wtorek, 8 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.46.2016                                                                                Zielona Góra, 08.03.2016 r.

Newsletter nr 46

 


 


"Krwawy" Dzień Kobiet w Urzędzie

– Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana! – pod takim prowokacyjnym hasłem odbył się dzień kobiet w urzędzie marszałkowskim. Do godziny 14:00 krew oddały 23 osoby. Łącznie prawie 11 litrów bezcennego daru. Zarejestrowało się ponad 30 potencjalnych dawców szpiku! - Poprzez takie akcje chcemy zwrócić uwagę, że tak niewiele potrzeba, żeby tak wiele zrobić, żeby pomóc drugiemu człowiekowi - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Dziękujemy za udział w akcji!

Krew, rajstopy i kwiaty

Zbiórka krwi z okazji Dnia Kobiet w Urzędzie nie jest nowością. W ub. roku okazała się wielkim sukcesem. I pomimo prowokacyjnego hasła „Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana!", większość dawców stanowiły… kobiety. Aby przyciągnąć dawców w tym roku, Departament Ochrony Zdrowia przygotował atrakcyjne upominki. Każdy kto podzielił się bezcennym darem, dostał parę kolorowych damskich rajstop oraz symbolicznego kwiatka – jako prezent z okazji Dnia Kobiet. Ponadto na dawców czekały oczywiście paczki z tzw. posiłkiem regeneracyjnym (to m.in. 8 czekolad!).

Obecnie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze najbardziej pustkami świeca półki z grupą AB Rh- oraz B Rh+, jednak każda grupa krwi jest bardzo cenna. - Powinniśmy być otwarci, solidarni właśnie z osobami chorymi, bo bardzo często jest to wielka szansa na zdrowie i udane życie. Zależy nam żeby banki krwi nie były puste, żeby nigdy nie zabrało osobom potrzebujący krwi, która ratuje życie. Chcemy też żeby wzbogacił się bank dawców szpiku - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dołączamy do Bazy Dawców Szpiku!  

Oprócz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, współorganizatorem była także Fundacja DKMS Polska, która zajmuje się rejestracją dawców szpiku kostnego i prowadzi Bazę Dawców Komórek Macierzystych. Rejestracja w Bazie jest bardzo prosta i bezbolesna. Wystarczy kandydatowi na dawcę pobrać wymaz z jamy ustnej. Po badaniach dane trafiają do centralnego rejestru dawców. A w przypadku kiedy w Polsce lub na świecie znajdzie się osoba potrzebująca chora na białaczkę, która jest naszym „bliźniakiem genetycznym", mamy szansę uratować jej życie. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 927 tysięcy Dawców komórek macierzystych, z czego w bazie Fundacji DKMS Polska ponad 822 tysiące osób. Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 25 milionów potencjalnych Dawców. Mimo to poszukiwanie bliźniaka genetycznego jest równie trudne jak szukanie igły w stogu siana. Dla wielu pacjentów wciąż nie można znaleźć osoby, która mogłaby uratować ich życie.

Samo pobranie szpiku – w przypadku gdy dojdzie do takiej potrzeby – odbywa się zasadzie pobrania krwi obwodowej, z której pozyskuje się komórki macierzyste. Druga metoda to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, a nie jak się powszechnie uważa, z rdzenia kręgowego. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym przy użyciu specjalnej igły.


 

O Kontrakcie Terytorialnym z ministrem Jerzym Materną

Priorytetowe przedsięwzięcia zapisane w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa lubuskiego oraz inne projekty ważne dla rozwoju regionu - były tematem spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z wiceministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzym Materną. – Województwo lubuskie powinno wykorzystać możliwość pełnej realizacji Kontraktu i dlatego zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju z propozycją renegocjacji zapisów Kontraktu – wyjaśnia marszałek.

Minister Jerzy Materna interesował się zwłaszcza przedsięwzięciami z zakresu rozwoju infrastruktury transportowej regionu. To przede wszystkim budowa mostów, obwodnic, modernizacja drogi A18, budowa węzłów na autostradzie A2, a także inwestycje z zakresu Odrzańskiej Drogi Wodnej (to projekt zapisany w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej).

Przypomnijmy, że najważniejsze strategiczne przedsięwzięcia dla regionu zapisane są w Kontrakcie Terytorialnym dla woj. lubuskiego, czyli umowie między rządem RP a samorządem województwa. Został on podpisany w listopadzie 2014 r. Ma stanowić podstawę dla przyszłego finansowania tych przedsięwzięć z funduszy unijnych, w ramach krajowych programów operacyjnych (zarządzanych centralnie) a także Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecnie Lubuskie, podobnie jak inne województwa, zabiega o renegocjację Kontraktu.

Negocjując ponownie Kontrakt, Lubuskie stawiać będzie sobie dwa zasadnicze cele. Pierwszy z nich, to doprowadzenie do przesunięcia wszystkich przedsięwzięć warunkowych na listę przedsięwzięć podstawowych w Kontrakcie. Powyższe zadanie obejmuje następujące projekty:

 1. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta;  
 2. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta); 
 3. Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowej i Szprotawy;  
 4. Modernizacja drogi A18 Olszyna – Golnice;  
 5. Budowa mostu w Milsku;  
 6. Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody;  
 7. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4;  
 8. Prace na linii kolejowej nr 358 odcinek Czerwieńsk – Gubin;
 9. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku granica województwa - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst;
 10. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.;
 11. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie – na terenie województwa lubuskiego;
 12. Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT);  
 13. Radioteleskop 90 m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej;                                                          
 14. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem oraz Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze;
 15. Centrum Naukowo - Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie;  
 16. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne.  

Drugim celem renegocjacji Kontraktu będzie wpisanie przedsięwzięć, które ujęte były w stanowisku negocjacyjnym samorządu województwa lubuskiego z 28 sierpnia 2014 r., ale nie zostały uwzględnione w podpisanym 14 listopada 2014 r. Kontrakcie. Na tej liście znajdują się następujące inwestycje:

 1. Dokończenie węzłów A2;  
 2. Systemowa poprawa dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg krajowych 22 i 24, w tym modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta;
 3. Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra - Żary - autostrada A18;
 4. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście;
 5. Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa;
 6. Zachowanie dziedzictwa regionalnego poprzez dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie;
 7. Budowa Wysokospecjalistycznego Centrum Pediatrii na terenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ
 8. w Zielonej Górze;
 9. Rozwój oraz modernizacja regionalnych zasobów infrastrukturalnych ochrony zdrowia w zakresie: onkologii, radiologii i medycyny ratunkowej;  
 10. Budowa południowej obwodnicy Zielonej Góry;
 11. Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Warty;
 12. Gruntowna przebudowa linii kolejowej nr 385 na odcinku Czerwieńsk - Zbąszynek;
 13. Przywrócenie dawnej świetności Parku Mużakowskiego.

 

Gospodarka i innowacje ważne dla rozwoju regionu

7 marca br. gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był poseł na Sejm RP Paweł Pudłowski. Rozmowa dotyczyła realizacji zadań zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym, zwłaszcza w zakresie innowacji i nowych technologii, wsparcie działań dotyczących współpracy przedsiębiorców z lubuskimi uczelniami, a także rozwój parków naukowo-technologicznych. Poseł Pudłowski pełni funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

– Zależy nam na dobrej współpracy samorządu województwa z parlamentarzystami na rzecz regionu, szczególnie w zakresie gospodarki i innowacji – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Poseł Paweł Pudłowski zapewnił o pełnym wsparciu dla strategicznych projektów związanych z rozwojem regionu. - Deklaruję wsparcie w zakresie takich możliwości, które mamy jako opozycja - podkreśla poseł. - Mam częsty kontakt ze środowiskiem przedsiębiorców, chcę wspierać zwłaszcza te zadania, zapisane w dokumentach strategicznych regionu, które dotyczą komercjalizacji wiedzy naukowej w ramach parków naukowo-technologicznych w woj. lubuskim oraz szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości i nowych technologii.

Przypomnijmy, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020 na realizację zadań z zakresu gospodarki i innowacji (Oś Priorytetowa 1) przeznaczono aż 29,7% całej alokacji, tj. blisko 193 mln euro. W ramach tej osi realizowane będą projekty naukowo-badawcze mające na celu wzmocnienie regionalnej gospodarki o nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Działania podejmowane w tym zakresie powinny nierozerwanie łączyć się z biznesem (przedsiębiorcy, instytucje świadczące usługi B+R). Ponadto w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej zawarty jest projekt pod nazwą "współpraca ośrodków akademickich Polski Zachodniej z przedsiębiorcami, poprzez komercjalizację wiedzy".

 

 

Zostań „Małym Mistrzem"

Zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz". Konkurs zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dni.

W roku 2014 w województwie lubuskim zapoczątkowano realizację zadania publicznego polegającego upowszechnianiu sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego. Zadanie do realizacji powierzono Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Ziemia Lubuska". W związku z dużym zainteresowaniem projekt kontynuowano w 2015 r. Zdecydowano o kontynuacji zadania również w roku 2016. Podstawą do ogłoszenia otwartego konkursu ofert jest „Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku" zawarty w Uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego z 16 listopada 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych, potwierdzających opanowanie określonych umiejętności ruchowych, w poszczególnych blokach podstawowych sportowych sprawności, podczas realizowanych w szkole obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania bierze się pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechnienia postaw sportowych, społecznych, zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Realizacja zadania pozwoli na zdobycie nowych umiejętności ruchowych dzieci z klas I – III szkół podstawowych, co przełoży się na podniesienie sprawności fizycznej oraz ukształtowanie odpowiednich nawyków i postaw sportowych. Zasadniczą istotą jest również podniesienie atrakcyjności zajęć oraz wzmocnienie w hierarchii szkoły roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2016 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w przedmiotowym otwartym konkursie ofert w obszarze kultury fizycznej zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł.

W ogłoszonym konkursie ofert zostanie zamieszczona informacja o terminie i warunkach składania ofert oraz wymaganych załącznikach.

Przedmiotowa uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego-www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej-www.bip.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

Rusza program „Junior Sport"

Zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2016 roku zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport". Konkurs zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dni.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia dzieci poprzez organizację pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pozwoli na dofinansowanie zadania w obszarze kultury fizycznej, a jego realizacja bezpośrednio przyczyni się do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności dzieci i młodzieży. Zajęcia w ramach zadania skierowane są na szeroko rozumianą poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez podjęcie działań prosportowych, prospołecznych i prozdrowotnych. Realizacja zadania ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu sportach.

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2016 rok na wsparcie realizacji zadań publicznych w przedmiotowym otwartym konkursie ofert w obszarze kultury fizycznej zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł.

W ogłoszonym konkursie ofert zostanie zamieszczona informacja o terminie i warunkach składania ofert oraz wymaganych załącznikach.

Przedmiotowa uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego-www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej-www.bip.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Nie przewiduje się oddzielnego powiadamiania oferentów o wynikach konkursu.

Złożone oferty będą oceniane przez pracowników merytorycznych właściwego Departamentu  następnie opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubuskiego, po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Od decyzji Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Nie przewiduje się oddzielnego powiadamiania oferentów o wynikach konkursu.

 

„Rodzina 500 plus"

1 kwietnia 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze z upoważnienia Marszałka Województwa Lubuskiego będzie realizował w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego program „Rodzina 500 plus". Wnioski o świadczenia wychowawcze należy składać w organach gminy (urząd miasta, gminy lub ośrodek pomocy społecznej) zgodnie z miejscem zamieszkania. Marszałek województwa w ramach koordynacji będzie rozpatrywał wnioski tych rodzin, z których członek rodziny przebywa lub pracuje na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a wnioski będą trafiać do marszałka województwa dopiero po weryfikacji w organach gminy.

 

Rowerem przez Lubuskie

Budowa sieci ścieżek rowerowych w regionie lubuskim to główny temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Leszkiem Banachem oraz Markiem Maciantowiczem ekspertem ds. ekosystemów. Spotkanie dotyczyło zasad współpracy międzyinstytucjonalnej przy planowaniu oraz koordynacji przebiegu dróg, ścieżek oraz tras rowerowych na terenie regionu, z uwzględnieniem różnych ich funkcji oraz źródeł finansowania (RPO L2020, POIŚ 2020, INTERREG, środki samorządów, itd.).

Współpraca między instytucjami ma doprowadzić do przygotowania spójnego i komplementarnego dokumentu w tym zakresie. Chodzi o to, że budowa ścieżek rowerowych odbywa się z różnych źródeł finansowania, a ponadto ścieżki mogą mieć różne przeznaczenie: turystyczne, rekreacyjne a także gospodarcze (w przypadku, kiedy ścieżka prowadzi do strefy gospodarczej, a mieszkańcy korzystają z niej głównie dojeżdżając do pracy).

Pierwszym etapem działań będzie przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej sieci ścieżek. Powołany został już zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz urzędu marszałkowskiego. W przyszłości w prace zespołu mają się także włączyć przedstawiciele gmin lubuskich.

 

O oczyszczalni ścieków w gminie Skąpe

7 marca 2016 r. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się ze Zbigniewem Wochem, Wójtem Gminy Skąpe oraz Beatą Sudnik-Kotus, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. Tematem spotkania były uzgodnienia dotyczące oczyszczalni ścieków mieszczącej się na terenie lecznicy.

W spotkaniu uczestniczyli także: Tomasz Kowalski, Kierownik ds. Technicznych w Szpitalu oraz Tomasz Wróblewski, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.  Uzgodnienia dotyczyły potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania w gminie Skąpe gospodarki wodno-ściekowej, która należy do kompetencji samorządu gminnego. Znajdująca się na terenie gminy oczyszczalnia ścieków jest własnością Województwa Lubuskiego (użytkowaną przez Szpital).

Wójt wyraził chęć przejęcia obiektu. W efekcie rozmów strony uzgodniły, że sprawdzą uwarunkowania formalno-prawne dotyczące odpowiedzialności za oczyszczanie ścieków na terenie gminy – w kontekście faktu, że to Szpital jest użytkownikiem oczyszczalni.

 

 

Nowy klub – nowe możliwości współpracy

7 marca br. marszałek Elżbieta Anna Polak i wicemarszałek Romuald Gawlik spotkali się z przedstawicielami nowego klubu Sejmiku Województwa Lubuskiego – Bezpartyjni Samorządowcy: Franciszkiem Wołowiczem, Edwardem Fedko oraz Łukaszem Mejzą. Rozmowa dotyczyła planów współpracy na rzecz rozwoju województwa lubuskiego. Wcześniej odbyła się konferencja prasowa inaugurująca działanie klubu.

Klub Bezpartyjni Samorządowcy tworzą:

1.

Mejza Łukasz

 Przewodniczący

2.

Kruczkowski Józef

 Wiceprzewodniczący

3.

Sławomir Jan Kowal

 Sekretarz

4.

Fedko Edward Jan

 Członek

5.

Wołowicz Franciszek

 Członek


Lubuskie potrzebuje kobiet!

Rola i pozycja kobiet we współczesnym świecie to główny temat XI Gorzowskiej Konferencji Kobiet, która odbyła się 5 marca br. w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej. - Czas jest na kobiety w Polsce, co szczególnie widać w regionie lubuskim, gdzie rządzą kobiety. Czas przełamać stereotypy i budować inne lepsze standardy - mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak. Panie starały się odpowiedzieć na pytanie jaka jest współczesna gorzowianka.

Podczas spotkania marszałek mówiła o roli kobiet w Lubuskiem. - Nasze małe ojczyzny potrzebują kobiet. Zatem rośniemy w siłę i walczymy o prawa kobiet. Nasz głos jest słyszalny  nie tylko tu, w Lubuskiem, ale też w Warszawie i Brukseli. Czas jest na kobiety w Polsce, co szczególnie widać w regionie lubuskim, gdzie rządzą kobiety. Czas przełamać stereotypy i budować inne lepsze standardy - przekonywała.
Elżbieta Anna Polak opowiedziała także o działaniach samorządu województwa na rzecz kobiet w zakresie ochrony zdrowia, polityki społecznej, wsparcia rodziny oraz pozyskiwania środków europejskich. Zaznaczyła także, że w regionie lubuskim obowiązuje zasada równości.

Marszałek zaprosiła uczestniczki spotkania do udziału w VIII Ogólnopolskim Kongresie Kobiet, który odbędzie się w maju w Warszawie - Będziemy mówić o równości, demokracji i wolności - zapraszała Elżbieta Anna Polak. Miała też przesłanie dla Lubuszanek. - Drogie Panie, bądźmy odważne i dzielne, bo tylko Ci, którzy odważą się pójść dalej, przekonają się jak daleko można zajść - przekonywała.

Podczas XI Gorzowskiej Konferencji Kobiet panie starały się „namalować" portret współczesnej kobiety. Rozmawiały o tym, jaka jest kobieta XXI wieku. Moderatorem dyskusji była dr Anita Kucharska-Dziedzic.

Uczestniczki spotkania rozmawiały na temat chorób nowotworowych – ich rozpoznawalności i leczenia. Mogły skorzystać także z porad w zakresie zdrowia. Jednym z gości spotkania była Adrianna Szklarz – autorka książki pt. „Kobieta z męskim sercem".

Jednym z tematów było także kreowanie wizerunku. Uczestniczki dowiedziały się, jak dbać o siebie oraz jak sprawić, żeby zasada "jak cię widzą, tak cię piszą" przynosiła zawsze pozytywne efekty. Ekspertami w tym zakresie byli: Sylwia Majewska – psycholog, Prezes Firmy Profi Biznes, Monika Sekita-Pilch – Dyrektor Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody oraz Przemysław Janus – Beauty Center.

Podczas konferencji wystąpili także młodzi utalentowani Gorzowianie wraz z solistami Operetki Poznańskiej.

Swoje stoisko promocyjne przygotowało także Województwo Lubuskie, które dofinansowało imprezę kwotą 15 tys. zł. Gośćmi konferencji byli: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jacek Wójcicki - Prezydent Gorzowa Wlkp.

 

 

Informatyczne innowacje ułatwią aplikowanie o dotacje

Dziś (07.03) w urzędzie marszałkowskim spotkali się Bogdan Nowak – Członek Zarządu Województwa i Krzysztof Maruszewski – prezes firmy Tylda. Rozmowy dotyczyły możliwych ulepszeń systemu informatycznego, usprawniającego współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi. Program miałby w przyszłości pozwolić np. na bardziej przejrzyste, szybsze i jednoznaczne rozpatrywanie wniosków o dotacje.

- System pomagałby m.in. w wygenerowaniu wniosku o wsparcie działania organizacji pozarządowej. Możliwa byłaby także natychmiastowa weryfikacja formalna, co ułatwiałoby napisanie wniosku i skierowanie go do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy Bogdan Nowak – Ten system miałby działać nie tylko w urzędzie marszałkowskim, ale również w pozostałych miastach, gminach i powiatach z naszego regionu – dodaje.

Obecnie podobny system jest pilotażowo testowany w województwie mazowieckim. Urząd marszałkowski chce być partnerem, który podobne rozwiązanie sprawdzi w naszym regionie.

- Było to pierwsze spotkanie dotyczące tego systemu. Skupiliśmy się na idei programu i funkcjonalnościach, które mogłyby wspomóc organizacje pozarządowe w swojej działalności. W planach są kolejne rozmowy – podsumowuje Bogdan Nowak.

 


Z prof. Miłkiem o rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie

Rozwój szkolnictwa wyższego w regionie lubuskim to jeden z tematów rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z JM rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. Marianem Miłkiem. Rozmowa dotyczyła także posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej działającego w ramach Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbędzie się 14. kwietnia br. w Cottbus. Jednym z tematów obrad będzie bowiem energetyka.

Podczas spotkania prof. Marian Miłek przedstawił osiągnięcia ośrodków podlegających sulechowskiej uczelni: Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych oraz Centrum Energetyki Odnawialnej.

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku powstał w ramach projektu pod tą samą nazwą, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Łączna wartości inwestycji wyniosła blisko 42 mln zł, a sama realizacja okazała się ogromnym wyzwaniem dla beneficjenta – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Ze względu na szeroki zakres inwestycji wyodrębniono dwa etapy budowy: pierwszy obejmował szkółkę roślin ozdobnych i doświadczalną winnicę, drugi zaś budowę zaplecza badawczo – rozwojowego dla przemysłu spożywczego. Prace badawcze Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych PWSZ w Sulechowie koncentrują się na realizacji następujących celów:

– poszukiwanie nowych produktów,

– modyfikacja istniejących produktów,

– doskonalenie jakości wytwarzanych już produktów,

– stworzenie usługowej jednostki badawczej dla małych i średnich przedsiębiorstw,

– wspieranie przedsiębiorców w rozwiązywaniu powstających w produkcji problemów,

– podnoszenia poziomu produkcji poprzez wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz nowych technologii, co ma prowadzić do transferu wiedzy do gospodarki.

Centrum Energetyki Odnawialnej powstało by służyć naukowcom, w celu opracowywania nowych technologii energetycznych, ale również po to by wspierać przygotowanie kompetentnej kadry inżynierskiej dla przedsiębiorstw projektujących, wytwarzających i wdrażających urządzenia odnawialnych źródeł energii. Wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuownia energii odnawialnej z różnych źródeł, wzajemnych interakcji tych źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej w różnych warunków klimatycznych.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?