środa, 27 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa LubuskiegoGZ.II.0620.1.81.2016                                                                                                                                                                                    Zielona Góra, 27.04.2016 r.Newsletter nr 81

 

 

Pociąg marzeń przejechał przez urząd marszałkowski

Około 200 osób wzięło udział w uroczystej gali konkursu „Moja wymarzona podróż pociągiem", która odbyła się dziś (27.04) w urzędzie marszałkowskim. Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji m.in. występy artystyczne i spotkanie z podróżniczką Małgorzatą Seńków, mającą za sobą podróż koleją transsyberyjską. – Chcemy przekonywać mieszkańców, by przesiadali się z samochodów do pociągów. Wy swoimi pracami bardzo pomogliście nam w promocji tej idei – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, która wręczyła nagrody zwycięzcom zabawy. W gali udział wziął również senator RP Waldemar Sługocki oraz Przewodniczący Sejmiku Mirosław Marcinkiewicz

Lubuscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich pokazali, że ich wyobraźnia nie zna granic, a ich kolejowe marzenia często sięgają samych gwiazd. Do konkursu zgłosiło się blisko 100 uczestników z całego województwa lubuskiego. Uczniowie przysłali prace plastyczne, literackie i multimedialne, które potrafiły rozbawić  i wzruszyć konkursowe jury.

- Wśród waszych prac widziałem pociągi, które okrążają świat. Może okazać się, że w przyszłości kulę ziemską będzie można objechać siedząc w polskich pociągach, które już teraz zbierają na świecie wiele pochwał. Życzę wam, abyście kontynuowali swoje pasje, w tym także te kolejowe. Już teraz można zresztą śmiało powiedzieć, że wszyscy jesteście zwycięzcami –  przekonywał podczas gali Waldemar Sługocki.

Poziom konkursu był tak wysoki, że wbrew początkowym założeniom jury przyznało nie tylko nowoczesne tablety za pierwsze miejsca, ale również szereg wyróżnień.  Wszyscy uczestnicy zabawy mógli cieszyć się także z dyplomów, które wręczał m.in. Przewodniczący Sejmiku Województwa. - Niedawno ruszył bezpośredni pociąg z Gorzowa Wlkp. do Berlina, co kiedyś wydawało się bardzo mało realne. Udało nam się to zrobić, dzięki wspólnym marzeniom i ciężkiej pracy. Wasze prace pokazują, że marzenia już macie. Teraz życzę wam powodzenia w ich realizacji – mówił Mirosław Marcinkiewicz.

O tym, że lubuska kolej wciąż się rozwija przypomniała także marszałek. – Wciąż mam sentyment do pociągów, którymi kiedyś dużo podróżowałam. Dlatego w naszym województwie bardzo mocno stawiamy na poprawianie dostępności kolejowej m.in. poprzez finansowanie nowych połączeń. Kupujemy także nowoczesne pociągi. Ostatnio były to np. super szybkie szynobusy – tłumaczyła Elżbieta Anna Polak.

Łącznie przyznano ponad 10 nagród i wyróżnień. Wśród licealistów najlepszy okazał się Marcel Szymański z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Gorzowa Wielkopolskiego, nagrodzony za pracę filmową. W kategorii gimnazjów jury zdecydowało, że laur zwycięstwa za pracę literacką przypadnie Martynie Kąkol z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przytocznej. Zwyciężczynią najmłodszej kategorii wiekowej, za sprawą świetnej pracy plastycznej, została Martyna Janowicz ze Szkoły Podstawowej w Przylepie.

Poniżej pełna lista laureatów konkursu:

LICEA

Wyróżnienia:

Mirosław Nadobnik (kula – praca plastyczna) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie

Patrycja Drozdowska (praca literacka) z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Zwycięzca:

Marcel Szymański (film) z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Gorzowa Wielkopolskiego

GIMNAZJA

Wyróżnienia:

Wiktoria Ościak (praca literacka) z Publicznego Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół w Grabiku

Zwycięzca:

Martyna Kąkol (praca literacka) z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przytocznej

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wyróżnienia:

Katarzyna Zielińska (prezentacja multimedialna) z SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku,

Julia Rabiega (praca plastyczna) z SP nr 5 w Żarach

Agata Lenkowska (praca literacka) z SP nr 5 w Żarach

Antonina Pukacka (film) z PSP nr 7 w Zielonej Górze

Olimpia Wiesner (praca literacka) z Zespołu Szkół w Żarach

Zwycięzca:

Martyny Janowicz (praca plastyczna) ze Szkoły Podstawowej w Przylepie

 

Międzynarodowe rozmowy, lokalne efekty

25 kwietnia odbyło się spotkanie ws. pozyskania środków finansowych z Programu Współpracy INTEREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, dotyczące wspólnej realizacji zadań przez województwo lubuskie, powiat krośnieński oraz miasta Gubin i Guben. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Urzędu Miasta Guben ze strony polskiej uczestniczyli m.in. członek zarządu Alicja Makarska, Starosta Krośnieński Mirosław Glaz, Burmistrz Miasta Gubin Bartłomiej Bartczak oraz Z-ca Dyrektora ZDW w Zielonej Górze Paweł Tonder.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Guben Pan Fred Mahro, omawiając zakres inwestycji po stronie niemieckiej. Następnie został przedstawiony i omówiony zakres realizacji zadania po stronie polskiej z podziałem na poszczególnych zarządców dróg. W dalszej części spotkania były poruszane tematy związane ze złożeniem wniosku aplikacyjnego, sposobu jego przygotowania oraz możliwości realizacji tego przedsięwzięcia.

W ramach Programu wspierane są wspólne projekty transgraniczne, w których uczestniczy przynajmniej jeden partner polski i jeden niemiecki. W ramach partnerstwa samorząd województwa zamierza zrealizować zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz przebudowa ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy Państwa, w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Gubin".

 

 

Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego przyjęty

26 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego (PIiPG WL). Jest to dokument, który w swoich założeniach pozwala na koncentrację wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020), w następujących obszarach:

-           tworzenia i rozbudowy terenów inwestycyjnych;

-           przedsięwzięć w zakresie promocji gospodarczej przedsiębiorstw oraz regionu;

-           wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozbudowę inkubatorów przedsiębiorczości.

Podejmowane, na jego podstawie działania mają doprowadzić do świadomego i aktywnego planowania i zarządzania procesami rozwoju regionalnego. Dokument ma służyć bardziej skutecznemu wydatkowaniu środków Programu oraz realizacji przedsięwzięć efektywniejszych gospodarczo i finansowo przez beneficjentów w ramach RPO-L2020. W kontekście społecznym, ma przyczynić się do szybszego i lepszego jakościowo rozwoju przedsiębiorczości w regionie i wzrostu zatrudnienia. Natomiast w kontekście gospodarczym, będzie wpływać na zasady lokalizacji terenów inwestycyjnych oraz internacjonalizacji lubuskich przedsiębiorstw, co ma przyczynić się do ich rozwoju.

 

RPO L2020: wydłużamy nabory wniosków!

Zarząd Województwa Lubuskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania z funduszy RPO L2020 zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. Decyzja ta umożliwi wnioskodawcom skompletowanie pełnej dokumentacji. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom beneficjentów. Staramy się być elastyczni, bo to umożliwi lepsze wdrażanie RPO Lubuskie 2020 – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Decyzją zarządu województwa wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Działania 1.1 Badania i innowacjenabór potrwa do 1 lipca 2016 r.,

- Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne  - nabór potrwa do 31 maja br.

Ponadto dodatkowy czas na skompletowanie niezbędnej dokumentacji będą mieli również potencjalni beneficjenci ubiegający się o środki w ramach obszaru związanego z edukacją EFS.

Do 17 czerwca wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT),

- Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski,

- Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

 

 

Starasz się o unijną dotację – zrób to skutecznie!

Weź udział w szkoleniach przygotowanych specjalnie dla Ciebie! – Szkolenia warsztatowe ułatwią ubieganie się o środki europejskie. W poprzedniej perspektywie to przyniosło efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Do tej pory odbyło się już 6 spotkań, w których wzięło udział ponad 170 osób. W związku z tak dużym zainteresowaniem, kontynuowane będą szkolenia w ramach działań, dla których nabory zostały wydłużone. Informacja o wydłużeniu naborów: Zobacz tutaj

W kwietniu br. odbył się cykl szkoleń w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Dotyczyły one ogłoszonych naborów wniosków dla beneficjentów chcących aplikować w ramach działań z OP 1 Gospodarka i innowacje oraz OP 8 Nowoczesna edukacja.

Informacje o szkoleniach będą dostępne zarówno na stronie Programu www.rpo.lubuskie.pl, a także w mediach regionalnych.

Zachęcamy do korzystania ze szkoleń i warsztatów, które ułatwią przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na ogłoszone konkursy.

 

 

 

 

 Pozdrawiam,

Marzena Toczek

Biuro Prasowe

Gabinet Zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

m.toczek@lubuskie.pl
tel. +48 (68) 456 55 67,


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?