czwartek, 14 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.72.2016                                                                                Zielona Góra, 14.04.2016 r.


Newsletter nr 72

 

 

Śląsk gościł marszałków województw

Polityka senioralna, rozwój regionów w oparciu o inteligentne specjalizacje, prawne i finansowe aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia, promocja gospodarcza i wspieranie eksportu, a także wdrażanie funduszy europejskich to główne tematy Konwentu Marszałków, który odbył się w dniach 12-14 kwietnia w Szczyrku. Gospodarzem obrad było po raz pierwszy województwo śląskie. Region lubuski reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Drugiego dnia Konwentu, głównym tematem posiedzenia plenarnego były prawne i finansowe aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia. Włodarze regionów zajęli się proponowanymi zmianami do Ustawy o działalności leczniczej, mechanizmami finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ i ich wpływem na sytuację finansową podmiotów leczniczych. Ekspertem w tym zakresie jest Piotr Gryza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który poinformował, że Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała dwie pierwsze mapy potrzeb - w zakresie onkologii i kardiologii. To bardzo ważne dla Lubuskiego w kontekście planów utworzenia radioterapii w Gorzowie Wlkp. i rozwoju onkologii w regionie.

Podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak apelowała do ministra Gryzy, aby zmiany w obszarze ochrony zdrowia były konsultowane z samorządami. - Obszar zdrowia jest niesłychanie wrażliwy. Apeluję do pana ministra, żeby wszelkie zmiany ustawowe były przygotowywane w sposób staranny. Powinien zostać powołany zespół. Naszym wspólnym celem powinno być, aby sytuacji w ochronie zdrowia, która jest ustabilizowana, nie pogorszyć – mówiła. - Poprawa systemu nie powinna wywoływać skutków odwrotnych. My w Lubuskiem potrafiliśmy się tak dostosować do obecnego systemu, że mamy pozytywne skutki. Ministerstwo wciąż jednak nie przyjmuje do realizacji naszych postulatów np. w zakresie wyceny świadczeń psychiatrycznych. Stąd mój apel, aby zmiany, które są nam zaserwowane, zostały przeprowadzone razem z nami – dodała. Minister Piotr Gryza pozytywnie odniósł się do pomysłu powołania zespołu, w którego skład weszliby przedstawiciele samorządów. Ideę poparł także m.in. Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego.

Marszałek pochwaliła się także dobrą sytuacją w lubuskiej ochronie zdrowia. - Nadzoruje ochronę zdrowia ósmy rok. Wszyscy Państwo na pewno słyszeliście o historycznym już zadłużeniu szpitala w Gorzowie Wlkp. Skorzystaliśmy z pomocy państwa. Przekształciliśmy lecznicę w spółkę nie dlatego, że nam się spółki tak bardzo podobają, ale żeby skorzystać z ustawowej możliwości oddłużenia szpitala. W województwie lubuskim obecnie żadna marszałkowska jednostka ochrony zdrowia się nie zadłuża. Jako województwo nie musieliśmy także pokrywać ujemnego wyniku finansowego – mówiła Elżbieta Anna Polak. Marszałek zwróciła także uwagę na problem zbyt niskiej składki zdrowotnej, która w Polsce jest na poziomie 9%, a np. w Niemczech na poziomie 15%.

Podczas tego bloku obrad marszałkowie przyjęli także stanowisko zgłoszone przez województwo lubuskie w sprawie dostosowania przepisów o służbie medycyny pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie kwalifikacji i wymagań, jakie powinni spełniać kierownicy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy oraz kierownicy wojewódzkich ośrodków terapii uzależnień i współuzależnienia. Zobacz stanowisko

Ponadto tematami obrad była promocja gospodarcza regionów oraz wspieranie eksportu, a także wdrażanie funduszy europejskich. Ekspertem w tym zakresie był Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Jednym z głównych tematów pierwszego dnia Konwentu Marszałków w województwie śląskim była polityka senioralna. Przedstawiciele regionów wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Gazetę Wyborczą. Ich tematami przewodnimi były: wolontariat na emeryturze, profilaktyka zdrowotna osób starszych oraz tworzenie warunków do utrzymania aktywności społecznej seniorów w środowisku zamieszkania.

Ponadto marszałkowie rozmawiali na temat rozwoju regionów w oparciu o inteligentne specjalizacje.


Oni będą promować region

Znamy wyniki konkursu na wsparcie realizacji działań promocyjnych  wpływających na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. - Chcemy pokazywać to, co w Lubuskiem najlepsze. Stąd ten wybór. Jestem przekonana, że dofinansowane działania przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku regionu oraz przyciągną do nas turystów – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Poniżej publikujemy listę organizacji, które decyzją Zarządu Województwa uzyskały dofinansowanie. Do konkursu przystąpiło 49 organizacji pozarządowych, które złożyły 60 ofert.

Lista dofinansowanych organizacji:

Lp.

Wnioskodawca

Zadanie i termin wykonania

Przyznana dotacja

1.

Klub Kultury Filmowej w Zielonej Górze

45. Lubuskie Lato Filmowe - Łagów 2016.

130 000 zł

2.

Stowarzyszenie Las Woda & Blues w Sławie-Radzyń

X Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues

5 000 zł

3.

Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Piknik militarny w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie

5 000 zł

4.

Stowarzyszenie Solanizatorzy w Nowej Soli

8. Solanin Film Festiwal 2016 Festiwal Filmów Offowych oraz Przegląd Fabularnych Filmów Polskich i Europejskich

13 000 zł

5.

Fundacja Otwarta Kultura

w Zielonej Górze

XII Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego Quest Europe 2016 pod honorowym patronatem Jerzego Hoffmana

13 000 zł

6.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

we Wschowie

X konferencja naukowa „Andreas Gryphius na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Inspiracje – związki – konsekwencje" wraz z wydaniem książki pt.: „Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej
i pograniczu wielkopolsko-śląskim"

2 000 zł

7.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Organizacja wystawy poświęconej winnicy „Miłosz" w Łazie oraz jej właścicielom – Krzysztofowi Fedorowiczowi i Marcie Pohrebny

10 000 zł

8.

Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT
w Zielonej Górze

2 Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru „Kozzi Dymny Himilsbach"

10 000 zł

9.

Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe

12 Festiwal Green Town of Jazz

6 000 zł

10.

Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie

Aplikacja na urządzenia mobilne promująca województwo poprzez ukazanie Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu

2 000 zł

11.

Stowarzyszenie „Warto jest pomagać" w Zielonej Górze

XII edycja Akcji charytatywnej „Warto jest pomagać" wraz z VI plebiscytem „Lubuski Anioł Roku" 2016

7 000 zł

12.

Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach

Szlakiem tradycji włókienniczych

3 000 zł

13.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze

Orkiestra. Film o Orkiestrze Dętej ZASTAL

5 000 zł

14.

Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Przewodnik Lubuski"
w Sulechowie

Promocja Festiwalu Muzyki F. Chopina
w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń promujących Województwo Lubuskie

5 000 zł

15.

Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Nasz Lubuski"
w Zielonej Górze

„KOZARA ETNO 2016" Udział Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Banja Luce

12 000 zł

16.

Fundacja Muzyki Dawnej „Canor" w Toruniu

Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Raju" edycja XIV

55 000 zł

17.

Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego w Gorzowie Wlkp.

Ingerencje 2016

4 000 zł

18.

Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.

VII Ogólnopolski Festiwal Romskich i Polskich Dziecięcych zespołów taneczno-wokalnych pod hasłem „Muzyka Łagodzi obyczaje 2016"

9 000 zł

19.

Spółdzielnia Socjalna SNAPZ w Zielonej Górze

Promocja Województwa Lubuskiego w ramach działań artystycznych Michała Wróblewskiego
w roku 2016

12 000Kwietniowa sesja Sejmiku

18 kwietnia br. o 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego rozpocznie się XIX sesja Sejmiku. Radni opiniować będą m.in. Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016–2018, wysłuchają także sprawozdań dotyczących: realizacji priorytetów współpracy zagranicznej oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w regionie. Podczas sesji odbędzie się uroczyste wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" oraz nagród laureatom „Lubuskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym".

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIX zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Wnioski i interpelacje.
4. Informacja o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Sejmiku w okresie między sesjami.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
6. Informacja na temat sytuacji lubuskiej ochrony zdrowia w latach 2009-2015.
7. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim w roku 2015.
8. Sprawozdanie z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016 – 2018".
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2016 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek".
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
16 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. młodzieży i spraw obywatelskich.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw promocji produktów tradycyjnych i regionalnych.
21. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
22. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad XIX sesji Sejmiku.

 

Ambasador Danii odwiedził województwo lubuskie

Gospodarka i energetyka. Te dwa tematy zdominowały spotkanie członka zarządu Bogdana Nowaka i Steena Hommela Ambasadora Królestwa Danii w Polsce. Rozmowy, które odbyły się dzisiaj (14.04) w urzędzie marszałkowskim, to część trasy dyplomaty po polskich województwach.

Zainteresowanie ambasadora wzbudziła sytuacja gospodarcza województwa lubuskiego i warunki, jakie nasz region oferuje zagranicznym inwestorom. O szczegółowe przedstawienie profilu regionu zadbał Bogdan Nowak, który zaprezentował atuty i przedstawił potencjał województwa lubuskiego.

Sporą część rozmowy dotyczyła energetyki. Ambasador dopytywał o możliwości województwa lubuskie w zakresie energetyki tradycyjnej i odnawialnych źródeł energii. W tym drugim przypadku Dania może pochwalić się sporymi osiągnięciami, gdyż ok. 70 proc. duńskiej energii pochodzi ze źródeł niekonwencjonalnych. Dyplomata dopytywał się również o otoczenie prawne dotyczące inwestycji w czyste źródła energii w Polsce. Wyjaśnienia wyraźnie zadowoliły ambasadora, który jeszcze w trakcie spotkania opowiadał o możliwości współpracy duńskich i lubuskich przedsiębiorców.

 

IT także w szkołach

W domu, pracy i podróży. W obecnych czasach nowoczesne technologie otaczają nas z każdej strony. Nic dziwnego, że ze zdobyczy XXI wieku chcą korzystać również nauczyciele. Kilkuset pedagogów wzięło udział w konferencji „Zielonogórskie Spotkania z Technologią Informacyjną" organizowanej dziś (14.04) przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w urzędzie marszałkowskim.

Na konferencję zaproszono ekspertów z zakresu technologii informacyjnych. Prelegenci przedstawili m.in. potencjał cyfrowej edukacji, elektronicznych dzienników i aplikacji internetowych. Jednym z występujących specjalistów była  Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w urzędzie marszałkowskim, która zaprezentowała możliwości uzyskania dotacji na zakup nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

Po części teoretycznej konferencji, w siedzibie ODN w Zielonej Górze, odbyły się warsztaty i zajęcia praktyczne.Marszałek laureatką nagrody RENOMA ROKU!

Marszałek Elżbieta Anna Polak została laureatką konkursu o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK. Kapituła doceniła marszałek za zaangażowanie w rozwój samorządności terytorialnej, skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy unijnych na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, pozyskanie inwestycji i budowanie społeczeństwa informacyjnego. Marszałek zwyciężyła w głosowaniu internetowym pokonując prof. Grzegorza Kołodkę oraz Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA, wydawcę magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze" oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Nagroda przyznawana jest w oparciu o wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność społeczno-gospodarczą przedsiębiorcom, firmom oraz produktom, a także politykom, którzy wśród przedsiębiorców, instytucji gospodarczych oraz mediów zyskają najwyższe uznanie za efektywne wspieranie działalności gospodarczej.

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Almamer, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, autorka i trenerka szkoleń i warsztatów z komunikacji w biznesie. Członkami Kapituły ze strony organizatorów zostali: Jerzy Byra, redaktor naczelny „Prestiż - relacje gospodarcze" i dyrektor Centrum Komunikacji Gospodarczej oraz Andrzej Maślankiewicz, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak z Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 roku, po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach oraz do nagrody specjalnej w kategorii polityk. Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 151 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje.

Nominacje w kategorii POLITYK (nagroda specjalna):

  • TADEUSZ FERENC - Prezydent Rzeszowa
  • zw. dr hab. GRZEGORZ W. KOŁODKO - profesor nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003.
  • ELŻBIETA ANNA POLAK - Marszałek Województwa Lubuskiego

Nagrodę w imieniu marszałek odebrała Iwona Kusiak, Dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego

 

 

Obwodnica Drezdenka Etap II – ruszają prace

W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zakończył realizację I etapu budowy obwodnicy Drezdenka. Etap II budowy ujęty jest w Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego na lata 2014-2020 z terminem realizacji w latach 2016-2017, szacunkowy koszt 21 mln zł. W kwietniu br. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu. 

W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zakończył realizację I etapu obwodnicy Drezdenka na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160. Długość odcinka I etapu inwestycji w ciągu trasy zasadniczej obwodnicy, wynosi 720 m. Wykonawcą robót była firma:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Zadanie realizowane było w ramach programu LRPO 2007-2013, którego poziom dofinansowania wyniósł 99%, co dało kwotę6,8 mln zł.

Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II ujęta jest w Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego na lata 2014-2020 z terminem realizacji w latach 2016-2017, szacunkowy koszt 21 mln zł. W kwietniu br. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.

Etap II inwestycji o długości ok.1,85 km połączy drogi wojewódzkie nr 160 i 181.

Zakres inwestycji obejmuje:

-          przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi,

-          budowę  skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo),

-          budowę oświetlenia na projektowanym rondzie oraz na dojazdach do rond,

-          budowę przejazdu gospodarczego,

-          budowę przejść dla zwierząt,

-          nasadzenia zieleni ozdobnej,

-          wykonanie rowów drogowych,

-          budowę kanalizacji deszczowej,

-          wycinkę drzew kolidujących z projektowaną budową,

-          wykonanie ekranów akustycznych,

-          wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.Zespół Szkół Zawodowych PBO zwycięzcą Magicznej Kielni!

Kilkudziesięciu uczniów z trzech województw rywalizowało w Zielonej Górze w konkursie o Magiczną Kielnię PBO 2016. Uczestnicy ze szkół zawodowych i ponadgimnazjalnych starali się zachwycić jury umiejętnościami malarskimi, murarskimi i glazurniczymi. Zwycięzcami zawodów zostali uczniowie zielonogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych PBO. - Cieszę się, że tego typu imprezy są organizowane, ponieważ dzięki nim możemy promować często niedoceniane szkolnictwo zawodowe. W obecnych czasach solidny fach w ręku znaczy tyle samo, co dyplom dobrej uczelni, a dobry fachowiec ceniony jest równie mocno jak niejeden inżynier – mówiła członek zarządu Alicja Makarska, podczas oficjalnego otwarcia zawodów.

W konkursowe szranki stanęło 13 drużyn z 8 szkół województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Każda z ekip liczyła 3 zawodników, którzy zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami zostali przypisani pojedynczo do jednej z wyróżnionych sekcji: glazurniczej, malarskiej lub murarskiej. Na wstępie wszyscy uczestnicy mierzyli się z testem teoretycznym. Do części finałowej, czyli praktycznej zakwalifikowało się 5 drużyn.

- Szkolnictwo zawodowe powoli zaczyna przeżywać renesans, ale nadal większość uczniów wybiera licea i technika. Na szczęście o zawodówkach coraz więcej się mówi. Widzimy większą liczbę działań nastawionych na promocję tego typu szkół – mówi Katarzyna Niedźwiecka, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych PBO –W tej chwili szkoły zawodowe dają świetne możliwości i szansę. Mogą gwarantować bardzo dobrze płatną i stabilną pracę. Wystarczy przeczytać niektóre tytuły prasowe, które opisują temat zbyt małej ilości fachowców m.in. w branżach budowlanych i mechanicznych – dodaje.

Finałowa część zawodów trwała ponad 3 godziny. Przez ten czas drużyny musiały wykonać zadania pozostawione przez organizatorów przy poszczególnych stoiskach. Najlepszymi fachowcami okazali się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, którzy zwyciężyli w wyścigu o Magiczną Kielnię PBO. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Grodziska Wlkp. Na najniższym podium stanęli uczestnicy reprezentujący Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.  

Wszyscy finaliści otrzymali upominki przygotowane przez urząd marszałkowski, który od dawna również aktywnie włącza się w promocję szkolnictwa zawodowego. Wystarczy wspomnieć tutaj chociażby o spotkaniu marszałek Elżbiety Anny Polak i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. Mariana Miłka, do którego doszło 24 marca. Rozmowa dotyczyła współpracy w zakresie uruchomienia nowych kierunków sulechowskiej uczelni, w celu dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb przedsiębiorców. Ponadto, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, szkoły zawodowe mogą liczyć m.in. na dotacje, które będą przydzielane według systemu wypracowanego przez samorząd województwa i dyrektorów placówek oświatowych.Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe - konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej instrumentom finansowym pn. Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości, która odbędzie się 20 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Spotkanie ma na celu przybliżenie nowego podejścia do wsparcia inwestycji w ramach polityki spójności, które zgodnie z założeniami powinno w szerszym stopniu bazować na stosowaniu instrumentów zwrotnych. Będzie to również okazja do podsumowania działalności lubuskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach perspektywy 2007 – 2013 oraz do przedstawienia możliwości, które stwarzają w tym zakresie Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i krajowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 kwietnia 2016 roku na adres email: m.rosiak@region.zgora.pl  lub pod numerem telefonu 68 329 78 27. W załączeniu znajduje się program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Zobacz: program konferencji

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– Lubuski Fundusz Pożyczkowy w Zielonej Górze

Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze

 

Konkurs LUBUSKA ZGADUJ ZGADULA

Już niebawem rusza konkurs LUBUSKA ZGADUJ ZGADULA. Zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy. Konkurs skierowany jest do osób posiadających konto na portalu wrotalubuskie.eu. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorem konkursu jest Biuro Projektów Własnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Celem konkursu jest promocja Województwa Lubuskiego poprzez zapoznanie uczestników z herbami gmin województwa lubuskiego. 

Wszelkie informacje zawarte są na stronie www.wrotalubuskie.eu na stronie konkursu. Regulamin wraz z instrukcją dostępne na stronie: .

http://www.wrotalubuskie.eu/PL/425/2074/Juz_niebawem_wystartuje_Konkurs_LUBUSKA_ZGADUJ_ZGADULA/k/Zaproszenie -  Polsko-Niemieckie Dni Mediów

Od prawie 10 lat Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz naprzemiennie polskie województwa (dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie) i niemieckie kraje związkowe (Wolne Państwo Saksonia, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie) w regionie Pogranicza organizują Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Konferencja, w której udział co roku bierze ok. 200 dziennikarzy, decydentów z Polski i Niemiec, służy zawodowej wymianie doświadczeń dziennikarzy oraz dyskusji najważniejszych zagadnień stosunków polsko-niemieckich.

Tegoroczna konferencja organizowana przez FWPN, RBSG i Wolne Państwo Saksonia odbywa się pod tytułem „Europa na rozstajach – integracja czy odrzucenie?". W dniach 11-12 maja 2016 r. w pomieszczeniach lipskiego Media City, Altenburger Str. 13, odbędą się debaty, warsztaty z udziałem dziennikarzy, ekspertów i polityków. Uroczystym elementem Dni Mediów będzie wieczorne wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2016. Dni Mediów organizowane są we współpracy z konferencją Medientreffpunkt Mitteldeutschland (9-10 maja, www.medientreffpunkt.de), na którą również bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.

Rejestracja na Polsko-Niemieckie Dni Mediów, uroczystość wręczenia Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego oraz program towarzyszący możliwa jest do dnia 1 maja 2016 r. przez stronę rejestracja.dnimediow.org oraz przy użyciu formularza odpowiedzi dostępnego na stronie dnimediow.org faksem na numer: +48 22 338 62 01 lub mailem na adres: frederic.schulte@fwpn.org.pl. 
Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?