wtorek, 31 maja 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.102.2016 Zielona Góra, 31.05.2016 r.

Newsletter nr 102RPO Lubuskie 2020 – 13 konkursów, 208 mln do wzięcia!
Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach RPO – Lubuskie 2020, ogłosił 13 konkursów. Aplikować można o środki w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, OP3 – Gospodarka niskoemisyjna, OP4 – Środowisko i kultura, OP6 – Regionalny rynek pracy, OP7- Równowaga społeczna, OP8-Nowoczesna Edukacja oraz OP9 – Infrastruktura społeczna Alokacja w 13 ogłoszonych konkursach wynosi ponad 208 mln zł. Nabór wniosków w ramach ogłoszonych konkursów rozpocznie się 30 czerwca 2016 r.
1. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I Promocja gospodarcza regionu) - 15 mln zł
2. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP) - 5 mln zł
3. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP - projekt grantowy) - 10 mln zł
4. Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formułą ZIT - 50 mln zł
5. Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom - 11,5 mln zł
6. Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra - 7 mln zł
7. Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra - 14,6 mln zł
8. Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy - 10 mln zł
9. Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia - 3 mln zł
10. Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej - 31 mln zł
11. Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT - 10 mln zł
12. Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra - 23 mln zł
13. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT - 18 mln zł

Młodzi mistrzowie szachów spotkają się w urzędzie marszałkowskim
1 czerwca br. urząd marszałkowski stanie się areną szachowego turnieju, którego głównymi bohaterami będą uczniowie szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Projekt Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez Szachy w Szkole" obejmuje już swoim zasięgiem blisko 700 Szkół Podstawowych z całego kraju. W województwie Lubuskim przystąpiło do projektu 66 placówek oświatowych, co stanowi trzecią wielkość w Polsce. Łącznie w dwóch edycjach projektu, przeszkolono 150 nauczycieli z całego lubuskiego i otrzymali oni tytuł instruktora szachów w szkole.
Głównym celem projektu jest integracja środowisk szkolnych oraz promocja szachów wśród najmłodszych Lubuszan. Na starcie imprezy stanie blisko 240 dzieci z klas I-III z całego województwa lubuskiego, wraz z rodzicami i nauczycielami. Będzie to największa impreza szachowa w n/województwie w historii. Zawody potrwają do godz. 13.30. Dzieci rozegrają po 6 gier, w trzech grupach wiekowych: klasy I, II i III, z odrębną klasyfikacją dla dziewcząt i chłopców.
Start finałowego turnieju zaplanowano 1 czerwca, na godz. 10.00. Szczegóły dotyczące zawodów można znaleźć [TUTAJ].
Harmonogram zawodów:
09.00 - 09.30 weryfikacja list uczestników
10.00 - uroczyste rozpoczęcie Turnieju Finałowego Projektu EpSwS
10.15 – 13.15 – rundy turniejowe
14.00 – 14.30 - uroczyste zakończenie z wręczeniem nagród


IV Lubuski Sejmik Dziecięcy
"I Ty możesz zostać samorządowcem" - to hasło IV Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego, który odbył się 30 maja br. Młodzi samorządowcy przyjęli uchwałę ustalającą kodeks samorządowca. Gospodarzami obrad byli wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz marszałek Elżbieta Anna Polak, która złożyła dzieciom życzenia w związku ze zbliżającym się ich świętem. - Życzę wam każdego dnia uśmiechu i miłości tych, którzy są razem z Wami, żebyście byli tutaj w regionie lubuskim szczęśliwi – mówiła. Gościem specjalnym była Joanna Brodzik – Ambasadorka Województwa.
Celem inicjatywy było przekazanie uczniom praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu samorządu. Dzieci poznają też specyfikę pracy miejsca, w którym powstają uchwały warunkujące rozwój regionu.
Młodzi radni zapoznali się z pracą samorządu województwa: jego strukturami i zadaniami. Zobacz prezentację Marszałek Elżbieta Anna Polak zabrała z kolei dzieciaki w wirtualną podróż po regionie lubuskim. Zobacz prezentację
Pod wrażeniem obradujących młodych Lubuszan był także gość specjalny obrad, aktorka, honorowy ambasador województwa lubuskiego Joanna Brodzik. – Jest mi niezmiernie przyjemnie móc wziąć udział w czymś, co powoduje, że moje obywatelskie serce staje się tak ogromne, jak powinno być serce każdego z nas, każdego obywatela naszego wolnego kraju, naszej ojczyzny, o którą powinniśmy dbać i którą powinniśmy szanować, a przede wszystkim powinniśmy czuć się, że jesteśmy współgospodarzami miejsca, w którym przychodzi nam uczyć się i żyć. Wasza obecność na tej sali jest dowodem na to, że jesteście na wspaniałej drodze żeby stać się świadomymi obywatelami gotowymi przejąć odpowiedzialność za swoją dużą ojczyznę i małe ojczyzny – mówiła. Joanna Brodzik opowiedziała także historię swojej kariery, udowadniając tym samym, że warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji
W obradach wzięło udział 34 "dziecięcych radnych" z 15 szkół podstawowych z regionu. Po oficjalnym rozpoczęciu obrad młodzi radni otrzymali z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak zaświadczenia o wyborze radnego lubuskiego sejmiku dziecięcego. Następnie podzieleni zostali na 5 klubów, których zadaniem był wypracowanie kodeksu samorządowca. Z dziećmi pracowali dorośli radni województwa: Anna Synowiec, Klaudiusz Balcerzak oraz Anna Chinalska.
Radni zgodnie ustalili, że radny województwa powinien:
1. Być odpowiedzialny
2. Umieć słuchać innych
3. Reprezentować województwo
4. Być bezstronny
5. Być szczery – dotrzymuje obietnic
6. Być sprawiedliwy
7. Być uczciwy
8. Być otwarty na propozycje mieszkańców
9. Mieć na uwadze dobro mieszkańców
10. Dawać przykład innym
11. Być kreatywny
Młodzi Lubuszanie w roli dziennikarzy
Ponad 30 dziecięcych reporterów relacjonowało pisemnie obrady Sejmiku. Wszystkie opracowania były bardzo interesujące, a spośród nich wybraliśmy pięć, które wyróżniały się wnikliwością opisu i starannością wykonania. Scany ich prac zamieszczamy poniżej.
Są to prace następujących uczniów:
* Jakub Janas, Zespół Szkół nr 1 w Żaganiu
* Karolina Banasiak, Zespół Szkół w Bieniowie
* Kasandra Hałub, Szkoła Podstawowa w Kunowicach
* Carmen Tokarz, Publiczna Szkołą Podstawowa nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli
* Kornelia Obuchowicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze
Zobacz uchwałę sejmiku dziecięcego


Joanna Brodzik: marzenia się spełniają
Joanna Brodzik- znana polska aktorka jest naszym honorowym lubuskim ambasadorem. Z okazji Dnia Dziecka spotkała się dzisiaj z najmłodszymi lubuszanami, których przekonywała, że marzenia naprawdę się spełniają, jeśli tylko bardzo się chce. Spotkała się także z marszałek Elżbietą Anną Polak, z którą rozmawiała o organizacji Lubuskich Prezentacji Wokalnych Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, które w lipcu odbędą się w Lubsku, z którego pochodzi aktorka.
Pierwszy Festiwal Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski odbył się w 1993 r. w Lubsku. Od tamtej pory każdego roku Lubsko gości przez tydzień niepełnosprawne dzieci i młodzież z Polski i Niemiec. Wykonawcami opiekuje się kilkudziesięcioosobowa grupa wolontariuszy oraz opiekunowie. Program imprezy obejmuje warsztaty artystyczne, imprezy integracyjne oraz koncert galowy. Joanna Brodzik od lat zaangażowana jest w organizację festiwalu.

Geopark Łuk Mużakowa z tytułem UNESCO
28 maja br. w Nowym Zamku w Bad Muskau odbyło się uroczyste przekazanie aktu nadania UNESCO dla transgranicznego Geoparku Muskauer Faltenbogen/Łuk Mużakowa. W uroczystości wzięła udział marszałek Elżbieta Anna Polak, a także saksoński Minister ds. Środowiska i Rolnictwa Thomas Schmidt, brandenburski Minister ds. Rozwoju Terytorialnego, Środowiska Rolnictwa Jörg Vogelsänger i burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak.
Uroczyste przekazanie aktu nadania tytułu UNESCO odbyło się w związku z przyznaniem niemiecko-polskiemu Geoparkowi tytułu „Światowy Geopark UNESCO". Organizacja UNESCO doceniła wyjątkowy obszar geologiczny i gospodarczy oraz kulturowo-historyczny rozwój regionu granicznego. Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku w Paryżu odbyła się sesja Ogólnej Konferencji UNESCO, podczas której wyróżniono najwspanialsze geoparki świata, które należą do sieci geoparków europejskich i światowych.
Podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że dzięki temu tytułowi o tym pięknym miejscu dowie się cały świat. - To dla mnie wielki zaszczyt świętować razem z państwem to niezwykle, już nie tylko transgraniczne ale światowe wydarzenie. Łęknica, Bad Muskau, Lubuskie, Brandenburgia i Saksonia jesteśmy spadkobiercami światowego dziedzictwa i za chwile dostaniemy to na piśmie. My doskonale wiemy o tym jakie niezwykle cuda wyczyniała tu natura a teraz dowie się o tym cały świat – przekonywała. Geopark Łuk Mużakowa to także skarb dla geologów. - Pierwszy raz w życiu odwiedziłam geopark w Łęknicy gdy byłam uczennica podstawówki, interesowałam się wtedy geologia, ukończyłam nawet technikum geologiczne, niestety w zawodzie geologa pracowałam tylko trzy miesiące ale na wiele lat zapamiętałam ten fantastyczny krajobraz polodowcowych struktur geologicznych i pokopalnianych w takich kolorach, których nigdzie na świecie nie widziałam – wyjaśniła marszałek.
Nadanie tytułu UNESCO Geoparkowi Łuk Mużakowa stwarza także możliwości rozwoju regionu. Certyfikat może przyciągnąć w to miejsce rzesze turystów. - Dziękuję dzisiaj organizacji UNESCO za certyfikat i wpisanie naszego geoparku na listę światowego dziedzictwa bo daje to nam wyjątkowe możliwości promocji regionu. Gdy kilka lat temu prezentowałam nasz region na międzynarodowych targach turystycznych w Hainan , naszym partnerskim regionie w Chinach, publiczność nagle ożyła gdy pokazałam slajdy prezentujące kosmiczny geopark w Łęknicy. Po prezentacji ustawiła się do mnie kolejka przedstawicieli z różnych stron świata zaintrygowanych tym miejscem. Bo są turyści którzy kolekcjonują szczyty górskie, ale są również tacy, którzy podążają szlakiem światowego dziedzictwa – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. Marszałek zaprosiła także do Łęknicy na Święto Województwa Lubuskiego. - W 2012 r. Zaprosiłam tutaj marszałków z 16 regionów całej Polski i zakochali się w naszym Parku bo nie wiedzieli, że są w Polsce takie fantastyczne miejsca. Dlatego już dzisiaj zapraszam państwa do wspólnego świętowania w dniu 25 czerwca, właśnie tutaj , w miejscu widocznym z kosmosu, będzie natura, muzyka i niezwykli goście! – zachęcała.


Odkryj Lubuskie – Święto Województwa tuż tuż
Zapewniamy, będzie kosmicznie, odlotowo, kolorowo i energetycznie! - Tegoroczne święto wpisuje się w misję regionu, który ma być Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii i chcemy to potwierdzić 25 czerwca. Jestem przekonana, że każdy, kto odwiedzi Park Mużakowski tego dnia będzie chciał tu wrócić, bo to miejsce magiczne, jedyny taki park na pograniczu. – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Już tylko miesiąc dzieli nas od Święta Województwa Lubuskiego, które w tym roku odbędzie się 25 czerwca, w położonym na pograniczu Parku Mużakowskim. Czas więc odkryć kolejne karty i tajemnice święta regionu!
Odkryj magię Parku Mużakowskiego
Podczas konferencji zaprezentowany został oficjalny layout tegorocznego święta. - Park Mużakowski jest wielką tajemnicą i layout prezentujący labirynt jest tego symbolem. Park ma wiele ukrytych miejsc, które tworzą swoisty labirynt – wyjaśnił Tomasz Siemiński, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Warto więc wyruszyć jego ścieżkami i odkryć magię perły pogranicza.
Od dziś działa także strona internetowa Święta Województwa: www.lubuskieinspiruje.pl, na której znajdują się wszystkie szczegóły związane z tym wyjątkowym wydarzeniem.
Kosmos na wyciągnięcie ręki
Hasło tegorocznego święta to Nauka-Natura-Kosmos. – Dzień województwa wpisuje się w misję regionu, który ma być Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii i chcemy to potwierdzi 25 czerwca. Nie tylko będziemy się bawić, choć muzycznie jesteśmy świetnie przygotowani, ale prezentować nowoczesne technologie – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
Niewątpliwie będzie kosmicznie! Kosmos łączy i naturę i naukę. Kosmos można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Starożytni nazywali kosmosem wszystko to, co nas otacza. Ale kosmos to także cały wszechświat. Dlatego właśnie zaprosiliśmy naukowców z całej Polski aby opowiadali o swoich dokonaniach, pomysłach na rozwój technologii kosmicznych i wykorzystanie kosmosu w gospodarce - wyjaśnił Sławomir Kosieliński z Instytutu MikroMakro. Opowiedział także jak wyglądać będzie kosmiczna podróż 25 czerwca. - Przy wejściu na łąkę pałacową będzie kosmiczne informatorium. Gdy miniemy bramę kosmosu, wejdziemy na łąkę, która będzie przypominała obóz warowny natury i nauki. Z jednej strony uczelnie, które będą prezentowały swoje dokonania w dziedzinie informatyzacji i robotyki, a z drugiej firmy technologiczne. Zaprezentują się goście z całej Polski – wyjaśnił. Będzie parada robotów. Gościem będzie także znasz stary znajomy robot NAO, który podczas konferencji prasowej zaprosił do Parku Mużakowskiego i potwierdził swoją obecność.
Dzięki nowoczesnym technologiom postaramy się także odkryć tajemnice natury. W geoparku Łuk Mużakowa, w jeziorze Afryka, powstałym w dawnym zbiorniku pokopalnianym przeprowadzimy eksperyment. Będzie tam nurkowała łódź podwodna – robot podwodny, który sprawdzi co tam pływa. Na jeziorze wyląduje także dron, który ma umiejętność nurkowania. Krótko mówiąc tegoroczne Święto Województwa to prawdziwa gratka dla fanów nowoczesnych technologii. O dostęp do sieci zadba firma Orange. - Okazuje się za Park Mużakowski leży niedaleko naszej inwestycji. Po to żeby doprowadzić Internet pozostaje nam tylko kilka kilometrów i światłowód wjedzie na kosmiczną łąkę. Miejsce jest inspirujące, odlotowe i kosmiczne. Planujemy doprowadzić internet z bardzo dużą przepustowością. Będziemy chcieli także zaprezentować rozwiązania, których premiera była w Barcelonie na zlocie operatorów i dostawców rozwiązań bezprzewodowych – wyjaśniła Hanna Kontkiewicz-Chachulska – kierownik Wydziału Programów Szerokopasmowych Orange Polska.
Razem kibicujmy polskiej drużynie
Podczas Święta Województwa zadbamy także o kibiców piłki nożnej. W związku z tym, że w tym czasie odbywać się będzie EURO2016 w Parku Mużakowskim będzie można obejrzeć mecz. – Jest duża szansa, że polska drużyna wyjdzie z grupy z drugiego miejsca, a jeżeli tak się stanie to swój mecz o ćwierćfinał rozegra właśnie 25 czerwca. Stąd pomysł na wspólne kibicowanie – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Coś dla ducha
Na muzyczną ucztę podczas tegorocznego święta województwa zapraszają jedyny i niepowtarzalny Emir Kusturica oraz muzycy Filharmonii Zielonogórskiej, która w tym roku świętuje jubileusz 60-lecia istnienia. Ostatnim akcentem święta będzie niezwykły spektakl multimedialny przygotowany przez studentów Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy.
Zobacz program SWL


Samorząd w mediach – weź udział w konkursie!
Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej, bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? Przyślij nam swój materiał o regionie i weź udział w konkursie „Samorząd Lubuski w Mediach 2016". -We współczesnym świecie rzetelna informacja jest na wagę złota, więc państwa praca jest dla nas niezwykle ważna, pozwala na skuteczną komunikację z mieszkańcami. Dobry rozgłos jest bardzo potrzebny - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.
- gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego,
- ochrony zdrowia (działalność szpitali wojewódzkich lub spółek, dla których samorząd województwa jest organem właścicielskim),
- rynku pracy i bezrobocia
- kultury (działalność instytucji kultury podległych samorządowi województwa, imprezy promocyjne woj. lubuskiego),
- sportu i rekreacji (działalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, programy promocji sportu),
- turystyki i produktów regionalnych (działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa i winnicy samorządowej, lubuskie szlaki turystyczne, produkty regionalne itp.),
- rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi,
- współpracy zagranicznej woj. lubuskiego,
- funduszy europejskich,
- dokumentów strategicznych woj. lubuskiego.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, których utworzy zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 1 czerwca 2015 r., a 1 czerwca 2016 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego.
Prace należy nadsyłać najpóźniej do 10 czerwca 2016 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Z dopiskiem : „KONKURS – SAMORZĄD LUBUSKIM W MEDIACH 2016"
Pula nagród wynosi 6.000 zł
Do pobrania:
- regulamin konkursu
- formularz zgłoszeniaTrzy dni – pięć okazji do konsultacji
W pierwszej połowie czerwca Mobilny Punkt Informacyjny odwiedzi aż pięć lubuskich miejscowości. MPI 9 czerwca pojawi się w Trzcielu, 10 czerwca w Bytnicy i Maszewie, a 14 czerwca w Brodach i Gubinie. Spotkania dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.
Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.
Konsultacje odbędą się:
- w czwartek 9 czerwca w godz. 10:30 – 13:00 w Urzędzie Miasta w Trzcielu, ul. Poznańska 22,
- w piątek 10 czerwca w godz. 9:00 - 11:30 w Urzędzie Gminy Bytnica, Bytnica 52 oraz w godz. 12:00 - 14:30 w Urzędzie Gminy w Maszewie, Maszewo 71,
- we wtorek 14 czerwca w godz. 9:00 - 11:30 w Urzędzie Gminy w Brodach, Rynek 2 oraz w godz. 12:00 - 14:30 w Urzędzie Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3
tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454.
e-mail: infoue@lubuskie.pl

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Nowe połączenie z portu lotniczego Olsztyn- MazuryRyanair OGŁASZA NOWE POŁĄCZENIE OLSZTYN MAZURY – LONDYN STANSTED  

50.000 KLIENTÓW ROCZNIE NA 13. POLSKIM LOTNISKU 

 

Ryanair, linia lotnicza nr 1 w Polsce, dziś (31 maja) ogłosiła pierwsze połączenie z 13. już lotniska w Polsce. Loty z Portu Lotniczego Olsztyn Mazury do Londynu Stansted rozpoczną się 1 listopada 2016r. i będą realizowane trzy razy w tygodniu. Ryaniar obsłuży na olsztyńskim lotnisku 50.000 klientów rocznie. 

 

Nowa trasa z Olsztyna do Londynu jest doskonałą propozycją dla pasażerów biznesowych oraz turystów, którzy w ramach programu "Always Getting Better" już wkrótce będą mogli korzystać z jeszcze większej liczby nowych tras, nowych wnętrz kabin samolotów oraz jeszcze nizszych cen.

 

Aby uczcić ogłoszenie nowego połączenia Olsztyn Mazury – Londyn Stansted, Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety w cenie od 89 zł na podróż w listopadzie. Bilety w promocyjnych cenach dostępne są na www.ryanair.com do czwartku 2 czerwca do północy. 

 

Ryanair poinformował również o wcześniejszym przeniesieniu lotów krajowych z Gdańska oraz Wrocławia do Warszawy na lotnisko Chopina. Operacje do/z lotniska Chopina rozpoczną się 4 października.

 

W Porcie Lotniczym Olsztyn Mazury, Juliusz Komorek – Członek Zarządu ds. Regulacyjnych i Prawnych powiedział:  

 

"Ryaniar z przyjemnością wprowadza nowe połączenie z 13 lotniska w Polsce. Cieszymy się z nowej trasy z Olsztyna Mazury do Londynu, loty rozpoczną się 1 listopada. Na olsztyńskim lotnisku Ryanair obsłuży 50.000 klientów rocznie. 

 

Aby uczcić nowe połączenie wprowadzamy do sprzedaży bilety w cenie od 89 zł na podróż z w listopadzie 2016 r. Bilety w promocyjnych cenach dostępne są tylko do czwartku 2 czerwca. Aby  zdążyć najlepiej wejść na stronę www.ryanair.com już dziś."

 

Leszek Krawczyk, Prezes Portu Lotniczego Olsztyn Mazury powiedział:

 

Istotą misji jakiej się podjęliśmy jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, właściwy dobór siatki połączeń to oczywiście cel nadrzędny i podstawowe wyzwanie. Na proces jej powstania wpływ ma wiele czynników, a najważniejszym z nich jest wiedza jaką czerpiemy z wyników przeprowadzonych badań. Efekty  i zasadność wyciągniętych wniosków będziecie Państwo mogli ocenić już niebawem."                                 
                                                      

NOWA TRASA Z PORTU LOTNICZEGO OLSZTYN MAZURY

 

Trasa

Częstotliwość

Początek operacji

Cena

Londyn Stansted

3 x tygodniowo

1 listopada

89 zł

 

 


---
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?