czwartek, 7 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.67.2016                                                                                Zielona Góra, 07.04.2016 r.


Newsletter nr 67

 
 

Będziemy świętować w Parku Mużakowskim

Wielkimi krokami zbliża się Święto Województwa Lubuskiego. – Czas więc powoli odkrywać karty – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. W tym roku będziemy się bawić 25 czerwca w miejscu niezwykłym. - Budujemy Zieloną krainę nowoczesnych technologii, dlatego miejsce jest zielone, położony na polsko-niemieckim pograniczu Park Mużakowski – wyjaśnia marszałek. Będzie kosmicznie i zielono. Będzie coś dla ciała i coś dla ducha. Będziemy także zgłębiać tajniki nauki. Muzyczną gwiazdą będzie Emir Kusturica.

Tegoroczne Święto Województwa odbędzie się 25 czerwca, w Parku Mużakowskim. Jak wyjaśnia Agnieszka Siarkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki, wybór miejsca nie był przypadkowy. Od dwóch lat skutecznie promujemy nasze parki i to jest kolejny krok – przekonuje.  To jednak nie jedyny powód, dla którego świętować będziemy właśnie w Parku Mużakowskim. W tym roku obchodzimy bowiem jubileusz 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Jest to zatem okazja, by pochwalić się doświadczeniami współpracy na pograniczu. Doskonałym jej przykładem jest zarządzany przez polsko-niemieckie stowarzyszenie, leżący na pograniczu Park wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz niezwykły Geopark Łuk Mużakowa, opatrzony znakiem UNESCO. – Mamy więc w regionie dwa niezwykłe miejsca znane na świecie. Warto się tam spotkać i zaprosić gości – przekonuje marszałek. - Chcieliśmy, aby święto województwa odbyło się w jednym z cennych dla regionu miejsc, które chcemy przybliżyć Lubuszanom i gościom. Mamy nadzieję, że Państwo zauroczą się Parkiem, i że będziecie się tam dobrze czuli. To ma być piknik rodzinny - wyjaśnił Tomasz Siemiński – Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury, które jest odpowiedzialne za organizację imprezy. Z wyboru miejsca cieszy się także burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak. – W ubiegłym roku Park odwiedziło ponad pół miliona turystów. To kolejna okazja żeby wypromować to miejsce i przyciągnąć jeszcze więcej gości. Dzięki temu Łęknica ma szansę stać się miasteczkiem turystycznym, na czym nam bardzo zależy – przekonywał.

NAUKA-NATURA-KOSMOS

Hasło przewodnie tegorocznego święta brzmi: Nauka – Natura – Kosmos. – Udowodnimy, że nowoczesne technologie służą dziedzictwu kulturowemu i odwrotnie. Będziemy zachęcać do zwiedzania Parku i jego odkrywania, a także do odkrywania tajemnic nauki  - wyjaśnia Tomasz Siemiński. Udowodnimy, że Lubuskie oprócz tego, że jest zielone i piękne, jest też nowoczesne. - Nie dość że geopark jest kosmiczny i widziany z kosmosu, to  będą też kosmiczne wydarzenia – zapewnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Krótko mówiąc, będzie kosmicznie na łonie natury.

A zatem, zapraszamy do wędrówki po ekscytującym świecie chemii, fizyki, astronomii, informatyki, robotyki i geologii, podczas której poznamy także dokonania lubuskich naukowców, wynalazki XXI wieku i ich związki z przeszłością. Sprawdzimy, co w trawie piszczy i jak wykorzystać wodę, słońce i wiatr do produkcji energii odnawialnej. Zapoznamy się z historią parku i nieograniczoną wyobraźnią jego założyciela.

Muzyczne doznania na europejskim poziomie

Jak co roku, podczas święta województwa będzie też coś dla duszy. – Oprawa muzyczna będzie naprawdę wysokich lotów – zapewnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Tym razem gwiazdą muzycznej uczty będzie niezwykły, jedyny i niepowtarzalny Emir Kusturica - serbski reżyser filmowy, scenarzysta, aktor i muzyk; dwukrotnie nagrodzony Złotą Palmą na Festiwalu Filmowym w Cannes. W czasie koncertu nie zabraknie więc największych filmowych przebojów, bałkańskiego ducha, energii i magii rodem z filmów Kusturicy. To jednak nie wszystko. Czeka nas także wyjątkowy koncert filharmoników zielonogórskich z okazji 70-lecia istnienia Filharmonii.

Udział w wydarzeniu potwierdził m.in. premier Brandenburgii Dietmar Woidke. Zaproszenie otrzymał także premier Saksonii, bo to właśnie z programu transgranicznego Polska-Saksonia finansowane jest prowadzenie parku.  - Liczymy na gości z Niemiec i Dolnego Śląska – mówi marszałek.

Więcej informacji wkrótce.

 


Obradowało prezydium WRDS

7 kwietnia br. odbyło się posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, w którym udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas obrad przyjęto regulamin pracy rady oraz ustalono termin posiedzenia WRDS. Odbędzie się ono 25 kwietnia, o godz. 12:00. Głównym tematem spotkania będzie dostępność komunikacyjna w regionie lubuskim.

7 kwietnia br. odbyło się posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, w którym udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak.Pół miliona na rehabilitację osób niepełnosprawnych

Ruszył I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na realizację zadań w wysokości 500 tys. zł pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w tej sprawie.   

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie fundacjom, organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienia procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim.

Rodzaje zadań objętych niniejszym konkursem zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z późn. zm.). Należą do nich m. in.

- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;

- prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;

- promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.Optymistyczne nastroje lubuskich mikro i małych firm

Według danych „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015", autorstwa ekspertów Banku Pekao, nastroje mikro i małych przedsiębiorców w województwie lubuskim są optymistyczne. 5 kwietnia br. w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono raport o sytuacji mikro i małych firm w 2015 r.  Konferencja organizowana jest cyklicznie przez Bank Pekao SA. Jest to 6 edycja raportu, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mikro i małych firm. Gości powitał wicemarszałek Romuald Gawlik. 

Prezentacji regionalnych wyników dokonał Tomasz Kierzkowski – Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych. - Jeśli spojrzymy na najbardziej miarodajny wskaźnik oceny nastojów firm to wynik dla województwa lubuskiego jest trzecim najlepszym wynikiem w kraju po województwie pomorskim i zachodniopomorskim.  W Lubuskiem wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął  99,5 pkt - mówił Tomasz Kierzkowski. Wskaźnik koniunktury jest wypadkową oceny ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji branży, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, dostępności zewnętrznego finansowania oraz zatorów płatniczych.

- Co ważne odsetek inwestujących firm w województwie lubuskim był większy od średniej krajowej. Lubskie ze względu na lokalizację znajduję się w bardzo dobrej sytuacji m.in. dlatego, że Niemcy są naszym głównym partnerem eksportowym. Macie Państwo premie lokalizacyjną – podkreślał ekspert. Wskaźnik eksportujących firm w województwie lubuskim jest większy od średniej krajowej. Lubuskie pod tym względem również uplasowało się na trzecim miejscu zaraz za województwem mazowieckim i zachodniopomorskim. Jak wynika z raportu 17 proc. lubuskich mikro i małych firm prowadziło działalność eksportową w ostatnim roku.

 Małgorzata Seńków z Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL mówiła o wsparciu podmiotów gospodarczych ze środków unijnych. Zobacz prezentację 

Raport Banku Pekao bada także bariery rozwojowe dla firm. Respondenci zostali poproszeni o ocenę każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Wyniki te potwierdzają, że nastroje lubuskich firm są dobre. Średnia tych barier jest trochę niższa od średniej krajowej, która w Polsce wynosi 2,75 i nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. W Lubuskiem powyżej średniej krajowej zostały ocenione wysokość podatków, przepisy prawne i obciążenia biurokratyczne.  

Raport przygotowany przez Bank Pekao SA prezentuje wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie mikro i małych firm z uwzględnieniem prognoz ich rozwoju w 2016 r. Tegoroczny raport został rozbudowany o temat specjalny pn. Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą.

Raport służy MŚP oraz przedstawicielom instytucji biznesowych w kreowaniu ich rozwoju, analizie działań biznesowych i podejmowaniu decyzji co do kształtowani rozwoju firm.
Dzięki raportowi i wskazanym, barierom rozwojowym  firm możliwe jest podejmowanie właściwych decyzji biznesowych we współpracy i instytucjami finansowymi - partnerami - jakim jest PEKAO SA.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu są startupy czyli firmy, które działają na rynku krócej niż 3 lata. Startupy z dużo większym optymizmem oceniają otaczającą rzeczywistość. Ogólny Wskaźnik Koniunktury wyniósł 104 punkty. Zmiany, które ułatwiłyby rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej startupom to mniejsze koszty pracy (ZUS, podatki; 50% wskazań), lepszy dostęp do finansowania (27%) oraz uproszczenie przepisów (11%).

Raport Banku Pekao powstał w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm, prowadzone we wrześniu 2015 r. Wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup subregionalnych, jak również według branż, wielkości firmy i okresu funkcjonowania na rynku. Respondenci odpowiedzieli na 70 pytań.

 


Konkurs LUBUSKA ZGADUJ ZGADULA

Już niebawem rusza konkurs LUBUSKA ZGADUJ ZGADULA. Zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy. Konkurs skierowany jest do osób posiadających konto na portalu wrotalubuskie.eu. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorem konkursu jest Biuro Projektów Własnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Celem konkursu jest promocja Województwa Lubuskiego poprzez zapoznanie uczestników z herbami gmin województwa lubuskiego. 

Wszelkie informacje zawarte są na stronie www.wrotalubuskie.eu na stronie konkursu. Regulamin wraz z instrukcją dostępne na stronie: .

http://www.wrotalubuskie.eu/PL/425/2074/Juz_niebawem_wystartuje_Konkurs_LUBUSKA_ZGADUJ_ZGADULA/k/Wielowymiarowy obraz adopcji

8 kwietnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pt. "Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa". Honorowy patronat nad konferencją objęła Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Konferencję otworzy wicemarszałek Romuald Gawlik. Podczas konferencji dr Małgorzata Klecka wygłosi wykład pt. „Wpływ alkoholu na płód dziecka - zaburzenia rozwojowe dziecka z FAS w perspektywie problemów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych i społecznych". Organizatorem konferencji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 

Konferencja jest kontynuacją działań podejmowanych przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.
i w Zielonej Górze w zakresie promowania idei adopcji. Celem konferencji jest przybliżenie treści dotyczących różnorodnych aspektów adopcji i tym samym zachęcenie osób rozważających przysposobienie dziecka do podjęcia świadomej decyzji. Konferencja będzie okazją się do przybliżenia doświadczeń rodziców adopcyjnych, jak również do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń zawodowych specjalistów zajmujących się opieką nad dziećmi w systemie pieczy zastępczej.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zawodowe rodziny zastępcze, sądów rejonowych, zespołów kuratorskiej służby sądowej, ośrodków pomocy społecznej.

PROGRAM

III Konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa"

pod Honorowym Patronatem

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
Zielona Góra, 8 kwietnia 2016 roku

  9.30 - 10.00      Rejestracja uczestników

10.00 - 10.10     Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

10.10 - 10.20     Działalność publicznych ośrodków adopcyjnych województwa lubuskiego za 2015 rok – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Jakub Piosik

10.20 - 10.40     Rola ośrodków adopcyjnych w postępowaniu sądowym – Przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, SSR Danuta Olech

10.40 – 11.10    Doświadczenia rodzin adopcyjnych – wystąpienie rodziny adopcyjnej

11.10 - 11.40     Sytuacja psychologiczna dziecka w systemie pieczy zastępczej – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, Anna Sobiesiak

11.40 - 12.20     Przerwa kawowa

12.20 - 13.20     Wpływ alkoholu na płód dziecka - zaburzenia rozwojowe dziecka z FAS w perspektywie problemów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych i społecznych – Prezes Fundacji FASTRYGA w Lędzinach, dr n. med. Małgorzata Klecka

13.20 – 13.50    Doświadczenia rodzin adopcyjnych – wystąpienie rodziny adopcyjnej

13.50 – 14.00    Podsumowanie obrad - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Jakub Piosik

14.00 -14.20      Panel dyskusyjny

14.20                Lunch


 

O uzależnieniach w kontekście badań ogólnopolskich i lokalnych

11 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej odbędzie się konferencja pn. „Mieszkańcy województwa lubuskiego a uzależnienia w kontekście badań ogólnopolskich i lokalnych". Organizatorami konferencji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.  

KONFERENCJA

„Mieszkańcy województwa lubuskiego a uzależnienia w kontekście badań ogólnopolskich i lokalnych"

Moderator konferencji - dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel – Kawy prof. DSW, Ekspert Wojewódzki
ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

10.00 - 10.10 

ELŻBIETA ANNA POLAK  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

JAKUB PIOSIK  DYREKTOR  REGIONALNEGO  OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Otwarcie konferencji

10.10 - 11.00 SŁAWOMIR KOZIEŁ

OMR GRUPA BADAWCZA 

„Uzależnienia wśród uczniów, studentów i osób dorosłych z terenu województwa lubuskiego - wyniki badań zleconych przez ROPS w  Zielonej Górze"

11:00 – 11.30 BOGUSŁAWA BUKOWSKA

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WARSZAWIE

„System leczenia w Polsce w kontekście aktualnych badań"

11.30 - 11.45  Przerwa kawowa

11.45 – 12.45 DOROTA RYBCZYŃSKA - ABDEL KAWY, ADAM POLAŃSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W ZIELONEJ GÓRZE

„Profil pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych w programach systemu lecznictwa
w województwie lubuskim"

12.45 - 13.30  Dyskusja, podsumowanie

13.30 Lunch

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?