej dynastii postaci historycznych- nie wiemy na ile poprawnie- łączonych z tym miejscem na podstawie XIII-wiecznych źródeł. Okresy te można określić jedynie niedokładnie, niemniej- szacuję że rocznica ta wypada mniej więcej obecnie.

Koniec Lechii
Nastąpił zdecydowany i jednoznaczny koniec dawnej niezależności politycznej i dawnego imperium. Nastąpił zdecydowany podział epok historycznych. Dawny kraj przestawał istnieć wraz z wymordowaniem poprzednich jego władców, pojawiał się nowy. W wyniku sekwencji zdarzeń rozpada się całe imperium, z którego pozostaje maleńki skrawek.
"Owoż ze zgaśnięciem tych gwiazd na niebie ojczystem, zgasła też sława i wszystek zaszczyt Lęchitów"
wg Wincenty Kadłubek, Historia Polonica (ok. 1190-1205 r.)
Zgasła wszelka chwała Lechitów, wszczęła się mała słowiańska Polska. Zarzucono, jak Długosz powiada, dawne imię Lechitów, a przyjęto na zawsze nazwę Polaków.
wg Lechicki początek Polski: szkic historyczny, Autorzy Karol Szajnocha, s.169
Według Kadłubka miał być władcą gnuśnym, tchórzliwym, zniewieściałym i zdradzieckim. Za namową żony miał wytruć swoich dwudziestu stryjów (synów Leszka III), podając im w czasie uczty zatrute wino, a następnie odmówił pogrzebania ciał. Oto ginie kilkunastu, możliwe że około 20 władców. Zostają podstępnie otruci, dając wiarę relacji w kronice Wincentego Kadłubka (spisanej w okresie 1190-1205, uzupełnionej ok. sto lat później o imienną listę ofiar).

Wersja "oficjalna" (propagandowa) zdarzeń

Ich statek- zgodnie z oficjalną wersją historii propagowaną przez tyranicznego władcę, przytoczoną w wersji tej historii z roku 1676, miał się wywrócić, a oni sami- mieli zginąć. Wg lokalnych legend z okolic Kruszwicy despota miał, celem ukrycia zbrodni mającej na celu wyeliminowanie konkurentów do władzy, upozorować katastrofę komunikacyjną. Wg rozpowszechnianej oficjalnie wersji, oto miała się wydarzyć katastrofa statku, którym podróżowali decydenci.Rodziny ówczesnych władców miano poinformować o katastrofie statku wiozącego przywódców, jak chce jedna z bardzo licznych wersji tej historii. Według całkowicie lokalnej wersji tej historii, spisanej relatywnie najwcześniej “Historii XXiX” (Der Heyden Tischgespraech, Kleszczewo 1676) oraz poniżej cytowanego źródła rodzinom zmarłych miano powiedzieć, że zaproszeni goście "odeszli statkiem i ten wywrócił się widocznie". W wyniku następujących po tym wydarzeniu zajść tyran traci władzę i według wszystkich dostępnych przekazów- ponosi śmierć w tajemniczych, niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.
Den Familien berichtete Popiel, die Onkel waeren angeheitert mit dem Schiff abgefahren und offenbar gekentert.
Na stronie 127 czasopisma Die Grenzboten: Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst, Die Grenzboten: Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst -1863 -  Tom 1;Tom 22 – Strona 127 books.google.pl/books?id=ahpGAAAAcAAJ

Opis na podstawie którego jesteśmy w stanie datować te wydarzenia:
Głównym przedmiotem części historycznej Merkuriusza Polskiego dla okresu przed 1000 n.e. jest opisywanie i komentowanie hapaks legomenon.
Hapaks legomenon (gr., rzecz raz powiedziana; ἅπαξ hapaks - etym. jednym umocowaniem, jednym wbiciem – stąd: jeden raz, raz, raz na zawsze; λεγόμενον legomenon – rzecz mówiona) to słowo, wyrażenie, forma stylistyczna, która występuje tylko jeden raz w danym dokumencie, lub jest poświadczona jednym cytatem.
Tego typu jednorazowe wzmianki są bardzo częste dla okresu przed 1000 n.e., z uwagi na nieliczne źródła, przez co ten okres generalnie pominięto w historii nauczanej w ramach polskich struktur szkolnictwa wyższego. Dość niesłusznie- moim zdaniem. Pominięto też legendy, przekazy kronikarskie etc., jeśli dany temat był w nich hapaks legomenon, co zwykle było najczęstsze. Popiel I i jego okres panowania może zostać wyjaśniony przez hapaks legomenon w kronice Fredegara. Znajduje się w niej rozdział o potężnym księciu słowiańskim który miał spłodzić 22 synów. W niniejszym artykule staram się zidentyfikować tego władcę w polskich kronikach historycznych na podstawie podobieństw opisów. Jednym z jego licznych synów- synem z "prawego łoża"- miał być Popiel I.
Popiel jako Osszerich
Popyel (Popiel) po polsku, in latino idiomate vocatus Cinereus, in Almannico: Osszerich (Źródło: Jan Długosz, Johannes LonginusJoannes Dlugossius, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae), jest władcą na tyle zagadkowym, że postać Ossericha- Osantrixa, jest znana z eposu "Saga o Dytryku z Berna", i jest ona dość dokładnie w tym dziele opisana. Władca ten jednakże pojawia się w polskich kronikach średniowiecznych jako syn Leszka III, opisywanego poprzez porównanie z władcą Samonem.
 
Państwo Samona
Lechia opisywana w czasach Popiela I może być z dużym, nawet bardzo dużym prawdopodobieństwem Rzeszą lub Państwem Samona. To krótkotrwałe, wieloplemienne państwo miało funkcjonować co najmniej w latach  623–660 (zdaniem innych autorów w latach 623–658 lub 626–661). Jak chce polska tradycja kronikarska z epoki Średniowiecza, państwo Samona miało się przerodzić w federalny twór o umownej nazwie Państwo Popiela I.
Prawdopodobieństwo statystyczne
Interpretacje wielu autorów współczesnych, XX-to i XIX- wiecznych lokują czasy końcowego, schyłkowego okresu państwa Lechia w epoce Popiela I i Popiela II, bezpośrednio po rządach kupca Samona (* ok. 600; † ok. 658/659).
Dzięki analizom porównawczym opisów kronikarskich, udało się ustalić wysokie prawdopodobieństwo poprawnej interpretacji tych zdarzeń, m.in. na podstawie wyjątkowo dużej liczby synów (22 synów) Samona. Władcę znanego jako Samo, Zamo, Samon połączono z Leszkiem III - władcą opisanym jako władca Lechii w polskich kronikach średniowiecznych. Wg tychże źródeł Samon- Leszek III miał być biologicznym ojcem Popiela I oraz dziadkiem Popiela II.
Polskie kroniki średniowieczne wymieniają 21 imion jego synów, kronika Fredegara donosi o 22 jego synach. Opisy obu władców były wskazywane przez wielu autorów jako bardzo podobne, a taka interpretacja "epoki końcowej Lechii" znana jest od dość dawna. Jeśli Popiel I był władcą następującym bezpośrednio po Leszku III, a ów Leszek III byłby Samonem, to rządy Popiela I miałyby się rozpocząć ok. 658- 662 r.n.e. Zaś koniec Lechii przypadałby mniej więcej 1350 lat temu.

Popiel I, wg "Pocztu królów bałwochwalców"


-- 
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?