poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.64.2016                                                                                Zielona Góra, 04.04.2016 r.


Newsletter nr 64

 

 


Cukrzycy mówimy NIE!

W ramach lubuskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia 4 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja pt. „Cukrzyca – naglący problem zdrowotny". - Mówimy dzisiaj głośno cukrzycy nie. Niestety na świecie 350 mln osób zmaga się każdego dnia z tą ciężką chorobą. W regionie lubuskim stawiamy na profilaktykę i diagnostykę - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Konferencja była także okazją do przebadania się.

Celem konferencji jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, jak ważne jest wczesne wykrycie, prawidłowe zdiagnozowanie i leczenie oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat zminimalizowania ryzyka wystąpienia cukrzycy. - Sami musimy o siebie zadbać, być świadomi, korzystać z badań. To jest niesłychanie ważne. Budowanie świadomości w obszarze ochrony zdrowia to nasz priorytet - mówiła Elżbieta Anna Polak. Marszałek podkreślała, że ochrona zdrowia jest w dla samorządu województwa niezwykle ważna. - W ubiegłym roku bardzo dużo zrobiliśmy w ochronie zdrowia. Powstała pierwsza w regionie klinika, ruszył kierunek lekarski, zadbaliśmy o infrastrukturę, powstał instytut patomorfologii, laboratoria, dziekanat, w Gorzowie nowe bloki operacyjne, powstaje baza pogotowia lotniczego. W tym roku najważniejsze priorytety: Centrum Matki i Dziecka, w Gorzowie Radioterapia., baza lotniczego pogotowia, a także rozwój centrum usług onkologicznych - wymieniała.

Marszałek zaznaczyła także, że priorytetem rozwoju regionu jest także poprawa jakości życia mieszkańców.

Organizatorem konferencji z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia był Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a merytoryczny nadzór sprawowała dr Iwona Towpik, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii. Adresatami konferencji byli nauczyciele szkół różnego szczebla, studenci wydziałów medycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, podmioty lecznicze, przedstawiciele izby lekarskiej oraz pielęgniarek i położnych, samorządowcy, Radni Województwa Lubuskiego, organizacje pozarządowe, pracodawcy oraz regionalne media.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści m.in. lekarze specjaliści w dziedzinie diabetologii osób dorosłych, diabetologii i endokrynologii dziecięcej, Michał Jeliński wioślarz, który z cukrzycą zdobył medal olimpijski. Podczas spotkania była także mowa o roli aktywności fizycznej w profilaktyce cukrzycy i walce z tą chorobą.

Nie tylko konferencja, ale także badania!

Podczas konferencji dostępne były stoiska promocyjne z ulotkami i materiałami informacyjnymi o cukrzycy i profilaktyce. Była możliwość zbadania poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia krwi. Producenci sprzętu zaprezentowali rodzaje glukometrów dostępnych na rynku i przedstawili ich zalety. Pracownicy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego  NFZ w Zielonej Górze uruchomili stanowisko promujące ZIP. Osoby zainteresowane wyrobieniem sobie dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), miały okazję to zrobić. Swoje stoisko promocyjne miał też Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Cukrzyca – choroba cywilizacyjna. Także w Lubuskiem

Dane z badań przeprowadzonych przez „Koalicję na rzecz walki z cukrzycą" wskazują, iż pod względem chorobowości z powodu cukrzycy województwo lubuskie zajmuje 3 miejsce w Polsce, po województwach łódzkim i lubelskim. Wyniki projektu WOBASZ – wieloośrodkowego, ogólnopolskiego badania stanu zdrowia ludności ujawniły, iż województwo lubuskie charakteryzuje największa częstość cukrzycy wśród kobiet w Polsce. Dane regionalne wskazują, iż cukrzyca jest czwartą – po schorzeniach układu krążenia, układu ruchu i pokarmowego – przyczyną chorobowości mieszkańców naszego województwa w populacji osób powyżej 19 roku życia.

Niemal 350 mln osób na całym świecie cierpi na cukrzycę – chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.

W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach.

Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się siódmą najczęściej występującą przyczyną zgonów.

Dwa typy choroby

Rozróżniamy dwa główne typy choroby – cukrzycę typu 1  i typu 2: Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.

Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn.

Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.


Czas na Słubice

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Słubic, Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej oraz pozakonkursowy projekt wsparcia edukacji zawodowej w Lubuskiem - były tematami spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z nowym starostą słubickim Marcinem Jabłońskim. W spotkaniu uczestniczyli także senator Waldemar Sługocki i przewodniczący zielonogórskiej Rady Miasta Adam Urbaniak.

Przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie województwa na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Słubic zapisanych jest 39,5 mln zł, natomiast na cały projekt dotyczący zabezpieczenia Słubic, który będzie realizowany do 2019 r., zaplanowano aż 250 mln zł. Pieniądze udało się pozyskać z Banku Światowego. Projekt przewiduje budowę i wzmocnienie wałów, odbudowę kanałów i zbiorników retencyjnych. To jeden z największych projektów przeciwpowodziowych ostatnich lat, bardzo istotny nie tylko dla bezpieczeństwa, ale i dalszego rozwoju miasta i powiatu.
Podczas spotkania poruszono także temat budowy hali sportowej w Słubicach; inwestycja musi być najpierw wpisana do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, a następnie może się ubiegać o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którym zarządza Ministerstwo Sportu.
Przedmiotem spotkania był także duży pozakonkursowy projekt wsparcia edukacji zawodowej (finansowany z RPO Lubuskie 2020), którym są objęte wszystkie lubuskie powiaty i wszystkie szkoły zawodowe w regionie. Trafi do nich łącznie 41 mln euro. Środki zostaną przeznacozne na trzy typy działań: podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem gospodarczym oraz na tworzenie i rozwijanie powiatowych centrów kształcenia praktycznego i zawodowego.
- Powiat słubicki jest bardzo ważny z uwagi na swoje przygraniczne położenie i polsko-niemiecką współpracę transgraniczną, a przypomnę, że w tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Starosta M. Jabłoński stwierdził, że spotkanie miało na celu podkreślenie nowego otwarcia w relacjach z samorządem województwa i omówienie przyszłej dobrej współpracy.
- Czas jest dzisiaj szczególny: mamy otwarcie perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ruszają pierwsze konkursy, dlatego trzeba rozmawiać o współpracy samorządów powiatowych z samorządem województwa - podsumował senator W. Sługocki.


II Europejski Kongres Samorządów

W dniach 5-6 kwietnia br. w Centrum Kongresowych ICE Kraków odbędzie się druga edycja Europejskich Kongres Samorządów. Ma on stanowić platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Jednym z tematów będzie wpływ produktów regionalnych na promocję regionu. Jednym z ekspertów w tym zakresie będzie marszałek Elżbieta Anna Polak. Kongres został podzielony na 7 głównych bloków tematycznych:

FINANSE

 • Kiedy wyczerpią się unijne fundusze … – pytanie o strategie na przyszłość
 • Podatki i opłaty lokalne – znaczenie wyroku TSUE w sprawie VAT
 • Rola instytucji finansowych we wdrażaniu środków unijnych
 • Ponad 10 lat Funduszy Europejskich. Co się udało, a co mogliśmy zrobić lepiej?
 • Finansowanie oświaty a reformy w szkolnictwie
 • Nowe wyzwania zamówień publicznych – innowacyjnie, partnersko, trwale
 • Solidarność i redystrybucja podatkowa sposobem na wyrównywanie szans rozwojowych
 • Kontrola i nadzór finansów samorządu – czy uczymy się na błędach?
 • Perspektywy i możliwości implementacji walut lokalnych w Polsce
 • Transparente przetargi publiczne jako katalizator rozwoju regionalnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej

ŚRODOWISKO

 • Czyste miasta – wspólna odpowiedzialność samorządu, biznesu i mieszkańców
 • Uwolnić od smogu – poprawa jakości powietrza wyzwaniem XXI wieku
 • Zielona gmina a rozwój inwestycji proekologicznych
 • Zrównoważony rozwój – jak poprawić jakość życia mieszkańców?
 • Jak przywrócić miastu ład i harmonię?
 • Transport i mobilność – ile znaczą we współczesnych miastach?
 • System gospodarowania odpadami z perspektywy czasu – sukces czy porażka wielkiej reformy?
 • Utylizacja odpadów metodą plazmową. Możliwości i rzeczywistość
 • Budynek użyteczności publicznej efektywny energetycznie

GOSPODARKA

 • Regionalne marki na światowych rynkach – blaski i cienie internacjonalizacji
 • Szlakiem regionalnych specjałów. Produkt lokalny a promocja regionu
 • Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu?
 • Przedsiębiorczość, agroturystyka i PPP – szansą na rozwój terenów wiejskich
 • Rola samorządów lokalnych w ograniczaniu ubóstwa energetycznego
 • Inwestować czy burzyć? – przyszłość terenów poprzemysłowych
 • Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia
 • Czy lokalne festiwale wpływają na atrakcyjność regionu?
 • Dlaczego warto inwestować w infrastrukturę sportową?
 • Współpraca transgraniczna i międzyregionalna
 • Świetlana czy ponura – przyszłość regionalnych portów i hubów lotniczych w Europie
 • Inwestycje drogowe – kolejna odsłona
 • Recepta na sukces ekonomiczny regionu: know-how czy przemysł?
 • Rola metropolii w kreowaniu innowacji
 • Europejskie strategie rozwoju – priorytety i cele w budowaniu silnych regionów
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne
 • Usługi czy przemysł – dylematy rozwojowe polskich regionów
 • Jak wzmocnić aktywność międzynarodową samorządów?

SPOŁECZEŃSTWO

 • Tożsamość lokalna a przemiany polityczne, ekonomiczne i społeczne
 • Kreowanie marki. Jak stać się rozpoznawalnym na mapie Europy?
 • Kryzys migracyjny. Czy samorządy są w stanie sprostać wyzwaniu?
 • Na dwóch kołach – jak sprawić, aby miasto było przyjazne mieszkańcom
 • Czy państwo i samorządy są gotowe na starzejące się społeczeństwo?
 • Sharing Economy – zarób dzieląc się, podziel się zarabiając
 • Prezentacje europejskich regionów
 • Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie jednostkami kultury
 • Współpraca między biznesem a nauką. Czy samorządy mogą być jej akuszerem?
 • Urban Resilience, czyli jak miasta budują zdolność szybkiego reagowania kryzysowego i regeneracji?
 • Dobrosąsiedztwo w Europie: współpraca pomiędzy regionami partnerskimi
 • Jak wykorzystać potencjał turystyczny regionu w kreowaniu jego wizerunku?
 • Media publiczne – między jakością a zyskiem
 • Zmiana ordynacji samorządowej – sejmiki i rady powiatów
 • Spotkanie z filmem w życiu społeczności lokalnej i w budowie wizerunku regionu
 • Niezwyczajne pasje zwyczajnych burmistrzów
 • Czy istnieje optymalny model decentralizacji?
 • Cudzoziemcy w Polsce – czy samorząd potrzebuje wsparcia?
 • Rola samorządów w procesie tworzenia polskiego sportu
 • Samorząd terytorialny jako współkreator regionalnej polityki audiowizualnej
 • Serial „Ojciec Mateusz" – znak firmowy i czynnik rozwoju Sandomierza
 • Zarządzanie metropolią w czasach migracji
 • Promocja poprzez sport – jak promować region i kraj

INNOWACJE

 • Innowacyjna administracja publiczna – samorząd jeszcze bliżej obywatela
 • Oblicza Smart Gminy czyli, jak budować inteligentne obszary miejsko-wiejskie
 • Innowacje w regionie: klastry, parki technologiczne i start-upy
 • W drodze do miasta przyszłości – Smart City między wizją a rzeczywistością
 • Jak Big Data zmieni samorząd?
 • Internet rzeczy – jak technologia zmienia oblicze miasta?
 • „Czas Innowacji". Dobre praktyki we współpracy międzyregionalnej
 • Zrównoważona mobilność miejska jako innowacyjne podejście do zarządzania miastem

REWITALIZACJA

 • Rewitalizacja jako instrument strategicznego zarządzania miastem. Implikacje dla strategii rozwoju miasta.
 • Człowiek w przestrzeni miasta – rewitalizacja, jako proces o wymiarze społecznym. Implikacje dla strategii rozwoju miasta.
 • Rewitalizacja: fenomen lokalny, czy globalna moda? Czy samorządy stać na rewitalizację?

SAMORZĄD GOSPODARCZY

 • Interes gospodarczy czy wspólnota celów – samorząd gospodarczy i jego rola we współczesnej Europie
 • Funkcje publiczne samorządu gospodarczego w warunkach zmieniającej się gospodarki
 • Jakiego samorządu gospodarczego potrzebuje silna gospodarka? – dylematy prawne, finansowe, funkcjonalne, a także polityczne
 • Rola samorządu gospodarczego w polubownym rozstrzyganiu sporów gospodarczych

W ich ramach odbywać się będą panele tematyczne. Kongres stanowić będzie dodatkową szansę dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Będzie to jednocześnie okazja do podzielenia się doświadczeniami z tym związanymi oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

 

Lubuskie Mistrzem Polski!

Zakończyły się 4. Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej Halowej Świętokrzyskie 2016. Najlepszą drużyną turnieju została reprezentacja województwa lubuskiego, zdobywając jednocześnie tytuł Mistrza Polski! W turnieju rywalizowało 200 zawodników, z 16 województw. - Gratuluję moim pracownikom, dzięki którym Lubuskie zostało Mistrzem Polski - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, która w poniedziałek spotkała się z mistrzowską drużyną.

W dniach 31 marca – 2 kwietnia odbyły się IV Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w piłce nożnej halowej. Gospodarzem zmagań był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Turniej rozegrany został w Hali Legionów w Kielcach, na której na co dzień gra i trenuje Mistrz Polski w piłce ręcznej Vive Targi Kielce. W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje wszystkich 16 województw.

Podczas dwóch dni turniejowych rozegrano 44 mecze, w ostatnim meczu mistrzostw w wielkim finale nasz zespół spotkał się z reprezentacją Województwa Pomorskiego. Szybko zdobyta bramka pozwoliła kontrolować mecz, ostatecznie po ciekawym spotkaniu lepszą okazała się drużyna Województwa Lubuskiego wygrywając 2:0, tym samym potwierdzając swoją dominację w całym turnieju.

Turniej obfitował w wiele ciekawych spotkań, w których podziwiać mogliśmy mnóstwo przepięknych zagrań i akcji. Dodatkowo nagrodę dla Najlepszego bramkarza mistrzostw otrzymał nasz zawodnik Piotr Gaweł. Najlepszym strzelcem lubuskiej drużyny został Arkadiusz Dąbrowski.

Skład Województwa Lubuskiego na turniej przedstawiał się następująco:

Rajmund Binek – kapitan – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Marcin Brandyk - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Radosław Brodzik - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Arkadiusz Dąbrowski – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Piotr Gaweł - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Michał Klim – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Arkadiusz Milto - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Robert Morkowski - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Błażej Pawłowicz – Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Piotr Syska - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Rafał Woźniak – Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bartosz Oczkowski - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Daniel Mackiewicz – Kierownik drużyny – Departament Infrastruktury Społecznej

Komplet wyników reprezentacji Województwa Lubuskiego

Rozgrywki grupowe

Dolnośląskie – Lubuskie 0:2 (0:1) Bramki: Dąbrowski, Binek

Lubuskie – Opolskie 1:0 (1:0) Bramka: Pawłowicz

Lubuskie – Małopolskie 1:0 (1:0) Bramka: Dąbrowski

¼ finału

Lubuskie – Świętokrzyskie 1:1 (0:0) Bramka: Woźniak, rzuty karne 3:1

½ finału

Lubuskie – Zachodniopomorskie 0:0 (0:0), rzuty karne 2:0

Finał

Lubuskie – Pomorskie 2:0 (2:0) Bramki: Binek, Dąbrowski

 


Zapowiada się wielkie siatkarskie święto

Już w czerwcu w Zielonej Górze odbędzie się niezwykła impreza sportowa, reprezentacja Polski siatkarek wystąpi w hali CRS. W dniach 3-5 czerwca Polska będzie gospodarzem turnieju II dywizji World Grand Prix rundy interkontynentalnej. Jednym z miast – gospodarzy będzie Zielona Góra. O przygotowaniach do imprezy mówili podczas konferencji prasowej członek zarządu Bogdan Nowak, prezydent miasta Janusz Kubicki, prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej Stanisław Szablewski oraz Wojciech Czajka – przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dyrektor ds. organizacji imprez międzynarodowych.

Jako pierwszy głos zabrał Wojciech Czajka. – Razem z Prezesem Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej Stanisławem Szablewskim mieliśmy dziś roboczą wizytę w Zielonej Górze, aby doprecyzować wszystkie detale z organizacją Turnieju World Grand Prix, który na początku czerwca br. odbędzie się w Zielonej Górze. Nasze doświadczenia z organizacją tych imprez na Ziemi Lubuskiej są na tyle dobre i miłe, że bez żadnego problemu i ociągania zwróciliśmy się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu tego turnieju.

Jak podkreślał członek zarządu Bogdan Nowak miasto ma przepiękną halę sportową, która nadaje się do takich widowisk. – Zamierzamy wspólnie z miastem Zielona Góra  uczestniczyć w tym evencie. Jest to wydarzenie bezprecedensowe. Mamy nadzieję, że będzie to dobry nośnik informacji o tym, że w województwie lubuskim i Zielonej Górze dużo dzieje się, że jest to miasto do którego warto przyjeżdżać. Z drugiej strony chcemy, aby widowiska, które będą transmitowane na cały świat, pomogły w promocji naszego regionu i miasta – mówił członek zarządu Bogdan Nowak.

- Mieszkańcy Zielonej Góry przyzwyczaili się do tego, że corocznie staramy się zorganizować w naszym zielonogórskim CRS imprezę o randze międzynarodowej. Cieszę się z tego i myślę, że warto uczestniczyć w tym wydarzeniu. Będzie to kolejny moment, kiedy będzie można przyjść, dobrze się pobawić i zobaczyć nasze siatkarki w akcji.  Na pewno będzie to jedno z tych wydarzeń, które na długo pozostanie w naszej pamięci – mówił prezydent Janusz Kubicki.  

Na koniec prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej Stanisław Szablewski podziękował za wsparcie przy organizacji tego wydarzenia i dodał, że jest to ciekawa oferta dla kibiców. 

Wcześniej w urzędzie marszałkowskim członek zarządu Bogdan Nowak spotkał się z prezesem Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej Stanisław Szablewski.

World Grand Prix to największa i najważniejsza komercyjna impreza siatkówki żeńskiej na świecie. Zeszłoroczna edycja zgromadziła 28 reprezentacji narodowych, podobnie będzie i w tym roku. Zwycięstwo w tej wyjątkowej imprezie pozwoli reprezentacji Polski na zdobycie ważnych punktów w światowym rankingu FIVB oraz awansu do I dywizji World Grand Prix, czyli dwunastki najlepszych drużyn świata.

Impreza odbędzie się w pierwszy weekend czerwca. Polska reprezentacja rozegra mecze z drużynami: Kanady, Czech i Portoryko. To jeden z dwóch turniejów, jakie zostaną rozegrane w Polsce, drugi odbędzie się tydzień później. Trzeci turniej finałowy odbędzie się w Bułgarii.  

 

 

O innowacyjnych technologiach IT

4 kwietna br. odbyło się spotkanie Bogdana Nowaka - Członka Zarządu Województwa Lubuskiego z Marcinem Bąkowskim - prezesem zarządu SINERSIO Polska Sp. z o.o. oraz wiceprezesem Tomaszem Stępskim. Tematem spotkania było przedstawienie innowacyjnego i lepszego planowania rozwoju infrastruktury informatycznej w JST.

Prezes Zarządu SINERSIO Polska Sp. z o.o. poinformował, iż wspólnie z firmami z branży IT z terenu województwa lubuskiego planują powołać stowarzyszenie, którego zadaniem będzie przedstawianie możliwości wdrażania innowacyjnych technologii IT dla JST z terenu województwa lubuskiego. Rowerem przez południe województwa

4 kwietnia br. członek zarządu Alicja Makarska spotkała się Prezesem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Czesławem Fiedorowiczem, przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dyrektorem Banachem na czele oraz włodarzami gmin: Lubsko i Czerwieńsk. Tematem spotkania była budowa ścieżki rowerowej mającej przebiegać od granicy województwa, przez gminy: Lubsko, Jasień, Nowogród Bobrzański, Świdnica do Czerwieńska. Projekt miałby być finansowany ze środków RPO Lubuskie 2020 oraz INTERREG.

Planowana ścieżka ma przebiegać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 289. W związku z powyższym konieczne były konsultacje dotyczące możliwości realizacji projektu.O sprawach ważnych dla lubuskich gmin

1 kwietnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z prezesem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Wadimem Tyszkiewiczem. Rozmowa dotyczyła stanowisk przyjętych podczas ostatniego Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, który odbył się w Karpaczu w dniach 16-18 marca br.

Stanowiska przyjęte podczas Konwentu: 

STANOWISKO ZGWL nr 2/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws.wyrażenia opinii na temat projektu ustawy z dnia 14 stycznia 2016 r. o zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych.

STANOWISKO ZGWL nr 3/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. poparcia inicjatywy O.P.O.S. dot. lokowania środków z dotacji budżetu państwa (art. 48 ustawy o Finansach Publicznych)

STANOWISKO ZGWL nr 4/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. przesunięcia ogłoszenia terminu naboru przez Instytucję Zarządzającą RPO Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT na rewitalizację obiektów gminnych

STANOWISKO ZGWL nr 5/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk sejmowy nr 315)

STANOWISKO ZGWL nr 6/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. złagodzenia przepisów nakazujących uzyskanie dopuszczenia do użytkowania samochodów pożarniczych zakupionych przez OSP za granicą lub też przekazanych im w ramach międzynarodowego partnerstwa

STANOWISKO ZGWL nr 7/2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie: nowelizacji Ustawy Karty Nauczyciela (projekt z dnia 8 stycznia 2016 r.) i nowelizacji Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego, luty 2016 r.)

STANOWISKO ZGWL nr 8/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. sytuacji w gminach w związku z powrotem dzieci 6-letnich do wychowania przedszkolnego

STANOWISKO ZGWL nr 9/2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 24 sierpnia 2015 r.

 

 

Kazachstan zainteresowany współpracą z lubuskimi przedsiębiorcami

Dziś (01.04) w urzędzie marszałkowskim miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej: Prezesem Izby Piotrem Guzowskim oraz dyrektorem Andrzejem Stefańskim, pełniącym równocześnie funkcję Komisarza Generalnego Polskiej Sekcji Światowej Wystawy EXPO 2017 w Astanie (Kazachstan). Gości przyjął członek zarządu Bogdan Nowak. Rozmowy dotyczyły m.in. zacieśnienia współpracy gospodarczej naszego regionu z Kazachstanem.

Celem wizyty było zachęcenie przedstawicieli lubuskich instytucji otoczenia biznesu oraz samorządu do podjęcia współpracy z Izbą, która doskonale zna najbogatszy i najprężniej rozwijający się spośród państw WNP rynek kazachski i ma bardzo duże doświadczenie w organizacji targów oraz wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych w tym kierunku. - Kazachstan to olbrzymi rynek zbytu, a zarazem drzwi do wejścia na rynek rosyjski i chiński - twierdzi Bogdan Nowak.

Obszarem współpracy lubusko-kazachskiej według Piotra Guzowskiego mogłaby być uprawa winogron, z której znany jest nasz region, ponieważ Kazachowie szukają partnerów w tej dziedzinie. Bogdan Nowak zapewnił z kolei o prężnie działającej w naszym województwie branży: rolno-spożywczej, przetwórczej i drzewnej, dla których często zamyka się rynek rosyjski.

Podczas spotkania rozmawiano także o Światowej Wystawie EXPO 2017, która odbędzie się w kazachskiej Astanie. Głównym tematem wystawy będzie „Energia przyszłości", na który składać się będą: redukcja emisji CO2, zużycie zgodne z zasadami efektywności energetycznej oraz udostępnianie energii dla wszystkich. Ważnym tematem EXPO będzie również rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Na wystawie Polska będzie starała się promować czyste technologie węglowe.

Uczestnicy spotkania ustalili, że rozmowy nad wspomnianymi tematami będą kontynuowane w najbliższej przyszłości.


 

O wsparciu lubuskiej innowacji

Członek zarządu Bogdan Nowak rozmawiał dziś (01.04) o wsparciu projektów innowacyjnych z prezes Fundacji Przedsiębiorczość w Żarach Małgorzatą Kaczmarczyk i wiceprezesem Arturem Stępniem. W spotkaniu uczestniczyli także Joanna Malon, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki oraz Tadeusz Żeleźny - broker innowacji i Angelika Mokrzycka - kierownik Wydziału Kontraktacji  Inwestycji Gospodarczych Departamentu Programów Regionalnych.

Rozmawiano m.in. o uwarunkowaniach realizacji projektów innowacyjnych w zakresie branży budowalnej oraz IT.

- Fundacja chce zdobyć środki, które następnie byłyby przeznaczone na dofinansowanie innowacyjnych projektów. Do organizacji zgłosił się już zresztą przedsiębiorca, chcący zainwestować w nowatorski system budownictwa lekkonakładowego - mówi Bogdan Nowak - Pieniądze na wsparcie takich firm można pozyskać np. wykorzystując możliwości, jakie daje Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 - tłumaczy członek zarządu.

W trakcie rozmów sporo miejsca poświęcono nie tylko innowacyjnym projektom, ale również szkoleniu pracowników. W tym sektorze żarska Fundacja Przedsiębiorczość od lat działa skutecznie, propagując aktywność gospodarczą szczególnie w subregionie żarsko -  żagańskim. Jest jedną z ważniejszych instytucji otoczenia biznesu na mapie regionu. Wcześniej Fundacja współpracowała już z UMWL m.in. przy organizowaniu szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie społecznej odpowiedzialności w biznesie.Stolice połączone!

Po Gorzowie Wielkopolskim przyszła pora na Zieloną Górę. Od dzisiaj (01.04) także mieszkańcy południowej stolicy województwa lubuskiego dojadą do Berlina bezpośrednim pociągiem. W autobusie szynowym serii VT 646, który rano po raz pierwszy pojechał nową trasą, zasiadło łącznie blisko 100 osób. Jednymi z pasażerów testujących jakość nowego połączenia byli Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Alicja Makarska i minister komunikacji landu Brandenburgia Kathrin Schneider. - Ten pociąg wzmocni polsko-niemiecką współpracę i przyjaźń, które budujemy od wielu lat i nieustannie staramy się polepszać – mówiła o pociągu Alicja Makarska.

Historyczny gwizdek konduktora dało się słyszeć chwilę przed godziną 7:00. Wtedy też pociąg relacji Zielona Góra – Berlin wyruszył w swój pierwszy kurs. W Zielonej Górze na pokładzie niemieckiego pociągu wsiadło blisko 50 pasażerów. Liczba podróżnych znacznie wzrosła jednak wraz z kolejnymi przystankami. Lubuszanie do Berlina mieli dojechać pojazdem serii VT 646. To nowoczesny, niemiecki autobus szynowy, któremu pokonanie kilkuset kilometrowej trasy zajmie od ok. 2 - 2,5 godziny. Różnica w czasie dojazdu to efekt remontu torów na trasie szynobusu. Z tego powodu przyjazd i odjazd pociągów będzie zależny od wybranego terminu wycieczki.

Pierwsza podróż do Berlina przebiegła bez żadnych problemów i po ponad dwóch godzinach od wyjazdu z Zielonej Góry szynobus dotarł do celu, gdzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem polskich i niemieckich przedstawicieli.

- Zapewniam, że pociągiem jedzie się bardzo wygodnie i to świetny sposób podróżowania dla wszystkich Lubuszan, którzy do Berlina chcieliby wybrać się w celach prywatnych lub zawodowych – mówiła Alicja Makarska – Niedawno uruchomiliśmy bezpośrednie połączenie z Gorzowa Wielkopolskiego. Teraz przyszła pora na Zielonej Górę i nie zamierzamy na tym poprzestać. Cały czas chcemy rozszerzać naszą siatkę połączeń kolejowych – dodawała członek zarządu.

O tym, że w przyszłości warto starać się o więcej bezpośrednich połączeń na trasie Zielona Góra - Berlin, mówił również Alexander Kaczmarek, pełnomocnik Deutsche Bahn Regio, które odpowiadało za przedłużenie dotychczasowej linii  regionalnej RB 91, dojeżdżającej wcześniej jedynie do Frankfurtu nad Odrą. – To połączenie jest ważne nie tylko dla Polski, ale także dla Niemiec. Naszym wspólnym interesem jest to, aby w przyszłości zadbać o rozrost międzynarodowej siatki połączeń – przekonywał pełnomocnik niemieckiego przewoźnika.

W podobnym tonie wypowiadał się Andreas Geisel, senator miasta Berlin. – W latach 90. Istniały 3 pary połączeń na trasie Zielona Góra-Berlin. Będziemy robili wszystko, aby przywrócić taki stan rzeczy – zapewniał polityk.

W konferencji udział wzięła również minister komunikacji landu Brandenburgia Kathrin Schneider. – Połączenie z Zielona Górą nie jest przypadkowo. Najpierw zadbaliśmy o tego typu relację ze Szczecinem, a później z Gorzowem Wielkopolskim. Zielona Góra to kolejny etap szerszego planu. Na razie otworzyliśmy jedną parą połączeń, ale najważniejszy jest pierwszy krok. Teraz naszą współpracę możemy udoskonalać – tłumaczyła minister, która wspólnie z Andreasem Geiselem przyjęła zaproszenie na spotkanie do Zielonej Góry.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że dzięki dobrej współpracy udało się wprowadzić szereg udogodnień dla pasażerów, którzy kupując bilet na pociąg mogą wykorzystać go do darmowych przejazdów komunikacją miejską w niemieckiej stolicy.  Popołudniowy powrót z Berlina możliwy jest, dzięki połączeniu z przesiadką na stacji Frankfurt (Oder). Dodajmy, że województwo nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów w związku z otwarciem nowego połączenia, ponieważ jego realizacja odbywa się poprzez wydłużenie relacji dotychczasowej porannej pary pociągów Zielona Góra - Frankfurt (Oder) dalej do stacji Berlin-Lichtenberg. Bilety na przejazd można kupić w kasach Przewozów Regionalnych.

Przypomnijmy, że od 20 marca Lubuszanie mogą także korzystać z bezpośredniego połączenia do Berlina z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 30 kwietnia będzie można też dotrzeć bezpośrednim pociągiem z Berlina do Wrocławiu, który w tym roku jest Europejską Stolicą Kultury.


 

Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016", który został objęty honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego.

Celem  konkursu jest:

Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców  poprzez:

 • aktywizację i integrację wspólnot wiejskich ,
 • wzmacnianie tożsamości lokalnej - ochronę dziedzictwa kulturowego wsi,
 • dbałość o estetykę i zachowanie  krajobrazu wiejskiego oraz  ładu przestrzennego i architektonicznego wsi,
 • realizację przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.

Konkurs ma inspirować mieszkańców wsi województwa lubuskiego i upowszechniać najlepsze wzorce działania poszczególnych sołectw

 1. Organizatorzy konkursu:
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 • Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów
 1. Instytucje wspierające
 • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
 • Lubuska Izba Rolnicza
 1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na portalach internetowych:
 1. Harmonogram konkursu
 • Termin składania zgłoszeń – do 29 kwietnia 2016 roku,
 • Ocena formalna zgłoszeń przez Komisje Konkursową - 13 maja 2016 roku,
 • Wizytacja we wsiach - do 10 czerwca 2016 roku,
 • Planowany termin podsumowania konkursu – 15 czerwca 2016 roku.
 1. Adres nadsyłania zgłoszeń:

            Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

            Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

            Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

            z dopiskiem: Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016 – Konkurs


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?