poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

GZ.II.0620.1.79.2016                                                                                                                                                                                   Zielona Góra, 25.04.2016 r.Newsletter nr 79

 


Włączmy się do internetu

Trudno wyobrazić sobie życie we współczesnym świecie bez dostępu do internetu. Likwidacja białych plam to cel projektu Szerokopasmowe Lubuskie. W jego ramach wybudowano 1400 km światłowodowych autostrad. – Czas by internet trafił pod strzechy! Dostępność teleinformatyczna to nasz priorytet. Czas na ostatnią milę!– przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak. W odpowiedzi firma Orange właśnie realizuje projekt, dzięki któremu internet trafi do Lubuszan.

O perspektywach rozwoju usług szerokopasmowych w Lubuskiem rozmawiali uczestnicy spotkania, które odbyło się 25 kwietnia w urzędzie marszałkowskim. Podczas konferencji omówione zostały efekty realizacji projektu  Szerokopasmowe Lubuskie, który realizowany był przez urząd marszałkowski oraz firmę Orange. Zaprezentowana została także struktura regionalnej sieci szerokopasmowej w Lubuskiem oraz oferta usług dla operatorów. - Wybudowaliśmy ponad 1400 km światłowodów, ale to już jest historia. To już jest za nami. Dzięki temu, że mamy tę autostradę możemy myśleć o ostatniej mili – przekonywała podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak. Projekty zakładające budowę lokalnych sieci znajdą finansowanie w programie Polska Cyfrowa. Podczas konferencji zaprezentowano możliwości ubiegania się o te środki.

Przykładem na dotarcie internetu pod strzechy jest pionierski projekt "Włączmy się" realizowany w Sulęcinie przez firmę Orange. Sulęcin będzie pierwszą gminą w Polsce, w której wszystkie miejscowości sołeckie zostaną podłączone do superszybkiego Internetu. Z propozycją współpracy w zakresie rozbudowy istniejącej szkieletowej sieci szerokopasmowej wystąpiły do operatora władze samorządowe gminy, reagując na zgłaszane przez mieszkańców sołectw problemy z dostępem do internetu. Na początku tego roku firma Orange opracowała plan inwestycji, w ramach którego wybudowana przed trzema laty szkieletowa sieć szerokopasmowa zostanie rozbudowana o przyłącza do budynków mieszkalnych oraz usługowych. Koszt budowy przyłączy do poszczególnych posesji na terenach wiejskich na etapie realizacji inwestycji pokryje firma Orange. Mieszkańcy będą korzystać z Internetu, a także innych usług oferowanych przez firmę Orange, zgodnie z aktualnym ogólnopolskim cennikiem, nie ponosząc dodatkowych opłat związanych z budową przyłączy.

Podobne projekty operator planuje zrealizować w powiatach: nowosolskim, gorzowskim i zielonogórskim. - Mam nadzieję, że będziemy liderem w kraju w tym obszarze. Staramy się w Lubuskiem skutecznie walczyć z wykluczeniem cyfrowym –wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.


II posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W najbliższy poniedziałek, 25 kwietnia br., o godz. 12:00, w Sali prasowej urzędu marszałkowskiego odbędzie się II posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem spotkania będzie dostępność komunikacyjna w regionie lubuskim. Stronę samorządową reprezentować będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego ma być forum współpracy strony pracowników, pracodawców, strony rządowej i samorządowej. Zadaniem rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki i spójności społecznej.

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy:

- prowadzenie działań na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia,

- prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej,

- wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

 

O współpracy Polsko-Ukraińskiej

Położenie ukraińskiej emigracji zarobkowej oraz sytuacja związana z przemianami społeczno-gospodarczymi na Ukrainie. 25 kwietnia gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli: JE Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia oraz Stefania Jawornicka – Dyrektor Biura Honorowego Konsulatu Ukrainy w Zielonej Górze. W spotkaniu uczestniczyli także prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz senator RP Robert Dowhan.

Była to pierwsza wizyta Ambasadora w województwie lubuskim. Podczas spotkania Andrij Deszczycia dziękował marszałek za okazaną pomoc w ciężkich czasach - po Majdanie.

Województwo Lubuskie na mocy podpisanych Umów prowadzi współpracę regionalną z dwoma ukraińskimi obwodami:

  1. Obwodem Iwano-Frankowskim (Umowa z dnia 16.09.2002 r.)
  2. Obwodem Sumskim (Umowa z dnia 7.12.2007 r.)

Do tej pory zrealizowano wiele wspólnych lubusko-ukraińskich inicjatyw. W czerwcu 2015 r. reprezentanci Sumskiej Rady Obwodowej gościli w naszym regionie podczas Dni Województwa Lubuskiego, przebiegających pod hasłem „Zielona kraina nowoczesnych technologii".

W ramach pomocy Ukrainie i Ukraińcom w obliczu trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, Województwo Lubuskie w dniach 12-18.09.2016 r. już po raz trzeci przyjmie na wypoczynek 20-osobową grupę dzieci ukraińskich, bezpośrednio dotkniętych konfliktem rosyjsko-ukraińskim, wraz z opiekunami. W roku 2014 i 2015 gościliśmy dzieci z obwodu tarnopolskiego, a w tym roku będą to dzieci z obwodu sumskiego, przesiedlone z okupowanego terytorium Republiki Autonomicznej Krymu i wschodnich regionów Ukrainy oraz dzieci z rodzin żołnierzy, biorących udział w operacjach antyterrorystycznych na Ukrainie (strefa ATO). Dzieci zostaną zakwaterowane w Hotelu na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, gdzie oprócz noclegów otrzymają wyżywienie oraz ofertę zajęć rekreacyjnych o charakterze sportowo-rehabilitacyjnym. Dodatkowo zorganizowane zostaną wycieczki turystyczno-krajoznawcze po regionie.


Lubuskie wśród europejskich gigantów lotniczych

Każdy kto chce być obecny na europejskim rynku lotniczym musi tam być. W Krakowie trwają właśnie targi Routes Europe 2016. W imprezie uczestniczy ponad tysiąc delegatów z wiodących linii lotniczych, lotnisk i organizacji turystycznych z 62 krajów Starego Kontynentu. W spotkaniu udział bierze również Bogdan Nowak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Targi, odbywające się tym razem w Krakowie, należą do jednej z najbardziej znanych i prestiżowych imprez w branży lotniczej na świecie. Tylko w samym programie wydarzenia organizatorzy przewidzieli ponad 4,5 tys. dwustronnych rozmów, których efekty pasażerowie w całej Europie odczują już za kilka miesięcy. To właśnie w stolicy województwa małopolskiego układana jest często nowa siatka połączeń lotniczych na Starym Kontynencie. Nic zresztą w tym dziwnego, ponieważ do stołu zasiadają tutaj m.in. szefowie takich firm jak: British Airways, Lufthansa, Ryanair, easyJet, czy też Wizzair.

Na krakowskich parkietach nie mogło zabraknąć przedstawiciele samorządu województwa. O promocję lubuskich interesów dbał członek zarządu Bogdan Nowak, który spotkał się np. z Nigelem Mayesem i Alicją de Costres-Sobolewską  z brytyjskiego przedsiębiorstwa ASM. Frma ASM jest obecna na rynku lotniczym od 20 lat. W tym czasie pomogła rozwinąć siatki połączeń wielu lotniskom na całym świecie. Z jej usług skorzystały m.in. londyńskie Gatwick, paryskie Charles de Gaulle, czy lotnisko w Atlancie.

Targi w Krakowie rozpoczęły się sobotę (23.04) i potrwają do jutra (26.04). Dodajmy, że to druga odsłona Routes Europe w Polsce. Po raz pierwszy wydarzenie zagościło w naszym kraju w 2006 r. Wtedy europejskich liderów branży lotniczej przyjęła Warszawa.


RPO L2020: wydłużamy nabory wniosków!

Zarząd Województwa Lubuskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania z funduszy RPO L2020 zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. Decyzja ta umożliwi wnioskodawcom skompletowanie pełnej dokumentacji. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom beneficjentów. Staramy się być elastyczni, bo to umożliwi lepsze wdrażanie RPO Lubuskie 2020 – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Decyzją zarządu województwa wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Działania 1.1 Badania i innowacjenabór potrwa do 1 lipca 2016 r.,

- Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne  - nabór potrwa do 31 maja br.

Ponadto dodatkowy czas na skompletowanie niezbędnej dokumentacji będą mieli również potencjalni beneficjenci ubiegający się o środki w ramach obszaru związanego z edukacją EFS.

Do 17 czerwca wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT),

- Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski,

- Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

 

 

Starasz się o unijną dotację – zrób to skutecznie!

Weź udział w szkoleniach przygotowanych specjalnie dla Ciebie! – Szkolenia warsztatowe ułatwią ubieganie się o środki europejskie. W poprzedniej perspektywie to przyniosło efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Do tej pory odbyło się już 6 spotkań, w których wzięło udział ponad 170 osób. W związku z tak dużym zainteresowaniem, kontynuowane będą szkolenia w ramach działań, dla których nabory zostały wydłużone. Informacja o wydłużeniu naborów: Zobacz tutaj

W kwietniu br. odbył się cykl szkoleń w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Dotyczyły one ogłoszonych naborów wniosków dla beneficjentów chcących aplikować w ramach działań z OP 1 Gospodarka i innowacje oraz OP 8 Nowoczesna edukacja.

Informacje o szkoleniach będą dostępne zarówno na stronie Programu www.rpo.lubuskie.pl, a także w mediach regionalnych.

Zachęcamy do korzystania ze szkoleń i warsztatów, które ułatwią przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na ogłoszone konkursy.

 

Stypendia dla młodych sportowców

Trzydziestu ośmiu młodych, lubuskich sportowców otrzymało stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego. Przypomnijmy, listę wyróżnionych przyjął na posiedzeniu 19 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego.  W ramach naboru trwającego od 1 lutego do 11 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 111 wniosków z 25 klubów i stowarzyszeń sportowych. Kwota stypendium wynosi 385 zł brutto miesięcznie i jest przyznawana na okres 6 miesięcy -  od maja do października.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu przyznane zostały już po raz dziewiąty. Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

Lista stypendystów na www.lubuskie.pl

 

 

Lubuscy winiarze zapraszają na weekendy otwartych winnic!

Zapraszamy do spędzenia weekendów w otoczeniu malowniczych lubuskich winnic. Oferta dla zwiedzających jest bardzo bogata i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Oprócz delektowania się winem z różnych odmian winorośli, na stołach znajdą się naturalne produkty z winogron. Można będzie zakupić sadzonki. Dodatkowo lubuscy winiarze oprowadzą gości po swoich winnicach i opowiedzą wiele ciekawostek z dziedziny uprawy winorośli i produkcji wina.

Do odwiedzenie lubuskich winnic zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. – Nasze województwo naprawdę „smakuje" wyjątkowo, a od­radzająca się tradycja winiarska i produkcja miodu sprzyjają odkrywaniu zapomnianych lokalnych potraw – mówi marszałek.

Weekendy Otwartych Winnic rozpoczną się w tym roku szczególnie. Sezon na Lubuskie rozpocznie się  w długi majowy weekend w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. Zaczynamy w sobotę, 30 kwietnia i czekamy na Państwa do 3 maja. Winnice można odwiedzić w następujących dniach:

30 kwietnia - Winnica Ingrid, Winnica Miłosz, Winnica Equus i Winnica Saint Vincent
1 maja - Winnica Na Leśnej Polanie, Winnica Cantina, Winnica Equus, Winnica Ingrid i Winnica Miłosz
3 maja - Winnica Julia, Winnica Ingrid, Winnica Cantina i Winnica Ingrid
Lubuscy winiarze czekają na miłośników enoturystyki od maja do października w wybrane weekendy.

Zapraszamy w terminach:

weekend : 30 kwietnia – 3 maja

weekend : 4-5 czerwca;

weekend : 9-10 lipca

weekend: 13-15 sierpnia

weekend: 3-10 września

Udział w tym roku biorą następujące winnice:

- Cantina w Mozowie;

- Equus w Mierzęcinie

- Ingrid w Łazie;

- Julia w Starym Kisielinie;

- Kinga w Starej Wsi;

- Krucza w Buchałowie;

- Miłosz w Łazie;

- Na Leśnej Polanie w Proczkach;

- Pałac Wiechlice;

- Pod Lubuskim Słońcem w Przełazach;

- Saint Vincent w Borowie Wielkim.

 

 

Zostań „Małym Mistrzem"

Znamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz"

19 kwietnia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz".

Zgodnie z ogłoszeniem celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych, potwierdzających opanowanie określonych umiejętności ruchowych, w poszczególnych blokach podstawowych sportowych sprawności, podczas realizowanych w szkole obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze w wpłynęły dwie oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne oraz merytoryczne. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego zadanie pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz" do realizacji zlecono Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Zielonej Górze, kwota dotacji wyniosła 100.000,00 zł. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Termin realizacji zadania określony w harmonogramie obejmuje okres od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku.

 

 

„Junior Sport": Postaw na aktywny i zdrowy styl życia

Znamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport".

19 kwietnia br.  rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport".

Zgodnie z ogłoszeniem celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez organizację pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze wpłynęły cztery oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne, natomiast dwie oferty nie uzyskały wymaganego pułapu 60% punktów podczas oceny merytorycznej.

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego zadanie pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport" do realizacji zlecono Lubuskiej Federacji Sportu w Zielonej Górze, kwota dotacji wyniosła 150.000,00 zł. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Termin realizacji zadania, określony w harmonogramie obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku.

 


Pozdrawiam,

Marzena Toczek

Biuro Prasowe

Gabinet Zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

m.toczek@lubuskie.pl
tel. +48 (68) 456 55 67,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?