czwartek, 3 marca 2016

Porównanie Zielonej Góry i Poczdamu


„Czasami ludzie nie chcą słyszeć prawdy ponieważ nie chcą aby ich iluzja została zniszczona” - Friedrich Nietzsche (1844–1900)

"Ludzie nie chcą słyszeć prawdy, ponieważ nie chcą niszczyć swoich złudzeń" - Fryderyk Nietzsche (1844–1900)

Zielona Góra i Poczdam to miasta w pełni porównywalne. Jedno ma 130 tysięcy mieszkańców, drugie- ok. 150 tysięcy mieszkańców. Jednak na tym podobieństwa się kończą, a zaczynają ogromne różnice. Oba miasta dzieli ogromna przepaść gospodarcza i społeczna.

Liczący ok,. 158 tysięcy mieszkańców ma 3 uczelnie publiczne i 30 instytutów badawczych, mieszczą tu się siedziby znanych światowych firm, działa studio filmowe Babelsberg.

75 % Poczdamu to zieleń, w tym lasy i parki, w czym miasto podobne jest do równie zalesionej Zielonej Góry. Niemniej liczba mieszkańców Poczdamu stale rośnie, czego nie można powiedzieć o Zielonej Górze, której większość młodszych mieszkańców wyemigrowała z podupadłego gospodarczo miasta.

W Poczdamie w dzielnicy Golm zbudowano Poczdamski Park Technologiczny. W Poczdamie swoją siedzibę ma Oracle Corporation, Toll Collect, a największym inwestorem jest Hasso Plattner, który zainwestował ok. 840 mln PLN w centrum zaawansowanych technologii.

Sieć transportu miejskiego tworzy szybka kolej miejska, którą odbudowano po latach niebytu oraz kolej podmiejska. Zbudowano też wciąż rozbudowywaną sieć linii tramwajowych.

W Zielonej Górze sprawa transportu szynowego miasta poszła w zupełnie odwrotną stronę. W latach 2012-2014 konserwatywny oprezydent miasta przeprowadził rozbiórkę miejskiej sieci S-ban, prowadzącej z dworca głównego do największego centrum handlowego miasta, Focus Park, oraz do leżącej na południu miasta dzielnicy Jędrzychów. Tory zdemontowano.

Od 2004 roku w Poczdamie trwa odbudowa centrum miasta, odbudowano m.,in. Pałac Miejski z przeznaczniem na siedzibę parlamentu krajowego Brandenburgii (Landtagu). W Zielonej Górze brak jest odbudowy centrum miasta, a domy towarowe w centrum miasta, jak tzw, Złoty Dom czy dawne Domy Handlowe Centrum, stoją puste, opuszczone i nieuzywane. W Poczdamie nadal działają śródmiejskie domy towarowe. Zbudowano też ogromną galerię handlową przy nowoodbudowanym głównym dworcu kolejowym miasta. Wcześniej dworzec kolejowy znajdował się poza ścisłym centrum miasta.

W ramach ogromnego w skali projektu odbudowy  dworca kolejowego przy Pałacu Cesarskim- przekształcono go w wielkie centrum konferencyjne kolei państwowej w Niemczech. Przepiękny zabytek odrestaurowano i przystosowano do nowej funkcji centrum kongresowego.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?