piątek, 1 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.63.2016                                                                                Zielona Góra, 01.04.2016 r.Newsletter nr 63

 


 

Cukrzyca – naglący problem zdrowotny - konferencja

W ramach lubuskich obchodów Światowego Dnia  Zdrowia 4 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej odbędzie się konferencja pt. „Cukrzyca – naglący problem zdrowotny". Będzie to też okazja, żeby się przebadać! –  Liczba chorych stale rośnie, więc Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zadedykowała w 2016 roku ten dzień tematowi cukrzycy. Lubuskie przyłącza się do światowych trendów i głośno mówi cukrzycy „stop" – apeluje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem konferencji jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, jak ważne jest wczesne wykrycie, prawidłowe zdiagnozowanie i leczenie oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat zminimalizowania ryzyka wystąpienia cukrzycy.

Organizatorem konferencji jest Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a merytoryczny nadzór sprawuje dr Iwona Towpik, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii. Adresatami konferencji są nauczyciele szkół różnego szczebla, studenci wydziałów medycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, podmioty lecznicze, przedstawiciele izby lekarskiej oraz pielęgniarek i położnych, samorządowcy, Radni Województwa Lubuskiego, organizacje pozarządowe, pracodawcy oraz regionalne media.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści m.in. lekarze specjaliści w dziedzinie diabetologii osób dorosłych, diabetologii i endokrynologii dziecięcej, Michał Jeliński wioślarz, który z cukrzycą zdobył medal olimpijski. Podczas spotkania będzie także mowa o roli aktywności fizyczne w profilaktyce cukrzycy i walce z tą chorobą.

Nie tylko konferencja, ale także badania!

Podczas konferencji dostępne będą stoiska promocyjne z ulotkami i materiałami informacyjnymi o cukrzycy i profilaktyce. Będzie możliwość zbadania poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia krwi. Producenci sprzętu zaprezentują rodzaje glukometrów dostępnych na rynku i przedstawią ich zalety. Pracownicy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego  NFZ w Zielonej Górze uruchomią stanowisko promujące ZIP. Osoby zainteresowane wyrobieniem sobie dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), będą miały okazję to zrobić. Powinny tylko mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Swoje stoisko promocyjne będzie miał też Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Cukrzyca – choroba cywilizacyjna. Także w Lubuskiem

Dane z badań przeprowadzonych przez „Koalicję na rzecz walki z cukrzycą" wskazują, iż pod względem chorobowości z powodu cukrzycy województwo lubuskie zajmuje 3 miejsce w Polsce, po województwach łódzkim i lubelskim. Wyniki projektu WOBASZ – wieloośrodkowego, ogólnopolskiego badania stanu zdrowia ludności ujawniły, iż województwo lubuskie charakteryzuje największa częstość cukrzycy wśród kobiet w Polsce. Dane regionalne wskazują, iż cukrzyca jest czwartą – po schorzeniach układu krążenia, układu ruchu i pokarmowego – przyczyną chorobowości mieszkańców naszego województwa w populacji osób powyżej 19 roku życia.

Niemal 350 mln osób na całym świecie cierpi na cukrzycę – chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.

W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach.

Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się siódmą najczęściej występującą przyczyną zgonów.

Dwa typy choroby

Rozróżniamy dwa główne typy choroby – cukrzycę typu 1  i typu 2: Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.

Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn.

Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.

Program  konferencji „Cukrzyca – naglący problem zdrowotny"

Zielona Góra, 4 kwietnia 2016 r., godz. 11.00

Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7

 

11.00

Otwarcie konferencji

Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

11.05

Wprowadzenie w program konferencji

dr n. med. Iwona Towpik

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii

11.10

Cukrzyca problem globalny i regionalny

dr n. med. Iwona Towpik

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii

 

11.30

Cukrzyca w województwie lubuskim

 

NFZ: Piotr Bromber, p. o. dyrektora LOW NFZ


11.50

Cukrzyca – co to za choroba?

lek. med. Bożena Mospan

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych „Poliklinika" SP ZOZ MSW

12.10

Czy można zapobiegać cukrzycy i jej powikłaniom ?

dr n. med. Iwona Towpik

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii

12.30

Rola aktywności ruchowej w prewencji cukrzycy
i innych chorób cywilizacyjnych

dr Ewa Skorupka

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski
i Nauk o Zdrowiu

12.50

 Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole

dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii i endokrynologii dziecięcej

13.10

 

13.30

Życie z cukrzycą

 

Podsumowanie

Rozmowy z pacjentami (m. in. Michał Jeliński, wioślarz, złoty medalista olimpijski z Pekinu w 2008 roku)

 

 

O współpracy z KSSSE

1 kwietnia br. gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli prezesi Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Roman Kielec oraz Stanisław Iwan. Spotkanie dotyczyło planów współpracy na najbliższe lata. Panowie przedstawili  propozycję zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej promocji i pozyskiwania inwestorów do regionu lubuskiego. W spotkaniu uczestniczyły także Joanna Malon – Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki UMWL oraz Katarzyna Drożak – Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych.

W celu ustalenia zasad współpracy powołana zostanie specjalna grupa robocza.

Jednym z priorytetów rozwoju województwa jest gospodarka oparta na przedsiębiorczości, współpracy z nauki z biznesem, innowacjach i nowoczesnych technologiach. Jednym z motorów rozwoju tego obszaru mają być fundusze europejskie. Dlatego też znaczna cześć alokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przeznaczona jest właśnie na rozwój gospodarczy. - Czas na inwestycje, marzenia, innowacje. Odważnie i bez kompleksów zrobimy to razem w partnerstwie, samorząd i biznes. Zapraszam do współpracy!– mówiła podczas odbywającego się klika dni temu Lubuskiego Kongresu Gospodarczego marszałek Elżbieta Anna Polak. W celu aktywnej promocji gospodarczej utworzony został także Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki.

Współpraca z Kostrzyńsko Słubicką Strefą Ekonomiczną wpisuje się zatem w plany gospodarczego rozwoju regionu.

 


O sprawach ważnych dla lubuskich gmin

1 kwietnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przewodniczącym Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Wadimem Tyszkiewiczem. Rozmowa dotyczyła stanowisk przyjętych podczas ostatniego Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, który odbył się w Karpaczu w dniach 16-18 marca br.

Stanowiska przyjęte podczas Konwentu: 

STANOWISKO ZGWL nr 2/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws.wyrażenia opinii na temat projektu ustawy z dnia 14 stycznia 2016 r. o zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych.

STANOWISKO ZGWL nr 3/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. poparcia inicjatywy O.P.O.S. dot. lokowania środków z dotacji budżetu państwa (art. 48 ustawy o Finansach Publicznych)

STANOWISKO ZGWL nr 4/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. przesunięcia ogłoszenia terminu naboru przez Instytucję Zarządzającą RPO Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT na rewitalizację obiektów gminnych

STANOWISKO ZGWL nr 5/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk sejmowy nr 315)

STANOWISKO ZGWL nr 6/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. złagodzenia przepisów nakazujących uzyskanie dopuszczenia do użytkowania samochodów pożarniczych zakupionych przez OSP za granicą lub też przekazanych im w ramach międzynarodowego partnerstwa

STANOWISKO ZGWL nr 7/2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie: nowelizacji Ustawy Karty Nauczyciela (projekt z dnia 8 stycznia 2016 r.) i nowelizacji Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego, luty 2016 r.)

STANOWISKO ZGWL nr 8/2016 z dnia 16.03.2016 r. ws. sytuacji w gminach w związku z powrotem dzieci 6-letnich do wychowania przedszkolnego

STANOWISKO ZGWL nr 9/2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 24 sierpnia 2015 r.Stolice połączone!

Po Gorzowie Wielkopolskim przyszła pora na Zieloną Górę. Od dzisiaj (01.04) także mieszkańcy południowej stolicy województwa lubuskiego dojadą do Berlina bezpośrednim pociągiem. W autobusie szynowym serii VT 646, który rano po raz pierwszy pojechał nową trasą, zasiadło łącznie blisko 100 osób. Jednymi z pasażerów testujących jakość nowego połączenia byli Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Alicja Makarska i minister komunikacji landu Brandenburgia Kathrin Schneider. - Ten pociąg wzmocni polsko-niemiecką współpracę i przyjaźń, które budujemy od wielu lat i nieustannie staramy się polepszać – mówiła o pociągu Alicja Makarska.

Historyczny gwizdek konduktora dało się słyszeć chwilę przed godziną 7:00. Wtedy też pociąg relacji Zielona Góra – Berlin wyruszył w swój pierwszy kurs. W Zielonej Górze na pokładzie niemieckiego pociągu wsiadło blisko 50 pasażerów. Liczba podróżnych znacznie wzrosła jednak wraz z kolejnymi przystankami. Lubuszanie do Berlina mieli dojechać pojazdem serii VT 646. To nowoczesny, niemiecki autobus szynowy, któremu pokonanie kilkuset kilometrowej trasy zajmie od ok. 2 - 2,5 godziny. Różnica w czasie dojazdu to efekt remontu torów na trasie szynobusu. Z tego powodu przyjazd i odjazd pociągów będzie zależny od wybranego terminu wycieczki.

Pierwsza podróż do Berlina przebiegła bez żadnych problemów i po ponad dwóch godzinach od wyjazdu z Zielonej Góry szynobus dotarł do celu, gdzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem polskich i niemieckich przedstawicieli.

- Zapewniam, że pociągiem jedzie się bardzo wygodnie i to świetny sposób podróżowania dla wszystkich Lubuszan, którzy do Berlina chcieliby wybrać się w celach prywatnych lub zawodowych – mówiła Alicja Makarska – Niedawno uruchomiliśmy bezpośrednie połączenie z Gorzowa Wielkopolskiego. Teraz przyszła pora na Zielonej Górę i nie zamierzamy na tym poprzestać. Cały czas chcemy rozszerzać naszą siatkę połączeń kolejowych – dodawała członek zarządu.

O tym, że w przyszłości warto starać się o więcej bezpośrednich połączeń na trasie Zielona Góra - Berlin, mówił również Alexander Kaczmarek, pełnomocnik Deutsche Bahn Regio, które odpowiadało za przedłużenie dotychczasowej linii  regionalnej RB 91, dojeżdżającej wcześniej jedynie do Frankfurtu nad Odrą. – To połączenie jest ważne nie tylko dla Polski, ale także dla Niemiec. Naszym wspólnym interesem jest to, aby w przyszłości zadbać o rozrost międzynarodowej siatki połączeń – przekonywał pełnomocnik niemieckiego przewoźnika.

W podobnym tonie wypowiadał się Andreas Geisel, senator miasta Berlin. – W latach 90. Istniały 3 pary połączeń na trasie Zielona Góra-Berlin. Będziemy robili wszystko, aby przywrócić taki stan rzeczy – zapewniał polityk.

W konferencji udział wzięła również minister komunikacji landu Brandenburgia Kathrin Schneider. – Połączenie z Zielona Górą nie jest przypadkowo. Najpierw zadbaliśmy o tego typu relację ze Szczecinem, a później z Gorzowem Wielkopolskim. Zielona Góra to kolejny etap szerszego planu. Na razie otworzyliśmy jedną parą połączeń, ale najważniejszy jest pierwszy krok. Teraz naszą współpracę możemy udoskonalać – tłumaczyła minister, która wspólnie z Andreasem Geiselem przyjęła zaproszenie na spotkanie do Zielonej Góry.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że dzięki dobrej współpracy udało się wprowadzić szereg udogodnień dla pasażerów, którzy kupując bilet na pociąg mogą wykorzystać go do darmowych przejazdów komunikacją miejską w niemieckiej stolicy.  Popołudniowy powrót z Berlina możliwy jest, dzięki połączeniu z przesiadką na stacji Frankfurt (Oder). Dodajmy, że województwo nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów w związku z otwarciem nowego połączenia, ponieważ jego realizacja odbywa się poprzez wydłużenie relacji dotychczasowej porannej pary pociągów Zielona Góra - Frankfurt (Oder) dalej do stacji Berlin-Lichtenberg. Bilety na przejazd można kupić w kasach Przewozów Regionalnych.

Przypomnijmy, że od 20 marca Lubuszanie mogą także korzystać z bezpośredniego połączenia do Berlina z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 30 kwietnia będzie można też dotrzeć bezpośrednim pociągiem z Berlina do Wrocławiu, który w tym roku jest Europejską Stolicą Kultury.


 

Debata Rolna 2016

O tematach ważnych dla lubuskich rolników dyskutowali dziś uczestnicy Debaty Rolnej, jaka odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, 1 kwietnia br. Debata połączona była z Jubileuszem XX-lecia Lubuskiej Izby Rolniczej.

Gości debaty powitał Stanisław Myśliwiec - Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. - Cieszę się, że możemy się spotkać raz do roku w takim gronie i porozmawiać o rolnictwie, o tym co nas boli, z jakimi problemami się borykamy. Jest to również okazja do omówienia najbliższych planów – powiedział prezes LIR.

Następnie głos zabrał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. – To ważna debata w naszym regionie, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dziś również szczególna okazja, bo obchodzimy Jubileusz XX-lecia Lubuskiej Izby Rolniczej. To 20 lat ciężkiej pracy samorządu rolniczego. Dziękuję założycielom i kolejnym prezesom za wkład i zaangażowanie – mówił wicemarszałek.

Głos zabrali także wcześniejsi prezesi Izby: Bogusław Bakalarz oraz Władysław Piasecki, którzy mówili o początkach funkcjonowania Izby.  

Podczas debaty odbyły się trzy wykłady, pierwszy pt. „Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian" przedstawił dr Tomasz Berbeka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. O funkcjonowaniu prawa łowieckiego w Polsce mówił Bogdan Złotorzyński - Wszechnica Polska w Warszawie, redaktor naczelny „Braci Łowieckiej". Z ostatnim wykładem pt. „Historia Izb Rolniczych na Ziemiach Polskich i dr Aleksander hr. Szembek" wystąpił Władysław Garbiński, sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie.

Debata jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym od kilku lat, gromadząc aktywnych rolników, przedstawicieli instytucji rolniczych, pracowników sektora około rolniczego oraz przedsiębiorców. W konferencji –  poza delegatami  izby rolniczej uczestniczyli przedstawiciele wszystkich działających związków i organizacji rolniczych stowarzyszonych w Forum Rolniczym, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za obsługę sektora rolnego z obszaru województwa oraz Radni Województwa Lubuskiego. Miłym akcentem podczas uroczystości było wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Samorządu Rolniczego oraz Medalionem im. dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi odznaczono Lubuską Izbę Rolnictwa.RPO Lubuskie 2020 – 9 konkursów, 237 mln do wzięcia!

Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłasza pierwsze konkursy w tym roku. Aplikować można o środki w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, OP7 – Równowaga społeczna oraz OP8 – Nowoczesna Edukacja. Alokacja w 9 ogłoszonych konkursach wynosi ponad 237 mln zł. Nabory wniosków rozpoczynają się 31 marca 2016 r.

 1. Działanie 1.1 Badania i innowacje; alokacja: 100 mln zł
 2. Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości; alokacja: 8 mln zł
 3. Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne; alokacja: 80 mln zł
 4. Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra; alokacja: 13 mln zł
 5. Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski; alokacja: 2,1 mln zł
 6. Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT; alokacja: 8 mln zł
 7. Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski; alokacja: 7,9 mln zł
 8. Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych; alokacja: 15 mln zł
 9. Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, alokacja: 3,8 mln zł.

Nabory wniosków rozpoczną się 31 marca 2016 r.

Dokumentacja konkursowa jest udostępniona na stronie www.rpo.lubuskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków" oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.plPo pierwsze gospodarka

Czy środki europejskie są impulsem rozwoju innowacyjnej gospodarki? Jak powiązać świat biznesu ze światem nauki? Na te i szereg innych pytań, odpowiedzi szukali uczestnicy Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Zielonej Górze. – Czas na inwestycje, marzenia, innowacje. Odważnie i bez kompleksów zrobimy to razem w partnerstwie, samorząd i biznes. Zapraszam do współpracy!– mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz Kongresu. Jego współorganizatorami byli także Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati i Senator RP Waldemar Sługocki.

Przedsiębiorcy – Lubuskie was potrzebuje

- To ma być platforma dialogu! Program tego spotkania został napisany wspólnie z przedsiębiorcami, bo to oni są kołem napędowym lubuskiej gospodarki. Termin też nie jest przypadkowy. Od jutra rusza nabór w 10 konkursach w ramach RPO Lubuskie 2020. Większość z nich dedykowana jest właśnie przedsiębiorcom, więc jest to ostatni moment żeby się do nich rzetelnie przygotować – mówiła, otwierając Lubuski Kongres Gospodarczy, marszałek Elżbieta Anna Polak. - Mamy doświadczenie, plany, strategie, programy branżowe. To jest nasza odpowiedzialność, żeby tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego. Mamy też narzędzia - pieniądze. Wyznaczyliśmy inteligentne specjalizacje. Mamy potencjał inwestycyjny i eksportowy. Czas na inwestycje, marzenia, innowacje. Odważnie i bez kompleksów zrobimy to razem w partnerstwie, samorząd i biznes. Zapraszam do współpracy! – dodała.

Marszałek podkreślała, że nowa perspektywa to szansa dla regionu, czas, który trzeba jak najlepiej wykorzystać. Lubuskie ma się stać regionem konkurencyjnym i innowacyjnym. Ma być Zieloną krainą nowoczesnych technologii. I tę misję chcemy realizować z lubuskim biznesem – przekonywała Elżbieta Anna Polak.

Rosati: Zróbmy wszystko, aby dogonić kraje Zachodu

Jednym ze współorganizatorów Kongresu był Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusz Rosati. Podczas spotkania zaprezentował jak wygląda rozwój gospodarczy Polski na tle krajów Europy Zachodniej. - Polska chce doganiać kraje Zachodu wykorzystując także europejskie środki. Zdajemy sobie sprawę, że te pieniądze nie będą płynęły do Polski w nieskończoność, dlatego środki z obecnej perspektywy trzeba wykorzystać w sposób maksymalnie efektywny – podkreślał.

Jego zdaniem ostatnie lata to niezwykle dynamiczny rozwój gospodarczy dla Polski.  - Zrobiliśmy wielki krok. Gdyby udało się utrzymać rozwój w tym tempie w przyszłości, bylibyśmy w stanie dogonić kraje zachodnie do roku 2030. Wymaga to wielkiego wysiłku i zmiany modelu rozwoju w naszym kraju – wyjaśnił.

Przedstawił cztery kluczowe czynniki, które decydują, jakie kraje są w stanie dogonić kraje bogatsze. Po pierwsze inwestycje w określone dziedziny i określone rodzaje produkcji. - Polska nie inwestuje dużo. Trzeba zwiększyć udział inwestycji w PKB. Proces inwestycyjny musi opierać się na wykorzystaniu środków krajowych, ale też zagranicznych. Trzeba inwestować w dziedziny i rodzaje produkcji, które zapewniają wysoką wartość dodaną. Muszą być to produkty, na które rośnie popyt wraz ze wzrostem dochodu – innowacje, wynalazki, produkty technologiczne – wyjaśnił prof. Rosati. Drugim czynnikiem jest praca. - Źródłem zamożności jest praca, a nie bezczynność. Z niepokojem trzeba patrzeć na rozmaite pomysły, z których może wynikać zagrożenie dla rynku pracy w naszym kraju. Bez pracy nie zbuduje się bogactwa – podkreślał. Punkt trzeci to innowacje, które zdaniem profesora są czynnikiem będącym wartością dodaną i zapewniającym rynki zbytu. Ostatni czynnik to regulacyjne otoczenie biznesu, musi być ono przyjazne dla biznesu. - Przepisy podatkowe skomplikowane, zamówienia publiczne, sądownictwo gospodarcze, prawo pracy itp. Wszystko to wymaga zasadniczych zmian aby przedsiębiorcy mogli rozwijać produkcję i tworzyć rynek pracy, nie musząc walczyć z biurokracją i administracją – przekonywał.

Środki europejskie motorem rozwoju

Rozwój gospodarczy naszego kraju nie byłby możliwy bez zastrzyku środków europejskich. To one są w dużym stopniu jego determinantem. Podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego Senator RP Waldemar Sługocki zaprezentował w jaki sposób samorządy, będące jednym z największych dysponentów środków wykorzystują tę historyczną szansę. - Polska jest największym biorcą środków UE i te środki istotnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa polskiego. W poprzedniej perspektywie dominowały środki przeznaczone na infrastrukturę podstawową, w znacznie mniejszym stopniu na rozwój innowacyjności. Środki europejskie wpływają na aktywność inwestycyjną – wyjaśnił. Odniósł się także do regionu lubuskiego. - Większość środków, które trafiły na grunt lubuski pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, znacznie mniej z programu regionalnego. Lubuskie rozwija się szybciej niż średnia dla Polski 2004-2014. W Polsce średnia wzrostu PKB to 4%, w woj. lubuskim to 6%. Widoczne są także zmiany w nakładach na badania i rozwój – lubuskie było na 3 miejscu jeżeli chodzi o budowanie konkurencyjnej gospodarki w oparciu o badanie i rozwój – podkreślił.

O wpływie środków unijnych na lubuską gospodarkę mówił także były poseł z Lubuskiego Robert Smoleń. - Środki unijne to ważny instrument do osiągniecia celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, priorytetów jego rozwoju – wyjaśnił. 

Czas na innowacje!

Jednym z priorytetów rozwoju województwa jest budowanie regionu innowacyjnego. Mają w tym pomóc środki pochodzące z Unii Europejskiej. O tym jakie są możliwość w nowej perspektywie w tym zakresie mówiła Małgorzata Olszewska – ekspert ds. innowacji. Do dyspozycji przedsiębiorców są: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Polska Cyfrowa, a także wsparcie dla start-upów.

O innowacjach w praktyce mówił ekspert w  tej dziedzinie, prezes firmy LfC MEdical, dr Lechosław Ciupik. - Czasem wiedza i nauka nie wystarczą, trzeba mieć umiejętności. Gospodarka przede wszystkim, to dla nas najważniejsze, ona się musi rozwijać i nieść na sobie ciężar ekonomiczny. Ekonomia gospodarki jest najważniejsza. Gospodarka powinna być stymulowana przez innowacje. Innowacje to przekształcenie wiedzy i umiejętności w pieniądze. Ona jest różnie pojmowana. Ma różne obszary. Dla nas wyznacznikiem jest Europa. Bardzo ważny jest też innowator, który ma tyle wiedzy i umiejętności żeby ją tworzyć. To właśnie on jest motorem innowacji. Innowacje powinny mieć wsparcie zewnętrzne, powinny być prorynkowe i progospodarcze. Nie ma innowacji bez działalności badawczo-rozwojowej. Największym zaś wrogiem innowacji jest upływający czas. Podkreślał, że tworzenie czegoś nowego oznacza wejście w konflikt z tym co teraz istnieje. Jednak jak zaznaczył, ten konflikt odgrywa pozytywną rolę i musi  być bodźcem do pokonywania barier.

 Rewolucja na rynku pracy – czas na wykwalifikowaną kadrę

- Rozmawiamy często z przedsiębiorcami, którzy sygnalizują, że największym problemem jest brak wykwalifikowanej kadry. Dlatego zrodził się pomysł na uzdrowienie tej sytuacji. Projekt systemowy mający na celu modernizację szkolnictwa zawodowego, który będzie nas sporo kosztował. To nie mogą być pieniądze na przetrwanie, musimy myśleć o przyszłości! – mówiła podczas Kongresu marszałek Elżbieta Anna Polak. Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. – Chcemy, aby szkolnictwo zawodowe w regionie otrzymało odpowiednie wsparcie, aby młodzi ludzie mieli większe szanse na odnalezienie się na rynku pracy – mówił Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL.

Motyw przewodni projektu: modernizacja kształcenia. Cel: rewolucja w szkołach zawodowych! Brzmi poważnie i tak też będzie – poważnie i z rozmachem. Wsparcie bowiem otrzymają wszystkie podmioty kształcenia zawodowego w Lubuskiem, których jest 70!  5,5 tys. młodych ludzi odbędzie staże i praktyki! Swoje kwalifikacje podniesie ponad 600 nauczycieli! Jak podkreślał dyrektor Marek Kamiński, jednym z elementów rewolucji będzie także doposażenie szkół, które ma dać szansę uczniom na dotknięcie nowych technologii. Jednym słowem inwestujemy w człowieka! - Wsparcie będzie polegało na przeprowadzeniu staży i praktyk u pracodawców. Ale to także dodatkowe zajęcia i kursy specjalistyczne, czy też nowe kierunki kształcenia w centrach kształcenia zawodowego, współpraca z uczelniami -  wykorzystanie bazy i kadry, doskonalenie kadry nauczycielskiej- praktyki nauczycieli w przedsiębiorstwach, stworzenie 12 centrów kształcenia zawodowego, doradztwo zawodowe na wszystkich poziomach! Młody człowiek ma otrzymać gotową ścieżkę, co dalej w obszarze jego edukacji i pracy – wyjaśnił.

Porozmawiajmy o lubuskiej gospodarce

Jedną z części kongresu była debata, której uczestnicy rozmawiali na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy biznesu z nauką, dostosowania edukacji do potrzeb przedsiębiorców oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach środków unijnych.  

Jednym z ekspertów debaty była Katarzyna Drożak – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych. Jej zdaniem środki europejskie to szansa dla regionu. Jednak jak twierdzi, mogą stanowić także zagrożenie.  – To jest narzędzie i zależy jak je wykorzystamy. Jeżeli te środki będą celem samym w sobie to będzie to  zagrożenie, a jeżeli to droga do celu to ogromna szansą. Po raz pierwszy inwestujemy w  badania i rozwoju przedsiębiorców, którzy mają być nośnikami innowacji i pokazywać pewna drogę – wyjaśniła.

Rozmowa dotyczyła także wsparcia dla przedsiębiorców – także tych początkujących.-  Startup to przedsiębiorstwo oparte na innowacji – pomyśle i idei, która w połączeniu ze wsparciem daje wielką szansę. To duża monetaryzacja kilku osób. Chodzi o to, żeby ta wartość dodana zostawała u nas. Żeby osoby z potencjałem zostawały w miejscach, gdzie zostały przygotowane. Mamy województwo z potencjałem i dobry uniwersytet. Ważne są też elementy wsparcia typu inkubatory przedsiębiorczości, które stanęły na wysokości zadania – mówił Marcin Kowcz (Monster&Devices). Marcin Bąkowski z firmy Sinersio Polska podkreślał, ze Lubuskie to dobre miejsce do rozwoju firmy.

O współpracy nauki z biznesem mówił z kolei Karol Dąbrowski z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ. Podkreślał, że dużo się dzieje jeżeli chodzi o branżę IT, jednak nie ma to przełożenia na patenty. – Ta współpraca działa, ale nie tak, jak byśmy chcieli. Nie do końca jesteśmy nauczeni współpracować. Regionalny Program Operacyjny umożliwia taką współpracę. To zachęta dla przedsiębiorców. Zachęcamy też wydziały do współpracy z przedsiębiorcami, bo jest potencjał – wyjaśnił. Jako przykład dobrej współpracy samorządu, nauki i biznesu wskazał park Interior w Nowej Soli. - Park Interior jest przykładem na to, jak samorząd mógł wpłynąć na generowanie szans biznesowych. Przez pieniądze publiczne został wygenerowany impuls inwestycyjny – wyjaśnił.

Ekspertem w zakresie szkolnictwa zawodowego był Grzegorz Königsberg – Dyrektor CKZiU „Elektryk" w Nowej Soli. Podkreślał on, że rynek pracy wymaga od szkół zawodowych przygotowania pracowników do pracy – wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych. - Czyli trzeba kształcić z głową. Ważne jest współdziałanie z firmami. Chcemy w ramach projektu przygotowanego przez urząd marszałkowski  kształcić pod konkretne firmy, konkretne specjalizacje – wyjaśnił. Zaznaczył jednocześnie, że ważne jest także to, żeby przekonywać młodych ludzi, że szkoły zawodowe, to nie zło konieczne, tylko szansa na rozwój i dobrą pracę.

Podczas debaty pojawił się także wątek związany z marką regionu. Czy taką posiadamy? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć Katarzyna Drożak – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych. -Województwo lubuskie jest poszukujące, szuka swojej drogi. To region z dużym potencjałem, jeszcze nie wykorzystanym. Zobaczymy czy wybrane przez nas inteligentne specjalizacje to nasza marka. A może okaże się, że jeszcze jej nie mamy i poznamy ją za kilka lat. Marka nas odróżnia od innych. Pytanie tylko czy chcemy się odróżniać, czy wolimy tworzyć powiazania międzyregionalne i międzynarodowe. To zależy od przedsiębiorców, czy będą współdziałać z nami – samorządowcami i naukowcami – wyjaśniła.

Diamenty Forbes dla lubuskich firm

Podczas Kongresu marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła listy gratulacyjne firmom wyróżnionym w rankingu Diamenty Forbesa.

Wyróżnione firmy:

- ARCOBALENO

- AZ IWANICCY

- BATCAR

- BIODAMA

- CALEG

- CONSTANS

- DKD

- DOBROWOLSKI

- EOBUWIE

- ERKA-TRANS

- FAST

- FERYSTER

- KARTON PAK

- KAZIMIERZ JOŃCA

- LEGARTO

- LEKS

- MAGOREX

- MAKO MAŁY

- MATERCHEM

- MB PNEUMATYKA

- NORD NAPĘDY

- OVOPOL

- PERCEPTUS

- PKS ŻARY

- POLZBUD

- PROMET CARGO

- SEVEN

- URBAN POLSKA

 


Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016", który został objęty honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego.

Celem  konkursu jest:

Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców  poprzez:

 • aktywizację i integrację wspólnot wiejskich ,
 • wzmacnianie tożsamości lokalnej - ochronę dziedzictwa kulturowego wsi,
 • dbałość o estetykę i zachowanie  krajobrazu wiejskiego oraz  ładu przestrzennego i architektonicznego wsi,
 • realizację przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.

Konkurs ma inspirować mieszkańców wsi województwa lubuskiego i upowszechniać najlepsze wzorce działania poszczególnych sołectw

 1. Organizatorzy konkursu:
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 • Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów
 1. Instytucje wspierające
 • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
 • Lubuska Izba Rolnicza
 1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na portalach internetowych:
 1. Harmonogram konkursu
 • Termin składania zgłoszeń – do 29 kwietnia 2016 roku,
 • Ocena formalna zgłoszeń przez Komisje Konkursową - 13 maja 2016 roku,
 • Wizytacja we wsiach - do 10 czerwca 2016 roku,
 • Planowany termin podsumowania konkursu – 15 czerwca 2016 roku.
 1. Adres nadsyłania zgłoszeń:

            Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

            Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

          Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

            z dopiskiem: Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016 – KonkursZłote i kryształowe anteny rozdane

30 marca br., już po raz XVIII podczas wielkiej gali poznaliśmy laureatów Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów – prestiżowego wyróżnienia dla najlepszych firm, produktów, usług raz wybitnych jednostek, mających znaczący wpływ na kształt i rozwój rynku telekomunikacyjnego i mediów w Polsce. W uroczystości udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak, członek kapituły nagrody oraz jej laureatka z 2013 roku w kategorii „Człowiek Roku".

Przypomnijmy, 19 lutego br. obradowała Kapituła Konkursu Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji Mediów. Jej członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak – laureatka Złotej Anteny w kategorii Człowiek Roku 2013. Marszałek otrzymała wyróżnienie za to, że „jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa". Nominowana przez nią w 2014 roku fundacja WOŚP, na czele której stoi Jurek Owsiak otrzymała statuetkę Kryształowej Anteny. Laureatów tegorocznej edycji poznaliśmy podczas wielkiej gali 30 marca br.

Nagrody przyznano w 10 kategoriach za osiągnięcia dokonane w ubiegłym roku. Przedstawiamy Państwu Laureatów tegorocznego konkursu.

Złote Anteny Świata Telekomunikacji w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Produkt Roku – nagroda za usługę UPC Horizon Go, która pozwala na dostęp do telewizyjnej rozrywki online poprzez komputer, laptop, tablet czy telefon.
 • Dostawca rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego – firma VECTOR otrzymała nagrodę za zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w obszarze infrastruktury dostępowej sieci telekomunikacyjnych
 • Wydarzenie Roku – nagroda za multikanałową transmisję Konkursu Chopinowskiego przeprowadzoną przez Telewizję Polską oraz Polskie Radio. Przeprowadzenie pierwszej w Polsce, 130 minutowej transmisji telewizyjnej i internetowej na urządzeniach mobilnych w aplikacji TVP STREAM i na PLATFORMIE HYBRYDOWEJ TVP. Transmisja cechowała się najwyższą jakością obrazu i dźwięku.
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – firma Play otrzymała nagrodę za konsekwentne, aktywne i wielopłaszczyznowe wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udostępnienie dedykowanej strony www z grą „Kilobity na Czarity", której używanie przekładało się na pomoc finansową i pozwoliło zasilić konto fundacji Jurka Owsiaka.
 • Człowiek Roku – Bruno Duthoit, Prezes Zarządu Orange Polska – nagroda za 15 letnie zaangażowanie w rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce przejawiające się nie tylko determinacją i nieustępliwością we wprowadzeniu technologii światłowodowej FTTH, rozwojem i upowszechnianiem sieci LTE, ale również dbałością i przejrzystością w technologii obsługi i kontaktach w punktach sprzedaży.

Kryształowe Anteny Świata Mediów w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Program Informacyjny Roku – program informacyjny „Wydarzenia" emitowany przez Telewizję Polsat wybrany został przez internautów za pomocą ankiety przeprowadzonej na portalu interia.pl jako rzetelne, profesjonalne i obiektywne źródło informacji dotyczących najważniejszych tematów społecznych, politycznych i kulturalnych.
 • Firma Roku – Telewizja Polska otrzymała nagrodę za wyjątkową obsługę medialną XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina uwzględniającą potrzeby słuchaczy, cechującą się wysoką jakością dźwięku, a także nowatorstwem formy dotarcia i udostępnienia koncertów. Docenioną przez odbiorców nowością był również specjalny, okazjonalny, cyfrowy program pop-up'owy – cyfrowe Radio Chopin.
 • Człowiek Roku – Zbigniew Benbenek, Prezes Zarządu Grupa ZPR Media – Twórca Grupy ZPR Media, jednej z największych i najdynamiczniej rozwijających się grup medialnych w Polsce , autor wizji jej rozwoju, opierającej się na synergii spółek i współpracy zespołów.

Lider Nowych Mediów:

 • Bloger Roku – Blog Ekskluzywny Menel – Kamil Pawelski, autor bloga, odebrał nagrodę za charyzmatyczny sposób prowadzenie bloga kształtującego opinie, trendy oraz styl życia młodych ludzi. Laureat tej kategorii wyłoniony został w głosowaniu internetowym, które miało miejsce na portalu Interia.pl.
 • Youtuber Roku – talk-show 20m2 Łukasza – Łukasz Jakóbiak, autor internetowego talk-show, odebrał nagrodę za program, który ukazuje epizody z życia celebrytów w jak najbardziej naturalny, rzeczywisty, codzienny i nie tknięty obróbką sposób. Laureat tej kategorii wyłoniony został w głosowaniu internetowym, które miało miejsce na portalu Interia.pl,

W uroczystej Gali udział wzięli przedstawiciele centralnej administracji publicznej, regulatora oraz top managementu branży telekomunikacyjnej i mediów. Galę poprowadził Marcin Prokop, a gościom towarzyszył występ artystyczny Cezarego Pazury.Sieci Szerokopasmowe ważne dla rozwoju gospodarczego

Internet i nowoczesne technologie – to we współczesnym świecie determinanty rozwoju konkurencyjnych gospodarek oraz rozwoju gospodarczego. O tym, jak sprawić aby dostęp do nich był powszechny, rozmawiali uczestnicy Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która odbyła się 31 marca br. w Warszawie. Jeden z bloków tematycznych dotyczył pobudzenia inwestycji oraz likwidacji barier inwestycyjnych. Jednym z ekspertów w tym zakresie była marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konferencja Sieci Szerokopasmowe od siedmiu lat stanowi miejsce dyskusji dla kluczowych na rynku podmiotów: regulatora, administracji rządowej i samorządowej, firm, izb i instytucji. - Wymiana  doświadczeń  jest  niezwykle  ważna.  Jesteśmy  liderem  w  budowaniu  społeczeństwa  informacyjnego  –  jako  pierwsze  województwo  w  Polsce  zakończyliśmy  projekt,  który  zagwarantuje lokalnym  operatorom  równy  i  nieodpłatny  dostęp  do  sieci  szkieletowej.  Stwarzamy  warunki  dla  rozwoju  gospodarczego.  Zamieniamy  góry  papierów na elektroniczne narzędzia. Cieszę się, że mogę nasze lubuskie doświadczenia przekazać również wszystkim słuchaczom i uczestnikom tej konferencji – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

W tym roku Konferencja podzielona została na 5 paneli tematycznych, w których swoją wiedzą na temat wykorzystania nowoczesnych technologii podzieli się 40 prelegentów – ekspertów. Gośćmi honorowymi konferencji będą Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji oraz Edgar Aker – Prezydent FTTH Rady Europy.

Pierwszy blok tematyczny dotyczyć będzie pobudzenia inwestycji i likwidacji barier inwestycyjnych. Jego uczestnicy rozmawiać będą m.in. na temat ułatwień i uwarunkowań prawnych w budowie sieci szerokopasmowych, obszarów współpracy JST i inwestora telekomunikacyjnego, a także na temat możliwości realizacji wspólnych inwestycji wewnątrzsektorowych i międzysektorowych. Ekspertami w tym zakresie będą: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Piotr Muszyński – Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej konferencji, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Orange Polska, Przemysław Kurczewski – Prezes Zarządu EmiTel, Tomasz Szopa 0 Prezes Zarządu NETIA S.A., Andrzej Dulka, Prezes Zarządu Alkatel-Lucent Polska-NOKIA, Norbert Biedrzycki – Prezes Zarządu Atos Polska, VP System Itegration, Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej Polkontel A.A.

Ponadto uczestnicy konferencji prowadzić będą dyskusję w ramach pozostałych bloków tematycznych: Zasady finansowania sieci szerokopasmowych, Technologie w służbie budowy sieci szerokopasmowych, Rozdrobnienie dzielnicowe czy konsolidacja infrastruktury i operatorów?, Nowe otwarcie w administracji państwa, czyli jak przegonić Estonię.

Formuła spotkania umożliwia swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych, reprezentację interesów poszczególnych regionów Polski najważniejszym władzom w państwie, wymianę poglądów oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Cele:

 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i koncepcji realizacji projektów rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce pomiędzy przedstawicielami regionalnych programów operacyjnych, jednostkami rządowymi i samorządowymi, administracją publiczną, operatorami, dostawcami sprzętu, a także firmami budującymi sieci
 • Zaprezentowanie usług i rozwiązań przydatnych dla rozwoju sieci szerokopasmowej
 • Zaprezentowanie przykładów zrealizowanych z sukcesem projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Przygotowanie Listu Otwartego podsumowującego debaty konferencji skierowanego do polityków, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz osób zainteresowanych rozwojem Internetu szerokopasmowego w Polsce i realizacją postulatów przywoływanej często przez uczestników Agendy Cyfrowej 2020.

Zobacz: Broszurę informacyjną zawierającą Agendę Konferencji


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?