poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.69.2016                                                                                Zielona Góra, 08.04.2016 r.Newsletter nr 69

 
O rozwoju kierunku lekarskiego

Prof. dr hab. Wojciech Błogowski z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, laureat Prestiżowej Nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologii był gościem marszałek Elżbiety Anny Polak. Ponadto w spotkaniu udział wzięli także m.in: prof. Tadeusz Kuczyński – Rektor UZ, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Senator RP Waldemar Sługocki oraz prezes szpitala klinicznego w Zielonej Górze Stanisław Łobacz. Rozmowa dotyczyła rozwoju kierunku lekarskiego oraz formy nabycia 51% udziałów przez UZ w klinice uniwersyteckiej.

Spotkanie było pokłosiem uzgodnień w Ministerstwie Zdrowia oraz wynikało z potrzeby wypracowania najbardziej optymalnego wariantu utworzenia tzw. "bazy własnej" dla kierunku lekarskiego.

Nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologii, której laureatem jest prof. Błogowski przyznawana jest młodym naukowcom za całokształt osiągnieć naukowych i dotychczasowy przebieg kariery. Prof. Błogowski zajmuje się badaniem patofizjologii ludzkiej tkanki tłuszczowej, otyłości  i jej związków z rozwojem różnych typów nowotworów przewodu pokarmowego, a także poznaniem mechanizmów biochemicznych i molekularnych prowadzących do rozwoju złośliwych nowotworów żołądka i trzustki.Zgromadzenie Izby Adwokackiej

9 kwietnia br. miało miejsce Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Podczas uroczystości odbyło się nadanie i poświęcenie sztandaru zielonogórskiej Izbie, a także wybory jej władz. Wręczono również nagrody w III Konkursie na publikację o tematyce prawniczej. Była to też okazja do podziękowania adwokatom za ich służbę ojczyźnie i obywatelom. - Hasło na waszym sztandarze PRAWO-HONOR-OJCZYZNA jest niezwykle ważne i powinno być obecne na co dzień w naszym życiu. Wasz głos jest niesłychanie ważny, głos wołający o praworządność, o wolność – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Obradom przewodniczył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Krzysztof Seweryn Szymański. Udział w uroczystości wzięli także Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara oraz wiceprezes Jacek Trela. Mecenas Andrzej Zwara podkreślał wielką wagę adwokatów w kształtowaniu się państwa polskie na początku XX wieku. Zaznaczył także, że polska adwokatura jest przygotowana na wyzwania współczesnego świata. Podkreślał, że zadaniem adwokatów jest stanie na straży prawa i wołanie o jego bezwzględne przestrzeganie.

Marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła z kolei o tym, że prawu należy się wielki szacunek, bo o to państwo prawa, które mamy obecnie, wspólnie walczyliśmy i wspólnie powinniśmy stać na jego straży: - Należę do pokolenia transformersów. Dokładnie pamiętam 4 czerwca 1989 roku, kiedy to my, Polacy, po raz pierwszy poczuliśmy się jak u siebie w domu i zaczęliśmy ten nasz dom - Polskę - urządzać po swojemu. Nie wiedzieliśmy jak będzie, nie wiedzieliśmy czy się uda. Ale to właśnie samorząd się najbardziej sprawdził. Polacy wzięli sprawy w swoje ręce. Okazało się , że jesteśmy kreatywni, pracowici, solidarni. Zmieniliśmy wizerunek Polski na świecie. Mamy Polskę samorządową. Nie możemy zmarnować tych lat. Konstytucja w 1997 roku nie była napisana na kolanie. Od 1989 roku trwały prace, konsultacje. W wyniku kompromisu powstał dokument, który nie jest zbiorem obietnic. To jest umowa między władzą a obywatelami. Mamy tam zapisane nie tylko prawa, ale i obowiązki. Nikt nie stoi ponad konstytucją - fundamentem państwa demokratycznego, które wybraliśmy i w którym żyjemy, jest właśnie prawo. Dlatego tak ważne jest hasło na waszym sztandarze PRAWO-HONOR-OJCZYZNA, które powinno być obecne na co dzień w  naszym życiu, w samorządzie wojewódzkim, terytorialnym, a także adwokackim. Wasz głos jest niesłychanie ważny, głos wołający o praworządność, o wolność – mówiła marszałek.

Podczas obrad zgromadzenia wręczono także nagrody w III Konkursie na publikację o tematyce prawniczej. Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o szeroko pojmowanej tematyce prawnej. W formule tej mieszczą się utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, opisujące funkcjonowanie prawa w przestrzeni społecznej, wskazujące na słabości systemu prawa w Polsce, poruszające problematykę przestrzegania prawa, a także opisujące funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości we wszystkich dziedzinach życia. Jej laureatami zostali:

Maja Sałwacka – Gazeta Wyborcza

Cezary Galek – Radio Zachód

Izabela Patek – Radio Zachód

Kamil Siałkowski – Gazeta WyborczaW trosce o Gorzów i zrównoważony rozwój regionu

W szpitalu w Gorzowie odbyło się posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Tematem posiedzenia był stan organizacji, potrzeb i możliwości rozwoju szpitali, których organem właścicielskim jest samorząd województwa lubuskiego. W spotkaniu uczestniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodniczący Sejmiku Mirosław Marcinkiewicz i senator RP Władysław Komarnicki.

Komisja obradowała pod przewodnictwem radnej Bożeny Osińskiej. W posiedzeniu udział wzięli radni Józef Kruczkowski, Anna Synowiec, Maria Jaworska, Barbara Kucharska, marszałek Elżbieta Anna Polak, a także przewodniczący Sejmiku Mirosław Marcinkiewicz, prezes szpitala gorzowskiego Ryszard Hatała i senator Władysław Komarnicki.

- Mam nadzieję, że nasze posiedzenie będzie przyczynkiem do szerszej debaty nad ochroną zdrowia w województwie, posłuży do zinwentaryzowania zadań w ochronie zdrowia i zdiagnozowania dostępności w zakresie usług zdrowotnych - powiedziała przewodnicząca Bożena Osińska.

Dostępność do usług medycznych w Gorzowie przedstawił radnym prezes Ryszard Hatała. Mówił o budowie centrum radioterapii, przywołał podstawowe dokumenty, które uwzględniają realizację tej inwestycji, m.in. Strategię Rozwoju Polski Zachodniej i Kontrakt Terytorialny. Koszt inwestycji to 25 mln zł na budynek centrum oraz ok. 40 mln zł na wyposażenie (akceleratory liniowe). Planowane źródła finansowania tej inwestycji to RPO Lubuskie 2020 oraz Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024. – Gdyby się udało, to w 2018 r. zakupilibyśmy sprzęt i od 2019 r. ośrodek radioterapii mógłby ruszyć - stwierdził prezes.

Mówił także o rozbudowie oddziału dziecięcego z pododdziałem neurologii dziecięcej. Podkreślił, że liczba łóżek w oddziałach pediatrycznych w przeliczaniu na mieszkańca, jest najniższa w rejonie międzyrzeckim, sulęcińskim i słubickim. Podobnie jest pod względem liczby łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych. Mówił też o rozbudowie Zakładu Patomorfologii oraz Centralnej Sterylizatorni (połączenie jej z Blokiem Operacyjnym).

Radni dopytywali o szczegóły, zwłaszcza jeśli chodzi o centrum radioterapii w Gorzowie.

- Radioterapia w Gorzowie będzie, nie ma żadnego zagrożenia dla tego przedsięwzięcia - odpowiedziała marszałek Polak. - Konieczność wyposażenia szpitala w akceleratory liniowe została wpisana do Mapy potrzeb w zakresie kardiologii i onkologii. Natomiast jeśli chodzi o rozbudowę szpitala o ten ośrodek, to trwa procedura przetargowa, są na to pieniądze w ramach naszego RPO, do tego dojdą środki własne spółki. Potrzebujemy tylko trochę cierpliwości.

Sytuacja finansowa jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa za okres 01.01.2015 -31.12.2015.

W badanym okresie przychody ogółem wszystkich jednostek ochrony zdrowia wyniosły 342,6 mln zł, z czego 89,1%, tj. 305,3 mln zł stanowiły dochody z NFZ. Najwyższe przychody osiągnięto w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze, natomiast najniższe w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Zielonej Górze.

Zobacz: Tabela 1 - Przychody lubuskich jednostek ochrony zdrowia

W analizowanym okresie jednostki ochrony zdrowia poniosły koszty ogółem w wysokości 336,6 mln zł (w tym koszty działalności operacyjnej wyniosły 333,1 mln zł, a pozostałe koszty operacyjne 2,2 mln zł oraz koszty finansowe 1,2 mln zł).

Zobacz: Tabela 2 - Koszty poniesione przez jednostki ochrony zdrowia Na koniec 2015 roku żadna z jednostek ochrony zdrowia nie odnotowała ujemnego wyniku finansowego. Łączny wynik finansowy wynosi 6 mln zł.

Spółki prawa handlowego

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.

- Szpital osiągnĄł zysk netto w wysokości 451 tys. zł

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

- Szpital osiągnął zysk netto w wysokości 7 mln zł

Podczas wizyty w Gorzowie marszałek Elżbieta Polak spotkała się także z Senatorem RP Władysławem Komarnickim oraz Radnym Województwa Lubuskiego Tadeusza Jędrzejczakiem.Będziemy świętować w Parku Mużakowskim

Wielkimi krokami zbliża się Święto Województwa Lubuskiego. – Czas więc powoli odkrywać karty – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. W tym roku będziemy się bawić 25 czerwca w miejscu niezwykłym. - Budujemy Zieloną krainę nowoczesnych technologii, dlatego miejsce jest zielone, położony na polsko-niemieckim pograniczu Park Mużakowski – wyjaśnia marszałek. Będzie kosmicznie i zielono. Będzie coś dla ciała i coś dla ducha. Będziemy także zgłębiać tajniki nauki. Muzyczną gwiazdą będzie Emir Kusturica.

Tegoroczne Święto Województwa odbędzie się 25 czerwca, w Parku Mużakowskim. Jak wyjaśnia Agnieszka Siarkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki, wybór miejsca nie był przypadkowy. Od dwóch lat skutecznie promujemy nasze parki i to jest kolejny krok – przekonuje.  To jednak nie jedyny powód, dla którego świętować będziemy właśnie w Parku Mużakowskim. W tym roku obchodzimy bowiem jubileusz 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Jest to zatem okazja, by pochwalić się doświadczeniami współpracy na pograniczu. Doskonałym jej przykładem jest zarządzany przez polsko-niemieckie stowarzyszenie, leżący na pograniczu Park wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz niezwykły Geopark Łuk Mużakowa, opatrzony znakiem UNESCO. – Mamy więc w regionie dwa niezwykłe miejsca znane na świecie. Warto się tam spotkać i zaprosić gości – przekonuje marszałek. - Chcieliśmy, aby święto województwa odbyło się w jednym z cennych dla regionu miejsc, które chcemy przybliżyć Lubuszanom i gościom. Mamy nadzieję, że Państwo zauroczą się Parkiem, i że będziecie się tam dobrze czuli. To ma być piknik rodzinny - wyjaśnił Tomasz Siemiński – Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury, które jest odpowiedzialne za organizację imprezy. Z wyboru miejsca cieszy się także burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak. – W ubiegłym roku Park odwiedziło ponad pół miliona turystów. To kolejna okazja żeby wypromować to miejsce i przyciągnąć jeszcze więcej gości. Dzięki temu Łęknica ma szansę stać się miasteczkiem turystycznym, na czym nam bardzo zależy – przekonywał.

NAUKA-NATURA-KOSMOS

Hasło przewodnie tegorocznego święta brzmi: Nauka – Natura – Kosmos. – Udowodnimy, że nowoczesne technologie służą dziedzictwu kulturowemu i odwrotnie. Będziemy zachęcać do zwiedzania Parku i jego odkrywania, a także do odkrywania tajemnic nauki  - wyjaśnia Tomasz Siemiński. Udowodnimy, że Lubuskie oprócz tego, że jest zielone i piękne, jest też nowoczesne. - Nie dość że geopark jest kosmiczny i widziany z kosmosu, to  będą też kosmiczne wydarzenia – zapewnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Krótko mówiąc, będzie kosmicznie na łonie natury.

A zatem, zapraszamy do wędrówki po ekscytującym świecie chemii, fizyki, astronomii, informatyki, robotyki i geologii, podczas której poznamy także dokonania lubuskich naukowców, wynalazki XXI wieku i ich związki z przeszłością. Sprawdzimy, co w trawie piszczy i jak wykorzystać wodę, słońce i wiatr do produkcji energii odnawialnej. Zapoznamy się z historią parku i nieograniczoną wyobraźnią jego założyciela.

Muzyczne doznania na europejskim poziomie

Jak co roku, podczas święta województwa będzie też coś dla duszy. – Oprawa muzyczna będzie naprawdę wysokich lotów – zapewnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Tym razem gwiazdą muzycznej uczty będzie niezwykły, jedyny i niepowtarzalny Emir Kusturica - serbski reżyser filmowy, scenarzysta, aktor i muzyk; dwukrotnie nagrodzony Złotą Palmą na Festiwalu Filmowym w Cannes. W czasie koncertu nie zabraknie więc największych filmowych przebojów, bałkańskiego ducha, energii i magii rodem z filmów Kusturicy. To jednak nie wszystko. Czeka nas także wyjątkowy koncert filharmoników zielonogórskich z okazji 70-lecia istnienia Filharmonii.

Udział w wydarzeniu potwierdził m.in. premier Brandenburgii Dietmar Woidke. Zaproszenie otrzymał także premier Saksonii, bo to właśnie z programu transgranicznego Polska-Saksonia finansowane jest prowadzenie parku.  - Liczymy na gości z Niemiec i Dolnego Śląska – mówi marszałek.

Więcej informacji wkrótce.

 

Pamięć o Katyniu wciąż żywa

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w uroczystych obchodach 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które rozpoczęły się dziś o godz. 18.00 (10.04) w Konkatedrze Świętej Jadwigi w Zielonej Górze, a zakończyły pod Pomnikiem Pomordowanych w Katyniu przy ul. Westerplatte. Wiązankę pod obeliskiem złożył również członek zarządu Bogdan Nowak.

Po uroczystej mszy w Konkatedrze uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik Pomordowanych w Katyniu, gdzie m.in. odczytano apel pamięci poświęcony ofiarom wydarzeń z 1940 r. i złożono kwiaty pod obeliskiem.

Organizatorem obchodów było Stowarzyszenie Lubuskiej Rodziny Katyńskiej w Zielonej Górze.

 

Uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej

Na zielonogórskim cmentarzu i w gorzowskiej katedrze odbyły się dziś (10.04) obchody 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach udział wzięli samorządowcy, wojskowi i mieszkańcy. Uczestnicy obchodów w Zielonej Górze po wysłuchaniu apelu pamięci i sygnału syren alarmowych upamiętniającego tragedię, złożyli kwiaty pod monumentem poświęconym Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. Województwo lubuskie reprezentował członek zarządu Bogdan Nowak. W Gorzowie Wlkp. uroczystości rozpoczęły się w mszą świętą koncelebrowaną przez bp. Tadeusza Lityńskiego, po której złożono kwiaty i zapalono znicze pod Białym Krzyżem koło katedry.

W uroczystościach odbywających się na terenie zielonogórskiej nekropolii wzięło udział blisko 100 osób. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów na cmentarzu pozostali harcerze, którzy pełnią pod monumentem honorową wartę. W Gorzowie Wlkp. po złożeniu kwiatów pod Białym Krzyżem, uczestnicy uroczystości, przemieścili się na cmentarz przy ul. Żwirowej.

 

Marszałek członkiem rady samorządowej Kongresu MŚP

W dniach 10-12 października 2016 r. w Katowicach odbędzie się VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Członkiem Rady samorządowej została Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma na celu nie tylko skupianie przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz świata nauki wokół próby definiowania problemów tego sektora oraz tworzenia pozytywnych zmian w jego otoczeniu, ale jest zapisaną na trwałe w gospodarczym krajobrazie kraju i Europy, płaszczyzną wymiany poglądów, ścierania się wizji i generowania przyjaznych sektorowi MŚP propozycji rozwiązań prawnych.Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe - konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej instrumentom finansowym pn. Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości, która odbędzie się 20 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Spotkanie ma na celu przybliżenie nowego podejścia do wsparcia inwestycji w ramach polityki spójności, które zgodnie z założeniami powinno w szerszym stopniu bazować na stosowaniu instrumentów zwrotnych. Będzie to również okazja do podsumowania działalności lubuskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach perspektywy 2007 – 2013 oraz do przedstawienia możliwości, które stwarzają w tym zakresie Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i krajowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 kwietnia 2016 roku na adres email: m.rosiak@region.zgora.pl  lub pod numerem telefonu 68 329 78 27. W załączeniu znajduje się program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Zobacz: program konferencji

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– Lubuski Fundusz Pożyczkowy w Zielonej Górze

Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze

 


Lubuska promocja podczas ESK Wrocław 2016

W tym roku Region Lubuski promuje się we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Pierwszym działaniem były targi turystyczne, na których Lubuskie zdobyło I nagrodę jury za stoisko promocyjne. Aktualnie (od 1. do 14. kwietnia) nasze województwo promuje się jako region winiarski z nowoczesnym hasłem: Lubuskie – let's wine it!

Do kogo chcemy trafić? Oczywiście do osób zainteresowanych tematami winiarskimi, ale nie tylko. Na bilbordach i wiatach przystankowych znalazł się adres strony internetowej www.atrakcjelubuskie.pl promującej najważniejsze miejsca turystyczne naszego regionu. Nowoczesny i zarazem pomysłowy design reklam ma na celu przyciągnięcie tych, którzy chcą skosztować lubuskich tradycji winiarskich.

Co dalej? Wystawa złożona z 14. efektownych stojaków, które staną nieopodal wrocławskiego rynku i będą eksponowały lubuskie widoki i przepisy regionalne przez miesiąc. W tym samym czasie wzmocnimy przekaz dodatkową kampanią na bilbordach i wiatach przystankowych.Twórca WOSIR-u doczekał się memoriału

Swoje całe życie poświęcił działalności publicznej. Jego wkład w lubuski sport uczczą podczas memoriału. W niedzielę 15 maja z Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystartuje I bieg przełajowy ANNENBERG 2016 poświęcony Zbigniewowi Majewskiemu. To właśnie popularny „Szeryf" jest twórcą Ośrodka Pięcioboju Nowoczesnego i Jeździectwa w Drzonkowie, który oficjalnie zaczął działać w 1977 r. Dodajmy, że już rok wcześniej na obiekcie odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów w Pięcioboju Nowoczesnym, czyli pierwsza w regionie impreza sportowa o tak wysokiej randze.

Bieg będzie rozgrywany na dwóch dystansach: 5 i 10 km. Zawodnicy, zależnie od wybranej opcji, pokonają jedną lub dwie pętle trasy przebiegającej przez leśne ścieżki. Start i meta zawodów będą się mieściły na placu rekreacyjnym ośrodka w Drzonkowie. Odbędzie się także bieg dla dzieci.

Szczegółowe informacje o zawodach, zapisach i regulamin biegu można znaleźć TUTAJ.


Pół miliona na rehabilitację osób niepełnosprawnych

Ruszył I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na realizację zadań w wysokości 500 tys. zł pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w tej sprawie.   

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie fundacjom, organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienia procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim.

Rodzaje zadań objętych niniejszym konkursem zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z późn. zm.). Należą do nich m. in.

- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;

- prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;

- promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.


Konkurs LUBUSKA ZGADUJ ZGADULA

Już niebawem rusza konkurs LUBUSKA ZGADUJ ZGADULA. Zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy. Konkurs skierowany jest do osób posiadających konto na portalu wrotalubuskie.eu. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorem konkursu jest Biuro Projektów Własnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Celem konkursu jest promocja Województwa Lubuskiego poprzez zapoznanie uczestników z herbami gmin województwa lubuskiego. 

Wszelkie informacje zawarte są na stronie www.wrotalubuskie.eu na stronie konkursu. Regulamin wraz z instrukcją dostępne na stronie: .

http://www.wrotalubuskie.eu/PL/425/2074/Juz_niebawem_wystartuje_Konkurs_LUBUSKA_ZGADUJ_ZGADULA/k/

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?