środa, 13 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.71.2016                                                                                Zielona Góra, 13.04.2016 r.

Newsletter nr 71

 

 

 

Śląsk gości marszałków województw

Polityka senioralna, rozwój regionów w oparciu o inteligentne specjalizacje, prawne i finansowe aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia, promocja gospodarcza i wspieranie eksportu, a także wdrażanie funduszy europejskich to główne tematy Konwentu Marszałków, który odbywa się w dniach 12-14 kwietnia w Szczyrku. Gospodarzem obrad jest po raz pierwszy województwo śląskie. Region lubuski reprezentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jednym z głównych tematów pierwszego Konwentu Marszałków w województwie śląskim jest polityka senioralna. Przedstawiciele regionów wezmą udział w warsztatach organizowanych przez Gazetę Wyborczą. Ich tematami przewodnimi będą: wolontariat na emeryturze, profilaktyka zdrowotna osób starszych oraz tworzenie warunków do utrzymania aktywności społecznej seniorów w środowisku zamieszkania.

Ponadto marszałkowie rozmawiać będą na temat rozwoju regionów w oparciu o inteligentne specjalizacje.

Drugiego dnia obrad głównym tematem będą prawne i finansowe aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia. Włodarze regionów proponowanymi zmianami do Ustawy o działalności leczniczej, mechanizmami finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ i ich wpływem na sytuację finansową podmiotów leczniczych. Ekspertem w tym zakresie będzie Piotr Gryza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Ponadto tematami obrad będą promocja gospodarcza regionów oraz wspieranie eksportu, a także wdrażanie funduszy europejskich. Ekspertem w tym zakresie będzie Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.Marszałek laureatką nagrody RENOMA ROKU!

Marszałek Elżbieta Anna Polak została laureatką konkursu o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK. Kapituła doceniła marszałek za zaangażowanie w rozwój samorządności terytorialnej, skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy unijnych na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, pozyskanie inwestycji i budowanie społeczeństwa informacyjnego. Marszałek zwyciężyła w głosowaniu internetowym pokonując prof. Grzegorza Kołodkę oraz Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA, wydawcę magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze" oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Nagroda przyznawana jest w oparciu o wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność społeczno-gospodarczą przedsiębiorcom, firmom oraz produktom, a także politykom, którzy wśród przedsiębiorców, instytucji gospodarczych oraz mediów zyskają najwyższe uznanie za efektywne wspieranie działalności gospodarczej.

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Almamer, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, autorka i trenerka szkoleń i warsztatów z komunikacji w biznesie. Członkami Kapituły ze strony organizatorów zostali: Jerzy Byra, redaktor naczelny „Prestiż - relacje gospodarcze" i dyrektor Centrum Komunikacji Gospodarczej oraz Andrzej Maślankiewicz, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak z Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 roku, po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach oraz do nagrody specjalnej w kategorii polityk. Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 151 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje.

Nominacje w kategorii POLITYK (nagroda specjalna):

  • TADEUSZ FERENC - Prezydent Rzeszowa
  • zw. dr hab. GRZEGORZ W. KOŁODKO - profesor nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003.
  • ELŻBIETA ANNA POLAK - Marszałek Województwa Lubuskiego

Nagrodę w imieniu marszałek odebrała Iwona Kusiak, Dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego

 

O rozwoju kierunku lekarskiego

Prof. dr hab. Wojciech Błogowski z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, laureat Prestiżowej Nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologii był gościem marszałek Elżbiety Anny Polak. Ponadto w spotkaniu udział wzięli także m.in: prof. Tadeusz Kuczyński – Rektor UZ, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Senator RP Waldemar Sługocki oraz prezes szpitala klinicznego w Zielonej Górze Stanisław Łobacz. Rozmowa dotyczyła rozwoju kierunku lekarskiego oraz formy nabycia 51% udziałów przez UZ w klinice uniwersyteckiej.

Spotkanie było pokłosiem uzgodnień w Ministerstwie Zdrowia oraz wynikało z potrzeby wypracowania najbardziej optymalnego wariantu utworzenia tzw. "bazy własnej" dla kierunku lekarskiego.

Nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologii, której laureatem jest prof. Błogowski przyznawana jest młodym naukowcom za całokształt osiągnięć naukowych i dotychczasowy przebieg kariery. Prof. Błogowski zajmuje się badaniem patofizjologii ludzkiej tkanki tłuszczowej, otyłości  i jej związków z rozwojem różnych typów nowotworów przewodu pokarmowego, a także poznaniem mechanizmów biochemicznych i molekularnych prowadzących do rozwoju złośliwych nowotworów żołądka i trzustki.

 

Obwodnica Drezdenka Etap II – ruszają prace

W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zakończył realizację I etapu budowy obwodnicy Drezdenka. Etap II budowy ujęty jest w Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego na lata 2014-2020 z terminem realizacji w latach 2016-2017, szacunkowy koszt 21 mln zł. W kwietniu br. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu. 

W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zakończył realizację I etapu obwodnicy Drezdenka na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160. Długość odcinka I etapu inwestycji w ciągu trasy zasadniczej obwodnicy, wynosi 720 m. Wykonawcą robót była firma:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Zadanie realizowane było w ramach programu LRPO 2007-2013, którego poziom dofinansowania wyniósł 99%, co dało kwotę6,8 mln zł.

Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II ujęta jest w Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego na lata 2014-2020 z terminem realizacji w latach 2016-2017, szacunkowy koszt 21 mln zł. W kwietniu br. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.

Etap II inwestycji o długości ok.1,85 km połączy drogi wojewódzkie nr 160 i 181.

Zakres inwestycji obejmuje:

-          przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi,

-          budowę  skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo),

-          budowę oświetlenia na projektowanym rondzie oraz na dojazdach do rond,

-          budowę przejazdu gospodarczego,

-          budowę przejść dla zwierząt,

-          nasadzenia zieleni ozdobnej,

-          wykonanie rowów drogowych,

-          budowę kanalizacji deszczowej,

-          wycinkę drzew kolidujących z projektowaną budową,

-          wykonanie ekranów akustycznych,

-          wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.Zespół Szkół Zawodowych PBO zwycięzcą Magicznej Kielni!

Kilkudziesięciu uczniów z trzech województw rywalizowało w Zielonej Górze w konkursie o Magiczną Kielnię PBO 2016. Uczestnicy ze szkół zawodowych i ponadgimnazjalnych starali się zachwycić jury umiejętnościami malarskimi, murarskimi i glazurniczymi. Zwycięzcami zawodów zostali uczniowie zielonogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych PBO. - Cieszę się, że tego typu imprezy są organizowane, ponieważ dzięki nim możemy promować często niedoceniane szkolnictwo zawodowe. W obecnych czasach solidny fach w ręku znaczy tyle samo, co dyplom dobrej uczelni, a dobry fachowiec ceniony jest równie mocno jak niejeden inżynier – mówiła członek zarządu Alicja Makarska, podczas oficjalnego otwarcia zawodów.

W konkursowe szranki stanęło 13 drużyn z 8 szkół województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Każda z ekip liczyła 3 zawodników, którzy zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami zostali przypisani pojedynczo do jednej z wyróżnionych sekcji: glazurniczej, malarskiej lub murarskiej. Na wstępie wszyscy uczestnicy mierzyli się z testem teoretycznym. Do części finałowej, czyli praktycznej zakwalifikowało się 5 drużyn.

- Szkolnictwo zawodowe powoli zaczyna przeżywać renesans, ale nadal większość uczniów wybiera licea i technika. Na szczęście o zawodówkach coraz więcej się mówi. Widzimy większą liczbę działań nastawionych na promocję tego typu szkół – mówi Katarzyna Niedźwiecka, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych PBO – W tej chwili szkoły zawodowe dają świetne możliwości i szansę. Mogą gwarantować bardzo dobrze płatną i stabilną pracę. Wystarczy przeczytać niektóre tytuły prasowe, które opisują temat zbyt małej ilości fachowców m.in. w branżach budowlanych i mechanicznych – dodaje.

Finałowa część zawodów trwała ponad 3 godziny. Przez ten czas drużyny musiały wykonać zadania pozostawione przez organizatorów przy poszczególnych stoiskach. Najlepszymi fachowcami okazali się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, którzy zwyciężyli w wyścigu o Magiczną Kielnię PBO. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Grodziska Wlkp. Na najniższym podium stanęli uczestnicy reprezentujący Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.  

Wszyscy finaliści otrzymali upominki przygotowane przez urząd marszałkowski, który od dawna również aktywnie włącza się w promocję szkolnictwa zawodowego. Wystarczy wspomnieć tutaj chociażby o spotkaniu marszałek Elżbiety Anny Polak i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. Mariana Miłka, do którego doszło 24 marca. Rozmowa dotyczyła współpracy w zakresie uruchomienia nowych kierunków sulechowskiej uczelni, w celu dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb przedsiębiorców. Ponadto, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, szkoły zawodowe mogą liczyć m.in. na dotacje, które będą przydzielane według systemu wypracowanego przez samorząd województwa i dyrektorów placówek oświatowych.


Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe - konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej instrumentom finansowym pn. Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości, która odbędzie się 20 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Spotkanie ma na celu przybliżenie nowego podejścia do wsparcia inwestycji w ramach polityki spójności, które zgodnie z założeniami powinno w szerszym stopniu bazować na stosowaniu instrumentów zwrotnych. Będzie to również okazja do podsumowania działalności lubuskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach perspektywy 2007 – 2013 oraz do przedstawienia możliwości, które stwarzają w tym zakresie Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i krajowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 kwietnia 2016 roku na adres email: m.rosiak@region.zgora.pl  lub pod numerem telefonu 68 329 78 27. W załączeniu znajduje się program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Zobacz: program konferencji

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– Lubuski Fundusz Pożyczkowy w Zielonej Górze

Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze

 

Konkurs LUBUSKA ZGADUJ ZGADULA

Już niebawem rusza konkurs LUBUSKA ZGADUJ ZGADULA. Zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy. Konkurs skierowany jest do osób posiadających konto na portalu wrotalubuskie.eu. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorem konkursu jest Biuro Projektów Własnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Celem konkursu jest promocja Województwa Lubuskiego poprzez zapoznanie uczestników z herbami gmin województwa lubuskiego. 

Wszelkie informacje zawarte są na stronie www.wrotalubuskie.eu na stronie konkursu. Regulamin wraz z instrukcją dostępne na stronie: .

http://www.wrotalubuskie.eu/PL/425/2074/Juz_niebawem_wystartuje_Konkurs_LUBUSKA_ZGADUJ_ZGADULA/k/Zaproszenie - Polsko-Niemieckie Dni Mediów

Od prawie 10 lat Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz naprzemiennie polskie województwa (dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie) i niemieckie kraje związkowe (Wolne Państwo Saksonia, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie) w regionie Pogranicza organizują Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Konferencja, w której udział co roku bierze ok. 200 dziennikarzy, decydentów z Polski i Niemiec, służy zawodowej wymianie doświadczeń dziennikarzy oraz dyskusji najważniejszych zagadnień stosunków polsko-niemieckich.

Tegoroczna konferencja organizowana przez FWPN, RBSG i Wolne Państwo Saksonia odbywa się pod tytułem „Europa na rozstajach – integracja czy odrzucenie?". W dniach 11-12 maja 2016 r. w pomieszczeniach lipskiego Media City, Altenburger Str. 13, odbędą się debaty, warsztaty z udziałem dziennikarzy, ekspertów i polityków. Uroczystym elementem Dni Mediów będzie wieczorne wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2016. Dni Mediów organizowane są we współpracy z konferencją Medientreffpunkt Mitteldeutschland (9-10 maja, www.medientreffpunkt.de), na którą również bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.

Rejestracja na Polsko-Niemieckie Dni Mediów, uroczystość wręczenia Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego oraz program towarzyszący możliwa jest do dnia 1 maja 2016 r. przez stronę rejestracja.dnimediow.org oraz przy użyciu formularza odpowiedzi dostępnego na stronie dnimediow.org faksem na numer: +48 22 338 62 01 lub mailem na adres: frederic.schulte@fwpn.org.pl. MPI w Niegosławicach i Szprotawie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 21 kwietnia na bezpłatne konsultacje, które odbędą się w Niegosławicach i Szprotawie. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się w czwartek 21 kwietnia 2016 r.:

- w godz. 9:00 – 11:30 w Urzędzie Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 

- w godz. 12:00 – 14:30 w Urzędzie Miejskim Szprotawa, Rynek 45.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3

tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454.

e-mail: infoue@lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?