czwartek, 21 kwietnia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.77.2016                                                                                Zielona Góra, 21.04.2016 r.

Newsletter nr 77

 


 

Rajska muzyka oczaruje stolicę

W dniach 18 – 21 kwietnia 2016 r. muzycy biorący udział w festiwalu „Muzyka w Raju", odbywającego się co roku w Gościkowie – Paradyżu koncertują w Filharmonii Narodowej w ramach projektu „Po prostu… Filharmonia". Jest to okazja do zaprezentowania regionu lubuskiego. – Chcemy pokazać, że Lubuskie to wyjątkowe miejsce nieodkrytej przyrody, pięknych winnic i muzycznych uniesień – to najlepsze miejsce do wypoczynku – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak, która będzie gościem koncertu finałowego.

Projekt „Po prostu… Filharmonia" z założenia przedstawia nowo rodzące się i szczególnie inspirujące zjawiska w europejskiej kulturze muzycznej w formie możliwie atrakcyjnej dla publiczności. Filharmonia Narodowa od wielu lat obserwowała festiwal „Muzyka w Raju" i dziś śmiało stwierdza, iż należy on niewątpliwie do najważniejszych i najbardziej wpływowych wydarzeń polskiego życia muzycznego. Stąd zaproszenie do udziału w tym niezwykłym projekcie. 4 koncertowe dni to także okazja do promocji regionu. - Udział w tak ważnym wydarzeniu artystycznym jest dla nas dużym wyróżnieniem, a wysoka frekwencja podczas koncertów będzie doskonałą okazją do pokazania gościom walorów naszego regionu. Ponadto realizacja wspólnych działań z organizatorem wydarzenia daje możliwość nawiązania szerszej współpracy na najbliższe lata – przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Goście cyklu koncertów będą mogli obejrzeć specjalnie przygotowaną wystawę prezentującą „Lubuski Szlak Wina i Miodu", która umieszczona zostanie w Sali Balowej Filharmonii Narodowej. Na stoisku promocyjnym przekonają się, że Lubuskie jest „po drodze" do dobrej zabawy i błogiego wypoczynku.

 

RPO L2020: wydłużamy nabory wniosków!

Zarząd Województwa Lubuskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania z funduszy RPO L2020 zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. Decyzja ta umożliwi wnioskodawcom skompletowanie pełnej dokumentacji. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom beneficjentów. Staramy się być elastyczni, bo to umożliwi lepsze wdrażanie RPO Lubuskie 2020 – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Decyzją zarządu województwa wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Działania 1.1 Badania i innowacjenabór potrwa do 1 lipca 2016 r.,

- Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne - nabór potrwa do 31 maja br.

Ponadto dodatkowy czas na skompletowanie niezbędnej dokumentacji będą mieli również potencjalni beneficjenci ubiegający się o środki w ramach obszaru związanego z edukacją EFS.

Do 17 czerwca wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

- Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT),

- Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski,

- Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

 

Starasz się o unijną dotację – zrób to skutecznie!

Weź udział w szkoleniach przygotowanych specjalnie dla Ciebie! – Szkolenia warsztatowe ułatwią ubieganie się o środki europejskie. W poprzedniej perspektywie to przyniosło efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Do tej pory odbyło się już 6 spotkań, w których wzięło udział ponad 170 osób. W związku z tak dużym zainteresowaniem, kontynuowane będą szkolenia w ramach działań, dla których nabory zostały wydłużone. Informacja o wydłużeniu naborów: Zobacz tutaj

W kwietniu br. odbył się cykl szkoleń w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Dotyczyły one ogłoszonych naborów wniosków dla beneficjentów chcących aplikować w ramach działań z OP 1 Gospodarka i innowacje oraz OP 8 Nowoczesna edukacja. Informacje o szkoleniach będą dostępne zarówno na stronie Programu www.rpo.lubuskie.pl, a także w mediach regionalnych.

Zachęcamy do korzystania ze szkoleń i warsztatów, które ułatwią przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na ogłoszone konkursy.

 

Z rektorem PWSZ w Sulechowie o rozwoju LCW

20 kwietnia br. gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli: prof. Marian Miłek – rektor PWSZ w Sulechowie oraz Krzysztof Fedorowicz (Winnica Miłosz). Spotkanie dot. współpracy winiarzy z sulechowską uczelnią i Lubuskiego Centrum Winiarstwa. Głównym celem stworzenia Lubuskiego Centrum Winiarstwa, położonego na terenie winnicy w gminie Zabór, był rozwój marki oraz potencjału turystycznego województwa lubuskiego, a także budowanie tożsamości regionalnej, integracja środowisk winiarskich oraz rekultywacja tradycji związanych z uprawą winorośli i produkcją wina na terenie Ziemi Lubuskiej. Lubuskie Centrum Winiarstwa będzie spełniać funkcje reprezentacyjną, turystyczną, rekreacyjną, dydaktyczną i muzealną. Grunt pod winnicę został przekazany Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, która przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych 35 ha ziemi. Teren ten, zgodnie z historycznymi przekazami był wykorzystywany do upraw winorośli.

 

Partnerstwo wolontariatu dla dobra młodych Lubuszan

Harcmistrz Artur Doliński, nowy Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, był 20 kwietnia gościem marszałek Elżbiety Anny Polak. Rozmowa dotyczyła projektu Partnerstwa wolontariatu w związku z rosnącą potrzebą objęcia pomocą psychologiczną (terapeutyczną i wychowawczą) dzieci i młodzieży z problemami dostosowawczymi. Partnerstwo, które jest obecnie budowane, docelowo ma zrzeszać wiele instytucji i organizacji. Zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu zostanie wystosowane m.in. do środowisk medycznych (lekarzy psychiatrów i terapeutów), hospicjów czy Kurii Biskupiej.

Jak wskazano w dokumencie Policy Paper, w województwie lubuskim -mimo rozbudowanej opieki szpitalnej psychiatrycznej - brakuje  środowiskowych form pomocy. Tymczasem statystyki opracowane przez Ministerstwo Zdrowia mówią o tym, że w Lubuskiem jest najwyższy w Polsce współczynnik samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Partnerski projekt będzie dużym krokiem ku odwróceniu tych negatywnych trendów.


Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe - konferencja

Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości - to tytuł konferencji, która odbyła się 20 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. - Dzisiaj mówimy o tym, jak krąży złoty pieniądz. A jeśli krąży, to dobrze, bo się rozmnaża. Najwyższy czas, żeby wystartować z funduszami pożyczkowymi. Zaplanowaliśmy na ten cel 66 mln euro - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Spotkanie miało na celu przybliżenie nowego podejścia do wsparcia inwestycji w ramach polityki spójności, które zgodnie z założeniami powinno w szerszym stopniu bazować na stosowaniu instrumentów zwrotnych. - Zaplanowaliśmy 66 mln euro dlatego, że musimy się przygotować na to, co będzie po 2020 roku, kiedy z Unii Europejskiej nie będzie już płynął tak szeroki strumień środków. Te pieniądze, które zainwestujemy w fundusze zostaną i będziemy z nich korzystać - mówiła marszałek. Podkreślała, że gros tych środków, bo aż 58 mln euro trafi do przedsiębiorców. - To właśnie oni tworzą nowoczesne technologie w oparciu o inteligentne specjalizacje. To oni tworzą miejsca pracy i decydują o rozwoju gospodarczym. Zadaniem samorządu jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego. Dlatego tak wiele przeznaczamy na fundusze pożyczkowe - wyjaśniła Elżbieta Anna Polak

Konferencja była także okazją do podsumowania działalności lubuskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach perspektywy 2007 – 2013 (na rynek trafiło wówczas 43 mln zł, fundusze udzieliły 400 pożyczek i 13 poręczeń) oraz do przedstawienia możliwości, które stwarzają w tym zakresie Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 i krajowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz: program konferencji


O finansowaniu świadczeń z zakresu psychiatrii

20 kwietnia br. gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był Piotr Bromber,  p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Spotkanie dotyczyło wdrażania programu w zakresie psychiatrii i finansowania świadczeń w wojewódzkich szpitalach psychiatrycznych.

Temat wyceny świadczeń w zakresie psychiatrii został wywołany przez marszałek Elżbietę Annę Polak podczas ostatniego Konwentu Marszałków w Szczyrku (woj. śląskie). - Naszym wspólnym celem powinno być, aby sytuacji w ochronie zdrowia, która jest ustabilizowana, nie pogorszyć – mówiła. - Poprawa systemu nie powinna wywoływać skutków odwrotnych. My w Lubuskiem potrafiliśmy się tak dostosować do obecnego systemu, że mamy pozytywne skutki. Ministerstwo wciąż jednak nie przyjmuje do realizacji naszych postulatów np. w zakresie wyceny świadczeń psychiatrycznych. Stąd mój apel, aby zmiany, które są nam serwowane, zostały przeprowadzone razem z nami – dodała.

Podczas obrad ustalono, że jest potrzeba lepszej koordynacji programu. Marszałkowie przyjęli także stanowisko w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez publiczne jednostki ochrony zdrowia. ZOBACZ TUTAJ

Samorządowi województwa lubuskiego podlega 5 jednostek świadczących usługi w zakresie psychiatrii:
- Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu/Obrzycach,
- Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek,

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,
- Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. (oddział psychiatryczny na ul. Walczaka).


Stypendia dla młodych sportowców

Trzydziestu ośmiu młodych, lubuskich sportowców otrzymało stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego. Przypomnijmy, listę wyróżnionych przyjął na posiedzeniu 19 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego.  W ramach naboru trwającego od 1 lutego do 11 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 111 wniosków z 25 klubów i stowarzyszeń sportowych. Kwota stypendium wynosi 385 zł brutto miesięcznie i jest przyznawana na okres 6 miesięcy -  od maja do października.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu przyznane zostały już po raz dziewiąty. Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

Lista stypendystów na www.lubuskie.pl

 

Lubuscy winiarze zapraszają na weekendy otwartych winnic!

Zapraszamy do spędzenia weekendów w otoczeniu malowniczych lubuskich winnic. Oferta dla zwiedzających jest bardzo bogata i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Oprócz delektowania się winem z różnych odmian winorośli, na stołach znajdą się naturalne produkty z winogron. Można będzie zakupić sadzonki. Dodatkowo lubuscy winiarze oprowadzą gości po swoich winnicach i opowiedzą wiele ciekawostek z dziedziny uprawy winorośli i produkcji wina.

Do odwiedzenie lubuskich winnic zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. – Nasze województwo naprawdę „smakuje" wyjątkowo, a od­radzająca się tradycja winiarska i produkcja miodu sprzyjają odkrywaniu zapomnianych lokalnych potraw – mówi marszałek.

Weekendy Otwartych Winnic rozpoczną się w tym roku szczególnie. Sezon na Lubuskie rozpocznie się  w długi majowy weekend w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. Zaczynamy w sobotę, 30 kwietnia i czekamy na Państwa do 3 maja. Winnice można odwiedzić w następujących dniach:

30 kwietnia - Winnica Ingrid, Winnica Miłosz, Winnica Equus i Winnica Saint Vincent
1 maja - Winnica Na Leśnej Polanie, Winnica Cantina, Winnica Equus, Winnica Ingrid i Winnica Miłosz
3 maja - Winnica Julia, Winnica Ingrid, Winnica Cantina i Winnica Ingrid
Lubuscy winiarze czekają na miłośników enoturystyki od maja do października w wybrane weekendy.

Zapraszamy w terminach:

weekend : 30 kwietnia – 3 maja

weekend : 4-5 czerwca;

weekend : 9-10 lipca

weekend: 13-15 sierpnia

weekend: 3-10 września

Udział w tym roku biorą następujące winnice:

- Cantina w Mozowie;

- Equus w Mierzęcinie

- Ingrid w Łazie;

- Julia w Starym Kisielinie;

- Kinga w Starej Wsi;

- Krucza w Buchałowie;

- Miłosz w Łazie;

- Na Leśnej Polanie w Proczkach;

- Pałac Wiechlice;

- Pod Lubuskim Słońcem w Przełazach;

- Saint Vincent w Borowie Wielkim.Zostań „Małym Mistrzem"

Znamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz"

19 kwietnia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz".

Zgodnie z ogłoszeniem celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych, potwierdzających opanowanie określonych umiejętności ruchowych, w poszczególnych blokach podstawowych sportowych sprawności, podczas realizowanych w szkole obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze w wpłynęły dwie oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne oraz merytoryczne. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego zadanie pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz" do realizacji zlecono Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Zielonej Górze, kwota dotacji wyniosła 100.000,00 zł. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Termin realizacji zadania określony w harmonogramie obejmuje okres od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku.

 


„Junior Sport": Postaw na aktywny i zdrowy styl życia

Znamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport".

19 kwietnia br.  rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport".

Zgodnie z ogłoszeniem celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez organizację pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze wpłynęły cztery oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne, natomiast dwie oferty nie uzyskały wymaganego pułapu 60% punktów podczas oceny merytorycznej.

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego zadanie pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport" do realizacji zlecono Lubuskiej Federacji Sportu w Zielonej Górze, kwota dotacji wyniosła 150.000,00 zł. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Termin realizacji zadania, określony w harmonogramie obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku.

 

 

Środa z Funduszami dla… osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej", które odbędą się 4 maja 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

O spotkaniach

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na uruchomienie własnego biznesu. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki.

Spotkania odbędą się 4 maja 2016 r. w godzinach 10:00-13:00

Miejsce spotkań

  • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
  • w Gorzowie Wlkp.: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza powyżej "weź udział". Na zgłoszenia czekamy w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o wypełnienie formularza powyżej "weź udział". Na zgłoszenia czekamy w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na www.lubuskie.pl

 

 


Pozdrawiam,

Małgorzata Tramś-Zielińska

Główny Specjalista

Biuro Prasowe, m.trams@lubuskie.pl

tel. +48 (68) 456 55 67, fax +48 (68) 456 55 67
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.plPomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila
Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?